Rollebaserede brugergrænseflade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rollebaserede brugergrænseflade"

Transkript

1 WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvad betyder det i praksis? Vi lever i en tid, hvor Lean Manufacturing er i fokus. Det vil sige, en produktionsmetode man via fokusering på værdiskabende tid, gennemløbstid og cyklustid har forenklet og effektiviseret produktionen. Nu er tiden inde til at fokusere på Lean ERP. Altså, efter samme principper, at opnå forenkling og effektivisering af de handlinger virksomhedens ERP-brugere udfører. Herunder eksempelvis, at søge og registrere data. Et er midlerne til, at kunne forenkle og effektivisere, er anvendelse af rollebaserede brugergrænseflader i virksomhedens ERP-system. Med dette dokument introduceres du til den måde, hvorpå man i Microsoft Dynamics NAV kan anvende den rollebaserede brugergrænsefalde til netop, at tænke Lean Om dette dokument Dette er det første whitepaper i en serie som beskriver den Rollebaserede brugergrænseflade i Microsoft Dynamics NAV. Heri introduceres begreberne og værktøjerne i det rollebaserede Microsoft Dynamics ERP-system. 1 cgi.dk 2014 CGI GROUP INC.

2 Introduktion Det rollebaserede begreb inden for ERP-systemer er ingen nyhed og har eksisteret i NAV siden frigivelsen af Microsoft Business Solutions (Navision 4.0) i Allerede med frigivelsen af denne version havde Microsoft set behovet for en enklere visning af de mange funktioner, som ERP-systemet gemte. Derfor var det i Navision 4.0 muligt at kunne tildele relevante menuer pr. bruger. Allerede inden i frigivelsen i 2005 var Microsoft dog gået i gang med en dybere analyse af, hvilke menuer, sider og funktioner, brugerne i de enkelte afdelinger måtte have brug for. Som en indledende del af analysen, havde Microsoft opfundet en række fiktive personer, som skulle repræsentere de enkelte roller i virksomheden. Eksempelvis Susan, en fiktiv salgsordre-behandler og Sammy, en fiktiv lagermedarbejder. I den næste del af analysen besøgte Microsoft en række virksomheder og udarbejdede nærgående analyser af, hvilke programmer disse personer anvendte og hvad personerne udførte heri. Eksempelvis at Susan, foruden ERP-systemet, også ofte arbejder i Microsoft Outlook og - Excel - og at Sammy typisk kun arbejder Microsoft Dynamics NAV 4.0 SP3 i ERP-systemet og her udfører generelle lagerhåndteringer som eksempelvis modtagelser, læg-på-lager, pluk og forsendelser. Andre personer blev opfundet til at understøtte håndteringen i større virksomheder, hvor eksempelvis lageret var opdelt i flere underområder og personalet grupperet i en varemodtagelsesdel, en forsendelsesdel og så videre. Resultatet af det store analysearbejde var frigivelsen af et helt ny klientprogram med Microsoft Dynamics NAV Et nyt program designet til at kunne håndtere de forskellige roller, som findes i virksomheden. Microsoft frigav med NAV 2009 også en række prædefinerede standard rolleprofiler som var baseret på analysens fiktive personer. De prædefinerede profiler er relativt overordnede og det er hensigten, at virksomheden selv skal modificere og tilpasse standard profilerne, så de matcher netop de roller, som virksomheden har. Siden frigivelsen af den første rollebaserede Microsoft Dynamics NAV 2009 har Microsoft også gjort en række af deres øvrige ERP-systemer rollebaseret. Herunder bl.a. Microsoft Dynamics AX og Microsoft Dynamics GP. Microsoft Dynamics NAV 2015 Formålet med dette dokumenter at give dig et indtryk af, hvorfor den rollebaserede brugergrænseflade giver mening og hvordan du arbejder heri, herunder tilpasser profiler. Dokumentet er udarbejdet med udgangspunkt i Windows klienten af Microsoft Dynamics NAV Dokumentet repræsenterer kun et lille uddrag af, hvordan den rollebaserede Dynamics NAV ser ud og hvordan den anvendes. Ønsker du at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte undertegnede. CGI afholder kurser, hvor brugere og superbrugere lærer at anvende og tilpasse profiler. God fornøjelse med læsningen 2

3 3

4 Hvorfor rollebaseret brugergrænseflade Den enkelte ERP-bruger anvender i løbet af en arbejdsdag ganske megen tid på at søge og finde informationer. En af de grundlæggende filosofier for den rollebaserede brugergrænsefalde er, at Informationer maksimalt må være ét klik væk. Derved sikres, at brugeren altid har de rette informationer ved hånden og kan øge sin produktivitet og virksomhedens samlet effektivitet. Det, at arbejde i et rollebaseret ERP-system handler ikke bare om grafisk-baserede skærmbilleder og en ændret menu. Virksomheden skal se den rollebaserede tilgang på et taktisk niveau og derved sikre, at organisationen drager fuld nytte af måden at kommunikere med ERP-systemet på. Eksempelvis at få vist mine nøgletal direkte på startskærmen (rollecentret) og få ERP-systemet til at give besked, når der er noget, jeg skal være opmærksom på. GRUNDFILOSOFIER Det rollebaserede ERP-system opfylder mange behov og dækker over mange måder at se og anvende data på. Men med Dynamics NAV er der primære to grundfilosofier, som dækkes af den rollebaserede brugergrænsefalde: 1-klik filosofien og Skubbe-filosofien. 1-KLIK FILOSOFIEN 1-klik væk filosofien er ikke ny for os men den er ny i ERP-sammenhæng. I dag har de fleste ERPbrugere sandsynligvis en SmartPhone og for de fleste SmartPhone brugere er det helt naturligt at opsætte startskærmen på sin telefon, så du har hurtig adgang, til de mest brugte funktioner. Eksempelvis at apps til Telefon, Beskeder, Kalender er tilgængelig direkte på startskærmen. Det er præcis den samme tilgang, som brugeren skal have til sit ERP-system. Den første side du ser i dit ERPsystem, kaldes for Rollecentret. I nedenstående skema er der vist nogle eksempler på, at samme filosofi om anvendelighed kan sammenlignes mellem din SmartPhone og dit ERP-system Handling SmartPhone ERP-system Hurtig adgang Vigtige aktiviteter Beskeder KPI (nøgletal) Din startskærm er sikkert opsat således, at de mest benyttede funktioner som fx Telefon, Beskeder, Mail og Kalender og de mere sjældne funktioner som fx Kompas, Podcast er placeret på andre sider. Altså kan du med bare 1 klik på din SmartPhone få adgang til dine favorit funktioner. Hvis du har oprettet en påmindelse eller oprettet en kalenderindgang, vil din SmartPhone give dig en besked, når du skal huske noget. Beskeden vil, når tiden er inde, blive vist direkte på din start-skærm. Når du får en besked fra en af dine venner, fremgår det direkte af din startskærm. SmartPhones benytter ofte grafik til at vise informationer. Eksempelvis til visning af aktiekurser eller vejrudsigter. Ved at vise data grafisk evt. i diagrammer, får brugeren et hurtigt overblik uden nødvendigvis, at skulle læse alle data. Din startskærm (Rollecenter) indeholder adgang til de menupunkter du bruger i dagligdagen. Er du ansat som salgs-ordrebehandler, har du fx let adgang til Opret salgsordre, Debitorer og Varer fra startskærmen, hvorimod du skal lede lidt længere efter Købsordrer og Leverandører. Når der sker noget, som er væsentligt for dig, kan ERP-systemet skubbe informationer til dig. Informationer kan fx være, når ordrer er forsinket eller der er forfaldne indeller udbetalinger. Data kan være generelle eller personlige, som fx kun at vise mine forsinkede ordrer. Når en kollega sender dig en notifikation, vil denne også fremgå direkte af din startskærm En økonomichef ønsker ofte at se en grafisk prognose for udviklingen af virksomhedens cashflow og en salgschef ofte et overblik over ordrebeholdning pr. ordrestatus. Disse, og andre former for nøgletal, kan grafisk illustreres direkte i rollecentret. 4

5 SKUBBE-FILOSOFIEN En anden af grundfilosofierne i det rollebaserede ERP-system er, at du ikke længere selv skal trække vigtige data ud af systemet. I stedet skal systemet skubbe vigtige data til dig. Et godt eksempel er, at bogholderimedarbejdere tidligere periodisk selv har trukket en liste over eventuelle forfaldne kunder. Hvad nu hvis, medarbejderen ikke længere selv skulle trække sådanne data men at ERP-systemet skubbede data direkte til medarbejderen, når der rent faktisk var forfaldne beløb? Det, at skubbe data, er også en af nøglefilosofierne i den rollebaserede brugergrænseflade. Tidligere skulle en bogholder selv trække data over forfaldne indbetalinger. Nu bliver data automatisk skubbet til medarbejdere i form af Køindikatorer og diagrammer. Eventuel filtreret til kun at vise mine kunder. Eksempler fra Dynamics NAV VÆRKTØJER Understøttelsen af de grundlæggende filosofier udmønter sig i en række konkrete værktøjer. Værktøjerne er fra Microsoft side opsat til visning af en række data. Denne opsætning skal ses som et eksempel på, hvorledes data kan anvendes og må ikke ses som en endegyldig opsætning. Det er derfor vigtigt, at virksomheden ser mulighederne i værktøjernes funktionalitet og selv videreudvikler og tilpasser dem virksomhedens faktiske behov. Værktøjerne, som anvendes i det rollebaserede miljø, er Køindikatorer, Diagrammer, Bånd, Faktabokse, Betinget formatering og Tilpasninger af sider. KØINDIKATORER Køindikatorer er et af nøgleområderne, når vi taler om den rollebaserede brugergrænseflade. Det er med Køindikatorer, Microsoft Dynamics NAV fortæller dig, at der er noget særligt vigtigt, som du bør forholde dig til. Køindikatorer er i udbredt grad møntet på den rolle, du udfører i virksomheden. Indikatorerne til højre viser et eksempel på, hvad en salgsmedarbejder kunne have på sit rollecenter. Som det fremgår, kan Indikatorerne vise generelle informationer, fx at der er 14 forsinkede salgsordrer eller de kan vise personlige informationer. Indikatorerne kan også være personlige, Fx Mine forsinkede ordrer. Grundlæggende skal Køindikatorer ikke benyttes som genveje men skal illustrere at noget kræver handling. Der er dog i standard Dynamics NAV også en række Køindikatorer, som i stor grad anvendes som genveje. Som det Eksempler på Køindikatorer som i Microsoft Dynamics NAV fremgår af ovenstående, findes fx lister over Åbne købsfakturaer. Det er grundlæggende en misforståelse at udarbejde Køindikatorer, som viser sådanne. Ønskes en liste over Åbne købsfakturaer, kan denne kaldes fra menuen. Køindikatorer kan i de fleste tilfælde let gøres personlige. Altså filtreres til kun at vise informationer for den enkelte bruger. Et godt eksempel er indikatoren Mine pluk. Denne indeholder en liste over de Pluk, som lagerchefen har tildelt den enkelte medarbejder. Altså Pluk som afventer en handling fra medarbejderen. 5

6 DIAGRAMMER Man siger ofte, at et billede siger mere end ord. Måske dette også gælder for et diagram? I hvert fald skaber diagrammet et hurtigt visuelt overblik over data, uden at brugeren umiddelbart behøver at fordybe sig i data. Diagrammer er ofte anvendt som indikatorer på fx nøgletal (KPI s) eller andet, som man visuelt ønsker fremhævet. I Dynamics NAV er det muligt at få vist diagrammer på stort set alle sider, men oftest set på selve rollecentret. Der findes desuden mange prædefinerede diagrammer og mulighed for, at brugeren kan definere sine egne - eller at superbrugeren definerer afdelingens. Nogle diagrammer er simple og trækker direkte på tabeldata og andre, mere avancerede og benytter sig af forespørgsler (Queries). Eksempler på nogle af de mange diagrammer, som findes i Dynamics NAV BÅND Båndet, som du sikkert allerede kender fra Microsoft Office, giver en hurtig adgang over de funktioner, genveje og relaterede data, som omhandler den post, du arbejder med. I Microsoft Excel er det funktioner og data til det givne regneark. I Microsoft Dynamics NAV er det funktioner og data til den post eksempelvis den Debitor, den Vare eller den Ordre, du arbejder med. I Microsoft Dynamics NAV er fanebladene typisk opdelt i faner, som indeholder funktioner, genveje og mest brugte. Båndet fra Debitorkort Ovenstående billede viser båndet på et debitorkort. Fanen Start indeholder de mest anvendte funktioner og genveje. Eksempelvis til oprettelse af Salgsordre til debitoren eller udskrivning af rapporten Debitor saldo til dato. De øvrige faner indeholder kald til sekundære funktioner, genveje og udskrifter, som du sjældent anvender. Som al øvrig information i Dynamics NAV er ovenstående blot et eksempel, som man bør tilpasse til lige netop din virksomhed eller til lige netop den bruger, som anvender Debitorkortet. 6

7 FAKTABOKSE Uanset om du arbejder på et kort (fx Debitorkort), i en liste (fx Debitorliste) eller på et dokument (fx Salgsordre), kan du altid få vist supplerende oplysninger om posten vel at mærke, uden ekstra klik. Oplysningerne vises i Faktabokse. I eksemplet til højre ses et udsnit af Debitorlisten, hvori der indgår to faktabokse. Den ene viser, hvilke ordrer m.v. som kunden har. Den anden faktaboks viser det økonomiske overblik til kunden. Herunder fx saldo og forfaldne beløb. Som al øvrig information indeholder Faktabokse som standard eksempler indhold. Den enkelte virksomhed bør også fjerne eller tilføje information. Der findes også andre typer af faktabokse. Eksempelvis faktabokse til noter og links til eksterne filer, hjemmesider m.v. TILPASNING AF SIDER Profilerne anvendes ikke kun til at styre, hvad en bruger skal se og hvordan informationen skal vises. Den anvendes i allerhøjeste grad også til at styre, hvad en bruger ikke kan se. Ikke at forveksle med rettighedsroller som styrer, hvad brugeren ikke må se eller udføre. Det er derfor vigtigt, at vurdere, hvilke informationer brugeren har brug for på de enkelte sider. Igen har Microsoft lavet et forslag til dette, men den enkelte virksomhed skal nøje vurdere, om det er de rigtige felter, som er vist. Hvorfor fx vise felter, som virksomheden ikke bruger? Eksempel på Faktabokse Tag nu eksempelvis et Varekort. I virksomheden er der mange brugere, der i anvender og ser varekort. Men alt afhængig af hvem disse brugere er, har de brug for forskellige oplysninger. En medarbejder i økonomiafdelingen har måske brug for at se varens bogførings-grupper og ikke planlægningsparametre. For brugeren i indkøbsafdelingen, er det omvendt. Som udgangspunkt kan alle data på kort, dokumenter og lister opdeles i tre kategorier alt efter, om feltet indeholder primær information, sekundær information eller om feltet slet ikke har relevans. I billedet til højre ses siden Salgsordre. Denne side indeholder (fra Microsoft) et bud på hvilke felter, der er relevante og hvilke der ikke er. Eksempelvis er leveringsadressen vist, men kundens bopæl er ikke vist. Ønskes denne vist, kan brugeren selv gøre dette ved at klikke på Vis flere oplysninger. Denne knap vil også vise de umiddelbart Eksempel på dokument med primær- og sekundære felter sekundære felter, som fx kundens bopæl. Samme side indeholder også en række paneler. Alle felter er vist på paneler. Billedet af Salgsordren viser panelerne Generelt og Linjer udfoldet og gør derved alle primære felter synlige. Nederst i billedet vises sidens øvrige paneler. Her kan der også vises primærfelter. Således viser panelet Udenrigshandel fx ordrens Valutakode (EUR). Brugeren behøver således ikke, at udfolde panelet Udenrigshandel for at se valutaen. Hvis brugeren ønsker at se andre felter relateret til Udenrigshandel, eksempelvis INTRASTAT oplysninger, skal panelet udfoldes. Igen, bestemmer virksomheden selv, hvilke felter som skal vises. 7

8 BETINGET FORMATERING Når du arbejder med dine data, vil Microsoft Dynamics NAV automatisk forsøge at henlede din opmærksom på data, som på den ene eller anden måde kræver ekstra opmærksomhed. Eksempel på betinget formatering I ovenstående billede ses en debitors forfaldne poster ikke kun de, som endnu ikke er betalt, men generelt set. Det betyder, at du med et hurtigt øjekast over debitorens poster kan danne dig et overblik over, hvor god en betaler, der er tale om. Hver rød linje indiker en post, som blev betalt for sent. Er posten både fed og rødmarkeret, er den endnu ikke betalt. Bemærk i øvrigt også Faktaboksen, hvori en bruger har noteret, at der i dag pr. telefon er blevet rykket for indbetaling. 8

9 SYNES DU OGSÅ, AT TIDEN ER INDE TIL LEAN ERP? Du er nu introduceret til nogle af de virkemidler som findes i den rollebaseret Microsoft Dynamics NAV. Vi håber, at det har givet dig blod på tanden og en forståelse for, hvordan du i fremtiden kan arbejde Lean i dit ERP-system og derved, opnå en øget produktivitet og effektivitet. Følg med på vores Dynamics blog hvor vi hyppigt laver indlæg om Microsoft Dynamics NAV. Her kan du også finde links til, hvordan du på egen hånd, kan lave en testdrive af Microsoft Dynamics NAV. Du finder bloggen på Kontakt gerne vores Microsoft Dynamics NAV produktchef Ralf Daugbjerg på tlf eller på mail: cgi.dk 2014 CGI GROUP INC. CGI har medarbejdere på 400 kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores kunder til succes ved at bringe globale løsninger og kompetencer til deres lokale dørtrin. Samtidig har vi en disciplineret tilgang til leverancer, som gør os markedsledende inden for it-projekter til tiden og inden for budget. Vores forretningsrådgivning, systemintegration og outsourcing services har en høj kvalitet, og ved hjælp af nye teknologier og strategier maksimerer vi vores kunders investeringer og bundlinje. 9

den Rollebaserede brugergrænseflade

den Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade Hvordan anvendes diagrammer? Man siger, at et billede siger mere end 1.000 ord. En påstand, som de fleste nok er enig i. Øjet opfatter og hjernen tolker et billede

Læs mere

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen

Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen WHITE PAPER Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV Integration lige ud af boksen Microsoft Office og Microsoft Dynamics NAV har i mange år været blandt danske virksomheders favorit programmer og sammen

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Hvorfor nu dette hér?... 2. Start hér: Trim dit interface!... 3

Hvorfor nu dette hér?... 2. Start hér: Trim dit interface!... 3 Hvorfor nu dette hér?... 2 Nogle generelle overvejelser... 2 Start hér: Trim dit interface!... 3 Tilpas dit skrivebord, og hold orden på tingene... 3 Orden & oprydning sparer tid!... 3 Tilpas (indstil)

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Du har nu fået en helt ny verden af muligheder...

Du har nu fået en helt ny verden af muligheder... Din egen hjemmeside Netværksfamilien Din kalender på nettet Du har nu fået en helt ny verden af muligheder... Markedspladsen Dagbog og billeder Forum og debat OdderWeb - en gave til alle, som bor i Odder

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere