DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN"

Transkript

1 DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN RESPONS FRA ISLANDSKE ELEVER I 10. KLASSE 2015 Nuuk, august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir

2 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2 Danskundervisningen i Island Dansk/nordiske sprog er andet fremmedsprog i Island Dansk er på skoleskemaet fra 5./7. klasse til 10. i grundskolen og 1 4 semestre i gymnasiet Antal timer pr. uge er fra 2 4 i grundskolen og 3 6 i gymnasiet Myte om at islandske børn og unge ikke vil lære dansk Få undersøgelser af dansk og danskundervisningen i islandske skoler Få undersøgelser omkring dansk som skolefag i nabolandene

3 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 3 Undersøgelsen Formål At kortlægge danskfaget i den islandske grundskoles regi To parallelle undersøgelser: a) elever og b) lærere Antal deltagere i spørgeskemaundersøgelse A 359 elever i 10. klasse (grundskolens afgangsklasse) 203 (56.5%) piger, 156 (43.5%): drenge 344 definerer sig islandske; 17 fra andre steder i verden (Kosovo, Indland, Polland, Korea, Marocco, Vietnam, Færöerne, Rusland, Kina, Rumenien + blandede med engelsk, amerikansk, afrikansk) Antal deltagere i spørgeskemaundersøgelse B 21 lærere i 10. klasse fra skoler i hovedstadsområdet og provinsen

4 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 4 Offentlige formålsbeskrivelser Nordiske: I skolerne har der hidtil været fokus på børn og unges læsefærdigheder, også når det gælder den såkaldte nabosprogsundervisning i fagene dansk, norsk og svensk. En undersøgelse af internordisk sprogforståelse har imidlertid vist, at udfordringerne med at forstå hinanden ligger i forståelsen af det talte sprog. Målet er at hvert eneste barn skal have en nordisk oplevelse under sin skoletid. Islandske: 25 i Loven om grundskolen The Compulsory School Act stipulates that the National Curriculum Guide is to include provisions for the contents and organization of teaching of Danish or another Nordic language to show the intention of the authorities to give Icelanders an opportunity to be active participants in the Nordic community. Den islandske læseplan The Nordic languages are taught because of the relations and cultural links with the Nordic countries. Our history is intertwined with their history and culture. The cultural heritage is common for all these countries and the languages are of the same branch. The social structure of these nations is based on the same values: democracy, cooperation and equality.

5 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 5 Lande de unge har besøgt N= (92.1%): Danmark 28 ( 9.6%): Finland 50 (17.2%): Færøerne 7 ( 2.4%): Grønland 80 (27.5%): Norge 148 (50.9%): Sverige Antal besøg viser at gennemsnitligt har hver elev besøgt to lande i Norden. Kulturel bevidsthed God bevidsthed om og kendtskab til sprogene i Norden.

6 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 6 Dansk i elevernes nærområde (kontekst) Positivt at have dansk som fag? 224 (62.9%): ja 132 (37.1%): nej N=356 Mulige grunde til at lære dansk: Kender danskere i Island? N= (36.7%): ja 224 (63.3%): nej Dansk er obligatorisk fag? N= (94.9%): ja 18 (5.1%): nej Personlig relation til Danmark? N= (32.2%): ja 240 (67.8%): nej Boet i Danmark? N= (6.2%): ja 332 (93.8%): nej Familie i Danmark? N= (30.0%): ja 247 (70.0%): nej Har venner i Danmark? N= (29.6%): ja 250 (70.4%): nej

7 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 7 Dansk i de unges fremtidssyn (motivation) Eventuelt gavn af at kunne dansk til fremtidsbrug N= (70.5%): ja 104 (29.5%): nej Eventuelt gavn af at kunne dansk for at studere i Danmark eller Norden 276 (78.2%): ja 77 (21.8%): nej N=353 Eventuelt gavn af at kunne dansk for at arbejde i Danmark eller det øvrige Norden N= (76.0%): ja 85 (24.0%): nej Eventuelt brug af at kunne dansk fordi jeg tilhører det nordiske fællesskab N= (67.5%): ja 114 (32.5%): nej Viden om, at når man kan dansk kan man også tale med folk i Norge, Sverige, Finland, Færøerne N= (76.8%): ja 82 (23.2%): nej Norden er en oplagt fremtidsscene for at studere og arbejde N= (56.7%): ja 153 (43.3%): nej

8 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 8 Elevernes tanker om dansk i deres daglige liv Interesse for at komme i kontakt med unge der taler dansk? N= (57.3%): ja 150 (42.7%): nej Interesse for at komme i kontakt med unge der taler norsk/svensk? N= (57.4%): ja 149 (42.6%): nej Bortset fra klasseværelset, hvor har jeg nu brug for at kunne tale dansk? N=335 Receptionskommiteen på skolen; yde service til Danskere/Nordboere i Island; på rejser i Danmark og i Norden; på nettet; til idrætsstævner; sammen med gæster (familie) fra Danmark/Norden; i forretninger; på restauranter, hoteller... (nutiden) Situationer som muligvis kræver, at jeg kan tale dansk? N=335 Turisme i Island, Dk, Norden; arbejde; bosættelse i Dk/Norden; forretninger, restauranter; tale med familie (søskende) og venner i Dk; på skolen; idræt; vise vej; hvis en Dansker/Nordboer ikke taler engelsk, når en dansk udvekslingselev overnatter hos mig, som er meget sjovt. (fremtidsperspektiv) Ingen grund til at kunne dansk i dag, men kunne godt have været for 30 år siden.

9 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 9 Dansk kultur i undervisningen Eleverne har set danske film/tv-programmer på skolen? N= (97.7%): ja 8 (2.3%): nej lyttet til dansk musik på skolen? N= (94.3%): ja 20 (5.7%): nej læst en dansk bog på skolen? N= (78.3%): ja 76 (21.7%): nej

10 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 10 Dansk tale i undervisningen N=341 Opgavetyper Læse højt fra læsebogen, opgaver Svare på lærerens spørgsmål Oversætte gloser fra islandsk til dansk Specificerede taleøvelser Præsentationer af egne projekter I lege og spil I mundtlige eksamener Frekvens Aldrig (30) Sjældent (11) Af og til (20) Ofte (13) Altid (37) Tale er en lærerstyret aktivitet gennem organisering og opgavetyper.

11 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 11 Hvad man taler om og med hvem Indhold: Pensumstyret tale Mine interesser Læreren lægger op med idéer Om bøger Højtlæsning Situationsbundne fraser: tak for timen, kan jeg gå på toilettet? Oversætte tekster fra pensum Ikke noget konkret Samtalepartner: LÆREREN Klassekammerater

12 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Andet som gør sprogindlæring nemmere N=257 Motivation interesse for sproget god lærer transfer fra andre fremmedsprog opnå anerkendelse Tale og lytte Bo i landet, øve udtale, se gode programmer/film med og uden undertekster, tale sproget, lytte til musik/ oplæsning/ samtaler IT-midler Sprog app i telefonen Duolingo Quizlet Læse Læse romaner Sproget som system Ordforråd og sætningslære Oversættelse gloselister, terpe pensum

13 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Prioriteret i undervisningen elevernes syn N= 287 Ø læse 264 0,92 lytte til andre tale 195 0,68 kommunikere med andre på sproget 176 0,61 skrive 216 0,75 gentage 184 0,64 se film og og tv-programmer 179 0,62 computerspil andet 117 0,48

14 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Andet som læreren lægger vægt på i undervisningen - elevernes mening N=252 Ordforrådstilegnelse Gloser Oversættelse Ordbøger I temaer I leg NEJ = 147 Grammatik De fire færdigheder At læse Beskrive billeder skriftligt At tale It-opgaver: Prezy, Duolingo, Kahoot Samarbejde Løse opgaver i par og grupper Spille spil på dansk Diskussioner

15 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir En god dansktime er når... N=294 Atmosfære og disciplin God lærer en lærer som taler godt dansk at læreren lærer os dansk i stedet for at vi læser teksten og svarer på spørgsmål god undervisning Disciplin arbejdsro god atmosfære når vi bruger timen godt når jeg lærer noget nyt når jeg er glad efter timen at emnet interesserer mig at man lærer noget som sigter mod fremtiden Aktiviteter aktion og aktiviteter film i undervisningen krævende projekter når alle er aktive når vi taler dansk og diskuterer samarbejde og tale meget på dansk samtaleøvelser vi får sjove opgaver vi får udfordrende opgaver Jeg synes at vi først skal lære at tale sprog og så at skrive. Når jeg lytter meget til dansk og forstår Nogle timer er bare gode og andre ikke. Negativ holdning (77 = 26%) aldrig eksisterer den slags time? når der er fri i dansktimen når læreren ikke er irriteret

16 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 21 Nemt og svært i tilegnelse af dansk Nemt JA Svært - NEJ Udtale 39.9% 38.4% Ok Retskrivning 42.1% 44.1% Ok Ordforråd 43.1% 56.0% Obs! Skrive sammen med 38.5% 53.1% Obs! Tale dansk med nogen 41.5% 40.5% Ok Lytteforståelse 49.2% 41.7% Obs! Læseforståelse 68.1% 62.7% Obs! Intet 34.5% 73.3% Obs! * Der burde være tilsvarende % tal ved nemt og ikke svært

17 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 22 Elevernes strategier i sprogtilegnelsen 11.1 bruger islandsk når jeg mangler ord N= (79.9%): ja 59 (20.1%): nej 11.5 læser noget jeg selv har valgt N= (44.5%): ja 161 (55.5%): nej 11.2 bruger mimik når jeg mangler ord N= (75.4%): ja 71 (24.6%): nej 11.6 gentager og øver udtale N= (51.0%): ja 141 (49.0%): nej 11.3 noterer jeg nye ord og fraser N= (51.5%): ja 141 (48.5%): nej 11.7 optager det jeg siger taletræning N= (22.1%): ja 226 (77.9%): nej 11.4 læser lektier med en anden N= (72.7%): ja 79 (27.3%): nej 11.8 bange for at lave fejl N= (43.9%): ja 162 (56.1%): nej

18 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 23 Elevernes awareness om sprogtilegnelse 12.1 jeg kan lytte og tale selv om jeg ikke er så god til at læse og skrive N= (58.7%): ja 119 (41.3%): nej 12.2 når jeg læser slår jeg op i ordbogen 200 (68.7%): ja 91 (31.3%): nej N= jeg kan gøre mig forståelig på skriftligt eller mundtlig dansk selv om jeg laver fejl 210 (72.9%): ja N= (27.1%): nej 12.6 jeg vil at læreren retter alle mine sprogfejl 184 (63.7%): ja 105 (36.3%): nej N= jeg har det nemmere at lære sprog end voksne N= (57.2%): ja 124 (42.8%): nej 12.7 jeg kan se at mange danske ord ligner islandske N= (81.0%): ja 55 (19.0%): nej 12.4 jeg kan lære sprog på kort tid hvis jeg anstrenger mig N= (65.9%): ja 98 (34.1%): nej 12.8 jeg kan genkende ord i dansk tale fordi de ligner islandsk N= (82.7%): ja 50 (17.3%): nej

19 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Læreren taler dansk (elevernes mening) N= (9.8%): hele tiden 131 (45.8%): det meste af tiden 137 (47.9%): af og til 18 (6.3%): andet 8 (2.8%): andet - hvad?

20 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Vi hører dansk i næsten alle timer Hvad? N = (66.2%): ja 103 (35.9%): nej 129 (44.9%): Andet Film Om kongefamilien Lydbøger Lytteøvelser tilhørende læsehæftet Læreren Musik Nyheder Oplæste noveller Tv-programmer

21 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Vi skriver dansk i næsten alle timer Hvad? N = (89.1%): ja Diktat Gloser Friskrivning ud fra eget valg Noget i tilknytning til bogen Opgaver fra lærebogen 36 (12.7%): nej 107 (37.7%): andet

22 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 27 Talefærdighed: elevernes selvevaluering 14.1 forstår men kan ikke svare spontant N = (62.1%): ja 110 (37.9%): nej 14.4 åbner aldrig munden på dansk N= (32.1%): ja 195 (67.9%): nej 14.2 svært ved at finde de rigtige ord i samtale 217 (75.6%): ja 70 (24.4%): nej N= tør ikke sige noget på dansk i klassen 87 (30.2%): ja 201 (69.8%): nej N= når jeg ikke forstår gætter jeg N= (73.1%): ja 76 (26.9%): nej 14.6 jeg har et yndlingsord på dansk N= (35.0%): ja 186 (65.0%): nej

23 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Elevernes yndlingsord

24 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Den største studiehjælp N= (37.3%): computer / ipad 91 (32.0%): mobilen 159 (56.0%): ordbøger 208 (73.2%): læreren 36 (12.7%): familien 60 (21.1%): klassekammerat 102 (35.9%): Google translate

25 Nuuk, 6 10 august 2015 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 31 Interessante projekter Klimaduellen tværfagligt projekt om madspild Nordens dage interaktivt projekt med elevdeltagelse ISLEX - en flersproget ordbog fra moderne islandsk til dansk, norsk bokmål, nynorsk, svensk og færøsk Norden i skolen - læremidler Nordiske sprogpiloter målgruppe er lærere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE - ISLAND Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Torshavn 11 15 august 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir NIC nóvember 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2 Danskundervisningen

Læs mere

Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015

Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015 Forhold og holdninger blandt dansklærere i Island forår 2015 N O R D P LU S P R OJ E K T, DANSK 1-2-3 S E M I N A R I N U U K 6. 1 0. A U G U S T 2 0 1 5 B R Y N H I L D U R A N N A O G Þ Ó R H I L D U

Læs mere

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1

Dansk i Vestnordens klasserum BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 Dansk i Vestnordens klasserum ANDEL I DET NORDISKE IMAGE? BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 2 AFSTANDE BEFOLKNING Grønland 55.

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Dansk som transitsprog ind i Norden

Dansk som transitsprog ind i Norden Dansk som transitsprog ind i Norden SPRÅK SÅ IN I NORDEN BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 1 BRYNHILDUR ANNA RAGNARSDÓTTIR OG ÞÓRHILDUR ODDSDÓTTIR 2 AFSTANDE BEFOLKNING Grønland 55

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012

Årsplan for dansk 3. klasse 2011/2012 Sommerferieminder Danskværksteder a. It b. Grammatik c. Skønskrift/Læsning Fabler 41 Emneuge for hele årgangen It Eleverne skal skrive om deres sommerferie. Eleverne fortæller om en oplevelse fra deres

Læs mere

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Undervisning i nabosprog, præsentation af undervisningsoplæg til ungdomstrinnet, Oslo d. 23.3. 2011 v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Målet med nabosprogsundervisning er at udvikle receptive

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island

Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island Danmark Pædagogiske Universitetsskole Didaktik mshp. dansk Synopsis i almen didaktik Vejleder: Thorkild Hanghøj Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island Aarhus, januar 2011 Anna Margrét

Læs mere

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen

Mål for forløb Lasst uns Schlittschuh laufen Tysk 5.-6. klasse Forenklede Fælles Mål (færdigheds- og vidensmål) Mundtlig Lytning Eleverne kan forstå enkle ord, udtryk og budskaber ud fra situation, gestik og mimik Eleverne har viden om det tyske

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage.

Årsplan for dansk i 2. klasse 2014 15. Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage. Årsplan for dansk i 2 klasse 2014 15 Timer og fordeling: Undervisningen består af 9 lektioner fordelt over fem dage Materialer: D dansk for 2 klasse, en, Læsebogen, minilæseforståelsen, Læs og forstå i

Læs mere

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk.

Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Årsplan for dansk i 3. klasse 2013-14. Årsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i skolen s egen Læseplan for faget dansk. Links: http://www.ryparkenskole.dk/index.php?id=121 Forord: Det skal fortsat være

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver )

16.5.2011. Islandsk y udtales som dansk i: ( kylling bliver til killing ) Det islandske E ligner det danske æ: ( elever bliver til ælæver ) Hvordan kan islændingene komme til at lyde mere danske? - praktiske forslag til øvelser og arbejdsformer med afsæt i danskundervisningen for indvandrere i Danmark - Af Peter Raagaard, udsendt dansk lektor

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 1. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17

Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Undervisningsplan for Tysk, 9. B 2016/17 Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Årsplan 2015/2016 Engelsk 3. Klasse

Årsplan 2015/2016 Engelsk 3. Klasse Årsplan 2015/2016 Engelsk 3. Klasse Hovedvægten i engelsk undervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne vil være konkrete,

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc.

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc. Årsplan 2015/2016 Dansk 4.klasse Årsplanen herunder er vejledende. Der vil som altid kunne ske ændringer af årsplanen i løbet af året, hvis der dukker et emne op, som pludselig er meget aktuelt eller spændende.

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

I dette materiale skitseres en række øvelser som kan inddrages, når man anvender Skam i sprogundervisning.

I dette materiale skitseres en række øvelser som kan inddrages, når man anvender Skam i sprogundervisning. Ungdomsserien Skam i nabosprog-undervisning Fag: Dansk Niveau: Udskoling Tv-serien Skam har nærmest fået kultstatus i Norge, og også danskere har opdaget seriens kvaliteter. Anmeldere har rost serien til

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea

L Æ R E R V E J L E D N I N G. Kom til orde. Kørekort til mundtlighed. Hanne Brixtofte Petersen. medborgerskab i skolen. Alinea L Æ R E R V E J L E D N I N G Kom til orde Kørekort til mundtlighed Hanne Brixtofte Petersen medborgerskab i skolen Alinea Medborgerskab og mundtlighed I artiklen Muntlighet i norskfaget af Liv Marit Aksnes

Læs mere

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 5. klasse

Selvevaluering Bifrost 2013-14 Dansk 5. klasse Evaluering dansk 5. klasse (Eksempel på arbejdsplan) Dansk i 5. klasse Pigen og maleren Det første danskforløb i 5. klasse tager afsæt i Hjørdis Varmers bog Pigen og maleren. Bogens fortælling om pigen

Læs mere

Afd. 1 uvm-undersøgelse

Afd. 1 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 2 Besvarelser medtaget i denne rapport... 2 Fysiske: Sikkerhed... 3 Er du kommet alvorligt til skade på skolen?... 3 Kan du altid finde en voksen, når der er frikvarter?...

Læs mere

Handleplan for læse- og sprogstrategier.

Handleplan for læse- og sprogstrategier. Handleplan for læse- og sprogstrategier. Daginstitution Midtbyen. Daginstitutionen "Midtbyen" er en gruppe af vuggestuer og børnehaver, som ligger i Midtbyen og på Silkeborg Bad, 2 km fra centrum. Vi er

Læs mere

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Figur 37. Hjemmearbejdets varighed. 45,7 30,2 10,1 7,0 5,4 1,6 0,0. 0-15 minutter. 46-60 minutter. Ingen lektier. Mere end 60 minutter.

Figur 37. Hjemmearbejdets varighed. 45,7 30,2 10,1 7,0 5,4 1,6 0,0. 0-15 minutter. 46-60 minutter. Ingen lektier. Mere end 60 minutter. gangsmåder. Nogle af de aktiviteter, som typisk knyttes til den direkte metodes fremgangsmåder, anvendes også af en forholdsvis stor del af lærerne. Det bør dog nævnes, at til trods for forskelligt indlæringssyn

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Titel. Data om læremidlet:

Titel. Data om læremidlet: Titel Tema: Fag: Målgruppe: Blue-Bot Blue-Bot robotterne Engelskfaget 0. 4. klasse Data om læremidlet: QR-kode Fører til posten i mitcfu 6 Blue-bot 1 dockingstation Opgaveark Udgiver: PodConsult Udgivelsesår:

Læs mere

Trelleborg Friskole Tilsynsrapport skoleåret 2015/2016

Trelleborg Friskole Tilsynsrapport skoleåret 2015/2016 1 Til skolens forældre og bestyrelse. Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget på skolen er dansk, og at skolens undervisning i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Timefordeling: 2 lektioner om ugen, fredage. Elever: 14 elever. Alle elever er tosprogede, derfor indgår dsa vinklen i undervisningen. Mål for undervisningen:

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten

Du skal se en film om emnet familie o. Drengen i kufferten Du skal se en film om emnet familie o Drengen i kufferten Du skal lære o At tale på dansk om emnet familie. o At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene. o At læse og forstå tekster om emnet familie

Læs mere

Undervisningsmaterialer i dansk beregnet til 10. klasse Udgivet af Námsgagnastofnun - den islandske stats center for undervisningsmaterialer.

Undervisningsmaterialer i dansk beregnet til 10. klasse Udgivet af Námsgagnastofnun - den islandske stats center for undervisningsmaterialer. Undervisningsmaterialer i dansk beregnet til 10. klasse Udgivet af Námsgagnastofnun - den islandske stats center for undervisningsmaterialer. Nordplus projekt, Dansk 1-2-3 Seminar i Nuuk 6. 10. august

Læs mere

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall

Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog Charlotte Tuxen, Irene Haugaard og Rikke Undall Genrepædagogik i fremmedsprog - hvad er det? Genrepædagogik - The Teaching Learning Cycle Stilladsering og læring CL- strukturer

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017. Læringsstil forløb og faglig læsning

Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017. Læringsstil forløb og faglig læsning 1 Årsplan for danskundervisningen i 4. klasse 2016/2017 Periode: Forløb: Færdigheds og videns områder Uge 32-40 Danmark: 5/9-3/10 Folketinget:15/8 12/9 Jeg er William: 22/8 19/9 Chr.4: 5/9 3/10 Emne: Danmark

Læs mere

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet.

2015/16. Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Undervisningsplan for engelsk i 9.a 2015/16 Formålet med undervisningen er, at forberede eleverne på den senere anvendelse af engelsk i uddannelsessystemet. Målet med undervisningen er, at eleverne skal

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Eventyr Mål Niveau Varighed Kilde Tværfaglige links Målsætning: Anbefalet fremgangsmåde: Ekstra aktiviteter:

Eventyr Mål Niveau Varighed Kilde Tværfaglige links Målsætning: Anbefalet fremgangsmåde: Ekstra aktiviteter: Eventyr Mål: At arbejde interkulturelt ved at benytte eventyr fra forskellige dele af verden som emne, for at opnå målene; at styrke den multikulturelle og flersprogede kompetence. Niveau: 3.- 6. klasse

Læs mere

Å rsplan i dansk for 3. klasse

Å rsplan i dansk for 3. klasse Å rsplan i dansk for 3. klasse 2014-2015 Undervisningen vil dagligt variere mellem gennemgang ved smart board, individuelt, par- og gruppearbejde e diskussioner og fremlæggelser. Der vil næsten dagligt

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil

aktiviteter Sport Kryds og tværs opgaver med udgangspunkt i læste tekster. Skriftlig oversættelse. Rollespil Fag: Tysk Hold: 28 Lærer: Rikke Balle Larsen 32-42 Undervisningsmål 9/10 klasse Udtalekorrekthed hovedindhold af lyd- og billedmedier ordforråd Vælge og anvende læsestrategier, herunder nærlæsning og skimming

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere