Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2011/2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Marlene Søndergaard Pedersen Fhpsy4-12 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til psykologien og dens metoder Titel 2 Hvordan vi dannes og udvikles livet igennem Titel 3 Omsorgssvigt og dets følger Titel 4 Tænkning og intelligens Titel 5 Hvordan forstår vi mennesket - forskellige perspektiver (skal ses i sammenhæng med forløb nr. 1) Titel 6 Andre styrer vores handlinger - Socialpsykologi Titel 7 Arbejde og identitet Titel 8 Mini psykologiprojekt Side 1 af 12

2 Titel 1 Indhold Introduktion til psykologien og dens metoder Nogle Psykologiske Indfaldsvinkler fra Peder Nielsen Grundlæggende Psykologi g Socialpsykologi, 2002 (s ) Eksistentiel og Humanistisk Psykologi Fra Schultz Larsen Psykologiens Veje 2008 (s. 12) Øvelse om dagligdags problemstillinger Arv og Miljø og om naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab Fra Schultz Larsen Psykologiens Veje 2008 (s ) Om metoder i dele af kapitel 17, Levander Anvendt Psykologi 1996 Lærer-notater om Metode + PP med forskellige traditioner inden for psykologien Ca. 6 lektioner Eleverne introduceres til psykologien som videnskab og til dens forskellige metoder, herunder også til en kritisk tilgang til arbejdet med f.eks. psykologiske undersøgelser af forskellig slags. Ydermere introduceres eleverne kort for psykologiens forskellige perspektiver og disses sammenhæng med forskellige forskningstraditioner. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden Øvelse hvor hverdagspsykologi og mere videnskabelig psykologi diskuteres. Side 2 af 12

3 Titel 2 Indhold Hvordan vi dannes og udvikles livet igennem Barndommen som personlighedens fundament fra Brørup, Hauge, Thomsen Den Nye Psykologihåndbog 2000 (s ) Personlighedsstrukturen m.v. fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s. 50, 69-70, , ) Angst og forsvarsmekanismer fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s ) Kopier med Freuds to personlighedsmodeller Kopier med forsvarsmekanismerne Case Forsvarsmekanismer Udviklingspsykologi fra Levander m.fl. Anvendt Psykologi 2005 (s ). 2 skemaer over henholdsvis barnets udviklingsfaser ifølge Erikson og Mahler og Freud, Erikson og Mahlers udviklingsfaser fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991(s. 32, 64-65). Eriksons epigenetiske skema fra Brørup m.fl. Psykologibogen, Gyldendal Undervisning 1993, (s. 53). Småbørn kan! om Stern fra Levander m.fl. Anvendt Psykologi 2005 (s ) Opdragelse, familie og daginstitution fra Schultz Larsen Fem Aldre 1999 (s ) og desuden lærerproducerede noter om Diane Baumrinds undersøgelse af opdragelsesformer og om baggrunden herfor. Dreng eller Pige? fra Schultz Larsen Fem Aldre 1999 (s ) Noter om Ødipus/Elektrakomplekset m.v. Den ny mand i huset Politiken 3/ Husk din mand er en ridder Alt for Damerne Cases: Den Orale fase om Majas barn, Opdragelse (case om Jonas), Barndom, Førskolealderen Den ny socialisationstype fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 s og ) Narcissismen fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s ) Ungdom og identitet i Hauge og Brørup Gyldendals Psykologihåndbog 2005 (s ) Side 3 af 12

4 Model af Narcissistisk Socialisationstype med håndskrevne notater. Case: Jeg har svært ved at holde min søn ud Voksenliv fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s ) Ca. 23 lektioner Under dette ret lange forløb har hovedfokus været på at diskutere, hvordan mennesket udvikles i løbet af livet og desuden på, hvilke faktorer, der kan have betydning for denne udvikling. Forløbet har fokuseret særligt på forskellige perspektiver, herunder barndommens betydning, kønssocialisering, ungdom og identitet m.v. Det skal nævnes, at flere af teksterne nævnt under denne titel også kunne placeres under nogle af de andre titler og understøtte disse. Ligeledes kunne mange af de tekster, der er angivet under nogle af de andre titler også placeres her. demonstrere et bredt kendskab til menneskets udvikling i et livslangt perspektiv set ud fra forskellige perspektiver redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger i nogen grad vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Pararbejde Gruppearbejde Coo-operative learning strukturer Fremlæggelser Side 4 af 12

5 Titel 3 Indhold Omsorgssvigt og dets følger Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt i Schultz Larsen Psykologiens Veje 2008 (s ) Klip med Harlows aber, klip med de Rumænske børn Er du mors lille dreng udsendelse om Lille Jørn TV2, april 1998 Den sociale arv og mønsterbryderne fra Nordberg Voksenliv, familie og arbejde 2001 (s ) Klip/kort udsendelse om mønsterbryderne Leif og Tina Børn som ikke bliver rørt ved er i farezonen Femina nr. 38/96 De onde handlinger (om Psykopati) Politiken, 23/ Den dyssociale personlighed (psykopati) i Johan Cullberg: Dynamisk psykiatri, Gyldendals Bogklubber, Hans Reitzels Forlag, 2002, (s. 228) Oversigt over Dyssocial Personlighedsstruktur fra WHO ICD-10 Psykiske Lidelser og Adfærdsforstyrrelser Ca. 9 lektioner Under dette forløb fokuseres på omsorgssvigt og dets følger. Forskellige former for omsorgssvigt defineres og væsentlige teorier om omsorgssvigts forløb og konsekvenser behandles. Yderligere ses der på social arv, sårbarhed/resiliens og mønsterbrydere. Et andet fokus er også at se på, hvordan omsorgssvigt i sin yderste konsekvens kan resultere i psykopati. demonstrere et bredt kendskab til menneskets udvikling og forstå også alm. udvikling på baggrund af forståelsen af, hvad der går galt ved omsorgssvigt. redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og aktuelt stof (her bl.a. Lille Jørn) og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger vurdere betydningen af (socio)-kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Gruppearbejde Analyse af udsendelse og diskussion Side 5 af 12

6 Titel 4 Tænkning og intelligens Indhold Den kognitive psykologi fra Schultz Larsen Fem Aldre 1999 (s. 15) Den logiske tænkning Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s ) Erkendelsens udvikling Skram-Jensen Læring 2002 (s. 9-14) Karrierestart i Vuggestuen Samvirke, juli 2001 Diskussion af Piagets teori m.v. (om Vygotsky og kulturens betydning) Levander Anvendt Psykologi 2005 (s og ) Diverse eksempler på assimilation og akkomodation og cases med eksempler på børns kognitive udvikling Hukommelse fra Brørup, Hauge og Thomsen Den Nye Psykologihåndbog 2000 (s ) Hukommelses- og genkaldelsestests + Chunking-øvelse Uddrag fra udsendelsen Hav det godt om mnemoteknikker Perception og Indlæring Levander Anvendt Psykologi 1996 (s ) Diverse optiske illusioner og små øvelser med diskussion af Gestaltlove mm. Forskelle mellem mennesker Levander Anvendt Psykologi 1996 (s ) Flere intelligenser- Howard Gardners 7 intelligenser fra Levander Anvendt Psykologi 2005 (s ) Den Store Forskel artikel af Gorm Vølver, Politiken, Hjernernes kamp Tv-udsendelse fra BBC Diverse intelligenstests og læringsstilstests Ca. 16 lektioner Under dette forløb fokuseres på at hvordan menneskets tænkning er skruet sammen. Teori om hukommelse og perception og indlæring gennemgås. Desuden arbejdes der med kognitive skemaer og muligheden for at forstå menneskets tænkning ud fra disse strukturer. Der arbejdes desuden med ideer om, hvordan tænkningen udvikles og betydningen af kultur i denne forbindelses inddrages. Ydermere, fokuseres der på begrebet intelligens og på forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være intelligent. Side 6 af 12

7 demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Grupparbejde Pararbejde Diverse tests, øvelser m.v. Side 7 af 12

8 Titel 5 Indhold Hvordan forstår vi mennesket - forskellige perspektiver (skal ses i sammenhæng med forløb nr. 1) Husk den psykodynamiske tilgang til mennesket (se bl.a. titel 2) også hører til her Behaviorismen i Levander Anvendt Psykologi 1996 (s ) Eksistentiel Psykologi og Den Humanistiske Psykologi i Schultz Larsen Psykologiske Perspektiver 1998 (s og 81-82) Kognitiv Psykologi i Hansen og Toft Hvorfor ryger Nille? 2000 (s ). Der er også en del materiale under titel 4 om den kognitive tilgang. Oversigt over psykologiske retninger Cases: Psykologiske retninger og Hvorfor Ryger Nille? i Hansen og Toft Hvorfor ryger Nille? 2000 Ca. 9 lektioner plus den tid der også blev brugt under forløb 1 og 2 og 4 til dette. Under dette forløb er fokus at se på forskellige perspektiver på mennesket. Hvad gør os til de mennesker vi er? Fødes vi som tabula rasa eller har vi noget med os. Bestemmes vi udelukkende udefra eller har vi en essens. Har barndommen determinerende betydning for vores liv eller har vi friheden til at vælge m.m. Under forløbet blev Case Nille brugt til at se på og forklare et menneskes situation ud fra divergerende perspektiver. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for centrale psykologiske teorier (Nille) og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Gruppearbejde Par-arbejde Intensiv analyse af case Nille Side 8 af 12

9 Titel 6 Andre styrer vores handlinger - Socialpsykologi Indhold Andre styrer vores handlinger, i Samvirke, 12/1996 Øvelser: Beskyttelsesrummet og Stigmatisering og Rosenthaleffekten Social Psykologi Levander: Anvendt Psykologi, 1996 s Spytslikkere Forskningsnyt fra Psykologi 1998, 7 (6) Kopi af kort opsummering af Irving Janis af fænomenet gruppetænkning fra Schultz Larsen Psykologiens Veje, 2008, (s. 357) Onde situationer: Fra eksperiment til virkelighed af Jens Lenler i Politiken 17. maj, 2004 Stanford Prison Experiment besøgt internetside Lydighedens dilemma program om Stanley Milgrams autoritets-forsøg Kulturmøder og Kulturforskelle i Schultz Larsen Psykologiens Veje, 2008, p , , lektioner Under forløbet introduceres eleverne for diverse vigtige socialpsykologiske begreber, teorier og undersøgelser. Det centrale er hele tiden spørgsmålet om, hvordan vi som mennesker påvirker og styrer hinanden. Herunder blev der bl.a. arbejdet med, hvordan socialpsykologien kan være med til at forklare situationer, hvor mennesket handler på måder, som det ellers ikke ville/som synes uempatiske(abu Graib, Milgram, Stanford Prison, Ash m.v.). Under dette forløb berørtes også betydningen af kultur for hvordan verden opfattes og kulturens betydning for bl.a. forståelse eller manglen på samme mellem mennesker. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder inden for socialpsykologien og i denne forbindelse redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser inden for netop dette felt. og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag (- her tænkes bl.a. på forståelsen af kulturelle sammenstød og krigsforbrydelser) demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden (- under dette forløb var det naturligt at arbejde med forskningsmetode og etik især p.g.a. Side 9 af 12

10 de empiriske undersøgelser, vi berørte) vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Gruppearbejde Pararbejde Psykologiske øvelser Side 10 af 12

11 Titel 7 Arbejdets og identitet Indhold Arbejde og psykologi i Levander Anvendt Psykologi 2005 (s ) Fra samlebånd til moderne organisationsteori i Eggertsen og Rahelt Virksomhed (s.19-28) Gruppeprocesser m.v. i Eggertsen og Rahelt Virksomhed (s ). Case Ole er tømrer + diverse arbejdspsykologiske øvelser/cases Livsformerne fra Eggertsen Familieliv, 2003 (s ) Stress i Holm: Værdier, virke, og vækst voksenlivets udviklingspsykologi, Systime 2002 (s ) Kopi om Coping fra Center for stress Diverse netbaserede stresstests 10 lektioner Under forløbet arbejdes der med arbejdets betydning for identitet og livsform. Der arbejdes med forskellige teorier om arbejdets organisering og ledelsesformer og betydningen af disse. Fænomenet det gode arbejde behandles. Ligeledes ses der på stress og baggrunden for udviklingen af stress, herunder ses på krav-kontrolmodellen og Karaseks ide om sammenhængen mellem denne og stress og læring. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, her med fokus på arbejdet og menneskets forhold til arbejde og arbejdets betydning for identitet. redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser ang. arbejde i bred forstand og aktuelt stof formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Gruppearbejde Pararbejde Tests for stress m.m. på nettet Side 11 af 12

12 Titel 8 Indhold Mini psykologiprojekt Gruppearbejde med selvvalgt problematik i forlængelse af undervisningens indhold, d.v.s. analyse af nyt fænomen med anvendelse af teori/undersøgelser/viden fra undervisningen Repetition af forskellige dele af pensum + det materiale de forskellige grupper desuden fandt på bibliotek 8 lektioner Eleverne arbejdede i grupper med selvvalgte problemstillinger, som skulle indebære analyse af et fænomen med brug af viden fra undervisningen. Produktet var et PPshow med manuskript, som blev indtalt i programmet Screen-cast-o-matic og lagt ud på elevernes fællesdrev. Eleverne forsvarede efterfølgende deres optagelser på klassen og agerede i denne forbindelse opponentgrupper for hinanden og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. demonstrere et bredt kendskab til psykologiens stofområder redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser Projektarbejdsform Anvendelse af IT/internet til informationssøgning Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 1010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2009 Institution Grenaa Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Gitte Bjørn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Anja

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010/2011

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Dorte Knudsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011

Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Psykologi B Samlet undervisningsbeskrivelse August 2008 - maj 2011 Termin Juni 2011 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Hold Gitte Bjørn Psykologi B 3. år

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2009/2010 Juni 2010 Institution Videndjurs/ Grenaa Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi C Karin Rasmussen

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi C Tina Ovesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Side 1 af 7 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution EUC Nordvest - Nykøbing Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Psykologi C Mette Horsager

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Camila Kramvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Psykologi C Tina Ovesen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vaf Psykologi B Hanne Breuning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Vinter 2015 (21 og 22 dec.) Vestegnen HF og VUC HF Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi C (e) Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF (Fagpakke)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi

Indhold - Psykologien som videnskab Psykologiens veje, af Ole Schultz Larsen, Systime, 2008: Kap. 1: Den mangfoldige psykologi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Lyngby, Nybrovej 114, 2800 Kgs. Lyngby Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 2013/2014 Institution VUC Vestegnen, Albertslund. Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH Psykologi B Gitte Bjørn h3psyb211

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HH3 psy Psykologi valgfag niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik

Introduktion til faget psykologi og hukommelsesstudieteknik Undervisningsbeskrivelse Termin Sommeren 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) 2G ps Grundbøger: Ole Schultz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni, 2011-2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skive tekniske gymnasium Htx Psykologi c Susanne Rosendal Lauersen 2. årgang Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308

Undervisningsbeskrivelse. Termin August december 2013 VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse. Hold 812 ps 1308 Undervisningsbeskrivelse Termin August december 2013 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Psykologi C Allan Ramsnæs (ARA) Hold 812 ps 1308 Grundbøger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jun 15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi B Ulf Bolgann 3psB01

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC hfe Psykologi C Rikke

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Claus Peer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold KBH SYD, HF & VUC, Amager afd., HfE Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg HF enkeltfag Psykologi B HF niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution HF og VUC, IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi C Camilla McCuiston

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Claus Peer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 18 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Ulf Bolgann 3psC01

Læs mere

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold.

Denne undervisningsbeskrivelse er rettet mod selvstuderende, der ikke har fulgt et hold. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hfe Psykologi C Lise Holck Jørgensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Vestegnen

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Vestegnen hf og VUC Hf enkeltfag Fag og niveau 5SS2 15-16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C Carla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Uddannelse IBC Kolding Hhx Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Hold Marianne Kipp

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer

Undervisningsbeskrivelse. Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa. Uddannelse. hhx. Fag og niveau. Psykologi B. Lærer Undervisningsbeskrivelse Termin Skoleår 2012/2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Psykologi B Simone Wiest Bösselmann hh3e Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Claus Peer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec. 2017 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - flex Psykologi C Rikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 679f Grundbog: Ole Schultz

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 HF & VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Psykologi C Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015/2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen Hf & VUC Hfe Psykologi C Anne Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C Alice Legarth Nutzhorn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Psykologi CB

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Psykologi C Kirsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution VUC vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF enkeltfag Psykologi C HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Psykologi C Claus Peer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Psykologi 0-B Lærer(e) Hold Hans

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 11 Maj 12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Psykologi C Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin December 2014 Institution VoksenUddannelsescentret Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Psykologi C Sussanne Glahn 812 Soc-/syg-pakken Grundbog:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution VUC Vest, Afdeling Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive- Viborg HF- enkeltfag Psykologi

Læs mere

Barndommens skygger introduktion til udviklingspsykologisk synsvinkel. Barndommen som forklaring på voksenlivets reaktionsmønster og personlighed

Barndommens skygger introduktion til udviklingspsykologisk synsvinkel. Barndommen som forklaring på voksenlivets reaktionsmønster og personlighed Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 13 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Teddy Barrett Kt2hhpsyc213 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Vaf Psykologi C Brian Toft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2014 Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere