SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELV-EVALUERING. Gitte Jørgensen. Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil"

Transkript

1 SELV-EVALUERING Gitte Jørgensen Glamsbjerg Efterskole 2014/2015: Livsstil

2 Forord Vi har igennem de sidste par år haft fokus på begrebet LIVSSTIL, som vi mener kan fungere som et samlet begreb for de kompetencer, vi gerne vil give eleverne med herfra. Der overordnede spørgsmål for dette skoleårs selvevaluering er: Hvorledes er det lykkedes os at implementere livsstilsprojektet på efterskolen. Selvevalueringen skal foretages med udgangspunkt i skolens værdigrundlag, og man kan godt tillade sig at sige, at vores definition af livsstilsarbejde og skolens værdigrundlag er to sider af samme sag: Definition af livsstil: For os betyder livsstil den måde, man tænker over og lever sit liv på. I løbet af dit skoleår på GFE vil du få mange forskellige input, der gerne skulle hjælpe dig med at træffe nogle gode valg i dit liv fremover. Efterskolens værdigrundlag: Glamsbjerg Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig/koldske tanker om menneskelivet og skolelivet som udgangspunkt for efterskolens værdigrundlag: - Vores grundholdning er, at mennesker er forskellige, og at der i denne forskellighed ligger en stor styrke. - Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne kræfter og evner. Vi ønsker derfor at stimulere de unge menneskers selvværd ved at give den enkelte passende udfordringer så vel fagligt som menneskeligt, ligesom vi ønsker at udvikle det hele menneske. - Efterskolelivet er et forpligtende anliggende for såvel skolens ansatte som for de unge mennesker, der skal opleve et værdifuldt fællesskab, hvor de gennem medindflydelse og medansvar oplever sig selv som en vigtig del af helheden. Vi har evalueret i personalegruppen, bl.a. via individuelle spørgsmål til den enkelte medarbejder og gruppedrøftelser. Nedenfor er anført de overordnede spørgsmål: Hvordan har du/vi arbejdet med livsstil i skoleåret 2014/15? Hvordan har dit/vores arbejde med livsstil bidraget til, at eleverne har oplevet det positive ved forskellighed? Hvordan har dit/vores arbejde med livsstil bidraget til at give eleverne positive oplevelser af egne evner, øget deres selvværd og givet dem passende udfordringer? Hvordan har dit/vores arbejde med livsstil bidraget til, at eleverne har mødt et værdifuldt fællesskab, hvor de gennem medindflydelse og medansvar oplever sig selv som en vigtig del af helheden? Hvordan arbejder vi med livsstil? Vi arbejder med livsstil inden for mange forskellige områder af efterskolelivet, og her skal blot fremhæves nogle stykker: I hustimerne arbejder vi bl.a. med livsstil, når eleverne møder hinandens forskelligheder. Det giver anledning til spørgsmål og refleksion, når de hører om de andres baggrund og erfaringer, og på en kultur- og realkompetencedag i begyndelsen af skoleåret er der fokus på, hvor eleverne kommer fra, både elever, der har etnisk danske rødder, elever fra Grønland og elever med en anden religiøs baggrund. Vi arbejder ligeledes med livsstil i hustimerne, når vi underviser eleverne i konflikthåndtering, og når vi har målsætningssamtaler med dem. Skolens samværsregler er med til at støtte op om livsstilsprojektet i forbindelse med at give eleverne kompetencer til at træffe fornuftige valg. Vores insisteren på, at eleverne skal overholde tidspunkter og passe 1

3 deres opgaver/pligter, er ikke kun en nødvendighed for at få efterskolens fællesskab til at fungere, men er med til holde fokus på, at det også er krav, eleverne vil blive mødt med på fremtidige uddannelser og arbejdspladser. I skolens linje- og valgfagstilbud er der også mulighed for at arbejde med livsstil, både den fysiske og mentale og den mere reflekterende side af livsstilsbegrebet. På kokkelinjen arbejdes der bl.a. med råvarehåndtering, hygiejne, egenkontrol og med fremstilling af sund og velsmagende mad, og eleverne får et indblik i, hvad det vil sige at uddanne sig som kok, inden de i givet valg vælger det som ungdomsuddannelse. På designlinjen har eleverne været på uddannelsesbesøg på Kunsthåndværkerskolen i Kolding og har derigennem har mulighed for at reflektere over om design og billedkunst skal være en del af deres fremtidige uddannelsesforløb eller bare en givende hobby. På linjen for livsstilspiloter har der, som navnet siger, været ekstra meget fokus på livsstil, idet der både har været arbejdet med at komme i god form og afprøve forskellige motionsformer. På det mentale område har der været arbejdet med Økonomi for unge og med Psykologi for unge. Nogle af de emner, der arbejdes med på linjen for livsstilspiloter, kan også vælges af de øvrige elever som valgfag, fx Økonomi for unge, Psykologi, CrossFit og Mountainbike. Hertil kommer valgfag som Boksning, Håndbold, I form til ski, Beachvolley og Filosofi, der gerne skulle give elever mulighed for at finde ud af hvilken motionsform, de godt kan lide. Hvordan har eleverne oplevet det positive ved forskellighed? I mange tilfælde kræver det næsten ikke noget fra skolens medarbejdere at give eleverne denne oplevelse med. De fleste elever reflekterer automatisk over hvor spændende det er at komme til at lære nogle mennesker at kende, som de nok ikke havde mødt, hvis det ikke var for efterskolen. Det kan være unge, der har en helt anden stil (tøj, frisure, makeup osv.) end de mennesker, man omgås til daglig, eller unge med helt andre interesser eller opvækstvilkår end man selv har. De fleste elever kan glæde sig over, at efterskolen har tvunget dem til at åbne op og være nysgerrige, og de kan konstatere, at det har beriget deres liv og gjort deres verden større. I flere af skolens aktiviteter skal der løses opgaver, der kræver forskellige kompetencer eller styrkeområder. Det mest oplagte eksempel er musicalugen, hvor eleverne selv vælger deres arbejdsområde, men hvor alle arbejder mod samme, fælles mål. Hvad er bandet uden lydmændene, hvad er skuespillerne uden kostumefolk og sminkører og hvad ville forestillingen være uden en god lyssætning. Også under teambuilding-aktiviteterne i opstartsugen og under superdøgn er der fokus på samarbejde og nå fælles mål ved hjælp af gruppemedlemmernes forskelligheder. Hvordan har eleverne fået positive oplevelser af egne evner, passende udfordringer og øget selvværd? På Glamsbjerg Efterskole er livsstil og udfordringer uløseligt forbundne. Vi vil nemlig gerne udfordre vanetænkningen, og vi vil gerne udfordre eleverne til at udvikle sig. I såvel den almindelige, daglige undervisning som i emneuger, på ture og lejrskole forsøger vi at give eleverne udfordringer, der passer til den enkelte elevs udgangspunkt. I undervisningen arbejder vi med zonen for nærmeste udvikling, og her oplever eleverne, at det kan betale sig at kæmpe og udfordre sig selv. I matematik for vores superhold har der eksempelvis været arbejdet med bevægelse i undervisningen, og det har været en udfordring for en del af eleverne, der er vant til, at matematik foregår ved en computer eller ved et bord i undervisningslokalet. Matematik i bevægelse har kørt hver fredag i en lang periode og 2

4 har givet eleverne både fysiske og sociale udfordringer. Og da eleverne først havde vænnet sig til det, har det helt klart flyttet deres grænser for troen på egen udvikling. Både kokkelinjen og linjen for livsstilspiloter har udfordret eleverne ved undervisning, der viser, hvor maden kommer fra. Eleverne har eksempelvis skullet tilberede en høne og har mere med i hele processen fra slagtning til stegning på bål. Ingen elever er blevet tvunget til at deltage i mere end de havde mod på, men alle er blevet udfordret og har fået en øjenåbner. Der kan gives rigtigt mange eksempler på, hvordan elevernes selvværd er vokset, fordi de har haft positive oplevelser af egne evner, men her har fokus på livsstilsarbejdet, så vi nøjes med yderligere et eksempel: Vi har haft en elev på designlinjen, der har været frustreret over at skulle tage stilling til fremtidige uddannelsesvalg. Hun har igennem året udviklet sig markant fagligt inden for de områder, eleverne har arbejdet med på designlinjen, ikke mindst inden for arbejdet med smykker. Linjens besøg på Kunsthåndværkerskolen var med til at åbne øjnene for, at man godt kan vælge sig en fremtid inden for det kreative område, og et praktikforløb hos en guldsmed bekræftede hende i, at det var den vej, hun skulle gå. Hvordan har eleverne mødt et værdifuldt fællesskab, hvor de har oplevet sig selv som en vigtig del af helheden? Musicalugen har allerede været nævnt i et tidligere afsnit, men er også helt oplagt at nævne her. I denne uge bidrager hver enkelt elev med det, han eller hun er god til, og ingen af opgaverne eller arbejdsfunktionerne kan undværes. Det gælder også de øvrige aktiviteter, der er nævnt som eksempler på, at eleverne oplever styrken ved forskellighed. I elevhusene er hver enkelt elev en vigtig del af helheden, både for husets sammenhold og for de praktiske opgaver, der er fordelt mellem eleverne i huset. Hvis eleverne på et værelse ikke fungerer sammen, kan en flytning komme på tale, og i mange tilfælde involverer det de øvrige elever i huset, der også må indgå i flytteplanerne. Her oplever eleverne, at de alle sammen må bidrage og måske gå på kompromis med egne ønsker for at alle kan have det godt. Det kan godt være en svær proces, men ikke desto mindre synes vi, at der finder en vigtig læring sted undervejs. Hvad fungerer mindre godt? På linjen for livsstilspiloter oplever vi, at linjen er meget søgt ved skoleårets begyndelse, men efterhånden falder en del elever fra, og de elever, der er på linjen er svære at motivere, når det gælder faglige forløb, hvor der fx arbejdes med kost og motion, eller hvor der arbejdes målrettet med, at eleverne kommer i bedre form. Til gengæld nyder eleverne, når der er tale om mere enkeltstående aktiviteter, hvor de skal prøve noget nyt. I forbindelse med vores måltider laver vi bordplan for eleverne, så de også kommer til at spise sammen med nogen, de måske ikke er så meget sammen med i hverdagen. Denne bordplan ændrer vi nogle gange i løbet af skoleåret, for det er vigtigt for os, at eleverne oplever forskelligheden og udfordres til at snakke med andre. Det ser dog ikke ud til, at vores gode intentioner kommer helt i mål. Vi kan opleve borde, hvor næsten ingen snakker sammen, og vi oplever også med jævne mellemrum, at eleverne snyder sig til at sidde sammen med deres venner. Vi oplever indimellem, at en elev kan have så mange dårlige oplevelser med i bagagen, at vedkommende har svært ved at indgå i et fællesskab eller har mistet troen på, at det kan lykkes. Denne elev vil også ofte 3

5 stejle overfor bare ganske små udfordringer, og de andre elever oplever måske, at vedkommende unddrager sig fællesskabet, både når det gælder den mere sociale side, og når det gælder løsning af fælles opgaver. Hvordan vil vi blive endnu bedre til at arbejde med livsstil? Vi skal i første omgang tydeliggøre over for os selv, hvor og hvordan vi arbejder med livsstil: I hustimerne På linjerne Ved arrangementer og aktiviteter Gennem samværsreglerne I arbejdet med elevernes realkompetencer/målsætningssamtaler Vi kan ligeledes blive bedre til tydeliggøre dette livsstilsarbejde over for eleverne og bringe dem til at reflektere over begreber som forskellighed, fællesskab, udfordringer og udvikling og bruge det som en motivationsfaktor. I hustimerne kan vi blive bedre til at italesætte, at uoverensstemmelser og konflikter ikke bare er et onde, men at løsningen af dem giver eleverne en vigtig læring og er med til at udvikle dem. Vi kan ligeledes blive bedre til at forlange, at eleverne tager medansvar for hinanden ved at synliggøre deres forskellige vilkår og baggrund. Vi har nok i de senere år haft en tendens til at køre både ressourcestærke og mindre ressourcestærke elever på skåneprogram, forstået på den måde, at vi nogle gange har tænkt, at eleverne jo ikke er kommet på efterskole for at tage sig af andres problemer, og det har vi så handlet ud fra. Og for de svagere elevers vedkommende har vi nok i for høj grad respekteret deres ønske om, at andre ikke må kende til deres svagheder. Vi forestiller os, at vi - selvfølgelig med respekt for, med empati for og i samarbejde med den enkelte elev kan skåne lidt mindre. Det er ikke altid til den svage elevs bedste, at de andre ikke får noget at vide, for det kan tværtimod øge de andre elevers forståelse for denne elevs særlige vilkår og motivere dem til at yde lidt ekstra. Dertil kommer, at vi godt kan blive bedre til at give eleverne forståelse for, at de stærkeste skuldre skal trække de tungeste læs, eller med andre ord lade mere ressourcestærke elever forstå, at når vi forventer noget mere af dem, er det naturligvis fordi vi også gerne vil have, at de udvikler sig. De er selvfølgelig ikke kommet på efterskole for at løse andres problemer, men de kan opleve, at det også gør dem godt, hvis de hjælper en anden, der har brug for det. På linjerne skal det synliggøres, hvordan den enkelte linje arbejder med livsstil, og der skal måske planlægges events eller ture, hvor livsstil er i fokus. Linjen for livsstilspiloter skal have sin undervisningsplan op til revision, og der skal kigges på, om vi er gode nok til at beskrive linjen, så kommende elever ved, hvad det er de vælger. Når vi planlægger skoleårets fællesarrangementer, vil det være fornuftigt at have fokus på livsstilsbegrebet og lade dem dække nogle af de områder, vi ikke kommer så meget ind på i hverdagen. Når vi taler med eleverne om vores samværsregler, kan vi blive bedre til at tydeliggøre, at der ikke bare er tale om restriktioner, der skal få efterskolens fællesskab til at fungere eller gøre de voksne trygge, men at der rent faktisk er tale om krav, som de skal kunne leve op til i deres fremtid også. 4

6 Vi har igennem en årrække arbejdet med realkompetencer, forstået som elevens faglige, personlige og sociale kompetencer, og som afslutning på skoleåret har eleven fået et realkompetencebevis. Det er selvfølgelig helt åbenlyst, at vi fortsat skal arbejde med de nævnte kompetenceområder, men såvel begreb som metoder kan godt trænge til en justering i forhold til bl.a. livsstilsarbejdet. Vi påbegynder en møderække i personalegruppen med ovenstående i fokus og med opstart 1. juni 2015, så vi er klar med en tydeligere livsstilsprofil til det nye skoleår. 5

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere