Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 2 Tilbudsgivers tilbud og løsningsbeskrivelse Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud Bilag 2: priser og afregning side 1

2 R A M B L L 1. Underskrifter Tilbud Pris pr. fjernskrivetolketime Maksimumspriser for fjernskrivetolkning er kr. 650, Antal timers ugentlig åbningstid Kompabilitet med læseudstyr Særlige tillæg for krævende opgaver Aften/weekendtillæg Øvrige beskrivelser: Tolke Beskrivelse af den tilbudte platform Beskrivelse af eget fagligt tilsyn Beskrivelse af koncernforbundne selskaber... 8 Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud Bilag 2: priser og afregning side 2

3 1. Underskrifter Dette bilag skal udfyldes af tilbudsgiver Alle beløb skal angives i danske kroner eksklusive moms. Tolkeydelser til hørehandicappede er ikke belagt med moms. Tilbudsgiver: Navn på kontaktperson: Firmanavn: Adresse: Cvr nr. Direkte tlf. nr. Mailadresse Underskrift: For tolkeleverandøren: HUSK: Tilbuddet skal vedlægges en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, samt dokumentation for fjernskrivetolkenes uddannelse, samt underskrevet rammeaftale. Såfremt alle dele ikke er vedlagt tilbuddet, vil Tolkemyndigheden anmode tilbudsgiver om at eftersende dem. Desuden skal databehandlingsaftale med platformsudbyder vedlægges. Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud Bilag 2: priser og afregning side 3

4 2. Tilbud Pris pr. fjernskrivetolketime Prisen pr. tolketime på denne delaftale udgør: kr Maksimumspriser for fjernskrivetolkning er kr. 650,- Priser over maksimumsprisen vil ikke blive accepteret, dvs. der vil blive set bort fra dyrere tilbud Antal timers ugentlig åbningstid Den ugentlige åbningstid andrager: timer. Tilbud med en ugentlig åbningstid på under 25 timer, vil ikke blive accepteret. Tolkeleverandøren må i aftaleperioden øge åbningstiden Kompabilitet med læseudstyr Fjernskrivetolkeplatformen tilbydes med kompatibilitet til:. Jaws: Windows Eyes: 2.2 Særlige tillæg for krævende opgaver Der ydes ingen tillæg for særligt krævende tolkninger. 2.3 Aften/weekendtillæg Aftentillæg ( ) udløser et aftentillæg på kr. 12,50 pr. tolketime. Weekend og helligdagstillæg udløser tillæg på kr. 23,50 pr. tolketime i tidsrummet fra lørdag kl mandag kl , samt på helligdage efter samme princip. Der vil også i weekender herudover blive ydet aften/nattillæg såfremt betingelserne herfor er opfyldte. Såfremt en tolkeopgave eksempelvis sker lørdag aften, vil der således både være tillæg for weekend og for aften. Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud Bilag 2: priser og afregning side 4

5 3 Øvrige beskrivelser: 3.1 Tolke Her angives de tolke tilbudsgiver vil anvende til løsning af fjerntolkeopgaver. Tilbuddet skal vedlægges fjerntolke-kursusbevis eller eksamensbevis for tolke der har bestået tolkeeksamen efter 1/ Såfremt der skal benyttes underleverandører beskrives dette, samt liste over de tolke, denne anvender, ligeledes vedhæftet fjerntolke kursusbevis fra UCC. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at freelancetolke, der ikke er ansatte medarbejdere hos tilbudsgiver anses som underleverandører. Det er et krav, at leverandøren i forbindelse med alle opgaver selv fakturerer for tolkebistanden, således at tolkeleverandøren efterfølgende selv afregner med underleverandøren. Tolkeleverandøren er ansvarlig for at underleverandøren lever op til de kvalitetsmæssige krav som angivet i dette udbud. Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud Bilag 2: priser og afregning side 5

6 3.2 Beskrivelse af den tilbudte platform. Her beskrives den platform, der tilbydes til strakstolkninger. Beskrivelsen skal som minimum indeholde navn på platformen, samt hvilket udstyr platformen kan tilgås. Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud Bilag 2: priser og afregning side 6

7 3.3 Beskrivelse af eget fagligt tilsyn Leverandøren skal kunne dokumentere, at der jævnligt føres internt tilsyn med kvaliteten i tolkningen. Leverandøren er pligtig at modtage tilsyn fra tolkemyndigheden, både uanmeldt og anmeldte tilsyn. Leverandøren er forpligtet til at udfærdige redegørelse til tolkemyndigheden såfremt dette kræves. Tolkeleverandøren er pligtig at udlevere afsluttede regnskaber, efter anmodning. Tilbudsgiver skal her redegøre for, hvordan tilbudsgiver har til hensigt at føre tilsyn med kvaliteten i tolkningen, herunder beskrive supervisionsaktiviteter. Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud Bilag 2: priser og afregning side 7

8 3.4 Beskrivelse af koncernforbundne selskaber Såfremt tilbudsgiver er koncernforbunden med andre tolkeleverandører der byder på dette udbud, skal dette angives her. Koncernforbindelse kan eksempelvis bestå i samme ejerkreds eller fælles ledelsespersoner. Tolkemyndigheden vil på baggrund af beskrivelsen foretage en vurdering af, hvorvidt forbindelsen er så stærk, at kun et tilbud blandt de koncernforbundne selskaber vil blive antaget. I sådanne tilfælde, er Tolkemyndigheden frit stillet til at udvælge, hvilket tilbud af de koncernforbundne selskaber, der vil blive antaget. Tolkemyndigheden fjernskrivetolkeudbud Bilag 2: priser og afregning side 8