Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fagpakke, der sigter mod ansættelse i politiet. Fagpakken består af dansk E+D, Kommunikation og samarbejde D, Samfundsfag D, idræt D og psykologi C. I psykologi er vægten lagt på politirelaterede problemstillinger. Holdets grundbog er Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje Fag og niveau Hfe Psykologi C. Lærer(e) Hold Lisbet Lindelof 2psC484 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til psykologi: Socialpsykologi Titel 2 Psykologiske perspektiver: Psykoanalyse, adfærdspsykologi og kognitiv psykologi Titel 3 Identitetsudvikling og mønsterbrud Titel 4 Kulturpsykologi og eksistenspsykologi Titel 5 Traumatiske kriser + Arbejde, stress og stressudvikling Titel 6 Overblik, sammenhæng og eksamenstræning VUC Hvidovre-Amager uvb-2psc484 Side 1 af 7

2 Titel 1 Introduktion til psykologi: Socialpsykologi Plads i søskendeflokken: Billesø & Baltzer: Psykologiske processer Grundbog i psykologi - s.7-14: Hverdagspsykologi over for videnskabelig psykologi Samvirke juli 2000, s.38-41: Livet i abegrotten Alt for damerne 47/89, s.30-31: Kend din plads og bliv fri Socialpsykologi: Psykologiens veje s : Grupper, konformitet + s : Roller : Milgrams forsøg, Holdninger Video: - Menneskedyret i flok - Konfrontation mellem indvandrerdrenge og racistiske drenge - Lydighedens dilemma Anvendt uddannelsestid:14 lektioner - hvordan psykologisk teori kan forklare forskellige gruppeprocesser - betydningen af psykologisk viden for arbejdet som politibetjent - at argumentere for egne styrker og svagheder = at skrive en god ansøgning Gruppearbejde med vægt på: - samarbejdet i gruppen - anvendelse af psykologisk teori på konkrete problemstillinger. Gennemgang af teori og klassediskussion om artikler, cases og klip fra videoer. Skriftlig fremstilling: argumentation og diskussion af dilemmaer. VUC Hvidovre-Amager uvb-2psc484 Side 2 af 7

3 Titel 2 Psykologiske perspektiver: Psykoanalyse, adfærdspsykologi, kognitiv psykologi Den tidlige barndom: Psykologiens veje s.73-75: Erik H. Erikson Psykologiens veje s.96-98: John Bowlbys tilknytningsteori Femina : Børn, som ikke bliver rørt ved, er i farezonen Video: Er du mors lille dreng? Det psykodynamiske perspektiv: Carsten Nejst Jensen: Psykologiske temaer, 2010, s : Freuds psykoanalyse Psykologiens veje s.55-63: Forsvarsmekanismer og de to tænkemåder. Adfærdspsykologi: Psykologiens veje s : Behaviorisme Video: Et uartigt barn? Det kognitive perspektiv: - Anvendt psykologi 2005 s.59-63: Det kognitive perspektiv - Genter og Knirkholt Jensen: Kognitionspsykologi og kognitiv terapi: s : Bevidst/førbevidst, skemata, Epsteins teori, stabilitetsprincippet. - Goleman: Følelsernes intelligens s.37-38: En følelsesmæssig kapring - Niels Raasthøj Rasmussen: Hjerneprocesser og læring, s.52-54: Kognitive færdigheder (om træning af kriminelle) Anvendt uddannelsestid: 12 lektioner - skabe bevidsthed om, at problemer kan forklares ud fra forskellige psykologiske perspektiver, at der aldrig kun er én forklaring. - Klassediskussion - Gruppearbejde med cases og opgaver i forbindelse med videoerne - Skriftlig opgave forud for Er du mors lille dreng? : Tag stilling til dilemmaet med unge misbrugeres ret til at beholde deres barn. VUC Hvidovre-Amager uvb-2psc484 Side 3 af 7

4 Titel 3 Identitetsudvikling og mønsterbrud. Opdragelse og ledelse Psykologiens veje s : Baumrinds opdragelsesstile Psykologiens veje s : Ledelsesteorier Video: Den sejeste chef (om udslusning af kriminelle unge) Identitetsudvikling i ungdommen Psykologiens veje s : Ungdom og senmodernitet Mønsterbrud Birgitte Skram-Jensen: Sociale afvigere (2001) s.49-55: Mønsterbryderne Kulturen og det sociale liv s.87-88: Rotter: Locus of Control Video: Lisbeth Zornig Andersen: Min barndom i helvede Projektuge om ungdomskriminalitet En uges tværfagligt projektarbejde med ungdomskriminalitet som overordnet emne. Krav om følgende skriftlige produkter: en artikel fra hver gruppe og et refleksionspapir fra hver kursist. Desuden skal hver gruppe holde et oplæg om gruppens arbejde i projektugen på dansk og opføre et relevant situationsspil. Mobning: Kulturen og det sociale liv s : Selvtillid, mestring / hjælpeløshed Psykologiske processer s.52-54: Social og kognitiv indlæring Carsten Nejst Jensen: Hvad er et menneske (1986) s.60-61: psykologisk klima Psykologiens veje s : Mobning Psykologisk Set nr.53: Helle Høiby: Ikke mere mobning Politiken 14/3-2006: Mægling stopper slagsmål og konflikter blandt unge. Video: Klip af Trivsel i skolen om elevmæglere og Helle Høiby Væsentligste arbejdsformer Anvendt uddannelsestid: 25 lektioner - at vurdere, hvilke teorier der er relevante til belysning af forskellige problemstillinger og hvilke begrænsninger de forskellige teorier har. - at reflektere over egne styrker og svagheder i forhold til at arbejde projektorienteret i en gruppe og i forhold til at arbejde som politibetjent. - Par- og gruppearbejde med analyse og vurdering af artikler ud fra læst teori - Mundtlig fremlægning og klassediskussion. - Test af OAS (Antonovsky) - Projektarbejde VUC Hvidovre-Amager uvb-2psc484 Side 4 af 7

5 Titel 4 Kulturpsykologi + Eksistenspsykologi Ære og drab: Ondskabens psykologi s.55-57: Psykologiske påvirkningsstrategier der fremmer ondskab. Unni Wikan: Ære og drab (2003) klip fra siderne: Video: Den sagtmodige morder (om æresdrab) Individualistisk og kollektivistisk livssyn: Jette Hannibal: Kultur og mental programmering (Psykologiinformation nr , s.22-23) Udviklingens veje s : Kulturmøder og kulturforskelle Udviklingens veje s : Kulturelle forskelle og konflikter, Kollektivisme og individualisme, Etnicitet, ungdom og køn. Social arv: Kulturen og det sociale liv s : Arne Poulsen: Social arv, mønsterbrydere, fejltilpasning +Følelsesregulering og ekspressivitet. Eksistenspsykologi: Hvorfor ryger Nille? S.16-19: Eksistenspsykologi Psykologiens veje s : Frankl Anvendt uddannelsestid: 16 lektioner - at medtænke risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i børns udvikling - at skabe bevidsthed om kulturens betydning for identitetsudviklingen - at vurdere, hvilke teorier der er relevante til belysning af forskellige problemstillinger og hvilke begrænsninger de forskellige teorier har. Par- og gruppearbejde med analyse og vurdering af artikler ud fra læst teori Klassediskussion af videoklip og cases. Mundtlig fremlægning og gruppearbejde med vægt på selvrefleksion. Foredrag af behandlingsleder Lars Jørgensen om kriminalforsorgens behandlingstilbud til indsatte misbrugere i landets arresthuse. VUC Hvidovre-Amager uvb-2psc484 Side 5 af 7

6 Titel 5 Traumatiske kriser + arbejde, stress og stressudvikling. Traumatiske kriser: Psykologiens veje s : Kriser og kollektive katastrofer Gyldendals Psykologihåndbog s : Specielt om børn Video: En mur af tavshed om børn i sorg Arbejdspsykologi: Psykologiens veje: : Maslows behovshierarki Den nye psykologihåndbog (2001) s : - Det gode arbejde, stress og stressudvikling Carsten Nejst Jensen: Psykologiske temaer s.28-33: - To personlighedstyper og tre stimulationsniveauer Video: Konfliktråd (mellem offer og røver) Anvendt uddannelsestid: 8 lektioner - at skabe bevidsthed om, hvordan mennesker reagerer ved kriser og katastrofer. - at skabe viden om, hvad der kan være stressende i forskellige former for arbejde og for forskellige mennesker. - det anvendelsesorienterede: hvordan hjælper man folk i krise og hvordan passer man på sig selv i stressende situationer Diskussion af de viste udsendelser Analyse af cases og artikler VUC Hvidovre-Amager uvb-2psc484 Side 6 af 7

7 Titel 6 Overblik, sammenhæng og eksamenstræning Den læste teori fra de 5 undervisningsforløb sat ind i nye sammenhænge. Cases og små artikler Anvendt uddannelsestid: 15 lektioner Overblik over undervisningsforløbene Forståelse af sammenhængen mellem psykologiens forskellige områder Anvendelse af de forskellige psykologiske perspektiver Træning i at perspektivere psykologiske problemstillinger Træning i at strukturere og formidle psykologisk viden Klasseundervisning, faglig dialog, mundtlig fremlæggelse af teori, prøveeksaminer Eksamenskompetence trænes gennem individuelle, mundtlige fremlæggelser - at argumentere for egne styrker og svagheder = at skrive en god ansøgning VUC Hvidovre-Amager uvb-2psc484 Side 7 af 7