dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet"

Transkript

1 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 0-1 Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet Jacob Woge Nielsen ISSN X ISSN (printed) (online) dmi.dk Copenhagen 00

2 blank side

3 Indhold 1 Indledning 1 Tidevandsanalyser og prediktioner 1.1 Data Programmel Benyttelse af forskellige programmer Kriterier for nye konstituentst Resultater Opdatering af konstituentst Konstituentst tilfjet Konstituentst opdateret med betydelig forbedring Konstituentst opdateret med lille forbedring Tidsplan for opdatering af konstituentst Vertikalt referenceniveau 8 5 Opsummering 8 Referencer 9 Bilag: 1 6 Database: Historik over danske tidevandskonstituentst 1

4 Tabeller 1 Benyttede tidevandsfrekvenser Danske vandstandstationer med analyseret tidevand... 5 Figurer 1 Eksempel pa forbedring af tidevandsberegningen M ved de danske tidevandsstationer

5 1 1 Indledning Det ocielle ansvar for beregning af tidevandet for de danske farvande er placeret hos Farvandsvsenet, der hvert ar udgiver tidevandstabeller for de danske, frske og grnlandske farvande. Farvandsvsenet varetager desuden kontakten til The United Kingdom Hydrographic Oce, der udgiver de globale tidevandstabeller Admiralty Tide Tables. Pa DMI benyttes beregninger af tidevandet for de danske kyster, dels internt til brug for stormodsvarslingen, dels pa internettet under hvor vandstandsobservationer, tidevand og prognoser for vandstand prsenteres i et samarbejde mellem DMI, Farvandsvsenet, Kystdirektoratet og en rkke amter, kommuner og havnemyndigheder. For at sikre overensstemmelse mellem Farvandsvsenets tidevandstabeller og de beregninger, der benyttes i stormodsvarslingen samt prsenteres pa internettet, blev det besluttet i 001 at udarbejde en flles database pa Farvandsvsenet og DMI med konstituentst for samtlige danske stationer, der beregnes tidevand for. I forbindelse med udarbejdelsen af denne flles database er tidevandskonstituentsttene for de danske farvande blevet revideret i et samarbejde mellem Farvandsvsenet og DMI, og for langt de este stationer er konstituentsttet blevet udskiftet efter en ny analyse. Derudover er tidevandet blevet beregnet for en del stationer, der ikke tidligere har vret analyseret. Resultatet af samarbejdet er en database, der indeholder et flles tidevandskonstituentst for alle analyserede danske stationer. Nye stationer kan tilfjes. Databasen indeholder udover de aktuelle konstituentst en historisk liste over hvilke konstituentst, der tidligere har vret benyttet pa hver enkelt station. Fremtidige rettelser og tilfjelser til det flles konstituentst vil blive udfrt i samarbejde mellem de to institutioner. En historisk oversigt over udskiftningen af konstituentsttene pa hver enkelt station er vedlagt i appendiks 6. Tidevandskonstituenterne er i databasen angivet med amplituder i cm og faser i grader (UTC). Tidevandsanalyser og prediktioner.1 Data Ud fra et nske om at fa klarhed over analysegrundlaget bag tidevandskonstituentsttene er hver enkelt station gennemgaet og tidevandet re-analyseret, hvis analysen var baseret pa enten et ukendt datast eller et begrnset antal observationer (ofte kun 1- ar). Dette viste sig at vre tilfldet for samtlige stationer, bortset fra Esbjerg, hvor tidevandet blev grundigt analyseret i 1994 (Hvidberg-Knudsen et al., 1994) og koordineret mellem Farvandsvsenet og DMI i 1998 (Nielsen and Nielsen, 1998). Tidevandet er derfor re-analyseret for alle andre stationer end Esbjerg. Derudover er tidevandet blevet bestemt for en del vandstandsstationer, der ikke tidligere var analyseret. En dataperiode pa 8 ar (1/ /1 1999) er valgt som analyseperiode. For stationer hvor observationerne ikke er tilgngelige for hele denne periode anvendtes det optimalt tilgngelige datast til analysen. Tabel viser samtlige danske stationer med analyseret tidevand. Dataperioden benyttet til de nye tidevandsanalyser ses ud for hver enkelt station. Fra lokaliteter med malere fra ere institutioner (Vida, Hornbk og Gedser) er data fra DMI's

6 malere benyttet til de nye analyser. For de tre jyske vestkyststationer Torsminde, Hvide Sande og Thyborn eksisterer foruden en havnemaler ogsa en maler udenfor havnen, og tidevandet er analyseret for bade kyst-og havnemaleren.. Programmel De nye tidevandsanalyser er foretaget pa DMI med analyseprogrammet TIRA fra Proudman Oceanographic Laboratory, England (Bell et al., 1999). Til tidevandsprediktion benyttes pa DMI programmet TIDES udviklet pa DMI af Karsten Bolding Kristensen (ingen reference). Ved DMI er desuden M. FOREMANs programpakke fra Institute of Ocean Sciences, Canada til radighed til bade analyse og prediktion (herefter kaldet FOREMAN programmet) (Foreman, 1977). Ved Farvandsvsenet benyttes det hollandske GETIJSYS program udviklet af Delft Hydraulics (GETIJSYS, 199) til bade analyse og prediktion. De nye tidevandsanalyser er foretaget med TIRA programmet som separate 1-ars analyser og analyseret for de 63 frekvenser vist i tabel Benyttelse af forskellige programmer Ved benyttelse af forskellige tidevandsprogrammer til analyse og prediktion introduceres mulige fejlkilder forarsaget af: - forskellige denitioner af tidevandskonstituenterne - forskellige korrektioner for konstituenternes ulste satellitter (nodalkorrektioner) I de re tidevandsprogrammet nvnt her(tira, GETIJSYS, FOREMAN og TIDES) eksisterer to forskellige denitioner for den daglige konstituent S 1,ogdenarlige konstituent S a (se nedenfor). Det skal derfor sikres inden benyttelse af et prediktionsprogram at faserne, der indgar i konstituentsttet, for disse to konstituenter er konsistente med prediktionsprogrammets denitioner. Fasedenitioner for S 1 Fra tidevandsundersgelsen i Esbjerg blev det fundet, at der var en forskel pa denitionen af S 1 fasen mellem Farvandsvsenet og DMI konstituentsttene pa 30 (Nielsen and Nielsen, 1998). Programpakkerne TIDES, GETIJSYS og TIRA benytter samme fasedenition for S 1, hvorimod FOREMAN programmet benytter en fase, der er 30 strre. I den flles database er fasedenitionen fra TIDES, GETIJSYS og TIRA programmerne benyttet. Hvis FOREMAN programmet benyttes til en prediktion, skal der derfor lgges 30 til den S 1 fase, der star opfrt i den flles database. Fasedenitioner for S a I FOREMAN og TIDES programpakkerne benyttes en fasedenition for S a pa 0 svarende til et maksimum d. 1. januar, hvorimod GETIJSYS og TIRA denerer en S a fase pa 0 svarende til et

7 3 Frekvensgruppe Konstituentnavn Langperiodiske frekvenser S a,s sa,m m,ms f,m f Daglige frekvenser Q 1, 1,Q 1, 1,O 1,MP 1,M 1,,, P 1,S 1,K 1 1,, 1,J 1,SO 1,OO 1 Halvdaglige frekvenser OQ,MNS,N,, N,, OP,MA,M,MB,MKS,L /MN,T,S,R,K, MSN,KJ,SM 8 timers frekvenser MO 3,M 3,SO 3,MK 3,SK 3 Kvart-daglige frekvenser MN 4,M 4,SN 4,MS 4 MK 4,S 4,SK 4 4 timers frekvenser MN 6,M 6,MSN 6,MS 6,MK 6,SM 6, MSK 6 3 timers frekvenser M 8 Tabel 1. De 63 frekvenser, der er analyseret for i de nye 1 ars tidevandsanalyser foretaget med TIRA programmet. maksimum ved forarsjvndgn. I den flles database er der for S a fasen benyttet denitionen med 0 ved forarsjvndgn (dvs. denitionen fra GETIJSYS og TIRA). Ved anvendelse af TIDES eller FOREMAN til prediktion skal der derfor lgges 77 til den S a fase, der star opfrt i den flles database..3 Kriterier for nye konstituentst For hver enkelt af de analyserede stationer blev et nyt konstituentst sammensat med de konstituenter, der udviste fasestabilitet over de analyserede ar. Stabilitetskravet var at standardafvigelsen var mindre end 0.For amplituden blev benyttet et simpelt minimumskrav pa 1 mm. Kvaliteten af et konstituentst er vurderet ud fra en antagelse om, at et mindre residual (beregnet tidevand - observeret vandstand) betyder en bedre tidevandsberegning. Residualet bestar dels af et atmosfrisk genereret bidrag og dels af et bidrag fra fejl i tidevandsamplituden og fasen. Testen af konstituentsttenes kvalitet er foretaget med TIDES programmet pa to ars perioden Det konstituentst, der gav den mindste standardafvigelse i residualet, blev vurderet til at vre af bedst kvalitet. 3 Resultater Resultaterne fra de nye tidevandsanalyser ses i tabel. I tabellen er vist samtlige danske stationer med analyseret tidevand, datagrundlaget bag den nye tidevandsanalyse, forbedringen i residualet med tidevandsberegningen foretaget med henholdvis det gamle og nye konstituentst for testperioden 1/1-1/ (malt som en formindskelse af standardafvigelsen af residualet). Desuden ses hvornar en eventuel opdatering af konstituentsttet er sket/ vil ske. De nye konstituentst giver for de este stationer en vis forbedring af residualet. For Grena og Ballen var de hidtil benyttede konstituentst hos Farvandsvsenet og DMI ikke ens, og forbedringen med det nye konstituentst er vist i forhold til begge tidligere benyttede

8 4 konstituentst. Datagrundlaget bag tidevandsanalyserne var for mange af de eksisterende konstituentst ukendt. For en del stationer, hvor det nye konstituentst gav blot en lille forbedring i forhold til det gamle konstituentst, er sttet derfor blevet udskiftet ud fra nsket om at kende dataperioden, der har indgaet i tidevandsanalysen. I afsnit 3.1 er status for udskiftningen af konstituentsttene opsummeret. I gur 1 er vist et eksempel pa forbedringen i tidevandsberegningen, der er opnaet ved at udskifte konstituentsttet. Det viste eksempel er for Arhus og viser tidsserier for den observerede vandstand og det beregnede tidevand med henholdsvis det gamle og nye konsituentst for perioden maj. Reduktionen af standardafvigelsen af residualet for Arhus pa 0.8 cm skyldes bade en forbedret fase- og amplitudebeskrivelse af tidevandet. Et overblik over tidevandsblgens strrelse og udbredelse igennem de danske farvande kan fas fra gur. Figuren viser amplitude og fase for den strste konstituent, manens halvdaglige tidevandskonstituent M,ved hver enkelt station.

9 5 Station nr Analyseret Forbedring af Opdateret pr. dataperiode st.afv. [cm] Vida ,95, /1 003 Ballum ,95, /1 003 Havneby /1 003 Brns 6143 nov 00-sep 01 Ny 1/1 00 Mand 5346 nov 00-sep 01 Ny 1/1 00 Ribe /1 00 Esbjerg nej Hvide Sande Kyst , /1 00 Hvide Sande Havn Ny 1/1 00 Torsminde Kyst /1 003 Torsminde Havn Ny 1/1 00 Ferring Ny 1/1 00 Thyborn Kyst Ny 1/1 00 Thyborn Havn /1 003 Hanstholm /1 001 Hirtshals /1 001 Skagen /1 003 Frederikshavn /1 00 Hals Barre Ny 1/1 00 Grena /0.10 1/1 00 Arhus /1 00 Ballen /0.13 1/1 00 Fredericia /1 00 Kolding 33 juli 99 - juni 00 Ny 1/1 00 Abenra Ny 1/1 00 Fynshav Ny 1/1 00 Tabel. Danske vandstandsstationer med analyseret tidevand. Prediktion af tidevandet er foretaget med de nye konstituentst for to ars perioden Forbedringen i standardafvigelsen af residualet er angivet for tidligere analyserede stationer. Til sammenligning er residualets standardafvigelse af strrelsen cm for Vestkyststationerne med aftagende variabilitet ind gennem de indre danske farvande til 15-0 cm. Tabellen fortstter pa nste side. 1: rapporteres af Farvandsvsenet til The United Kingdom Hydrographic Oce (til brug for Admiralty Tide Tables). : angivet i forhold til konstituentsttet benyttet tidligere pa henholdsvis DMI og Farvandsvsenet. 3: maleren er blevet yttet

10 6 Station nr. Analyseret Forbedring af Opdateret pr. dataperiode st.afv. [cm] Slipshavn /1 00 Spodsbjerg /1 00 Sj. Odde /1 00 Korsr /1 00 Hornbk /1 003 Kbenhavn Ny 1/1 003 Nordre Rse Fyr ,97-99 Ny 1/1 00 Drogden Fyr /1 00 Rdvig /1 00 Hesns /1 00 Gedser /1 003 Rdby Ny 1/1 00 Rnne Ny 1/1 00 Tejn Ny 1/1 00

11 7 3.1 Opdatering af konstituentst Konstituentst tilfjet Konstituentst er blevet tilfjet databasen for flgende stationer, der ikke tidligere har vret analyseret for tidevand: Brns Thyborn Kyst Rdby Mand Hals Barre Nordre Rse Hvide Sande Havn Kolding Rnne Torsminde Havn Abenra Tejn Ferring Fynshav 3.1. Konstituentst opdateret med betydelig forbedring Konstituentsttet for flgende stationer er blevet udskiftet, da det nye konstituentst gav en forbedring i standardafvigelsen pa mere end 0.1 cm i residualet: Vida Frederikshavn Korsr Ballum Ballen Drogden Fyr Hvide Sande Kyst Arhus Hanstholm Fredericia Hirtshals Slipshavn Konstituentst opdateret med lille forbedring Konstituentsttet for flgende stationer er blevet udskiftet, da det nye konstituentst ikke gav et darligere resultat end det gamle st (en forbedring i residual standardafvigelsen pa op til 0.1 cm): Havneby Grena Rdvig Ribe Spodsbjerg Hesns Torsminde Kyst Sjllands Odde Gedser Thyborn Havn Hornbk Skagen Kbenhavn 3. Tidsplan for opdatering af konstituentst Tidevandstabellerne for Danmark indeholder 16 stationer. Tabelvrdierne er beregnet med de opdaterede st fra 00 og frem. For flgende 7 stationer sker opdateringen dog frst med virkning fra 1/1 003: Havneby, Torsminde Kyst, Thyborn Havn, Skagen, Hornbk, Kbenhavn og Gedser. Desuden opdateres sttene for Vida og Ballum til internetprsentationen pa ligeledes pr. 1/1 003.

12 8 4 Vertikalt referenceniveau Det beregnede tidevand, der ses pa internetprsentationen under angives relativt til Dansk Vertikal Reference, DVR90, dvs. tidevandets middelvrdi er lig med stationens middelvandstand. Dette referenceniveau er valgt ud fra et nske om, at der skal vre overensstemmelse mellem referenceniveauet for kurverne, der prsenteres pa for tidevand og for observeret vandstand. I tidevandstabellerne udgivet af Farvandsvsenet angives tidevandet relativt til referenceniveauet for skort. For stationer vest for Skagen angives tidevandet derfor i forhold til middelspringtidslavvande (Mean Low Water Spring, MLWS), der deneres som MLWS = Z 0 ; (M + S ) hvor Z 0 er middelvandstanden og M og S amplituden for henholdsvis manens og solens strste tidevandsbidrag. I Farvandsvsenets tidevandstabeller er Z 0 sat til nul. For stationer st for Skagen (inklusiv denne) angives tidevandet i Farvandsvsenets tabeller med middelvrdi nul. For sammenligning mellem tidevandet i Farvandsvsenets (FRV) tidevandstabeller og DMI's beregninger under glder derfor flgende sammenhng: for stationer vest for Skagen: T DMI -T FRV =Z 0 -(M +S ) MLWS for stationer st for Skagen: T DMI -T FRV =Z 0 5 Opsummering Tidevandet er blevet gennemgaet for samtlige danske stationer, der beregnes tidevand for, og konstituentsttene revideret for de este stationer. Herved har vi faet klarhed over hvilket datagrundlag og analyseprogram, der ligger til grund for konstituentsttene. Ved opdateringen er der sket en forbedring i tidevandsprediktionen for en del stationer. Desuden er tidevandet blevet analyseret for 14 stationer, der ikke tidligere har vret analyseret for tidevand. De opdaterede og nye konstituentst er samlet i en database tilgngelig hos bade Farvandsvsenet og DMI, og fremtidige rettelser og tilfjelser af tidevandskonstituenter for de danske farvande vil ske i samarbejde mellem de to institutioner. Ved benyttelse af denne database sikres det, at der i fremtiden vil vre overensstemmelse mellem de tidevandsberegninger, der udgives af Farvandsvsenet og de tidevandsberegninger, der prsenteres pa internettet under

13 9 Litteratur Bell, C., J. M. Vassie, and P. L. Woodworth, POL/PSMSL Tidal Analysis Software Kit 000 (TASK-000), Permanent Service for Mean Sea Level, CCMS Proudman Oceanographic Laboratory, Bidston Observatory, Birkenhead, Merseyside CH43 7RA, U.K., Foreman, M. G. G., Manual for Tidal Heights Analysis and Prediction, Institute of Ocean Sciences, Victoria B.C, Canada, GETIJSYS, GETIJSYS software package version , Delft Hydraulics, Delft, Holland, 199. Hvidberg-Knudsen, M., K. Bolding, J. Nielsen, and O. Brink-Kjr, Analyse af tidevand i Esbjerg, Dansk Hydraulisk Institut, Hrsholm, Nielsen, P. B., and J. W. Nielsen, Analyse og prediktion af tidevand i Esbjerg., Intern note. Farvandsvsenet og DMI., 1998.

14 Århus: vandstand Århus: tidevand gammelt sæt Århus: tidevand nyt sæt Århus: residual gammelt sæt Århus: residual nyt sæt 0 [cm] /05 10/05 10/05 10/05 11/05 11/05 11/05 11/05 1/05 Figur 1. Eksempel pa forbedring af tidevandsberegningen ved benyttelse af nyt konstituentst. Pa guren ses observeret vandstand for Arhus (sort kurve) og tidevand beregnet med henholdsvis det gamle (rd kurve) og nye konsituentst (bla kurve) for perioden maj. De stiplede linier viser residualet (tidevandsprediktion - observeret vandstand) for begge tidevandsprediktioner. En forbedring af bade tidevandsfasen og amplituden ses med det nye konstituentst.

15 Figur. Amplituden (verst) og fasen (nederst) for M ved de danske tidevandsstationer. Ved Bornholm er der intet M tidevand. 11

16 HC st nr. HC st Maler Data Software Anv. Anv itt Bemrkning Station 1 15 HC FRV Ballen 9HC FRV DMI HC Ballum 4 HC KDI 9-93,95,97-99 DMI HC FRV 1993 Drogden 6HC FRV DMI 00-1 gml. 3 HC??? X Esbjerg 31 HC FRV 1986, 88, 91 og 93 Foreman?1995 X 19 HC FRV? FRV X Maske og maske HC DMI 100 ar (DMI analyse) DMI 000- X Maske HC KDI DMI 00- Ferring 1 gml. 8 HC??? "altid" X Fredericia 14 HC DMI DMI 00- X 1 gml. 7 HC??? "altid" X Frederikshavn 15 HC DMI DMI 00- X 1 6HC DMI DMI 00- Fynshav 1 gml. 7 HC??? X St kan ikke rekonstrueres Gedser 4 HC FRV FRV-data X 6HC DMI DMI 003- X HC Grena 17 HC FRV DMI 00- Barre 1 14 HC FRV 1996 FRV Hals 1 gml. 7 HC??? -001 X Hanstholm 1 HC DMI DMI 00- X 1 gml. 7 HC?? -? X Havneby 19 HC KDI? 1998-? X HC KDI DMI 003- X 3 1 4HC 1993 Hesns 5HC FRV DMI 00-1 gml. 7 HC?? -001 X Hirtshals 11 HC KDI DMI 00- X 1 10 HC FRV FRV-data (199+) ere? X Hornbk 8HC?? alle andre ar X 1 HC DMI DMI 003- X 3 Sande (havn) 1 18 HC KDI DMI 00- Hvide Sande (kyst) 1 16 HC KDI 1991,93 og 94 fra 1996 el.97 X Hvide 4 HC KDI DMI 00- X 1 6 Database: Historik over danske tidevandskonstituentst

17 HC st nr. HC st Maler Data Software Anv. Anv i TT Bem Station 1 5HC Kol. Kom DMI 00- Kolding 1 gml. 7 HC? "altid" X Korsr 4HC DMI DMI 00- X 1 7HC? "altid" X Kbenhavn 5HC DMI DMI 003- X Rse 1 9 HC FRV 1995,-1999 DMI 00- Nordre 1 6 HC Ribe 1 HC KDI DMI HC DMI DMI 00- Rdby 1 HC Rdvig 4HC FRV DMI HC FRV DMI 00- Rnne Odde 1 8 HC Sjllands 15 HC FRV DMI HC X Skagen 19 HC FRV DMI gml. 8 HC X Slipshavn 6HC DMI -99 DMI 00- X 1 7HC Spodsbjerg 10 HC FRV DMI HC DMI DMI 00- Tejn (havn) 1 gml. 9 HC Thyborn 18 HC el. 3? St kan ikke rekonstrueres 15 HC HC KDI DMI 003- X? 4 (Kyst) 1 15 HC KDI DMI 00- Thybonrn (havn) 1 16 HC KDI DMI 00- Torsminde (kyst) FRV: fr 1995 via st. i Esbjerg Torsminde 15 HC HC KDI DMI 003- X? HC Vida 3 HC DMI 9,95,97-99 DMI 003-4HC Abenra Kom -99 DMI -00 Abenra 7HC Abenra Kom DMI gml. 7 HC "altid" X Arhus 10 HC DMI DMI 00- X 13

Teknisk Rapport Vandstandsmåling i Danmark. Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for Lonny Hansen

Teknisk Rapport Vandstandsmåling i Danmark. Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for Lonny Hansen Teknisk Rapport 13-12 Vandstandsmåling i Danmark Månedsmidler og -ekstremer fra 14 vandstandsstationer for 2012 Lonny Hansen København 2013 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-12 Titel: Vandstandsmåling

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07 Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden Jesper Larsen og Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN

Læs mere

Højvandsstatistikker 2002

Højvandsstatistikker 2002 Indhold Forord............................................. 3 1. Indledning...................................... 5 1.1 Generelt........................................... 5 1.2 Formål............................................

Læs mere

TECHNICAL REPORT NO. 08. Metode til at følge vandstandsstigningstakten. Per Knudsen, Karsten Vognsen

TECHNICAL REPORT NO. 08. Metode til at følge vandstandsstigningstakten. Per Knudsen, Karsten Vognsen TECHNICAL REPORT NO. 08 Metode til at følge vandstandsstigningstakten i de danske farvande Per Knudsen, Karsten Vognsen KMS Technical report number 08: Metode til at følge vandstandsstigningstakten i de

Læs mere

Verifikation af vandstandsprognoser: 2000

Verifikation af vandstandsprognoser: 2000 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-14 Verifikation af vandstandsprognoser: 2000 Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN 1399-1388 (trykt) (online) Verifikation af vandstandsprognoser

Læs mere

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen.

Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Ændring i den relative vandstand påvirker både natur og mennesker ved kysten. Foto: Anne Mette K. Jørgensen. Vandstanden ved de danske kyster Den relative vandstand beskriver havoverfladens højde i forhold

Læs mere

Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999

Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999 Stormfloden forårsaget af orkanen den 3. december 1999 Bidrag til Vejret 2000 nr. 1 af Jacob Woge Nielsen og Mads Hvid Nielsen DMI/VO Indledning. Under orkanen den 3. december 1999 blev Vadehavet ramt

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

9HULILNDWLRQDIYDQGVWDQGVSURJQRVHU

9HULILNDWLRQDIYDQGVWDQGVSURJQRVHU '$1,6+0(7(252/2*,&$/,167,787( ±±±±±7(&+1,&$/5(3257±±±±± 9HULILNDWLRQDIYDQGVWDQGVSURJQRVHU -DFRE:RJH1LHOVHQ 0DGV+YLG1LHOVHQ &RSHQKDJHQ ,661;,6612QOLQH9HUVLRQ Verifikation af vandstandsprognoser 1999 Jacob

Læs mere

Højvandsstatistikker 2007

Højvandsstatistikker 2007 Højvandsstatistikker 2007 Extreme sea level statistics for Denmark, 2007 Gr. 104-X-2-2007 Projekt Højvandsstatistikker 2007 Startdato: Juni 2006 Slutdato: December 2007 Projektgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover

Teknisk rapport Vindstatistik for danske kyststationer Hyppighed af stiv kuling og derover Vindstatistik for danske kyststationer 2001-2010 - Hyppighed af stiv kuling og derover John Cappelen København 2012 www.dmi.dk/dmi/tr12-07 side 1 af 13 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 12-07 Titel:

Læs mere

Verifikation af vandstandsprognoser: 2002

Verifikation af vandstandsprognoser: 2002 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 3-3 Verifikation af vandstandsprognoser: 22 Jacob Woge Nielsen dmi.dk København 23 ISSN 96-897X ISSN 1399-1388 (trykt) (online) Verifikation af vandstandsprognoser:

Læs mere

Højvandsstatistikker 2007

Højvandsstatistikker 2007 Extreme sea level statistics for Denmark, 2007 Gr. 104-X-2-2007 Projekt Startdato: Juni 2006 Slutdato: December 2007 Projektgruppe: Projektansvarlig (PA): Projektleder (PL): Projektmedarbejdere (PM): Per

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport 13-10. Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark. Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-10 Referenceværdier: Antal graddage pr. måned og år for stationer 2001 2010, Danmark Peter Riddersholm Wang København 2013 Teknisk Rapport 13-10 Kolofon Serietitel: Teknisk Rapport 13-10

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

2012 Højvandsstatistikker

2012 Højvandsstatistikker Projekt Startdato November Slutdato April 2013 Projektansvarlig (PA) Projektleder (PL) Projektmedarbejder (PM) Per Sørensen Carlo Sørensen Carlo Sørensen Holger Toxvig Madsen Søren Bjerre Knudsen Birgit

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande

Tidevandstabeller for danske farvande anish eteorological Institute inistry of Energy, Utilities and limate I Report - devandstabeller for danske farvande 0 / de tables for anish waters 0 Palle o Nielsen and ads Hvid Ribergaard devandstabeller

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-02. DMIs operationelle stormflodsvarslingssystem Version 2.0. Jacob Woge Nielsen

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-02. DMIs operationelle stormflodsvarslingssystem Version 2.0. Jacob Woge Nielsen DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-02 DMIs operationelle stormflodsvarslingssystem Version 2.0 Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X (trykt) ISSN 1399-1388 (online) DMIs

Læs mere

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima

Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Tilpasning af Cityringen til fremtidens klima Troels Jacob Lund ATV møde om store bygge og anlægsprojekter 1 20. JANUAR 2012 CITYRINGEN - KLIMASIKRING AF KONSTRUKTIONER Formål med vurdering af fremtidens

Læs mere

Vejr- og klimadata. Årsoversigt

Vejr- og klimadata. Årsoversigt Vejr- og klimadata Danmark Årsoversigt 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 7 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Sammenligning af nedbørdata fra Skagen

Sammenligning af nedbørdata fra Skagen DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-22 Sammenligning af nedbørdata fra Skagen Maja Kjørup Nielsen November 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer

Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer Vandstand [m] Vandstandsstatistik i Køge Bugt under klimaændringer 260 240 220 Nuværende statistik Scenarie A1B Scenarie A2 Sceanrie B2 200 180 160 140 120 100 1 10 100 1000 Gentagelsesperiode [år] Greve

Læs mere

Vandføringens Medianminimum Qmm

Vandføringens Medianminimum Qmm Vandføringens Medianminimum Qmm (Natur & Miljø 2013 Nyborg Strand Spor A session 4) Maj 2013 Ole Smith osmi@orbicon.dk Tlf. 40178926 Indhold Lidt historie, begreber og grundlag Qmm definition og relationer

Læs mere

Referencenet for Danmark Status, strategi og udvikling NETSTRATEGI 2012

Referencenet for Danmark Status, strategi og udvikling NETSTRATEGI 2012 Referencenet for Danmark Status, strategi og udvikling NETSTRATEGI 2012 KMS, Referencenet J.nr. KMS-509-00001 Den 6. januar 2012 Version 1.1 2 Indhold 1 Indledning...4 1.1 Formål og baggrund...4 1.2 Referencenettet

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-03 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-03 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 02-03 KLIMAGRID - DANMARK NEDBØR OG FORDAMPNING 1990-2000 Beregningsresultater til belysning af vandbalancen i Danmark Mikael Scharling

Læs mere

BOOS SEALEVEL STATIONS 2015 Mean sealevel (MSL) 2015-01-12

BOOS SEALEVEL STATIONS 2015 Mean sealevel (MSL) 2015-01-12 BOOS SEALEVEL STATIONS 2015 = Local System RH2000 = Swedish System 2000, heights referred to Amsterdam (NAP) = European Vertical Reference Frame 2007, heights referred to Amsterdam (NAP) RH2000 Sweden

Læs mere

KIMONO Modellering af klimaændringer og hydrologiske effekter på Horsens by.

KIMONO Modellering af klimaændringer og hydrologiske effekter på Horsens by. KIMONO Modellering af klimaændringer og hydrologiske effekter på Horsens by. Nedskalering af klimaændringer, regional model for Horsens fjord og præsentation af lokalmodel for Horsens by Disposition 1.

Læs mere

Ekstremhændelser og morfologiske påvirkninger på kysterne i Vadehavsområdet. Aart Kroon Vadehavsforskning 2015 15.april 2015, Esbjerg

Ekstremhændelser og morfologiske påvirkninger på kysterne i Vadehavsområdet. Aart Kroon Vadehavsforskning 2015 15.april 2015, Esbjerg Ekstremhændelser og morfologiske påvirkninger på kysterne i Vadehavsområdet Aart Kroon Vadehavsforskning 2015 15.april 2015, Esbjerg Motivation COADAPT projekt Danske kyster og klimatilpasning: oversvømmelsesrisiko

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010 Sisse Camilla Lundholm www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 2 af 14 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-11

Læs mere

Screening af landområder i Lolland Kommune

Screening af landområder i Lolland Kommune Lolland kommune Screening af landområder i Lolland Kommune November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Lolland kommune Screening af landområder

Læs mere

Teknisk rapport 05-18 Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata

Teknisk rapport 05-18 Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata Solskinstimer i Pituffik Verifikation af metode til beregning af solskinstimer ud fra globalstrålingsdata Maja Kjørup Nielsen December 2005 København 2005 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 05-18 Titel:

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Middelvandstande i Vadehavet

Middelvandstande i Vadehavet Middelvandstande i Vadehavet Analyse af Middelvandstande i Vadehavet Mean Sea Levels in the Danish Wadden Sea Gr. 150-69-1 Middelvandstande i Vadehavet Projekt Analyse af middelvandstande i Vadehavet Startdato

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT KLIMAGRID DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-18 KLIMAGRID DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra den modificerede Penman formel med og uden en revideret

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

Nyt dansk højdedatum II

Nyt dansk højdedatum II Nyt dansk højdedatum II DMV KMS 1990 Kort & Matrikelstyrelsen, den 18. November 1999 Indhold: 1. Præsentation Side 2 2. Kommissorium Side 2 3. Problemfremstilling Side 3 4. Materialet fra høringen om nyt

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Teknisk Rapport 13-08

Teknisk Rapport 13-08 Teknisk Rapport 13-08 Referenceværdier: Måneds- og årsværdier for stationer 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter Riddersholm Wang København

Læs mere

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk. - født i 1862 men stadig fuld af liv

Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal. Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk. - født i 1862 men stadig fuld af liv En ubekvem Aalborg sandhed Geografidag om 2013 lukning af Thyborøn Kanal Thyborøn Kanal - født i 1862 men stadig fuld af liv Torben Larsen Aalborg Universitet - www.aau.dk 1 Geografisk Tidsskrift, Bind

Læs mere

Vejr- og klimadata. Time - og døgnværdier

Vejr- og klimadata. Time - og døgnværdier 2013-09-09 12:06 UTC AUTO Vejr- og klimadata Danmark Time - og døgnværdier Station: 0618800 18. juni 2013-19. juni 2013 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut, Lyngbyvej 100, DK-2100 København

Læs mere

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt

Vejr- og klimadata. Månedsoversigt Vejr- og klimadata Danmark 2013 - August Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX Danmarks Meteorologiske Institut,

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010

Teknisk rapport DMI Klimaoversigter John Cappelen (ed) - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar december 2010 DMI Klimaoversigter 2003-2010 - Års-, Måneds-, Sæson- og Ugeberetning januar 2004 - december 2010 - Årets, Sæsonens og Månedens vejr august 2003 - december 2010 - International Klimarapportering CLIMAT

Læs mere

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt

Vejr- og klimadata. Ugeoversigt Vejr- og klimadata Danmark Ugeoversigt 2016 uge 21 23. maj 2016-29. maj 2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Vejrstationer 2 2. Nedbørmålinger 6 3. Regions- og landstal 19 4. Tabelforklaring 21 ISSN: YYYY-XXXX

Læs mere

Tidevandstabeller for færøske farvande. Tide tables for the Faroe Islands waters

Tidevandstabeller for færøske farvande. Tide tables for the Faroe Islands waters devandstabeller for færøske farvande de tables for the aroe Islands waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Danmarks Meteorologiske Institut. Klimagrid Danmark. Teknisk Rapport 10-13. Dokumentation og validering af Klimagrid Danmark i 1x1 km opløsning

Danmarks Meteorologiske Institut. Klimagrid Danmark. Teknisk Rapport 10-13. Dokumentation og validering af Klimagrid Danmark i 1x1 km opløsning Klima- og Energiministeriet Klimagrid Danmark Dokumentation og validering af Klimagrid Danmark i 1x1 km opløsning Peter Riddersholm Wang og Mikael Scharling www.dmi.dk/dmi/tr10-13 København 2010 side 1

Læs mere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere

Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Klima- og Energiministeriet Analyse og sammenligning af Hellmann og Pluvio nedbørsmålere Data fra perioden 15. december 2009-15. oktober 2010 Peter Riddersholm Wang www.dmi.dk/dmi/tr10-16 København 2010

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Deltagere: Afbud: Ian Sehested Hansen (ISH) Benny Bruhn (BEB) Christina Ellegaard (ACE) Svend Aage Bendtsen (SAAB) Vibeke

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Århus 8. april 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 10: 13. april Opgave 1 ( gruppe 1: sp 1-4, gruppe 5: sp 5-9 og gruppe 6: 10-14) I denne opgaveser vi på et

Læs mere

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede:

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede: Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne

Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne Hanne L. Svendsen, Seniorprojektleder, Kyster og Havne 1 Baggrund Historik Hydrauliske forhold Tilstandsvurdering af kystkonstruktioner Forbedringer af kystbeskyttelsen Anbefalinger 2 Baggrund Vurdering

Læs mere

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000

Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden 1985-2000 Danmarks Miljøundersøgelser November 22 Kornudbytter og høstet kvælstof - udvikling i perioden -2 Ruth Grant Kornudbytterne er steget i løbet af perioden -2. Ved Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Vindmøllers indflydelse for sejlads, vind og kite surfing

Vindmøllers indflydelse for sejlads, vind og kite surfing Vindmøllers indflydelse for sejlads, vind og kite surfing Torben J. Larsen Den Gule hal Køge havn 29/8- Baggrund Vindmøllers skyggevirkning er velkendt men kompleks. Største betydning indtil nu er betydning

Læs mere

Analyse af Saltdata. Henrik Spliid

Analyse af Saltdata. Henrik Spliid Analyse af Saltdata Henrik Spliid December 1999 0 Analyse af restsalt ved udspredning af fugtsalt og saltlage Page 1 of 12 Indledning Nrvrende rapport beskriver kort resultaterne af en statistisk analyse

Læs mere

Klimatilpasning og detaljerede højdedata

Klimatilpasning og detaljerede højdedata Klimatilpasning og detaljerede højdedata 1 Klimatilpasning og detaljerede højdedata Dette notat er en kort beskrivelse af fakta, råd og vejledning om detaljerede højdedatas betydning for indsatsen mod

Læs mere

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang

Teknisk Rapport Klimagrid Danmark Referenceværdier Peter Riddersholm Wang Teknisk Rapport 13-09 Klimagrid Danmark Referenceværdier 2001-2010 Måneds- og årsværdier for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed og globalstråling 20x20 km samt nedbør 10x10 km Peter Riddersholm

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger?

Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Globale og regionale klimaforandringer i nutid og fremtid - årsager og virkninger? Eigil Kaas Niels Bohr Institutet Københavns Universitet 1 HVAD ER DRIVHUSEFFEKTEN? 2 3 Drivhusgasser: H 2 O, CO 2, CH

Læs mere

Mike21 Kalibrering 1998-1999

Mike21 Kalibrering 1998-1999 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 99-22 Mike21 Kalibrering 1998-1999 Mads Hvid Nielsen ISSN-Nr. 0906-897X ISBN-Nr. 1399-1388 Copenhagen 1999 Mike21 Kalibrering 1998-1999 af: Mads Hvid Nielsen,

Læs mere

Revision af Spildevandskomiteens skrift 28 og 29

Revision af Spildevandskomiteens skrift 28 og 29 Revision af Spildevandskomiteens skrift 28 og 29 Hotel Nyborg Strand - 15/05-2014 Ida Bülow Gregersen Regn under fremtidens klima Støttet af og Med deltagelse fra: Greve kommune Aarhus Vand Krüger DHI

Læs mere

Hvis du har vinduer abne fra en tidligere session, sa luk dem ned { vi vil have

Hvis du har vinduer abne fra en tidligere session, sa luk dem ned { vi vil have Forberedelse: Matlab for absolutte fodgngere Kort introduktion til G-databaren. St dig ved en ledig maskine og gennemfr loginprocessen. Hvis du har vinduer abne fra en tidligere session, sa luk dem ned

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Oktober 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal

Læs mere

Teknisk Rapport 12-22

Teknisk Rapport 12-22 Teknisk Rapport 12-22 Referenceværdier: Døgn-, måneds- og årsværdier for regioner og hele landet 2001-2010, Danmark for temperatur, relativ luftfugtighed, vindhastighed, globalstråling og nedbør Peter

Læs mere

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS),

APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), APPENDIX 1: DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), A1. DEA produktivitetsanalyse 2001-2000 data med Constant Returns to Scale (CRS), sorteret dels efter DEA indeksenes

Læs mere

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger

Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Finanstilsynet 30. september 2015 LIFA/IMPE J.nr. 6639-0011 Beskrivelse af Finanstilsynets benchmark for levetidsforudsætninger Anvendelse af benchmark Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode

Tabel 1 Virkning i kroner på årlige udvidede forbrugsmuligheder for en LO-familie med to børn ved hidtidige metode og revideret metode Notat 23. september 2014 Oplysning om revideret metode til beregning af fordelingsvirkninger af ændringer i offentligt forbrug Finansministeriet har konstateret, at de hidtidige beregninger af fordelingsvirkninger

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Undersøgelse af flow- og trykvariation

Undersøgelse af flow- og trykvariation Undersøgelse af flow- og trykvariation Formål Med henblik på at skabe et kalibrerings og valideringsmål for de opstillede modeller er trykniveauerne i de 6 observationspunkter i sandkassen undersøgt ved

Læs mere

miljø og sundhed Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon undersøgelse Se også

miljø og sundhed Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon undersøgelse Se også miljø og sundhed Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Formidlingsblad nr. 16, maj 2001 Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon

Læs mere

Om forbindelsen. Klimatilpasset VVM redegørelsen for en kommende Femern Bælt forbindelse. Miljøeffekter. Tunnel alternativ. Midlertidige.

Om forbindelsen. Klimatilpasset VVM redegørelsen for en kommende Femern Bælt forbindelse. Miljøeffekter. Tunnel alternativ. Midlertidige. Om forbindelsen Klimatilpasset VVM redegørelsen for en kommende Femern Bælt forbindelse Europas største faste forbindelse 20 km Feasibility studie 1996-99 Bro eller tunnel 33-38 milliarder September 2008

Læs mere

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé

Blue Reef. Skov og Naturstyrelsen. Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé. Dansk resumé Blue Reef Påvirkning på sedimenttransportforhold - Dansk resumé Skov og Naturstyrelsen Dansk resumé 060707 Agern Allé 5 2970 Hørsholm Blue Reef BLUEREEF Tlf: 4516 9200 Fax: 4516 9292 dhi@dhigroup.com www.dhigroup.com

Læs mere

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved:

Den samlede model til estimation af lønpræmien er da givet ved: Lønpræmien Lønpræmien i en branche kan indikere, om konkurrencen er hård eller svag i branchen. Hvis der er svag konkurrence mellem virksomhederne i branchen, vil det ofte give sig udslag i både højere

Læs mere

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag

Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag ATV Jord og Grundvand Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 10. - 11. marts 2015 Tekniske udfordringer i ny 3D afgrænsning af 402 grundvandsforekomster og tilknytning af boringer og indtag Lars Troldborg

Læs mere

Fremtidens regn. IDA Miljø møde 28/ Ida Bülow Gregersen

Fremtidens regn. IDA Miljø møde 28/ Ida Bülow Gregersen IDA Miljø møde 28/10-2013 Ida Bülow Gregersen Regn under fremtidens klima Støttet af Med deltagelse fra: Greve kommune Århus Vand Krüger DHI DTU Miljø Godkendt som kommende skrift fra Spildvandskomiteen

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

Placering af trykmåler til bølgemåling. Wave Dragon, Nissum Bredning

Placering af trykmåler til bølgemåling. Wave Dragon, Nissum Bredning Placering af trykmåler til bølgemåling Wave Dragon, Nissum Bredning z x y Morten Kramer & Jens Peter Kofoed August, 2004 DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING AALBORG UNIVERSITY SOHNGAARDSHOLMSVEJ 57 DK-9000

Læs mere

Stormfloder og Stormflodsvarsling

Stormfloder og Stormflodsvarsling Stormfloder og Stormflodsvarsling Stormflod Stormflodsvarsling Stormflodsberedskab Måling af vandstand Historiske stormfloder Flere stormfloder fremover? En stormflod er et højvande i forbindelse med et

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig

Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig From: Simon Rørvig Sent: 22. april 2015 18:00:57 To: Marianne Jakobsen (mja) Cc: simonrorvig@gmail.com Subject: SV: Ansøgning om kystbeskyttelse Kære Marianne. Tak for samtalen per telefon i tirsdags.

Læs mere

Tidevandstabeller for færøske farvande

Tidevandstabeller for færøske farvande Danish eteorological Institute inistry of Energy, Utilities and Climate DI Report - devandstabeller for færøske farvande / de tables for the aroe Island waters Palle Bo Nielsen and ads Hvid Ribergaard

Læs mere