Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015"

Transkript

1 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

2 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen, konsulent INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA: CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Signe A. Thrane, konsulent, Tlf.: Jon Hadsund, konsulent, Tlf.: Anne Eskesen Würtz, studentermedhjælper 2

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Undersøgelsen svarprocent Sammenligningsgrundlag Undersøgelsens spørgeskema Indsamling af data 5 2 UNDERSØGELSENS RESULTATER De pårørendes samlede indtryk af tilbuddet De pårørendes samlede vurdering af tilbuddets kontakt med dem Andel tilfredse pårørende Svarfordeling på undersøgelsens tilfredshedsspørgsmål Sammenligning af resultater fra tidligere pårørendetilfredshedsundersøgelse 15 Bilag 1 spørgeskema til døgntilbud 17 Bilag 2 spørgeskema til dagtilbud 19 Bilag 3 spørgeskema til bostøtte 21 3

4 1 Indledning I Randers Kommune arbejdes der løbende på at kvalitetsudvikle kommunens tilbud. Til brug for kvalitetsudviklingen har Randers Kommune valgt at få gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til brugere, som benytter et af kommunens tilbud indenfor områderne Handicap og Psykiatri. Undersøgelsen er foretaget indenfor tilbudstyperne: døgntilbud, dagtilbud og bostøtte. Der er udarbejdet en samlet rapport for hvert af områderne Handicap og Psykiatri. Denne rapport præsenterer resultatet af tilfredshedsundersøgelsen blandt pårørende til brugere, som modtager et tilbud indenfor området for Handicap i Randers Kommune. Udover den samlede rapport for området for Handicap er der til hvert deltagende tilbud udarbejdet en folder indeholdende tilbuddets egne resultater og en kommentarsamling, som viser de åbne kommentarer, der er afgivet i spørgeskemaerne. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i foråret Dataindsamling og analyse er gennemført af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 1.1 Undersøgelsen svarprocent På undersøgelsestidspunktet var der i alt 578 pårørende til brugere i målgruppen på området for Handicap, og for disse pårørende var det muligt at modtage en korrekt udsendelsesadresse til i alt 550 pårørende. Ved udsendelsen til pårørende var der i alt 3 pårørende, som ikke længere havde brugere, der var tilknyttede tilbuddet. Der blev således i alt udsendt til 547 pårørende indenfor målgruppen. I alt 306 pårørende valgte at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en samlet svarprocent på området for Handicap på 56 procent. 1.2 Sammenligningsgrundlag I 2012 fik Randers Kommune gennemført en pårørendeundersøgelse indenfor områderne Handicap og Psykiatri på døgntilbud. I denne rapport er undersøgelsens resultater for døgntilbud sammenlignet med resultaterne fra 2012 indenfor området for Handicap. Sammenligningerne kan ses i figur Undersøgelsens spørgeskema I undersøgelsen er der benyttet tre forskellige spørgeskemaer, ét til hvert af tilbudstyperne: døgntilbud, dagtilbud og bostøtte. Spørgeskemaet til døgntilbud og dagtilbud er næsten enslydende med i alt 22 spørgsmål og efterfølgende baggrundsspørgsmål om den pårørende og om brugeren af tilbuddet. Spørgeskemaet til bostøtte har i alt 18 spørgsmål og efterfølgende baggrundsspørgsmål om den pårørende og om brugeren af tilbuddet. Fælles for spørgeskemaerne er, at de i varierende grad afdækker de pårørendes oplevelse af følgende temaer:

5 Medarbejdernes kontakt med de pårørende og med brugerne Brugernes kontakt med hinanden Aktiviteter og udfordringer for brugeren på tilbuddet De fysiske rammer Brugerinddragelse og pårørendeinddragelse Lydhørhed og forståelse blandt medarbejdere Mål og delmål i den individuelle plan De pårørendes samlede indtryk af tilbuddet og af kontakten med tilbuddet De tre spørgeskemaversioner til brug for undersøgelsen er vedlagt i bilag Indsamling af data Dataindsamlingen til pårørendeundersøgelsen er gennemført via post. Pårørende i målgruppen for undersøgelsen har fået udsendt et spørgeskema, vedlagt informationsbrev om undersøgelsen og en frankeret svarkuvert. I informationsbrevet har der været en kode og et link med mulighed for elektronisk besvarelse af spørgeskemaet. 2 Undersøgelsens resultater 2.1 De pårørendes samlede indtryk af tilbuddet De pårørendes samlede indtryk af det tilbud, deres pårørendes modtager fra Randers Kommune, er vist i figur 1. Figuren viser, at i alt 72 procent af de pårørende vurderer, at deres samlede indtryk af tilbuddet er enten enestående eller godt. 17% 23% Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 55% 5

6 2.2 De pårørendes samlede vurdering af tilbuddets kontakt med dem De pårørendes samlede indtryk af tilbuddets kontakt med dem er vist i figur 2. Figuren viser, at i alt 68 procent af de pårørende vurderer, at tilbuddets kontakt med dem har været enestående eller god. 18% 23% Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 50% 2.3 Andel tilfredse pårørende Figur 3 viser andelen af tilfredse pårørende, det vil sige andelen af pårørende, der har svaret i de to mest positive svarkategorier. I figuren er spørgsmålsformuleringen fra spørgeskemaet til døgntilbud anvendt. For at se de anvendte formuleringer i spørgeskemaerne til pårørende, hvis pårørende modtager et dagtilbud eller bostøtte henvises til bilag 2 og 3. På baggrund af figur 3 kan følgende resultater fremhæves: Andelen af tilfredse pårørende er højest på spørgsmålet om, hvorvidt den pårørende oplever, at medarbejderne udtrykker sig på en måde, så deres pårørende kan forstå det, og på spørgsmålet om, hvorvidt den pårørende oplever, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende overfor deres pårørende. 95 procent af de pårørende svarer positivt på disse spørgsmål. Andelen af tilfredse pårørende er mindst på spørgsmålet om, hvorvidt den pårørende oplever, at de får den information om, hvad der sker på tilbuddet, som de ønsker sig, og på spørgsmålet om de pårørendes samlede indtryk af tilbuddets kontakt med dem. Henholdsvis 66 procent og 68 procent af de pårørende svarer positivt på disse spørgsmål. 6

7 Figur 3. Andel tilfredse pårørende i Randers Kommune på området for Handicap 1. Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det? (n=287) 89% 2. Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra medarbejderne, som du har behov for? (n=276) 85% 3. Synes du at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte som han/hun har brug for? (n=267) 83% 4. Synes du, at de aktivitetsmuligheder, som botilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov? (n=250) 72% 5. Synes du, at de fysiske rammer passer til din pårørendes behov? (n=254) 88% 6. Synes du, at botilbuddet er et trygt sted at være for din pårørende? (n=243) 91% 7. Synes du, at medarbejderne forstår din pårørendes måde at udtrykke sig på? (n=283) 91% 8. Synes du, at medarbejderne udtrykker sig, så din pårørende kan forstå det? (n=273) 95% 9. Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag på botilbuddet? (n=236) 81% 10. Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? (n=257) 88% 11. Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle eller vedligeholde sine evner og færdigheder? (n=277) 69% 7

8 12. Kender du de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? (n=258) 76% 13. Oplever du, at medarbejderne arbejder frem mod de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? (n=222) 83% 14. Oplever du, at medarbejderne har de rette kompetencer? (n=261) 87% 15. Synes du, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende over for din pårørende? (n=279) 95% 16. Synes du, at medarbejderne hjælper med til, at din pårørende har et godt forhold til de andre beboere? (n=236) 89% 17. Får du den information om, hvad der sker på botilbuddet, som du ønsker? (n=254) 66% 18. Er medarbejderne interesseret i din erfaring og viden som pårørende? (n=262) 78% 19. Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og botilbuddet? (n=277) 78% 20. Synes du, at botilbuddet er lydhør over for ris og ros? (n=240) 82% 21. Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes ophold på botilbuddet? (n=282) 72% 22. Hvad er dit samlede indtryk af botilbuddets kontakt med dig? (n=266) 68% 8

9 2.4 Svarfordeling på undersøgelsens tilfredshedsspørgsmål I figur 4 vises svarfordelingen for området for Handicap på samtlige spørgsmål i pårørendeundersøgelsen. Af figuren fremgår resultaterne opdelt på tilbudstype i Randers Kommune. Derudover indgår til sammenligning det samlede resultat for området for Handicap i Randers Kommune. I figuren er spørgsmålsformuleringen fra spørgeskemaet til døgntilbud anvendt. For at se de anvendte formuleringer i spørgeskemaerne til pårørende, hvis pårørende modtager et dagtilbud eller bostøtte henvises til bilag 2 og 3. Figur 4. Svarfordeling på undersøgelsens tilfredshedsspørgsmål 1. Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det? Døgntilbud (n=151) 44% 46% Dagtilbud (n=109) 56% 35% Bostøtte (n=27) 33% 15% 11% Randers Kommune (n=287) 48% 2. Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra medarbejderne, som du har behov for? Døgntilbud (n=149) 44% 14% Dagtilbud (n=100) 48% Bostøtte (n=27) 30% 22% Randers Kommune (n=276) 43% 12% 3. Synes du at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte som han/hun har brug for? Døgntilbud (n=150) 39% 43% 15% Dagtilbud (n=100) 42% 42% Bostøtte (n=17) 35% 18% Randers Kommune (n=267) 40% 43% 14% 9

10 4. Synes du, at de aktivitetsmuligheder, som botilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov? Døgntilbud (n=144) 23% 24% 12% Dagtilbud (n=106) 42% 42% 12% Bostøtte (n=0) Randers Kommune (n=250) 31% 19% 5. Synes du, at de fysiske rammer passer til din pårørendes behov? Døgntilbud (n=149) Dagtilbud (n=105) 50% 58% 37% 30% Bostøtte (n=0) Randers Kommune (n=254) 55% 33% 6. Synes du, at botilbuddet er et trygt sted at være for din pårørende? Døgntilbud (n=150) 67% 26% Dagtilbud (n=93) 55% 31% Bostøtte (n=0) Randers Kommune (n=243) 63% 28% 7. Synes du, at medarbejderne forstår din pårørendes måde at udtrykke sig på? Døgntilbud (n=149) Dagtilbud (n=112) Bostøtte (n=22) Randers Kommune (n=283) 42% 44% 45% 43% 47% 50% 50% 48% 10

11 8. Synes du, at medarbejderne udtrykker sig, så din pårørende kan forstå det? Døgntilbud (n=143) Dagtilbud (n=109) 45% 50% 47% 46% Bostøtte (n=21) 62% 38% Randers Kommune (n=273) 49% 46% 9. Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag på botilbuddet? Døgntilbud (n=132) 27% 53% 15% Dagtilbud (n=88) 39% 16% Bostøtte (n=16) 25% 63% Randers Kommune (n=236) 31% 49% 14% 10. Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? Døgntilbud (n=142) 40% 47% Dagtilbud (n=98) 47% 40% 12% Bostøtte (n=17) 53% Randers Kommune (n=257) 44% 44% 10% 11. Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle eller vedligeholde sine evner og færdigheder? Døgntilbud (n=147) 28% 37% 26% Dagtilbud (n=108) 42% 32% 16% 10% Bostøtte (n=22) 32% 23% Randers Kommune (n=277) 34% 36% 22% 11

12 12. Kender du de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? Døgntilbud (n=141) 38% 14% Dagtilbud (n=104) 49% 26% Bostøtte (n=13) 38% 23% 38% Randers Kommune (n=258) 44% 32% 11% 13. Oplever du, at medarbejderne arbejder frem mod de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? Døgntilbud (n=132) 42% 14% Dagtilbud (n=82) 49% 34% Bostøtte (n=8) 63% Randers Kommune (n=222) 45% 38% 14% 14. Oplever du, at medarbejderne har de rette kompetencer? Døgntilbud (n=144) 38% 45% 15% Dagtilbud (n=96) 56% 34% Bostøtte (n=21) 67% 29% Randers Kommune (n=261) 47% 40% 11% 15. Synes du, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende over for din pårørende? Døgntilbud (n=147) Dagtilbud (n=110) Bostøtte (n=22) Randers Kommune (n=279) 56% 66% 68% 61% 37% 29% 32% 33% 12

13 16. Synes du, at medarbejderne hjælper med til, at din pårørende har et godt forhold til de andre beboere? Døgntilbud (n=139) Dagtilbud (n=97) 46% 51% 42% 39% Bostøtte (n=0) Randers Kommune (n=236) 48% 17. Får du den information om, hvad der sker på botilbuddet, som du ønsker? Døgntilbud (n=146) 31% 36% 24% Dagtilbud (n=108) 35% 29% 17% 19% Bostøtte (n=0) Randers Kommune (n=254) 33% 33% 21% 18. Er medarbejderne interesseret i din erfaring og viden som pårørende? Døgntilbud (n=139) 35% 42% 17% Dagtilbud (n=99) 47% 31% Bostøtte (n=24) 46% 29% 17% Randers Kommune (n=262) 37% 10% 19. Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og botilbuddet? Døgntilbud (n=150) 43% 37% 14% Dagtilbud (n=104) 48% 30% 10% Bostøtte (n=23) 43% 26% 22% Randers Kommune (n=277) 45% 33% 13

14 20. Synes du, at botilbuddet er lydhør over for ris og ros? Døgntilbud (n=138) 43% 36% 17% Dagtilbud (n=84) 51% 35% Bostøtte (n=18) 56% 28% 11% Randers Kommune (n=240) 47% 35% 21. Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes ophold på botilbuddet? Døgntilbud (n=149) 59% 23% Dagtilbud (n=112) 21% 51% 22% Bostøtte (n=21) 19% 52% 19% Randers Kommune (n=282) 17% 55% 23% Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 22. Hvad er dit samlede indtryk af botilbuddets kontakt med dig? Døgntilbud (n=146) 19% 48% 27% Dagtilbud (n=99) 16% 54% 18% Bostøtte (n=21) 24% 43% 14% 19% Randers Kommune (n=266) 18% 50% 23% Enestående Godt Både godt og dårligt Dårligt Uacceptabelt 14

15 2.5 Sammenligning af resultater fra tidligere pårørendetilfredshedsundersøgelse I 2012 fik Randers Kommune gennemført en pårørendetilfredshedsundersøgelse indenfor områderne Handicap og Psykiatri på døgntilbud. I denne rapport er undersøgelsens resultater fra 2015 for døgntilbud på området for Handicap sammenlignet med resultaterne fra pårørendetilfredshedsundersøgelsen gennemført i 2012 indenfor området for Handicap. Sammenligningerne kan ses i figur 5. Figur 5. Sammenligning af resultater fra pårørendetilfredshedsundersøgelse gennemført i 2015 og Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det? (n=96) Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra medarbejderne, som du har behov for? (n=95) Synes du at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte som han/hun har brug for? (n=95) Synes du, at de aktivitetsmuligheder, som botilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov? (n=93) Synes du, at de fysiske rammer passer til din pårørendes behov? (n=95) Synes du, at botilbuddet er et trygt sted at være for din pårørende? (n=95) Synes du, at medarbejderne forstår din pårørendes måde at udtrykke sig på? (n=96) Synes du, at medarbejderne udtrykker sig, så din pårørende kan forstå det? (n=95) Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag på botilbuddet? (n=85) Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? (n=89) Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle eller vedligeholde sine evner og færdigheder? (n=95)

16 Kender du de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? (n=90) Oplever du, at medarbejderne arbejder frem mod de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? (n=88) Oplever du, at medarbejderne har de rette kompetencer? (n=91) Synes du, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende over for din pårørende? (n=95) Synes du, at medarbejderne hjælper med til, at din pårørende har et godt forhold til de andre beboere? (n=91) Får du den information om, hvad der sker på botilbuddet, som du ønsker? (n=91) Er medarbejderne interesseret i din erfaring og viden som pårørende? (n=85) Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og botilbuddet? (n=95) Synes du, at botilbuddet er lydhør over for ris og ros? (n=86) Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes ophold på botilbuddet? (n=94) Hvad er dit samlede indtryk af botilbuddets kontakt med dig? (n=91)

17 2.6 Bilag 1 spørgeskema til døgntilbud Spørgsmål om din pårørendes ophold på botilbuddet Ved ikke/ 1. Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det? Ikke relevant 2. Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra medarbejderne, som du har behov for? 3. Synes du at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte som han/hun har brug for? (f.eks. i forhold til hygiejne, medicin, økonomi, rengøring, kost, lægebesøg mv.) 4. Synes du, at de aktivitetsmuligheder, som botilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov? (f.eks. mulighed for ture, rejser fester, madlavning, værksted mm.) 5. Synes du, at de fysiske rammer passer til din pårørendes behov? (værelse, bad, adgangsforhold, fællesrum) 6. Synes du, at botilbuddet er et trygt sted at være for din pårørende? 7. Synes du, at medarbejderne forstår din pårørendes måde at udtrykke sig på? 8. Synes du, at medarbejderne udtrykker sig, så din pårørende kan forstå det? 9. Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag på botilbuddet? 10. Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? 11. Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle eller vedligeholde sine evner og færdigheder? 12. Kender du de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? 13. Oplever du, at medarbejderne arbejder frem mod de mål, der er for din pårørendes ophold på botilbuddet? 14. Oplever du, at medarbejdere, har de rette kompetencer? 15. Synes du, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende over for din pårørende? 16. Synes du, at medarbejderne hjælper med til, at din pårørende har et godt forhold til de andre beboere? 17

18 Spørgsmål til dine oplevelser som pårørende til en beboer på botilbuddet 17. Får du den information om, hvad der sker på botilbuddet, som du ønsker? (besked om arrangementer, viden om hvem der er ansat etc.) 18. Er medarbejderne interesseret i din erfaring og viden som pårørende? 19. Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og botilbuddet? 20. Synes du, at botilbuddet er lydhør over for ris og ros? Samlet indtryk af botilbuddet Ved ikke/ Ikke relevant 21. Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes ophold på botilbuddet? Enestående ***** Godt **** Både godt og dårligt *** Dårligt ** Uacceptabelt * Hvorfor gav du det antal stjerner? 22. Hvad er dit samlede indtryk af botilbuddets kontakt med dig? Enestående ***** Godt **** Både godt og dårligt *** Dårligt ** Uacceptabelt * Hvorfor gav du det antal stjerner? 23. Vi vil meget gerne høre, hvis du synes, botilbuddet kan gøre noget bedre eller gør noget særligt godt. Skriv her: 18

19 Bilag 2 spørgeskema til dagtilbud Spørgsmål om din pårørendes sociale tilbud Ved ikke/ Ikke relevant 1. Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det? 2. Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra medarbejderne, som du har behov for? 3. Synes du at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte som han/hun har brug for? (f.eks. i forhold til hygiejne, medicin og kost) 4. Synes du, at de aktiviteter, som dagtilbuddet tilbyder, passer til din pårørendes behov? 5. Synes du, at de fysiske rammer på dagtilbuddet passer til din pårørendes behov? 6. Synes du, at tilbuddet giver din pårørende indhold i hverdagen? 7. Synes du, at medarbejderne forstår din pårørendes måde at udtrykke sig på? 8. Synes du, at medarbejderne udtrykker sig, så din pårørende kan forstå det? 9. Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på sin hverdag på tilbuddet? 10. Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? 11. Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle eller vedligeholde sine evner og færdigheder? 12. Kender du de mål, der er for din pårørendes tilknytning til dagtilbuddet? 13. Oplever du, at medarbejderne arbejder frem mod de mål, der er for din pårørendes tilknytning til dagtilbuddet? 14. Oplever du, at medarbejdere, har de rette kompetencer? 15. Synes du, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende over for din pårørende? 16. Synes du, at medarbejderne hjælper med til, at din pårørende har et godt forhold til de andre borgere på tilbuddet? 19

20 Spørgsmål til dine oplevelser som pårørende til en borger, der modtager et socialt tilbud Ved ikke/ Ikke relevant 17. Får du den information om, hvad der sker på tilbuddet, som du ønsker? (besked om arrangementer, viden om hvem der er ansat etc.) 18. Er medarbejderne interesseret i din erfaring og viden som pårørende? 19. Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og tilbuddet? 20. Synes du, at tilbuddet er lydhør over for ris og ros? Samlet indtryk af det sociale tilbud 21. Hvad er dit samlede indtryk af din pårørendes sociale tilbud? Enestående ***** Godt **** Både godt og dårligt *** Dårligt ** Uacceptabelt * Hvorfor gav du det antal stjerner? 22. Hvad er dit samlede indtryk af tilbuddets kontakt med dig? Enestående ***** Godt **** Både godt og dårligt *** Dårligt ** Uacceptabelt * Hvorfor gav du det antal stjerner? 23. Vi vil meget gerne høre, hvis du synes, tilbuddet kan gøre noget bedre eller gør noget særligt godt. Skriv her: 20

21 Bilag 3 spørgeskema til bostøtte Spørgsmål om din pårørendes sociale tilbud Ved ikke/ 1. Kan du komme i kontakt med medarbejderne, når du har behov for det? Ikke relevant 2. Får du, som pårørende, den støtte og opbakning fra medarbejderne, som du har behov for? 3. Synes du at din pårørende får den praktiske hjælp og støtte som han/hun har brug for? (f.eks. i forhold til hygiejne, medicin, økonomi, rengøring, kost, lægebesøg mv.) 4. Synes du, at medarbejderne forstår din pårørendes måde at udtrykke sig på? 5. Synes du, at medarbejderne udtrykker sig, så din pårørende kan forstå det? 6. Synes du, at din pårørende har tilstrækkelig indflydelse på struktureringen af sin hverdag? 7. Synes du, at medarbejderne lytter til din pårørendes ønsker og behov? 8. Synes du, at din pårørende får hjælp til at udvikle eller vedligeholde sine evner og færdigheder? 9. Kender du de pædagogiske mål, der er for din pårørendes bostøtte? 10. Oplever du, at medarbejderne arbejder frem mod de mål, der er for din pårørendes bostøtte? 11. Oplever du, at medarbejdere, har de rette kompetencer? 12. Synes du, at medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende over for din pårørende? Spørgsmål til dine oplevelser som pårørende til en borger, der modtager et socialt tilbud 13. Er medarbejderne interesseret i din erfaring og viden som pårørende? 14. Er du tilfreds med kommunikationen mellem dig og tilbuddet? 15. Synes du, at tilbuddet er lydhør over for ris og ros? Ved ikke/ Ikke relevant Samlet indtryk af det sociale tilbud 16. Hvad er dit samlede indtryk af din Enestående Godt Både godt Dårligt Uacceptabelt 21

22 pårørendes sociale tilbud? ***** **** og dårligt *** ** * Hvorfor gav du det antal stjerner? 17. Hvad er dit samlede indtryk af tilbuddets kontakt med dig? Enestående ***** Godt **** Både godt og dårligt *** Dårligt ** Uacceptabelt * Hvorfor gav du det antal stjerner? 18. Vi vil meget gerne høre, hvis du synes, tilbuddet kan gøre noget bedre eller gør noget særligt godt. Skriv her: Lidt om din pårørende 19. Din pårørendes køn Mand Kvinde 20Din pårørendes fødselsår 21. Hvor længe har din pårørende fået tilbuddet? 0-5 måneder 6-11 mdr Fra 1 indtil 3 år Fra 3 indtil 5 år 5 år eller mere Lidt om dig selv 22. Dit køn Mand Kvinde 23. Dit fødselsår 24. Din relation til din pårørende Forælder Ægtefælle Barn Bedsteforældre Søskende Svoger/ Andet svigerinde 22

23

24

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Hovedstaden Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N De pårørende har ordet Landsrapport Den landsdækkende pårørendeundersøgelse på regionale botilbud for voksne personer med handicap,

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Syddanmark Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende på handicap- og senhjerneskadeområdet, psykiatriområdet og området for socialt udsatte i Randers Kommune Notat Vedrørende: Notat Sagsnavn: Bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelse på socialområdet Sagsnummer: 27.15.00-P05-1-15 Skrevet af: Vicki Christensen E-mail: Vicki.Christensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Randers kommune Pårørendeundersøgelse på boformer for voksne og på døgninstitutioner for børn med handicap Juni 2010 Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling for Randers Kommune

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012

Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Rapport for Granhøjen 2012 Beboerne har ordet Rapport for botilbuddet Granhøjen Rapporten og undersøgelsen

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Forældrene har ordet

Forældrene har ordet Forældrene har ordet Landsrapport Landsdækkende forældreundersøgelse i regionernes døgninstitutioner for børn og unge Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT

Læs mere

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010

Brugerne har ordet. Landsrapport. Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009. Juni 2010 Brugerne har ordet Landsrapport Undersøgelse i de socialpsykiatriske dagtilbud i Danmark 2009 Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Indhold 1 2 3 4 5 Formål Gennemførsel Undersøgelsens indhold Sammenfatning Resultater

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Landsrapport Landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne personer med handicap Juni 2010 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af Danske Regioner Region Hovedstaden

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport

Patienthoteller i Århus Amt. Oversigtsrapport Patienthoteller i Århus Amt Oversigtsrapport Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail: amu@ag.aaa.dk Rapporten kan bestilles ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen,

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holtegården De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bihuset Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Beboerne har ordet. Koncept for landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Beboerne har ordet. Koncept for landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Beboerne har ordet Koncept for landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Folkesundhed og Kvalitetsudvikling på vegne af Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT

Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT Social Færdighedstræning - Foreløbig opgørelse over borgernes tilfredshed med SFT CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Beboerne og de pårørende har ordet

Beboerne og de pårørende har ordet Beboerne og de pårørende har ordet Undersøgelse i de socialpsykiatriske boformer i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kv

Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen stab.rm.dk Folkesundhed og Kv Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Marts 2012 Bruger- og pårørendeundersøgelser - Bøgehusene Jon H adsund Jon.H adsund@ stab.rm.dk Karen N ørskov Jensen Karen.Jensen@ stab.rm.dk Folkesundhed

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland,

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere