PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE"

Transkript

1 PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

2 BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det være svært at dokumentere praktiske færdigheder samt egentlig terapeutisk erfaring og dermed gøre sig selv attraktiv for en kommende arbejdsgiver. Mindwork Psykologisk Center udbyder derfor i samarbejde med Institut for Psykologi på Københavns Universitet et uddannelsesforløb, der fra første dag har fokus på de praktiske psykologfaglige og terapeutiske kompetencer, som kan være med til forberede dig til dit kommende job. Kurset udbydes under "Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats", og det er således helt uden omkostninger for dig, og du er berettiget til fuld dagpengesats under forløbet. FORMÅL Psykolog i praksis er et særligt tilrettelagt kursus, der fokuserer på at give deltagerne en bred indføring i de dele af det psykologfaglige arbejde, som de fleste møder på arbejdsmarkedet og derigennem bidrage til at bygge bro mellem teori og praksis. Undervisningen sigter endvidere målrettet på at give deltagerne mulighed for at tillære sig praktiske færdigheder, som direkte kan implementeres i kommende samtaleforløb og behandling. Kursets overordnede mål er således både at give teoretisk viden om og rammer til afprøvning og træning af terapeutiske og psykologfaglige færdigheder, samt at skabe indsigt i og refleksion over, hvad det vil sige at være psykolog i praksis. Kursisterne skal gennem kurset kunne optimere kvalifikationer til et kommende job med professionelle samtaler på psykologfaglige arbejdspladser, hvor der også bliver stillet krav til viden indenfor en række andre områder som f.eks.: hvilke love og regler skal formelt overholdes?, hvilke etiske rammer skal der navigeres inden for?, hvilke opgaver møder man også i jobbet?, muligheder og udfordringer i tværfagligt arbejde og hvordan formulerer man sig i tale og på skrift, når man underskriver sig som psykolog? 2

3 REFERENCERAMME Mindwork Psykologisk Center arbejder med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og de dele af undervisningen, der omhandler psykoterapeutiske interventionsmetoder vil overvejende trække på denne referenceramme. Kurset Psykolog i praksis har imidlertid et mere bredt psykologfagligt sigte, og der er således ikke tale om en uddannelse i kognitiv adfærdsterapi. En del af forløbet vil byde på en grundlæggende introduktion til kognitiv adfærdsterapi, og der vil være mulighed for tilegnelse af såvel kognitive som mere generelle terapeutiske færdigheder, som vil kunne opkvalificere deltagerne i deres kommende praksis. FORLØB Det 6 ugers intensive uddannelsesforløb fokuserer på: PSYKOLOGROLLEN I PRAKSIS At indgå i tværfaglige teams, lovgivning og etik, psykologens arbejdsopgaver. GRUNDLÆGGENDE AFKLARENDE FÆRDIGHEDER Metoder til assessment, sagsformulering, målsætning og dataindsamling. BEHANDLINGSOMRÅDER Introduktion til nogle af de mest almindelige behandlingsområder herunder angst, depression, kriser og traumer. OPERATIONELLE FÆRDIGHEDER Strategier til struktur i den enkelte session og det samlede forløb. INTERVENTIONSMETODER Træning af specifikke spørgeteknikker, træningsøvelser og udformning af handleplaner for klienten. FORM Undervisningen vil være varieret og inddrage mange forskellige læringsformer og rammer. Den daglige undervisning vil være kontinuerligt vekslende mellem oplæg og/eller demonstration fra undervisere, kursistøvelser, gruppediskussioner og plenumdebat. Der ud over vil undervisningen varieres med gennemsyn og evaluering af optagede terapisessioner og/eller demonstrationer af teknikker og metoder fra internationale eksperter, ligesom der vil etableres trænings- og studiegrupper, hvor kursisterne samarbejder omkring specifikke træningsøvelser eller gennemgang og operationalisering af central litteratur. 3

4 EKSEMPEL PÅ UNDERVISNINGSPLAN OG PENSUM Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Dag 1 Introduktion Målsætning & Struktur Lovgivning Angst Depression Terapi-træning Dag 2 Assessment Dataindsamling Tankeintervention Angst & OCD Kriser og traumer Terapi-træning Dag 3 Sagsformulering Etik Adfærdsintervention Depression Supervision Afslutning Uddannelsen består samlet af 90 konfrontationstimer, 100 timers pensum læsning og 32 timers opgaveløsning/studiegruppe. I alt 222 timer. Hver undervisningsdag af 5 timer er indrettet med ca. 40 % undervisning, 40 % træning/rollespil i grupper af specifikke strategier efter angivne rammer og med feedback, 20 % plenum diskussion. EKSEMPLER PÅ PENSUM TIL UNDERVISNING OG STUDIEGRUPPER Forfatter Titel Antal sider Esben Hougaard Psykoterapiens hovedtraditioner 300 sider Birgitte Bruun Psykologisk undersøgelsesmetodik 400 sider Erik Lohmann-Davidsen Jura for psykologer Sider Robert L. Leahy Treatment Plans and Interventions for Evidence- Based Psychotherapy for Depression and Anxiety Disorders ANBEFALET SUPPLERENDE METODE RELATERET LITTERATUR 400 sider Judith S. Beck Basic and beyond 300 sider Mark Gilson David H. Barlow Treatment that work series: Mastery of Your Anxiety and Panic Therapist guide Treatment that work series: Overcoming Depression Therapist guide 150 sider 200 sider Robert L. Leahy Cognitive Therapy Techniques A Practitioner's Guide 250 sider Freeman/Dattilio Comprehensive Casebook of Cognitive Therapy 200 sider 4

5