HUSK EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 13. FEB.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 13. FEB."

Transkript

1 Afd. 4 syd Nr. 1 Jan/Feb 2oo2 HUSK EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 13. FEB. Betonhjertet 2002 VINTER I ALBERTSLUND 1

2 INDHOLD Fastelavn 3 Billetter 4 Konstituering 5-6 Ekstraordinært beboermøde 7 Centralvarmestyring 8-9 Moderne tider 10 Snerydning 10 Frosne vandrør 11 Hække i stedet for plankeværker 11 Ny driftkoordinator 12 Lysfest på Brogaards plads 12 Værestuen 13 Antenne 13 Vagtordning 14 Adr. 15 Kalender 16 Betonhjertet er beboerblad for afd. 4 Syd. Betonudvalg består af: Jørgen Dyrholm, Jan Halle, Tage Jensen, Willy Andersen og Henny Eilersen Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden 1. Marts.2002 til Ørnens kvt. 1B og mærket BETONHJERTET, eller sendes som til: Bladet er trykt på 80 g. miljøpapir og uddelt af Jesper 2 Betonhjertet Januar 2002

3 FASTELAVN ER MIT NAVN BOLLER VIL JEG HAVE SE NÆSTE SIDE Betonhjertet

4 TILMELDING TIL FASTELAVN SØNDAG 10. FEBRUAR I KONGSHOLMSALEN KL Billetter à 10 kr. til tøndeslagning og godtepose Billetter kan købes fra Mandag 28. Januar til Torsdag 8. Februar i åbningstiden på ejendomskontoret Ørnen 1 b, mod aflevering af nedenstående talon... Navn... Adr... Antal/børn billetter Antal voksne... 4 Betonhjertet Januar 2002

5 KONSTITUERING AF DET NYE NÆVN I VA AFD. 4 SYD Nævnsmedlemmer: Pia Petersen, Henny Eilersen, Lena Kujahn, Tove Jensen, Kaj-Erik Pedersen, Ove Hansen, og Edvard Carlsen. 1. supp. Mikael Lauersen 2. supp. Freddy Hansen 3. supp. Poul Richter Larsen. Forretningsudvalg: Henny, Pia og Lena Kasserer: Pia Information og referater i Betonhjertet vedr. nævnets arbejde: Pia og Tove UDVALG UNDER 4 SYD: Aktivitetsudvalg: Edvard, Henny og Lena Øknomiudvalg: Pia og Ove Teknisk miljøgruppe: Tove og Mikael Computerklubben: Henny Genbrugshallen: Henny og Kaj-Erik Flagning: Beboere? Træudvalget: Mikael og Pia Byfornyelsesudvalget: Tove, Freddy, Ove og Lena Antenneudvalget: Pia, Freddy og Ove Betonredaktion: Henny Betonhjertet

6 FORENINGSUDVALG I VA SEKRETARIATET: Lena Økonomiudvalget: Ingen IT udvalget: Henny Grønt udvalg: Edvard Ældreboligudvalget: Poul Boligselskabernes Landsforening Repræsentation: i kraft af repræsentation i boligpolitisk udvalg. Albertslund Kommune Brugergruppen: Tove supp. Ove Nænnet konstituerede sig på nævnsmødet 5. December 2001 Ældreudvalget: Poul Integrationsudvalget: Ingen Boligpolitisk udvalg: Ingen Uddannelsesudvalget: Ingen Redaktionsudvalget Vi i Va: Ingen 6 Betonhjertet Januar 2002

7 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE VA AFD 4 SYD ONSDAG 13. FEBRUAR KL. 19 ØRNENS KVT 1 B Dagsorden: 1 ) Valg af dirigent 2 ) Valg af referenter 3 ) Valg af stemmeudvalg 4 ) Godkendelse af dagsorden 5 ) Driftstøtteordning ( kontrakt løbetid? ) 6 ) Ekstra ejendomsfunktionær? 7 ) Regler for fællesarealer 8 ) Regler for parkering af campingvogne 9 ) Regler for at erstatte plankeværker med hække? 10) Orientering fra nævnet 11) Evt. Betonhjertet

8 Central varmestyring. Der er fremkommet nogle mindre ændringer i reglerne for installation af central varmestyring i vore huse. 1. Prisen er steget lidt (100 kr.), så prisen for installationen nu er kr. 1450,00 incl. moms. 2. Installationen skal stadigvæk bestilles hos og betales direkte til installatøren. 3. Når man har fået installationen udført, skal man meddele ejendomskontoret dette, så man her har en samlet oversigt over disse installationer. Den tidligere udsendte vejledning kan ses på de følgende sider, og kan fås på ejendomskontoret. Central varmestyring i gårdhuse. 1. Installation. Ventilen installeres i krybekælder på fremløbsrøret, hvor den nye Redaninstallation af kobberrør er koblet på det oprindelige rørsystem af jernrør til radiatorerne. Denne tilslutning er udført med ¾" omløbere, som nævnte ventil passer på uden ekstra rørdele. Fjernstyringsdelen der ser ud omtrent som de nuværende radiatorventiler med en drejeknap med ind-stillinger fra 0-5, kan fås med op til 8m følerør, og skal anbringes på et let tilgængeligt sted på væggen i opholdsrummet (højde fra gulv ca. 1-1,25 m), så langt som praktisk muligt fra havedør og vinduer. Fjernstyringsdelen er udstyret med rumtemperaturføler, og bør derfor anbringes tættest på, hvor man mest opholder sig. Føleren (et ganske tyndt rør på op til 8m) føres gennem gulvet (mindst synligt under fodlisten) og kobles uden brug af værktøj på ventilen i kælderen. 3. Indstilling af nuværende radiatorventiler. Alle radiatorer, man ønsker skal køre ens, skrues op på maximum, hvorved kælderventilen overtager reguleringen af samtlige radiatorer. Hvis man i separate rum (f. eks. soveværelse) ønsker lavere temperatur end i fællesrummet, skruer man blot ned for disse radiatorer efter behov. JD 8 Betonhjertet Januar 2002

9 Hvis man undtagelsesvis måtte ønske højere temperatur i visse adskilte rum (bad, børneværelse el. lign.), må man indstille fjernstyringsenheden i opholdsrummet på denne temperatur, og indstille samtlige radiator-ventiler i opholdsrummet på den temperatur, man ønsker her. Hvis der nogen steder skulle være problemer med at få varme på den/de radiatorer, der befinder sig sidst på strengen (længst væk fra indgangen), f. eks. i huse med lang gang, kan man undgå dette ved at "knibe" den/de forreste radiatorer lidt (hvis centralstyringen står på 3, indstiller man eksempelvis den forreste radiator på 3, den næste på 4 og den sidste på max.) Prøv dig frem! 4. Fordele ved denne installation. Kun eet indstillingssted i stedet for 3-5 radiatorventiler, hvilket gør en evt. natsænkning af temperaturen (eller sænkning om dagen, hvis huset er tomt) langt nemmere. Man eliminerer den mulige forskel, der, selv ved nøjagtig ens indstilling, vil være på de forskellige radiator-ventiler, således at alle radiatorer kører synkront. Unødvendigt varmespild ved udluftning gennem havedør og vinduer undgås, idet radiatoren under et evt. åbent vindue ikke går i gang. Alle fælles radiatorer går først i gang, når "kulden" har nået rumføleren på væggen. Til slut skal det anføres, at en varmebesparelse naturligvis også kan opnås med de nuværende radiatorventiler, forudsat, at alle fungerer nøjagtigt ens (hvilket de næppe gør efter en vis alder), og at man bruger dem rigtigt, d.v.s., at alle stilles ens i fællesrum,at man lukker dem ved udluftning, evt. skruer ned om natten og op igen om morgenen (aftenen, hvis huset er tomt om dagen), skruer ned i adskilte rum, o.s.v., o.s.v., alt sammen ting, som med centralstyring kan klares med eet greb! Installationen kan ses hos undertegnede, om nogen måtte ønske det. 5. Installation hos beboerne. Hvis beboerne ønsker denne installation, skal man kontakte installatøren direkte på ALBERTSLUND VVS, tlf og aftale installations-tidspunkt, samt meddele ejendomskontoret, når installationen er gennemført. Hele installa-tionen koster 1450,00 kr. incl. moms, der betales direkte til installatøren. En udførlig beskrivelse af installationen er tidligere udsendt i Betonhjertet, kan fås på ejendomskontoret og kan også ses på min hjemmeside (hjem.get2net.dk/joergen), hvor alle kan skrive til mig om evt. tvivlsspørgsmål. Jørgen Dyrholm, Ørnen 1a, Albertslund, tlf Betonhjertet

10 MODERNE TIDER For at følge med tiden, vil vi hermed opfordre beboerne til, at bruge internettet, ved henvendelser til NÆVNET og også meget gerne til BETONHJERTET man kan nuturligvis stadig skrive eller ringe til en fra nævnet, eller en fra redaktionen, vi vil blive glade for, at modtage hevendelser, fra beboerne, til henholdsvis NÆVN og BETONHJERTE. ADR. HE SNERYDNING Der har været en del kritik, af den manglende snerydning ved juletid, men nu er det jo sådan, at ejendomsfunktionærer gerne vil holde jul ligesom alle os andre og der er ingen ansatte her i vores afd, der har tilkaldevagt. Nu var det så uheldigt i år, at det blev den hvide jul, som så mange går og drømmer om, uden at tænke på besværet, på alle andre tidspunkter, når der falder sne, taler vores ansatte inbyrdes om, hvem der kører ud og rydder sneen, også når det er weekend. Det varer måske mange år før vi igen får en hvid jul. HE 10 Betonhjertet Januar 2002

11 Frosne vandrør! Mellem jul og nytår var nogle beboere ramt af frosne vandrør. Der var hverken varmt eller koldt vand. Hvis vandrørene fryser til, kan man tø dem op med en hårtørrer. Man behøver ikke at tage redankassen af, men placere hårtørreren under kassen rettet mod det sted, hvor frosten trænger ind. Nævnet og driften arbejder på at finde en løsning af problemet. På nævnets/driftens vegne Lena Kujahn Hække i stedet for plankeværker? På opslagstavlerne kan man se, at Agenda Center Albertslund søger interesserede beboere, der vil udskifte deres plankeværk med en hæk af 1,5 m høje hækplanter af Avnbøg. De steder hvor haven ligger højere, kan man få hækplanter der passer i højden. Beboere, der melder sig samlet vil blive foretrukket. Det er godt nok at søge og vi behandler spørgsmålet på et ekstraordinært beboermøde i februar for at få indflettet den mulighed i vores bestemmelser. Lena Kujahn Betonhjertet

12 Ny driftkoordinator. Carsten Klausen er pr. 1/ ansat som driftskoordinator i VA huset. Vi har købt 35% af hans tid og deler ham med afd. 4 nord og 6 vest. Det bliver overvejende ham, der skal arbejde for vores afdeling. Et flertal på det ekstraordinære Beboermøde i nov valgte denne ordning frem for afdelingsleder. Vi byder Carsten velkommen og glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde. fejre den. Derfor søgte vi nævnet om 500 kr. til gløgg og æbleskiver, vi lånte en hængegryde og et bål og delte sedler ud om arrangementet. Vi var ca. 45 voksne og ca. 20 børn, mange børn var fra børnehuset Spætten, som underholdt os med et par juledanse og -sange. Tak for det. De vil gerne gentage sucessen til næste år. Den er vi med på. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag og AP s fotograf var der også. Vi regner med, at pladsen vil blive benyttet ivrigt for eftertiden til andre små og større arrangementer. Lena Kujahn På nævnets/driftens vegne Lena Kujahn Lysfest på Brogaardsplads 17. December 2001 Endelig blev Brogaards plads forskønnet. Mange har mugget over den katastrofale mangel på vedligeholdelse, man før var vidne til. Om aftenen står den dér med lys på og man kan godt forestille sig, at det bliver ekstra smukt at se på, når de grønne planter får rigtigt tag i murene. Nogle beboere syntes vi skulle holde en lysfest på pladsen for at 12 Betonhjertet Januar 2002

13 Værestuen Apollo Tilbud til psykisk syge med bopæl i Albertslund kommune. Værestuen Apollo, Kanalens kvt 166 st. ( indgang fra Kanalsiden ) er åbenmandag, torsdag og fredag Kl her er du meget velkommen, til en snak og en kop kaffe/ the. Hvis du har, svært ved selv, at komme herhen, kan du blive afhentet på din bopæl. Ring til Søren Christensen tlf eller Jane Larsen tlf Efter lukketid Tilbud til psykisk syge/personer der kommer i krise. Du kan ringe til efter lukketid - som er en akut telefon - der har åbent hver dag hele året, i tidsrummet Kl. 21 aften, til Kl. 8 morgen, ring på tlf Hvis du ønsker yderligere oplysninger, så ring til daglig leder Jane Larsen tlf Socialpsykiatrien Albertslund kommune ANTENNE Det sker at TV-signalerne ikke kommer ned helt som man kunne ønske eller forvente. Derfor skal al henvendelse vedr. TV og radio fremover ske til: I dagtimerne Ejendomskontoret Ørnens Kvarter 1B Tlf Efter kl til senest kl Betonhjertet

14 14 Betonhjertet Januar 2002

15 BEBOERNÆVNET VA AFDELING 4 SYD POSTADRESSE: ØRNENS KVT. 1 B 2620, ALBERTSLUND BEBOERNÆVN: Kaj-Erik Pedersen Ravnen 3 B Tove Jensen Ørnen 12 A Henny Eilersen = HE Ørnen 26 A Pia Petersen Ørnen 19 C Lena Kujahn Ravnen 14 B Ove Hansen Ørnen 4 A Edvard Carlsen Uglen 3 A SUPPLEANTER: Mikael Laursen Hanen 8 A Freddy Hansen Ørnen 19 B Poul Richter Larsen Ravnen 4 A REVISOR: Willy Andersen Duen 9 A FLAGNING:? Beboernævnet mødes: Se kalender på bagsiden Afdelingskontor: Ørnens kvt. 1 B. Varmemester Arne Larsen Tlf Telefon: Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl Tors. (kun) Betonhjertet

16 JANUAR KALENDEREN BEMÆRK: Genbrugshallen er åben Søndag KL Torsdag lukket Onsdag ulige uger Nævnsmøde KL. 19 FEBRUAR KALENDEREN Genbrugshallen er åben Søndag Kl Torsdag Kl Onsdage i ulige uger Nævnsmøde Onsdag 13. Februar Ekstraordinært Beboermøde I Ørnen 1 B kl Betonhjertet Januar 2002

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 )

VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 ) VA 4 SYD NR.2 MARTS 2005 BEBOERMØDE MED REGNSKAB OG VALG ( SE SIDE 5 ) Betonhjertet Februar 2005 1 INDHOLD LEDER side 3 INDLÆG I BETONHJERTET 3 FORÅR 4 BEBOERMØDEDAGSORDEN 5 VALG TIL NÆVNET 6 VALG TIL

Læs mere

VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002

VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 VA 4 SYD NR. 6 OKTOBER 2002 Nu falmer skoven trindt om land Betonhjertet Oktober 2002 1 INDHOLD SVAR PÅ DIT BREV side 3-4 KÆRE BEBOERE 5-6 REFERAT FRA BEBOERMØDE 7-10 TIL BEBOERNE I VA 4 SYD 10-11 VÆRESTUEN

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6 Musik på Brogårds plads Betonhjertet Oktober 2004 1 INDHOLD LEDER SIDE 3 NICOLAI FORLADER OS 3 BREDBÅND 4-6 SOMMERFEST 7 MASTERPLAN 8-9 STORE

Læs mere

LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7

LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7 VA 4 syd Nr. 11 december LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 2 REFERAT FRA EKSTRAORD. BEBOERMØDE 4-7 NY MAND I DRIFTEN 8 SNE 9 ABC

Læs mere

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN FEBRUAR 3 DRYP-DRYP-DRYP-VAND. 4-5 LADER DU MADEN GÅ TIL SPILDE? 6 TV TV TV

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 januar 2011

VA 4 syd Nr. 1 januar 2011 VA 4 syd Nr. 1 januar 2011 SNERYDNING ROS - RIS OG REGLERNE SIDE 4, 5 OG 6 Indhold : CAFE ØRNEN MENU JANUAR 3 SNERYDNING 4-6 SNEBILLEDE 7 ABC KALENDER JANUAR 8-9 VAGTORDNING 10 BRUGTE JULETRÆER 10 NAVNE

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 Vinderen af ABC-fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde. blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag. Se midtersiden Anden pladsen

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 REF FRA REGNSKABSBEBOERMØDE 4-7 INVITATION TIL BEBOERINFORMATIONSMØD 7 VOLDTUR STORE BEDEDAG 8 FASTE AKTIVITETER APRIL 2013 9 NYT FRA DRIFTEN

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22.

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22. VA 4 syd Svensk Visesang med Rune Carlsson og Rene Nielsen Torsdag den 12 marts kl.18:00 se menu på side 3 Nr.:3 marts Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket

Læs mere

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken Solen er så rød, mor og skoven bli'r så sort Nu er solen død, mor og dagen gået bort. Ræven går derude, mor vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min side, mor og syng en lille sang. GOD SOMMER TIL ALLE

Læs mere

VA 4 syd Nr. 3 marts 2010

VA 4 syd Nr. 3 marts 2010 VA 4 syd Nr. 3 marts 2010 Indhold MENU MARTS I CAFE ØRNEN 3 LIDT OM VOR EGEN AFDELING 4 SLUK LYSET 5 ER DEN GLOBALE OPVARMNING SAT PÅ KØL? 6 SVENSK VISESANG MED RUNE OG RENE 7 MÅNEDS BILLEDE : FASTELAVN

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 HUSK ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen se side 5 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 RENOVERING

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen: 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Godt nytår til alle i Albertslund Nord! Farvel og tak til to ildsjæle, læs side 3 og 18. Deltag i konkurrencen

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Beboerbladet for Niverød IV. 4 eren

Beboerbladet for Niverød IV. 4 eren Beboerbladet for Niverød IV 4 eren NR. 3 JUNI 2015 Indholdsfortegnelse Redaktionen har ordet... 3 Ny medarbejder på ejendomskontoret... 5 Besøg Fredensborg Boligselskab... 5 Næste nummer... 5 Endnu en

Læs mere

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset

Læs dit beboerblad. Forårsfest i Beboerhuset Forårsfest i Beboerhuset Onsdag d. 25. April kl. 18.00 afholdes der forårsfest i beboerhuset, hvor Palle Krabbe og 2 af hans musikalske venner kommer og underholder. Der er garanti for en hyggelig og fornøjelig

Læs mere