Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU"

Transkript

1 Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr A Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform med start 1. august 2014 blev timetallet forøget i den ordinære undervisning, hvilket også skabte nye forudsætninger for etablering af fritidstilbud indenfor skoleområdet. Som del af udmøntningen af folkeskolereformen blev følgende overordnede målsætninger for fritidsområdet formuleret: En længere og sammenhængende skoledag skulle skabe mere læring og fordybelse Det tværsektorielle samarbejde om udsatte børn og unge skulle styrkes Der var mulighed for et fritidstilbud uanset indkomstgrundlag Skoleledernes mulighed for at etablere fritidstilbud, der knytter sig til lokalområdets styrker og potentialer bl.a. gennem et samarbejde med lokale foreninger skulle styrkes Det aktive medborgerskab lokalsamfundets skole med kultur og fritidsaktiviteter som en del af den samlede skoledag skulle styrkes. Med baggrund i ovenstående målsætninger blev der på det generelle undervisningsområde etableret et gratis frivilligt undervisningstilbud efter folkeskoleloven umiddelbart efter skoledagen og et tidligt morgen og sent eftermiddagstilbud i regi af fritidsordninger efter dagtilbudsloven. I forbindelse med den efterfølgende budgetvedtagelse for blev det valgt at opkræve fuld forældrebetaling for den frivillige undervisning pr. 1. august I nedenstående skema fremgår den nuværende model:

2 Side 2 Både den frivillige undervisning samt det tidlige morgen og sene eftermiddagstilbud har nu eksisteret et år, hvor den frivillige undervisning har været gratis. Driftsåret har både for den frivillige undervisning samt tilbuddet i regi af fritidsordningerne vist en række udfordringen og med indførslen af forældrebetaling på den frivillige undervisning bliver udfordringerne mere markante. Frivillig undervisning og tilskud til fripladser og søskendetilskud Den primære udfordring er, at det frivillige undervisningstilbud efter folkeskolelovens 3 stk. 6 ikke kan indgå i den kommunale forsyning og dermed kan der ikke ydes økonomiske fripladser og ej heller søskendetilskud til tilbuddet. Af dagtilbudslovens

3 Side 3 4 fremgår det, at kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag, fritids- og klubtilbud. Tilbyder kommunen f.eks. en plads i en SFO, der er oprettet efter folkeskoleloven kan forældrene ikke stille krav om en plads i et fritidshjem, idet der i en SFO efter folkeskoleloven gælder samme regler for tilskud til økonomisk friplads og søskendetilskud som gør sig gældende for tilbud efter dagtilbudsloven. SFO en indgår dermed som en del af kommunens udmøntning af forsyningsforpligtigelsen. Det er i dagtilbudsloven ikke anført, at det samme gør sig gældende i forhold til undervisning i fritiden efter folkeskolelovens 3, stk. 6. Dækningsgrad på fritidsordninger På fritidsordningerne har det vist sig, at der er stor forskel på det antal elever, der indskrives i tilbuddet og det antal elever, der møder op i tilbuddet. Det betyder, at det er vanskeligt at tilpasse kapaciteten og fastlægge en korrekt forældrebetalingsandel. For skoleåret 2014/2015 blev der på fritidsordningerne budgetlagt med en forventet dækningsgrad på 42 % af det samlede antal elever i 0 3. klasse men det har efterfølgende vist sig, at den reelle dækningsgrad er 23 %, når der tages udgangspunkt i dem, der møder op i tilbuddet og ikke dem, der er indskrevet til en plads. Med baggrund i ovenstående udfordringer forventes Byrådet d. 25. juni 2015 at behandle forslag om, at fritidstilbudene i form af den frivillige undervisning og morgen/eftermiddagstilbud i FO fortsætter resten af 2015, men at der ikke opkræves forældrebetaling på den frivillige undervisning fra 1. august december Ændringer pr. 31. december 2015 Det foreslås, at det samlede fritidstilbud bestående af frivillig undervisning og det tidlige morgen og sene eftermiddagstilbud i regi af FO bortfalder pr. 31. december Det samlede tilbud erstattes pr. 1. januar 2016 af tilbud i regi af SFO efter folkeskolelovens 3 stk. 7. Set i lyset af den markante forskel i antal indskrevne elever og antal faktisk fremmødte elever foreslås det, at det tidlige morgen og sene eftermiddagstilbud i fritidsordninger nedlægges pr. 31. december 2015 og tilbuddet vil dermed ikke indgå som en del af serviceniveauet for fritidstilbud for eleverne fra 0 3. klasse. I forhold til den frivillige undervisning vil skolerne fortsat fra 1. januar 2016 have mulighed for at tilbyde frivillig undervisning indenfor egen økonomiske ramme, men tilbuddet vil ikke længere indgå som en del af det generelle serviceniveau for fritidstilbud i Hjørring Kommune, da den frivillige undervisning som nævnt ikke kan indgå i opfyldelsen af forsyningsforpligtigelsen.

4 Side 4 Forslag til nyt fritidstilbud pr. 1. januar 2016 Fra 1. januar 2016 foreslås det, at der på det generelle undervisningsområde efter obligatorisk undervisning (i gennemsnit kl. 14) etableres et pædagogisk tilbud i en skole-fritidsordning (SFO) for elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse frem til kl 17:00 (16:00 om fredagen) efter folkeskolelovens 3 stk. 7. I tilbuddet indgår også et morgenmodul fra kl 6:30 til 8:00. På skolefridage vil SFO en have åbent fra kl 6:30 17:00 (16:00 om fredagen). Tilbuddet vil have ferielukket 2 uger om året. Det foreslås, at forældrene vil kunne vælge imellem 2 moduler: Morgenmodul: Med morgenmodulet tilbydes et tilbud fra kl 6:30 til 8:00 på skoledage eller 40 uger om året. Der fastsættes en konkret forældrebetaling på morgenmodulet. Heltidsmodul: Med heltidsmodullet tilbydes et tilbud fra kl. 6:30 til 8:00 inden skolestart og eftermiddagstilbud efter afslutning af den ordinære undervisning frem til kl. 17:00 (16.00 om fredagen). I tilbuddet er også inkluderet et tilbud på skolefridage fra kl. 6:30 frem til kl. 17:00 (16:00 om fredagen) i 10 undervisningsfri uger. Der fastsættes en konkret forældrebetaling på heltidstilbuddet.

5 Side 5 SFO-tilbuddet kan grafisk opstilles som følgende: Fritidsmodel for generelt undervisningsområde pr. 1. januar Kl Skolefritidsordning (SFO) Jf. folkeskoleloven Morgenmodul Kl Obligatorisk fasedelt og understøttende undervisning Kl (Fredag 14: ) Skolefritidsordning (SFO) Jf. folkeskoleloven Eftermiddagsmodul Der lægges op til at flere af intentionerne med det nuværende fritidstilbud videreføres i de kommende SFO er: Det tværsektorielle samarbejde om udsatte børn og unge skal styrkes Styrke brobygning og samarbejde med daginstitutionerne Styrke skoleledelsens mulighed for at etablere fritidstilbud, der knytter sig til lokalområdets styrker og potentialer bl.a. gennem et samarbejde med lokale foreninger Styrke det aktive medborgerskab lokalsamfundets skole med kultur- og fritidslivet som en del af den samlede skoledag. Derudover skal SFO-tilbudene medvirke til opfyldelse af de skolepolitiske mål og tilrettelægge det pædagogiske arbejde på baggrund af rammer for pædagogisk læreplaner i SFO jf. folkeskoleloven. Økonomisk ramme I forhold til den økonomiske ressoucetildeling tages der udgangspunkt i de tildelingskriterier, der før 1. august 2014 gjorde sig gældende for SFO-området på det generelle undervisningsområde. Tildelingsmodellen vil dog blive tilpasset den nye struktur. I ressourcetildelingen anvendes ligeldes en forventet dækningsgrad i SFO. Hidtidig har dækningsgraden på SFO-tilbuddet lagt imellem % af det samlede antal

6 Side 6 elever fra 0 3. klasse. Dækningsgraden for den frivillige undervisning ligger på 74 %, svarende til ca elever, så det antages, at samme antal også vil benytte et tilbud i SFO-regi. Forældrebetaling Der er i folkeskoleloven ikke fastsat en maksimal forældrebetalingsandel, men der skal ydes fripladser og søskendetilskud efter dagtilbudsloven. I Hjørring Kommune har forældebetalingstaksten for SFO på det generelle undervisningsområde lagt på ca. 70 % af de budgetterede udgifter på SFO erne. De endelige økonomiske konsekvenser ved revideringen af den samlede fritidsmodel og herunder godkendelse af forældrebetalingstaksten på SFO-delen vil indgå i den videre budgetproces efter Byrådets endelige beslutning om revidering af fritidstilbudene d. 27. august De endelige forældrebetalingstakster for modulerne pr. 1. januar 2016 fastsættes dermed med Byrådets budgetvedtagelse for Det forudsættes, at ændringen af fritidsmodellen skal holdes indenfor den samlede budgetramme til Børne- Skole og Uddannelsesudvalget. I det følgende beskrives revideringen af fritidsmodellen på de enkelte skoledisktrikter.

7 Side 7 Hirtshals Skoledistrikt Følgende fritidstilbud nedlægges pr. 31. december 2015: Det tidlige morgen- og sene eftermiddagstilbud efter dagtilbudslovens 52: o Fritidsordningen i Hirtshals o Fritidsordningen i Horne o Fritidsordningen i Tornby Følgende fritidstilbud oprettes pr. 1. januar 2016: Skolefritidsordningen i Hirtshals jf. folkeskolelovens 3 stk. 7. med afdelinger på følgende undervisningssteder: o Hirtshals undervisningssted o Tornby undervisningssted o Horne undervisningssted

8 Side 8 Sindal Skoledistrikt Følgende fritidstilbud nedlægges pr. 31. december 2015: Det tidlige morgen- og sene eftermiddagstilbud efter dagtilbudslovens 52: o Fritidsordningen i Sindal o Fritidsordningen i Lendum o Fritidsordningen i Bindslev Følgende fritidstilbud oprettes pr. 1. januar 2016: Skolefritidsordningen i Sindal jf. folkeskolelovens 3 stk. 7. med afdelinger på følgende undervisningssteder: o Sindal undervisningssted o Lendum undervisningssted o Bindslev undervisningssted

9 Side 9 Vrå Skoledistrikt Følgende fritidstilbud nedlægges pr. 31. december 2015: Det tidlige morgen- og sene eftermiddagstilbud efter dagtilbudslovens 52: o Fritidsordningen i Vrå o Fritidsordningen i Løkken Følgende fritidstilbud oprettes pr. 1. januar 2016: Skolefritidsordningen i Vrå jf. folkeskolelovens 3 stk. 7. med afdelinger på følgende undervisningssteder: o Vrå undervisningssted o Løkken undervisningssted

10 Side 10 Tårs Skoledistrikt Følgende fritidstilbud nedlægges pr. 31. december 2015: Det tidlige morgen- og sene eftermiddagstilbud efter dagtilbudslovens 52: o Fritidsordningen i Tårs Følgende fritidstilbud oprettes pr. 1. januar 2016: Skolefritidsordningen i Tårs jf. folkeskolelovens 3 stk. 7. med afdelinger på følgende undervisningssteder: o Tårs undervisningssted

11 Side 11 Hjørring Sydøst Skoledistrikt Følgende fritidstilbud nedlægges pr. 31. december 2015: Det tidlige morgen- og sene eftermiddagstilbud efter dagtilbudslovens 52: o Fritidsordningen i Muldbjerg o Fritidsordningen i Bagterp Følgende fritidstilbud oprettes pr. 1. januar 2016: Skolefritidsordningen i Hjørring Sydøst jf. folkeskolelovens 3 stk. 7. med afdelinger på følgende undervisningssteder: o Muldbjerg undervisningssted o Bagterp undervisningssted

12 Side 12 Hjørring Nordvest Skoledistrikt Følgende fritidstilbud nedlægges pr. 31. december 2015: Det tidlige morgen- og sene eftermiddagstilbud efter dagtilbudslovens 52: o Fritidsordningen i Højene o Fritidsordningen i Lundergård o Fritidsordningen i Bjergby- Mygdal Følgende fritidstilbud oprettes pr. 1. januar 2016: Skolefritidsordningen i Sindal jf. folkeskolelovens 3 stk. 7. med afdelinger på følgende undervisningssteder: o Højene undervisningssted o Lundergård undervisningssted o Bjergby-Mygdahl undervisningssted