fra tisl,~riair~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisl,~riair~ktør~n"

Transkript

1 Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!. Der blev i sidste uke saltet tønder mot ifjor tønder. I Vik i Nordland fylke er i uken sat flere smaastæng. Der er ialt optat 2300 maal 5 herav noget garnsild. Prisen for notsilden 2585 kr. og garn silden 7585 kr. pr. maal. I Brønnøy er sat 4 nye stæng. I Hadsel ujevnt dri vgarnsfiske indre Eidsfjord, fra 05 maal. Intet notstæng, ukefangst 340 maal, pris kr. maalet. Ialt inden fylket oplat maal mot ifjor maal. Ukefangsten i Namdalen er kun 1000 maal, herav er opfisket 100 maal garnsild i Fosnes, Leka 490 maal og Namsos 405 maal. Prisen var i Fosnes 2570 kr. maalet, Leka 3070 og i Namsos 2555 kr. Størrelsen av silden 36 streks, litt 7 streks. Efter at der i forrige uke var sat saa mange stæng i SørTrøndelag fylke skulde nwn ha ventet et bra fiske i uken, men ukefangsten beløp sig kun til 5457 maal. Bedst fiskedes i 0rlandet, hvor der blev. aptat 2000 maal, hvorav 200 maal garnsild; der blev sat 9 nye stæng. Det meste av fangsten blev saltet og betaltes med 945 kr. pr. maal. I Bjugn blev der i uken optat 1450 maal, hvorav iset 30 maal og saltet 2100 tønder. Kvalitet 47 streks, pris I Aafjorden er sat 6 mindre stæng, garnfisket ubetydelig ptat 390 maal, pris 2578 kr. Ialt er der for hele landet til 6 solgt sildoljefabrikker maal, hermetikfabrikker 1589 maal og saltet handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis og i er der ijandbragt 967 tønder flækket og 643 tønder rundsaltet dorgemakrel til Kristiansand av 28 svenske fartøier. Br i s l i TI g fis k e t. Der meldes, at der i Kristianiafjorden i sidste uke er opfisket en god del B ank fis k e t. Til Aalesund I brisling. er der indkommet 6 dampskibe med lange og brosme og kveite. Pris 40 øre Vei l' e t. Meteorologiske obserfor lange, 2527 øre for brosme og vatorium beretter: kr for kveite. Ukefangsten Søndag 31 august: Let sydvestblev lange, Hg bris fra Fredrikshald til Statt, brosme og kveite. Mo sydostlig bris fra Statt til Lofoten 5 torbaatene er sluttet. svak østlig vind paa Finmarks I uken 2430 august er der fra kysten. Værøy opfisketl000 kveite, pris Mandag 1 september: Let vestkr. 2 pr. Hg bris fra Fredrikshald til Lofoten, Fra Moldøen meldes om ubetyde frisk sydlig bris paa Finmarkslig bankfiske, i de 3 ukerne 9 aug. kysten. 30aug. er opfisket 600 kveite, Tirsdag 2 september: Frisk, syd 950 torsk, 100 sei og 400 lig bris fra Fredrikshald til Statt, anden fisk. Intet i uken der endte let vestlig bris fra Statt til Lofoten, 30 august. frisk nordvestlig bris i VestFinmar H j e ill f ø l' t I s l and s s i l d. l ken, frisk sydlig bris i ØstFinsidste uke blev der hjemført 6110 marken. tønder Islandssild, hvorav til Ber nsdag 3 september: Frisk sydgen 900 tønder, Aalesund 4486 tdr., Hg bris fra Fredrikshald til Statt, og til Kristiansund 724 tønder. Ialt let sydvestlig bris fra Statt til Lotil 6 september er der indført foten, frisk vestlig bris ved Fintønder Islandssild. Kvaliteten er markskysten. iaar meget god, fet og stor sild. Torsdag 4s8pternber: Let ostlig K y s t mak rei fis k e t. Dette bris paa sørkysten, svak sydostlig fiske holder sig jevnt smaat, uke vind paa vestkysten, frisk sydvestfangsten er stk. 5 hvorav til lig bris fra Statt til Nordkap, frisk Kristiansand 13500, Grimstad sydlig bris i 0stFinmarken , Kragerø og Lange Fredag 5 september: Svak sydsund de 2 sidste uker. Hele ]jg vind paa sørkysten, let sydlig ukefangsten er solgt fersk. Ialt til bris paa vestkysten, svak østlig vind 6 septbr. er der opfisket paa Romsdalskysten, let vestlig bris stkr., makrel mot ifjor , paa Nordlands og Finmarkskysten og Lørdag 6 september: Svak syd D o r g e m. a k' rei fis k e t i østlig vind paa sørkysten, frisk syd Nor d sjø e n. Der er i sidste uke Eg bris paa vestkysten, let sydvestankommet 6 svenske fartøier til Kri Hg bris fra Statt til Lofoten, let sydseptember anmeldt optat stiansand med tilsammen 221 tønder Hg bris paa Finmarkskysten. maal fetsild, hvorav iset 870 maal, Nordsjømakrel.. Ialt til 6 september '[ ''T' ''"'"''''"

2 l UKENTLldE MeDELELSER FR NRSK FrSKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 10 september 1919 Fefsildfisket. Brtnjngr Fiskeriinspektøren i Bodø telegraferer 7 september: Forløpne uke noget, tildels godt, garnfiske Vestfjorden strækningen Risvær Tranøy, men gaarnat mislig, av 150 farkoster kun 10 1/5maal, øvrige uten fangst. Forøvrig kan fetsildfisket hittil nærmest betegnes som mislykket, sild har været tilstede flere steder, tildels av bra størrelse, men neppe nogen større mængde. Det synes at være lite aate tilstede iaar, maaske det er aarsaken. Mange mener, at snurpenoten har været til hinder for fisket. Maaske vil fjordene nordenfor Tromsø gi bedre fangster senere paa høsten. ttltgrammr Makrelfisket fra Skagen. pslag 7. 6/9: Makrelfisket fra Skauen: Fal1gsterne har den senere. tid været. ten betydning. Makrellen har været liten og fangsterne smaa. Makrelfisket antagelig slut. Dorgemakrelfisket i Nordsj.6en. pslag 44. Trondhjem 6/9: Bjugn lensmandsdistrikt: I uken 30 august6 september sat 3 mindre notstæng. Garnfisket fra 01 maal, middelfangst % maal, opfisket 1450 maal, deravantages iset 30 maal, saltet handelsvare 2100 tønder. Resten hjemmeforbruk. Kvalitet 47 st1'eks, pris Tilstede 23 notbruk med 350 mand, 80 garnbaater med 200 mand, 12 kjøpefartøier. Aafjorden lensmandsdistrikt: I uken 29 august5 september sat 6 mindre notstæng, garnfisket 0%, middelfangst % maal. pfisket 390 maal, hvorav med garn 90 maal, herav antages saltet handelsvare 385 tønder, resten bjemmeforbruk. Kvalitet 36 streks, pris 2578 Tilstede 70 garnbaater med 140 mand, 17 notbruk med 320 mand, 24 kjøpefartøier. Ørland lensmandsdistrit: I uken 28 august4 september sat 9 mmdre notstæng. Garnfisket fra 13 maal, middelfangst 1 maal. I uken opfisket 2000 maal, hvorav garnsild 200 maal, herav solgt sindoljefabrik 80 maal, saltet handelsvare 2900 tønder, resten hjemmeforbruk. Pris fra 945, kvalitet 46 streks. Tilstede 20 garnbaater med 40 mand, 9 notbruk med 170 mand, 12 kjjpefartøier. Hitra lensmandsdistrikt: I uken 27 aug. 3 september sat 10 smaa notstæng, intet garnfiske. ptisk et 150 maal, herav saltet handelsvare 227 tønder. Kvalitet 56 streks, pris 364D Tilstede 10 notbruk med 150 mand. Fillan lensmandsdistrikt: I uken 2229 august intet nyt stæng. garnfisket 02, middelfangst 1/5 maal. pfisket 15 maal, hvorav saltet handelsvare 34 streks, pris Tilstede 200 1mrnbaater med 400 mand, 10 notbruk ed 100 mand, 10 kjøpefartøier.. Frøya lensmandsdistrikt: I uken 28 august2 september intet nyt notstæng, endel garnfiske. pesket 800 maal smaasild, hvorav salet handelsvare 1200 tønder, pris Efter telegram idag er de sidste dage sat 8 smaa notstæng smaasild i omegnen Svellingen. Ialt opfisket jnden fylket maal, hvoravantat iset 620 maal, solgt sildoljefabrik 8380 maal, hermetikfabrik 320 maal, saltet handelsvare tønder. Fylkesmanden. pslag 47. Namsos 6/9: Fosnes: Denne og forrige uke opfisket 100 maal garnsild, 36 slreks, pris 25c70 kr. Virket til handelsvare 150 tønder, intet nyt stæng, avtagende garnfiske. Leka likesaa: pfisket 490 maal, 36 streks, pris 3070, derav virket til handelsvare 400 tdr.; solgt sildoljefabrik 220 maal. Namsos: ptisket 405 maal, 367 streks, pris 2555 kr., derav rotsaltet til handelsvare 600 tdr., hjemmeforbruk 5 maal til 6 a 7 øre stk. Politimesteren. pslag 48. Bodø 6/9: Vik: Flere smaastæng i uken, drivgarnsfisket avtagende, sidste nætter 02 maal. Ukefangst 2300 maal, hvorav saltet handelsvare 3100 tønder, resten hjemmeforbruk og utkast, pris notsild 2585 kr., garnsild 7585 kr. Brønnøy: Fire nye stæng, u.kefangst 952 maal. Meløy: Ingen nlye stæng. peske! ialt 6100 maal, hvorav saltet handelsvare 2400 tønder, solgt sildoljeforbruk 4200 maal. Hadsel: I uken ujevnt drivgarnsfiske, indre Eidsfjord fra 05 maal, bedst ved Strømfjord. Intet notstæng. Ukefangst 340 maal. Ialt opfisket 1720 maal, hvorav tilvirket handels pslag 7. 6/9: Dorgemakrelfisket fra vare 2300 tønder, pris 6566 kr. I fylket Nordsjøen: Sid ste uke 6 svenske fartøier ialt opfisket maal, hvorav saltet til Kristiansand med 182 tønder flækket handelsvare tønder, solgt sildoljefabrik 4911 maal. Fylkesmanden. og 39 tønder rund. Ialt av 28 svenske farteier 967 flækket og 643 rund. Nogen rund dorgemakrei solgt 7580 kroner pr. tønde pslag 49. Tromsø 7/9: Hillesøy: pta a 90 i tiden til 30 august maal sild, hvorav anvendt til handelsvare 6130 tdr.,fabrikvare 3080 maal, agn 415 maal, resten til hjemmeforbruk. Malangen: Forrige uke optat 1150 maal, hvorav anvendt Fetsildfisket. til handelsvare 1100 tdr., fabrikvare 150 maal,; resten til hjemmeforbruk. Hillesøy: I sidste uke optat 5000 maal, hvorav anvendt til handelsvare 6349 tdr., til hermetikfabrikker 800 maal. Pris handelsvare 30 40, fabrikvare 1520 pr. maal. Tilstede :l bruk, 16 kjøpere. Tromsøysund: Ialt optat 3000 maal fetsild, alt solgt til handelsvare, 3000 maal smaasild, solgt til hermetikfabrikker. Pris handelsvare 1530, fabrikvare Tilstede 12 landnotbruk med 174 mand, 10 posenotbruk med 360 mand og 10 smaabaater med 20 mand, 12 kjøpefartøier. For tiden ikke nævneværdig fiske, men utsigt til yderligere stæng. Fylkesmanden. pslag 9. 8/9: Til 6 september anmeldt optat maal fetsild, hvorav iset 870, solgt sildoljefabrik , hermetildabrik 1589 og. saltet handelsvare tander mot ifjor henholdsvis og Utnlandsk fisl,rir. Uken 31 august6 september. H o Il and s k e s i Ide fis k e. Til 27 august er der opfisket tønder sild. I tilsvarende tid i 1918 var opfisket 1861 tønder, i tønder 0'g i m ro a kre l fis k e t fra S k a gen meldes, at fangsterne i det sidste har været uten betydning. Makrelfisket er antagelig slut. S i Ide fis k e t ved I s l and. Generalkonsulen Reykjavik telegraferer, at der er yderligere saltet Jl00 i 0fjord. Efter dette blir totalfangsten beregnet efter generalkonsulens telegram.mer tdr. ForSkjellige utenlandske meddelelser. Barcel0'na, 1 septbr Kurs paa Paris 63.25, London Havre, 1 septbr Sardinfisket Nantes og Lorient godt. Bilbao, 2 septbr Sardinfisket godt. Barcelona, 5 septbr Kurs paa Paris 63.60, kurs paa London st. John's, Nyfundland,6 september Kystfisket nogen steder godt, andre daarlig. Totalfangst til dato daarlig (under middels). Labradorfisket i bedring. Totalfangst til dato daarlig (under middels). Bankfisket daarlig (under middels). Totalfangst til dato daarlig (under middels). tdgrammr. Sildefisket ved Island. pslag 10. 3/9: Generalkonsulen Reykjavik telegraferer: Sildefisket Øfjord 1830 august 4100 tønder. Totalfangst beregnet efter telegrammerne I\on$ulatbrtningr Fra generalkonsulatet i B i l b a 0, dat. 26 august 1919: Import og omsætning av klipfisk i uken fra august 191H, alt pr. kvint al il 50 kilo, androg til: B i l ba 0': Import pr. bark»san«3085 islandsk. Salg 1000 islandsk. Beholdning pr. 25 august islandsk.

3 1 10 september 1919 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 297 Prisen for lste s'rt 'pgaves n' tert til ptas. 140'150' for islandsk. San tan der: Import pr. dfs ))Cataluna«150' engelsk. Salg' 150 enge lsk. Ingen beh'ldning. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 100 for engelsk. Paa Madrids børs notertes 25 august 1919: ringe utbytte. Ptas pr. 100 frcs. afv l/paris. Plas pr. ;t a/v l/london. Angaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne følgende: V i g o: Regulært, der ilandbrag tes 50'0'2 kurver. San tan der: Intet. Fra vicekonsulatet i A l t ' n a, dat. 1 septenlber 1919: Fiskeriet i Elben og ved den SlesvigHolstenske vestkyst var i august maaned ifølge det ved varende kjølige og ugunstige veir litet lønnende. Aalfangsten bragte kun meget Likesaa var butt fangsten (elbeflyndre), naar undtages nogen gode fangster i nærheten av Gliickstadt, utilstrækkelig. Av stint (elbesmaasild) var fangsten litt bedre, omend ikke tilfredsstillende. Flyndrefangsten lønnet sig, dog hadde det stormfulde veir en ikke ubetydelig indflydelse paa utbyttet. Fetsildfisket til 6 september Derav Distrikt Iålt optat Solgt Solgt Iset sildolje hermetik Saltet maal maal fabrik fabrik tdr. maal maal Nordland fylke Namdalen : '1 960'8 S. røndelag fylke lv1ø1 e fylke... o o '_0 _ _. = 1_5 440 _1 269 _ 920 Tilsammen l "II Mot _. " ' o, Ikke opgit [ _9_12_._._._.._._..._._.._._._.._._26_0_9_71 '_1_5_8_101_6_5_3_6_0 1_8_8_73_5 pgave over sildefisket paa øst og vestkysten av Skotland, ved rknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra 1 januar30 august 1919' Ved Norges fiskeriagent i England. Sted Vinterfisket (1 januar31 mars) Sommerfisket (fra 1 april).... Northumberland.... Østkysten... ".... rknøerne.... Shetlandsøerne.... Stornoway... ".... Castlebay.... Andre steder vestkysten.... Glasgow.... Total fangst Saltet ganet Eksportert Crans Ialt sommerfisket Ialt for vinter og sommerfisket Bemerk: Vintersild. Indbefattet i ovenstaaende tal for tidsrummet 1 januar31 mars. 1 Tønder Tønder Kystmakrelfisket I lindbragt Hvortil indbragt Til I uk; stk. I Ialt stk. Bergen... I 6jg Hisken Haugesund... 9/ S Skudenes... 11/ Stavanger... 6/ Egersund... 16/ Farsund... 7/7 4000'0 Iiitterø... 26/ Kristiansand.. 5/ Lillesand... 5/ Arendal... 29/ Grimstad... 6/ Risør... 5/ Kragerø, Skaatøy... 6/ Langesund... 3 / } Do. 6/ Fredriksværn.. 24/ Nevlunghavn 21/ nsø... 7/ Kr.aniafjorden 3 /8 2350'0 } Do. 6/ Tils Mot i ' " " " '0 Av fangsten er ' stk. fisket med garn, stk. med n't, resten med dorg, snøre eller andre redskaper. Av de forskjellige indberetninger hitsættes: G r i ill sta d: Fisket foregaar med not ved de ytre holmer. Fisken er fet og av god kvalitet, pris kr ' pr. Ris ør: Storm har denne uke hindret fisket. Makrellen falder nu mindre, pris øre pr. stk. L ang e s li n d: 25 baater deltar i fisket. Makrellen er av god kvalitet, men ikke meget stor, ca. 5 stk." pr., pris 50 øre pr. stk. K r i sti a n i a f j ' r den i n den for D r ø bak. I fisket har deuat 53 bruk. Makrellen veier fra 25 hg., god kvalitet. Foruten det opgivnekvantum. er ogsaa opfisket 76000' stk. pir; ialt siden fiskets begyndelse er der 'pfisket ' stk. pir. Prisen for makret 45 øre pr. stk.

4 298 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIfT FRA FISKERIDIREKTØREN 10 september 1919 Indberetning fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull, 29 august 1919: spørsel fra Libau og Riga) hvor de skotske saltere før krigen hadde en stor kundekreds, likesom der er efterspørsel fra Sverige. D et sk o t s k e s i l def i s k e Yarmouth og Lowestoft. paa 0st og vestkysten av Skotland og ved Shetland er for indeværende Det forlyder i fiskerikredse i sæsong paa det nærmeste ophørt. SkoUand, at det engelske Land Totalfangsten, der til dato utgjør bruks og fiskeridepartement har erans er anvendt paa føl under forberedelse et lignende forgende maate, nemlig: slag for sildefangsten paa den en 417,643 erans, hvorav tilvirket gelske østkyst Slli. for Skotland. som saltet og ganet sild 584,625 tdr., De skotske saltere har sine etablisog til hjemmeforbruk s. om fer.sk, I eenter,i Y. armouth _ g Lowestoft røkt og hermetisk nedlagt er med parat for at salte hvilketsomhelst gaat 353,918 erans, som i alminde kvantum, fersk sild som land føres, lige norske sildekasser utgjør hvis de kan paaregne ønnende pri 700,000. Av dette betydelige hjem. ser, men der er endnu Ingen bestemmeforbruk maa sikkerlia være rned meise tat til at operere i nogen to> gaat større mænader for hermetisk større,maalestok. Saavidt mig benedlægning, som b snart vil gjre sig kjendt er der ingen større beholdgjældende paa engelske og over ning av tønder og træmaterialer sjøiske markeder. Det til dato eks hverken i Skotland eller England, porlerte kvantum spekesild utgjør o der kan saaledes under de hel 99 8,00 tønder, hvorav 20,000 er ski dlgste omstændigheter ikke bh bet til De Forenende Stater, mange hundrede tusener saltet. tønder til Tyskland og resten til Est For tiden er det forbudt utlændinger land og Murmansk. Det resterende at salte paa land og ombord i fartøi, kvantum tønder paa lager med fra men der er intet til hinder for at drag av de tønder allerede sende' fartøi over og kjøpe det færeksportert, utgjør saaledes i runde dige produkt. tal tønder, hvorav de britiske myndighet.er har forpligtet sig til at ta 400,000 tønder til en pris ti{u'iunmr+ Stykgodsforsendelser: Til Sverige over CharloUenberg Til Sverige over Storlien Til Danmark over Charlottenberg Til norske stationer Desuten til Sverige over Storlien 5560 tørfisk. S i l d. Vognlaster: Til Sverige over Charlottenberg i 88 vogner. Til Sverige over Stor lien i 228 vogner. Til Danmark over Kornsjø 6000 i 1 vogn. Til norske stationer i 91 vogner. Stykgodsforsendelser: Til Sverige overl CharloUenberg Til Sverige over Storlien Til Sverige over Kornsjø 360 Til norske stationer lov av 1 august 1919 om den Norske Stats Fiskeribanl<. Kapitel 1. Bankens fonnaal og organisation. fastsat mellem. dem og salterne I<lipfisl<mari<edet. inden 15 september d. a. Av par 1. pslag 5. 3/0: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 2085 islandsk, Den Norske' Stats Fiskeribank tiet er av myndigheterne solgt til Tyskland ' til 90/ pr. tønde ingen beholdning; priser har til lormaal at gi laan: Santander ingen beholdning. for Large Fulls og Fulls, og 671 pr. Paris 65.50, London L Til anskaffelse, ombygning tønde for tomsild eif. En central eller hovedreparation (av komite formidler eksporten, og skrog og lnaskine) av fiskefarkoster. denne komite lægges pres paa salterne til at levere de resterende pgaver over fersk fisk og sild avsendt Il. Til skibshypotekforeninger for tønder, hvorpaa de fleste fiskefarkoster. fra Trondhjems jernbanestation bar indgaat, m.en der er andre saltere soml vil ha frie hænder, da kon av ishus, fryserier tørkerier UL Til opførelse eller ombygning fra 27/ / trakten med myndigheterne ikke Disse opgaver, som før var inde i»fiskets utløper før 15 september. Det forlyder i vel underrettede kredse, at Gang" hver uke', blev i anledning av krigen ikke offentliggjort længere end til 7 juli Nedenstaaende opgave viser de resterende 150' 000 tønder ogsaa IV. er placert i Tyskland. Efterat de nævnte dispositioner er avsluttet, findes en beholdning av , som salterne selv har fuld raadighet over, og som de antagelig ikke vil sælge til myndigheterne uten til f'orhøiede priser. Der har i den senere tid været at bemerke en jevn efter,,: sammendrag fra nytaar indtil 28 anglbt d. a. og ukeopgaver vil herefter bli offentliggjort som tidligere. Fersk fisk. Vognlaster: Til Sverige over Storlien i 4 vogner. Til norske stationer i 36 vogner. ener lignende anlæg til opbevaring eller forædling av fiskeprodukter. Til sammenslutninger av fiskere til anskaffelse av fiskeredskaper og utrustning ill. v. 2. Banken har ved dens oprettelse et grundfond, stort kr , og et reservefond, stort kr , sonl dannes av statsmidler paa den

5 10 september 1919 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 299 maate som Stortinget bestemmer. FUlldenes midler gjøres frugtbrinbuulte saaledes og mot saadan sikkerhet, som bankens styre bestm. mer med vedkommende departe ments godkjendelse. Grundfondet kan ogsaa anvendes til utlaan i henhold til 1, Il. 3. Fondenes renteavkastning anvendes til dækkelse av: 1, Bankens administrationsutgifter. 2. Underskuddet ved bankens vir ksomhet paa grund av uuaan til lavere rente end bankens egen indiaansrente. 3. De tap banken maatte lide ved misligholdelse fra laantageres og garantisters side. Det overskytende blir.at tillægge reservefondet, indtil dette har naadd en størrelse av kr. l 25, Y derligere overskud tillægges grundfondet. 4. Er fondenes renteavkastning noget aar ikke tilstrækkelig til at dække de i 3, punkt 1 til 3, nævnte utgifter, utredes det nødvendige beløp av reservefondet. Bringes reservefondet herved under kr ,0.,00, utredes det manglende av statskassen, som til enhver tid er ansvar Hg for, at fondet. har denne størrelse. Banken har desuten i ethvert til kun til her i landet boende norske fælde ret til ved hvilkensomhelst statsborgere. Laanene gives efter termin 5 efter 6 maaneders varsel at indstilling av den i 13 omhandbetale større avdrag eller helt at ind lede fiskerinævnd og fortrinsvis til fri serien; dog kan bankens styre fiskere, som personlig deltar i farfor en tid av indtil 10 aar fraskrive kostens drift, og forøvrig efter de i banken reuen til saaledes at opsi nærværende kapitel fastsatte for Hogen av seriens obligationer. 7. Den lodtrækning, som omhandles ekine i farkost. i 6, skal foretages til saadan tid, at opsigelsen kan ske 6 maaneder skrifter. Under ombygning indgaar ogsaa indsætning eller omhytning av ma før hver forfaldstermin. Lodtrækningen foregaar ved bankens hovedsæte i overvær av notarius publicus. psigelsen foregaar ved, at utfaldet av lodtrækningen bekjendtgjøres i Norsk Kundgjørelsestidende og i de andre offentlige blad, som bankens styre bestem.mer. Efter betalingsterminen godtgjøres ingen renter. Hvis ihændehaver av forfaldne obligationer ikke melder sig ved forfaldstid for at motta kapitalen, blir denne staaende som depositum hos banken for vedkommendes regning og risiko. 8. Utbetaling av renter og indfrielse av bankens obligationer foregaar, foruten ved banken selv, paa de steder og ved de pengeinstituter i ind og utland, som bankens styre bestemmer. 11, Laan ydes kun til farkost skikket for fiskeribedriften. Laan til indfrielse av ældre gjæld, som skriver sig fra anskaffelsen eller' ombygningen, kan indvilges. 12. Laanene sikres ved hel eller delvis komrnunegaranti, samt, hvor dertil er lovlig adgang, ved 1ste prioritets panteret i farkost med assuraneesum. 13. Ethvert andragende om laan skal indsendes gjennem kill.munens fiskerinævnd. Denne bestaar av 3 medlemmer med varamænd, som 'væ]ges for 3 aar av kommunestyret blandt kommunens stemmeberettigede fiskefikyndige indvaanere. Et medlem av nævnden bør saavidt mulig være motor kyndig. Blandt nævndens medlemmer vælger kom 9. munestyret en formand og varafor De efter 1, punkt I, III og IV, mand. 5. bevilgede laan utbetales av banken Enhver valgbar, som ikke er over i rede penger med fuldt paalydende 60 aar, er pligtig til at motta valg Staten garanterer de laan, som beløp. De efter 1, punkt Il, be som medlem av nævnden, dog kan banken optar. Forsaavidt banken vilgede laan utbetales efter en kurs, den, som har gjort tjeneste i 3 aar, ikke tilveiebringer sine laanemidler som til enhver tid fastsæues av ban undslaa sig i likesaa lang tid. paa anden maate, kan den utstede kens styre. Intet medlem kan delta i en saks ihændehaverobligationer, som garanteres av Staten. bligationernes Laanene forrentes og avdrages behandling, naar saken angaar ensaaledes som nedenfor fastsat for de ten ham selv eller en person, som er rentefot og kurs bestemmes av bankens styre. Det samlede beløp av forskjellige slags laan. Skyldneren saa nær beslegtet. med ham som kan dog indbetale større avdrag søskendebarn eller likesaa nær beend fastsat eller paa en gang helt svogret bankens laanemidler maa ikke over,,: stige det tidobbelte av grundfondets indfri sin gjæld. Nævndens formand tilkommer en beløp. godtgjørelse 5 som fastsæues av kom 6. K a p i te l 2. munestyret og utredes av kommunen. Samtlige medlemmer tilkom Bankens ihændehaverobligatilier utstedes i serier. Tilbakebetalings m laan til anskaffelse, ombygning mer derhos den fastsatte godtgjørelse for avholdte takster og besig tiden fastsættes ved seriens utste eller hovedreparation (av SkTg og deise og maa ikke være kortere end maskine ) av fiskefarkostet. tigelser ( 47), men forøvrig ingen 25 aar og ikke længere end 50' aar. 10. betaling for sit arbeide. bligationerne amortiseres ved Laan til anskaffelse, ombygning R vor kommunestyret finder det opkjøp eller efter stedfunden lodtrækning med halvaarlige avdrag. maskine ) av fiskefarkoster ydes kom,mune oprettes to eller hovedreparation (av skrog og paakrævet, kan der inden samme fiskerinævn "I

6 l. 300 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 10 september 1919 der. Nærmere forskrifter for nævndens virksomhet utfærdiges av bankens styre. 14. Finder nævnden ikke at kunne anbefale et andragende, kan laansokeren forlange saken forelagt lmmmunestyret. Anbefaler nævnden eller kommunestyret andragendet, blir farkosten at taksere av nævnden. Laanene forrentes med 3112 pet. for fartøier mellem 4 og 15 tons og med 4 pet. for fartøier mellem 15 og 25 tons. Laanene skal være tilbakebetalt senest inden 10 aar. Som sikkerhet gives banken1ste prioritets panteret i fartøiet og ved siden herav kornmunegaranti for 30' pet. av ethvert mulig tap. 19. Taksten avgives efter et av ban Laan til fartøier over 25 tans kan kens styre fasfsat skema. Er den tilstaaes med indtil 213 av takstf arkost, der søke værdien. SI laan til, ved dette tidspunkt ikke færdigbygget (om. Laanene forrentes med 4112 pet. hygget), kan nævnden avgi fore og skal være tilbakebetalt senest løbig indstilling angaaende laanets inden 10 aar. Som sikkerhet gives størrelse i henhold til de forelig banken lste prioritets panteret i gende oplysninger. Endelig beslut fartøiet og ved siden herav komning oml laanets størrelse fattes i saa munegaranti for 30 pet. av ethvert fald av bankens styre, naar nævn mulig 'tap. dens takst foreligger Saasnart nævndens takst, eventuelt kun foreløbig indstilling, foreligger, oversender formanden saken med alle bilag til kommunestyret til avgjørelse av spørsmaalet om kom:. munegaranti. Vedtages det at yde saadan garanti, gaar saken derefter gjennem nævndens formand til hanken, ledsaget av utskrift av kommunestyrets garantibeslutning. Kommunens garanti maa overfor banken være uten betingelser eller forbehold. Kongen kan med Stortingets samtykke for et tidsrum, av indtil fem aar ad gangen bestem,me, at laan, som ydes i henhold til 17, 18 eller 19, skal forrentes efter en sats, som ligger indtil 112 pet. høiere eller lavere end i paragraferne bestemt, dog aldrig høiere end bankens egen indlansrente. Laanene utbetales laantageren paa landet gjennemi herredskassereren, i by gjennem kæmneren saasnart den for laanet utstedte obligation foreligger i behørig ordnet stand. 16. Laan tilstaaes saavel til motorsom seilfarkoster og fiskedampskiber; de sidste dog kun, hvis bruttotonnagen 21. Farkost, til hvis anskaffelse eller ombygning der mot pant er ydet laan, skal til enhver tid holdes for ikke overstiger 50 tons. sikret for sjøskade og brand i havn Laanene er avdragsfri det første i forsikringsselskap godkjendt av aar. bankens styre. Forsikringssummen 17. maa mindst utgjøre % av takstværdien. Laan til farkoster under 4 tons herunder ogsaa aapne baater kan 22. tilstaaes med indtil 4/5 av takst Bankens styre træffer en overensværdien. komst med assuraneeselskaper, Laanene forrentes med 3 pet. og hvorefter forsikringen vedblir at skal være tilbakebetalt senest inden løpe, selv om præmien ikke betales, 8 aar. De ydes kun mot fuld kom mot at banken blir ansvarlig for munegaranti.. præmien. For forfalden præmie, 18. Laan til fartøier meuem. 4 og 25 som banken er ansvarlig for, haves panteret i den forsikrede farkost efter samme regler, som gjælder for tons kan tilstaaes med indtil % av brandkontingent ifølge lov om Norges takstværdien. Brandkasse av 21 juni Indtil laanet er indfridd skal enhver farkost, hvortil der er ydet laan, forsvarlig vedlikeholdes og paa forsvarlig maate anvendes inden fiskeribedriften. Fiskerinævndens formand fører tilsyn hermed og skal i det øiemed enten selv eller ved et av nævndens øvrige medlemmer hvert aar besigtige farkosten og ellers saa ofte bankens styre maalte bestemme. m de besigtigelser, som er avholdt i aarets løp, sender formanden beretning til kommunestyret, som sender beretningen til banken ledsaget av sin uttalelse. Kommunestyret kan med bankens samtykke træffe overenskomst med vedkommende forsikringsselskaper, hvorefter disse selskapers besigtigelser stilles til bankens disposition. Disse besigtigelser trær i saa fald istedenfor fiskerinævndens og blir gjennem: denne og kommunestyret at indsende til banken. K a p it el 3. m laan til skibshypotekforeninger lor fiskefartøier. 24. Laan kan ydes til skibshypotekforeninger, som har til formaal at yde laan mot pant i norske fiskeog fangstfartøier av registreringspligtig størrelse. Foreningens medlemmer skal være solidarisk ansvarlige for de av foreningen utstedte obligationer. Foreningens statutter skal være approbert av Kongen. 25. Laan til saadanne foreninger ydes av banken mot ihændehaverobligationer utstedt av foreningen. Laanene, som utbetales efter en av bankens styre fastsat kurs, amortiseres overensstemmende med foreningens statutter og forrentes efter en rentefot, som fastsættes av banken s styre. Rentesatsen skal mindst være tilstrækkelig til at sikre banken mot rentetap. FortsæUes i næste nr.

7 norgts utførsd au fisktørodukttr fra l januar til 3 august 1919 og Nordsj.o Brisling Islandssild sild tdr. tdr. tdr Sildetran Sild, fersk tdr. ks. Sild, r.okt l<lipfisk, norsk l<lipfisk, Rot islandsk Rundfisk Sei skjær etc. Fetsild I og skaaretl Storsild sild tdr. tdr Hval Sæl Bottletran tran nosetran tdr. tdr. tdr Ialt I ukenl= l 45 I uktn, som tndtt 3 august.... o Makrei, Makrei. Laks, Levende Anden saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr Hyse, Anden D.m. R.m. I Brun Haarund t.orfisk Rogn tran tran Blank I blank Brun kjærr, tdr. tde tdr. tdr. tdr. tdr. tdi ) ' Fisk, Hummer saltet Fisk, Fiske Sildemel Sælsklnd Hermetik saltet guano stk. i fart.oi i tdr C S Ul rt> "g. rt> :3 " C;... co en m ]; Z I U) m en m fg I e.v ii l fj il i:! T H V V A A K T B S N T H V V A Toldsteder :ristiania... andefjord... :ristiansand.. lekkefjord... tavanger... opervik.... augesund... ergen... lorø... alesund... ristiansund.. fondhjem... odø vær.... arvik... 'omsø... ammerfest.. ardø... adsø... ldre... Ialt I uken Toldsteder ristiania... andefjord... ristiansand.. 'lekkefjord... tavanger... :opervik... iaugesund... ergen... 10rø... alesund... ristiansund.. rondhjem... odø... volvær... arvik... 'omsø... ammerfest.. ardø... adsø... Ildre... Vaarsild tdr Hærdet hvalolje tdr ) Herav 6 tdr. surtran og 125 tdr. pressetran.

8 302 UKENTLIGE MEDDELELSER FR NRSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 10 september 1919 Markedsberetning Stu John's. 16 august $ $ Stor, middels og smaa merchantable Stor, middels og smaa Madeira....., Labrador soft. Intet o., Labrador shore cured Stor V estindien Hyse pr. kv Smaa V estindien Sild pr. tønde skotskpakket...,.,., Split sild, almindelig pakning.... Laks nr. 1, stor, pr. tre. D'. nr. 1, smau, pr. tre. Hummer pr. kasse, nr. 1, pundbokser Torsketran, pr. ton, h. w. pakning Torslzelevertran gal, nr Fra 1 januar til 31 juli, pund. 1919: 1274 fartøier : 1230 fartøier : Saltet, røket og hermetisk fisk Makrel, tdr.., Torsk,' kv... Benløs, kasser Sild, tdr.... Sild, kasser.. Sardiner kasser.. Hermetisk hummer, kasser.....,., Hermetisk skaldyr, ks. Fisk tdr. o. Fisk kasser.. Fisk, dunker F e rg k fis k g h li ill ill er. Makrel, tdr.., Laks, kasser Det hollandske laksefiske. Efter»Fish Trades GazeUe«. I halvaaret søm endte sidste juni var antallet av laks som blev ført til det slore marked Kralingscheveer, Rotterdam, 5634 stk. av hvilke 1533 var viriterlaks og 4101 stk. sommerlaks. I tilsvarende periode i 1918 var totaltilførselen 8231 stk. eller 2597 laks mere end i 1919, 3555 var vi,nterlaks og 4676 sommerlaks. Nedgangen i vinterlaksen...'ar saaledes mest iøinefaldende. I juli. solgtes stor sommerlaks for 56 sh. pr. pund. Næsten hvert aar viser nedgang i laksefisket i Holland. Makrelfangster til 31 juli tdr. produkter. Fisi<etilførsel New Vorle Saltet Fersk»Fishing Gazette<t, New York Uken som endte 31 juli 1919 og samme uke aaret Fersk bundfisk av fartøier, pund : Ingen tilførsler. 1918: " fartøier I '1 Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to tota1s for next. week) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni o o mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl.. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... :... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember l ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 150 liter b. for østlandet (the South Coast)... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember l) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (BarreIs, salted, seapacked) 5. Islandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from Iceland landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) Kvantum for uken til 6/ Sverdfisk '.00 Fisk, tdr.., Statens Fiskeriforsøkssfafion i Bergen pr. Fisk, kasser analyserer, undersøker og gir vei Hummer, tdr ledning ved tilvirkning av fiskeri Totalkvantum til 6/ ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Al! mackerel, used fresh or exp. in ire or salted for the Scandinavian market, is not included). Ved eftertryk av disse meddelelser maa "Fiskets Gang q angives som kiloc. AlS John Griegs boktrykkeri

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mddllsr for norsk fiskrjbdrjft fra fiskridirktørn 111 aargang Onsdag 4 august 1920 Nr. 12-27. Tilstede 11 notbruk. Aa- fisket. sidste uke indkom kun 40 11orsl( fisl(rir. fjord opfiskedes 270 maal,

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden:

Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl Præsident: Buen. Dagsorden: Møte for lukkede dører i Stortinget den 11. juli 1919 kl. 17.00. Præsident: Buen Dagsorden: Fortsat behandling av de paa kartet for tirsdag 8de juli utsatte saker (8-10) samt følgende nye dagsorden: ---

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n

m~dd~i~ls~r 'for norsk fjsk~rl,b~drift fr-a fisi(~riair~kt0r~,n Ukntlig mddilsr 'for norsk fjskrl,bdrift fra fisi(riairkt0r,n 11 aargang Onsdag,22 sepj,ember 1920 nrsl( fjsl(rir.,870c38 0865819:139 525 og i., ' tdgrammtr. >' Uken 1218 september. 1918273 544970111117150

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift I. aargang fra fiskeridirektoren nsdag 7 september 1910 Nr. 36 gjort et mindre stæng i Kolvereid, og til samme tidspunkt 180 anløp og Norske fiskerier. ialt

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

fra fjsl(~ridir~kt0r~n

fra fjsl(~ridir~kt0r~n Fiskerierne 920.. UkntUg mddilsr for norsk fjskribdrift fra fjsl(ridirkt0rn @ruuiag!j jcjrullcu" 'ii92 --------------------------------------- dien av vaarsilden beregnes til 9.4 Priserne var ogsaa betydelig

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere