Impact værktøj retningslinjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Impact værktøj retningslinjer"

Transkript

1 Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd)

2 Impact værktøj til evaluering af indgriben i vold i hjemmet: Sådan måles påvirkningen af arbejdet med mænd, som benytter intim partnervold Baggrund for dette værktøj Dette værktøj blev udviklet under projektet IMPACT - Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af europæiske udøvere af vold) under DAPHNE III programmet for at forhindre og bekæmpe vold mod børn, teenagere og kvinder, samt beskyttelse af de udsatte og risikogrupper fra den Europæiske Kommission. I løbet af 2013 og 2014 har dette program gennemgået deres eksisterende målinger, gennemgået forskning og kontaktet praktiserende fagfolk. Projektets partnere har udviklet de foreløbige værktøjer ved hjælp af de evalueringsværktøjer som er blevet udviklet af Bristol Universitet (et af projektets partnere). De har herefter spurgt de praktiserende fagfolk, som arbejder med lignende programmer i hele EU, om at afprøve disse værktøjer og give feedback på disse. På en Europæisk konference som blev afholdt i Barcelona i oktober måned i 2014, blev alle værktøjerne præsenteret og gennemgået. Efter de sidste justeringer, blev disse værktøjer færdiggjort i november 2014, så de nu er klar til brug. Tilgængelighed Disse værktøjer kan downloades fra hjemmesiden for det Europæiske Netværk for Arbejde med udøvere af vold i hjemmet (WWP-EN). Du skal kontakte WWP-EN netværket for at modtage en adgangskode til at benytte disse. Du kan herefter benytte denne online data lagringsfacilitet til at uploade date fra spørgeskemaerne, som herefter kan forblive anonyme (såfremt du accepterer fortrolighedspolitikken), eller du kan vælge at benytte spørgeskemaerne offline. Formålet med værktøjerne 1. At give de programmer som arbejder med mænd, som benytter sig af intim partnervold, et sæt værktøjer som de kan benytte til at analysere virkningen på deres klienter, samt klienternes partner/tidligere partner, og børn. 2. For at give disse programmer en struktur til deres rapporter om udfaldet af deres arbejde. 3. For at gøre det nemmere for programmer på tværs af EU's grænser, at kombinere deres data, så disse kan analyseres af forskere i WWP-EN netværket, så man kan lære hvad der hjælper til at bekæmpe intim partnervold. Dette værktøj er kun ment som en hjælp til at måle virkningen af programmet på mænd som benytter sig af intim partnervold. Med dette menes der en krænkende kontrollerende adfærd kombineret med vold, fra en mand mod hans nuværende eller tidligere kvindelig partner. Dette værktøj skal ikke ses som en erstatning for en mere detaljeret, længerevarende akademisk forskning. Resultater der måles 1. Reducering i hyppigheden, sværheden og typen af vold fra mandlige deltagere i programmer mod vold i hjemmet, mod deres kvindelige partner eller tidligere partner. IMPACT VÆRKTØJ RETNINGSLINJER 1

3 2. Stigning i følelsen af sikkerhed fra partnere eller tidligere partnere til mænd der deltager i disse programmer. 3. Reducering i behovet for politiudkald. 4. Ændringer i livet for de børn hvis far eller stedfar er en del af et program. 5. Opnåelse af de håb som klienten, samt deres partner/tidligere partner har. Måling af resultater Brugen af formularen med indhold og kontekst, samt proforma rapporten, og de individuelle spørgeskemaer som er udfyldt af klienten og dennes partner/tidligere partner, vil give dig de data du skal bruge til at kunne præsentere den følgende information: 1. Antallet af mænd som er blevet henvist og vurderet, som har deltaget i og færdiggjort programmet; 2. Antal af partnere som der er blevet kontaktet og hjulpet; 3. Antal afholdte sessioner; Samt virkningen af en indgriben i mænds voldelige adfærd, og kvinders sikkerhed. Hvem er det for Dette værktøj er beregnet til at blive brugt af programmer som arbejder med udøvere af intim partnervold. Disse spørgeskemaer er udviklet og beregnet til kun at blive brugt i forbindelse med mænd som bruger, eller som for nylig har brugt, voldelig eller krænkende adfærd i hjemmet mod deres intime partner. Vi er klar over, at visse programmer også arbejder med kvinder som benytter sig af intim partnervold, eller unge mennesker som benytter sig af vold og aggressioner. Men, da kvinder som benytter sig af intim partnervold har andre risikofaktorer, og benytter sig af andre former for krænkende og voldelig adfærd, vil det ikke være passende at benytte de samme værktøjer. Indhold De vigtigste værktøjer er to spørgeskemaer med mindre rettelser, som benyttes på forskellige tider i løbet af den periode hvor manden deltager i programmet. Der er separate spørgeskemaer for manden og hans partner, eller relevante tidligere partner. Hvad skal du gøre Du skal indsamle data fra manden og hans partner/tidligere partner, ideelt på fire forskellige tidspunkter (se nedenfor). Disse skal herefter kombineres og analyseres. Dette inkluderer en enkelt optælling som kan gøres med et enkelt computersystem, eller i hånden. Hvis du foretrækker det, kan du benytte software som er beregnet til social forskning, dette vil også betyde at du kan udføre mere komplicerede analyser, hvilket dog ikke er nødvendigt for at lære mere om virkningen af programmet. Vi er klar over at visse programmer ikke har kontakt med partneren, eller den relevante tidligere partner, og derfor ikke vil være i stand til at indsamle data fra dem. Vi anbefaler på det kraftigste at IMPACT VÆRKTØJ RETNINGSLINJER 2

4 programmerne prøver at finde en korrekt, sikker og etisk måde, hvorpå de kan tage kontakt med de relevante partnere og tidligere partnere, for at kontrollere at de er sikre, samt har den nødvendige hjælp, støtte og beskyttelse dette kan eventuelt gøres i samarbejde med en anden organisation. Vi anbefaler også, hvis det er muligt, at der indsamles data fra disse kvinder med hjælp af spørgeskemaerne i denne værktøjssamling, så der ikke blot henvises til mandens udtalelser om hans brug af voldelig og krænkende adfærd, men for at kvinden kan give sine egne oplysninger om dette, samt videregive information om hvor sikker, eller ikke sikker, hun føler sig. Hvornår skal det gøres 1. Fase 0 så hurtigt som muligt, efter klienten er kommet i kontakt med programmet, ideelt ved det første møde. For partnere og tidligere partnere gælder det, så snart programmet har kontaktet dem, igen, dette vil være ideelt ved det første møde. 2. Fase 1 i starten af programmet dette spørgeskema er magen til det i Fase 0, men du vil sikkert opdage at du får mere information. 3. Fase 2 halvvejs gennem programmet. Dette afhænger af hvor langt dit program er. 4. Fase 3 ved slutningen af programmet, eller når manden stopper med at deltage i programmet. 5. Fase 4 3 måneder efter manden er stoppet med at deltage i programmet. Hvordan gøres det Spørgeskemaerne tager omkring 15 minutter at gennemlæse og udfylde. Du bør give 30 minutter. Du kan vælge at lade personen udfylde en kopi selv, eller du kan stille spørgsmålene du bør notere hvilken metode du vælger i toppen af spørgeskemaet. Du kan også vælge at indtaste informationerne direkte på din computer. Du skal tildele hver klient og deres partner en kode vi anbefaler, at der benyttes initialer samt fødselsdato (dag-måned-år, kun i cifre). Så hvis dit navn er Jens Sørensen og du er født den 3. august 1966, vil koden være JS Analyse af data samt rapportering 1. Hvis du gennemlæser den årlige proforma rapport, vil du se at en analyse af de data som skal indtastes blot kræver en enkel optælling, for at få en fuld rapport. 2. Du kan gøre dette i hånden, først ved at optælle svarene til hvert spørgsmål for hver individuel mand, og herefter i en tabel, med data for alle mændene, så du f.eks. kan analysere; hvor mange mænd der havde stoppet med at bruge vold da de afsluttede programmet, hvor mange der havde stoppet med at bruge alle former for fysisk og seksuel vold, eller hvor mange mænd der ikke havde haft politiudkald til deres hjem, mens de deltog i programmet. 3. Du kan også benytte et enkelt software, som f.eks. et regneark, for at sikre at du foretager en korrekt optælling. 4. Du kan herefter indtaste disse data i den årlige rapport, hvorefter du kan tilføje og slette tekst som du ønsker. 5. Du har også mulighed for at indtaste disse data i vores online database, og herefter gemme en kopi på din egen computer, før du indsender dine data til WWP-ENs fortrolige database. IMPACT VÆRKTØJ RETNINGSLINJER 3

5 Dette vil hjælpe dig med at sikre at dine data er regelmæssige, og du sparer papir du har også mulighed for at indtaste svarene til de spørgsmål du stiller, hvis du benytter dig af samtalemetoden. 6. HVIS du indtaster data i vores online database, vil det hjælpe os her hos WWP-EN med at kombinere data på tværs af EU, for at lære mere om hvad der hjælper disse programmer, til at hjælpe mænd og kvinder med at føle sig mere sikre. Vi forbereder en fortrolighedserklæring til dette formål, og dine data, hverken kan eller vil, blive brugt uden du samtykker til denne erklæring. Husk venligst Når du analyserer dine data skal du huske at tage hensyn til det følgende, eller sikre dig, at disse udtalelser er en del af din rapport. Disse programmer må ikke ses som en erstatning for domstolen, eller på anden måde en erstatning for at beskytte kvinder og børn. Kvinder kan have brug for støtte, rådgivning, juridisk hjælp, tilflugtssted eller anden form for beskyttelse for dem selv og deres børn. Politiet må ikke se dette program som værende et alternativ til at arrestere og tiltale mænd, hvis de mistænkes for at udføre kriminelle og farlige handlinger. Programmerne vil nogle gange ikke fremvise en virkning på en mands brug af voldelig eller krænkende adfærd, over for hans partner, eller dette kan ikke påvises fordi forholdet er sluttet, eller der ikke er nogen kontakt. Nogle gange kan det også ende med at blive værre end det var i begyndelsen; dette kan skyldes faktorer som programmet ikke har nogen indflydelse på, såsom fejl i en anden del af det juridiske eller sociale system. Vi ved ikke altid hvorfor dette sker, men vi vil gerne vide mere om dette. Det kan nogle gange ske at en kvinde føler sig mindre tryg, eller mere bange. Nogle gange kan det at manden er en del af programmet, mene at hun får hjælp til at føle sig sikker, på en anden måde, som måske ikke ville have sket. Det kan være at hun f.eks. har ventet på at han skulle deltage i programmet som en sidste chance, og herefter beslutter at hun har givet ham alle muligheder for at ændre sig, og derfor beslutter sig for at afslutte forholdet. Et andet eksempel kan være at hun nu får den støtte og rådgivning fra programmet, eller programmets partnerprogram, som hun måske ellers ikke ville have haft. Dette skal også ses som en succes. Nogle gange, vil programmet identificere problemer for kvinder og børn, som ikke har været identificeret tidligere dette er også en succes, selv om det vil dukke op som et problem der ikke var identificeret i begyndelsen, men først til slut. Dette kan misforstås, men det er en vigtig del af hvordan disse programmer kan hjælpe med at ændre sikkerheden for netværket. IMPACT VÆRKTØJ RETNINGSLINJER 4