Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010"

Transkript

1 Rapport Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2009/2010 Om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år giver et tilskud på kr. til unge under 18 år, som tager på et udvekslingsophold i udlandet. Tilskudsordningen har hjemmel i bekendtgørelse nr af 7. december 2010 om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år. Bekendtgørelsens 2, fastsætter, hvilke kriterier et udvekslingsophold skal opfylde for at være tilskudsberettiget. Kriterierne fremgår nedenfor. den unge skal bo hos en privat værtsfamilie, den unge skal modtage fuldtidsundervisning i en skole, som er godkendt af de lokale myndigheder, udvekslingsopholdet skal vare minimum et skoleår og udvekslingsopholdet skal være arrangeret af en udvekslingsorganisation, der er godkendt af styrelsen. 25. januar 2011 Styrelsen for International Fiolstræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Morten Andersen Telefon E-post J. nr. 2009/ Bekendtgørelsens 3, fastsætter kriterierne for, hvilke unge der kan få tilskud til et udvekslingsophold i udlandet. Ifølge disse kriterier skal den unge: være under 18 år, være dansk statsborger (inklusive Færøerne, Grønland og medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig) eller have permanent opholdstilladelse i Danmark 1 og Dok nr Side 1/1 1 Tilskuddet gives også til unge, der er ligestillet med danske statsborgere efter EU-retten, EØSaftalen eller anden international overenskomst (læs mere om dette på styrelsens hjemmeside

2 have boet i Danmark (herunder på Færøerne, i Grønland eller i Sydslesvig) i mindst 2 år indenfor de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet. Udvekslingsorganisationer kan årligt ansøge om at blive godkendt for det efterfølgende skoleår. De følgende 13 organisationer var godkendte for skoleåret 2009/10: Adventure Heart by Intersprog, AFS Interkultur (AFS), Bundgård Rejser, EF High School Year (EF), Explorius, InterStudies, Side 2/2 Into Schüleraustausch, Language Education (udbyder Aspect og Speak), MyEducation, Rotary, STS High School (STS), Studeriudlandet, Youth for Understanding (YFU). Rapportens formål og opbygning Denne rapports formål er at give et indblik i de unges tilfredshed med de godkendte udvekslingsorganisationers arbejde. Hvert år udarbejdes en ny rapport om det foregående skoleår, som offentliggøres på styrelsens hjemmeside 2. Rapporten bruges blandt andet i styrelsens behandling af udvekslingsorganisationers ansøgninger om godkendelse til at sende unge på udvekslingsophold i udlandet i det efterfølgende skoleår med tilskud fra styrelsen. Rapporten kan også bruges af unge og forældre til unge, der overvejer at tage på udvekslingsophold, når de skal vælge en udvekslingsorganisation. Endvidere er rapporten oplagt læsning til skole- 2

3 vejledere og andre personer, som arbejder med unge i målgruppen for tilskudsordningen. Rapporten er opbygget i fire hoveddele. Den første del omhandler de unges vurdering af udvekslingsorganisationernes arbejde før opholdets begyndelse. Den anden del omhandler vurderingen af udvekslingsorganisationernes arbejde under opholdet. Den tredje del omhandler de unges tilfredshed med udvekslingsorganisationernes arbejde efter opholdets afslutning, mens den fjerde og sidste del omhandler de unges samlede vurdering af deres udvekslingsorganisation samt deres udbytte af udvekslingsopholdet. Metode I skoleåret 2009/10 har unge fået et tilskud på kr. til et udvekslingsophold i udlandet fra styrelsen. Det er en stigning på ca. 2 % 4 i forhold til skoleåret 2008/2009, hvor 1031 unge fik tilskud fra styrelsen 5. Bilag 1 indeholder en liste over de mest populære destinationer for udvekslingsophold, som styrelsen har givet tilskud til i skoleåret 2009/2010, fordelt på de forskellige udvekslingsorganisationer. Det fremgår heraf, at 667 af de 1051 unge, som fik et tilskud til et udvekslingsophold i skoleåret 2009/2010, valgte at tage til USA, mens 49 unge tog til Brasilien, 47 unge tog til Australien og 45 unge valgte at tage til Storbritannien. De resterende 243 unge tog til andre destinationer. Alle de hjemvendte unge, som har været på udvekslingsophold i skoleåret 2009/2010, er efter hjemkomsten i 2010, blevet bedt om at udfylde et spørgeskema på internettet, hvor de skal vurdere kvaliteten af en række aspekter ved udvekslingsopholdet. På tidspunktet for opgørelsen af besvarelserne 6 har 924 af de adspurgte unge besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 88 %, hvilket giver en tilfredsstillende repræsentativitet i undersøgelsen. Fordelingen af antallet af deltagere Side 3/3 3 Opgjort pr. 7. januar I undersøgelsen vises kun hele procenttal. Eventuelle decimaler afrundes. 5 Opgjort pr. 7. januar Tallet for 2008/2009 afviger med 3 unge fra den rapport af 8. januar 2010 for skoleåret 2008/2009, hvor det samlede ansøgertal for skoleåret 2008/2009 blev angivet til Afvigelsen skyldes, at opdateringer af tilskudsdatabasen efter rapporten af 8. januar 2010 blev udgivet. 6 Opgjort pr. 7. januar 2011

4 med tilskud og antallet af modtagne besvarelser i forhold til den enkelte organisation er: Tabel 1: Oversigt over besvarelsesprocenten fordelt på de godkendte udvekslingsorganisationer Antal deltagere med tilskud Antal modtagne besvarelser Besvarelsesprocent Adventure Heart by Intersprog % AFS % Bundgård Rejser % EF High School Year % Explorius % InterStudies % Into Schüleraustausch % GmbH Language Education Danmark % A/S (herunder Aspect og Speak) MyEducation % Rotary % STS % Studeriudlandet % YFU % I alt % Side 4/4 Af tabel 1 fremgår det, at styrelsen har modtaget flest besvarelser fra Rotarys, AFS, YFUs og EFs unge. Derudover fremgår det, at nogle af organisationerne har haft så få unge udsendt med tilskud, at der ikke kan udarbejdes en rimelig statistik for kvaliteten i deres udvekslingsophold. Derfor vil Adventure Heart by Intersprog, Bundgård Rejser, Into Schüleraustausch, Language Education og Studeriudlandet ikke blive inddraget yderligere i denne rapport. Del 1: Før opholdets begyndelse Før afrejse bliver de unge og forældrene forberedt af udvekslingsorganisationerne på udvekslingsopholdet ved hjælp af skriftligt informationsma-

5 teriale samt en række forberedelsesaktiviteter, som spænder fra personlige interviews med den unge, informationsmøder for den unge og dennes forældre samt deciderede forberedelsesweekender for den unge og dennes forældre. Informationsmaterialet De unge er generelt godt tilfredse med det tilsendte informationsmateriale, hvilket fremgår af tabel 2. Tabel 2: Oversigt over de unges tilfredshed med informationsmaterialet Spørgsmål: Hvor tilfreds var du med informationsmaterialet? Tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget eller utilfreds utilfreds AFS 36 % 56 % 7 % 1 % 0 % EF 29 % 45 % 20 % 6 % 0 % Explorius 16 % 57 % 19 % 6 % 2 % InterStudies 29 % 50 % 14 % 7 % 0 % MyEducation 42 % 50 % 7 % 1 % 0 % Rotary 54 % 41 % 3 % 1 % 2 % STS 21 % 60 % 17 % 1 % 1 % YFU 50 % 45 % 5 % 0 % 0 % Side 5/5 Mellem 73 % og 95 % af de unge var meget tilfredse eller tilfredse med informationsmaterialet. Mellem 0 % og 8 % af de unge var utilfredse eller meget utilfredse med informationsmaterialet. Forberedelsen af de unge Da forberedelsen af den unge på udvekslingsopholdet også indeholder deciderede forberedelsesaktiviteter, såsom forberedelsesweekender og lignende, har vi også spurgt til de unges tilfredshed med disse. Tabel 3: Oversigt over de unges tilfredshed med den måde, hvorpå udvekslingsorganisationen havde forberedt dem på udvekslingsopholdet Spørgsmål: Hvor tilfreds var du med den måde, hvorpå din udvekslingsorganisation havde forberedt dig på dit udvekslingsophold? Tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget eller utilfreds utilfreds AFS 53 % 42 % 5 % 0 % 0 % EF 16 % 61 % 11 % 8 % 4 % Explorius 28 % 51 % 14 % 5 % 2 % InterStudies 36 % 48 % 13 % 3 % 0 %

6 Tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget eller utilfreds utilfreds MyEducation 33 % 55 % 11 % 1 % 0 % Rotary 74 % 23 % 2 % 1 % 1 % STS 31 % 51 % 13 % 4 % 1 % YFU 66 % 32 % 2 % 0 % 0 % Tabel 3 viser en generel tilfredshed med udvekslingsorganisationernes forberedelsesaktiviteter blandt de hjemvendte unge. Mellem 77 % og 98 % af de unge er enten meget tilfredse eller tilfredse med den måde, hvorpå udvekslingsorganisationen havde forberedt dem på udvekslingsopholdet. Få af de unge var decideret utilfredse eller meget utilfredse med den måde, hvorpå de blev forberedt på udvekslingsopholdet af deres udvekslingsorganisation. Dette var tilfældet i mellem 0 % og 12 % af besvarelserne. Side 6/6 Information om værtsfamilien Viden om den kommende værtsfamilie er også en vigtig del af at kunne forberede sig på sit udvekslingsophold. Derfor spurgte vi de unge, hvornår de fik informationer om deres kommende værtsfamilier. Tabel 4: Oversigt over hvornår de unge fik information om værtsfamilien Spørgsmål: Hvornår fik du informationer om den værtsfamilie, du skulle hos ved din ankomst? Tidsforløb Mere end 2 Mellem 1 og 2 Mellem 2 og Op til 2 uger Ingen informationer måneder før måneder før afrejsrejse 4 uger før af- før afrejse før afrejse afrejse AFS 31 % 30 % 18 % 16 % 6 % EF 31 % 31 % 13 % 19 % 6 % Explorius 25 % 16 % 11 % 40 % 9 % InterStudies 51 % 21 % 11 % 11 % 7 % MyEducation 39 % 25 % 19 % 17 % 0 % Rotary 33 % 47 % 13 % 7 % 0 % STS 35 % 18 % 12 % 28 % 8 % YFU 42 % 21 % 13 % 21 % 3 % Tabel 4 viser, at det varierer, hvornår de unge får informationer om den værtsfamilie, som de skal bo hos ved ankomsten til destinationen. Mellem 41 % og 80 %

7 af de hjemvendte unge fik besked om værtsfamilien en måned eller mere før afrejsen. Mellem 11 % og 19 % fik besked om værtsfamilien mellem to uger og fire uger før afrejsen, mens mellem 7 % og 40 % af de hjemvendte unge fik besked om værtsfamilien op til to uger før afrejsen. Mellem 0 % og 9 % af de hjemvendte unge oplyser, at de ikke fik informationer om deres værtsfamilie før afrejsen til destinationen. Samlet set har alle organisationerne i minimum 91 % af tilfældene informeret deres unge om værtsfamilien før afrejse. Udvekslingsorganisationens arbejde før afrejse Forberedelsen af et udvekslingsophold kan indeholde mange facetter, såsom forberedelsesaktiviteter for den unge, valg af værtsfamilie og lignende. Derfor har styrelsen ønsket at få de unges samlede vurdering af kvaliteten af udvekslingsorganisationens arbejde før udvekslingsopholdets begyndelse. Deres svar fremgår af tabel 5 nedenfor. Tabel 5: Oversigt over de unges tilfredshed med udvekslingsorganisationens arbejde før afrejsen Spørgsmål: Hvor tilfreds var du med kvaliteten af udvekslingsorganisationens arbejde før afrejsen? Tilfredshed Meget tilfredfreds eller freds Tilfreds Hverken til-utilfreds Meget util- utilfreds AFS 43 % 47 % 8 % 1 % 1 % EF 18 % 49 % 22 % 7 % 4 % Explorius 17 % 44 % 21 % 12 % 5 % InterStudies 26 % 48 % 17 % 7 % 1 % MyEducation 29 % 52 % 17 % 0 % 1 % Rotary 61 % 33 % 5 % 1 % 0 % STS 28 % 50 % 14 % 4 % 4 % YFU 62 % 33 % 3 % 2 % 0 % Side 7/7 Tabel 5 viser store forskelle på de unges tilfredshed med den samlede kvalitet af udvekslingsorganisationernes arbejde før afrejse. YFU, Rotary og AFS har de mest tilfredse unge, hvor henholdsvis 95 %, 94 % og 90 % af de unge var meget tilfredse eller tilfredse med udvekslingsorganisationens arbejde før afrejse. For de øvrige organisationers vedkommende ligger tallet mellem 61 % og 81 %. Desuden viser tallene, at mellem 1 % og 17 % af de hjemvendte unge var util-

8 fredse eller meget utilfredse med udvekslingsorganisations arbejde før afrejsen. Del 2: Under opholdet Hvorvidt en ung oplever et udvekslingsophold som en succes eller fiasko, afhænger af mange elementer både før, under og efter udvekslingsopholdet. Værtsfamilien Et af de vigtigste elementer under udvekslingsopholdet er værtsfamilien, dels fordi de unge bruger meget tid i familien, og dels fordi familien udgør en vigtig del af den unges indgang til en ny kultur og et nyt samfund. Selvom det ofte er en samarbejdsorganisation, som på den danske organisations vegne sikrer rammerne under opholdet, herunder udvælgelsen af værtsfamilien, er den danske organisation stadig ansvarlig i forhold til de unge og deres biologiske forældre. Derfor blev de unge stillet en række spørgsmål om deres værtsfamilier. Et af disse spørgsmål var, om værtsfamilien var forberedte på at modtage den unge. Tabel 6: Oversigt over i hvilken grad værtsfamilien var forberedt på at modtage de unge Spørgsmål: Hvor forberedte var din værtsfamilie på at modtage dig? Vurdering Meget forberedtredte eller uforberedte Forberedte Hverken forbe- Uforberedte Meget ufor- beredte AFS 46 % 31 % 18 % 4 % 1 % EF 37 % 35 % 17 % 6 % 4 % Explorius 38 % 35 % 16 % 7 % 4 % InterStudies 49 % 33 % 8 % 8 % 1 % MyEducation 47 % 36 % 9 % 8 % 0 % Rotary 53 % 35 % 8 % 2 % 1 % STS 47 % 29 % 9 % 13 % 1 % YFU 38 % 45 % 8 % 5 % 2 % Side 8/8 Tabel 6 viser, at mellem 72 % og 88 % af de unge oplevede, at værtsfamilien var meget forberedte eller forberedte på at modtage den unge. Desuden følte mellem 3 % og 14 % af de hjemvendte unge, at værtsfamilien var uforberedte eller meget uforberedte på at modtage dem.

9 En af værtsfamiliens centrale roller er at støtte den unge under opholdet og skolegangen. De unge blev derfor spurgt, hvorvidt de følte, at værtsfamilien støttede dem i forhold til opholdet og skolegangen. Resultaterne fremgår af tabel 7. Side 9/9

10 Tabel 7: Oversigt over i hvilken grad værtsfamilien støttede de unge under opholdet Spørgsmål: I hvilken grad oplevede du, at din værtsfamilie støttede dig i forhold til dit ophold og din skolegang? Vurdering I høj grad I nogen grad Hverken / eller I mindre I lav grad AFS 65 % 19 % 9 % 4 % 3 % EF 48 % 23 % 15 % 8 % 6 % Explorius 54 % 22 % 9 % 10 % 5 % InterStudies 52 % 26 % 7 % 7 % 7 % MyEducation 57 % 29 % 7 % 4 % 3 % Rotary 73 % 19 % 3 % 5 % 1 % STS 49 % 27 % 10 % 12 % 3 % YFU 62 % 23 % 4 % 6 % 5 % grad Tabel 7 viser, at andelen af de unge, som oplevede, at værtsfamilien i høj grad eller i nogen grad støttede dem i forhold til opholdet og skolegangen lå mellem 71 % og 92 %. Mellem 6 % og 15 % af udvekslingsorganisationernes unge oplevede, at værtsfamilien støttede dem i mindre grad eller i lav grad. Side 10/10 Kontaktpersonen En anden vigtig faktor for et vellykket udvekslingsophold er den lokale kontaktperson. Alle udvekslingsorganisationer har lokale kontaktpersoner, som løbende vil have kontakt med de unge og være til rådighed, når der er særlig brug for dem. Det kan eksempelvis være, hvis den unge får problemer med skolen, værtsfamilien eller lignende. Derfor har styrelsen stillet de unge en række spørgsmål om kontaktpersonen. Det første spørgsmål handlede om, hvorvidt den unge har haft brug for sin kontaktperson under opholdet. Tabel 8: Oversigt over hvorvidt de unge har haft brug for deres kontaktpersoner Spørgsmål: Har du haft brug for din kontaktperson? Svar Ja Nej AFS 45 % 55 % EF 56 % 44 % Explorius 57 % 43 % InterStudies 44 % 56 %

11 Svar Ja Nej MyEducation 52 % 48 % Rotary 46 % 54 % STS 44 % 56 % YFU 45 % 55 % Mellem 44 % og 57 % af de unge har haft brug for deres kontaktperson. Grundene til, at man har brug for sin kontaktperson kan være mange, og tallene siger ikke noget om, hvad de unge mener om kvaliteten af kontaktpersonens arbejde under opholdet. Tallene understreger dog, at det er vigtigt, at kontaktpersonordningen fungerer godt. Den unge blev herefter spurgt om, hvor ofte kontaktpersonen tog kontakt til den Side 11/11 unge under opholdet. Tabel 9: Oversigt over, hvor ofte kontaktpersonen tog kontakt til de unge under opholdet Spørgsmål: Hvor ofte har din kontaktperson taget kontakt til dig under dit ophold? Frekvens Nærmest Nærmest Nærmest 3-4 gange 2 gange i 1 gang i Slet ingen kon- ugentligt månedligt hver an- i løbet af løbet af løbet af takt den må- opholdet opholdet opholdet AFS ned 11 % 36 % 9 % 20 % 8 % 6 % 9 % EF 7 % 35 % 18 % 22 % 8 % 6 % 4 % Explorius 7 % 37 % 11 % 26 % 10 % 5 % 4 % InterStudies 13 % 24 % 17 % 21 % 11 % 11 % 4 % MyEducation 3 % 35 % 12 % 32 % 11 % 7 % 1 % Rotary 23 % 31 % 14 % 21 % 4 % 5 % 2 % STS 6 % 24 % 17 % 22 % 13 % 12 % 6 % YFU 4 % 32 % 15 % 28 % 13 % 6 % 2 % Tallene viser stor variation i, hvor ofte kontaktpersonerne kontaktede de unge. Antallet af unge, som blev kontaktet ugentligt eller månedligt af deres respektive

12 kontaktperson, ligger mellem 30 % og 54 %. Der er også en tendens til, at organisationer, som i mindre grad kontaktede deres unge ugentligt eller månedligt, i højere grad kontaktede deres unge ca. hver anden måned og op til 3-4 gange i løbet af opholdet. Dette tal ligger mellem 29 % og 44 %. Generelt kan det siges, at mellem 69 % og op 89 % af de unge oplyste, at de blev kontaktet af deres kontaktperson minimum 3-4 gange i løbet af opholdet. Mellem 1 % og op til 9 % af de unge oplyste, at de ikke har haft kontakt til deres kontaktperson. Der kan være mange grunde til, at der er en høj eller lav kontakthyppighed mellem den unge og kontaktpersonen, og det skal derfor holdes for øje, at en høj eller lav kontakthyppighed mellem den unge og kontaktpersonen ikke nødvendigvis er lig med eller tegn på mangel af - kvalitet i kontaktpersonens arbejde. For at belyse de unges tilfredshed med kontaktpersonernes støtte, spurgte vi også, om den unge var tilfreds med den støtte, som han/hun fik fra kontaktpersonen. Tabel 10: Oversigt over tilfreds med støtten fra kontaktpersonen Spørgsmål: Var du tilfreds med den støtte, som du fik fra din kontaktperson? Tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget util- eller utilfreds freds AFS 38 % 22 % 18 % 11 % 10 % EF 25 % 21 % 19 % 19 % 16 % Explorius 19 % 23 % 21 % 12 % 25 % InterStudies 21 % 16 % 33 % 19 % 12 % MyEducation 23 % 25 % 17 % 17 % 17 % Rotary 46 % 27 % 17 % 5 % 5 % STS 18 % 23 % 23 % 19 % 17 % YFU 31 % 25 % 22 % 11 % 12 % Side 12/12 Tabel 10 viser, ligesom sidste års evalueringsrapport, at kontaktpersonordningen tilsyneladende er det aspekt af et udvekslingsophold, som de unge er mindst tilfredse med. Tallene i dette års rapport viser, at mellem 37 % og 73 % af de unge har været meget tilfredse eller tilfredse med støtten fra deres kontaktperson. Andelen af unge, som er utilfredse eller meget utilfredse med kontaktpersonen, ligger mellem 10 % og 37 % af de unge. I fem af organisationernes tilfælde er det mere end 30 % af de hjemvendte unge, som var utilfredse eller meget utilfredse med kontaktpersonens støtte under opholdet.

13 Der kan være mange grunde til utilfredsheden med kontaktpersonen, men nogle af de utilfredse eller meget utilfredse unge har skrevet i en kommentar til deres svar, at de følte, at kontaktpersonen kendte værtsfamilien på forhånd og tog værtsfamiliens parti ved eventuelle uoverensstemmelser mellem den unge og værtsfamilien under opholdet. Andre skrev, at de aldrig mødte deres kontaktperson. Det kræver mere dybdegående undersøgelser at finde ud af, hvad præcis de unge er utilfredse med ved kontaktpersonsordningen. Nedenstående tabel viser dog, at der tilsyneladende er en sammenhæng mellem, hvor ofte kontaktpersonen har kontaktet den unge, og hvor tilfreds den unge har været med støtten fra kontaktpersonen. Tabel 11: Oversigt over sammenhængen mellem kontaktfrekvensen mellem kontaktperson og ung og dennes tilfredshed med støtten fra kontaktpersonen (krydstabulering af tabel 9 og tabel 10) Tilfredshed Meget tilfreds eller utilfreds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Kontaktfrekvens Nærmest ugentligt 81 % 10 % 6 % 1 % 1 % Nærmest månedligt 44 % 31 % 12 % 8 % 4 % Nærmest hver anden måned 33 % 30 % 19 % 9 % 9 % 3-4 gange i løbet af opholdet 12 % 24 % 37 % 13 % 14 % 2 gange i løbet af opholdet 2 % 16 % 26 % 36 % 20 % 1 gang i løbet af opholdet 0 % 7 % 26 % 28 % 39 % Slet ingen kontakt 3 % 5 % 23 % 18 % 51 % Side 13/13 Jo oftere den unge blev kontaktet af kontaktpersonen, desto højere er tilfredsheden med kvaliteten af kontaktpersonordningen og omvendt. Det skal understreges, at der udelukkende er tale om en tilsyneladende sammenhæng mellem kontakthyppigheden og tilfredsheden med kontaktpersonsordningen, og at det ikke nødvendigvis er en fuldt dækkende forklaring på de unges tilfredshed med kontaktpersonsordningen. Tallene viser dog, at der er et stadigt behov blandt udvekslingsorganisationerne for at evaluere, om kontaktpersonordningen fungerer optimalt. Det understreges

14 af tabel 12, som viser, at 34 % af de unge, som har haft brug for kontaktpersonen, har været utilfredse eller meget utilfredse med kontaktpersonen Tabel 12: Oversigt over, hvorvidt de unge har haft brug for kontaktpersonen, og hvorvidt de har været tilfredse med kontaktpersonen (krydstabulering af tabel 8 og 10) Tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds Meget utilfreds Behov for kontaktpersonen utilfreds Ja 31 % 21 % 14 % 16 % 18 % Nej 30 % 25 % 27 % 10 % 7 % Skolen Udover værtsfamilien og kontaktpersonen, så er skolen, som den unge går på under opholdet, også et meget vigtigt element i et udvekslingsophold. Det er nemlig her, at mange af de unge møder deres jævnaldrende og har en stor del af deres sociale liv. Derfor har vi spurgt, hvad den unge synes om den skole, som han/hun har gået på. Tabel 13: Oversigt over de unges tilfredshed med deres skole under udvekslingsopholdet Spørgsmål: Har du været tilfreds med den skole, du har gået på? Tilfredshed Meget tilfreds eller utilfreds freds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget util- AFS 42 % 36 % 12 % 7 % 4 % EF 57 % 30 % 9 % 3 % 1 % Explorius 62 % 27 % 9 % 2 % 0 % InterStudies 54 % 29 % 11 % 6 % 0 % MyEducation 55 % 28 % 9 % 7 % 1 % Rotary 42 % 34 % 14 % 8 % 2 % STS 64 % 24 % 6 % 5 % 0 % YFU 48 % 35 % 8 % 6 % 2 % Side 14/14 Der er en udpræget tilfredshed med skolen blandt de hjemvendte unge, da mellem 76 % og 89 % af de unge har været meget tilfredse eller tilfredse med deres skole under udvekslingsopholdet. Mellem 2 % og 11 % af de unge har været utilfredse eller meget utilfredse med skolen under opholdet.

15 Samlet vurdering af organisationens arbejde under udvekslingsopholdet Afslutningsvis bad vi de unge om at give en samlet vurdering af organisationens arbejde under opholdet. Tabel 14: Oversigt over de unges vurdering af udvekslingsorganisationens arbejde under opholdet Spørgsmål: Hvor tilfreds var du med kvaliteten af udvekslingsorganisationens arbejde under opholdet? Tilfredshed Meget tilfreds eller utilfreds freds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget util- AFS 32 % 37 % 17 % 11 % 3 % EF 11 % 37 % 23 % 15 % 14 % Explorius 16 % 37 % 28 % 6 % 12 % InterStudies 16 % 39 % 26 % 7 % 12 % MyEducation 13 % 36 % 29 % 17 % 4 % Rotary 50 % 38 % 8 % 1 % 3 % STS 18 % 47 % 19 % 12 % 4 % YFU 38 % 36 % 13 % 6 % 7 % Side 15/15 Mellem 48 % og 88 % af de unge var meget tilfredse eller tilfredse med udvekslingsorganisationens arbejde under opholdet. Andelen af unge, der var utilfredse eller meget utilfredse med udvekslingsorganisationernes arbejde under opholdet, ligger mellem 4 % og 29 %. Andelen af unge, som var hverken tilfredse eller utilfredse med udvekslingsorganisationens arbejde ligger mellem 8 % og 29 %. Del 3: ens arbejde efter opholdets afslutning Efter afslutningen på udvekslingsopholdet afholder nogle af udvekslingsorganisationerne såkaldte efterorienteringsmøder for de hjemvendte unge. Visse af udvekslingsorganisationerne har også en alumne-forening for hjemvendte unge. Vi spurgte derfor også til, hvad den unge mente om udvekslingsorganisationens arbejde efter opholdets afslutning. Udvekslingsorganisationens arbejde efter hjemkomst De unges tilfredshed med udvekslingsorganisationens arbejde efter hjemkomst fremgår i tabel 15. Tabel 15: Oversigt over de unges tilfredshed med udvekslingsorganisationens arbejde efter hjemkomst

16 Spørgsmål: Hvor tilfreds har du været med kvaliteten af udvekslingsorganisationens arbejde, efter du er kommet hjem Tilfredshed Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget utilfreds eller utilfreds AFS 31 % 41 % 28 % 0 % 0 % EF 11 % 29 % 48 % 9 % 3 % Explorius 14 % 44 % 36 % 2 % 4 % InterStudies 13 % 32 % 46 % 6 % 3 % MyEducation 8 % 36 % 45 % 7 % 4 % Rotary 33 % 49 % 17 % 1 % 1 % STS 5 % 40 % 45 % 6 % 4 % YFU 48 % 36 % 15 % 0 % 1 % Tallene viser, at mellem 40 % og 84 % af de unge er meget tilfredse eller tilfredse med udvekslingsorganisationens arbejde efter hjemkomst. Den store variation i tilfredsheden afspejles i, at mellem 17 % og 48 % af de unge er hverken tilfredse eller utilfredse med kvaliteten af udvekslingsorganisationens arbejde efter hjemkomsten. Nogle af de unge, som har svaret hverken tilfreds eller utilfreds, har i en kommentar til svaret, skrevet, at de afventer afholdelsen af et planlagt efterorienteringsmøde senere på året, mens andre angiver, at de ikke har hørt noget fra organisationen på svartidspunktet. Tabellen er desuden kendetegnet ved, at mellem 0 % og 12 % af de unge betegner sig som værende utilfredse eller meget utilfredse med udvekslingsorganisationens arbejde efter hjemkomst. Side 16/16 Del 4: De unges samlede udbytte af udvekslingsopholdet For at få de unges samlede vurdering af udvekslingsopholdet og udvekslingsorganisationen har vi stillet en række spørgsmål om, hvorvidt opholdet levede op til deres forventninger, hvad deres udbytte var, og hvor tilfredse de var med udvekslingsorganisationen. Levede opholdet op til de unges forventninger Først spurgte vi de unge, om opholdet levede op til deres forventninger. Tabel 16: Oversigt over, hvorvidt opholdet levede op til de unges forventninger Spørgsmål: I hvilken grad levede opholdet samlet set op til dine forventninger?

17 Grad I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre I lav grad grad AFS 62 % 28 % 5 % 3 % 3 % EF 43 % 41 % 10 % 5 % 1 % Explorius 51 % 37 % 4 % 5 % 4 % InterStudies 55 % 33 % 6 % 4 % 2 % MyEducation 43 % 43 % 5 % 8 % 1 % Rotary 79 % 18 % 2 % 1 % 0 % STS 53 % 36 % 5 % 4 % 3 % YFU 55 % 35 % 7 % 2 % 2 % Størstedelen af de unge har følt, at opholdet levede op til deres forventninger. Mellem 84 % og 97 % har i høj grad eller i nogen grad følt, at opholdet op til deres forventninger, mens mellem 1 % og 9 % af de unge i mindre grad eller i lav grad har følt, at opholdet levede op til deres forventninger. Side 17/17 Overordnet tilfredshed med udvekslingsorganisationen For at vide mere om de unges overordnede tilfredshed med deres udvekslingsorganisation har vi også spurgt til dette. Tabel 17: Oversigt over de unges overordnede tilfredshed med udvekslingsorganisationen Spørgsmål: Overordnet set, hvor tilfreds har du da været med din udvekslingsorganisation? Tilfredshed Meget tilfreds eller utilfreds freds Tilfreds Hverken tilfreds Utilfreds Meget util- AFS 52 % 33 % 13 % 2 % 0 % EF 17 % 36 % 24 % 11 % 12 % Explorius 32 % 36 % 12 % 11 % 9 % InterStudies 25 % 42 % 15 % 11 % 7 % MyEducation 33 % 35 % 20 % 11 % 1 % Rotary 73 % 21 % 5 % 0 % 1 % STS 32 % 45 % 14 % 1 % 8 % YFU 65 % 22 % 6 % 4 % 3 % Mellem 53 % og 94 % af de unge er overordnet set meget tilfredse eller tilfredse med deres udvekslingsorganisation. Mellem 5 % og 24 % er overordnet

18 set hverken tilfredse eller utilfredse med udvekslingsorganisationen, mens mellem 1 % og 23 % af de unge er overordnet utilfredse eller meget utilfredse med deres udvekslingsorganisation. De unges personlige, sproglige og faglige udbytte af udvekslingsopholdet For at få et indblik i, hvad de unge får mest gavn af ved et udvekslingsophold, har vi også bedt de unge angive på en skala fra 1-10, hvor 1 er det laveste og 10 er det højeste, hvor meget de har fået ud af opholdet set fra henholdsvis et fagligt, sprogligt og personligt perspektiv. Fordelt over alle organisationerne har de unge i gennemsnit angivet følgende tal. Tabel 18: Gennemsnitlig vurdering af udbytte af udvekslingsopholdet Spørgsmål: På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er det laveste og 10 er det højeste, hvordan vil du så placere dit udbytte? Fagligt 6,5 Sprogligt 9,1 Personligt 9,1 Side 18/18 Det fremgår af tabel 18, at de unge mener, at de har haft mest gavn af opholdet sprogligt og personligt, hvor de har angivet karaktererne 9,1 og 9,2 ud af 10, mens de fagligt har angivet 6,5 ud af 10. Årsagerne til den relativt lavere karakter på det faglige område, kan være mange, men i kommentarfelterne har mange af de unge skrevet, at de synes, at niveauet i den skole, de har gået på under udvekslingsopholdet, har været lidt lavere end i Danmark. Da det ikke er alle de unge, som har skrevet en kommentar i det pågældende felt, er det dog svært endeligt at fastslå årsagen til, at det faglige udbytte får en relativt lavere karakter end det sproglige og personlige udbytte. Tabel 19: Vurdering af udbytte af udvekslingsophold fordelt på udvekslingsorganisationerne Spørgsmål: På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er det laveste og 10 er det højeste, hvordan vil du så placere dit udbytte? Karakter Fagligt Sprogligt Personligt AFS 5,8 8,8 9,1 EF 7 9,1 9,1 Explorius 6,9 9,3 9,1 InterStudies 7,1 9 9,1 MyEducation 6,6 8,9 8,9

19 Karakter Fagligt Sprogligt Personligt Rotary 5,6 9,2 9,5 STS 7 9,2 8,9 YFU 6,8 9,2 9,2 Tallene viser ikke store forskelle mellem de unges udbytte fordelt på udvekslingsorganisationer. Generelt bekræfter tabel 19 tendensen i tabel 18, nemlig at de unge får mest sprogligt og personligt udbytte af et udvekslingsophold. Med undtagelse af at Rotarys og AFS unge har fået lidt mindre fagligt udbytte end de andre udvekslingsorganisationers unge, er der heller ikke store forskelle på de unges angivende faglige udbytte af udvekslingsopholdet fordelt på udvekslingsorganisationer. Årsagen til det forholdsvis mindre faglige udbytte hos Rotary og AFS kan være, at Rotary og AFS i højere grad end de andre organisationer, sender deres unge til ikke-engelsk-talende lande, jf. bilag 1, hvor de unge, alt andet lige, skal bruge længere tid på at lære sproget, før de kan deltage fuldgyldigt i undervisningen med dertil mindre fagligt udbytte til følge. Det vil dog kræve mere dybdegående undersøgelser, hvis denne årsag skal fastlægges. Side 19/19

20 Bilag 1 Adventure Heart by Intersprog Bundgård Rejser EF High School Year Explorius AFS Interkultur Interstudies Into Schüleraustausc h Gmbh Language Education Danmark A/S MyEducation Rotary STS High School Foundation Studeriudlandet Youth for Understanding I alt Argentina Australien Belgien 1 1 Bolivia 1 1 Brasilien Canada Chile Columbia 2 2 Costa Rica Ecuador Frankrig Ghana 1 1 Holland 1 1 Indien 1 1 Irland 1 1 Island 1 1 Italien Japan Kina 7 7

21 Bilag 1 Adventure Heart by Intersprog EF High School Year Into Schüleraustausc h Gmbh Language Education Danmark A/S STS High School Foundation Youth for Understanding AFS Interkultur Bundgård Rejser Explorius Interstudies MyEducation Rotary Studeriudlandet I alt Malaysia 1 1 Mexico New Zealand Panama 1 1 Peru 4 4 Portugal 6 6 Schweiz Spanien Storbritannien Sydafrika 1 1 Taiwan 2 2 Tyskland Ungarn 1 1 Uruguay 2 2 USA Venezuela Østrig 2 2 Total

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2008/09 Om CIRIUS tilskudsordning...2 Rapportens

Læs mere

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012

Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 Unge på udvekslingsophold evalueringsrapport for skoleåret 2011-2012 1. februar 2013 Om s tilskudsordning... 2 Rapportens formål og opbygning... 3 Metode... 3 Del 1: Før opholdets begyndelse... 5 Informationsmaterialet...

Læs mere

Unge på udvekslingsophold: Evalueringsrapport for skoleåret 2012-2013

Unge på udvekslingsophold: Evalueringsrapport for skoleåret 2012-2013 Unge på udvekslingsophold: Evalueringsrapport for skoleåret 2012-2013 Om tilskudsordningen for unge under 18 år... 2 Rapportens formål og opbygning... 3 Metode... 4 Del 1: Før opholdets begyndelse... 6

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2013/14 fra vores forældre. 1. Hvilket land rejste dit barn til?

Evaluering af skoleåret 2013/14 fra vores forældre. 1. Hvilket land rejste dit barn til? Evaluering af skoleåret 2013/14 fra vores forældre 1. Hvilket land rejste dit barn til? 10 9 8 7 6 5 4 1 75.6% 7.3% 7.3% 0. 0. 6 7 8 1 USA 2 Canada 3 New Zealand 4 Brasilien 5 Japan 6 UK 7 Østrig 8 Frankrig

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre. 1. Hvilket land rejste dit barn til? Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre

Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre. 1. Hvilket land rejste dit barn til? Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre Evaluering af skoleåret 2014/15 til forældre 1. Hvilket land rejste dit barn til? 10 9 8 80. 7 6 5 2 13.3% 0. 4.4% 2.2% 0. 6 1 USA 2 Canada 3 New Zealand 4 UK 5 Spanien 6 Australien USA 80, Canada 0, New

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2012/13 til forældre 09.08.2013 13:00 6.5 %

Evaluering af skoleåret 2012/13 til forældre 09.08.2013 13:00 6.5 % 1. Hvilket land rejste dit barn til? 10 9 8 7 6 5 64.9% 10.4% 6.5% 7.8% 3.9% 3.9% 1.3% 1.3% USA Canada ew Zealand Australien UK Spanien Frankrig Italien Hvilke t land rejste dit barn til? USA 64.9 % Canada

Læs mere

09.10.2012 08:41 QuestBack eksport - 1. Evaluering af skoleåret 2012/13 til eleverne

09.10.2012 08:41 QuestBack eksport - 1. Evaluering af skoleåret 2012/13 til eleverne 1. Evaluering af skoleåret 2012/13 til eleverne Publiceret fra 26.09.2012 til 08.10.2012 50 svar (50 unikke) 1. Hvilket land er du rejst til? 1 USA 70,0 % 35 2 Canada 4,0 % 2 3 Australien 2,0 % 1 4 New

Læs mere

1. evaluering af skoleåret 2013/14 til eleverne

1. evaluering af skoleåret 2013/14 til eleverne 1. evaluering af skoleåret 2013/14 til eleverne Applied Analyses 1. Hvilket land er du rejst til? 10 9 8 7 5 4 3 1 65.8% 7.9% 7.9% 5.3% 5.3% 5.3% 0. 2.6% 3 4 5 6 7 8 1 USA 2 Canada 3 New Zealand 4 Japan

Læs mere

Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/ Hvilket land er du rejst til? Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/ :27 100% 90%

Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/ Hvilket land er du rejst til? Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/ :27 100% 90% Eleverne: 1. evaluering af skoleåret 2014/15 1. Hvilket land er du rejst til? 10 9 8 7 6 5 3 2 1 64.9% 19.3% 8.8% 1.8% 1.8% 3.5% 1 2 3 4 5 6 1 USA 2 Canada 3 New Zealand 4 Australien 5 Spanien 6 UK USA

Læs mere

3. evaluering af skoleåret 2013/14, elever. 1. Hvilket land er du i? 3. evaluering af skoleåret 2013/14, elever :27 100% 90% 80% 66.

3. evaluering af skoleåret 2013/14, elever. 1. Hvilket land er du i? 3. evaluering af skoleåret 2013/14, elever :27 100% 90% 80% 66. . evaluering af skoleåret 0/4, elever. Hvilket land er du i? 0 9 8 7 6 5 66.7% 7.7% 7.7% 7.7% 5.%.6%.6% 0. 4 5 6 7 8 USA Canada New Zealand 4 Japan 5 Brasilien 6 UK 7 Frankrig 8 Østrig USA 66,7% Canada

Læs mere

3. evaluering af skoleåret 2013/14, forældre. 1. Hvilket land er dit/jeres barn i? 3. evaluering af skoleåret 2013/14, forældre

3. evaluering af skoleåret 2013/14, forældre. 1. Hvilket land er dit/jeres barn i? 3. evaluering af skoleåret 2013/14, forældre 3. evaluering af skoleåret 03/4, forældre. Hvilket land er dit/jeres barn i? 0 9 8 7 5 3 7.3% 6.4% 4.3% 4.3% 6.4% 4.3% 0..% 3 4 5 6 7 8 USA Canada 3 New Zealand 4 Japan 5 Brasilien 6 England 7 Frankrig

Læs mere

2.Evaluering af skoleåret 2014/2015, elever. 1. Hvilket land er du i? 2.Evaluering af skoleåret 2014/2015, elever :11 100% 90% 80%

2.Evaluering af skoleåret 2014/2015, elever. 1. Hvilket land er du i? 2.Evaluering af skoleåret 2014/2015, elever :11 100% 90% 80% .Evaluering af skoleåret 04/05, elever. Hvilket land er du i? 0 9 8 7 5 6.5% 0.8% 8.%.% 4.%.% 4 5 6 USA Canada New Zealand 4 England 5 Spanien 6 Australien USA 6,5% Canada,% New Zealand 8,% England 0,8%

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

3.evaluering 14/15 elever. 1. Hvilket land er du i? 3.evaluering 14/15 elever :37 100% 90% 80% 70% 60% 63.6% 50% 40% 30% 18.2% 11.4% 2.

3.evaluering 14/15 elever. 1. Hvilket land er du i? 3.evaluering 14/15 elever :37 100% 90% 80% 70% 60% 63.6% 50% 40% 30% 18.2% 11.4% 2. .evaluering 4/5 elever 0.0.05 :7.evaluering 4/5 elever. Hvilket land er du i? 9 7 5 6.6% 8.%.4%.% 4.5% 4 5 USA Australien New Zealand 4 UK 5 Spanien USA 6,6% Australien,% New Zealand,4% UK 8,% Spanien

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

08.06.2012 21:57 QuestBack eksport - Evaluering af afrejsemøderne 2012 - NY

08.06.2012 21:57 QuestBack eksport - Evaluering af afrejsemøderne 2012 - NY Evaluering af afrejsemøderne 2012 - NY Publiceret fra 18.05.2012 til 22.05.2012 82 svar (80 unikke) 1. Hvilken dag deltog du/i til afrejsemødet? 1 Odense den 11. maj 11,0 % 9 2 Aarhus den 12. maj 34,1

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 18. december 2015 Modst. nr. 052-15 J.nr. 2015-1753-0004 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2016 Cirkulære af 21. december 2016 Modst. nr. 038-16 J.nr. 2016-1753-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 20. december 2017 Modst. nr. 024-17 J.nr. 2017-3422 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 15. februar 2017 Modst. nr. 007-17 J.nr. 2016-1753-0005 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4.

lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet 4. Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

3. evaluering 14/15, forældre. 1. Hvilket land er dit/jeres barn i? 3. evaluering 14/15, forældre 10.03.2015 13:40 100% 90% 80% 70.

3. evaluering 14/15, forældre. 1. Hvilket land er dit/jeres barn i? 3. evaluering 14/15, forældre 10.03.2015 13:40 100% 90% 80% 70. 3. evaluering 4/5, forældre 0.03.05 3:40 3. evaluering 4/5, forældre. Hvilket land er dit/jeres barn i? 0 9 8 7 70.% 5 4 3 9.% 6.4% 4.3% 0. 3 4 5 USA New Zealand 3 England 4 Spanien 5 Australien USA 70,%

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser CIR1H nr 9013 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 201617530005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Sekretariatet Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser Den 6. juni 2012 Dok.nr. bba/sel Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle område 2000 2001

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 23. april 2015 Modst. nr. 014-15 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor

Studie- og praktikophold i udlandet. Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Studie- og praktikophold i udlandet Anne Mette Ditlev Det internationale Kontor Overvejelser Hvorfor rejse ud? Nye kompetencer på flere plan: fagligt sprogligt personligt praktisk internationalt erhvervserfaring

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere