Tornado Alley Wonder Monsterstorms of the Great Plains 1. del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tornado Alley Wonder Monsterstorms of the Great Plains 1. del"

Transkript

1 Tornado Alley Wonder Monsterstorms of the Great Plains 1. del Af Thomas Dolmer, Kai-Asle Sønstabø og Jesper Eriksen Hvad lokker tre danskere tværs over Atlanten med det eneste formål at jage et af verdens farligste vejrfænomener - tornadoer? Svaret er simpelt, nemlig: fascination af det vilde vejr og de utrolige kræfter, moder natur til tider kan mønstre, selvfølgelig med respekt for de materielle skader og desværre også tab af menneskeliv i baghovedet. Vi var tre vildtvejrsnørder fra Vildtvejrsklubben, Thomas, Kai-Asle og Jesper, der forfulgte en livslang drengedrøm om at se en tornado på tæt hold i virkeligheden. Derfor tog vi i foråret 2006 på tornadochase i det, der svarer til tornadoernes bibelbælte, Tornado Alley, som er en del af The Great Plains i det centrale USA, og hvor der statistisk set er mindst 5 tornadoer om året inden for et cirkulært område med en diameter på ca. 80 km (1). Denne artikel handler om vores tur, og hvad vi oplevede, men først en indledning om superceller, tornadoer og chasing generelt. Superceller De fleste og voldsomste tornadoer forekommer i forbindelse med de såkaldte superceller, og man hører tit, at tornadoer opstår, når varm og fugtig luft fra Den Mexicanske Golf møder kold luft fra Canada og tør luft fra Rocky Mountains. Dette er dog en stærkt oversimplificeret forklaring, for selv om det er rigtigt, at kraftige tordenvejr og superceller tit opstår på denne måde tæt på fronter, er det langt fra alle supercellerne, der producerer tornadoer, og sandheden er, at man ikke præcist ved hvorfor. Begrebet supercelle blev første gang indført i 1964 af den britiske meteorolog Keith Browning, og dækker oprindeligt over en stor og vedvarende tordencelle, som lever meget længere end almindelige konvektive celler og bevæger sig til højre i forhold til middelvinden integreret op Figur 1. Skitse af en typisk HP. gennem skyen. Det har senere vist sig, at superceller også i sjældne tilfælde kan bevæge sig til venstre i forhold til middelvinden, og man snakker derfor om Right- og Leftmovers. Nu til dags bruger de amerikanske meteorologer begrebet supercelle om en roterende tordencelle med en veldefineret cirkulation på radaren, kaldet en mesocyclone, som gerne har en diameter på ca. 3 til 10 kilometer. Man inddeler superceller i tre typer: 1. High precipitation supercells (HP, se figur 1), som ikke er så sjove og ret farlige at chase, da der er et tæt gardin af regn bagved wallclouden (et område som er næsten nedbørsfrit i LP- og klassiske superceller) og derved skjuler, hvor en evt. tornado Vejret, 109, november 2006 side 25

2 måtte være. Tornadoer i denne slags superceller har gerne en kort levetid. 2. Low precipitation supercells (LP, figur 2). Ja navnet giver sig selv, men her forekommer der oftest i stedet kæmpehagl, og de dannes gerne tæt ved drylinen og er kendt som de fantastiske og spektakulære dryline storms, fordi man kan se hele anatomien af supercellen. De danner ikke så ofte tornadoer, som i givet fald typisk har en relativ kort levetid. 3. Den klassiske supercelle (figur 3), som har det hele: store og vedvarende tornadoer, kæmpehagl og kraftig regn og blæst i deres outflow. Nogle gange starter en supercelle som LP og bliver senere til en HP eller en klassisk supercelle. En vigtig faktor i superceller er det vertikale windshear (vindændring). Om normale konvektive celler siges ofte, at de regner sig selv ihjel og derfor ikke lever så længe - gerne under 1 time, men at deres gustfront under de rette omstændigheder så til gengæld danner nye celler og måske et multicellesystem. Grunden til, at de regner sig selv ihjel, er at der ikke er tilpas shear, dvs. den kolde luft i forbindelse med nedbøren bliver ikke ført tilstrækkelig langt væk, men lander oven i opdriften, som er bygens livskilde. Men er der den rette kombination af opdrift og shear, begynder cellen at hælde, således at den kolde nedbør bliver ført væk fra opdriftsbasen, og cellen kan derfor leve længere og måske blive til en supercelle. Men Figur 2. Skitse af en typisk LP. Figur 3. Skitse af den klassiske supercelle. windshear et kan også blive for stærkt i forhold til opdriften, så den konvektive celle populært sagt bliver revet over (1). Opskriften på en supercelle er således: Tilpas meget vertikalt windshear, moderate til høje værdier af opdrift (CAPE), konstant tilførsel af varme og fugtighed til opdriften og en udløsende faktor til at begynde uvejret, altså et løft, som kan ske enten ved fronter, solopvarmning, drylines (se nedenfor), eller en mere kompleks dynamik som en bølge eller en jet højere oppe i atmosfæren, eller oftest en kombination af mange af de nævnte faktorer. Selve supercellerne er gerne isolerede, men kan også forekomme på linier med små mellemrum ligesom almindelige byger. Og nogle gange er der en blanding af almindelige celler i grupper (multicelle-uvejr) og isolerede (embedded) superceller. side 26 Vejret, 109, november 2006

