Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:"

Transkript

1 Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr Salgsfremmende omk. kr Renteomkostninger kr Lokaleomkostninger kr Renteindtægter kr Øvrige omkostninger kr Vareforbrug kr Bilers driftsomkostninger kr A. Opstil i skemaet en resultatopgørelse for år 1. Resultatopgørelse for Mikkels Dyrerige for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER kr. B. Hvad viser regnskabsposten omsætning? C. Giv eksempler på bilers driftsomkostninger. D. Hvorfor placeres et eventuelt overskud i resultatopgørelsens omkostningsside? Bogføringssystemet

2 Opgave 4.2 Salon Hairstyle Salon Hairstyle Man har i Salon Hairstyle registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr Salgsfremmende omk. kr Renteindtægter kr Lokaleomkostninger kr Forbrug af hårplejemidler kr Øvrige omkostninger kr Bilers driftsomkostninger kr Renteomkostninger kr A. Opstil i skemaet en resultatopgørelse for år 1. Resultatopgørelse for Salon Hairstyle for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER kr. B. Giv eksempler på lokaleomkostninger. C. Giv eksempler på salgsfremmende omkostninger. 4. Bogføringssystemet 37

3 Opgave 4.3 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige følgende aktiver og passiver pr. 31. december år 1: Inventar kr beholdning kr Egenkapital kr Varelager kr Varedebitorer kr Varekreditorer kr Andre kreditorer kr Kassebeholdning kr Biler kr A. Opstil i skemaet en balance pr. 31. december år 1. Balance for Mikkels Dyrerige pr. 31. december år 1 AKTIVER kr. PASSIVER kr. B. Hvad forstår man ved aktiver? C. Hvad forstår man ved passiver? D. Hvad viser regnskabsposten varedebitorer? E. Hvad viser regnskabsposten varekreditorer? Bogføringssystemet

4 Opgave 4.4 Salon Hairstyle Salon Hairstyle Man har i Salon Hairstyle pr. 31. december år 1 følgende balanceposter: Kassebeholdning kr Lager af hårplejemidler kr Varedebitorer kr beholdning kr Varekreditorer kr Andre kreditorer kr Egenkapital kr Inventar kr Biler kr A. Opstil i skemaet en balance pr. 31. december år 1. Balance for Salon Hairstyle pr. 31. december år 1 AKTIVER kr. PASSIVER kr. B. Hvad viser regnskabsposten egenkapital? C. Hvorfor placeres egenkapital under passiver? D. Hvorfor skal en balance altid stemme (balancere)? 4. Bogføringssystemet 39

5 Opgave 4.15 Salon Hairstyle Salon Hairstyle Den 1. januar år 1 etablerer Tomas Haahr sin egen frisørsalon i lejede lokaler ved navn Salon Hairstyle. På åbningsdagen foreligger der bl.a. bilagene 1 til 7. A. Farvelæg eventuelt debet- og kreditoverskrifterne på kontoskitserne. Alternativt skriv ordene rød, grøn, blå og gul ved felterne. Betragt dette som en hjælp til opgavens løsning. Brug følgende farvesystem: Omkostningskonto Rød Debetsaldo B. Bogfør bilagene på de viste kontoskitser. Indtægtskonto Grøn Kreditsaldo Aktivkonto Blå Debetsaldo Passivkonto Gul Kreditsaldo Bilag 1 Tomas Haahr indskyder kr i frisørsalonen. Beløbet indsættes på frisørsalonens bankkonto. Kapitalkonto Bilag 2 Fra A/S Chairman modtages en faktura over leverede frisørstole for i alt kr Fakturaen er betalt ved overførsel fra bankkontoen. Inventar Bilag 3 Husleje af forretningslokaler for januar kvartal på kr er betalt ved overførsel fra bankkontoen. Lokaleomkostninger Bogføringssystemet

6 Bilag 4 Der modtages hårplejemidler fra leverandøren Protect ApS for kr Beløbet er betalt ved overførsel fra bankkontoen. Varelager Bilag 5 Der hæves på bankkontoen kr , der lægges i kassen. Kasse Bilag 6 Salgsannonce i Lokalposten på kr betales kontant fra kassen. Salgsfremmende omk. Kasse Bilag 7 Dagens kontante varesalg udgør ifølge kasseterminalopgørelse kr Beløbet er lagt i kassen. Varesalg Kasse C. Hvorfor står saldoen på kapitalkontoen i kredit? D. Hvorfor står saldoen på inventarkontoen i debet? E. Hvorfor står saldoen på konto for lokaleomkostninger i debet? 4. Bogføringssystemet 51

7 Opgave 7.5 Salon Hairstyle Salon Hairstyle A. Vis registreringen af bilagene 1 til 4 på kontoskitserne. Bilag Tekst Beløb 1 Købsfaktura fra Rotkopf: Hårfarve til videresalg kr moms kr Beløbet er overført fra bankkontoen. kr Købsfaktura fra Colour Shampoo: Hårplejeprodukter til videresalg kr moms kr Beløbet er overført fra bankkontoen. kr Kreditnota fra Colour Shampoo: Returnerede hårplejeprodukter (vedrørende bilag 2) kr moms kr. 500 Beløbet er overført til bankkontoen. kr Kasseapparatstrimmel: Dagens kontante omsætning kr moms kr Beløbet er lagt i kassen. kr B. Hvorfor har Salon Hairstyle modtaget kreditnotaen i bilag 3? C. Hvordan påvirker kreditnotaen i bilag 3 Salon Hairstyles momstilgodehavende hos SKAT? 7. Momsregnskab 89

8 Opgave 7.7 Café Tusindfryd A. Registrer bilagene i konteringsarket. Bilag Tekst Beløb Kontonummer Debet Beløb Kredit 1 Købsfaktura fra Øldepotet: Øl og vand kr moms kr. 500 I alt betalt fra kassen kr Kreditnota fra Øldepotet: Returnerede øl og vand kr moms kr. 50 Udbetalt kontant fra kassen kr Kasseterminalopgørelse: Kontant varesalg kr moms kr I alt lagt i kassen kr Returvarer fra kontantkunde: Returvarer kr moms kr. 50 Udbetalt kontant fra kassen kr. 250 Afstemning B. Hvordan påvirker det momsregnskabet hos Café Tusindfryd, når man først køber og derefter returnerer varer til Øldepotet? C. Café Tusindfryd køber øl og vand hos Øldepotet mod kontant betaling. Øldepotet kan dog også tilbyde en betalingsbetingelse på 1 måned netto. Hvilken betydning vil det få for likviditeten hos Café Tusindfryd, hvis man begynder at købe øl og vand hos Øldepotet med 1 måneds kredit? Momsregnskab