Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens"

Transkript

1 Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens. Afdelingen i Vejle dækkes af de 4 vejledere, se tilhørsforhold nederst. Uddannelsesvejlederne kan vejlede dig før du begynder på en af uddannelserne og under uddannelsesforløbet. For dig der er i gang med en uddannelse Uddannelsesvejlederen kan være behjælpelig med: At udarbejde en uddannelsesplan sammen med dig At svare på spørgsmål om videre uddannelse og om at træffe valg på den uddannelse, du er i gang med Personlige forhold, som er relevante for at kunne gennemføre din uddannelse Øvrige forhold, som kan have betydning for dig og gennemførelsen af din uddannelse For ansøgere der er interesserede i skolens uddannelsestilbud Uddannelsesvejlederen kan fortælle om: Hvilke kvalifikationer du skal have for at blive optaget De arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige muligheder, som uddannelserne giver Hvilke krav der stilles til dig som elev De økonomiske muligheder, der eksisterer Faglige eller personlige ting, der er relevante for at kunne gennemføre en uddannelse Muligheder for godskrivning eksempelvis fra grundfag Derudover samarbejder vejlederne med eksterne samarbejdspartnere, såsom UU, Studievalg, kommuner, regioner, private aktører og andre uddannelsesinstitutioner. Fredericia: Horsens: Vejle: Lisbet Sørensen, mail: SSA og PAU Ulla Reimer, mail: GF og SSH Mona Langvold, mail: GF og SSA Ulla Reimer, mail: GF Lisbet Sørensen, mail: PAU Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil følge dig igennem hele uddannelsen. Kontaktlærerens opgave er at samarbejde med dig om at nå målene for din uddannelse. Sammen med din kontaktlærer udarbejder du din individuelle uddannelsesplan for at skabe et overblik over din faglige og personlige udvikling. Du kan tale med din kontaktlærer om de udfordringer du møder undervejs i uddannelsen. Kontaktlæreren vil også kunne hjælpe dig med, at tage kontakt til de forskellige muligheder for støtte og hjælp, som findes på skolen. Det er vigtigt, at du så tidligt som muligt giver udtryk for, at du har brug for hjælp. Du kan læse mere om mulighederne for hjælp og støtte på siden her.

2 Pædagogisk fastholdelsesvejleder Skolen har en fastholdelsesvejleder, hvis primære opgave bl.a. er at støtte dig, som i en periode har brug for særlig støtte til at håndtere problemer af personlig eller social karakter, der har indflydelse på din mulighed for at gennemføre den påbegyndte uddannelse. Den pædagogiske fastholdelsesvejleder er ikke en del af undervisningen og vil derfor være neutral ifht. udfordringer i uddannelsesforløbet. Den pædagogiske fastholdelsesvejleder samarbejder med bla. UU, forældre osv. Den pædagogiske fastholdelsesvejleder har til opgave: At råde, hvis du kommer i konflikt At hjælpe, hvis du har personlige problemer i forhold til din uddannelse At lytte, hvis du har brug for at tale med en voksen At give støtte i uddannelsen ved sygdom, forsømmelse mm. At være med i dannelsen af elev-netværk, så du ikke føler dig ensom Du kan få fat i den pædagogiske fastholdelsesvejleder hver dag i undervisningstiden Fredericia, Vejle og Horsens: Anette Risum Søgaard, mail: mobil: Læsevejleder Har du problemer med at læse eller skrive, er du ordblind eller langsom læser, har du svært ved at overskue og forstå en tekst, du skal læse, har du svært ved at skrive de opgaver, du bliver stillet, så har Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2 læsevejledere, som kan hjælpe dig med: At vejlede dig og dine lærere om forskellige læsestrategier Hjælpemidler til oplæsning Hjælpemidler til at skrive og stave Teknikker til at forbedre din læseforståelse Studieteknik Læsevejleder i Fredericia og Vejle: Gerd Siemen, mail: Læsevejleder i Horsens: Marlene Troldtoft, mail:

3 SPS Special Pædagogisk Støtte Formålet med Special Pædagogisk Støtte er at give alle elever samme vilkår. Der kan søges om Special Pædagogisk Støtte, hvis du af den ene eller den anden årsag har sværere end dine studiekammerater ved at tage en uddannelse. Der kan søges om støtte, hvis du: Er ordblind (har læse- og stavevanskeligheder) Har psykiske vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser (fx ADHD) Er døv eller hørehæmmet Er blind eller svagsynet Har bevægelsesvanskeligheder Du skal henvende dig til en af skolens SPS-ansvarlige, hvis du ønsker Special Pædagogisk Støtte. Gør det allerede, når du er optaget på uddannelsen, da der kan være lang leveringstid på hjælpemidler. Fredericia og Vejle: Susanne Frederiksen, mail: Marlene Troldtoft, mail: Tosprogskoordinator Hvis dit modersmål ikke er dansk, kan sprog og kultur måske være en særlig udfordring for dig. Skolens tosprogskoordinator kan vejlede dig før og under uddannelsen. Tosprogskoordinatoren samarbejder med kontaktlærere, uddannelsesvejledere, sprogcentre, jobcentre og praksis. Der er tilknyttet en tosprogskoordinator på hver afdeling: Fredericia og Vejle: Astrid Bojesen, mail: Horsens: Marlene Troldtoft, mail: Mentorer: På Social- og Sundhedsskolen er det muligt at få en mentor. Mentorordningen tilbydes til de elever, som har sociale eller personlige problemer, der kan have betydning for uddannelsens gennemførelse. Mentoren tager udgangspunkt i elevens individuelle behov og afdækker gennem dialog elevens behov for hjælp og medvirker til at udvikle handlingsstrategier, der sikrer elevens fortsatte tilstedeværelse i uddannelsen. Mentoren tildeles af kontaktlærer/uddannelsesvejleder/personlig vejleder og arbejder med flg. områder: Styrker elevens kompetencer til at tage ansvar for egen læring Understøtter elevens arbejde med den personlige uddannelsesplan Giver fagligt og personligt med- og modspil Arbejder personligt involverende i retning af at påvirke elevens adfærd, således at eleven styrker evnen til at leve op til uddannelsesordningens krav og skolens forventninger Styrker eleven til at indgå i sociale relationer og udnytte det læringspotentiale der findes i gode relationer Styrker elevens valg af handlingsstrategier der fremmer elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen Der indgås en kontrakt mellem mentor og mentee Jørgen Søndergaard, mail:

4 Psykolog Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens har et tilbud om psykolog til dig, som har så massive faglige, sociale eller personlige problemer, at det forringer din mulighed for at gennemføre uddannelsen. Psykologordningen er etableret i et samarbejde med PPR. Hvis du under uddannelsen får behov for psykolog kan du i samarbejde med din kontaktlærer rette henvendelse til din uddannelsesvejleder, som så vil henvise dig til psykologbehandling. Indenfor en uge vil en psykolog kontakte dig for at indlede et samtaleforløb. Det skal præciseres, at tilbuddet om psykolog til dig er et tilbud om afklaring/udredning og ikke et tilbud om behandling. Det er psykologens opgave, at afklare hvordan skolen kan støtte dig i uddannelsen, desuden afklares det, om du har brug for et behandlingsforløb. Har du brug for et behandlingsforløb kan kontaktlærer og/eller psykolog opfordrer dig til at kontakte egen læge, eller sagsbehandler. Skolen er ikke forpligtet til at betale for udgiften til et behandlingsforløb. Fredericia: Ulla Reimer, mail: GF og SSH Lisbet Sørensen, mail: SSA og PAU Horsens: Vejle: Mona Langvold, mail: GF og SSA Ulla Reimer, mail: GF Lisbet Sørensen, mail: PAU Fastholdelseskoordinator Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har en fastholdelseskoordinator. Koordinatoren har fokus på, at analysere årsager til frafald og udarbejde statistisk materiale. Koordinatoren medvirker ved udarbejdelse af skolens handleplan for øget gennemførelse og samarbejder med fastholdelsesvejlederen om at udvikle pædagogiske tiltag som kan forebygge frafald. Jesper Læborg, mail: (barselsvikar indtil ) Vicky Asmussen, mail:

5 Læsecafé Social- og Sundhedsskolen har et tilbud til dig om læsecafé. Her kan du få hjælp til at læse og forstå dit hjemmearbejde, og du kan få hjælp til at skrive opgaver. Din kontaktlærer kan tilmelde dig læsecafeen. Det er også muligt at komme i skolens læsecafé, mens du er i praktik. Det skal du aftale med din praktikvejleder. Hvis du er tosproget, kan du i læsecafeen få hjælp til at lære nye ord og begreber, og du kan arbejde med udtale. Derfor er der også tilknyttet frivillige lærere og, i nogle tilfælde, lærere fra sprogskolerne til læsecafeerne. Åbningstid i Horsens: Mandage fra Der er ekstra hjælp til de tosprogede elever i samme tidsrum Læsecafeéns lærer i Horsens: Marlene Troldtoft, mail: Åbningstid i Fredericia: Mandage fra specielt for tosprogede Onsdage fra for alle Læsecafeéns lærer i Fredericia mandage: Astrid Bojesen, mail: Læsecafeéns lærere i Fredericia onsdage: Inge Risvig, mail: Laila Bech Albjerg mail: Helle Laursen, mail: Åbningstid i Vejle: Onsdage fra Læsecafeéns lærer i Vejle: Peter Søegaard, mail: at råde, hvis du kommer i konflikt at hjælpe, hvis du har personlige problemer i forhold til din uddannelse at lytte, hvis du har brug for at tale med en voksen at give gode råd om studier, sygdom, forsømmelse