dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dmi.dk DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet"

Transkript

1 DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE TECHNICAL REPORT 0-1 Tidevand ved de danske vandstandsstationer Vibeke Huess Palle Bo Nielsen, Farvandsvsenet Jacob Woge Nielsen ISSN X ISSN (printed) (online) dmi.dk Copenhagen 00

2 blank side

3 Indhold 1 Indledning 1 Tidevandsanalyser og prediktioner 1.1 Data Programmel Benyttelse af forskellige programmer Kriterier for nye konstituentst Resultater Opdatering af konstituentst Konstituentst tilfjet Konstituentst opdateret med betydelig forbedring Konstituentst opdateret med lille forbedring Tidsplan for opdatering af konstituentst Vertikalt referenceniveau 8 5 Opsummering 8 Referencer 9 Bilag: 1 6 Database: Historik over danske tidevandskonstituentst 1

4 Tabeller 1 Benyttede tidevandsfrekvenser Danske vandstandstationer med analyseret tidevand... 5 Figurer 1 Eksempel pa forbedring af tidevandsberegningen M ved de danske tidevandsstationer

5 1 1 Indledning Det ocielle ansvar for beregning af tidevandet for de danske farvande er placeret hos Farvandsvsenet, der hvert ar udgiver tidevandstabeller for de danske, frske og grnlandske farvande. Farvandsvsenet varetager desuden kontakten til The United Kingdom Hydrographic Oce, der udgiver de globale tidevandstabeller Admiralty Tide Tables. Pa DMI benyttes beregninger af tidevandet for de danske kyster, dels internt til brug for stormodsvarslingen, dels pa internettet under hvor vandstandsobservationer, tidevand og prognoser for vandstand prsenteres i et samarbejde mellem DMI, Farvandsvsenet, Kystdirektoratet og en rkke amter, kommuner og havnemyndigheder. For at sikre overensstemmelse mellem Farvandsvsenets tidevandstabeller og de beregninger, der benyttes i stormodsvarslingen samt prsenteres pa internettet, blev det besluttet i 001 at udarbejde en flles database pa Farvandsvsenet og DMI med konstituentst for samtlige danske stationer, der beregnes tidevand for. I forbindelse med udarbejdelsen af denne flles database er tidevandskonstituentsttene for de danske farvande blevet revideret i et samarbejde mellem Farvandsvsenet og DMI, og for langt de este stationer er konstituentsttet blevet udskiftet efter en ny analyse. Derudover er tidevandet blevet beregnet for en del stationer, der ikke tidligere har vret analyseret. Resultatet af samarbejdet er en database, der indeholder et flles tidevandskonstituentst for alle analyserede danske stationer. Nye stationer kan tilfjes. Databasen indeholder udover de aktuelle konstituentst en historisk liste over hvilke konstituentst, der tidligere har vret benyttet pa hver enkelt station. Fremtidige rettelser og tilfjelser til det flles konstituentst vil blive udfrt i samarbejde mellem de to institutioner. En historisk oversigt over udskiftningen af konstituentsttene pa hver enkelt station er vedlagt i appendiks 6. Tidevandskonstituenterne er i databasen angivet med amplituder i cm og faser i grader (UTC). Tidevandsanalyser og prediktioner.1 Data Ud fra et nske om at fa klarhed over analysegrundlaget bag tidevandskonstituentsttene er hver enkelt station gennemgaet og tidevandet re-analyseret, hvis analysen var baseret pa enten et ukendt datast eller et begrnset antal observationer (ofte kun 1- ar). Dette viste sig at vre tilfldet for samtlige stationer, bortset fra Esbjerg, hvor tidevandet blev grundigt analyseret i 1994 (Hvidberg-Knudsen et al., 1994) og koordineret mellem Farvandsvsenet og DMI i 1998 (Nielsen and Nielsen, 1998). Tidevandet er derfor re-analyseret for alle andre stationer end Esbjerg. Derudover er tidevandet blevet bestemt for en del vandstandsstationer, der ikke tidligere var analyseret. En dataperiode pa 8 ar (1/ /1 1999) er valgt som analyseperiode. For stationer hvor observationerne ikke er tilgngelige for hele denne periode anvendtes det optimalt tilgngelige datast til analysen. Tabel viser samtlige danske stationer med analyseret tidevand. Dataperioden benyttet til de nye tidevandsanalyser ses ud for hver enkelt station. Fra lokaliteter med malere fra ere institutioner (Vida, Hornbk og Gedser) er data fra DMI's

6 malere benyttet til de nye analyser. For de tre jyske vestkyststationer Torsminde, Hvide Sande og Thyborn eksisterer foruden en havnemaler ogsa en maler udenfor havnen, og tidevandet er analyseret for bade kyst-og havnemaleren.. Programmel De nye tidevandsanalyser er foretaget pa DMI med analyseprogrammet TIRA fra Proudman Oceanographic Laboratory, England (Bell et al., 1999). Til tidevandsprediktion benyttes pa DMI programmet TIDES udviklet pa DMI af Karsten Bolding Kristensen (ingen reference). Ved DMI er desuden M. FOREMANs programpakke fra Institute of Ocean Sciences, Canada til radighed til bade analyse og prediktion (herefter kaldet FOREMAN programmet) (Foreman, 1977). Ved Farvandsvsenet benyttes det hollandske GETIJSYS program udviklet af Delft Hydraulics (GETIJSYS, 199) til bade analyse og prediktion. De nye tidevandsanalyser er foretaget med TIRA programmet som separate 1-ars analyser og analyseret for de 63 frekvenser vist i tabel Benyttelse af forskellige programmer Ved benyttelse af forskellige tidevandsprogrammer til analyse og prediktion introduceres mulige fejlkilder forarsaget af: - forskellige denitioner af tidevandskonstituenterne - forskellige korrektioner for konstituenternes ulste satellitter (nodalkorrektioner) I de re tidevandsprogrammet nvnt her(tira, GETIJSYS, FOREMAN og TIDES) eksisterer to forskellige denitioner for den daglige konstituent S 1,ogdenarlige konstituent S a (se nedenfor). Det skal derfor sikres inden benyttelse af et prediktionsprogram at faserne, der indgar i konstituentsttet, for disse to konstituenter er konsistente med prediktionsprogrammets denitioner. Fasedenitioner for S 1 Fra tidevandsundersgelsen i Esbjerg blev det fundet, at der var en forskel pa denitionen af S 1 fasen mellem Farvandsvsenet og DMI konstituentsttene pa 30 (Nielsen and Nielsen, 1998). Programpakkerne TIDES, GETIJSYS og TIRA benytter samme fasedenition for S 1, hvorimod FOREMAN programmet benytter en fase, der er 30 strre. I den flles database er fasedenitionen fra TIDES, GETIJSYS og TIRA programmerne benyttet. Hvis FOREMAN programmet benyttes til en prediktion, skal der derfor lgges 30 til den S 1 fase, der star opfrt i den flles database. Fasedenitioner for S a I FOREMAN og TIDES programpakkerne benyttes en fasedenition for S a pa 0 svarende til et maksimum d. 1. januar, hvorimod GETIJSYS og TIRA denerer en S a fase pa 0 svarende til et

7 3 Frekvensgruppe Konstituentnavn Langperiodiske frekvenser S a,s sa,m m,ms f,m f Daglige frekvenser Q 1, 1,Q 1, 1,O 1,MP 1,M 1,,, P 1,S 1,K 1 1,, 1,J 1,SO 1,OO 1 Halvdaglige frekvenser OQ,MNS,N,, N,, OP,MA,M,MB,MKS,L /MN,T,S,R,K, MSN,KJ,SM 8 timers frekvenser MO 3,M 3,SO 3,MK 3,SK 3 Kvart-daglige frekvenser MN 4,M 4,SN 4,MS 4 MK 4,S 4,SK 4 4 timers frekvenser MN 6,M 6,MSN 6,MS 6,MK 6,SM 6, MSK 6 3 timers frekvenser M 8 Tabel 1. De 63 frekvenser, der er analyseret for i de nye 1 ars tidevandsanalyser foretaget med TIRA programmet. maksimum ved forarsjvndgn. I den flles database er der for S a fasen benyttet denitionen med 0 ved forarsjvndgn (dvs. denitionen fra GETIJSYS og TIRA). Ved anvendelse af TIDES eller FOREMAN til prediktion skal der derfor lgges 77 til den S a fase, der star opfrt i den flles database..3 Kriterier for nye konstituentst For hver enkelt af de analyserede stationer blev et nyt konstituentst sammensat med de konstituenter, der udviste fasestabilitet over de analyserede ar. Stabilitetskravet var at standardafvigelsen var mindre end 0.For amplituden blev benyttet et simpelt minimumskrav pa 1 mm. Kvaliteten af et konstituentst er vurderet ud fra en antagelse om, at et mindre residual (beregnet tidevand - observeret vandstand) betyder en bedre tidevandsberegning. Residualet bestar dels af et atmosfrisk genereret bidrag og dels af et bidrag fra fejl i tidevandsamplituden og fasen. Testen af konstituentsttenes kvalitet er foretaget med TIDES programmet pa to ars perioden Det konstituentst, der gav den mindste standardafvigelse i residualet, blev vurderet til at vre af bedst kvalitet. 3 Resultater Resultaterne fra de nye tidevandsanalyser ses i tabel. I tabellen er vist samtlige danske stationer med analyseret tidevand, datagrundlaget bag den nye tidevandsanalyse, forbedringen i residualet med tidevandsberegningen foretaget med henholdvis det gamle og nye konstituentst for testperioden 1/1-1/ (malt som en formindskelse af standardafvigelsen af residualet). Desuden ses hvornar en eventuel opdatering af konstituentsttet er sket/ vil ske. De nye konstituentst giver for de este stationer en vis forbedring af residualet. For Grena og Ballen var de hidtil benyttede konstituentst hos Farvandsvsenet og DMI ikke ens, og forbedringen med det nye konstituentst er vist i forhold til begge tidligere benyttede

8 4 konstituentst. Datagrundlaget bag tidevandsanalyserne var for mange af de eksisterende konstituentst ukendt. For en del stationer, hvor det nye konstituentst gav blot en lille forbedring i forhold til det gamle konstituentst, er sttet derfor blevet udskiftet ud fra nsket om at kende dataperioden, der har indgaet i tidevandsanalysen. I afsnit 3.1 er status for udskiftningen af konstituentsttene opsummeret. I gur 1 er vist et eksempel pa forbedringen i tidevandsberegningen, der er opnaet ved at udskifte konstituentsttet. Det viste eksempel er for Arhus og viser tidsserier for den observerede vandstand og det beregnede tidevand med henholdsvis det gamle og nye konsituentst for perioden maj. Reduktionen af standardafvigelsen af residualet for Arhus pa 0.8 cm skyldes bade en forbedret fase- og amplitudebeskrivelse af tidevandet. Et overblik over tidevandsblgens strrelse og udbredelse igennem de danske farvande kan fas fra gur. Figuren viser amplitude og fase for den strste konstituent, manens halvdaglige tidevandskonstituent M,ved hver enkelt station.

9 5 Station nr Analyseret Forbedring af Opdateret pr. dataperiode st.afv. [cm] Vida ,95, /1 003 Ballum ,95, /1 003 Havneby /1 003 Brns 6143 nov 00-sep 01 Ny 1/1 00 Mand 5346 nov 00-sep 01 Ny 1/1 00 Ribe /1 00 Esbjerg nej Hvide Sande Kyst , /1 00 Hvide Sande Havn Ny 1/1 00 Torsminde Kyst /1 003 Torsminde Havn Ny 1/1 00 Ferring Ny 1/1 00 Thyborn Kyst Ny 1/1 00 Thyborn Havn /1 003 Hanstholm /1 001 Hirtshals /1 001 Skagen /1 003 Frederikshavn /1 00 Hals Barre Ny 1/1 00 Grena /0.10 1/1 00 Arhus /1 00 Ballen /0.13 1/1 00 Fredericia /1 00 Kolding 33 juli 99 - juni 00 Ny 1/1 00 Abenra Ny 1/1 00 Fynshav Ny 1/1 00 Tabel. Danske vandstandsstationer med analyseret tidevand. Prediktion af tidevandet er foretaget med de nye konstituentst for to ars perioden Forbedringen i standardafvigelsen af residualet er angivet for tidligere analyserede stationer. Til sammenligning er residualets standardafvigelse af strrelsen cm for Vestkyststationerne med aftagende variabilitet ind gennem de indre danske farvande til 15-0 cm. Tabellen fortstter pa nste side. 1: rapporteres af Farvandsvsenet til The United Kingdom Hydrographic Oce (til brug for Admiralty Tide Tables). : angivet i forhold til konstituentsttet benyttet tidligere pa henholdsvis DMI og Farvandsvsenet. 3: maleren er blevet yttet

10 6 Station nr. Analyseret Forbedring af Opdateret pr. dataperiode st.afv. [cm] Slipshavn /1 00 Spodsbjerg /1 00 Sj. Odde /1 00 Korsr /1 00 Hornbk /1 003 Kbenhavn Ny 1/1 003 Nordre Rse Fyr ,97-99 Ny 1/1 00 Drogden Fyr /1 00 Rdvig /1 00 Hesns /1 00 Gedser /1 003 Rdby Ny 1/1 00 Rnne Ny 1/1 00 Tejn Ny 1/1 00

11 7 3.1 Opdatering af konstituentst Konstituentst tilfjet Konstituentst er blevet tilfjet databasen for flgende stationer, der ikke tidligere har vret analyseret for tidevand: Brns Thyborn Kyst Rdby Mand Hals Barre Nordre Rse Hvide Sande Havn Kolding Rnne Torsminde Havn Abenra Tejn Ferring Fynshav 3.1. Konstituentst opdateret med betydelig forbedring Konstituentsttet for flgende stationer er blevet udskiftet, da det nye konstituentst gav en forbedring i standardafvigelsen pa mere end 0.1 cm i residualet: Vida Frederikshavn Korsr Ballum Ballen Drogden Fyr Hvide Sande Kyst Arhus Hanstholm Fredericia Hirtshals Slipshavn Konstituentst opdateret med lille forbedring Konstituentsttet for flgende stationer er blevet udskiftet, da det nye konstituentst ikke gav et darligere resultat end det gamle st (en forbedring i residual standardafvigelsen pa op til 0.1 cm): Havneby Grena Rdvig Ribe Spodsbjerg Hesns Torsminde Kyst Sjllands Odde Gedser Thyborn Havn Hornbk Skagen Kbenhavn 3. Tidsplan for opdatering af konstituentst Tidevandstabellerne for Danmark indeholder 16 stationer. Tabelvrdierne er beregnet med de opdaterede st fra 00 og frem. For flgende 7 stationer sker opdateringen dog frst med virkning fra 1/1 003: Havneby, Torsminde Kyst, Thyborn Havn, Skagen, Hornbk, Kbenhavn og Gedser. Desuden opdateres sttene for Vida og Ballum til internetprsentationen pa ligeledes pr. 1/1 003.

12 8 4 Vertikalt referenceniveau Det beregnede tidevand, der ses pa internetprsentationen under angives relativt til Dansk Vertikal Reference, DVR90, dvs. tidevandets middelvrdi er lig med stationens middelvandstand. Dette referenceniveau er valgt ud fra et nske om, at der skal vre overensstemmelse mellem referenceniveauet for kurverne, der prsenteres pa for tidevand og for observeret vandstand. I tidevandstabellerne udgivet af Farvandsvsenet angives tidevandet relativt til referenceniveauet for skort. For stationer vest for Skagen angives tidevandet derfor i forhold til middelspringtidslavvande (Mean Low Water Spring, MLWS), der deneres som MLWS = Z 0 ; (M + S ) hvor Z 0 er middelvandstanden og M og S amplituden for henholdsvis manens og solens strste tidevandsbidrag. I Farvandsvsenets tidevandstabeller er Z 0 sat til nul. For stationer st for Skagen (inklusiv denne) angives tidevandet i Farvandsvsenets tabeller med middelvrdi nul. For sammenligning mellem tidevandet i Farvandsvsenets (FRV) tidevandstabeller og DMI's beregninger under glder derfor flgende sammenhng: for stationer vest for Skagen: T DMI -T FRV =Z 0 -(M +S ) MLWS for stationer st for Skagen: T DMI -T FRV =Z 0 5 Opsummering Tidevandet er blevet gennemgaet for samtlige danske stationer, der beregnes tidevand for, og konstituentsttene revideret for de este stationer. Herved har vi faet klarhed over hvilket datagrundlag og analyseprogram, der ligger til grund for konstituentsttene. Ved opdateringen er der sket en forbedring i tidevandsprediktionen for en del stationer. Desuden er tidevandet blevet analyseret for 14 stationer, der ikke tidligere har vret analyseret for tidevand. De opdaterede og nye konstituentst er samlet i en database tilgngelig hos bade Farvandsvsenet og DMI, og fremtidige rettelser og tilfjelser af tidevandskonstituenter for de danske farvande vil ske i samarbejde mellem de to institutioner. Ved benyttelse af denne database sikres det, at der i fremtiden vil vre overensstemmelse mellem de tidevandsberegninger, der udgives af Farvandsvsenet og de tidevandsberegninger, der prsenteres pa internettet under

13 9 Litteratur Bell, C., J. M. Vassie, and P. L. Woodworth, POL/PSMSL Tidal Analysis Software Kit 000 (TASK-000), Permanent Service for Mean Sea Level, CCMS Proudman Oceanographic Laboratory, Bidston Observatory, Birkenhead, Merseyside CH43 7RA, U.K., Foreman, M. G. G., Manual for Tidal Heights Analysis and Prediction, Institute of Ocean Sciences, Victoria B.C, Canada, GETIJSYS, GETIJSYS software package version , Delft Hydraulics, Delft, Holland, 199. Hvidberg-Knudsen, M., K. Bolding, J. Nielsen, and O. Brink-Kjr, Analyse af tidevand i Esbjerg, Dansk Hydraulisk Institut, Hrsholm, Nielsen, P. B., and J. W. Nielsen, Analyse og prediktion af tidevand i Esbjerg., Intern note. Farvandsvsenet og DMI., 1998.

14 Århus: vandstand Århus: tidevand gammelt sæt Århus: tidevand nyt sæt Århus: residual gammelt sæt Århus: residual nyt sæt 0 [cm] /05 10/05 10/05 10/05 11/05 11/05 11/05 11/05 1/05 Figur 1. Eksempel pa forbedring af tidevandsberegningen ved benyttelse af nyt konstituentst. Pa guren ses observeret vandstand for Arhus (sort kurve) og tidevand beregnet med henholdsvis det gamle (rd kurve) og nye konsituentst (bla kurve) for perioden maj. De stiplede linier viser residualet (tidevandsprediktion - observeret vandstand) for begge tidevandsprediktioner. En forbedring af bade tidevandsfasen og amplituden ses med det nye konstituentst.

15 Figur. Amplituden (verst) og fasen (nederst) for M ved de danske tidevandsstationer. Ved Bornholm er der intet M tidevand. 11

16 HC st nr. HC st Maler Data Software Anv. Anv itt Bemrkning Station 1 15 HC FRV Ballen 9HC FRV DMI HC Ballum 4 HC KDI 9-93,95,97-99 DMI HC FRV 1993 Drogden 6HC FRV DMI 00-1 gml. 3 HC??? X Esbjerg 31 HC FRV 1986, 88, 91 og 93 Foreman?1995 X 19 HC FRV? FRV X Maske og maske HC DMI 100 ar (DMI analyse) DMI 000- X Maske HC KDI DMI 00- Ferring 1 gml. 8 HC??? "altid" X Fredericia 14 HC DMI DMI 00- X 1 gml. 7 HC??? "altid" X Frederikshavn 15 HC DMI DMI 00- X 1 6HC DMI DMI 00- Fynshav 1 gml. 7 HC??? X St kan ikke rekonstrueres Gedser 4 HC FRV FRV-data X 6HC DMI DMI 003- X HC Grena 17 HC FRV DMI 00- Barre 1 14 HC FRV 1996 FRV Hals 1 gml. 7 HC??? -001 X Hanstholm 1 HC DMI DMI 00- X 1 gml. 7 HC?? -? X Havneby 19 HC KDI? 1998-? X HC KDI DMI 003- X 3 1 4HC 1993 Hesns 5HC FRV DMI 00-1 gml. 7 HC?? -001 X Hirtshals 11 HC KDI DMI 00- X 1 10 HC FRV FRV-data (199+) ere? X Hornbk 8HC?? alle andre ar X 1 HC DMI DMI 003- X 3 Sande (havn) 1 18 HC KDI DMI 00- Hvide Sande (kyst) 1 16 HC KDI 1991,93 og 94 fra 1996 el.97 X Hvide 4 HC KDI DMI 00- X 1 6 Database: Historik over danske tidevandskonstituentst

17 HC st nr. HC st Maler Data Software Anv. Anv i TT Bem Station 1 5HC Kol. Kom DMI 00- Kolding 1 gml. 7 HC? "altid" X Korsr 4HC DMI DMI 00- X 1 7HC? "altid" X Kbenhavn 5HC DMI DMI 003- X Rse 1 9 HC FRV 1995,-1999 DMI 00- Nordre 1 6 HC Ribe 1 HC KDI DMI HC DMI DMI 00- Rdby 1 HC Rdvig 4HC FRV DMI HC FRV DMI 00- Rnne Odde 1 8 HC Sjllands 15 HC FRV DMI HC X Skagen 19 HC FRV DMI gml. 8 HC X Slipshavn 6HC DMI -99 DMI 00- X 1 7HC Spodsbjerg 10 HC FRV DMI HC DMI DMI 00- Tejn (havn) 1 gml. 9 HC Thyborn 18 HC el. 3? St kan ikke rekonstrueres 15 HC HC KDI DMI 003- X? 4 (Kyst) 1 15 HC KDI DMI 00- Thybonrn (havn) 1 16 HC KDI DMI 00- Torsminde (kyst) FRV: fr 1995 via st. i Esbjerg Torsminde 15 HC HC KDI DMI 003- X? HC Vida 3 HC DMI 9,95,97-99 DMI 003-4HC Abenra Kom -99 DMI -00 Abenra 7HC Abenra Kom DMI gml. 7 HC "altid" X Arhus 10 HC DMI DMI 00- X 13

Verifikation af vandstandsprognoser: 2000

Verifikation af vandstandsprognoser: 2000 DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-14 Verifikation af vandstandsprognoser: 2000 Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN 1399-1388 (trykt) (online) Verifikation af vandstandsprognoser

Læs mere

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14

Teknisk rapport 11-11 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010. Sisse Camilla Lundholm. www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 Ekstremværdianalyse af nedbør i Danmark 1874-2010 Sisse Camilla Lundholm www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 1 af 14 København 2011 www.dmi.dk/dmi/tr11-11 side 2 af 14 Kolofon Serietitel: Teknisk rapport 11-11

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK)

Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Referat af møde 19. juni 2006 i følgegruppen for det marine modelkompleks (MMK) Deltagere: Afbud: Ian Sehested Hansen (ISH) Benny Bruhn (BEB) Christina Ellegaard (ACE) Svend Aage Bendtsen (SAAB) Vibeke

Læs mere

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men

Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002. Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men Roskilde Universitetscenter Skriftlig eksamen i Databaser, Vinter 2001/2002 Opgaver med lsninger Pa opfordring har jeg udarbejdet mulige lsninger pa eksamensopgaverne, men har ikke haft tid til at polere

Læs mere

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK

DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK DANISH METEOROLOGICAL INSTITUTE MINISTRY OF TRANSPORT TECHNICAL REPORT 01-19 KLIMAGRID - DANMARK Sammenligning af potentiel fordampning beregnet ud fra Makkinks formel og den modificerede Penman formel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester

Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester Kursus i Landmåling, Cad og GIS (LCG) Vej og Trafik, 5. semester og Byggeri og Anlæg, 1. semester LCG-2 Introduktion til GPS 1. Observationsteknikker og GPS-koncepter 2. Absolut positionering baseret på

Læs mere

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88)

Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet. Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET. Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Danmarks Klimacenter DMI, Trafikminsteriet Danmarks vejr og klima i det 20. århundrede VEJRET Nr. 3-23. ÅRGANG September 2001 (88) Tema: Århundredets vejr John Cappelen og Niels Woetmann Nielsen Danmarks

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Modelleret iltsvind i indre danske farvande

Modelleret iltsvind i indre danske farvande Modelleret iltsvind i indre danske farvande Lars Jonasson 12, Niels K. Højerslev 2, Zhenwen Wan 1 and Jun She 1 1. Danmarks Meteorologiske Institut 2. Københavns universitet, Niels Bohr Institut Oktober

Læs mere

Erhvervsmarkedet i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Erhvervsmarkedet i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Erhvervsmarkedet i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde

Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Thyborøn Kanal - etablering og opretholdelse af 10 m vanddybde Bilag 2 (Teknisk notat: 13. dec. 2011) Refereres som: Knudsen, S.B., og Ingvardsen, S.M., 2011. Thyborøn kanal etablering og opretholdelse

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER

VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER Skærbæk Havn VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER Skærbæk Havn VVM for Skærbæk Havn SPREDNINGSSCENARIER 1 Plot opdateret 2010-05-10 TEB PMJ TEB 0 2010-04-28 SSC PMJ TEB Udgave Betegnelse/Revision Dato

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

Risikoanalyse af Ribe Kog. - basisår 2002

Risikoanalyse af Ribe Kog. - basisår 2002 Risikoanalyse af Ribe Kog - basisår 2002 Projekt Risikoanalyse af Ribe Kog - Basisår 2002 Startdato: Juli 2002 Slutdato: December 2005 Projektgruppe: Projektansvarlig (PA): Projektleder (PL): Projektmedarbejdere

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Uddannelsesbenchmark.dk, HG. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse Uddannelsesbenchmark.dk, HG Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

WDP brugervejledning version 1.01

WDP brugervejledning version 1.01 WDP brugervejledning version 1.01 Modellen WDP (Wet Detention Pond) beregner stoffjernelse i våde regnvandsbassiner ud fra historiske regnserier. Modellen kan endvidere regne på nedsivningsbassiner, dog

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig

Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten. Skodbjerge/Søndervig Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 371 Offentligt Projektbeskrivelse Miljøvenlig kystbeskyttelse på vestkysten Skodbjerge/Søndervig Vestkysten kan sikres mere Effektivt og Miljøvenligt med SIC metoden

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk HG

Uddannelsesbenchmark.dk HG Benchmarkingrapport Uddannelsesbenchmark.dk HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer

Fælles mål for Geografi. Demografi og erhverv: Jorden og dens klima: Globalisering: Emneideer -undervisning VERSION 1.0.2014 Inspirationen til dette undervisningsmateriale fra er udarbejdet ud fra Undervisningsministeriets nye forenklede fælles mål for faget. Undervisningsmaterialet er rettet mod

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh.

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PEMU) Lejre kommune Torben S. Pedersen

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x)

Regneregler for middelværdier M(X+Y) = M X +M Y. Spredning varians og standardafvigelse. 1 n VAR(X) Y = a + bx VAR(Y) = VAR(a+bX) = b²var(x) Formelsamlingen 1 Regneregler for middelværdier M(a + bx) a + bm X M(X+Y) M X +M Y Spredning varians og standardafvigelse VAR(X) 1 n n i1 ( X i - M x ) 2 Y a + bx VAR(Y) VAR(a+bX) b²var(x) 2 Kovariansen

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer 7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer Til besvarelse af nedenstående opgaver anvendes siderne 36-43 og 78-81 i klimatologikompendiet. Opgave 7.1. På en ø opvarmes luften

Læs mere

Sejladsmønstre i danske farvande. Fra tunge statistik polygoner til lette kort på ArcGISonline

Sejladsmønstre i danske farvande. Fra tunge statistik polygoner til lette kort på ArcGISonline Sejladsmønstre i danske farvande Fra tunge statistik polygoner til lette kort på ArcGISonline Kort om AIS (Automatisk Identifikations System) AIS til GIS - Arbejdsgang fra vektor til raster Overvejelser

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.6. LUDUS Web 2.11.6. Den 10. februar 2010. J. nr: 4004-V0361-10

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.6. LUDUS Web 2.11.6. Den 10. februar 2010. J. nr: 4004-V0361-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.6 J. nr: 4004-V0361-10 Journal nr.. 4004-V0361-10 LUDUS Web version 2.11.6 Side 1 af 5 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger

Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Nedbringelse af CO2-udslip fra de kommunale bygninger Analyserapport nr. 4. April 2009 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Proces side 2 Stikprøven side 2 Om de foreslåede energibesparende investeringer

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.27.4. Den 5. juli 2012. J.nr. 4004-V0980-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.27.4 Den 5. juli 2012 J.nr. 4004-V0980-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3

2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 2 Pack and Sea case story - Automatisk sporing af fiskekasser Pack and Sea case story 3 UDFORDRINGEN De forskellige danske havne havde tidligere problemer med at administrere de fiskekasser, der cirkulerede

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science

WPS / R day. Rune Juhl (DTU Technical University of Denmark. 11th December 2013. DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science WPS / R day Rune Juhl DTU Technical University of Denmark DTU Compute Department of Applied Mathematics and Computer Science 11th December 2013 DTU WPS Compute / R day Department of Applied 11th December

Læs mere

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter

Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Kvadratrodsberegning ved hjælp af de fire regningsarter Tidligt i historien opstod et behov for at beregne kvadratrødder med stor nøjagtighed. Kvadratrødder optræder i forbindelse med retvinklede trekanter,

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen

Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen Miljøvenlig kystbeskyttelse Gl. Skagen 1 Høfderne ved Gl. Skagen ligger generelt passive inde på stranden efter stranden blev trykudlignet igen efter en periode hvor rørene var rykket op. SIC Skagen Innovations

Læs mere

Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm

Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm ^^^HORSHOLM KOMMUNE Vedrsrende Styringsdiaiogm0de Redeg0relse for styringsdialogmode den la. September 2014 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal og H0rsholm Kommune. Dato: 23.09.2014 Sagsnr;

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

K1 - En pipelinet mikroarkitektur

K1 - En pipelinet mikroarkitektur K1 - En pipelinet mikroarkitektur Mikkel Boje, di020168@diku.dk Ulrik Schou Jrgensen, di020545diku.dk Martin Damhus, di020162@diku.dk 25. november 2002 Indhold 1 Sammenfatning 4 1.1 Indledning...............................

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30

Erosionsatlas. Metodeudvikling. Pilotprojekt for Sjællands nordkyst. 11813256 erosionsatlas-final.docx / abh.be / 2013-01-30 Erosionsatlas Metodeudvikling og Pilotprojekt for Sjællands nordkyst This project was delivered under the DHI Business Management System certified by DNV to be in compliance with ISO 9001: Quality Management

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Tak for et godt møde det var meget interessant at høre om dine planer og tanker om din formue.

Tak for et godt møde det var meget interessant at høre om dine planer og tanker om din formue. Jeppe Gaardboe JYSKE BANK (SCHWEIZ) Private Banking Wasserwerkstrasse 12 Postfach 3002 CH-8021 Zürich Tel. +41 44 368 73 73 Fax +41 44 368 73 79 info@jyskebank.ch www.jyskebank.ch - Jyske Formueplan din

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole.

Procentandel/Indekstal 0 betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) i den pågældende skole. Uddannelse I hver datacelle angives to tal:. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes - skalaen

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Vejledning til koordinatberegning udenfor bynære områder i Grønland Finn Bo Madsen, DTU Space

Vejledning til koordinatberegning udenfor bynære områder i Grønland Finn Bo Madsen, DTU Space Vejledning til koordinatberegning udenfor bynære områder i Grønland Finn Bo Madsen, DTU Space Indledning Principielt sker der altid en forringelse af GNSS målingers nøjagtighed når resultaterne ønskes

Læs mere

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger

Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Ribe Amt oversigt over målinger og 1 side grafer for hver måling Bilag 4 Side 2 Sites og standardindstillinger Nordenskov 103.2 (hovedsender) Pos. 55 39.396 N 08 40.279 E Sender Telefunken 100 W Hovedsender

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 Juni 2009 1. Beretning - 2-1.1 Årets faglige krav og resultat - 2 - Lodstilsynets juridiske opgaver - 2 - Tilsyn med statslig og privat lodserivirksomhed

Læs mere

Pack and Sea A/S case story

Pack and Sea A/S case story Case story Pack and Sea A/S Pack and Sea A/S case story Asset Management FAKTABOKS Fordelene ved Asset Management Firmaer, der arbejder med returemballage (returnable transport assets), vil kunne opnå

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere