Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1."

Transkript

1 UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjællands og Region Hovedstadens separate, men parallelle udbud af kemiske laboratorieanalyser indenfor jordforureningslovens område. Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. Alene de to tilbudsgivere, der afgav tilbud ved de forudgående offentlige udbud kan afgive tilbud ved nærværende udbud med forhandling. Tilbudsgiver skal være samme juridiske person, som ved det offentlige udbud. 2. Udbudsmaterialet Ud over nærværende udbudsbetingelser udgøres udbudsmaterialet for udbuddet af følgende bestanddele: Kravspecifikation af 3. juli 2015 Tilbudsliste af 3. juli 2015 Præciseringer og ændringer af 3. juli 2015 til det samlede udbudsmateriale fra det forudgående offentlige udbud Skabelon: Erklæring om vedståelse af dele af tilbud fra det forudgående offentlige udbud

2 Det samlede udbudsmateriale fra de forudgående offentlige udbud for den pågældende region, hvor følgende dele kan anvendes direkte ved tilbudsafgivelsen: o Bilag 5: Skema til udfyldelse angående opnåelse af akkreditering o Bilag 6: Formular: Erklæring om Udbudsdirektivets art. 45 og lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 2007 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. Kravspecifikation af 3. juli 2015 erstatter Kravspecifikationen (bilag 2) fra det forudgående offentlige udbud. Ændringerne er markerede i Kravspecifikationen. Præciseringer og ændringer af 3. juli 2015 indeholder øvrige præciseringer og mindre ændringer til udbudsmaterialet fra det forudgående offentlige udbud. Tilbudsliste af 3. juli 2015 erstatter tidligere tilbudsliste. Det bemærkes, at der er separate tilbudslister for hver region. Det samlede udbudsmateriale, herunder udbudsmaterialet fra det forudgående offentlige udbud, er tilgængeligt på 3. Forhandlingsforløb Forhandlingsmøderne som led i første forhandlingsrunde er afholdt som telefonmøder den 19. juni Referater er fremsendt den 23. juni 2015 til hvert af de deltagende laboratorier. Ordregiverne forbeholder sig at foretage tildeling på baggrund af første forhandlingstilbud. Da det er Ordregivernes forventning, at der foretages tildeling på baggrund af første forhandlingstilbud, bør tilbudsgiverne sikre sig, at første forhandlingstilbud er konditionsmæssigt og egnet til at foretage tildeling på baggrund af. Ordregiverne er berettiget til at gennemføre flere forhandlingsrunder. 4. Udformning af tilbud Tilbud skal indeholde: Udfyldt Kravspecifikation (udfyldelse af Kravspecifikation af 3. juli 2015) Side 2

3 Udfyldt Tilbudsliste (udfyldelse af Tilbudsliste af 3. juli 2015 for den pågældende region) Meddelelse om, at øvrige dele af tilbudsgivers tilbud i forbindelse med det offentlige udbud fortsat finder anvendelse ved dette udbud med forhandling (eventuelt ved anvendelse af ordregivernes skabelon Erklæring om vedståelse af dele af tilbud fra det forudgående offentlige udbud ) Erklæring om lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. (evt. ved udfyldelse af skemaet i bilag 6 fra det forudgående offentlige udbud) Eventuelt: Skemaer angående tidsplan for opnåelse af akkreditering (udfyldelse af skemaet i bilag 5 fra det forudgående offentlige udbud) I stedet for at oplyse, at øvrige dele af tilbudsgivers tilbud i forbindelse med det offentlige udbud fortsat finder anvendelse ved dette udbud med forhandling, kan tilbudsgiverne vælge at afgive nyt tilbud også på andre områder end Kravspecifikationen og Tilbudslisten, dvs. ny beskrivelse af organisation mv., jf. udbudsbetingelserne for det forudgående offentlige udbuds pkt Ordregiver gør opmærksom på, at underkriteriet Økonomi vægter tungt ved evalueringen af tilbuddene, jf. udbudsbetingelserne for det forudgående offentlige udbuds pkt.10. For at undgå fejl ved udfyldelsen af Kravspecifikationen ser Ordregiverne gerne, at Kravspecifikationen udfyldes, men ikke kopieres over i det nye dokument. Ellers skal tilbudsgiverne være meget opmærksomme, når/hvis data kopieres fra den tidligere kravspecifikation til den nye for at undgå utilsigtede forrykninger. Tilbud skal være bindende i tre måneder fra tilbudsfristen (vedståelsesfrist). 5. Tilbudsfrist og -aflevering Deltagerne i udbuddet med forhandling skal afgive første forhandlingstilbud senest 18. august 2015 kl Tilbud ang. Region Nordjyllands udbud skal være regionen i hænde på adressen: Region Nordjylland, Regional udvikling, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Att.: Ann Steen Jensen. Side 3

4 Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket Tilbud - Analyseudbud Region Nordjylland, att.: Ann Steen Jensen. MÅ IKKE ÅBNES I POST- ÅBNINGEN. Tilbud ang. Region Midtjyllands udbud skal være regionen i hænde på adressen: Region Midtjylland, Miljø, Emil Møllersgade 41, 8700 Horsens, Att. Beth Bank. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket Tilbud - Analyseudbud Region Midtjylland, att.: Beth Bank. MÅ IKKE ÅBNES I POSTMOD- TAGELSEN. Tilbuddet bedes afgivet i tre papireksemplarer (én original og to kopier) Tilbud ang. Region Syddanmarks udbud skal være regionen i hænde på adressen: Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, att. Lise-Lotte Sperling. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket Tilbud - Analyseudbud Region Syddanmark, att.: Lise-Lotte Sperling. MÅ IKKE ÅBNES I POSTMODTAGELSEN. Tilbud ang. Region Sjællands udbud skal være regionen i hænde på adressen: Region Sjælland, Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø, Att.: Lisbeth Fomsgaard Bergman. Side 4

5 Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket Tilbud - Analyseudbud Region Sjælland, att.: Lisbeth Fomsgaard Bergman. MÅ IKKE ÅBNES I POSTÅBNINGEN. Tilbud ang. Region Hovedstadens udbud skal være regionen i hænde på adressen: Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, Att.: Hanne Kristensen. Tilbud afleveres i en lukket kuvert mærket Tilbud - Analyseudbud Region Hovedstaden, att.: Hanne Kristensen. MÅ IKKE ÅBNES I POSTÅBNINGEN. 6. Kontakt indtil tilbudsafgivelsen 6.1 Kommunikation Udbudsmaterialet og efterfølgende supplerende oplysninger vil være tilgængeligt på hvor tilbudsgiverne selv er pligtige til at holde sig opdaterede om udbuddets forløb. Såfremt der er alvorlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, herunder i Præciseringer og ændringer af 3. juli 2015, der afholder tilbudsgiverne fra at kunne afgive konditionsmæssige tilbud, vil Ordregiverne gerne orienteres herom snarest, hvilket bedes ske til den i pkt. 6.2 anførte kontaktperson. 6.2 Spørgsmål om udbuddet Tilbudsgiverne kan stille spørgsmål til udbudsmaterialet, og opfordres til at gøre dette i stedet for at tage forbehold, da Ordregiverne forventer at foretage tildeling på baggrund af første forhandlingstilbud. Side 5

6 Ordregiverne vil besvare spørgsmål, der indkommer i tide til at blive besvaret senest 6 dage før tilbudsfristen. Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret. På grund af ferieafholdelse vil visse typer af spørgsmål først kunne besvares fra 3. august Spørgsmål stilles til: Advokat Mikala Berg Dueholm Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på 7. Forbehold Ordregiverne forventer at foretage tildeling på baggrund af første forhandlingstilbud, hvorfor tilbudsgiverne nøje bør sikre sig, at tilbuddene ikke indeholder forbehold. Ordregiverne forbeholder sig således ret til at afvise tilbud med forbehold. 8. Tilbudsevalueringen Der henvises til udbudsbetingelserne for det forudgående offentlige udbuds pkt Øvrige forhold Hvor ikke andet fremgår af nærværende udbudsbetingelser, Kravspecifikation af 3. juli 2015, Tilbudsliste af 3. juli 2015 (en for hver region), Præciseringer og ændringer af 3. juli 2015 eller eventuelt senere offentliggjorte oplysninger/dokumenter på finder det samlede udbudsmateriale fra det forudgående offentlige udbud anvendelse. I tilfælde af indbydes modstrid har Kravspecifikation af 3. juli 2015 og Tilbudsliste af 3. juli 2015 (for hver region) forrang for Præciseringer og ændringer af 3. juli Side 6