3 Tornadoernes effekt og styrke Rent fagteknisk definerer amerikanerne en tornado som: En kraftigt roterende luftsøjle, som har kontakt med eller befinder sig lige under basen af en cumulusformet sky, og som oftest (men ikke altid) har en synlig funnel cloud (tragtsky) (2). Igen rent fagteknisk er en funnel cloud en roterende sky af vanddamp, som man kunne kalde en kondensationshvirvel, men som ikke nødvendigvis har kontakt med jordoverfladen. For at kunne klassificeres som en tornado skal luftsøjlen have kontakt med jorden. Man kan altså godt have en tornado, selv om der ikke er en synlig funnel cloud, men kun en sky af jord, støv og vraggods (debris). De fleste tornadoer roterer mod uret og bevæger sig fra sydvest mod nordøst, men i princippet kan de rotere begge veje og bevæge sig i vilkårlige retninger. Deres levetid er typisk på under en halv time, nogle gange endda kun få minutter eller måske sekunder. De kan opstå på alle tidspunkter af døgnet og året, men sæsonen topper om foråret og tidligt på sommeren, i tidspunktet fra midt på eftermiddagen til tidligt om aftenen. Tornadostatistikken skal dog tages med et gran salt, da det langt fra er alle tornadoer, der bliver indrapporteret, især om natten, hvor de er svære at se. Fordi der er ekstreme vindhastigheder på spil i en tornado, er det aldrig lykkedes med et instrument direkte at måle vinden i en tornado. Men via. mobile Doppler-radarer er de blevet estimeret helt op til over 135 m/s, mens de allerkraftigste hurricanes kun når op på knap 90 m/s. Men pga. radarens blinde vinkel siger det intet om vindhastigheden helt nede ved jordoverfladen, dér hvor huse og træer bliver revet omkuld. Tornadoer klassificeres, efter hvor megen ødelæggelse de forårsager, på den såkaldte Fujita-skala (F-skala). F-skalaen relaterer vindens skade på omgivelserne til en estimeret vindhastighed, og går i praksis fra F0 med vindhastigheder på m/s til F6, som tænkes stærkt usandsynlig at forekomme, med estimerede hastigheder på mellem 142 og 170 m/s. Vurderingen af en tornados skadevirkning foretages subjektivt af en amerikansk meteorolog fra det lokale National Weather Service kontor. Problemet er, at meteorologen ikke selv har set tornadoen, og der ikke altid er plads i budgettet til at køre ud og se på skaderne. Så tit laves vurderingen ud fra øjenvidneberetninger, f.eks. fra de såkaldte spotters, stormchasers eller medier som tv og aviser (3). Derfor er det meget usikkert, hvor kraftige de forskellige tornadoer egentlig har været. En tornado kan jo godt have sit maksimum i et øde område, for så til sidst at nå området hvor den laver lidt skade lige før den dør ud. Man skal desuden huske, at sammenhængen mellem skadernes omfang og vindhastighederne kun er hypotetiske og aldrig er blevet videnskabeligt testet og bevist. Man har derfor lavet en ny skala, som skulle være bedre, kaldet den forbedrede F-skala, som i USA træder i kraft fra februar Udover de ekstreme vindhastigheder i selve tornadoen kan der opstå skader i forbindelse med kæmpehagl på størrelse med baseballs, skybrudsagtig regn og vindstød af orkanstyrke i forbindelse med det kolde outflow fra/ med supercellernes nedbør, samt torden og kraftige lyn. Det amerikanske varslingssystem Amerikanerne har lært at leve med det vilde vejr, og de amerikanske meteorologer er da også blevet relativt gode til at advare befolkningen mod severe weather, som dækker over tornadoer og/eller hagl større end ca. 2 cm og/eller vindstød større end 24 m/s. Man har officielt udsendt tornadovarsler siden marts 1952, og i dag er det bl.a. Storm Prediction Center (SPC) i Norman, Oklahoma, som udsender Severe Weather Warnings. Op til et par dage i forvejen kan de vurdere, at de atmosfæriske forhold, der begunstiger severe weather, er til stede over et større område - ofte adskilligt gange større end Danmark. Dette er der ikke nogen fast opskrift på, og vurderinger foretages subjektivt af en meteorolog, som starter med at lave et "Convective Outlook", som så senere bliver til en "Mesoscale Discussion" og til sidst (måske) et "watch", som dækker et mindre område. Når meteorologen så endelig opdager, at der f.eks. dukker noget op på radaren eller i hans/ Vejret, 109, november 2006 side 27

4 hendes observationer, eller et øjenvidne indrapporterer f.eks. en tornado, ændres dette watch til et egentligt varsel (warning). Stormchasing som en hobby Skønt de fleste amerikanere gemmer sig i deres stormkældre, når der er udsendt et tornadovarsel, er det ikke alle, der frygter det vilde vejr. Nogle er, hvad man i USA kalder "Stormchasers", som i denne sammenhæng kan oversættes til "uvejrsjægere". Stormchasing er blevet en udbredt hobby, ja nogen vil måske endda sige en livsstil, og kører man rundt i Tornado Alley i højsæsonen, møder man stormchasers fra hele verden, heriblandt Australien, USA, Europa osv., som kun er kommet for én ting: at se de fantastiske, men også farlige Wonder Storms of The Great Plains. Stormchasing er ikke for hvem som helst og kan være forbundet med ekstrem fare. Så førend man går i gang, skal man have sat sig dybt ind i teorien bag de vejrfænomener, man jager, samt vide, hvad det rent praktisk vil sige at chase. Folk chaser af forskellige grunde, nogle for at foretage videnskabelige målinger, andre for at tage billeder til kommercielt brug, og atter andre bare for fornøjelsens/sportens skyld. Mange af amatørerne er uddannede spotters fra National Weather Service (USA's svar på DMI), hvilket vil sige, at de har modtaget et kursus om tornadoer og superceller, og kan indrapportere en tornado, som så rent faktisk fører til udsendelsen af et varsel. De første systematiske forsøg på at spore og opfange kraftige tordenvejr og tornadoer til videnskabeligt brug var The Tornado Intercept Projekt i starten af 1970'erne, som fandt sted i Oklahoma. Dette projekt, koblet med data og erfaring fra tidligere tider, førte til en skitse af en tornadoproducerende supercelle, som ikke skal tages bogstaveligt, men repræsenterer den generelle tendens. Denne skitse bruges bl.a. af stormchasers til at placere sig rigtigt i forhold til supercellen med henblik på en potentiel tornado. Det bedste sted at være er et par km foran og til højre i forhold til wallcloudens bevægelsesretning, da det er dér, der er det bedste udsyn, og man samtidig kan nå at komme væk, hvis der pludselig sker ting og sager. Man skal helst ikke for tæt på wallclouden, som er en sky der er forbundet til uvejrets base, og som tit har form som en lodret mur. Selve tornadoerne forekommer nemlig oftest i området lige under wallclouden, nogen gange med få sekunders varsel, og hvis man kan se, at wallclouden roterer, og der er stærk opdrift i den, skal man være særlig påpasselig. I bil kan man som regel køre fra en tornado, men det kræver selvfølgelig, at man ikke lader den komme for tæt på, og at man kender området, man kører i, så man ikke lige pludselig havner ude på en lille blind vej med en F3 lige i hælene. Det kan derfor betale sig at have GPS i bilen eller i hvert fald et vejkort. Når man chaser, er det derudover vigtigt, at man kan orientere sig, så der må ikke være for mange bakker eller træer, men helst bare et fladt område med frit udsyn, og det er der netop i store dele af Tornado Alley, som er en del af The Great Plains. Er man uerfaren, anbefales det desuden, at man ikke chaser efter mørkets frembrud, da det som sagt er farligt, når man ikke kan orientere sig. De erfarne chasere har dog lært at orientere sig efter lynene i de uvejr, de jager. Når lynet lyser himlen op, får chaseren et kort overblik over uvejrets anatomi, og hvor en evt. tornado måtte være. Superceller opstår som nævnt hyppigt tæt ved fronter, men når man chaser, er det ikke her, man skal befinde sig, da sigtbarheden gerne er for dårlig til, at man kan se noget. Det, man skal chase, er selvfølgelig superceller, hvor man har frit udsyn til deres anatomi; - det kunne f.eks. være i forbindelse med de såkaldte bygelinier (squall lines), som forekommer i varmsektoren foran en koldfront, eller de legendariske dryline storms. Drylinen er et lidt specielt vejrfænomen, som dog også findes i de centrale dele af Vestafrika og i Indien lige før monsunen. Det er en grænse med en ekstrem stor dugpunktsvariation på op til 9 grader/km, der adskiller fugtig maritim luft fra Den Mexicanske Golf fra tør kontinental luft, som oftest kan spores tilbage til de høje tørre plateauer i Mexico og New Mexico. Om foråret og tidligt på sommeren findes drylinen 40 procent af tiden over The Great Plains. I de klassiske tilfælde bevæger den sig pga. solopvarmningen østover om dagen og vestpå om natten og kommer sjældent længere mod øst end 96 grader w. Er de rette forhold til side 28 Vejret, 109, november 2006

5 stede, opstår spektakulære LP superceller gerne på drylinen eller øst for denne (1). Yderligere en anbefaling går på, at man køber sig en Weather Radio, som er en radio, der automatisk går i gang med en alarm, når man kører i et område, som er under Severe Weather Watch ; en stemme over radioen fortæller så om uvejrets styrke og bevægelsesretning. Et uundværligt værktøj, når man er på tornadochase, er adgang til radarbilleder i bilen. Det kan man, hvis man er amerikansk statsborger, få over mobiltelefonen. Men er man europæer, er der ingen anden udvej end at købe det dyre satellitbaserede Baron-system, som koster ca kr. Er man på chase, og ser man pludselig en roterende krogform på radarbilledet, som opfylder de rette betingelser, er det om at være vågen, for så har man at gøre med en mesocyklon og dermed en supercelle, som måske kan producere en tornado. På et radarbillede finder man også en "Tornado vortex signature" (TVS), som er noget mindre og skyldes rotationen fra selve tornadoen, men som ikke i sig selv fortæller noget om, hvorvidt rotationen når overfladen. Ironisk nok er det sværeste ved stormchasing at opspore selve tornadoerne. Man kan sagtens køre rundt i 2-3 uger og tilbagelægge op til km uden at se så meget som en eneste tornado. Og de professionelle firmaer, som arrangerer guidede ture, kommer da heller ikke med nogen garantier, men siger, at de i gennemsnit ser en tornado på 1/3 af deres ture. Grunden til, at det ikke er så let at opspore tornadoer, er selvfølgelig deres korte levetid, og at man umuligt kan vide præcist hvor og hvornår de kommer. Derfor er det som at lede efter en nål i en høstak, og det gælder om at være på det rette sted på det præcist rette tidspunkt, hvilket i praksis er en kombination af held, dygtighed og tålmodighed. Den indledende forberedelse Først havde vi egentligt tænkt os at tage af sted med et professionelt firma, men det var ret dyrt og ville gøre, at vi kun havde råd til at tage af sted i 6 dage. Vi besluttede os derfor til at tage chancen og tage af sted alene i 14 dage og få hjælp og assistance af nogle erfarne stormchasers, som vi havde skrevet med på Stormtrack.org. Det skal her siges, at amerikanske stormchasers er utroligt hjælpsomme og venlige, specielt når de hører at man kommer helt fra Danmark bare for at opleve deres vejr. Det første vi gjorde var derfor at leje en bil, en rigtig 4-hjuls trækker, der kunne tåle terrænkørsel. Den skulle selvfølgelig forsikres, da stormchasing, hvis man er uheldig, godt kan være ret hårdt for bilen, og jeg husker tydeligt en telefonsamtale før vi tog af sted. Jesper: Ja hallo, vi er tre danskere der skal på roadtrip til USA og gerne vil leje en af jeres biler og ville bare høre, om vi er forsikrede hvis vi tilfældigvis får smadret forruden af kæmpehagl?...stille i røret... Telefondamen: Det ved jeg sørme ikke, det er der aldrig nogen der har spurgt om før, kan jeg lige ringe tilbage om et par dage? Det var dog ikke noget problem at få bilen ordentligt forsikret, og nu manglede vi bare at få bestilt flybilletten. Af økonomiske grunde havde vi besluttet os for at flyve til Dallas og derefter køre op mod Tornado Alley graders varme, højt solskin og svag vind lyder som enhver turists drømmevejr, men for en vildtvejrsnørd er det et mareridt. Og det var denne vejrtype der, pga. en solid højtryksblokering over det centrale USA, et såkaldt Omega Block, mødte os den første uge. Der lå en solid subsidens inversion over Tornado Alley, som lagde et låg på konvektionen og gjorde, at de eneste skyer, der var på himmelen, var stratocumulus. Derfor besluttede vi os for at lege turister og køre mod vest helt over til den mexicanske grænse og derefter op mod det høje terræn i New Mexico og videre ned mod Colorado ved foden af Rocky Mountains. Vi fandt ud af, at der også var andre danskere på tornadochase, nærmere betegnet to vejrværter fra TV2-Vejret, som heller ikke havde været så heldige med det vilde vejr og tilfældigvis var ankommet til USA en uge før os, og som på et tidspunkt kun var en dagsrejse fra os. Vi nåede dog ikke at møde dem, men lige omkring den tid de skulle hjem, ændrede dynamikken i atmosfæren sig; en dyb bølgedal i 500 hpa svingede ind over det centrale USA vestfra, og låget, der havde sat en stopper for konvektionen, Vejret, 109, november 2006 side 29

6 forsvandt, og meteorologerne og chaserne på stormtrack begyndte nu at snakke om muligheden for superceller og måske tornadoer. Vores rejse havde dermed ændret karakter fra en turisttur til en rigtig stormchase, og stemningen steg. Vi kørte nu rundt omkring og jagede det vilde vejr, og stemningen var euforisk, da alarmen for første gang gik i gang på vores Weather Radio i den sydøstligste del af Kansas, fordi vi var i et område, der var under en Severe Thunderstorm warning (som jo betyder, at en konkret observation er sket), og Speakeren over radioen sagde seek shelter inside af sturdy building and stay away from windows. Der var dog ikke tale om en supercelle, og varslet gik kun på vindstødene og haglene, - ikke noget, man ikke kan opleve herhjemme i Danmark, når det rigtigt går løs. Det var først i Nebraska den 23. maj, at vi endelig oplevede noget vildt vejr af proportioner, man aldrig ser herhjemme, men det vil Thomas nu fortælle meget mere om. Nebraska chase 23. maj 2006 Storm Prediction center, SPC, havde den sidste lille uges tid haft bl.a. Nebraska og South Dakota markeret i et Slight Risk område for den 23/ Vi havde derfor på baggrund af SPC kort og diverse prognoser valgt byen York i det sydøstlige Nebraska som target area. York er - efter amerikansk målestok - en relativt lille by og har gode trafikforbindelser i alle retninger. Vi ankom dagen før og bookede os ind på Motel Super 8. Vi kunne af jungletrommerne på Stormtrack (det foretrukne diskussionsforum for amerikanske chasere) høre, at DOW (Doppler On Wheels) og TIV (Tornado Intercept Vehicle) også var i byen hvilket vi tog som et tegn på, at vores valg af target area var perfekt. Under en shoppingtur til Wall Mart samme aften mødte vi et filmcrew som var tilknyttet Discovery Channel. De oplyste at resten af filmholdet og DOW + TIV folkene havde base på et andet motel i nærheden af vores. Billede 1. Thomas, Kai Asle og Jesper foran DOW-en i York, lige før chasen begyndte. side 30 Vejret, 109, november 2006

7 Billede 2. TIW-en i York, lige før chasen begyndte. Næste dag var vi på pletten kl. 10. Discovery Channel var ved at optage en dokumentarfilm, og vi talte med produceren om tilladelse til at tage fotos af køretøjerne og at følge med i konvojen. Hun gav os tilsagn til det første, men med hensyn til det sidste skulle vi spørge Joshua Wurman, leder af CSWR (Center for Severe Weather Research), som ejer DOW'en. Vi fik en god snak med ham, og for ham var det OK at vi fulgte med, blot vi blev i baggrunden når det gik løs, og ikke forstyrrede filmholdet. (Vi fandt senere ud af, at der var hyret en sikkerhedsvagt til at holde folk væk fra DOW'en). Vi fik et godt kig ind i DOW'en og dens teknik. TIV en blev også udforsket nærmere. Den består af et chassis fra en Ford pickup, er beklædt med stålplader udvendigt og ruder af skudsikkert glas. I hvert af de fire hjørner er der ben, som kan skydes ned i jorden og således forankre køretøjet. Den vejer over 7 ton og er designet til at kunne modstå en moderat F3 er. Dette er dog aldrig prøvet i praksis, men TIV en har modstået og filmet flere mindre F1 og F2 tornadoer. Antallet af hits kan ses på siden af køretøjet, hvor der på bedste Red Baron-manér er påklistret tornado symboler. Ellers skete der ikke meget de første timer. Vi fik spredte informationer fra forskellige mennesker, men vores indtryk var, at man afventede situationen nøje og ville tage en beslutning, når de sidste modeller var løbet ind. Der var således god tid til at smutte i Wall-Mart og købte lidt frokost og is til cooleren. Da vi returnerede til P-pladsen var der kommet endnu et køretøj; en bil med Mississippi nummerplader, indeholdende tre fyre med laptops, radioer etc. Vi kom i snak med dem, og det viste sig at de også var chasere, den ene, Brian, var professor i meteorologi og de to andre studerende i hhv. meteorologi og veterinærvidenskab. De havde flere års erfaring med stormchasing og indrømmede, at de ikke altid traf de samme beslutninger som DOW/TIVteamet. De mente, at da DOW/ TIV-teamets primære mål var at komme så tæt som muligt på tornadoen, tog de ofte unødige Vejret, 109, november 2006 side 31

8 chancer og risici. Vi var velkomne til at følges med dem hvis vi havde lyst. Udover de omtalte chasere fra Mississippi var der efterhånden mødt 4-5 andre grupper op. Bl.a. mødte vi et par fra Arizona, som havde forsynet deres bil med en haglsikker glaskuppel på taget. Indeni var monteret et fjernstyret videokamera, som kunne drejes 360 grader. Ventetiden var lang. I forbindelse med en tur til Starbucks faldt vi i snak med servitricen, som fik et bekymret udtryk i ansigtet, da vi fortalte hende, at chasere fra det meste af USA og sågar helt fra Danmark, var mødt op i hendes by for at opleve tornadoer. Vi drøftede vejrsituationen med Brian, som ikke mente der ville ske noget før tidligst kl. 15. Temperaturen var nu oppe på omkring 35 grader, og dugpunktstemperaturen lå på omkring grader. Over vores hoveder var der kun cumulus humilis, men lidt nordvest for os lå der derimod et lidt mere spændende skydække, med begyndende dannelse af tcu (optårnede cumulus). Kl. ca gik det så løs. En række celler var begyndt at poppe op i det centrale Nebraska og bevægede sig mod øst, og SPC havde udsendt et tornadowatch (se nedenstående tekst og figur 4). TION CENTER HAS ISSUED A TORNADO WATCH FOR PORTIONS OF: CENTRAL NEBRASKA CENTRAL AND EASTERN SOUTH DAKOTA EFFECTIVE THIS TUESDAY AFTERNOON AND EVENING FROM 210 PM UNTIL 900 PM CDT. TORNADOES...HAIL TO 2.5 INCHES IN DIAME- TER...THUNDERSTORM WIND GUSTS TO 70 MPH...AND DANGEROUS LIGHTNING ARE POSSIBLE IN THESE AREAS. Efter næsten 5 timers venten begyndte der at blive aktivitet ovre hos Days Inn. Køretøjerne blev linet op - først blev der sendt en scout unit ud, så kom DOW'en og TIV'en efterfulgt af diverse SUV'er og campere. Til sidst kom gutterne fra Mississippi, og som rosinen i pølseenden os. Retningen var stik vest via Interstate 80. Vi havde ikke kørt mere end et par km, da vi så de første køretøjer fra konvojen holde i nødsporet. Ved næste afkørsel kørte Brian & Co. fra Interstaten, mens resten af konvojen kørte ligeud. Senere fik vi forklaringen. Brian havde, ved at aflytte deres radiokommunikation med en scanner, hørt at DOW/TIV teamet havde motorproblemer med et af deres køretøjer, og desuden ikke havde nogen internetforbindelse. Endvidere mente Brian, at de ikke kørte i den optimale retning. Vi gjorde et par datastop den næste halvtimes tid, hvor han hentede data (radarbilleder etc.) til nowcasting programmet SwiftWx som lå på hans laptop, via sin mobiltelefon. Det var blæst kraftigt op (vi målte 11.3 m/s på et tidspunkt), TORNADO WATCH NUMBER 380 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 210 PM CDT TUE MAY THE NWS STORM PREDIC- Figur 4. Vi chasede en bygelinie (lilla linie) foran en koldfront, hvor nogle af bygerne var superceller, som kunne danne tornadoer. Det øverste røde område er South Dakota og det nederste Nebraska. side 32 Vejret, 109, november 2006

9 Billede 3. En rigtig supercelle. Ca. i midten ses wall clouden, som roterede svagt, og yderst til venstre ses nedbøren, og derude tordnede det voldsomt. Figur 5. Radarbilledet, der hører til tornado Watch 380, Systemet bevægede sig mod øst. York ligger nede i højre hjørne, ikke så langt fra Grand Island. men stadig stegende hedt. Langsomt men sikkert ledte han os hen imod en stormcelle nær byen Saint Paul, som havde retning direkte mod os. På vej derhen kørte vi gennem områder med til tider meget ringe sigtbarhed. Sedimenter fra de omkringliggende marker blev i den kraftige vind blæst ud over Interstaten og sinkede trafikken. Vores NOAA Weather Radio hylede regelmæssigt og kom med Severe Thunderstorm Warnings og Tornado Watches. Himlen blev gradvist mørkere og mørkere, og til sidst kørte vi i næsten tusmørke. Det blinkede næsten konstant fra fjerne lyn. Der var en hel speciel, uhyggelig og truende stemning. Så fik vi øje på den! En wall cloud (billede 3) var dannet ret forude. Vejret, 109, november 2006 side 33

10 Billede 4. Samme celle som billede 3, men taget længere ude til venstre, og her ser man det flotte farvespil. Brian fandt en sidevej, hvor vi kunne køre ind for at tage fotos og video. Det eneste man hørte var vinden i vegetationen og en fjern rumlen. Vi observerede den svagt roterende wallcloud i ca. 15 min og man kunne også tydeligt se det kraftige outflow område som en massiv mur af nedbør. Wallclouden gik desværre i opløsning kort tid efter. Brian sagde at vi nu var for tæt på, og at det var på tide at trække sig tilbage. Vi kørte således et par km længere tilbage mod hovedvejen. Umiddelbart inden vi nåede hovedvejen, så vi DOW/TIVteamet komme brølende forbi, direkte ind i downdraft'en og "bears cage". Vi trak os endnu længere tilbage, og Brian kunne se at cellen nu var splittet op i to. Når en celle, hvor den vertikale windshear-vektor drejer med uret med højden (en såkaldt rightmover), splittes i to dele, er det den der ligger til højre, der udvikler sig kraftigst til en supercelle, mens den anden splittes yderligere og bliver til en almindelig multicellestorm, så vi gik efter den til højre. Brian havde imidlertid set på de seneste radarbilleder, at en ny, mere lovende celle var under udvikling lidt sydvest for os, så vi justerede vores position, så vi lå foran den. Bilerne blev standset i rabatten på en hovedvej. Vores NOAA Weather Radio kom nu med en Severe Thunderstorm Warning på den storm, der var på vej mod os. Den indeholdt bl.a inch (ca. 5 cm) hagl, og da Brian i forvejen havde sagt, at han ikke ville risikere skader på bilen, hvis der kom hagl, kørte han i sikkerhed for haglene under en viadukt. Vores lejebil var derimod forsikret mod alt, incl. hagl, så vi tog chancen og blev holdende (se billede 5). Stormen, der nærmede sig, havde et frygtindgydende udseende. Den havde fået et turkis-grønt skær, og vi kunne se dens outflow, der blæste støvet op i meter høje hvirvler på markerne. Det var et helt surrealistisk syn at se skyerne tage de former og farver, som vi oplevede derude på Nebraskas prærie. Vi følte os meget langt fra Danmark og de typiske nu nærmest hyggelige danske sommertordenbyger. En patruljevogn med en betjent fra det lokale politi side 34 Vejret, 109, november 2006

11 stoppede op for at høre om vi var i problemer. Da han opdagede at vi var stormchasere fra Danmark, bredte der sig et stort smil på hans ansigt. Det viste sig at han havde været udstationeret på flyvestation Karup og boet i Viborg i Han kunne i øvrigt fortælle, at området vi befandt os i, var befolket af danske indvandrede, og at indbyggerne stort set alle havde danske rødder. Vi havde - set i bakspejlet - i løbet af eftermiddagen set danskklingende bynavne som "Dannebrog", Dannevirke" m.fl. En anden spændende oplysning var, at et par miles derfra lå byen Grand Island, der blev alvorligt ramt af 7 tornadoer 3. juni Det er den by og den vejrepisode, som filmen "Night of the twisters" (vist flere gange på dansk TV) er bygget over. Da de første spæde hagl begyndte at ramme os, kørte betjenten. Vi fik kolde fødder og kørte væk for at finde Brian & Co. Vi søgte læ under halvtaget på en tankstation, og Brian oplyste os om at der nu ville komme "a little wind, some rain and that s about it...". Om det var et udtryk for ironi eller sarkasme skal være usagt, men det var i hvert fald årets underdrivelse. Hvad der her ramte os var noget af det vildeste jeg nogensinde har været ude for. Forestil jer et veritabelt skybrud af proportioner, man kun ser i troperne. Læg dertil vind af stormstyrke, der blæser regnen vandret, lyn der glimter næsten stroboskopisk, torden der buldrer. Og en kakofoni af andre lyde der gør, at man må råbe til hinanden for at blive hørt. Så ved I hvad vi blev udsat for. De ansatte på tankstationen må også have været i tvivl om vores mentale tilstand, at dømme efter deres måbende ansigtsudtryk, da vi dansede og jublede i regnen. Det tog et kvarters tid, og så var det overstået. Vi var helt høje af adrenalin efter den oplevelse. Som tak for Mississippi-fyrenes hjælp inviterede vi dem til middag på Applebees i Grand Island, hvor vi startede med et par øl til at falde ned igen. Efter et godt måltid mad aftalte vi, at vi skulle følges Billede 5. Dravaten fra den tordencelle, der er på vej direkte mod os. Den røde bil tilhører vores amerikanske venner, der er ved at lave en u-vending for at komme i sikkerhed for hagl. Vejret, 109, november 2006 side 35

12 ad dagen efter. Da vi gik udenfor, blev vi som finale belønnet med de flotteste mammatus, som blev belyst af den nedadgående sol. Vi fik hurtigt fat i vores kameraer og filmede løs. På vejen tilbage til York efter solnedgang blev vi vidne til et fantastisk flot lysshow fra en tordencelle syd for York. Der var både CC'er, CG'er og anvilcrawlers. Dagen efter chasede vi igen med fyrene fra Mississippi i håb om, at der ville dannes nye superceller i forbindelses med outflowet fra gårsdagens celler, i den såkaldte "Outflow boundary". Vi vidste at hvis atmosfæren var instabil nok, ville det kunne trigge nye storme. Der blev også dannet kraftige tordenbyger, men ingen af dem udviklede sig til egentlige superceller. Dette var første del af beretningen om vores eventyr i Tornado Alley. Læs med, når Kai Asle i næste (sidste) del løfter sløret for om det virkeligt lykkedes for os at se en tornado. Kommer i næste nummer af Vejret. Referencer 1. Tornado Alley Monster Storms of the Great Plains, af Howard B. Bluestein. 2. Glossary of Meteorology: http: //amsglossary.allenpress.com 3. Storm Prediction Center: http: //www.spc.noaa.gov Skitserne af de forskellige typer superceller er taget fra: TSIII/TSIII_concept.html Fra læserne Jeg har lige læst (på biblioteket) et af de sidste numre af Vejret (maj nummer 107) og jeg fandt på side 7 en lille artikel»har du en historie til Vejret?«. Det har jeg, som følger: Jeg husker at jeg i (formodentlig) februar 1945 (da jeg var 15 år) havde en oplevelse som nok ikke mange har haft. Jeg stod i loftværelset, som jeg boede i (2. sal i vor villa på Svanemøllevej 130 i Hellerup) om eftermiddagen og kiggede ud af vinduet mod øst. Det havde tag af skrå, meget mørke skiferplader (huset er nu desværre nedrevet, alt for tidligt), og vejret var stille og med frost. Solen stod lavt på himlen i syd eller sydvest. Jeg kiggede på istapperne, der hang udenfor ved taget. En af istapperne var meget tynd på midten, og jeg kiggede nærmere på den. Da med et så jeg at den ved det smalleste sted pludselig bøjede sig og et par sekunder efter knækkede og faldt ned. Næsten ingen kan have oplevet noget lignende, tror jeg. Mvh, Svend. E. J. Henriksen Svar: Istappen er nu landet i god behold i Vejret med over 60 års forsinkelse! Desværre er beskrivelsen for mangelfuld til at man kan sige noget fornuftigt om det gamle mysterium. Fx må man spørge om istappen hang skævt umiddelbart før gerningsøjeblikket, og hvad der evt. var årsag til at den havde et smalt sted normalt er istapper jo gulerodsformede? Der må graves lidt mere i hukommelsen, Svend - og kan den pågældende istap evt. måske ligefrem fremskaffes hmmm? Det kunne være interessant og høre om nogle af Vejrets læsere har set noget lignende og om nogle har en forklaring? Med venlig hilsen "Vejrets detektiver - Holmes og Watson" alias John Cappelen og Leif Rasmussen. side 36 Vejret, 109, november 2006

2 7/8/2006 TORNADOER OG SKYPUMPER NATURENS ALLERVILDESTE DANS

2 7/8/2006 TORNADOER OG SKYPUMPER NATURENS ALLERVILDESTE DANS TORNADOER OG SKYPUMPER NATURENS ALLERVILDESTE DANS I den nederste del af atmosfæren troposfæren opstår der hele tiden hvirvler hvor luften roterer omkring en mere eller mindre lodret akse der nedadtil

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vejret - hvad er det?

Vejret - hvad er det? Dette lille vejrkompendium er tænkt som baggrund til lærerne og vil dels prøve at afklare forskellige begreber omkring vejret, dels komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. At arbejde

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Arbejde med EKSTREMT VEJR i 8.x

Arbejde med EKSTREMT VEJR i 8.x Arbejde med EKSTREMT VEJR i 8.x 8.x har arbejdet med VEJRET i både fysik/kemi og geografi. Eleverne har lavet vejrmålinger og læst vejrudsigter fra DMI. Desuden har klasset lært om drivhuseffekten og klimaændringer.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

DET GYLDNE TÅRN. Men i Danmark er vi tøsedrenge sammenlignet med udlandet. Her er vores bud på en Top 6 (2010) over verdens vildeste forlystelser:

DET GYLDNE TÅRN. Men i Danmark er vi tøsedrenge sammenlignet med udlandet. Her er vores bud på en Top 6 (2010) over verdens vildeste forlystelser: DET GYLDNE TÅRN En forlystelse, der er så høj som Det gyldne Tårn, er meget grænseoverskridende for mange mennesker. Det handler ikke kun om den kraft man udsættes for, og hvad den gør ved kroppen. Det

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

ipad let øvede, modul 9

ipad let øvede, modul 9 31102014AS ipad for let øvede modul 9 Underholdning på ipad Der er mange muligheder for underholdning på ipad'en: I dette modul gennemgås, hvordan man kan se TV, høre eller se podcasts (video- og lydudsendelser)

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: 89 48 30 48 Fax: 89 48 30 58 E-mail: telecon@image.dk Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september - 10. oktober

Læs mere

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer

7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer 7. øvelsesgang - atmosfærisk stabilitet, luftforurening og Føhnsituationer Til besvarelse af nedenstående opgaver anvendes siderne 36-43 og 78-81 i klimatologikompendiet. Opgave 7.1. På en ø opvarmes luften

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans

Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans Orkaner - vejrgudernes hvirvlende dans Frygtindgydende hvirvler i atmosfæren - orkaner, stærke storme og tornadoer - er heldigvis forholdsvis sjældne. Det skal blæse op mod 120 kilometer i timen, før man

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera

10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera 10 tips til dit placering og vedligehold af dit vildtkamera 1 Check ALTID for software opdateringer til dine kameraer INDEN du køre hjemmefra. Dette er en ting, mange har prøvet at overse, og det kan spare

Læs mere

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004

Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Jetstrømme og polarfronten giver våd sommer 2004 Af Ove Fuglsang Jensen Når man nu som brevduemand har haft adskillige weekender med mere eller mindre regn, kan man stille sig selv spørgsmålet: Hvorfor?

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Motorvejen Hårup-Låsby

Motorvejen Hårup-Låsby Trafik Motorvejen Hårup-Låsby 1 1 2 2 Tilslutningsanlæg Hårup Når det nye tilslutningsanlæg bliver taget i brug, er der kun motorvej øst for det, i retning mod Aarhus. Derfor bygger Vejdirektoratet en midlertidig

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.?

2. En knallert må i Danmark køre 30 km/t. Hvordan er Dæmonens hastighed i toppen af loopet, i forhold til en knallert, der kører 30 km/t.? Inspirationsark 1. I Tivoli kan du lave et forsøg, hvor du får lov til at tage et plastikglas med lidt vand med op i Det gyldne Tårn. Hvad tror du der sker med vandet, når du bliver trukket ned mod jorden?

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Skyerne - himlens vejrudsigt

Skyerne - himlens vejrudsigt Af John Cappelen, DMI Storm P. sagde engang : Der findes ikke dårligt vejr - kun forkert påklædning! Det kan der selvfølgelig være en vis form for sandhed i, men det er nu engang rarere og mere bekvemt

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner DR s EAN nr. er: 579 000 165 9905. Pris for kursus via DJMX: 29.500 Dette beløbdækker undervisning, flybillet og ophold.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere