GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM. [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM. [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]"

Transkript

1 GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM I "(SKRIV BØRN OG INSTITUTIONSNAVN)" KULTUR [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] 1 Maj 2011

2 Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Formål med distriktsteam 3. Overordnet vedr. distriktsteam 4. Før mødets afholdelse 5. Under mødets afholdelse Bilag: 1. Kort over skoledistrikter påført institutioner 2. Distriktsteamene på de enkelte skoler 2

3 Forord Arbejdet med distriktsteam er ikke nyt i Nordfyns Kommune. Et af målene i Børn og Kultur, har lige fra kommunedannelsen været, at vi ønsker at styrke og prioritere det tværfaglige samarbejde via fagpersoner under Børn og Kultur. Familieudvalget har besluttet, at arbejdet skal intensiveres og vedtog på sit møde den 25. juni 2008 et oplæg fra administrationen med titlen: Fra tværfagligt team til distriktsteam. Med baggrund i det vedtagne oplæg er der udarbejdet målsætning, teamsammensætning, mødeplan og spilleregler for distriktsteamene, og alt dette har vi samlet i denne guide. Det er vores håb, at guiden sammen med den sammenhængende børn- og ungepolitik vil blive et vigtigt og nyttigt arbejdsredskab for de professionelle fagfolk til gavn for børn, unge og deres familier i Nordfyns Kommune. Arbejdet i og med Distriktsteamene er blevet evalueret i 2010 og denne guide er tilpasset de erfaringer som evalueringsarbejdsgruppen er blevet enige om i det fortsatte arbejde med Distriktsteamene. 3

4 Formål med distriktsteam I Børn og Kultur tror vi på og arbejder efter, at støtte skal ydes tidligt og sammenhængende hos de børn, unge og familier som har brug for hjælp. I Børn og Kultur har vi hele tiden fokus på børn og unges hele tilværelse. Derfor arbejder vi tværfagligt. Vi lærer børn, unge og deres familier bedre at kende ved at arbejde tæt på og sammen med dem, der hvor de lever deres daglige liv. Derfor arbejder vi tværfagligt i distrikter i Nordfyns Kommune. Ved at kende hinanden i et distrikt skabes der større grad af gensidig tryghed og dermed lettere adgang til såvel formelle som uformelle netværk. Dette kan være afgørende for at få fodfæste og skabe bedre løsninger sammen med børn, unge og deres familier. Det er også vigtigt for et effektivt arbejde med høj kvalitet indenfor Børn og Kultur, at vi gennem distriktsteamene er i stand til at begrænse antallet af samarbejdspartnere for den enkelte gruppe af medarbejdere og for den enkelte familie. Distriktsteamene arbejder fælles om alle børn mellem 0 18 år og deres familie. Distriktsteamet arbejder gennem: Rådgivning og vejledning af pædagoger, lærere samt øvrige faggrupper. Forældre, børn og unge kan ved henvendelse til institution, skole eller de enkelte medlemmer af distriktsgruppen anmode om at få deres problemstilling drøftet i distriktsgruppen. Faglig sparring og erfaringsudveksling i anonyme sager. Initiativer til handlinger, aktiviteter og projekter med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Egentlig sagsbehandling skal ikke foregå i distriktsteamene, men teamene kan anbefale forskellige løsningsmodeller. Formålet med distriktsteamene i Nordfyns Kommune er at leve op til: Folkeskoleloven Dagtilbudsloven Serviceloven Sundhedsloven Nordfyns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 4

5 Overordnet vedr. distriktsteam Hvor er der distriktsteam? Der er distriktsteam indenfor hvert enkelt skoledistrikt. Derudover er der oprettet et distriktsteam på henholdsvis Otterup Realskole og Skamby Friskole. Se bilag 1 vedr. skoledistrikter. Distriktsteamenes sammensætning I distriktsteamets møder deltager fast: Skolens ledelse, der er mødeleder 1 institutionsleder indenfor skoledistriktet Psykolog Børn- og ungesagsbehandler Sundhedsplejerske Distriktsteamkoordinator Derudover kan andre deltage eller inviteres til drøftelse af et punkt på dagsordenen, som f.eks.: Indstilleren af barnet Relevante fagpersoner omkring barnet Forældrene, inviteres altid til at deltage Koordinator udarbejder og vedligeholder løbende oversigt over medlemmerne af de enkelte distriktsteam. Ændringer hertil meddeles koordinatoren. Se bilag 2 vedr. sammensætning af distriktsteamene. Sagstyper På distriktsteamets møder skelnes mellem konkrete sager bekymringssager Konkrete sager er navngivne sager, hvor der er givet forældresamtykke til drøftelse af problemstilling i distriktsteamet. Bekymringssager er generelle problemstillinger, som ønskes drøftet anonymt og uden at der foreligger en konkret navngiven sag. Mødeplan Distriktsteamene afholder møde ultimo september, november, januar, marts og maj. Der udarbejdes forslag til mødeplan for et skoleår af gangen. De enkelte team kan efterfølgende justere mødedatoerne, men skal være opmærksomme på at medlemmer ofte deltager i mere end et team. 5

6 Distriktsteamkoordinator Der er knyttet en koordinator til distriktsteamenes arbejde. Koordinator er Carsten Seegert og kan kontaktes på eller Intranet: Guide med tilhørende dokumenter findes på intranettet under Børn og Kultur og vejledninger. Guiden er ligeledes tilgængelig fra Kommunens hjemmeside. Før mødet afholdes Indstillingsskema Udveksling af oplysninger i distriktsteamene er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt ( 27) og videregivelse af oplysninger ( 28). Derfor skal der foreligge et indstillingsskema med samtykke fra forældremyndighedsindehaver før en sag kan diskuteres i distriktsteamet. Servicelovens 47 fastslår, at der skal sikres en systematisk inddragelse af familie og netværk. Konkrete sager Når der foreligger en konkret sag, enten efter henvendelse fra forældrene eller en anden indstiller, udfylder skolelederen og indstilleren sammen med forældrene indstillingsskemaet. Skolelederen sender dette koordinatoren. Skolelederen sørger for at forældremyndighedsindehaver får en kopi af indstillingsskemaet. Hvis forældremyndigheden er fælles og forældrene ikke bor sammen, skal skolelederen sikre at begge forældrene får en kopi af indstillingsskemaet. bilag 3: Indstillingsskema med samtykkeerklæring. Når indstillingsskemaet er korrekt udfyldt, har forældremyndighedshaverne givet deres samtykke, og er inviteret til drøftelsen på en kendt dato og tidspunkt. Bekymringssager Bekymringssager skal afleveres til skolens leder, som fremsender dem til koordinatoren. Koordinatoren sætter dem på dagsordenen. Dagsorden Skolelederen fremsender indstillingsskemaet til koordinatoren senest 8 hverdage før planlagt møde i distriktsteamet. Koordinatoren udarbejder dagsorden og rundsender den til teamets faste medlemmer med relevante bilag, 5 hverdage før mødets afholdelse. Afbud Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i distriktsteamets møde meddeles dette hurtigst muligt til koordinatoren. 6

7 Aflysning Såfremt der senest 8 hverdage før mødets afholdelse ikke er indkommet sager til behandling aflyser koordinator mødet. Under mødets afholdelse Mødeleder Skolelederen er mødeleder for distriktsteamet. Varighed af en sag Skoleleder og indstiller vurderer ved udfærdigelsen af indstillingsskemaet det forventede tidsforbrug og angiver det i skemaet. Mødets samlede. længde er sat til 2 timer, hvis ikke andet aftales. Behandling af en sag Mødeleder indleder og indstiller af en sag indleder drøftelsen Såfremt forældrene deltager i mødet høres deres syn på problemstillingen. Øvrige deltagere fremkommer på tur med yderligere oplysninger til belysning af sagen. Når alle oplysninger er fremkommet tages en runde blandt alle deltagere med henblik på faglige vurderinger og tiltag som kan afhjælpe problemet. Når drøftelsen er færdig, skrives der et kort referat med eventuelle beslutninger ind i indstillingsskemaet. Forældrene får et kopi af dette inden de forlader mødet. På denne måde er forældrene sikret en skriftlig tilbagemelding på mødets drøftelser og beslutning. Eventuelt skal indstillingsskema med referat fremsendes til ikke samboende forældremyndighedshaver som ikke har deltaget i drøftelsen. Referat Koordinator journaliserer en kopi af indstillingsskemaet med det indskrevne referat for hver drøftelse i KMD-sag. 7

8 GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM I BØRN OG FAMILIE

9 GUIDE FOR DISTRIKTSTEAM I BØRN OG FAMILIE Bilag 2: Distriktsteamenes sammensætning: Team Bogense Skole Kongslundskolen Klinteskolen Otterup Skole Nordvestskolen Horsebækskolen Krogsbølle Skole Skovløkkeskolen Løkkemarkskolen Faste mødedeltagere Skoleinspektør Jan Hinrichsen Institutionsleder Jette Vråmark Psykolog Lisbeth Terndrup Børn og Ungesagsbehandler Heidi Trasbo (1-15) Børn- ogungesagsbehandler Mette Gramm (16-31) Sundhedsplejerske Lene Zabel Nielsen Skoleleder Lone Holm Andersen Institutionsleder Vivi Godt Psykolog Lisbeth Terndrup Børn og Ungesagsbehandler Annelise Petersen Sundhedsplejerske Karin Deleuran Skoleleder Lars K. Mortensen Institutionsleder Benedicte Helweg Psykolog Claus K. Jacobsen Børn og Ungesagsbehandler Annelise Petersen Sundhedsplejerske Karen Hassø Viceinspektør Ole Moesgaard Institutionsleder Palle Jørgensen Psykolog Niels B. Christensen Børn og Ungesagsbehandler Tanja Christensen Børn og Ungesagsbehandler Karen Louise Philipp Sundhedsplejerske Lena Zabel Skoleleder Hans Jørgen Larsen Institutionsleder Ulla Windfeld-Lund Psykolog Niels Bøggild Christensen Børn og Ungesagsbehandler Karen Louise Philipp Sundhedsplejerske Dorthe Hesselberg Skoleleder Mette Landtved-Holm Institutionsleder Dorthe Woetmann Psykolog Lisbeth Terndrup Børn og Ungesagsbehandler Tanja Christensen Sundhedsplejerske Nete Petersen Skoleleder Niels Lykke Institutionsleder Alex Zinck-Rasmussen Psykolog Claus Jacobsen Børn og Ungesagsbehandler Mie Jacobsen Sundhedsplejerske Annette Wind Skoleleder Dan G. Christensen Institutionsleder John Thomas Errebo Psykolog Niels Bøggild Christensen Børn og Ungesagsbehandler Mie Jacobsen Sundhedsplejerske Nete Petersen Skoleleder Erik Brønserud Institutionsleder Pia Simonsen Psykolog Niels B. Christensen Børn og Ungesagsbehandler Heidi Trasbo (1-15)

10 Veflinge Skole Søndersøskolen Havrehedskolen Særslev Skole Hårslev Skole Otterup Realskole Skamby Friskole Børn-og Ungesagsbehandler Mette Gramm (16-31) Sundhedsplejerske Annette Wind Skoleleder Jan Hansen Institutionsleder Jane Rubæk Psykolog Elisabeth Jensenius Børn og Ungesagsbehandler Bjørn Petersen Sundhedsplejerske Anny Bak Viceinspektør Jane Cortsen Institutionsleder Jannie Jensen Psykolog Elisabeth Jensenius Børn og Ungesagsbehandler Jørgen Nielsen Børn og Ungesagsbehandler Lotte Eilsø Sundhedsplejerske Hanne Dybvald Viceinspektør Bo Rasmussen Institutionsleder Bo Jensen Psykolog Anette Jørgensen Børn og Ungesagsbehandler Bjørn Petersen Sundhedsplejerske Anne Andersen Skoleleder Steen Brydegård Institutionsleder Kristian Hahn Psykolog Anette Jørgensen Børn og Ungesagsbehandler Jørgen Nielsen Sundhedsplejerske Karen Hassø Skoleleder Niels Andersen Institutionsleder Pia Broch Larsen Psykolog Mai-Britt Ganzhorn Børn og Ungesagsbehandler Janni Nielsen Sundhedsplejerske Jette Thygesen Skoleleder Christian Karstensen Institutionsleder Palle Jørgensen Psykolog Niels Bøggild Christensen Børn og Ungesagsbehandler Janni Nielsen Sundhedsplejerske Dorthe Hesselbjerg Skoleleder Elsebeth K. Giessing Institutionsleder Sisse Dohrmann Psykolog Elisabeth Jensenius Børn og Ungesagsbehandler Lotte Eilsø Sundhedsplejerske Jette Thygesen 10