Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet). Besøgsvenner."

Transkript

1 Kapitel 5. De social-humanitære tilbud gennem årene. Ældre Sagen i Karlebo kommune (Kokkedal, Nivå og landsognet) Besøgsvenner. Første netværks-kontaktperson for besøgsvenner: Kirsten Wenneberg. Landsforeningen Ældre Sagen skiftede på et tidspunkt ordet netværk ud med betegnelsen: det socialhumanitære arbejde, og kontaktpersonerne blev soc.hum. kontaktpersoner. Tilbuddet med besøgsvenner fortsætter gennem alle årene. Fremover nævnes kun nye soc.hum. tilbud, og kun det år, det starter. Næsten alle nye soc. hum. tilbud eksisterer også i dag. Undtagelser nævnes. Jeg beklager, hvis jeg har glemt nogle navne på nye kontaktpersoner, der har taget over, når de første ønskede at stoppe. Lige fra start var der møder med de soc.hum. frivillige. Kom efter et par år i faste rammer, så alle soc.hum. kontaktpersoner (repræsenterende alle tilbud) holdt 2 møder årligt, hvor de planlagde de to årlige sammenkomster med alle soc.hum. frivillige, dels med et fagligt indhold, dels socialt samvær nogle gange med kaffe/kage, andre gange med lidt spisning, som vi selv tilberedte. Jeg er sikker på, de har haft noget tilsvarende i Fredenssborg-Humlebæk-afdelingen. Nu i ÆS i Fredensborg afholdes begge de årlige sammenkomster for alle soc.hum. frivillige på Humlebæk Dagcenter og med kaffe først og spisning senere, og naturligvis med et godt fagligt indhold imellem måltiderne tilbud ialt, nyt er: Reservebedstemødre. Kontaktperson: May Snarberg og 2 kontaktpersoner for besøgsvenner: Kirsten Wenneberg og mig Udskiftning i kontaktpersoner for besøgsvenner: Tove Bratlann afløser mig. Kirsten Laub var i nogle år Ældre Sagens koordinator i brugergruppen for handicappede (senere oprettede kommunen et handicapråd) tilbud ialt, nye er: Telefonkæde. Tover Møller Hansen var kontaktperson for denne første telefonkæde og blev i 1996 afløst af Agnes Aggebo, der i 1999 blev afløst af mig. Elsa Højberg overtog den i 2000, og i 2009 fik jeg den tilbage og passer den stadig nu i I 1998 startede Karen Lindberg nr.2 telefonkæde og blev senere afløst af Bitten Koudal, men denne kæde stoppede 2011 og blev afløst af tilbud om tryghedsopkald med Ingrid Prehn som kontaktperson. I 2007 startede Verner Gudiksen nr. 3 telefonkæde, og i 2009 blev Erna Schou

2 kontaktperson for den og passer den stadig her i (Jeg har fremover kun talt tlf.kæder som eet tilbud, selv om der efterhånden var 3 kæder). Rådgivning. Kontaktperson N.C.Nielsen. Der dannedes hurtigt en gruppe på 3-4. Senere overtog Bent Søeberg ledelsen, og senere igen, da det blev Fredensborg kommune Knud Pedersen, der stadig nu i 2013 er kontaktperson, nu sammen med Erling Vraa. På et tidspunkt skiftede rådgivning navn til vejledning efter anbefaling af Æ.S.s sekretariat. Kontaktpersoner for besøgsvenner: Bodil Frederiksen og Margit Guldbrandsen afløser de tidligere, og fortsætter til tilbud, nye er: Hjælp til indkøb. Kontaktperson Bende Erichsen. (det drejede sig om, at en frivillig gik sammen med en bruger, evt. skubbede en kørestol, på indkøb én gang ugl. Dette tilbud varede kun nogle få år). Den Hjælpende Hånd. Kontaktpersoner Bende Erichsen og Birthe Foder, senere Hanne Nielsen og Birthe Foder. (hjælp til praktiske små opgaver + indkøb ved sygdom, ikke fast tilbagevendende hjælp) tilbud, nyt er: Aflastning af pårørende til demente, jeg tror, Bodil Frederiksen og Margit Guldbrandsen var kontaktpersoner fra starten, og de fortsatte begge som kontaktpersoner indtil tilbud, nyt er: Besøg i en børneinstitution. Kontaktperson May Snarberg. (dette tilbud varede i nogle få år, men eksisterer ikke mere) tilbud, nye er: PC-supportere i medlemmernes eget hjem. Kontaktpersoner: Jørn Fuglede Larsen og Jørn Lund. (de sidste år er disse tilbud ikke talt med som soc.hum. tilbud, men indgår i de forskellige IT-aktiviteter med undervisning og flere frivillige). I år 2000 holdt vi i samarbejde med kommunen og med Røde Kors et informationsmøde for ældre tyrkiske indvandrere om hjemmepleje og plejeboliger. Kørsel til EU-valg.

3 Månedlige indkøbsture i bus, som Ældre Sagen betalte leje for (på opfordring af kommunen, såvidt jeg husker allerede fra start med kompensation fra kommunen). Det var ikke til indkøb af dagligvarer, som det var kommunens opgave at hjælpe med, men andre indkøb, gaver, tøj, medicin. Der er én frivillige med pr. bruger, nogle brugere med rollator, nogle i kørestol. Den frivillige henter brugeren i dennes hjem, og bussen kører rundt og henter brugerne og de frivillige på brugerens bopæl (er ikke nævnt i de første medlemsblade, da de i starten var i tilknytning til et af plejecentrene). Indkøbene afsluttes hver gang med kaffe og kage i Hørsholm Midtpunkt, betalt af ÆS. Kontaktpersoner Birthe Foder og Bende Erichsen, senere Birthe Foder og Hanne Nielsen, og nu Birthe Foder og Bodil Frederiksen tilbud, (kørsel til valg var kun det ene år) nyt er: Motionsvenner. Kontaktperson Elsa Højberg, senere sammen med Gudrun Langhorn, senere Gudrun Langhorn og Birgit Barfred, derefter Jytte Nielsen tilbud, nyt er: Bisiddere. Kontaktperson Kirsten Vedum, der senere blev afløst af Anni Stamer, og nu er det Knud Pedersen. (eet tilbud udgået - et af dem, jeg har omtalt som kun varende nogle år) tilbud (endnu to af de tidligere nævnte midlertidige tilbud er udgået). Tandempiloter. Kontaktperson Max Heidemann (Sundhedscenter Mergeltoften, Nivå, hvor cyklen blev stationeret, havde skaffet penge fra en fond til indkøb og Ældre Sagen skaffede de frivillige). Tandemen var meget tung for de frivillige at køre og blev i 2006 udskiftet med parallelcykler, og findes nu også på Benediktehjemmet, Egelunden, Else Mariehjemmet og Øresundshjemmet, og der er kommet motor på, men de skal alligevel trædes af to personer! Pengene til betaling af de nye cykler har Ældre Sagen taget fra en arv, de havde modtaget fra en borger i Nivå. Vi bad om møder med samtlige ansatte i hjemmeplejen, især ville vi gerne tale med de menige medarbejdere, der kommer ude i hjemmene, samt områdelederne, forebyggende medarbejdere, demenskoordinatorer og fysioterapeuter. Der blev arrangeret adskillige møder, nemlig for hver enkelt område i kommunen. Vi ville gerne være sikre på, at især hjemmehjælperne var opmærksomme på vores soc.hum. tilbud og kunne gøre borgerne opmærksomme på muligheder, når de konstaterede et behov. De soc.hum. kontaktpersoner deltog i møderne på skift og fortalte om hver deres område, og vi udleverede foldere om det soc.hum. arbejde i ÆS tilbud, nye er: Trivselstelefon. Kontaktpersoner Hanne Nielsen og Birthe Foder. Et opkald en gang om ugen ca. 15 min.

4 Kaffemik på Sundhedscenter Brønsholmdal i Kokkedal, hvor frivillige fra ÆS arrangerede kaffebord med kage for nogle af beboerne på plejecentret (da Brønsholmdal blev nedlagt som Sundhedscenter, flyttede kaffemikken med til det nye Sundhedscenter Egelunden i Kokkedal, hvor det stadig fungerer). Kontaktpersoner Birthe Foder og Bende Erichsen. Birthe Foder står stadig for kaffemikken soc.hum. tilbud (nedgang i antal skyldes, at cykelpiloter og kaffemik vist blev skrevet i vores lokale blad under et andet emne?) Se mere i kapitel 3 om den nye sammenlagte komite efter kommunesammenlægningen. Her nævnes alle soc.hum. tilbud i febr. 2007, og nedenfor under ÆS i Fredensborg kommune efterår 2007, nu også med kontaktpersonernes navne. Ældre Sagen i Fredensborg-Humlebæk kommune. Eneste optegnelser, jeg har fundet er 1991 Besøgsvenner. Kontaktpersoner ikke nævnt i bladet, men jeg fandt navne i et avisudklip: Birgit Steenstrup og Grethe Aggergaard Pedersen. Bladet fra 1991 er 3. årgang, så antagelig har der været besøgsvenner tidligere. Jeg mener også helt bestemt, at de havde aflastning af pårørende til demente, men det er ikke nævnt i bladene Besøgsvenner. Kontaktperson for Fredensborg Grete Aggergaard Pedersen, for Humlebæk Eta Stein Besøgsvenner. Kontaktperson for Fredensborg Kirsten Bork Nielsen, for Humlebæk Ruth Andersen Besøgsvenner fortsætter. Samme kontaktpersoner Besøgsvenner. Samme kontaktpersoner Besøgsvenner. Samme kontaktpersoner Nu omtales for første gang bisiddere, men dette tilbud kan være startet før, kontaktperson Kirsten Bork Nielsen. 2006

5 Besøgsvenner. Kontaktperson for Fredensborg fortsat Kirsten Bork Nielssen, for Humlebæk Inge Bech Nielsen. Bisidder. Samme kontaktperson. I Kapitel 3 om den nye sammenlagte lokalkomite er soc.hum. konaktpersoner ikke nævnt i Det Sker fra februar 2007, som tilfældet er ang. Karlebo-komiteen, fordi Fredensborg-Humlebæk-komiteen (ligesom de fleste andre lokalkomiteer i amtet) ikke plejede at nævne disse tilbud i det blad. Se nedenfor kontaktpersoner i efteråret 2007 under Ældre Sagen i den nye sammenlagte kommune. Ældre Sagen i den nye sammenlagte lokalkomite i Fredensborg kommune. Efterår 2007 Besøgsvenner: Bitten Davidsen og Max Heidemann, Nivå/Kokkedal, Inge Bech Nielsen, Humlebæk, Kirsten Bork Nielsen, Fredensborg. Inge blev efter nogle år afløst af Anni H.Svendsen og Kirsten blev afløst af Ingrid Prehn. Aflastning af pårørende til demente: samme kontaktpersoner. Bisiddere: Max Heidemann, Anni Stamer, senere overtaget af Knud Petersen. Den Hjælpende Hånd: Hanne Nielsen, Birthe Foder. Motionsvenner: Birgit Barfred, senere afløst af Jytte Nielsen, og i 2013 af Birgitte Læssøe Barfoed. 3 Telefonkæder: Karen Lindberg, Elsa Højberg, Verner Gudiksen, senere overtaget af Erna Schou og mig. Trivselstelefon: Hanne Nielsen, Birthe Foder. Indkøbsbus til Hørsholm: Birthe Foder. Kaffemik på Bønsholmdal: Birthe Foder og Bende Erichsen, senere kun Birthe Foder. Cykelpiloter: Max Heidemann. Rådgivning: Knud Petersen PC-hjemmesupport: Helge Milo, Niels E.Jensen, Erik Ankerstjerne, Jørn Fuglede Larsen, senere + Erik Christiansen, Jørgen Rützou, Kurt Jensen, Kirsten Sønderskov, Niels Søndergaard, Niels Frederiksen og Aase Tolstrup Nyt: samværsgruppe på plejecenter Mergeltoften (dog ikke nævnt i bladet de første år, da det kun var et tilbud til beboere). Kontaktperson Hanne Nielsen, senere afløst af Andreas Müller. På grund af Andreas sygdom afløser Hanne Bogø på et senere tidspunkt. Beboere, der savner mere raske beboere at tale med i deres afdeling, samles en gang månedlig i en anden afdeling til kaffebord med frivillige. Mergeltoften dækker bord og laver kaffen, de frivillige medbringer kager, ofte hjemmebag.

6 2011 Nu kan man tælle 14 soc.hum. tilbud (er ikke helt klar over, hvilke andre nye der er talt med her udover nedenstående 2 nye tilbud - fik ikke noteret det ned i arkivet). Nyt: tryghedsopkald. Kontaktperson Ingrid Prehn. Et supplement til telefonkæderne. I tryghedsopkald skal brugerne ikke selv ringe videre, og det afskrækkede nogen fra at melde sig til telefonkæderne, viste det sig. Samtidig stoppede en af telefonkæderne. Nyt: besøgshund, som testes og godkendes i ÆSs sekretariat i København. Hunden og dens fører besøger fortrinsvis beboere på Plejecenter Mergeltoften. Kontaktperson Vibeke Brix Ved et festligt arrangement i Fredensborg Frivilligcenter i Humlebæk d. 28. sept. 2012, Frivillig-fredagen, fik Max Heidemann, kontaktperson for besøgsvenner, demensaflastere og cykelpiloter overrakt Ildsjælsprisen 2012 for sit arbejde i Ældre Sagen (jeg var desværre forhindret i at deltage det år, så jeg kan ikke beskrive begivenheden nærmere). Max var kontaktperson for tandempiloter fra 2004 (parallelcykler fra 2006), for besøgsvenner og demensaflastere fra 2007 og er stadig kontaktperson for de 3 områder. Var medlem af lokalkomiteen fra 2006 til 2013 og komiteansvarlig for det soc.hum. område fra 2006 til Se desuden i kapitel 4, under 2005 om en anden prisuddeling, hvor jeg blev udnævnt til Årets Karleboborger tilbud, nyt: spiseven, hvor en borger visiteres af kommunen til én gang om ugen at få en frivillig spiseven, hvor kommunen også betaler den frivilliges måltid (i håb om at det hjælper på appetitten hos den visiterede), kontaktperson Ingrid Prehn. Nyt: søndagscafe hver søndag i Frivilligcentret i Humlebæk. Kontaktperson Ingrid Prehn. I skrivende stund, november 2013, er der 124 soc.hum. frivillige i Ældre Sagen i Fredensborg kommune..