EUDP afsluttede projekter 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUDP afsluttede projekter 2012"

Transkript

1 EUDP afsluttede projekter 2012 Formidling af forskningsresultater inden for bioenergi Formålet har været at sikre en bedre og mere udbytterig kommunikation mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter med at skaffe investorer, belyse hvilke projekter der bliver til en god forretning, følge op på igangværende projekter, samt indkredse forskningsfaglige emner til brug for nye projekter. Optimering af BornBiofuels 2. generations bioethanolkonceptet Der er videreudviklet et koncept til fremstilling af bioethanol fra halm og andre restprodukter, hvor produktionsprisen kommer ned på 2 kroner per liter bioethanol. Stirling- motor omdanner biomasse til el og varme Stirling Danmark har udviklet en unik motorteknologi, der kan omdanne biomasse til CO2- neutral el og varme. I projektet blev et fleksibelt ikke- nettilsluttet brændsels- containeranlæg udviklet og demonstreret. Dansk- amerikansk samarbejde om brændselsceller Projektet har skabt et grundlag for, at danske aktører inden for brint og brændselsceller kan finde vej til amerikanske markeder og samarbejdspartnere. Det amerikanske marked for brint og brændselsceller, herunder politiske målsætninger og støttemuligheder, er kortlagt, og kontakt til amerikanske myndigheder og brændselscelleorganisationer er skabt. Fleksible og skalerbare OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: TORBEN SKØTT KONTAKT: Skøtt, Torben - PERIODE: 2010/4-2012/6 BUDGET I ALT: 1,76 mio.kr TILSKUD: 0,79 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Uellendahl, Hinrich - PERIODE: 2009/7-2012/6 BUDGET I ALT: 11,69 mio.kr TILSKUD: 6,81 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: STIRLING.DK ApS KONTAKT: Jesper Noes- PERIODE: 2008/8-2012/3 BUDGET I ALT: 8,78 mio.kr TILSKUD: 4,77 mio.kr ID: ANSVARLIG: Partnerskab for Brint og Brændsels celler KONTAKT: Mortensgaard, Aksel - PERIODE: 2011/3-2012/6 BUDGET I ALT: 0,67 mio.kr TILSKUD: 0,58 mio.kr ID: ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 7

2 brændselscellesystemer (HyLIFT- FLEX) Dansk deltagelse i et større EU- projekt, som har resulteret i udvikling af et 10 kw brændselscellesystem kaldet H2Drive(R) til køretøjer til intern transport som gaffeltrucks og lufthavnskøretøjer. H2Drive(R) indeholder brændselscelle og batteripakke, og kan levere 10 kw kontinuerligt og 30 kw ved spidsbelastning. Brændselsceller på arbejde SOFC brændselsceller, der kan blive en vigtig hjørnesten i fremtides VE- samfund, er blevet forbedret på flere væsentlige punkter. Det er blandt andet lykkedes at hæve elvirkningsgraden, samtidig med at anlæggene er blevet mindre. Avancerede brændselsceller - IEA Projektet er et internationalt IEA- projekt. Målet med dansk repræsentation i projektet har dels været at opnå know- how indenfor stationære brændelscellesystemer i hele verden, dels at udvide det internationale netværk og dels at få indsigt i andre landes markedssituationer. Projektet har alt i alt været en god platform for et større internationalt arbejde både fagligt og kommercielt, og arbejdet vil fortsætte i et nyt projekt. Billige endeplader til PEM brændselsceller og elektrolyseceller Der er udviklet en ny type endeplader i højstyrkebeton, der kan anvendes til brændselsceller. Betonen har den fordel, at den ikke deformerer over tid, og materialet er velegnet til massefremstilling, så man får mulighed for at reducere prisen på de færdige anlæg. Test- og Godkendelsescenter for Brændselscelle- og Brintteknologier: ANSVARLIG: H2 LOGIC A/S KONTAKT: Krogsgaard, Jacob - PERIODE: 2010/7-2012/3 BUDGET I ALT: 11,66 mio.kr TILSKUD: 4,62 mio.kr ID: ANSVARLIG: TOPSOE FUEL CELL A/S KONTAKT: Christoffer Graae Greisen- PERIODE: 2010/7-2012/6 BUDGET I ALT: 118,09 mio.kr TILSKUD: 54,49 mio.kr ID: KONTAKT: Balslev, Per - PERIODE: 2010/2-2012/6 BUDGET I ALT: 0,45 mio.kr TILSKUD: 0,30 mio.kr ID: KONTAKT: Christiansen, Jens - PERIODE: 2010/1-2012/12 BUDGET I ALT: 3,86 mio.kr TILSKUD: 1,93 mio.kr ID: KONTAKT: Hagen, Anke - ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 7

3 Fase 1 FCH Test Center er kommet godt fra start og har i dag et stort nationalt og internationalt netværk med vigtige spillere fra industrien. De første kommercielle opgaver er kommet i hus, og det er fortsat ambitionen at blive Europas foretrukne testcenter for brint og brændselsceller. Udviklingsværktøj til fastoxid- brændselsceller Der er udviklet forskellige generiske værktøjer til simulering af mikrokraftvarmesystemer baseret på SOFC- brændselscellestakke. De udviklede værktøjer muliggør et optimalt grundlag for udvælgelse af systemkomponenter til denne systemtype og giver samtidig mulighed for at designe og modellere systemerne med udgangspunkt i nøje kortlagte forbrugsbehovsdata. 2. generation alkalisk elektrolyse Der er udviklet tre forskellige teknologispor til produktion af elektroder til elektrolyse. I alle tre spor har projektet opnået en celleeffektivitet på 95-97%, som er væsentligt højere end de 88%, der var forudsat ved projektets start. Methanolreformering og høj temperatur PEM brændselsceller (DanDan) Der er udviklet brændselscelle- baserede nødstrømsforsyninger (backup power og UPS) forsynet med brint fra naturgas, flaskegas eller metanol. Potentielle kunder har vist betydelig interesse for alternative brændstoffer til brændselsceller, alternativer til ren brint. Brændselsceller til nødstrøm og nichetransport Projektet har udviklet brændselscellesystemer til nødstrøm og PERIODE: 2010/1-2012/6 BUDGET I ALT: 8,92 mio.kr TILSKUD: 5,00 mio.kr ID: KONTAKT: Legardt Karlsen, Morten - PERIODE: 2009/8-2012/9 BUDGET I ALT: 8,67 mio.kr TILSKUD: 3,87 mio.kr ID: ANSVARLIG: Hydrogen Innovation and Research Center, HIRC KONTAKT: Yde, Lars- PERIODE: 2009/1-2012/11 BUDGET I ALT: 11,93 mio.kr TILSKUD: 9,50 mio.kr ID: KONTAKT: Balslev, Per- PERIODE: 2009/1-2012/8 BUDGET I ALT: 12,71 mio.kr TILSKUD: 6,08 mio.kr ID: KONTAKT: Balslev, Per - ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 7

4 gaffeltrucks med tilhørende brintinfrastruktur. De udviklede systemer demonstreres i Canada og Danmark. PERIODE: 2008/ /10 BUDGET I ALT: 24,22 mio.kr TILSKUD: 9,94 mio.kr ID: Mikrokraftvarme i bygninger - IEA Projektet er et internationalt IEA- projekt. Dansk deltagelse i projektet giver Danmark indblik i udlandets teknologiske gennembrud og markedsrelaterede aktiviteter inden for mikrokraftvarme. Arbejdsgruppen i projektet vil behandle forskellige teknologier med særlig henblik på at implementere disse i eksisterende projekter. Indsigten vil gavne danske projekters udvikling inden for mikrokraftområdet. Energieffektive lokalsamfund - IEA Projektet omfattede designet af langsigtede strategier for energibesparelser og reduktion af drivhusgasser og deres fortsatte optimering, enten på samfundsniveau eller på kommunalt plan. Solvarme kombineres med varmepumper - IEA En stor del af udviklingen på solvarmeområdet går i retning af kombination med varmepumpeteknologi. Dette internationale samarbejde vedrører små og mellemstore anlæg. Solvarme kombineret med varmepumper - IEA Projektet er et internationalt IEA- projekt. IEA- tasket skal dokumentere de mest optimale metoder i forbindelse med systemkombinationer mellem solvarmeanlæg og varmepumper, som er teknologier i medvind i øjeblikket. Med danske briller er projektet især relevant, set i lyset af, at sæsonlagre tilknyttet store solvarmeanlæg ved fjernvarmeselskaberne har fået øget fokus i Danmark. Dertil fordi varmepumper med fordel kan komme i brug om vinteren OMRÅDE: Energieffektivitet KONTAKT: Balslev, Per - PERIODE: 2010/2-2012/6 BUDGET I ALT: 0,45 mio.kr TILSKUD: 0,30 mio.kr ID: OMRÅDE: Energieffektivitet KONTAKT: Svendsen, Svend - PERIODE: 2010/1-2012/12 BUDGET I ALT: 0,63 mio.kr TILSKUD: 0,43 mio.kr ID: KONTAKT: Katic, Ivan - PERIODE: 2011/1-2012/6 BUDGET I ALT: 1,39 mio.kr TILSKUD: 0,92 mio.kr ID: KONTAKT: Katic, Ivan - PERIODE: 2010/1-2012/3 BUDGET I ALT: 1,33 mio.kr TILSKUD: 0,87 mio.kr ID: ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 7

5 på sæsonvarmelageret og derved øge solfangernes energihøst. Industrialisering af plastsolceller - fase 1 DTU har overført produktionsteknologi til fremstilling af plastsolceller til Mekoprint. Faktor 3 har udviklet elektronik som optimerer plastsolcelle- lampernes funktion og desuden seks prototyper på produkter, hvor plastsolcellen er fuldt integreret. I et efterfølgende projekt fortsætter udviklingen hos Mekoprint, hvor der forventes at være etableret en kommerciel produktion i Kompakt varmelagring til solenergi - IEA Projektet har til formål at udvikle og demonstrere et sæsonvarmelager, som anvender underafkølet salthydrat. Varmelageret kan sammen med et solvarmeanlæg dække det årlige energibehov for nye bygninger. Projektet er et internationalt samarbejdsprojekt under IEA. Kompakt varmelager til solenergi - IEA Projektet vil udvikle og afprøve et sæsonvarmelager til solvarmeanlæg baseret på et salthydrat. En række eksperimentelle og teoretiske undersøgelser skal klarlægge hvordan varmelageret bedst udformes. Elsystemer med højt indhold af vindkraft - IEA Projektet er et internationalt IEA- projekt IEA Annex 25. Projektet har flere delmål; 1) Skabe en platform for viden og erfaringer inden for elsystemer, herunder især vindkraft. 2) Opbygge en oversigt over teknologier, der forøger vindkraftens nytte og værdi og 3) Videreudvikle vejledninger over metoder relateret til at integrere vind i elsystemer. Nyt vingedesign gennem simulering KONTAKT: Krebs, Frederik C. - PERIODE: 2009/7-2012/16 BUDGET I ALT: 17,29 mio.kr TILSKUD: 9,93 mio.kr ID: KONTAKT: Simon Furbo- PERIODE: 2009/1-2012/12 BUDGET I ALT: 1,87 mio.kr TILSKUD: 1,87 mio.kr ID: KONTAKT: Simon Furbo- PERIODE: 2008/ /12 BUDGET I ALT: 0,80 mio.kr TILSKUD: 0,80 mio.kr ID: OMRÅDE: Vind KONTAKT: Møller Andersen, Frits- PERIODE: 2009/1-2012/6 BUDGET I ALT: 0,34 mio.kr TILSKUD: 0,25 mio.kr ID: OMRÅDE: Vind ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 5 / 7

6 af fabrikationsprocessen Projektet har udnyttet værktøjer inden for processimulering til at øge forståelsen af vindmøllevinger. På baggrund af målingerne har projektdeltagerne designet en ny vinge, efterfulgt af en demonstration af dets styrke. Målet med designfasen var at reducere vingernes vægt med op til 40 %, da der kan sættes lighedstegn i mellem vægt- og omkostningsreduktion. Den fremstillede demo- vinge kollapsede dog ved 58 % af den forventede maksimale belastning. Vindtunnelmålinger og aerodynamiske modeller - IEA Risø DTU og DTU mekaniks mål er at teste forskellige aerodynamiske og aeroelastiske beregningsmodeller, der er o brug i vindmølleindustrien. Testmiljøet er et led i et internationalt IEA- projekt - ANNex 28. Forskningsinstitutionerne efterprøver modellerne, og vil dernæst give modellerne et løft baseret på sammenligninger fra vindtunnelmålinger i et EU- projekt. Partnerskab for fjernvarme FUD strategi Projektet har udarbejdet et bidrag til en strategi for fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning i form af en Roadmap for fjernvarmen. Hovedbudskabet er, at fjernvarme vil få en væsentlig rolle i fremtidens energisystem, hvor integration og fleksibilitet er nøgleord. Formidling af energilitteratur og energiforskningsprojekter Formålet var at udbrede kendskabet i ind- og udland til dansk forskning og udvikling inden for energiområdet. Projektet opnåede dette ved at inkludere danske rapporter, artikler, konferencebidrag m.v. i databasen ETDEWEB og ved at vedligeholde en database med igangværende og afsluttede FUD projekter (DENP Danske Energi F&U Projekter). Begge databaser er til fri rådighed. KONTAKT: Mølholt Jensen, Find - PERIODE: 2009/6-2012/6 BUDGET I ALT: 11,45 mio.kr TILSKUD: 5,48 mio.kr ID: OMRÅDE: Vind KONTAKT: Aagaard Madsen, Helge - PERIODE: 2009/1-2012/3 BUDGET I ALT: 1,76 mio.kr TILSKUD: 1,76 mio.kr ID: ANSVARLIG: Fjernvarmens Udviklingscenter KONTAKT: Hofmeister, Morten - PERIODE: 2011/1-2012/3 BUDGET I ALT: 1,19 mio.kr TILSKUD: 0,46 mio.kr ID: KONTAKT: Nissen, Line - PERIODE: 2011/1-2012/1 BUDGET I ALT: 0,90 mio.kr TILSKUD: 0,87 mio.kr ID: ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 6 / 7

7 International database om energiteknologisk forskning og udvikling - IEA Formålet med dansk deltagelse i denne aktivitet var at give national og international adgang til danske F&U resultater inden for energiområdet og at give danske forskningsinstitutioner, dansk erhvervsliv og andre interesserede adgang til udlandets F&U resultater. Dette sker gennem den internationale database ETDE World Energy Base ETDEWEB. Elektriske motorsystemer - IEA IEA- samarbejde om elmotorstandarder, om kortlægning af politiske værktøjer for udvalgte lande, software til elmotorsystem beregninger mv. Ny strategi for bølgekraft gennem industrielt partnerskab Projektet har til mål at udarbejde en ny strategi for bølgekraft, forankret i et nyetableret partnerskab. Målet med strategien er at øge samarbejdet indenfor branchen og udvikle nye fælles projekter. KONTAKT: Pedersen, Birgit - PERIODE: 2011/1-2012/1 BUDGET I ALT: 0,15 mio.kr TILSKUD: 0,13 mio.kr ID: KONTAKT: Nielsen, Sandie - PERIODE: 2009/1-2012/6 BUDGET I ALT: 0,76 mio.kr TILSKUD: 0,62 mio.kr ID: OMRÅDE: Bølge ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Kofoed, Jens Peter - PERIODE: 2011/1-2012/6 BUDGET I ALT: 1,09 mio.kr TILSKUD: 0,81 mio.kr ID: ENERGI13 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI13.ENERGIFORSKNING.DK 7 / 7