Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud"

Transkript

1 November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012

2 INDHOLD Indhold Indledning Metode og målgruppe til kvalitetssikringen henvendelsesprocedure... 4 Trin 0: planlægning/forberedelse:... 4 Trin 2: kontakt til myndighed... 4 Trin 3: varsel om påbud... 5 Trin 4: opfølgende og afsluttende kvalitetssikring Status ved afslutning af kvalitetssikringsperioden Afsluttende bemærkning... 6 Bilag 1: Antal tilbud med fejl og antal fejl fordelt på godkendende myndighed ved kvalitetssikringens afslutning

3 1. INDLEDNING Socialstyrelsen er via samarbejde med Danmarks Statistik blevet opmærksomme på, at oplysninger vedrørende p-nummer mangler, og at listen over tilbud ikke er retvisende. Tilbudsportalen videregiver data til Danmarks Statistik, som benytter leverandørlister fra Tilbudsportalen til at udsende blanketter til myndigheder og tilbud i uge 15/16 hvert år. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne om p-numre er indberettet, og at listen over tilbud på Tilbudsportalen er i overensstemmelse med de faktiske forhold. På baggrund heraf igangsættes en kvalitetssikring, der har til formål at sikre, at alle tilbud har mindst én p-nummer, og at antallet af tilbud på Tilbudsportalen er retvisende. Tilbudsportalens tilsyns- og kvalitetssikringsfunktion er et supplement til kommunernes og regionernes ansvar for at tilse, at oplysningerne på Tilbudsportalen er ajourført og retvisende. Tilbudsportalens ret og pligt til at gennemføre tilsyn og kvalitetssikring er beskrevet i kapitel 4 i Tilbudsportalens bekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 475 af 8. maj METODE OG MÅLGRUPPE TIL KVALITETSSIKRINGEN Denne kvalitetssikring følger delvist den sædvanlige procedure for en kvalitetssikring, hvor der først opstilles relevante kriterier, som danner grundlag for udtræk fra Tilbudsportalen. På den måde bliver det muligt systematisk at inddrage de tilbud, der ikke opfylder kriterierne, i kvalitetssikringen og kontakte vedkommende med henblik på en korrekt indberetning. Det, der er forskelligt i denne kvalitetssikring fra den sædvanlige procedure, er, at der ikke foretages kvalitetssikringens trin 1 og 2, hvor tilbuddene bliver kontaktet, da det blev vurderet at være irrelevant i den nærværende kvalitetssikring. Kvalitetssikringen gennemføres ud fra følgende kriterier: Et tilbud skal have mindst ét p-nummer tilknyttet hovedadressen. Tilbud, der er registreret som organisation i Tilbudsportalens indberetning, skal figurere på Tilbudsportalen. Nedlagte tilbud må ikke figurere på Tilbudsportalen. På baggrund heraf leves et udtræk på følgende kriterier: Variable Adresse Synlighed Juridisk grundlag Kriterier Tilbud, der ikke har indberettet p-nummer. Tilbud, der har indberettet forkert p-nummer eller ikke overholder formkrav (et p-nummer skal bestå af 10 cifre og starte med 1) Tilbud, der ifølge Danmarks Statistik har indberettet forkert adresse. Tilbud, der er usynligt på Tilbudsportalen pga. manglende indberetning. Tilbud, der ifølge Danmarks Statistik er nedlagt. Tilbud, der er omlagt og godkendt efter Almenboligloven. Tilbud, der er et pleje-/ældrecenter, men har indberettet andre paragraffer. Tilbud, der ikke er en døgninstitution, men har indberettet SEL 66, nr. 6. Tilbud, der hverken er en døgninstitution eller et midlertidigt botilbud, men har indberettet SEL 66, nr. 5 og/eller 107. Tilbud, der er et midlertidigt botilbud, men har indberettet andre paragraffer end SEL 107. Tilbud, der ikke er et botilbud til voksne, men har indberettet SEL 107, 108, 109 eller 110. Tilbud, der ikke har indberettet SEL 104, selv om tilbuddet har et aktivitets- og samværstilbud til voksne. Tilbud, der ikke er et aktivitets- og samværstilbud til voksne, men har indberettet SEL

4 Navn Tilbud, der ikke har indberettet SEL 103, selv om tilbuddet har et beskyttet beskæftigelsestilbud til voksne. Tilbud, der ikke har et særligt dagtilbud til børn og unge, men har indberettet SEL 32. Tilbud, der er godkendt efter SEL 85 og derfor ikke skal registreres på Tilbudsportalen. Tilbud, hvis juridiske grundlag ikke er retvisende. Tilbud, hvis navn ikke stemmer overens med det navn, der er angivet til Danmarks statistik. Målgruppen for kvalitetssikringen er Tilbudsportalens synlige og usynlige tilbud, som andrager til 2400 tilbud ved kvalitetssikringens opstart (oktober 2011). De tilbud, der ikke opfylder disse kriterier, blev medtaget i kvalitetssikringen. Det vil sige 1185 tilbud, hvilket svarer til 49,4 % af det samlede antal tilbud. 3. HENVENDELSESPROCEDURE Henvendelsen i forbindelse med kvalitetssikringen følger delvist den sædvanlige procedure for kvalitetssikring, dvs. at trin 1 undlades, da myndighedsbrugerne kontaktes direkte (jf. Figur 1). Da det efterfølgende viser sig, at det ikke er muligt at udstede sanktion til de berørte tilbud, fortsættes kvalitetssikringen i en opfølgende kvalitetssikring for en række kvalitetssikringstiltag. FIGUR 1: DEN SÆDVANLIGE KVALITETSSIKRINGSPROCEDURE Planlægning/ forberedelse Trin 2: Kontakt myndighed (2 uger) Trin 3: varsel af påbud (2 uger) Trin 4: Opfølgende og afsluttende kvalitetssikring Trin 5: Afrapportering/ opfølgning TRIN 0: PLANLÆGNING/FORBEREDELSE: November 2011 laves et udtræk med de kriterier, der var nævnt i kapitel 2. Planlægningen indeholder fastsættelse af en tidsplan og orientering af Socialstyrelsens support, som skal bistå med indberetningen, hvis indberetterne har brug for hjælp. I forberedelsen opsættes et arbejdsark, som gør det muligt systematisk at kontakte myndighedsbrugere og indberettere for de berørte tilbud. TRIN 2: KONTAKT TIL MYNDIGHED Med udgangspunkt i det udtræk, der blev fremstillet i trin 0, sender Socialstyrelsen en kvalitetssikringsmail d. 1. december 2011 til de myndighedsbrugere, der er ansvarlige for de berørte tilbud. Mailen indeholder en kvalitetssikringsrapport, hvori Socialstyrelsen angiver, hvilke konkrete fejl og mangler der er i tilbuddets indberetning. Mailen indeholder også henvisning til Tilbudsportalens hjemmeside, hvor der ligger en vejledning til, hvordan de enkelte fejl indberettes korrekt. I mailen anmoder Socialstyrelsen de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere om at sikre, at oplysningerne bringes i orden senest d. 13. december

5 TRIN 3: VARSEL OM PÅBUD D. 14. december 2011 foretages et nyt udtræk med samme kriterier. Heri konstateres, at der er 918 tilbud, der fortsat har en eller flere fejl og/eller mangler. Socialstyrelsen sender d. 15. december 2011 et varsel om påbud til de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere for de berørte tilbud. I mailen anmoder Socialstyrelsen de tilbudsansvarlige myndighedsbrugere om at sikre, oplysningerne bringes i orden senest d. 9. januar TRIN 4: OPFØLGENDE OG AFSLUTTENDE KVALITETSSIKRING Socialstyrelsen foretager efterår 2012 en opfølgende og afsluttende kvalitetssikring for de kvalitetssikringer, der fandt sted i det sidste halvår i Det drejer sig om kvalitetssikringer vedr. p-numre og antal tilbud; takster; tilbud til personer med erhvervet hjerneskade (Den nærværende kvalitetssikring); implementering af nye synlighedskrav; simple variable; samt simple variable vol. 2. For yderligere oplysning om den opfølgende og afsluttende kvalitetssikring henvises til en særskilt kvalitetssikringsrapport for denne. 4. STATUS VED AFSLUTNING AF KVALITETSSIKRINGSPERIODEN Ved kvalitetssikringens afslutning efter trin 4 blev der konstateret følgende: Antal tilbud, der ikke opfyldte mindst et af de opsatte kriterier faldt ned til 755 tilbud fra 1185 tilbud (63,7 % af det oprindelige antal tilbud) (jf. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.) Disse tilbud fordeler sig i 92 kommuner/regioner. Samlet antal fejl faldt ned til 1212 fra 1956 (62,0 %) (jf. Tabel 1). TABEL 1: ANTAL FEJL PR. TRIN FORDELT PÅ ANTAL TILBUD OG ANTAL MYNDIGHEDER Trin Antal myndighed Antal tilbud Antal fejl (mulige fejl) i alt Trin Trin Ved kvalitetsiskringens afslutning

6 FIGUR 2: ANTAL FEJL PR. TRIN FORDELT PÅ FEJLTYPER Tilbud er nedlagt. Uoverensstemmelse med navn. Tilbud har forkert juridisk grundlag. Tilbud skal ikke registreres på Tilbudsportalen. Tilbud er ikke et særligt dagtilbud til børn og unge. Tilbud er et beskyttet beskæftigelsestilbud til voksne. Tilbud er ikke et aktivitets- og samværstilbud til voksne. Tilbud er et aktivitets- og samværstilbud til voksne. Tilbud er ikke et botilbud til voksne. Tilbud er et midlertidigt botilbud. Tilbud er hverken en døgninstitution eller et midlertidigt botilbud. Tilbud er ikke en døgninstitution. Tilbud er et pleje-/ældrecenter. Tilbud er omlagt og godkendt efter Almenboligloven. Tilbud har indberettet forkert adresse Tilbuddet eksisterer som organisation i Tilbudsportalens indberetning, men figurerer ikke på Tilbudsportalen grundet Tilbuddet figurerer på Tilbudsportalen, men er nedlagt. P-nummer er ikke 10-cifre. Mangler p-nummer på hovedadresse Antal registrerede fejl i trin 3 Antal registrerede fejl i trin 2 5. AFSLUTTENDE BEMÆRKNING Den nærværende kvalitetssikring havde til formål at sikre, at alle tilbud har mindst et p-nummer, og at antallet af tilbud på Tilbudsportalen er retvisende. Det konkluderes, at kvalitetssikringen lykkedes delvist, idet en stor del af tilbud fortsat har en eller flere fejl. Antal at tilbud, der fortsat har en eller flere fejl, er således 755, hvilket svarer til 63,7 % af det oprindelige antal (fordelt i 92 myndigheder). Denne konklusion er også gældende for antal fejl, idet det kun var 38,0 % af alle fejlene, der blev rettet i forbindelse med kvalitetssikringen. 6

7 BILAG 1: ANTAL TILBUD MED FEJL OG ANTAL FEJL FORDELT PÅ GODKENDENDE MYNDIGHED VED KVALITETSSIKRINGENS AFSLUTNING Godkendende myndighed Antal Tilbud Antal fejl (mulige fejl) registret på myndighed Albertslund Kommune 1 1 Allerød Kommune 3 7 Assens Kommune 3 6 Ballerup Kommune 3 5 Billund Kommune 3 8 Bornholms Regionskommune 7 19 Brøndby Kommune 5 10 Brønderslev Kommune 3 3 Egedal Kommune 5 15 Esbjerg Kommune 7 11 Favrskov Kommune 3 9 Faxe Kommune 9 15 Fredensborg Kommune 2 4 Fredericia Kommune 5 11 Frederiksberg Kommune 6 10 Frederikshavn Kommune 7 14 Frederikssund Kommune 3 6 Furesø Kommune 4 7 Faaborg-Midtfyn Kommune Gentofte Kommune 2 2 Gladsaxe Kommune Greve Kommune 3 6 Gribskov Kommune 5 11 Guldborgsund Kommune 8 12 Haderslev Kommune Halsnæs Kommune 2 4 Hedensted Kommune Helsingør Kommune 3 6 Herlev Kommune 2 5 Herning Kommune 8 17 Hillerød Kommune 3 3 Hjørring Kommune Holbæk Kommune Holstebro Kommune 7 12 Horsens Kommune 5 9 Hvidovre Kommune 1 1 Ikast-Brande Kommune 6 10 Jammerbugt Kommune 5 12 Kalundborg Kommune 5 11 Kerteminde Kommune 3 8 Kolding Kommune 4 8 Københavns Kommune

8 Godkendende myndighed Antal Tilbud Antal fejl (mulige fejl) registret på myndighed Køge Kommune 1 3 Langeland Kommune 2 5 Lejre Kommune 2 3 Lemvig Kommune 5 11 Lolland Kommune 3 5 Lyngby-Taarbæk Kommune 6 13 Mariagerfjord Kommune Middelfart Kommune 8 15 Morsø Kommune 2 5 Norddjurs Kommune 4 9 Nyborg Kommune 2 4 Næstved Kommune 3 7 Odder Kommune 1 2 Odense Kommune 5 12 Odsherred Kommune 3 5 Randers Kommune 4 8 Rebild Kommune 6 10 Ringkøbing-Skjern Kommune 3 7 Ringsted Kommune 1 3 Roskilde Kommune Rudersdal Kommune 1 2 Rødovre Kommune 2 4 Samsø Kommune 1 1 Silkeborg Kommune 6 8 Skanderborg Kommune 7 12 Skive Kommune 6 10 Slagelse Kommune 8 19 Sorø Kommune 3 6 Stevns Kommune 1 3 Struer Kommune 1 3 Svendborg Kommune Syddjurs Kommune 1 2 Sønderborg Kommune 2 4 Thisted Kommune Tønder Kommune Tårnby Kommune 2 4 Varde Kommune 5 11 Vejen Kommune 1 1 Vejle Kommune 3 9 Vesthimmerland Kommune 5 9 Viborg Kommune 7 17 Vordingborg Kommune 8 9 Ærø Kommune 1 2 Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Århus Kommune Region Midtjylland Region Nordjylland 7 13 Region Sjælland 1 1 Region Syddanmark