Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard"

Transkript

1 Det sammenhængende patientforløb status og udfordringer Ole Snorgaard Diabetesklinikken og Tværsektorenheden, Hvidovre hospital Regionalt Diabetesudvalg, forløbsprogram for T2DM, Udviklingsgruppen for patientrettet forebyggelse Tovholder for nationale guidelines for behandling af T2DM (DSAM, DES)

2 Visioner for diabetesbehandlingen Færre får diabetes Alle (især nyopdagede) får tilbud om relevant patientuddannelse, diætvejledning, motionsrådgivning/program, rygeafvænning samt evidensbaseret farmakologisk behandling Alle sikres opfølgning således at livsstilsændring og optimal behandling fastholdes, hvorved risikoen for komplikationer minimeres og overdødeligheden reduceres yderligere Patientens livskvalitet opretholdes på trods af sygdommen Bedre tværsektorielle forløb: Brugervenlig tværsektoriel IT-understøttelse og datatilgængelighed (også for patienten) Kvaliteten monitoreres og kvalitetssikres via Dansk Diabetes Database (delvist implementeret)

3 Status for type 2 diabetes RegionH: ca patienter Organisation: ca. 10% kontrolleres i hospitalsregi, 90% i praksis, tværsektorielt samarbejde, fælles forløbsprogram, visitationskriterier (stratificering) Livsstilsintervention (rehabilitering): Forløbsprogram fælles for hospitaler, kommuner og praksis (under revision) Medicinsk behandling: Fælles kliniske retningslinjer: Nationalt, regionalt, PKO-Nyt Kvalitetssikring: Proces- og resultatvariable: Dansk Voksen Diabetes Database (årlig rapport)

4 Visitation af nyopdaget type 2 diabetes i Danmark Nyopdaget T2DM Region H Region Syd og Midt Behandling i praksis og kommunal rehabilitering Initial behandling og rehabilitering i diabetesambulatorium Kontrol i praksis 90% Kontrol i diabetes ambulatorium 10% Ole Snorgaard, 2012

5 Standard patientforløb ved type 2 diabetes National/regional behandlingsvejledning og lokal forløbsbeskrivelse Tovholder: Ved hver kontakt: Dataindsamling, refleksion (stratificering), samtale og handling Sygdomsdebut Rutine kontakter Årskontrol Rutine kontakter Diabetesstatus Komplikationer: Fodstatus og øjenscreening# Stratificering Behandlingsplan Evt. fodterapi Forløb i andre specialer* Tovholder: vægt, HbA1c, egenkontrol, BT, samtale, justering af behandling Diabetesstatus Komplikationer: Fodstatus og øjenscreening# Stratificering Behandlingsplan Rehabilitering: Patientuddannelse Diætvejledning Fysisk aktivitet rygeafvænning Ole Snorgaard, 2014 Ad hoc: rehabilitering Ad hoc: rehabilitering * Ortopædkirurg, bandagist, karkirkurg, kardiolog, nefrolog, urolog, m.m. # Øjenscreeningsintervallet sættes individuelt

6 At leve med type 2 diabetes

7 Kroniker modellen forløbsprogram T2DM Sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner, fra 2007 Baggrund: Stigende prævalens af diabetes Uensartet kvalitet i behandlingen Stigende udgifter til sundhedsvæsenet Patientrettet forebyggelse i både primær og sekundær sektor Formål: Sikre ensartede gode patientforløb ved hjælp af Regionale tværsektorielle forløbsprogrammer Opgradering af almen praksis Etablere rehabiliteringstilbud i primærsektoren Øget tværsektoriel samarbejde/informationsudveksling (praksis, diabetesteams, kommuner) Mere rationel udnyttelse af resurserne: den rette behandling til den rette patient, det rette sted (stratificerings model) Sikre kvalitetsudvikling

8 Eksempel på tilbud (www.sundhed.dk): Forebyggelsescentrene Københavns kommune Træning og undervisning til dig med KOL, type 2 diabetes eller hjertesygdom Forebyggelsescentrene tilbyder forløb specielt rettet mod dig med KOL, type 2 diabetes eller hjertesygdom. Det kan være en stor omvæltning at få konstateret KOL, type 2 diabetes eller hjertesygdom - og det kan give nye udfordringer i forhold til at leve et godt liv. I Forebyggelsescentrene har vi særlige forhold til dig med KOL, type 2 diabetes og hjertesygdom. Hvad indeholder forløbet? undervisning i din sygdom på hold træning i 1½ time to gange om ugen i 12 uger på hold individuel kostvejledning undervisning i madlavning på hold hjælp til rygestop

9 Behandlingen af type 2 diabetes 2014 Status og udfordringer (Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) DVDD: Det går godt for de patienter, der bliver indrapporteret (RegionH: hospital 7.984, praksis: ), men hvad med resten? Datafangst i almen praksis næppe repræsentativ før om ca. 5 år De dårligste og drop-outs bliver ikke systematisk indrapporteret til DVDD DVDD bør udbygges med rehabiliteringsdata og med flere resultatvariable, hypoglykæmi, komplikationer

10 rehabilitering af T2DM patienter Indikation, accept og gennemførelse Almen praksis # N=174 Hospital* N=214 # Vestegnsprojektet, 2012 * Hvidovre hospital, % ingen indikation 50% indikation 22% ingen indikation 78% indikation Gennemførelse af gruppebaseret forløb ca. 60% Fuldt rehabiliteret Etnisk minoritet! diverse Ikke patientaccept 68%: Intet behov, ingen motivation, ikke tid, etnisk minoritet, vil ikke hold Fuldt rehabiliteret Svær comorbiditet 26% gruppebaseret tilbud 2% udgående sygeplejerske 50% individuelle tilbud: Etnisk minoritet, ingen motivation, comorbiditet, vil ikke hold

11 Status over og udfordringer i rehabiliteringen af type 2 diabetes 2014 For få tilbydes rehabilitering, for få ønsker at modtage tilbud og for få gennemfører Vi mangler større viden om hvem der ikke modtager tilbud eller ikke gennemfører, samt hvorfor. Forværrer vi uligheden? Vi bør tage større hensyn til psyko-sociale forhold uden at stigmatisere Vi mangler en større vifte af individuelle og gruppebaserede tilbud, ikke nok med standard tilbud Vi leder efter ideer til hvordan vi når og kan hjælpe de sårbare grupper, der har størst behov Hvordan vi - på klinisk forsvarlig vis - kan erstatte standardtilbud med alternative tilbud, f.eks. Telemedicinske og evt. overføre resurser til sårbare grupper Større brugerinddragelse af de svage grupper

12 Hvilke nye tilbud kunne det dreje sig om? Telemedicin: Supplement til (evidensbaseret) eller erstatning for klinisk kontrol og opfølgning

13 Computerized systems for information exchange, video conferences, telephone and mobile devices, SMS or internet exchange of clinical data. Telemedicine application in the care of diabetes patients: Systematic review and meta-analysis. Macolino et al. PLOSone 2013

14 Hvilke nye tilbud kunne det dreje sig om? Telemedicin: Supplement til (evidensbaseret) eller erstatning for klinisk kontrol og opfølgning Telemedicin: opfølgning og fastholdelse af rehabiliteringsindsats Disease management programmer: koncept, indpakning, brugervenlighed, telemedicin m.m IT-understøttelse og fastholdelse: fælles platform Platform for diabetesviden Andet?