DNV Gødstrup Kick Off Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DNV Gødstrup Kick Off 27.06.2012. Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen"

Transkript

1 DNV Gødstrup Kick Off Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslagsfasen

2 Fra Byggeprogramfasen til Dispositionsforslags fasen 1. Velkomst 2. Byggeprogrammet Orientering om resultaterne fra Klyngegrupperne og orientering om tilpasninger 3. Opstart af Dispositionsforslagsfasen, gennemgang af det fælles ved kommissorierne eksempler på beslutninger, rækkefølge og tidsfrister 4. Gruppearbejde om kommissorierne 5. Spørgsmål og videndeling i plenum 6. Afrunding

3 Medarbejderinddragelse

4 DNV Gødstrup Kick Off Kort orientering om resultaterne fra de 9 klyngegrupper ved Klyngeformændende eller deres suppleanter

5 KLYNGEGRUPPE 1 Akutmodtagelsen Tommy Andersson Ledende Overlæge Akutafdelingen

6 Akutafdelingen

7 Akutmodtagelsen Besøg / år. 3 akut/traume rum a 60 m multifunktionsrum 15 rum + lægevagt skadestue. Konv røntgen CT Lab

8 Triage- Undersøgelse-Behandling -Observation Multifunktions rum

9 FAME

10

11 Akutafdelingen

12

13 2020 tallet? Projektionsbriller, talestyring

14 DNV Gødstrup Kick Off Kort orientering om resultaterne fra de 9 klyngegrupper ved Klyngeformændende eller deres suppleanter

15 DNV Gødstrup Kick Off Medarbejderinddragelse RFP Udstyrsproces inventar og udstyr Tegninger og projektering Dispositionsforslag, Efterår 2012

16 DNV Gødstrup Forudsætninger Byggeprogram indeholdende bl.a. Funktionsprogrammet arealrammer og antal rum Standardrum katalog Volumenmodel baseret på det overordnede arealgrundlag

17 DNV Gødstrup Målsætninger Brugerinddragelse Efterår 2012 Område 1 Rumfunktionsprogram (RFP) Beskrivelse af funktionelt indhold i rummet og krav til udformning. Område 2 Inventar og udstyr Udstyrsliste oversigt over udstyr i rummet Specielt vigtig i dispositionsforslagsfasen er information om bygningsog installationspåvirkende udstyr Område 3 Tegninger Løsninger skal klarlægges. Rum og funktionsområder skal disponeres. Der arbejdes både med standardisering af sengeafsnit og specifikt med de enkelte klyngeområder

18 DNV Gødstrup Område 1 Rumfunktionsprogram (RFP) Område 2 Inventar og udstyr

19 DNV Gødstrup Rumfunktionsprogram (RFP) nuværende program niveau Rum areal Areal fra funktionsprogram

20 DNV Gødstrup Rumfunktionsprogram (RFP) Rumfunktioner Funktionsindhold og opgaver på rumniveau beskrives Foreløbig rum geometri fra standardrum katalog Tilpasses bygningsgeometri Beskrivelse af funktionelt indhold i rummet og krav til udformning. Uafhængig af placering i hospitalet.

21 DNV Gødstrup Inventar og udstyrsprogram Disponering af fast inventar Disponering af løst inventar Udstyrsliste for de enkelte rum

22 DNV Gødstrup Område 3 Tegninger koncepter

23 Volumenmodel 1 Disponering 19. februar 2012 Akut (senge) Lab CFU (mulig fremtidig placering) Thorax (senge) Patienthotel (senge) Abdominal (senge) Kræft (senge) 1. Etape 3. Etape 2. Etape Servicebyen Akutafdeling Familie Neuro Psykiatri Opstart byggeklodsmodel Baseret på arealberegninger Klodser udlagt efter overordnede funktionssammenhænge og nærhedsbehov, etapedeling mv.

24 Volumenmodel 2 Disponering 18. juni 2012 Senge med tilknytning til akut (senge) CFU (mulig fremtidig placering) Lab Patienthotel (senge) Thorax (senge) Abdominal (senge) Kræft (senge) 1. Etape 3. Etape Akutafdeling 2. Etape Servicebyen Familie Neuro Kapel Psykiatri Hospitalets nuværende form Baseret på arealberegninger d Koncept for fordeling af senge i akuttårnet er indarbejdet.

25 Diagrammer fra byggeprogram Eksempel KLG4 Resultatet af en inspirerende proces Nærhedskrav Fællesfaciliteter

26 Diagrammer + nuværende volumenmodel = Ny model Nærhedskrav udlagt i forhold til de fysiske rammer KBA KBA Fælles funktioner KIA KMA PAI PAI Apotek (prod.)

27 DNV Gødstrup Område 3 Tegninger Udlæg af delområder rumdisponering

28 Udlæg af delområder Tegning af funktionsområder Areal Thorax Udtræk af funktionsområder (nuværende niveau)

29 Udlæg af delområder Tegninger af funktionsområder Areal (Afdelings areal, teknik og trafikarealer) Trafikarealer fastlåst Tekniske arealer fastlås Udlæg af afdelingsarealer

30 Udlæg af delområder Tegninger af funktionsområder Disponering af rum elementer Trafikarealer fastlåst Udlæg af standardrum Tekniske arealer fastlåst

31 Udlæg af delområder Tegninger af funktionsområder Udtegning af rum Trafikarealer fastlåst Udlæg af standardrum Låses i forhold til geometri og moduler Rum indretning for udvalgte rum, specialrum. I samarbejde med Innovationsstalden Tekniske arealer fastlåst

32 RFP rumfunktionsprogram RFP er en systematisk og detaljeret beskrivelse af funktionen i rummet Beskriver funktionelle krav til rummets bygningstekniske og installationstekniske kvaliteter RFP er et væsentlig input til projektering RFP er medarbejdernes kravspecifikation på rummet og kvalitetssikringsværktøj efter færdiggørelse RFP er ikke at beskrive løsninger (projektering) Rummet tildeles et unikt rumfunktionsnummer og der udarbejdes et RFP for alle funktionsrum Værktøjet er en database drofus

33 RFP rumstruktur Eksempel

34 RFP rumfunktionsprogram Eksempel

35 Udstyrsprogram Rumfunktionsprogrammet vil vise til en udstyrsliste for det enkelte rum Udstyr i denne sammenhæng er defineret som medarbejdereller brugerudstyr, altså udstyr knyttet til funktionen i rummet Typisk medarbejderudstyr er medicoteknisk udstyr, grundudstyr og løst udstyr møbler. Medicoteknisk udstyr programmeres af medicoteknisk afdeling Fast inventar og teknisk udstyr, som ikke er defineret som medicoteknisk udstyr planlægges af de projekterende (Lysarmaturer, håndvasker etc.) (?) Hensigten med udstyrsprogrammet er: at give videre vigtig information om byg og installationspåvirkende udstyr til projektering at kalkulere en udstyrsomkostning knyttet til projektet antyde eksisterende overflytningsbart udstyr

36 Udstyrsprogram Eksempel

37

38 Medarbejderinddragelse Kommissorium Hvad er nyt: Afsnit 8 Dispositionsforslagsfasen Afsnit 9 Plan for medarbejdermøderne i dispositionsforslagsfasen Afsnit 10. Bilag 1 Sammensætning af medarbejdergrupperne Dispositionsforslag 21. december 2012

39 DVV Gødstrup Gruppearbejde om kommissorierne Har vi spørgsmål til kommissoriet, som skal afklares? Hvad har virket godt i vores måde at arbejdet på indtil nu, som vi ønsker at tage med os til den næste fase? Hvad vil vi gerne gøre bedre i den nye fase? volumenmodel

40