REGNSKABSPRAKSIS I LANDBRUGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSPRAKSIS I LANDBRUGET"

Transkript

1 Aalborg Universitet Juli 2007 Speciale, Cand.merc.aud. REGNSKABSPRAKSIS I LANDBRUGET Forfatter: Jens Villemann

2 Forord udiet (revisor-kandi- Specialet er udarbej Titelblad Titel: Regnskabspraksis i landbruget Afleveret: 13. juli 2007 Vejleder: Peter Thor Kellmer Antal sider i alt: 112 (inkl. Executive Summary og bilag)! Jens Villemann

3 "#$ Regnskabspraksis i landbruget Executive Summary This thesis discusses the presentation of annual reports of agricultural companies in accordance to the Danish Financial Statements Act (DFSA). The subject in this thesis is accounting treatment of biological assets, farming property and intangible assets. Biological assets include livestock and crop. The thesis does not discuss accounting treatment of related biological asset such as forestry and fishing. Biological assets % $ & $ and recognised at fair value according to DFSA article 38, section 3 if the main activity of the company is production of biological assets. In accordance with DFSA article 38, section 3 the fair value adjustments are recognised in the income statement and not directly in the equity. The taxed fair value adjustment has to be transferred to the revaluation reserves in the equity and ' ( distributable reserves. Usually stocks are recognised at cost in the balance sheet and are not normally revaluated. This thesis discuss whether the total stock ought to be presented together as current assets or presented separately where the breeding strains is presented as a noncurrent asset in the balance sheet. It was concluded that the presentation depends on ' ( )& her concluded that companies that apply DFSA article 38, section 3 presents financial statements based on fair value reporting for the assets in question. Farming property The general regulations under the DFSA concerning non-current assets were analysed. Recognition of unrealised increase in value of the farming land shall be directly in the equity which is inconsistent with the requirements of recognition of depreciation and impairment loss in the income statement. It was concluded that a

4 "#$ Regnskabspraksis i landbruget statement of changes in equity presenting the comprehensive income in the annual accounts would alleviate the observed lack of symmetry. The main activity of agricultural companies was discussed. There was conducted a non-statistic examination of the main activity of agricultural companies based on annual accounts. The examination consisted mostly of an analysis of financial key figures especially the composition of the equity. It was found that revaluation of the property recognised directly in the equity constituted a significant share of the total equity. *' + ', - -. & agricultural companies. An entity can according to DFSA only have one main activity. If the main activity is other then investment activity the entity can not apply the use of DFSA article 38, section 1 (investment activity), which allows the entity to recognise fair value adjustments of non-current assets in the income statement. The farming property was compared to the investment-property-concept and it was found that only the farmland could be classified as investment-property if the use of the land is insignificant. It was concluded that the classification depends ' ( )& und that if the property was owned by one company and the agricultural activity was owned by another company it would be possible to classify the farming property $ $ property and apply DFSA article 38, section 1. It was concluded that measurement and recognition methods of the property depend on the specific entity in question. Intangible assets Intangible assets relating to agricultural companies were discussed. Entitlements which give the company the right to claim Single Payments were classified as an intangible asset. The entitlements can be awarded to the agricultural company by the government or it can be purchased from another agricultural company. The asset is special and is not comparable to most other intangible assets. It was concluded

5 "#$ Regnskabspraksis i landbruget that entitlements should be measured and recognised at cost in the balance sheet. The DFSA requires that intangible assets are to be amortised over its estimated useful life. It was found that the Single Payment should be recognised in the income statement when the requirements are meet. Furthermore, it was concluded that the Single Payment scheme should be disclosed in the specification of accounting policies to help external users of the financial statement to understand the effects of the scheme. Milk quota gives the right to produce and sell milk. Milk quotas were classified as an intangible asset. Milk quota can be awarded to the agricultural company by the Danish Milk Board and it can be purchased on the Milk Quota Exchange. It was concluded that milk quota should be measured and recognised at cost in the balance sheet. The milk quota gives the holder the right to produce and sell milk. It limits the quantity that can be produced and sold in a period of 12 months and are not consumed otherwise. It has an indefinite useful life. The required amortisation of the asset is inconsistent with the indefinite useful live of the milk quota. It was concluded that milk quota ought to be measured and recognised at cost at initial measurement. At subsequent measurements, the milk quota should be assessed for impairment. The recommendation does not meet the requirements of DFSA and the method was therefore rejected. Milk Quota shall be amortised over the useful life which is limited to 20 years.

6 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 1 af 108 Indholdsfortegnelse Problemformulering % 42' Klassifikationen i forhold til regnskabselementer Klassifikation af aktivet % : ; Biprodukter < 5 5 0= 2.4. Klassifikation i et andet perspektiv Andre beholdninger = ) Generelle regler for indregning af aktiver = Baggrunden for denne indregningsmetode =6 : Salgskontrakter (futures) Forskel i forhold til anbefaling af kontrakter efter IAS =B ) $'8 = == Biologiske aktiver under fremstilling Egen avl =7 )52 A =0 7 )5 $ ) ing og andre resultatposter Solgte biologiske aktiver Biologiske beholdninger indregnet i balancen (ikke solgte) % 60 9 ' Salgskontrakter (futures) Nettoproduktion Vareforbrug ; : ;0 2 6; ; 2 ' 6; ;6 % 6; ;; )525 6B B 56 6= = : 6= Beskrivelse af tidligere praksis Skatter... 37

7 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 2 af 108 A0 95 6A Skat i balancen Anvendt regnskabspraksis C 2 4 D ; 0 C 5tiver i balancen (uddrag) Landbrugsejendommen Jorden ) ;B Harmoniregler E$5 '8 ; 3.2. Bygningerne Afskrivninger Modposten til afskrivninger Nedskrivninger Modposten til nedskrivninger Opskrivning : 5 B= Modposten til opskrivningen Totalindkomst Realisation Beskrivelse af praksis og anbefalet metode for indregning Opsummering Ejendommen og opskrivninger i et andet perspektiv e af aktiviteter sammenholdt med 5 2 = 6600 <5 2 = =B Investeringsvirksomhedsbegrebet Hovedaktivitet og andre aktiviteter Definition af begrebet investeringsejendomme Hvad siger en branchespecialist? Sammenfatning Konsekvenser ved klassifikation af investeringsvirksomhed B # Indregning af investeringsaktiviteten =0 ) 2 ; Egenkapitalen Forslag til beskrivelse af investeringsaktiviteten Koncernmodellen Ejendomsselskabet Driftsselskabet Holdingselskabet Sammenfatning om landbrugsejendommen Immaterielle aktiver Betalingsrettigheder Klassifikation af elementet ;0 # AB Tildelte betalingsrettigheder ;0 <2 ' A7

8 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 3 af 108 ; ' A Omtale af rettigheden ;0; ' A Forskelle mellem konklusion og anbe+ 5? 4 Landscentret Indregning af enkeltbetalingen Forslag til formulering af afsnit under anvendt regnskabspraksis ; # Klassifikation af elementet ; # 55 7B ;0 ) B Reducering af afskrivningsg 7= Nedskrivningsmetoden (Uendelig brugstid) Sammenligning af forslag Andre forhold ;6 : 5 7A 5. Konklusion Perspektivering Kildeangivelse og litteraturfortegnelse Bilag - Specifikation over sels5 52 2

9 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 4 af Problemformulering F5 54'traditionelle regnskaber mv. har gennem tiden udviklet sig. I 55 5love og vejledninger samt internationale standarder, som virksomhederne skal overholde samt # * ) - 4G5 445 > 5.-.4' 55 u. Megen detailregulering skal findes i regnskabsvejledninger, eksempelvis udstedt af FSR. Internationalt findes eksempelvis 5 )9H)C/9I Et beslutningsgrundlag er selvsagt bedst 4 de, at det giver brugeren flest og bedst mulige oplysninger. I 54' 2 afspejler regnskabsperiodens samlede afkast og hvis balance 4andet lige kunne tjene som et godt 52 % 5 virksomheden selv, fx kreditinstitutioner og ban virksomhedens risikoprofil i forbindelse med kred4 + antages, at jo bedre regnskabsmateriale der foreligger, jo bedre kredit- og55? 5 ' 'type som i alt overvejende grad er homogen, hvorfor udarbejdelse af en branchestandard er mere 5'+55 4at alle landbrugsvirksomheder er ens. Branchespecifikke vejledninger kan dog '2 kelige ved sammenligning/ '5 5 '> apporten for en landbrugsvirksomhed indeholder '2 rod ' A 5 6 I 5 5n af landsbrugsejendommen i forhold til investe ?get er kendetegnet ved et relativt lavt afkast fra driften (resu )55'2 42

10 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 5 af J 54 -K'ktar er eksempelvis steget fra kr. til 0=B Tillige findes der i erhvervet forskellige immaterielle aktiver, som eksempelvis kvoter og betalingsrettigheder, vis regnskabs- ' ' Landbrugsvirksomheder er omfattet af relativ megen lovregulering omkr254'- '4 5 forhold mellem hektar og dyreenheder r fra ind- og udland, hvorfor eventu 5 5 de virksomhed. Om landbrug findes der ingen egentlige officielt vedtagne danske regnskabsvej- + 5? ng, Landscentret har i tidens l > 5bsloven, Med anbefalinger til praksis for landbrugsvirksomheder, november.4.1$/ 5 5 s i landbruget, 2. udgave af 31. august ' 4+ 5? 4? 5 stund arbejder med et for anvendt regnskabspraksis og opstilling 7. I denne for- 5.+ailbeskrivelse om regnskabs.? 5 ' 5 2-ejdelse varetages i overvejende grad af lokale landboforeninger, der samarbejder und + 5? + 6A= Landbrugsvirksomhederne er derved i nogen grad 5e mere generelle erhverv, hvor - 52 generalistrevisorer. Endvidere har landbrugs- 5 '' 5ivatregi, hvorfor krav i regnskabslovgivningen for kapitalselskaber ikke i samme gr' 5 aksis. Landbrugsvirksomheder er 5 2 0L5 7L5 D H7=. 5C. &&&5 3.E H1 4 %52 ' '6 '4' ? ? / 4./ 5 5.$ 6 : %5>.4H==&&&5* 8 > =4? ? 4 6D 5 '

11 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 6 af 108 # 5 4' 5 5- ' A05 9 *' 2re enheder og mere brug af selskaber i forhold til tidligere. Endvidere driver danske la 5 mhed i udlandet, F +2sering og de hermed forbundne udfordringer for- 5 Motivationen for at skrive speciale inden for dette emne er, at de regnskabstekniske problemstil '4 M landbrugsvirksomheder at bibringe 2 5 aktualitet. Erhvervet som helhed synes overset i den offentlige debat om udvikling af regnskabspraksis og -metoder, hvorfor emnet i sig selv, er interessant at diskutere i dette forum. I relation til mit daglige arbejde som revisor ved en '4 anche, jeg normalvis ikke arbejder med og vil dermed virke udfordrende for min faglige kunnen, hvorfor jeg fremover vil kunne virke inden for dette kundesegment. Sigtet med specialet er at skabe et grundlag fo ' 5 del for landbrugsvirksomheder, til rter hos min arbejdsgiver. Det ' 24'ngsrettigheder og kvoter (immaterielle aktiver), og slutteligt ejendommen. 9 %+ 5?

12 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 7 af 108 # 52' 2 N Hvorledes kan biologiske aktiver behandles re 5 5 bestemmelser? Hvorledes kan landbrugseje ' lovens bestemmelser? Hvorledes kan immaterielle aktiver (betalingsrettigheder og kvoter) behandles regnskabs ' -4 ngs- og klassifikationsproblematikker af de landbrugsrelaterede aktiver i forhold 5 5+vurderes indledningsvist, at den 5 ' 2 ge beholdninger, hvorfor ca. 40 % af specialet. Analysen omkring landbrugsejendommen tildeles ca. 40% og slutteligt tildeles analysen omkring immaterielle aktiver (betalingsrettigheder og kvoter) de resterende 20L+ 5 'terielle og materielle aktiver er i nogen grad sammenfaldende, hvorfor stor ikke vil blive gentaget under afsnittet om immaterielle aktiver. Da specialets emne er omfattet af lovregulering vil analyse, vurderinger og beskrivelser tage ud nske regnskabsvejledninger og eventuelt internationale standarder. I det omfang det vurderes relevant, vil synspunkter og vurderinger blive belyst i forhold til foreliggende ma+ 5? 4? Omkring branchespecifik viden vil der blive indhentet udtalelser mv. fra branchepersoner i nogen grad. Der vil 552piriske tests af regnskabspraksis for landbrugsvirksomheder. Da regnskabspraksis for denne branche er under revurdering, synes 55' nvende denne metode. Der vil dog ' 5 - ninger i forhold til vurdering af hovedaktiviteten. Den videnskabelige tilgang vil veksle mellem analyse i deskriptiv (beskrivende) og normativ 10 perspektiv. 10 Et normativ er en fordring om hvordan noget 'er.

13 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 8 af 108 Specialet vil i overvejende grad omhandle regnskabsspecifikke problemstillinger i relation til 5 ' ) 5- somheder som virksomheder, der producerer landbr ' Skatteret vil perifert blive inddraget i forbindelse med omtale af eksempelvis udskudt skat mv. Specialet vil i overvejende grad omhandle regnskabskrav for klasse B virksomheder. Dog vil spe ' 9 5-5sen (Cand.Merc.Aud), hvorfor det forventes, at det vil henvende sig til brugere 5 ast. Der vil i opgaven blive an uden yderligere forklaring. Landbrugsfaglige termer og begreber vil blive beskrevet, idet det vur- 2'

14 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 9 af andre beholdninger Afsnittet omhandler diskussion af eventuel indr '. ittet tager udgangspunkt i klassifikationspro- 55' >/? standarder. Herefter analyseres indregningskriterier og metoder. Dette vil blive ' ngssiden. Afsnittet rundes af med et eksempel om krav til oplysning mv. om den anvendte regnskabspraksis. Landbrugsvirksomheder er specielt karakteriseret ved at producere dyr 2 D - 54's, at virksomhederne har levende (biologiske) beholdninger i dligere karakteriseres virksomhedstypen tillige ved at have beholdninger5 '2 2- der. Virksomhederne kan have forskellige miks af 24'555-5 'ling af de enkelte elementer Klassifikationen i forhold til regnskabselementer Aktiver er et regnskabselement 2J 525 af investeringer i virksomheden, og passiverne 2 ''2 H5fremskaffelse. Det betyder implicit, at et givent 5 4 vis pr. statusdagen, da balancen er et.25.5 ' Definition af aktiver 11 kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra frem 4 5..I' eres som en ressource, idet emnet eller produkter udvundet herfra 5 4 4' Tillige kan beholdning af eksempelvis korn klassificeres som en ressource. Af definitionen ses det 4 55 's kontrol. Dette tolkes 45 ' 5'4' 52+ er dog ikke et krav, at virksomheden i juridisk 5Det antages dog, at land- 5 ' ' %'2 5 '.9-11 >/?%0"0

15 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 10 af 108 ' er ind under definitio '4' J 4 4' 5 5* 4'24 ' har lignende karakteristika Klassifikation af aktivet Ovenfor blev det konkluderet, at beholdninger af 2 aktiver og skal derfor indregnes i balancen, und >/? D5 5 til vedvarende eje eller 13 : >/?%0+6 I)90B 5 >/?! a) forventes realiseret eller besiddes med salg eller forbrug fo normale driftscyklus; eller b) gt og som forventes realiseret inden for et " c) Hvorfor sondring mellem an Det vurderes, at eksterne regnskabsbrugere kan finde informationen nyttig i vurdering af virksomhedens mulighed for at realisere kapital (pe: ' * ' >/?%0"0 13 >/?%0"

16 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 11 af 108 ningsaktiverne ' oduktion og salg ) Landbrugsvirksomheders beholdning af dyr ka 5 ' 16 ; og 9 a ejerens forventning til an- 9 dyr som anvendes til avl af dyr,.5. I ' #55'5 5O5 < '55. 5.D5-54'' 54 falder ind under definitionen heraf, jf. ovenfor, jf. delafsnittet 4 ende afsnit. C5 &25 17 (landbrugsprodukter) + 52 H5 Opfodring Under processen forventes det at 4 og eksempelvis medicineres. Tillige skal dyret naturligvis fodres. Slagtning 14 > 5 5 5E :I6 0A 15 > 5 5 5E :I6 0A 16 Detailbeskrivelse om regnskabsprincipper marts 2006 side 8 og 12, udgivet af Landscentret 17 eksempelvis produktionen af slagtesvin

17 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 12 af 108 Forventet produktionsflow/leveti2 18 (landbrugsprodukter) + 52 H5?545H Under processen forventes det at 4 og eksempelvis medicineres. Tillige skal dyret naturligvis fodres. Slagtning Tiden hvor aktivet er i drift som producerende vur 0) E 5>/? 526'dgrupper; immaterielle, materi '22-4'5 ' 5# at kategorisere en brugt, jf. eksempelvis BH= 9 19 # 5 '.' 55.4 B9H9 20. Det vurderes, at en alternativ gruppering med ford5 45.% 5 5.J ' med ensartede aktiver. Disse biologiske akti- 5 le aktiver med deres art, idet de er levende * det at en landbrugsvirksomhed kan have flere produktionsgrene, *. 55. >/?)9;0 5 sstemmelse med skemaerne i bilag 2 i loven. Jf cvr-nr side cvr-nr

18 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 13 af 108 stk. 2 er der mulighed for at t2 +som udgangspunkt ikke mulighed for at indarbejde en supplerende romertalspost ? - 4? 55' I deres forslag til regnskabsstandard grupperes Begrebet anvendes dog i A> 564 af skemapligten strider mod kravet om retvisende billede. Som udgangspunkt vurderes det, at der ikke er hjemmel i medf ' ' / ''2ad af, hvorledes den enkelte virksomhed avler ingen relevant, idet de 55 ' '555tionen. I en eventuel opstartsfase, eller ved : ' - 55# ' + vurderes at have karakteristika som varebeholdninger. Varebeholdninger er ikke direkte defineret 5 )9=' N Varebeholdninger er aktiver: a) som besiddes til videresalg som le b) under fremstilling med henblik 21.> $: 5 %.4&&&&5 22 Downloadet fra

19 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 14 af 108 c) ug i produktionsprocessen eller levering af tjenesteydelser. % 5 a og b. Vurderingen baseres 4' ' ddes til videresalg og er et led i det normale 2 E>/? 0 5- '' 5 2;N I. Varebeholdninger 1. /' 2. Varer under fremstilling 3. Fremstillede varer og handelsvarer 4. Forudbetalinger for varer ' 5dregnes som varer under fremstilling eller fremstillede varer og handelsvarer eller en lignende post.% 55 at kunne klassificeres I5 5ndregnes under arabertal post D5ug) falder under definitionen af aktiver, jf. den indledende klassificering. Sondr '2-0I 45 oftest er at producere det, for eller anvende udbyttet som foder i 55 52Jdenne baggrund konkluderes de42'2- rer balancegruppen E 5 og lignende.

20 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 15 af 108 Nedenfor er den forventede produktionsproces illustreret 23 : # D 24 #5 25 Marked behandles 24 eksempelvis med ukrudtsbe- 5 mv. samt 2 optimere udbyttet. 2'2 3' ' ' 2 '2 #5 5 5$5 J 425 Dede) skal behandles som enkeltaktiver uden kob- 54'5 ) 5 ' ' som en del af ejendommen. Dog kan de Den 5 ' '4' ' udbytte. Alt efter produktionsstadiet og rapporteri 2-5 '2 ) 2 55 ' I'2 2 udgangspunkt skulle klassificeres som fremstillede varer. Udbyttet skal klassificeres i overensstemmelse med den forventede anvendelse. Hvis udbyttet fremstillede varer eller lignende 23 I Ligningsvejledningen E.E.2 pkt. 4.

21 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 16 af ) '2 anvendt til foder af be 5 +deres, at en klassifikation som relevant Biprodukter * 5 '55onscyklusen i landbrugsvirksomheder med flere ' ker hinanden. Ovenfor blev klassificering af afgr et hermed var at anvende dis- 5 D45 +2 entlige kornprodukter eller ek '2' $' 2 +54' dette biprodukt kan/skal klassificeres som et regnskabselement og dermed indregnes. )' 2 ' terer en ressource for virksomheden og der vejes. En beholdning heraf ville skulle klassi- 4'525) ' # 24' 2-..N# $ 26. Dette betyder, at ' 2 uden beregning, hvorfor fremtidige omkostninger i forbindelse hermed i nogen grad vil kunne klassificeres som forpligtelse. Det vurderes dog, beholdning alt andet lige illede, hvorfor diskussionen herom afsluttes I % -&&& 5 55H

22 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 17 af ' N P% Dyrkede foderbeholdninger et for videresalg de ikke umiddelbart er sammenlignelige med andre -H'4' lbart hjemmel til at lave nye romertalsposter, jf. skemapligten Klassifikation i et andet perspektiv Ovenfor er klassifikationsproblematikken diskuteret i klassisk perspekt 2-51vidt der overhovedet er muligt at foretage en eksplicit opde I- 5 : 4' 5 del af salgsbeholdninge+5 vejes om det giver megen mening at opdele bi )''>/?det ikke et eksplicit kr ' 5 2$ E '' ' 5 5-5tiver. Det blev tillige omtalt, at der inden for lovens rammer er mulighed 2 talsposter, 27 >/?( 5

23 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 18 af 108 5J5 55 Q balancen under varebeholdninger, eksempelvis be 55)'25 de biologiske aktiver specificeres i henhold til det tidligere fo 5ussionen af om- 5N 1. Dyrkede foderbeholdninger et for videresalg 9 5 ' 4 ' '5' Q 5on af de biologiske aktiver. Endvidere kan klassifikationen holdes inden for lovens rammer, hvilket naturligvi alt andet lige vil modtage tilsvarende oplysninger omkring an- 5 4 ' '5 heds specifikke forhold Andre beholdninger Klassificeringen af andre beholdninger, eksempelvis foderbe'4 28, forventes ikke at overraske. Disse aktiver 5 '* gruppe vurderes, at beholdning af ''29 udgangspunkt vurderes det, at disse ak25 5' giske aktiver. + ' stoffer. Ikke modtagne varer i henhold til binden ret 29 5 ) 5 5 n kontrakt diskuteres i 2 - +'5 ''>/?( - 28 J ' D55 2

24 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 19 af ' 5 relevant.!!" Delafsnittet vil indledningsvis starte ud med en vurdering af relevant lovgrundlag i henhold til 5 5r regnskabselementerne. De fundne paragraffer vil blive kommenteret og vurderet i relation til ' ' ) det omfang det findes relevant vil nationale vejledninger og internationale standarder blive ind- 1 analyseret, med baggrund i den teoretiske gennemgang. I denne forbindelse vil der blive udarbejde ' Generelle regler for indregning af aktiver % $ stematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer under hen- + for klasse A virksomhe- 25 E %2 5 % $ Paragraf- ' $5555 vil ikke kunne indregnes. $ $ +2'45D indregning. Kostpris er defineret som: & $ vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra en ekstern part

25 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 20 af C fremstillede aktiver defineres kostprisen tillige som vederlaget for fremskaffelsen af aktivet $ tivitet omdanner levende dyr eller planter biologis? 5 '4' '5 4' lighed for at indregne beholdninger af levende dy paragraf er ikke et krav. Hovedaktivitetsproblematikken vil blive adresseret i hovedafsnittet om + ingen af stk. 1, at paragraffen alene kan anvendes efter 1. indregning, hvorfor beholdninger ved 1. indregning skal indregnes efter anden metode 55 95B N. ' ( )*$ + #kan ikke elimineres med virksomhedens under- ( det omfang de opregulerede aktiver 1) 2) 3) er forbundet med udskudt skat, der,-. 4),/0 + 5B55 5 5sten % 5e blandt andet, at den 555 bytte og kan tillige ikke mindskes af underskud. %2 5 i fratrukket, den efter reglerne opgjorte, kostpris. Kravene til en eventuel formindskelse af re 5 ) ) r i princippet, at beholdningen 30 >/?%0+=

26 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 21 af 108 opskrives fra kostpris ikke realiserede avancer indregnes i 2 ) 32 N.1 nomiske fordele i regnskabsperioden i form af eller fald i forpligtelser, som $ 2 / ' 4' H r indtjent, dermed er der hjemmel til at indregne +5 4/3?.) Baggrunden for denne indregningsmetode ' ) % '..'#5 ' konkurrencesituationen for landbrugsprodukter vurderes at kunne definere Fuldkommen konkurrence er defineret som et marked med mange udbydere og + 55 kendetegnet ved, at udbyderen af pr5d I 5 kvalitet og egenskaber, ' $' varen er pristager. Det er uden betydning, fra hvilken producent varerne oprinder fra. Endvidere antages det, at re til produktet. Det vurderes, at 5 ' ' 5 ' Se senere i afsnittet 32 >/?%0"0 33 RVL 22 punkt 8.D # 9 #I$+ 5#5 25 0B

27 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 22 af 108 For at drage paralleller til andre regnskabselementer kan disse beholdninger eksempelvis sam- ' 2 5. Disse finansielle inst 54 oftest ikke bestemmer prisen <2 5554' de udbudte aktier inden for samme selskab er ens 35. I det omfang disse finansielle instrumenter ' '4 Indregningsmetoden har tillige visse ligheder med indregning af ig- D5 5) regning er karakteriseret ved, at af timer og anden res- ) ' 5 fakturering. Afslutningsvis vil f5 rebet i relation til landbrugsvirksomheder defineres som: ) an udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved transaktioner 5;' N#di, der kan konstateres for ller forpligtelser 3 umiddelbart konstateres for aktiverne eller forplig $ s enkelte bestanddele. Eksisterer der heller ikke et velfungerende hvis denne kan beregnes $ 3 Af den kommentere- 5 ' 54'4)9 ;0 55 )9;0.%' n af landbrugsaktivite.' Der ses bort fra forskellige aktieklasser mv. 36 >/?%0+

28 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 23 af 108 ) 37. I forhold til >/?) ninger. Salgsomkostninger er i standarden defineret som omkostninger til vekselerere og dealere, afgifter til offentlige myndigheder og handelsomkostninger samt skatter og afgifter. Transportom- 5 55' )9;0 55 t, hvorfor det forventes, at de 5>/? >/? 5 4 ndes et aktivt marked, jf. 5 4 )9; ' ' 5 afsat, der skal anvendes. I tilf >/? 5)9;0der i forslag, eksempelvis seneste transaktionspr ' toder, skal aktiverne indregnes til kostpris. I resten af specialet vil det blive for Salgskontrakter (futures) Specialet har tidligere omtalt bran' '-.%' 5525 s salg af dyrket korn eller producerede dyr. Omfanget ses endvidere tydeliggjort af, at Saxo Bank har indledt et samar- 5 ' 40. Alt andet lige ville at anvende den i kontrakten aftalte >/?55 - '4' :)9;04' 2 2')9;050= )55 41 ' ' 5)96.J 4"? " IAS 41 pkt. 12 og IAS 41 pkt %&&& 5H 40.C 5.4'NH 5H H 'H076H* J H

29 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 24 af 108 skellige transaktioner. Baggrunden for dette krav vurderes at skulle findes i karakteren af de 2 ') $ en sikringstransaktion. Det sikrede er i denne ' ing af salgsprisen af fremtidig produktion. Det vurderes, at forskellige typer af salgsaftaler er i anvendelse. Der findes egentlige futures, ' 2 55kale foderstof. Nedenfor analyseres disse salgskontrakter i relation til indregning. C N.A futures contract is a standardized contract, traded on a futures exchange, to buy or sell a certain underlying instrument at a certain date in the future, at a specified price. The future date is called the delivery date or final settlement date. The pre-set price is called the futures price. The price of the underlying asset on the delivery date is called the settlement price. The futures price, normally, converges towards the settlement price on the delivery date.. 42 J 5DG5 eller svin) er aftalt i kontrakten ligesom 'tet til at opfylde kontrakt2 4 tioner hvor optionshaver har en ret, men ikke en pligt I t lokale foderstof er C 5 srapporten, jf % ' somhederne alene investerer i afledte finansielle instrumenter (futures) i forbindelse med sikring '' ' ' 5 ' spekulerer i disse finansielle instrumenter. Finansielle sikringsinstrumenter de 5 nceelementer (det sikrede, eksempelvis beholdning af korn), skal 2- res 44 ) 5 ''kontrakt (futures) om salg af eksempelvis hvede, som endnu ikke er indregnet i balancen, vil 5' - ) s til sikring af fremtidige pengest Jan Rasmussen, Landmand og revisor ved BDO i Silkeborg 44

30 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 25 af D ' #.5.54 aktiver indregnes i balancen '5rakten. Jf. tidligere i afsnittet er det oplyst, at : ' ' - ' kontrakten aftalte pris i forhold '5 5 5 underliggende aktiv i forhold til 55 # - er lavere 4'5 '- 5 '5 ' tte forum ikke er egnet til egentlig teoretisk ' 4 + ' 4 afledte finansielle instrumenter og simple salgskontrakter, i videst ' + afledte finansielle instrumenter vurderes at skulle indregnes under andre tilgodehavender 46, i det 5D ) - D Argumentationen for denne 5 ' 4 2 H nansielle instrumenter (sikring) '5 rliggende aktiv. Modposten til balanceposteringen (tabet/gevinsten) ved indre 2, at skulle indregnes som en 5 '' specifikationen til regn R4J' 1 '2 5>' 46 >/?% 5095i kontoform aktiver II nr >/?% B

31 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 26 af D hed ejeren, brugbar information om udfaldet af kont Forskel i forhold til anbefaling af kontrakter efter IAS r IAS 41 pkt. 16, at i det omfang en salgskontrakt er tabsgivende, skal dette tab behandles efter ) ' )9;0 5n modsatrettede situation, hvor der kan konstateres +n anbefalede metode i IAS 41 minder om metoden for nedskrivnin- 5 arbejder for fremmed regning, hvor der indregnes en forpligtel ' 55 48, skulle behandles ligesom 554'5 5 $ fortegn. Set i forhold til de gr - regnskabsloven D5-5 9t disse kontrakter alene indregnes ved tab, vurde ' trakterne (futures) behandles som sikringsinstrumenter, som ovenfor anbefalet, vurderes det at give et retvisende billede. De biologiske beholdninger bliver indregnet t elt tab eller gevinst i forhold hert 5) 2 2 ' 5!" #$ % >/?6A 5 6( 5landbrugsprodukter indregnes til 0 J 4' oduktions- og beholdnings2 5 4' 4 55 i behold skal disse indregnes I D 4 5D'2 tte af biologiske aktiver), hvilket adskiller sig fra IAS 41. Af punkt IAS 41 pkt '2-5 4'25vejledningen. Aktivet skal herefter behandles efter anden standard, eksempelvis )9.3' '2 5tet anvendes som kostpris '25 H 49

32 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 27 af >/?4'5ke skelnes imellem produktionsstadier. Hvorvidt 5 '2' I det omfang, udbyttet er bestemt til at skulle in 5 4 G 54 4 anvendelse af pkt. 3 vil finde anvendelse, ligeso' 5 '2'2 2 4)9H)C/9 >/? 555 om anvendelse af anden indregningsmetode efter '2 54' ' 52 &' * '' -' 9 5''>/? s fratrukket akkumulerede afskrivninger. I dansk regnskabspraksis opskrives Biologiske aktiver under fremstilling ) ' ' '# 2552ger. Det antages, at der ikke findes et marked 55-'2 2r, kaldet jordbeholdninger 51 )9;0504 beholdninger indregnes med baggrund i nutids ' 2 vans for biologiske aktiver med lang produktionsti der og produktion af grise mv. er5 J 4 22 ' I aktiv. Det vurderes, at 5 '25 + implicit, at omkostninger ved Forfatterens subjektive holdning = 0.%N52' ? 4? &&&&5

33 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 28 af ? 4+ 5velse om regnskabsprincipper side 12 52, hvor det 452 2)5 2G' # 55' ' 2 ' 5 4 procentregning. Metoden har endvidere indlysende fordele, idet beregningen er nemt at validere 2 ogisk aktiv er under produktion eller er producerende i sig tuelt opgjort med baggrund i 2 Det blev indledningsvist 56 2 indregninger senere end 1. indregning. Endvidere er det et kra OReserve for, jf. tidligere omtale af paragr sregnskabslovens almindelige bestemmelser, jf. paragraf 40, 44 og 45 samt 46. Indregning efter disse met almindeligt kendte, hvorfor en analyse ' Egen avl )' 1. indregning anvendelse ved decide givenheden resulterer i en postering med mindre.h5. ' + 55 transaktionsbaseret indregning ved avl. Det antages dog, at omkostningerne (kostpris) ved fremavl reserve. (" ' )5244'4255 2skeligheder. Disse skal indregnes efter almindelige principper til kostpris, jf. tid2se af lagerbeholdninger. For separate varegrupper kan anvendelsen af FIFO finde anvendelse. * 4at branchen i nogen grad anve5255d ? 4? &&&&5

34 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 29 af ' behandling af salgskontrakterne. ) * %' res at styrke argumentationen # uden sammenblanding med andre aktiver opgjort efter konventionelle metoder ' C 5 2 5' < ' $ %55 2 n, herunder klassifika4 omkostninger. # $! / 2 5>/?+ 54 kan finde anvendelse, den funktionsopde Der er frihed til ) onen, samt allokeringen af af '25til registreringen af timerforbruget. Det formodes, at medarbejder- 2 produktionsgrene. Dog synes be' entes, at andelen af 2555' taget udgangspunkt i den artsopdelte resultat enteres tydeligst muligt 5 25isk orden af skema 3, dog alene i relation til de 53 >/?%4 56;

35 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 30 af 108 tidligere i specialet behandlede regnskabselementer+ 5 * * Det er tidligere konkluderet, at ) 2alyseret. Analysen vil starte ud med realiseret salg, hvorefter fokus vil blive rett biologiske aktiver. Slutteligt 5 'egning af vareforbrug mv Solgte biologiske aktiver Solgte biologiske aktiver skal indregnes under 4' 4' Et realiseret salg indregnes efter faktureringsprincippet hvor levering og dermed 5' : 5 5 '2) Biologiske beholdninger indregnet i balancen (ikke solgte) N '5 ' +guleringen her. Til sammenligning indregnes salgsv - 4/3? = 5; J5 5 4 Svarer under fremstilling skal indregnes i denne post. I forhold til indregning af forskydninge 2D 55 + ndvidere fornuftigt at indregne og 5 J 4 5 % 5 54 Naturligvis alt efter produktionen. 55 >/?%0"500

36 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 31 af 108 4, hvilket 5 'ens aktiviteter og produktion. Klassifikationen bringes tillige i anvendelse af Dansk Landbr 4? ' Dagerregulering) vil denne postering alene finde sted ved regnskabsudarbejdelsen. I det omfang virksomheden uda5-4 5 # metoder til indregning af lagerreguleringer : ' D ' E mere indirekte karakter. Om end det tidligere gnende karakter (avlsdyr behandles som afskriv ' 4 - type indregnes i samme gruppe ' )- 2 5 ' + 4' ' 5*5 D '4'regningen foretages. Regnskabsposten kan med fordel suppleres med en note, hvor de enkelte typer 5D' - 24' > $: 5 %.4&&&&5

37 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 32 af )22 5 /' Salgskontrakter (futures) Til posten 4 reguleringen af salgskontrakter (futures) tillige skulle medregnes, som tidligere konkluderet. Jf. 4'2nde fra sikrede aktiver - 5 '2 5 itionerne. Det er tidligere vurderet, at omkost bedst mulige information af udfaldet af sikringsdispositionen. De '4 fra aktiver og forpligtelser, som virksom- aktiver og forpligtelser, som virksomheden for- 57, ninger, skal indregnes : 5ngsdispositioner af ikke indregnede aktiver og D ' Nettoproduktion Regnskabselementerne 5 og 4 $ ning og beholdninger2 45 Nettoproduktion. Denne sum udviser 5 D 4 eret salg af handels- og stam- 5 beholdninger. I relation til vurdering af bruttofortjeneste vurderes det, at 24 5 blive beregnet for lavt, hvis den alene beregnes umiddelbart ikke af Dansk? 4? > $ 5 %4&&&&5

38 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 33 af 108 Til forskel fra virksomheder der producerer konventionelle varer, vise ' ke solgt lagervarer/varer under fremstilling 59, hvor- 5 4 tillagt IPO. I dette perspektiv vil landbrugsvirk kab end andre br'$ 2 42ende salg, produktion og lagerbeholdninger Vareforbrug ) 4 25 ' indregning og klassifikation. Afsnittet tager udgangspunkt i registreringerne omkring biologiske aktiver4' 4-4'2 4'2 tede landbrugsprodukter mv., hvor - :5 N.& e af aktiver eller stigning i forp 2 ke udlodning eller uddel 60 Omkost- 2 D ' 61.,- de solgte biologiske aktiver * I - 5 5sponderende omkostningstransaktion, hvor kostprisen af det solgte indregnes i result $ tet for betaling (peri Arbejder for egen regning 60 >/?%0"50 61 >/? 565B 62 I55 4' 25

39 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 34 af biologiske aktiver, hvor en landbrugsvirksomhed i 5 525E ' ' J'2 52 strering i bogholderiet. Registreringen vurderes at sku N<4 og debet8 videresalgj D5 J N<8regnet for videresalg og debet ' )4'2 korn bliver solgt i samme rapporteringsperiode vil regnskabsposten 4 ikke 5 rdireguleringen. Det ses endvidere at i det omfang hele beholdnin og 2 5 beholdningen, hvilket er 9 4 Nettoproduktion, ville salget af landbrugsproduktet blive indregnet, D- 4 D..D5 + registreringer vil dog udligne hina$ ' r i forbindelse med produktionen af andre land- 52lige indregnes under 4 og beholdninger. D ) 55sentligt fra indregning af vareforbruget for solgte afgr ? 5 ' 552-

40 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 35 af t antages, at eksempelvis slagtesvin leveres 54' g. Det ses, at der i praksis ik5-2 4' 2sen ikke vurderes at tjene et ' ' realiteten alene landbrugsprodukter i produktion eller som indregnet i balance som eksempelvis avlet foderstoffer. Analysen vil nu blive koncen5'524 ' :5 54 der produktion, skal i henhold til skemaet indregnes under posten 9 45B ' (lagerregulering) af beholdninger, hvor disse ikke $ C af avlet korn vurderes at skulle indregnes som en omkostning i denne nger, eksempelvis mask 4 vurderes at skulle indregnes under posten Andre eksterne omkostninger, jf. skema 3 pkt. 5.b. Efter 4 Bruttofortjeneste, jf. skemaet. Bruttofortjene- 555 Nettoproduktion. Posten udviser H 4 D555 5 r. Ved denne indregningsmetode ses det, at '5 2 ode hvori de afholdes. De matches til periodens ' +tierer sig fra normal praksis, idet afholdte omkost ' 5 og lagerregulering til kostpriser.

41 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 36 af Den anbefalede metode $ + ode, jf. ovenfor, vil her blive sammenholdt med >/?( 56' 5 4 ringen kan foretages efter 1. indregning. Paragraffe 4'0 52 E mv. skal indregnes som en omkostning i den 4' 5 ' C C D 0 + '- 2 5 '?2.. 5 ringssystem som bogholderi- 5 5'+ 'ragraffens krav, da 1. indregning svarer 5 25,*% %* + analyseret og belyst. Det blev konkluderet, at D ' med andre brancher. Varesalget lagerbeholdningerne matches med '55 3 -ske aktiver indregnes 5 NettoproduktionC5-5 2 )52varer og lignende medregnes som omkostning i den periode de er afholdt, uanset om de heraf producerede aktiver ' %55 ' i denne forbindelse vurdere og sammenligne synspunkter mv Beskrivelse af tidligere praksis : 2 Dkedspriser) er ikke en nyskab?'55anvendt produktionskriteriet. Denne fortolkning af produktionskriteriet resulterer i, at balancen ' - 5 #5 i nogen grad blevet substitueret af 5 45?

42 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 37 af 108 / 63 #' 2 e tidligere blevet indregnet efter kost- + 5ere praksis, i forhold til hvad der tidligere er konkluderet i specialet 64 : eringen ikke fuldt ud indregne 2lsen. Landbruget har anvendt et begreb konjunktur ved indregning i resultat2 C C 5 ' realforskydning og konjunktur. Realforskydningen indregnes i re < ' 2virkninger ved vurdering af trend i indtjeningen. I forhold til balancesum og egenkapital har metoden ingen effekt og det er dermed alene re regnskabspraksis i skrivende stund er under revurdi 5'2 anvendelsen af konjunktur-begrebet pr. 1. januar Skatter '55' 5 E vil skatteretlige problemstillinger ikke blive analyseret. Afsnittet vil omhandle afledte skat ' '5 4 5 ', herunder interessentskaber, indregnes der ikke en skatteomkostning i driftsresultatet, idet skatte'ktorer end virksomheden sonligt drevne virksomheder, med undtagelse af interessentskaber af den beregnede skat 5 indkomst samt forskydning i udskudt skat. Det vurde >/?( 5 ) 55'2 63 E/ 4? %+:95 9H / ? 5-254? /./ 5 5.&&&&5 65 Detailbeskrivelse om regnskabsprincipper marts 2006 side 8, udgivet af Landscentret

43 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 38 af '+nde for finansielle instrumenter til sikring af s resultat korrigeret for permanente afvigelser 66 52'skatteprocent, pt. 25% af resultat som regulering af udskudt skat. )2 skattepligtige indkomst I ligningsvejledningen E.E.2 findes C 5 2 derne danner grundlaget for bere ) 5 - ' 5 i den skattepligtige indkomst til normalhandels- ' 2 9<*' '2 5 4 sted herimellem priser, der skal anvendes til beregningen af Skat i balancen indregnes som en forpligtelse. Skyldig skat vur- >/?( 69. I det omfang der er betalt acontoskatter, skal der foretages modregning'* omfang der er betalt mere i acontoskat end der er beregnet som skyldig skat, eller hvis eventuelle underskud benyttes af sambeskattede koncernsel disse forskelle beregnes der en ) 5i er negativ, skal den indregnes som en forpligtelse. Udskudte skatteforpligtelser indre ' forpligtelser, idet naturen af forpligtelsen falder ind under definitionen heraf 70. I det omfang skat- 66 I Jan Rasmussen, Landmand og revisor ved BDO i Silkeborg 69 >/?%0"B 70 >/?%0"

44 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 39 af et aktiv, vil indregningen ' virksomhedstyper. I relation til tidligere omtale ' : beskrivelse af de rela Anvendt regnskabspraksis * 5 / 5 '4 delse med analyser, sammenligninger mv., brug fo ' 2 4 '4' ) rivelse af an '- 5 'r af biologiske aktiver. < 5 krav om at :7 72. Stk aktiver og forpligtelser, herunder om, hvorvidt renter indregnes i kostprisen, og efter hvilke metoder og grundlag der foretages op-, ned- og afsk$) )9;0 2 IAS 41 afsnittene omhandler oplysningsforpligtelse ved brug af standarden. Overordnet set stiller IAS 41 specifikke krav ti 4'>/?(s mere generelle. Det erindres, 5 5 loven, hvorfor det alene er dennes krav, der skal ' ' 5 '55

45 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 40 af ' ' '5 4'' ' ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.! S ' D ' 'indregnes tillige i denne post. Biologiske aktiver 9-' 42' ' cen. 73 I det mindste i forhold til normale kostprisbaserede regnskaber. 74 I5 %+:( 54>/?)9;04 BH= 94-0;000;; B9H94-0A;B

46 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 41 af 108 Biologiske aktiver (fortsat) + 5 ' + 2 5af forventede salgsomkostninger. I det omfang iceres for enkelte aktiver indregnes disse til 5 C ' 2 5 C2 2 N " salgsomkostninger 92D 9 D' <'2 GGGG GGGG GGGG Biologiske aktiver % 55r i balancen under varebeholdning. Stam- og han '2 2 indregnes tillige under dette regnskabselement. C ven r biologiske aktiver. Reserven er reduceret med beregnet udskudt BLgningen. Den udskudte skat er indregnet i resul talposteringer. : ling. Forslaget er naturligvis alene vejledende, idet beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal 55 '> 5 ''5 5#'5sse B selskaber med den seneste administrative lettelse for erhvervslivet.

47 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 42 af 108 I5 5 5%+:9/ ( egnskab for klasse B virksomheder 75, tilpasset de anbefalede metoder og klassificeringer. I eksemple ' ' 5 4 ''2alene er illustrerende. % &!!!!! '( drag) #$%&''()*+#$&$,- %#./,"$0$1 $# Note kr. tkr S og beholdninger NETTOPRODUKTION :5 ' Andre driftsin Andre eksterne omkostninger BRUTTORESULTAT Kan downloades fra

48 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 43 af 108 NOTER Note, Salg Kvantumrabat !.. I alt + 5 aktiver ultimo aktiver primo / 55- ter NETTOPRODUKTION )&!!!aktiver i balancen (uddrag) BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. tkr. Biologiske aktiver /' Varebeholdninger

49 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 44 af 108 NOTER Note kr. tkr. Biologiske aktiver 3 Dyrkede foderbeholdninger B BB 9 4 0A 0= 9 45 A B 0B ; AB TN TC 55 kommende regnskabsperiode. 3. Landbrugsejendommen Afsnittet omhandler diskussion af klassifikati4 Der tages udgangspunkt i diskussion af ejendommen i '>/?( 5 klassifikation. Herefter analyseres jordens karakteristika i forhold til regnskabselementer mv. Det- ' dvanlig indregning, her- 5 5il afskrivning, ned-, opskri2de vil eventuelle alternative indregningsmetode blive belyst og diskuteret. Landbrugsejendommen er omdrejni 5 5 ' landbrugsvirksomheden. Ejendommens bestanddele kan opdeles i driftsbygninger, eksempelvis stald (-e), maskinhus, lagerbygninger. Stuehus (beboelse) kan forekomme, i det omfang dette er ejet af selskabet. Endvidere omfatter ejendommen jord D/ res at skulle behandles efter samme metode som '4'5kke vil blive omtalt yderligere. For virksomheder der er omfattet af klasse B >/? 55 ' 5 '4' 5 'ling af stuehuset ikke vil blive adresseret. Endvidere antages det, at i det omfang stuehuset ejes af selskabet, vil 5 - '52indholdet i afsnittet. I forhold til >/?( 4

50 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 45 af 108 ' '24 '' 5 + 5art, at driftsbygninger og ressource for virksomheden. Som udgangspunkt vil de klassifikationen ikke vil blive 5Eeskemaet skal grunde og bygninger indregnes i balancen under ma- 5+re diskussion omkring ejendommens bestanddele vil blive videre- 2 4' ' 5 4-5'Erden vil tillige blive inddraget under analysen Jorden ) rden var at betragte som en katalysator for avlen af 2 E 56*5 det, at jorden ikke er omfattet af IAS 41. Jor E' 545- E <2- ber af jordloden forven landbrugsvirksomhed. " % E 5 # ' : ' I ' tillige at kunne aktiveres, idet det forbedrer jorden og afkastet herfra og dermed kan defineres som en ressource. Det er branchekutyme at aktivere kalkning af jorden og afskrive omkostningen over B ) ' J Jan Rasmussen, Landmand og revisor ved BDO i Silkeborg

51 "#$ /gnskabspraksis i landbruget Side 46 af atikkerne behandles yderligere ved analysen Harmoniregler Landbrugsvirksomheder er underlagt harmoniregler, 5' - '' ' ' under virksomhedens kontrol i forhold til overholdelse af reglerne. Det er givet, at jo flere dyr en virksomhed ''5'2 35 '5 D5'5' des ikke at virksomheden er den egentlige ejer af jorden. I fald af at virksomheden ikke kan opret- ' 45 2 :' '- 42 sseres. Det vurderes, at overholdelse af de ' 5 '4-2'':' 55 N# produktion ikke giver problemer med $ $ 78 Velvidende at klasse B virksomheder med den se >/? 55 forpligtiget til at udarbejde ledelsesberetning, vurderes det, at oplysning om overholdelse af har- 2 : 2 minimum indeholde oplysning om forpagtningens 2 ' genforpagtning, herunder oplysninger om eventuelle forventede reduktioner i produktionen som 2')'tede jord, vurderes det at2 handling af operationel leje med indregning af le5 2 : 5 ' Jan Rasmussen, Landmand og revisor ved BDO i Silkeborg 78 >?9BH="3/-0=B0AA;4 ; 79

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kapitel 4 - Indlæringsmål

Kapitel 4 - Indlæringsmål Kapitel 4 - Indlæringsmål 1. Forstå hvorfor brugen af det periodiserede regnskab skaber et behov for en pengestrømsopgørelse (=a statement of cash flows). 2. Forstå de forskellige typer af aktiviteter

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

martinsen II ivi i I 1vi lui

martinsen II ivi i I 1vi lui martinsen II ivi i I 1vi lui Volilbjsrgvej 16, 2. sal 1)K-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 16 11 44 01 www.mai hilsen dk CVR nr. 16 17 04 45 Meldco ApS Skovsgårdsparken 6, 8362 Hørning Årsrapport for

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf 8743 9600 Fax 8743 96 02 E-mail postrevision-aarhusdk CVR-nr. 16 1704 45 - Erhvervsstyrelsen Meldco ApS Att: Erik Leth Danielsen

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements )

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex Vl Mindsteoplysningskrav ( Minimum of disclosure requirements ) A. Princip 1. Hver bestanddel af årsrapporten skal kunne identificeres

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Chapter 7: Inventories

Chapter 7: Inventories Chapter 7: Inventories Begrebet varebeholdninger Hovedpunkter/emner Værdiansættelse Lageropgørelse/-styring Cost flow forudsætningen (Lagerkonventioner) Opgaver Begrebet varebeholdninger Varebeholdninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Chapter 12 - Reporting earnings

Chapter 12 - Reporting earnings Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013

Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Årsrapport REGNSKABSÅR 01.01. 2013 31.12.2013 Indholdsfortegnelse Indehavers påtegning side 2 Revisor erklæring side 3 Virksomhedsoplysninger side 4 Ledelsesberetning side 5 Anvendt regnskabspraksis side

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere