PRÆSTEMARKSHUSENE Afd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRÆSTEMARKSHUSENE Afd. 01-009"

Transkript

1 M Ø D E I N D K A L D E L S E # til Afd.bestyrelsesmøde Deltager: Afbud: Kopi: Jens, Kirsten, Kurt, Per, Simon Bødker () Pia Michael Sandberg (MS) Dato: Mandag d. 3. december 2012 Tid: kl ca Sted: Mødeindkalder: Ternevej 52, st. (hos Kirsten) Jens Frederiksen Forklaring:./. = bilag = MKS sag til beslutning 0a) Kort præsentationsrunde / Simon Alle 0b) Præsentation og demonstration af ny LED loftlampe med Simon indbygget bevægelsesføler MKS Bevægelsesføler i gang for tænd lys Mgl. justering af føler SV33, 1. Tilbudspris når udskifte eksisterende columbustryk med 2 nye loftlamper med indbygget bevægelsesføler./. Beslutning om denne lampe skal være standardvalg ved fremtidige udskiftning i opgange 0c) MKS Mangelliste udv. Ringeklokke Vi har modtaget alternativt tilbud på montering af ringeklokker, som er noget lavere end det første../. Prøver af tilbudt udstyr fra tilbudsgiver fremskaffes Besluttes om tilbud og udstyr skal igangsættes på de dobbelthuse, som mangler funktionsdygtige ringeklokker Simon Side 1 af 6

2 0d) MKS Boligservice 2012 Besøgsrapport modtaget 15. nov../. Opfølgning på udbedring af nævnte punkter Der er en del K2 skimmelsvampsager i kældrene, hvad gør vi ved dem? Skal vi holde et koordinerende fællesmøde med de involverede partner: & afd.bestr.- områdekontoret B&A skimmelsvampteam/helhedsplan Udarbejdelse af en evalueringsrappport set fra afdelingen over selve besøgs gennemgangens forløb og omfang 0e) MKS Affaldsbeholder forkert placering Kommunens nye operatør har klaget over manglede opfyldelses af adgangsforhold til affaldsbeholder hos ca. 20 boliger, primært./. på Ternevej. Hvor meget skal vi bruge på løsningen? 1) Godkendelse af sidste mødereferat # ) Bordet rundt (udenfor referat) 3) Orientering fra Trekroner-Himmelev Bl.a forklaring på Kirstens spørgsmål af 3. okt. x-x-x-x Simon kan forlade mødet x-x-x-x 4) Indkommen (snegle-)post Jens 5) Kursus/Møder: Tilmelding-referat siden sidst 6) Trækning af lotteri-tal Lykkefe DECEMBER: 1.: (1 tal) 2.: (3 tal) 3.: (4 tal) JULEKURVE: (3 tal) Side 2 af 6

3 7) Nye beboere BoSj 8) Beboer med jubilæum 9) Økonomiopfølgning Kirsten/Jens 10) Indlæg til næste BeboerINFO Nyt 11) Aktivitetsplan Revideret efter mødet med Ternehavens afd.bestr../. 12) Mødeplan afd.bestr ) BeboerINFO mappen 14) Årsoversigt (MKS) Mærkesager (pr ) 2013 Mærkesager./ Mærkesager./. 15) Afsluttet (lukket) MKS-sager siden sidst MKS Plankeværk, opmåling + maling MKS BoSj Kursuskatalog Efteråret 2012 MKS Ansøgning til Hæk-puljen MKS BoSj opfølgning jfr. afd. vedl.holdsreglement MKS Temperatur- & Fugtigheds datalogger MKS Willis forsikringsoversigt MKS Driftsaftale ) Åbne MKS-sager MKS Skimmelsvamp renovering tagrum Afventer ny beboergodkendt ansøgning til Landsbyggefonden. Flemming Ø MKS Terrassedøre Mangler afslutning af byggeregnskab Line E MKS Vedr. el-afregning ifm ind-/udflytning Har efter indsendelse af en skriftlig klage til BoSj d. 29. oktober modtaget svar på 1½ år gamle spørgsmål. Vi skal have omformuleret den paragraf-fyldte svar til almindeligt forståeligt sprog, som kan anvendes til beboerinformation. Side 3 af 6

4 MKS Udv. Råderet: gamle udhuse nedrives Arbejds-weekend lør-søndag d april 2013 MKS Råderetskatalog Legehus/Lysthus P.g.a. manglende færdiggørelse af oplæg, udskydes fremlæggelse af forslag til næste beboermødet i MKS Budgetopfølgning Bilag fra 1.kvt. bliver nu krediteret. MKS Termofotografering Mgl. rapport for husene Solvænget 1-43 MKS Konto 116 prioritering Pt. mangler følgende til udførelse: - Termofotografering af SV Maling af kælderdøre - Udskiftning af faldstammer MKS Skimmelsvampsager 2012 Opsamling af skimmelsvampsager i løbet af året, pt. 2 sager MKS Opdatering vedligeholdsreglement, Tina Den 4/7-12 havde Jens møde med BoSj Troels Implementering er pt. udskudt på ubestemt tid af BoSj. BoSj MKS SV 27, afløb + Mangler tilbagemelding på spørgsmål på dårlig sagsforløb Torben Simonsen MKS Kælderdøre, registrering Kirsten har lavet ny registrering af de udv. kælderdøre (Aug. 2012). Mangler prioriteret liste. Kirsten MKS Focusgruppe Fremtidssikring Adresseliste er omdelt. Afventer tilbagemelding om kommunen vil indskyde penge i ny byggeprojekt Byg&Anlæg MKS SV 22 (gelænder og udv.traptrin) Repr. igangsættes, Aktuel status? Side 4 af 6

5 MKS Flethegn repr. & udskiftning Tilpasset hegn til SV1-3 ER nu leveret. Demontering det gamle fag og bortskaffelse samt montering af det nye fag MKS SV 33, vand på gulv i kælder Hvad er status? MKS Træ-pulje Kirsten har fundet forslag til egnede standard træer. Besluttet at udskyde fremlæggels af forslag på beboermøde til næste møde i MKS SV 43, 1. Vedr. syn af haven Mangler tilbagemelding på henvendelse MKS Rækværk ved kældertrappe I langtidsbudget 2017 er der afsat DKK ,- til fremstilling/udbedring af rækværk. Ikke afklaret, hvilken type rækværk, vil skal arbejde videre med. MKS SV 21, 1. Skimmelsvamp i kælder Beboer assistance, vedr skrivelse fra BoSj, at der ikke må tørres tøj i vaskekælderen. MKS SEAS-NVE fibernet Jens deltog i infomøde d. 26. nov. arrangeret af afd. Knolden. Prisblad fra mødet vedlagt./. Prissammenligning YouSee og SESA-NVE./. Skal vi indhente tilbud fra SEAS-NVE? MKS Ny fælles hæk (mks ) På grund af at vi fortsat mangler tilbud og at der mindst er 3 ugers varslingsperiode, har vi besluttet at udskyde plantning af ny hæk til næste efterår. 3. tilbud skal fortsat indhentes, så valgt af leverandør er klar til næste efterår MKS Indflytter lister Ifølge aftale med BoSj (Troels R Poulsen), vil vi fremover (sandsynlig opstart fra det nye år) få oplyst fornavn på ny indflytter BoSj Adm. Side 5 af 6

6 Ny MKS Gløgg & Æbleskiver + Julekurve d. 19. dec Aftale det praktiske omkring arrangementet Ny MKS SV4-PV49 Ræk- og plankeværk i skel Afventer opdelt tilbud/prisoverslag../. Skal vi spørge beboerne om de vil have hæk i stedet ræk ud mod fortov? Ny MKS Gennemsigtighed for 8xxxx faktura bilag Afventer tilbage melding fra afd.bestr. kontaktperson Poul Reynolds BoSj Ny MKS SV16 Problem med el-forsyning Aktuel status Ny MKS SV16 Råderetsansøgninger Ansøgning om tilbygning carport og overdækning trappeskakt../. Hvordan forholder vi os til beboerens ansøgninger? Ny MKS Råderet Overdækning trappeskakt - MKS BoSj Ydelseskatalog & Takstblad - MKS Budgetopfølgning - MKS Ompostering fra regnskab 12 - Ny MKS BoSj kursus: Hvordan bor man alment? Kursus matr. udarbejdet af Jens Jens 17) Eventuelt Side 6 af 6