Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni, 2011/2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Marlene Søndergaard Pedersen Fhpsy4-12 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til psykologien og dens metoder Titel 2 Hvordan vi dannes og udvikles livet igennem Titel 3 Omsorgssvigt og dets følger Titel 4 Tænkning og intelligens Titel 5 Hvordan forstår vi mennesket - forskellige perspektiver (skal ses i sammenhæng med forløb nr. 1) Titel 6 Andre styrer vores handlinger - Socialpsykologi Titel 7 Arbejde og identitet Titel 8 Mini psykologiprojekt Side 1 af 12

2 Titel 1 Indhold Introduktion til psykologien og dens metoder Nogle Psykologiske Indfaldsvinkler fra Peder Nielsen Grundlæggende Psykologi g Socialpsykologi, 2002 (s ) Eksistentiel og Humanistisk Psykologi Fra Schultz Larsen Psykologiens Veje 2008 (s. 12) Øvelse om dagligdags problemstillinger Arv og Miljø og om naturvidenskab, humanvidenskab og samfundsvidenskab Fra Schultz Larsen Psykologiens Veje 2008 (s ) Om metoder i dele af kapitel 17, Levander Anvendt Psykologi 1996 Lærer-notater om Metode + PP med forskellige traditioner inden for psykologien Ca. 6 lektioner Eleverne introduceres til psykologien som videnskab og til dens forskellige metoder, herunder også til en kritisk tilgang til arbejdet med f.eks. psykologiske undersøgelser af forskellig slags. Ydermere introduceres eleverne kort for psykologiens forskellige perspektiver og disses sammenhæng med forskellige forskningstraditioner. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden Øvelse hvor hverdagspsykologi og mere videnskabelig psykologi diskuteres. Side 2 af 12

3 Titel 2 Indhold Hvordan vi dannes og udvikles livet igennem Barndommen som personlighedens fundament fra Brørup, Hauge, Thomsen Den Nye Psykologihåndbog 2000 (s ) Personlighedsstrukturen m.v. fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s. 50, 69-70, , ) Angst og forsvarsmekanismer fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s ) Kopier med Freuds to personlighedsmodeller Kopier med forsvarsmekanismerne Case Forsvarsmekanismer Udviklingspsykologi fra Levander m.fl. Anvendt Psykologi 2005 (s ). 2 skemaer over henholdsvis barnets udviklingsfaser ifølge Erikson og Mahler og Freud, Erikson og Mahlers udviklingsfaser fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991(s. 32, 64-65). Eriksons epigenetiske skema fra Brørup m.fl. Psykologibogen, Gyldendal Undervisning 1993, (s. 53). Småbørn kan! om Stern fra Levander m.fl. Anvendt Psykologi 2005 (s ) Opdragelse, familie og daginstitution fra Schultz Larsen Fem Aldre 1999 (s ) og desuden lærerproducerede noter om Diane Baumrinds undersøgelse af opdragelsesformer og om baggrunden herfor. Dreng eller Pige? fra Schultz Larsen Fem Aldre 1999 (s ) Noter om Ødipus/Elektrakomplekset m.v. Den ny mand i huset Politiken 3/ Husk din mand er en ridder Alt for Damerne Cases: Den Orale fase om Majas barn, Opdragelse (case om Jonas), Barndom, Førskolealderen Den ny socialisationstype fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 s og ) Narcissismen fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s ) Ungdom og identitet i Hauge og Brørup Gyldendals Psykologihåndbog 2005 (s ) Side 3 af 12

4 Model af Narcissistisk Socialisationstype med håndskrevne notater. Case: Jeg har svært ved at holde min søn ud Voksenliv fra Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s ) Ca. 23 lektioner Under dette ret lange forløb har hovedfokus været på at diskutere, hvordan mennesket udvikles i løbet af livet og desuden på, hvilke faktorer, der kan have betydning for denne udvikling. Forløbet har fokuseret særligt på forskellige perspektiver, herunder barndommens betydning, kønssocialisering, ungdom og identitet m.v. Det skal nævnes, at flere af teksterne nævnt under denne titel også kunne placeres under nogle af de andre titler og understøtte disse. Ligeledes kunne mange af de tekster, der er angivet under nogle af de andre titler også placeres her. demonstrere et bredt kendskab til menneskets udvikling i et livslangt perspektiv set ud fra forskellige perspektiver redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger i nogen grad vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Pararbejde Gruppearbejde Coo-operative learning strukturer Fremlæggelser Side 4 af 12

5 Titel 3 Indhold Omsorgssvigt og dets følger Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt i Schultz Larsen Psykologiens Veje 2008 (s ) Klip med Harlows aber, klip med de Rumænske børn Er du mors lille dreng udsendelse om Lille Jørn TV2, april 1998 Den sociale arv og mønsterbryderne fra Nordberg Voksenliv, familie og arbejde 2001 (s ) Klip/kort udsendelse om mønsterbryderne Leif og Tina Børn som ikke bliver rørt ved er i farezonen Femina nr. 38/96 De onde handlinger (om Psykopati) Politiken, 23/ Den dyssociale personlighed (psykopati) i Johan Cullberg: Dynamisk psykiatri, Gyldendals Bogklubber, Hans Reitzels Forlag, 2002, (s. 228) Oversigt over Dyssocial Personlighedsstruktur fra WHO ICD-10 Psykiske Lidelser og Adfærdsforstyrrelser Ca. 9 lektioner Under dette forløb fokuseres på omsorgssvigt og dets følger. Forskellige former for omsorgssvigt defineres og væsentlige teorier om omsorgssvigts forløb og konsekvenser behandles. Yderligere ses der på social arv, sårbarhed/resiliens og mønsterbrydere. Et andet fokus er også at se på, hvordan omsorgssvigt i sin yderste konsekvens kan resultere i psykopati. demonstrere et bredt kendskab til menneskets udvikling og forstå også alm. udvikling på baggrund af forståelsen af, hvad der går galt ved omsorgssvigt. redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og aktuelt stof (her bl.a. Lille Jørn) og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger vurdere betydningen af (socio)-kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Gruppearbejde Analyse af udsendelse og diskussion Side 5 af 12

6 Titel 4 Tænkning og intelligens Indhold Den kognitive psykologi fra Schultz Larsen Fem Aldre 1999 (s. 15) Den logiske tænkning Schultz Larsen Udviklingens Veje 1991 (s ) Erkendelsens udvikling Skram-Jensen Læring 2002 (s. 9-14) Karrierestart i Vuggestuen Samvirke, juli 2001 Diskussion af Piagets teori m.v. (om Vygotsky og kulturens betydning) Levander Anvendt Psykologi 2005 (s og ) Diverse eksempler på assimilation og akkomodation og cases med eksempler på børns kognitive udvikling Hukommelse fra Brørup, Hauge og Thomsen Den Nye Psykologihåndbog 2000 (s ) Hukommelses- og genkaldelsestests + Chunking-øvelse Uddrag fra udsendelsen Hav det godt om mnemoteknikker Perception og Indlæring Levander Anvendt Psykologi 1996 (s ) Diverse optiske illusioner og små øvelser med diskussion af Gestaltlove mm. Forskelle mellem mennesker Levander Anvendt Psykologi 1996 (s ) Flere intelligenser- Howard Gardners 7 intelligenser fra Levander Anvendt Psykologi 2005 (s ) Den Store Forskel artikel af Gorm Vølver, Politiken, Hjernernes kamp Tv-udsendelse fra BBC Diverse intelligenstests og læringsstilstests Ca. 16 lektioner Under dette forløb fokuseres på at hvordan menneskets tænkning er skruet sammen. Teori om hukommelse og perception og indlæring gennemgås. Desuden arbejdes der med kognitive skemaer og muligheden for at forstå menneskets tænkning ud fra disse strukturer. Der arbejdes desuden med ideer om, hvordan tænkningen udvikles og betydningen af kultur i denne forbindelses inddrages. Ydermere, fokuseres der på begrebet intelligens og på forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være intelligent. Side 6 af 12

7 demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd Grupparbejde Pararbejde Diverse tests, øvelser m.v. Side 7 af 12

8 Titel 5 Indhold Hvordan forstår vi mennesket - forskellige perspektiver (skal ses i sammenhæng med forløb nr. 1) Husk den psykodynamiske tilgang til mennesket (se bl.a. titel 2) også hører til her Behaviorismen i Levander Anvendt Psykologi 1996 (s ) Eksistentiel Psykologi og Den Humanistiske Psykologi i Schultz Larsen Psykologiske Perspektiver 1998 (s og 81-82) Kognitiv Psykologi i Hansen og Toft Hvorfor ryger Nille? 2000 (s ). Der er også en del materiale under titel 4 om den kognitive tilgang. Oversigt over psykologiske retninger Cases: Psykologiske retninger og Hvorfor Ryger Nille? i Hansen og Toft Hvorfor ryger Nille? 2000 Ca. 9 lektioner plus den tid der også blev brugt under forløb 1 og 2 og 4 til dette. Under dette forløb er fokus at se på forskellige perspektiver på mennesket. Hvad gør os til de mennesker vi er? Fødes vi som tabula rasa eller har vi noget med os. Bestemmes vi udelukkende udefra eller har vi en essens. Har barndommen determinerende betydning for vores liv eller har vi friheden til at vælge m.m. Under forløbet blev Case Nille brugt til at se på og forklare et menneskes situation ud fra divergerende perspektiver. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normalfungerende menneske redegøre for centrale psykologiske teorier (Nille) og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag inddrage forskellige perspektiver til forklaring af psykologiske problemstillinger formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Gruppearbejde Par-arbejde Intensiv analyse af case Nille Side 8 af 12

9 Titel 6 Andre styrer vores handlinger - Socialpsykologi Indhold Andre styrer vores handlinger, i Samvirke, 12/1996 Øvelser: Beskyttelsesrummet og Stigmatisering og Rosenthaleffekten Social Psykologi Levander: Anvendt Psykologi, 1996 s Spytslikkere Forskningsnyt fra Psykologi 1998, 7 (6) Kopi af kort opsummering af Irving Janis af fænomenet gruppetænkning fra Schultz Larsen Psykologiens Veje, 2008, (s. 357) Onde situationer: Fra eksperiment til virkelighed af Jens Lenler i Politiken 17. maj, 2004 Stanford Prison Experiment besøgt internetside Lydighedens dilemma program om Stanley Milgrams autoritets-forsøg Kulturmøder og Kulturforskelle i Schultz Larsen Psykologiens Veje, 2008, p , , lektioner Under forløbet introduceres eleverne for diverse vigtige socialpsykologiske begreber, teorier og undersøgelser. Det centrale er hele tiden spørgsmålet om, hvordan vi som mennesker påvirker og styrer hinanden. Herunder blev der bl.a. arbejdet med, hvordan socialpsykologien kan være med til at forklare situationer, hvor mennesket handler på måder, som det ellers ikke ville/som synes uempatiske(abu Graib, Milgram, Stanford Prison, Ash m.v.). Under dette forløb berørtes også betydningen af kultur for hvordan verden opfattes og kulturens betydning for bl.a. forståelse eller manglen på samme mellem mennesker. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder inden for socialpsykologien og i denne forbindelse redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser inden for netop dette felt. og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag (- her tænkes bl.a. på forståelsen af kulturelle sammenstød og krigsforbrydelser) demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden (- under dette forløb var det naturligt at arbejde med forskningsmetode og etik især p.g.a. Side 9 af 12

10 de empiriske undersøgelser, vi berørte) vurdere betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Gruppearbejde Pararbejde Psykologiske øvelser Side 10 af 12

11 Titel 7 Arbejdets og identitet Indhold Arbejde og psykologi i Levander Anvendt Psykologi 2005 (s ) Fra samlebånd til moderne organisationsteori i Eggertsen og Rahelt Virksomhed (s.19-28) Gruppeprocesser m.v. i Eggertsen og Rahelt Virksomhed (s ). Case Ole er tømrer + diverse arbejdspsykologiske øvelser/cases Livsformerne fra Eggertsen Familieliv, 2003 (s ) Stress i Holm: Værdier, virke, og vækst voksenlivets udviklingspsykologi, Systime 2002 (s ) Kopi om Coping fra Center for stress Diverse netbaserede stresstests 10 lektioner Under forløbet arbejdes der med arbejdets betydning for identitet og livsform. Der arbejdes med forskellige teorier om arbejdets organisering og ledelsesformer og betydningen af disse. Fænomenet det gode arbejde behandles. Ligeledes ses der på stress og baggrunden for udviklingen af stress, herunder ses på krav-kontrolmodellen og Karaseks ide om sammenhængen mellem denne og stress og læring. demonstrere et bredt kendskab til fagets stofområder, her med fokus på arbejdet og menneskets forhold til arbejde og arbejdets betydning for identitet. redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser ang. arbejde i bred forstand og aktuelt stof formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. Gruppearbejde Pararbejde Tests for stress m.m. på nettet Side 11 af 12

12 Titel 8 Indhold Mini psykologiprojekt Gruppearbejde med selvvalgt problematik i forlængelse af undervisningens indhold, d.v.s. analyse af nyt fænomen med anvendelse af teori/undersøgelser/viden fra undervisningen Repetition af forskellige dele af pensum + det materiale de forskellige grupper desuden fandt på bibliotek 8 lektioner Eleverne arbejdede i grupper med selvvalgte problemstillinger, som skulle indebære analyse af et fænomen med brug af viden fra undervisningen. Produktet var et PPshow med manuskript, som blev indtalt i programmet Screen-cast-o-matic og lagt ud på elevernes fællesdrev. Eleverne forsvarede efterfølgende deres optagelser på klassen og agerede i denne forbindelse opponentgrupper for hinanden og aktuelt stof og kunne forholde sig kritisk til denne viden på et fagligt grundlag formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. demonstrere et bredt kendskab til psykologiens stofområder redegøre for centrale psykologiske teorier og undersøgelser Projektarbejdsform Anvendelse af IT/internet til informationssøgning Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC Hfe Psykologi C Emil Lindeløv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 Maj 13 Institution Roskilde Handelsskole HHX Fag og niveau Psykologi C Uddannelse Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA)

Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) UNDERVISNINGSPLAN FOR PSYKOLOGI C Termin Maj-juni, 14/15 Fag og niveau Lærer(e) Psykologi C Marts-Juni: Jakob Løkke Svinth Hyldgaard (JLH). August-Marts: Lasse Overgaard Andersen (LA) Hold psca Litteraturkilder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf (e) Psykologi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2011-2012 Institution VUC Holstebro Lemvig - Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution HF og VUC v/ibc Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf (e) Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution UCH Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Psykologi B Karin Peters

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 15 Herning HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Vestegnen HF & VUC, Albertslund Afdeling, Gymnasievej

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fagpakke, der sigter mod ansættelse i politiet. Fagpakken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasiet Silkeborg Business College

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber

Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Undervisningsbeskrivelse til elever pensum, teori, begreber Termin Maj/juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Psykologi niveau c Tina Ovesen Hh12psy11123 Materiale:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Psykologi B Claus Peer Bækby

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014/2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Psykologi

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C Anders

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VoksenUddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommereksamen 2015 Institution.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Sommereksamen 2015 Institution. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning hf og VUC Hf Psykologi CB Lise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Camilla Munthe (CMU) PsB2 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Herning

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vibenhus HTX HTX Psykologi C Nanna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 Juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens HF og VUC HFe Psykologi C-B Emil Lindeløv (ELV)/Ander Riber Kraaer(ARK)/Camilla Munthe (CMU) PsB1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Livet i Familien. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin MAJ/JUNI 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) stx Psykologi C Niels Hornborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Handelsskolen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/14 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 2010/11 Silkeborg Handelsskole Hhx Finansiering,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Videndjurs, Handelsgymnasium Rønde HHX Organisation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC, Vordingborg HHX FILOSOFI C Bjarke Jensen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Ma juni 2013 Institution Frederikshavn handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Kulturforståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13/14 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Filosofi C Johanne

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejle Handelsskole HHX Design C CRA HH3A-KOM

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen

Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Kulturforståelse B hohhx2f Ewa Schlünssen Termin juni 2012 Institution ZBC Uddannelse HHX Fag og niveau Kulturforståelse, B Lærere Ewa Schlunssen Hold Kulturforståelse hh2f Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere