Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsloven. 3. udgave. Med kommentarer af Erik Hørlyck. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Tilbudsloven 3. udgave Med kommentarer af Erik Hørlyck Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise (1. udg. 1973, 6. udg. 2009) Aktieselskaber (1974) Dansk Andelsret (1. udg. 1980, 3. udg. 2000) Totalentreprise (1. udg. 1981, 3. udg. 2011) Syn og Skøn (1. udg. 1982, 4. udg. 2011) Aktie- og Anpartsselskaber (1985) Interessentskaber og Konsortier (1. udg. 1989, 2. udg. 1996) Entrepriseretlige Noter (1990) Hovedregister til kendelser om fast ejendom (sm.m. E.M. Basse og O. Friis Jensen) (1992) Erhvervsdrivende Virksomheder (1994) Tilvirkningskøbet (1996) EU-Udbud (1997) Entreprenørvederlaget (2002)

3 Erik Hørlyck Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med kommentarer 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Erik Hørlyck Tilbudsloven 3. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Tilbudsloven Afsnit I. Bygge- og anlægskontrakter Kapitel 1. Anvendelsesområde Formålet med udbuds- og tilbudsregler Auktion og licitation Licitationstilbud, underhåndsbud og rammeaftaletilbud Reguleringen før licitationsloven Licitationsloven Udbudscirkulæret EU s udbudsregler Tilbudsloven Hvornår gælder tilbudslovens afsnit I Offentlige udbydere Private udbydere Udenlandsarbejder og udenlandske tilbudsgivere Tilbudslovens betydning for EU-udbud Rådgivningsopgaver og andre tjenesteydelser Indkøb af materialer, maskiner og teknisk udstyr Regningsarbejde og partnering Kapitel 2. Generelle principper for tilbudsindhentning 2. Konkurrence og ligebehandling Tilbudsformer Konkurrenceoptimering Ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet Ikke-diskriminerende udbudsmateriale og udbudsvilkår Inhabilitet hos ansøgere og tilbudsgivere

6 Indholdsfortegnelse Ukonditionsmæssige tilbud Tilbudsfrister og vedståelsesfrister Frister Vedståelsesfrist Tidligere frigørelse Kapitel 3. Fremgangsmåden ved en licitation 4. Definitioner Licitationsbegrebet Udbudsmaterialet og forhåndsmøder Særligt om udbud i totalentreprise Særligt om udbud i partnering Offentlig licitation Begrænset licitation uden prækvalifikation Begrænset licitation med prækvalifikation Tilbuddets form Afgivelse af tilbud Kontroltilbud Regnefejl og andre fejl i tilbud Tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation Udvælgelse og deltagelsesbetingelser Tilrettelæggelse af offentlig licitation Tilrettelæggelse af begrænset licitation med prækvalifikation Tilrettelæggelse af begrænset licitation uden prækvalifikation Adgangen til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene Modtagelse og åbning af tilbud Licitationsmødet Elektroniske licitationer Tildelingskriterier Tildelingsbeslutning annulleringsbeslutning Den laveste pris, herunder sideordnet licitation Prissætning af forbehold Det økonomisk mest fordelagtige bud Tildeling af partneringkontrakter

7 Indholdsfortegnelse Annullation af udbud Forkastelse af tilbud Alternative bud Alternative bud Fastsættelse af ufravigelige mindstekrav Forhandlinger Forhandlinger med de bydende Forhandlinger med lavestbydende Udbud med forhandlinger Forhandlingsproceduren Særligt om prisforhandling Ændringer af opgavens karakter tildelingskriterierne Forhandlinger efter tildelingsbeslutningen Kapitel 4. Underhåndsbud Indhentning af underhåndsbud Særlige begrænsninger for offentlige udbydere Tildelingskriterier ved underhåndsbud Forhandlinger om underhåndsbud Kapitel 5. Rammeaftaler Rammeaftaler Kapitel 6. Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere Udbyderens underretnings- og begrundelsespligt De øvrige tilbudsgiveres retsstilling Underretningspligt ved det økonomisk mest fordelagtige bud

8 Indholdsfortegnelse Afsnit II. Vare- og tjenesteydelseskontrakter Kapitel 6 a. Anvendelsesområde 15 a Baggrunden for afsnit II Hvornår gælder tilbudslovens afsnit II Bilag II B tjenesteydelser og kommunal opgaveudførelse Rammeaftaler b Definitioner c Annonceringspligt udbudspligt Annonceringsvilkårene, herunder prækvalifikation og tildelingskriterier d Ligebehandlingsprincippet i afsnit II Underretnings- og begrundelsespligt Afsnit III. Ikrafttræden m.v. Kapitel 7. Klage over licitation m.v Sanktionssystemet Klagenævnet for Udbud Klageret Klagens opsættende virkning Klagenævnets afgørelse Indbringelse for domstolene Erstatningsansvar erstatningsbetingelser Erstatningsansvar tilbudsomkostningerne Erstatningsansvar mistet fortjeneste Kapitel 8. Ikrafttræden m.v Udbud før

9 Indholdsfortegnelse Færøerne og Grønland Bilag Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 om Klagenævnet for Udbud 288 Bekendtgørelse nr. 280 af 23. marts 2012 om ordregiveres annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform Forkortelser Litteratur Retsafgørelser Sagregister

10