Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2006 31. årgang"

Transkript

1 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts årgang

2 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: Løvvænget 16, Næstformand H.H. Schmidt, tlf.: Hattemagervej 1, hatten Kasserer Jørn Lien, tlf.: Sauntevej 111, Sekretær Lars Fisker, tlf.: V. Stejlebakke 26, 3100 Honbæk Suppleant Anne Marie Jørgensen Tlf.: Kleinsmedevej 6, samt Afdelingsformændene Nye klubhus & Hornbækhallen Tlf.: fax: Carl Bødker Nielsens Vej Birthe Larsen, tlf.: Jette Møbius, tlf.: Gamle klubhus Tlf.: Halinspektør Stig Petersen, mobil Drejervej 15, Hjemmeside: Redaktør: Peter Poulsen (ansvarsh.) Tlf.: Redaktion: Harry Duus, Hafnia Grafisk Tlf.: Paw Bak, Hafnia Grafisk Tlf.: Annoncer: H.H. Schmidt, tlf.: Layout og tryk: Hafnia Grafisk, 2620 Albertslund Forsidefoto af: Harry Duus Oplag: Fremtidssikret hal- og institutionsprojekt i Hornbæk I Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amts Avis den 28. januar 2006 præsenteredes et fremragende byggeprojekt, udtænkt af de to konservative politikere Erling "Skipper" Hansen og Steen Thomsen, henholdsvis formand for kommunes Børne- og Ungeudvalg og Idrætsudvalg. Projektet går kort fortalt ud på, at der bygges to nye børneinstitutioner samt en ny multihal ved den nuværende Hornbæk hal på Carl Bødker Nielsen Vej. Endvidere fremgår det, at Nordkystens Ungdomsskole får nye klublokaler i forbindelse med projektet og at Nordkystens Ungdomsskoles nuværende bygninger på Sauntevej sælges. Jeg synes at projektet er unikt og lægger op til helt nye tanker og samarbejde til gavn og glæde for bl.a. børn og unge i Hornbæk og et samarbejde mellem institutionerne og Hornbæk Idrætsforening, som vil kunne skabe nye og bedre fritidstilbud til netop denne gruppe unge mennesker. Hornbæk Idrætsforening får også ved bygning af en ny multihal tilgodeset og sikret det store behov vi har for yderligere halkapacitet og haltimer til vores mange aktive idrætsudøvere i de forskellige afdelinger. Der er også mange andre gode og store fordele ved projektet, som får den størst mulige opbakning fra Hornbæk Idrætsforening og som også bør have opbakning fra hele Hornbæk by i almindelighed - også selvom der bliver lidt forsinkelse på bygning af de to børneinstitutioner, der allerede er besluttet - men er det ikke det hele værd - Jo, det er. Hornbæk Idrætsforening håber derfor også, at et samlet byråd vil bakke op og støtte dette fremtidssikret forslag i den videre politiske proces, således at projektet bliver en realitet for Hornbæks nuværende og kommende borgere. Hornbæk Idrætsforenings afdelinger Der er i øjeblikket fuld gang i afdelingernes generalforsamlinger, og indtrykket heraf er, at det gennemgående går godt for Hornbæk Idrætsforening`s mange og alsidige afdelinger. En enkelt afdeling har skiftet formand, idet Poul Erik Schmidt er blevet afløst som formand for Tennis afdelingen, hvor ny formand blev Claes Thielke. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den afgåede formand Poul Erik Schmidt for det gode samarbejde og samtidig ønske Claes Thielke til lykke med valget som ny formand samt velkommen i hovedbestyrelsen i Hornbæk Idrætsforening, hvor jeg glæder mig til et godt og konstruktivt samarbejde. Medlemstallene i de enkelte afdelinger ligger nogenlunde som sidste år på denne tid dog er der en lille medlemstilbagegang idet Skiafdelingen p.t. er nedlagt/sat på vågeblus. HIF-Informerer 2006 Deadlines: April Deadline tirsdag den 21. marts Maj Deadline tirsdag den 18. april Juni Deadline tirsdag den 23. maj Indlæg sendes til: Post: Hafnia Grafisk, Herstedvang 12, 2620 Albertslund 2 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

3 Medlemsopgørelse pr. 1. februar 2006 viser, at Hornbæk Idrætsforening nu har 3541 medlemmer, mod 3634 medlemmer den 1. februar Medlemstallene for de enkelte 15 afdelinger ser således ud tallet i parentes viser medlemstallet den 1. februar 2005: - Golf 1153 (1125) medlemmer, - Gymnastik 586 (605) medlemmer, - Tennis 391 (382) medlemmer, - Fodbold 357 (357) medlemmer, - Badminton 280 (290) medlemmer, - Gedden 201 (201) medlemmer, - Håndbold 186 (162) medlemmer, - Fodboldens Venner 99 (95) medlemmer, - Bridge 65 (109) medlemmer, - Petanque 65 (64) medlemmer, - Hornbæk Skytteforening 48 (55) medlemmer - 4 F 48 (41) medlemmer, - Hornbæk Scenen 30 (30) medlemmer - Volleyball 22 (21) medlemmer og Hornbæk Naturprojekt 10 medlemmer (Hornbæk Naturprojekts medlemmer er Hornbæk skole og institutionerne i Hornbæk). I forhold til sidste år er ski afdelingen (97 medlemmer) nedlagt/sat på vågeblus, og Hornbæk Naturprojekt (10 medlemmer) er optaget som medlem af Hornbæk Idrætsforening den 1. januar Nye Petanquebaner Petanqueafdelingen har efter ansøgning i Idrætsudvalget fået bevilliget kr. til anlæggelse af en række nye petanquebaner, således at man kan opfylde de banekrav der er for, at spille i 2. division. Petanqueafdelingen går i gang med anlæggelse af de nye baner så snart frosten er af jorden. Jeg vil gerne benytte lejligheden til takke Idrætsudvalget for det flotte tilskud til vores Petanqueafdeling. Valg til Forenings- og Fritidsudvalget Den 24. januar 2006 var der valg til Forenings- og Fritidsudvalget i Helsingør kommune (det tidligere Folkeoplysningsudvalg). Undertegnede blev fra idrætsområdet valgt til udvalget sammen med Jørgen Christensen fra Jernbanens Idrætsforening. Vi skal sammen i de næste fire år repræsentere breddeidrætten i udvalget. Herudover består udvalget af 3 medlemmer fra Helsingør Byråd samt 2 repræsentanter fra spejdeområdet, 2 fra øvrige foreninger, herunder kulturelle foreninger og 2 fra lokale foreninger, hvis folkeoplysende virksomhed omfatter voksenundervisning. Formålet med udvalget er at etablere dialog og samarbejde mellem Byrådet og det brede forenings-liv samt at sikre brugerindflydelse og inddragelse, endvidere at arbejde for at sikre udfoldelsesmuligheder i fritidslivet samt at skabe gode rammebetingelser for foreningsarbejdet for børn og unge. HSU Der afholdes repræsentantskabsmøde i Helsingør Sports Union søndag den 12. marts 2006 kl , i Helsingør Hallen. Jeg vil opfordre alle de afdelinger, der er berettigede til at deltage i dette møde, til at møde op og gøre deres indflydelse gældende. Peter Poulsen Hovedformand Hornbæk Idrætsforening indkalder hermed til ordinær HOVEDGENERALFORSAMLING Søndag den 30. april 2006, kl i Klubhuset Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen, byder Hovedafdelingen på et mindre morgentraktement. Hornbæk Idrætsforenings Idræts- og Kulturpris 2006 uddeles i forbindelse med hovedgeneralforsamlingen. Se mere om Idræts- og Kulturprisen på På hovedafdelingens vegne Peter Poulsen, Hovedformand Hornbæk Idrætsforening Marts

4 Stainless CONVEYOR Aps alt i rustfrit JENS SCHULTZ Engholmvej 1 DK- Tlf Fax Kvistgaard Tæppemarked Kongevejen Kvistgård Tlf Inspiration til gulve DYHL ELECTRIC Lys Kraft EDB Nybygning/ombygning Engholmvej 3 Tlf.: Fax Kim Lykkegaard Bygningskonstruktør Rådgivning Renovering Om- og tilbygninger Byggestyring Døre og vinduer Holmegårdsvej 3 Tlf / Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

5 Badminton Amtsmesterskaber 2006 Hornbæk Badminton havde forrige weekend 15 spillere ude og spille amtsmesterskaber i diverse haller i Nordsjælland. Det var helt fra U13 til U19. Der blev spillet en masse badminton, som gav udtryk i 7 medaljer ved mesterskaberne. 6 guld- og 1 sølvmedalje endte det med. Mads Frodegaard spillede i U13B og her kom han mix-double finalen, som han vandt, og ydermere i semifinalen i herre-double. Pointhøsten betyder at Mads er ét sølle point væk for at rykke op i A-rækken. I 15D spillede Cecilie Bruun sig flot i finalen i single, hvor hun vandt i en hård 3-sæts kamp. Hun skal derfor i fremtiden op og spille i C-rækken. I Stenløse var Hornbæk flot repræsenteret med hele 7 spillere i U19A-rækken. Og det var også her det gik bedst. Mija Stahlschmidt og Astrid Bech vandt damedouble efter en intens og lige 3-sætskamp. I mixdouble var det næsten en ren Hornbæk er finale da 3 af 4 spillere kom fra klubben. Finalen endte med en sejr til Peter Drachmann og Astrid Bech over Nicklas Stougaard(Hornbæk) og Christina O neil(ølstykke). Peter Drachmann formåede yderligere at komme i en semifinale i single. Til sidst var der også en semifinaleplads til Andreas Fritzen og Christopher Nordberg, der kom i semifinalen i herredouble. Disse meritter betyder at Hornbæk Badminton minimum sender 5 spillere af sted til landsmesterskaberne senere på året. Nicklas Klubmesterskaberne 2006 Vanen tro skal klubbens hierarki igen sættes på plads i den for alle spillere i klubben vel nok mest betydningsfulde turnering, nemlig klubmesterskaber. I sidste udgave af dette blad blev det forkert proklameret at disse skulle afvikles d. 26 februar. Arrangementet vil nemlig løbe af stablen i Hornbæk hallen lørdag d. 4 marts og søndag d. 5 marts! Dette gælder for såvel motionister som børn og unge. Sørg for at få meldt Jer til på de ophængte sedler i hallen, og for børnenes vedkommende de udleverede invitationer. Derudover kan vi kun opfordre alle interesserede til at kikke op og se verdensklassebadminton denne weekend. Det plejer at give kampene et helt særligt intens præg, når det er en fra egen klub, der står på den anden side! Seniorerne afvikler deres kampe en anden dag, hvor det passer ind i deres kampe i slutspillet. Bestyrelsen: Formand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Næstformand Kjeld Hansen Tlf.: Jupitervej 67, Sekretær Liselotte Kartman Mobil: Holmevænget 2C Kasserer Karin Mathiesen Tlf.: Havreholmvej, Banefordeler Margit Fritzbøger Tlf.: / Holmevænget 13A Suppleant Spilleudvalg: Motionistformand Hans Jørgen Beck Tlf.: Ole Piis Vej 4, Seniorformand Niels Fritzbøger Tlf.: Rødtjørnevej 8, Juniorformand Christine Bogattke Mobil: Mads Holmsvej 42B 3000 Helsingør Turneringsudvalg Jette Beck Tlf.: Ole Piisvej 4, Hornbæk Idrætsforening Marts

6 Badminton Forældre/barn-turnering På utallige opfordringer tager vi kometsuccesen op for sidste på og arrangerer igen en hyggelig dag for børnene og deres forældre. Det er en kanon sjov dag, hvor vores ungdomsspillere får lov at spille en turnering med mor/far/søster eller bror. De fleste forældre deltager for deres børns skyld, men plejer at blive grebet af stemningen, hvilket sidste år resulterede i at flere lå radbrækkede i dagene efter. Men det skal bestemt ikke afholde nogen fra at komme. Det er super sjovt. Dagen slutter af med picnic i hallen, hvor den generøse pris årets fighter kåres. I løbet af marts vil der blive udleveret sedler med nærmere info! Håber at se alle. Husk på finder du alle informationer om klubbens aktiviteter, datoer, resultater mv. BYENS BILLIGSTE BENZIN, DIESEL OG OLIE MINIMARKED MED ALT HVAD DU MANGLER AF DAGLIGVARER FRANSKE HOTDOG STOR DVD UDLEJNING BRIKETTER MED HØJ BRÆNDVÆRDI OG TØRT PEJSEBRÆNDE NDR. STRANDVEJ 312 V/PLANTAGEN TLF SPONSOR: GEDDEN Altid friskbagt bagerbrød skrab batterier til bilen taletidskort spillehal med 5 maskiner HAVNEKIOSKEN Telefon: Fax: Byens største spillebutik Vi forhandler bl.a. Tips & Lotto Skrabespil Varelotteriet Landbrugslotteriet Radiobingo Byens største slikbutik Hos os kan du bl.a. finde Slikmix 75 varianter Børneslik stort udvalg Is fra Frisko Sv.Michelsens hjemmelavede chokolader Rigtige flødeboller Byens største bladbutik Vi har blade om alt bl.a. Mode Sport Indretning Biler/motorcykler Erotik Hobby Havnekiosken er med i den landsdækkende kiosk-kæde NærKØB. Har du internetadgang, så klik ind på og se de aktuelle tilbud samt en hel masse andet spændende. God fornøjelse. Byens største servicebutik Vi kan hjælpe dig med bl.a. Renseriservice Kopiservice Faxservice Fotoservice Taletidskort HT-kort 6 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

7 Fl Flügger farver st tt støtter sporten Malermester Flemming Larsen Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf ben Åben , fredag 9-18, l rdag lørdag 9-13 Ndr. Strandvej 343, 3100 HornbÊk. Hornbæk. Tlf ben Åben , fredag 9-18, l rdag lørdag R03 Hornbæk materialhandel ndr. strandvej 342a 3100 hornbæk tlf.: MATAS støtter idrætten i Hornbæk Træfældning Flishugning Hegnsopsætning (Folde, dyre & raftehegn) Nyplantning Brænde V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager Hornbækvej 708 Abellund Tlf Mobil: Hornbæk Idrætsforening Marts

8 Hornbæk bådeklub Formand William Leedgaard Tlf.: Skovvænget 7 Næstformand & Kølbåde Steen Guttknecht Tlf.: / Uranusvej 22 Saunte Kasserer Inger Byskov Christriansen Tlf.: Lille Odinshøj Ålsgårde Sekretær/PR Benn Bak Tlf.: Syrenvej 40 Joller Jens Kristian Pedersen Tlf.: Stolemagervej 12 klubhus & udlejning Nis Kragelund Tlf.: Skovvænget 16C Hornbæk Bådeklub Tlf.: Havnevej 30 Nyt fra formanden På det sidste bestyrelsesmøde blev det bl.a. besluttet at udskifte vore stole og få nyt betræk på hynderne i hjørnet. Det vil ske i løbet af april. På møder i skrivende stund holdes nogle møder om yderligere opdatering og renovering af vort klublokale med vort byggeudvalg, så vi stadig kan have et særdeles attraktivt lokale på Hornbæks mest attraktive plads. Formanden for byggeudvalget vort æresmedlem og klubformand i længst periode Ole K. Andersen holder i øvrigt afskedsreception som kommunens beredskabschef efter 38 år i Helsingør Kommune fredag den 31/3 kl på Helsingør Brandstation, Klostermosevej. Alle klubbens medlemmer er meget velkomne, så mød bare talrigt op, så vil jeg i øvrigt sørge for at udnytte Oles nye fritid på groveste vis i klubbens interesse. Som allerede meddelt i sidste klubnyt har et andet medlem Lars Kristensen, der er efterspurgt både i USA, Australien og hele Europa m.h.t. avanceret professionel assistance med marine-elektronik, indvilget i at være hjemme og øse af sin viden til os lokale torsdag den 9. marts kl Vi håber rigtig mange møder op. Arrangementet er gratis. Klubaften om el og elektronik ombord. Der bliver mere og mere elektronik om bord. For få år siden var der en VHF radio, log og lod, men i dag er der Radar, GPS, Plotter, PC samt diverse instrumenter og højeffekt forbrugere som f.eks. elektriske spil. Problemet er ikke at købe udstyr, men at få købt det rigtige og ikke mindst få det installeret korrekt så der er fuld valuta for pengene. Samtidig øger de mange muligheder og fabrikater af udstyr ofte forvirringen. Det nye udstyr bruger mere strøm, det stiller øgede krav til strømforsyningen, dvs. akkumulatorer, ledningstværsnit og sikringer. 12V er farligt ikke på grund af spændingen men på grund af den store strømstyrke. Mange ting kan man sagtens selv checke og lave med blot en smule indsigt. Kom og få et indblik i el ombord. Hvis der er ting du har undret dig over, så skriv gerne på forhånd en til med emnet El i Hornbæk så kan du få sammen med de andre få svar på klubaftenen. TAK Hermed min varmeste tak for de mange smukke blomster, I sendte ved Thorkils bisættelse. Tak til alle jer, der mødte op i Kapellet i Helsingør. Tak til Anders Løwe for den flotte og personlige tale. Tak til Henrik Munk, som spillede så smukt. Tak til Wilma, Tove, Jesper og mange andre for et flot arrangement i Bådeklubben. Tak for alle kærlige ord og tilkendegivelser. De har hjulpet mig meget gennem denne svære tid. Ingerlise Ratzlaff 8 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

9 Vi er eksperter i driftsikkerhed til søs og vi har salg af alle typer marinemoterer. Vi udfører professionel service til din båd og motor, mekanisk og elektrisk. Stort lager med mange reservedele og tilbehør Vi servicerer erhvervs og fritidsbåde. Vor servicebiler kommer over hele Sjælland. Kontakt os for mere information om optimal driftsikkerhed til søs. Hornbæk Idrætsforening Marts

10 Fodbold Postadresse Hornbæk IF fodbold Postbox 48 Formand Kaj Flyger Ndr. Strandvej 285 B 3140 Ålsgårde Tlf.: / / Kasserer Henrik Olsen Drejervej 17, Tlf.: Sekretær Peter Clausen Saturnvej 24, Tlf.: / / Seniorformand Peter Østbjerg Stolemagervej 10, Tlf.: / Ungdomsformand Ivan S. Jensen (Formand) Smedevænget 8, Saunte, Tlf.: / Fra venstre Ulrich Hjorth-Moritzsen, Jørgen Olsen, Peter Baun og Carsten Nielsen. Med ansættelsen af Peter Baun har de tre sportschefer gjort lidt af et scoop. Ungdommen opruster i Hornbæk Fodboldafdelingen i Hornbæk IF har tilknyttet endnu en kapacitet til klubben. Man har således indgået aftale med Peter Baun, der kendes af de fleste i lokale fodboldkredse. Peter Baun er bl.a. kendt for sit fremragende arbejde med ungdomsspillere og er elitetræner-uddannet under DBU. I 2004 startede han talentskolen i Helsinge SI fodbold, som han har været leder af i de seneste par år. Et virke som Peter Baun fortsætter, men Helsinge SI har altså indvilget i, at også dele af fodboldungdommen i Hornbæk skal have glæde af den dygtige træners store kvaliteter. Aftalen betyder, at Hornbæk IFs ældste ungdomsspillere, fra årgang 95 til 90 og deres trænere, vil få støtte både ved kampe og i forbindelse med deres træning, i arbejdet med den personlige udvikling og fastsættelse af de individuelle mål både teknisk og taktisk, alt sammen i samarbejde med Hornbæks egne dygtige trænere og ledere. Carsten Nielsen fra ungdomsudvalget i fodboldafdelingen glæder sig meget over, at det er lykkedes at få aftalen med Peter Baun i stand, da det med sikkerhed vil være med til at udvikle de enkelte spillere og samtidig giver mulighed for at udbrede DBUs træningsfilosofier til Hornbæk trænerne, for derved at kunne fortsætte den positive udvikling som Hornbæk IF - fodbold er inde i. Følg med i de daglige nyheder fra fodboldafdelingen på 10 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

11 Vellykket Hornbæk Cup Den sidste weekend i januar bød på Hornbæk Cup, den store indendørs fodboldturnering for ungdom, der blev afviklet i Hornbækhallen fredag, lørdag og søndag. Udover en masse god fodbold for både piger og drenge i alle aldre, bød arrangørerne bl.a. på jonglerings-konkurrencer, tombola, kagekonkurrence og salg af masser af sund mad. De mange hjælpere kan kigge tilbage på et vellykket arrangement, som også genererer et pænt overskud til det store arbejde med fodboldungdommen. Fodboldafdelingen skylder en stor tak til sponsorerne RFS Denmark og Entreprenør Lars Leo Jensen samt de mange hjælpere og den uundværlige støtte fra Fodboldens Venner. På billedet ses de to SAS-Liga spillere Thomas Kristensen og Kim Christensen fra FC Nordsjælland, der skrev autografer efter deres deltagelse i jonglerings-konkurrencen. Du kan se flere billeder fra Hornbæk Cup på fodboldafdelingens hjemmeside som du finder via adressen Styregruppe, ungdom Ivan S. Jensen (Formand) Smedevænget 8, Saunte, Tlf: / Henrik Olsen (Ungdomsudvalg, administrator) Drejervej 17, Tlf.: Carsten Nielsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Støberens Vænge 8, Tlf.: / Jørgen Olsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Bødkervej 2, Tlf.: Tlf. arb.: Ulrich Hjort-Moritzsen (Ungdomsudvalg, Sportschef) Klokkestøbervej 8, Tlf. arb.: / / Sponsorer Ivan S. Jensen Smedevænget 8, Saunte Tlf.: / Hornbæk tabte finalen Hornbæks seniorspillere deltog med tre hold Helsingørmesterskabet i indendørs fodbold 2006, som blev afviklet lørdag 28. januar i Helsingørhallen. De 16 deltagende hold var inddelt i fire puljer med fire hold i hver, og to Hornbækhold gik videre til kvartfinalerne. Det ene af disse hold blev placeret på sjettepladsen, mens det bedst placerede Hornbækhold nåede finalen, hvor Kvistgård dog trak det længste strå med en sejr på 2-1. Alt i alt gjorde Hornbæks spillere en fin figur ved stævnet og kan absolut være indsatsen bekendt. Hornbæks finalemandskab bestod af: Dennis Nielsen, Stefan Nielsen, Jakob Frederiksen, Casper Porsgaard, Peter Drachmann, Frederik Hilker og Mikkel Parby. Steen Poulsen Sennepsbakken 24, / Hornbæk Idrætsforening Marts

12 Fodbold John Larsen (t.v.) og Dan Engelsted, Hornbæks nye trænerduo for førsteholdet i serie 2, venter spændt på den kommende sæson, der indledes på hjemmebane lørdag d. 8. april mod Allerød. Trænere og ledere i fodboldafdelingen Førstehold Dan Engelsted, Chr. Rasmussens Vej 20, 1 th., 3000 Helsingør John Larsen, Nørregårdsvej 8 B, Lars Christensen, Smedemosevej 4, 3000 Helsingør eller Andethold René Arnsfelt, Vingen 20, 3140 Ålsgårde , U/21 Dennis Nielsen, Hestens Bakke 8, 1 mf, 3000 Helsingør , Erik Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, , Målmænd Jesper Lorensen, Uranusvej 1, Old Boys Lars Leo Jensen, Sauntevænget 3, , Niels Halkjær, Sauntevænget 35, , Veteran Jens Åge Sørensen, Sauntevej 38, Ynglinge årgang Træner og spiller med senior. Junior årgang Træner og holdleder vedr. indendørssæsonen: Ejgild Larsen, Skovvænget 23, , Trænere: Jørgen Olsen, Bødkervej 2, arb eller Torben Jensen, Stjernevej 29, Karsten Hansen, Østervang tv., 3400 Hillerød Drenge årgang 92 Trænere: Ulrich Hjorth-Moritzsen, Klokkestøbervej 8, Arb Henrik Jensen, Løvvænget 21, Henrik Kristensen, Hornebyvej 12 A, arb Holdleder: Rolf Vallebo Thorngaard, c/o Anne Mette Kilian, Sct. Hans Gade 22, 1. tv., 4100 Ringsted arb , Drenge årgang 93 Træner: Træner Steen Egesø, Bretagnevej 12 B, 12 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

13 , Holdleder: Jørgen Boberg, Kleinsmedevej 9, , Lilleput årgang 94 Hold 1: Carsten Nielsen, Støberens Vænge 8, , Anders Fosvald, Møllehatten 14, 3140 Ålsgårde , Hold 2: Torben Pilely, Gøgevej 28, 3120 Dronningmølle , Martin Helmer Pedersen, Hornebyvej 40, , Shawn Engvej, Hornebyvej 20, , Anders Emde, Hornebyvej 37a, , Lilleput årgang 95 Kim Schuldt, Holmegårdsvej 19 A, , Henrik Soelberg, Hornebyvænget 1, , Holdleder: Eyun Lindberg, Ole Piis Vej 5, , Miniput årgang 96 Richard Lilja, Spicavej 11, , Lasse Wegener Tennisvej 8, , Peter Schiellerup, Sauntevænget 8, , David Jensen, Nørregårdsvej 21, , Frank Frodegaard, Sauntevænget 41, , Miniput årgang 97 Morten Bruun, Solvej 5 A, , Thomas L. Lynge, Sauntevej 55 B, , Torben Schultz, Solvej 7 A, , Steen Andersen, Birkedamsvej 7, , Mikroput årgang 98 Trænere: Troels Hammer, Sandagerhusvej 134, , Brian Nielsen, Villingebækvej 4 C, Peter Lylloff, Sauntevej 46 B, , Jan Christensen, Rolighedsvej 12, stuen, Lejl. 4, 3000 Helsingør , Marc De Lausnay, Sauntevej 52, , Holdleder: Susanne Prahl, Sauntevej 46 B, , , Mikroput årgang 99 Trænere: Peter Nielsen, Stolemagervej 2, , Michael Riis-Klausen, Solvej 15, , Poder årgang 00 Træner: Henrik Toft Rasmussen, Sauntevænget 19, , Damejunior årgang Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, , Piger årgang Bjørn Hoffmann, Hornebyvej 7, , Ole Gregersen, Ræveskiftet 4, Lilleputpiger årgang Sara Andersen, Hornebyvej 7, Jackie Gøtterup Dorthe Nederby, Bødkervej 7, Charlotte Andersen, Klokkestøbervej 8, Annemette Gøtterup, Miniputpiger årgang Michael Otterstrøm, Tinkerupvej 15, 3080 Tikøb , Tøj og rekvisitter Fritz Nielsen, Hattemagervej 13, Erik Sørensen, Holmegårdsvej 32 A, Registrering og kontingent - Kontakt Peter Clausen, Saturnvej 24, Hornbæk Idrætsforening Marts

14 Stil krav. Det gør vi 5% dividende Hornbæk Sauntevej Dansk/fransk a la carte Selskaber op til 50 personer Mad ud af huset HER FÅR DU særbehandling Vi er på hjemmebane NÅR DU SKAL HANDLE BOLIG I HORNBÆK Bordbestilling Havnevej 19 JOHN LARSEN & BETINA PORSGAARD DanBolig Hornbæk NDR. STRANDVEJ 355 A 3100 HORNBÆK RING: Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

15 Naturprojektet Hornbæk Naturprojektet Hornbæk Formand Ole Raslow Hornbæk fritidshjem Næstformand og sekretær Ruth Nielsen Hornbæk Børnehave. Kasserer Kasser Stig Eir, Fritidsklubben PUK Nye i foreningen Hornbæk Naturprojekt siger tak for at blive optaget i foreningen, som hermed giver os muligheder for at kunne formidle vores naturprojekt til alle Hornbækkerne og et godt samarbejde. Kort beskrivelse af projektet og målgruppen Andelsforeningen Naturprojekt Hornbæk, er en sammenslutning af institutioner, dagplejen, skolen og ungdomsskolen i Hornbæk. Andelsforeningens mål er at skabe gode betingelser for, at børn og unge kan opleve, undersøge og eksperimentere ude i naturen. Vi har oprettet depoter ved søen, havnen og i skoven. Det er meningen, at økobaserne skal indeholde forskellige udstyr, so, børn og unge kan bruge, når de skal udforske den omgivende natur. Økobaserne vil styrke det naturfaglige arbejde med børn og unge, da materialerne i depoterne vil give pædagoger og lærer bedre muligheder for at arbejde, med naturen og miljø i lokalområdet. Vi har også etableret kondibane og en Samertelt Kåte i Hornbæk plantage. Her får børnene mulighed for at kombinerer glæden ved at lege, samtidig med at de oplever naturens mangfoldighed. Vi er ved at få renoveret Bryghuset, en længe at skovkløberhuset, huset vil være med til at forbedrer naturformidling for børn og unge, samtidig med det styrker vores samarbejdet. Ligeledes giver det ekstra muligheder for naturoplevelser for lokalbefolkningen. Projektet bliver styrket via vores samarbejdspartnere Skov og naturstyrelsen Kronborg Statsskov distrikt, Naturcenteret Nyruphus, Øresundsakvariet, Projekt Buster, som bidrager med deres viden og ekspertise i naturformidlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Dagplejen Anne Hansen, Søstjernen Susanne Prahl. Børnehaven ved Vandtårnet Tine Knudsen Viben, Maybritt Nørgaard Søren Kanne, Cecilie Lourantzen Hornbæk skole, Julie Carstensen Ungdomsskolen, Jens Lassen, Skolebestyrelsen, Dorte Fritzen Fællesforældrebestyrelsen, Peter Andersen Naturcenteret Nyruphus, Henrik Liberkind Skovdistriktet, Torben Hoch Malermester Henrik Vilhelmsen Hornebyvej 12, Tlf.: Mobil: Hornbæk Idrætsforening Marts

16 Gedden Klubhus: Per Bjørnsvej 20 Bestyrelse: Formand Thomas Ratzlaff Tlf.: Mobil: Lindehøj Helsingør (Adm. & koordination ) Kasserer Lone Nielsen Tlf: Plantagevej 17 C Best. medl. Erik Ibsen Tlf.: Ll. Ewaldsvej 3 (Klubhus) Best. medl. Bjørn Andersen Tlf.: Mobil: Søvænget 23 (Klubture) Best. medl. Christoffer Jørgensen. Tlf: Mobil A.R.Friisvej 14 B Best. medl. Børge Nilsson Tlf.: Karetmagervej 34 Best. medl. Henrik Willum Petersen Tlf.: Karetmagervej Træning af fluekast Søndag d. 9. april afholder Gedden et par timers træning,opfriskning, af fluekast med enhåndsstang indendørs i Hornbækhallen. Alle er velkomne, såvel proffer som nye der aldrig har haft en fluestang i hånden før. Nye medlemmer, gamle som unge er også meget velkomne. Husk indendørs gummisko (uden sorte såler), ellers er det på strømpesokker. Det er gratis, og det finder sted i tidsrummet fra kl. 9 til kl. 11. Vi har fluegrej som du kan låne, hvis du ikke selv har. Det er tilladt selv at have proviant, kaffe med, så kan man sidde på sidelinien og nyde fluetossernes Fantastiske kasteteknikker Havørredtur til Langeland, Vel Mødt P.B.V. Bjørn Andersen (I dagene Torsdag d, 20.april til Søndag d. 23. april) Årets første fisketur går til Langeland,nemlig til Hov, tæt på Nordspidsen af Langeland, hvor vi har Været 3-4 gange før. Denne gamle hytte har før givet os megen fiskelykke, bla. Har Jacob Schou og Peter Hansen fået fisk på over 4 kg.. (Det er ikke tamme skalle, men rigtige flotte Havørred vi snakker om). I vores gode gamle Fiskehytte kan vi være ca. 16 ivrige lystfiskere, så hurtig tilmelding tilrådes. Prisen bliver ca kr. dog vil de personer der har været aktive ved vores mange skuropsætninger få et pænt tilskud. Prisen er incl. Transport, Bropenge, Husleje, Bespisning fra Torsdag aften til Søndag middag,men Er excl. Alle former for drikkevarer også Portvin, det klarer Fossilbanden plus prøvemedlemmer selv. Der vil blive holdt informations og planlægningsmøde Torsdag den 6.April Turen vil løbe af stabelen fra Torsdag den 20. April til Søndag den 23. April. Tilmelding og Tilmeldingsgebyr på 300 kr., til Bjørn Andersen hurtigst muligt, sidste frist er på mødet den 6. April, hvis der er pladser tilbage. Det skal lige nævnes, at Go-Fishing (Grejbutik) holder Danmarks største Havørred kystkonkurrence i dagene april, hvor heldig kan man være. Der er meget flotte præmier, se opslag i Klubhuset. Spørgsmål og tilmelding til: Bjørn Andersen - Søvænget 23 - Tlf: eller Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

17 Havfiskeri Jeg har været på Sundet et par gange i løbet af januar måned med det tunge pirkegrej efter de store bule-torsk. Den første tur gav 3 fisk, heraf 2 på syv kg. Min fiskemakker Per Gørtz fik en næsten-måler lige under 10 kg efter en hård fight. Den anden tur var der ikke helt så meget ved. I solskin og havblik lykkedes det mig kun at fange en enkelt torsk på ca. 3 kg, og der blev kun landet 7 torsk på båden totalt. Thomas Ratzlaff Hornbæk Idrætsforening Marts

18 Gedden ÅBNINGSTIDER 2006 Hornbæk lystfiskerforening GEDDEN Klubhuset Per Bjørnsvej 20 Kl til Ugedag dato måned Aktiviteter Åbnevagt Lukkevagt Torsdag 5. Januar Fluebinding Christoffer Christian Børge Mandag 9. Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Morten Torsdag 12. Januar Støbning af pirke / blink Bjørn Peter L. Børge Mandag 16. Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Henrik Torsdag 19. Januar Fluebinding Christoffer Christian Børge Mandag 23. Januar Geddeforfang Peter H. Erik Thomas R. Onsdag 25. Januar Rengøring Alle velkomne Torsdag 26. Januar Blinkfremstilling Christoffer Thomas B.A. Børge Mandag 30. Januar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Henrik Torsdag 2. Februar Støbning af pirke / blink Peter L. Christian Børge Mandag 6. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Henrik Torsdag 9. Februar Fluebinding Bjørn Christian Børge Mandag 13. Februar Videoaften Peter H. Erik Morten Torsdag 16. Februar Fluebinding Jacob Thomas B.A.Børge Mandag 20. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Bjørn Torsdag 23. Februar Fluebinding Peter L. Christian Børge Mandag 27. Februar Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Morten Torsdag 2. Marts Blink & spinner Henrik Thomas B. A. Børge Mandag 6. Marts Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Peter L. Torsdag 9. Marts Fluebinding Bjørn Christian Børge Mandag 13. Marts Videoaften Peter H. Erik Henrik Torsdag 16. Marts Støbning af pirke / blink Jacob Bjørn Børge Mandag 20. Marts Geddeforfang Peter H. Erik Thomas R. Onsdag 22. Marts Rengøring Alle velkomne Torsdag 23. Marts Fluebinding Thomas B.A Christian Børge Mandag 27. Marts Geddeforfang Peter H. Erik Peter L. Torsdag 30. Marts Blink & spinner Bjørn Morten Børge Mandag 3. April Træarbejde, kopper, knive, net Peter H. Erik Peter L. Torsdag 6. April Boillieaften Thomas R. Morten Børge Mandag 10. April Fisketur på kysten Alle Torsdag 13. April Skærtorsdag Lukket Mandag 17. April 2. Påskedag Lukket Torsdag 20. April Fisketur på kysten Alle Mandag 24. April Sommerafslutning Peter H. Erik Bjørn Husk at kontrollere hvilke dage du har og find selv en afløser hvis du er forhindret en dag Christian Skands / Peter Hansen Jacob Thorman / Børge Nilsson / Bjørn Andersen / Thomas Bjørn Andersen Erik Ibsen Thomas Ratzlaff / Henrik Willum Petersen Christoffer Jørgensen / Morten Skands Peter Larsen Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

19 Hornbæk Idrætsforening Marts

20 Annoncering: Kontakt: H. H. Schmidt Tlf.: Mail: hatten Salon Musette Margit Fritzbøger A. R. Friisvej 2 Tlf DRACHMANN ADVOKATER AUT. BOBESTYRER Læs mere om os på: WWW drachmann-advokater.dk NORDHAVNSVEJ HELSINGØR FAX TEL Kvalitets sommerhuse i alle prislag udlejes Havnevej 20, Tlf fax

21 Tømrer- og Snedkerfirmaet FRITZEN Ole Piisvej 1B Tlf Fax: Kvalitetsbyggeri med stil - - Vinduer og døre med 10 års garanti - HORNBÆK INSTALLATIONSFORRETNING A/S Havnevej 6 Hornbæk El Tele IT Alarm Radio TV Antenne Hvidevare salg & service Helsingør svømmehal Offentlige tider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag lør.-søn Motionssvømning: Mandag til og med fredag Samt onsdag Sol, massage, velvære, leg og hygge for familien i Helsingør svømmehal. Borgmester P. Christensensvej Helsingør

22 Golf Hornbæk Golfklub Bøtterupvej 2C Tlf.: Fax: Klubchef Johan Kielland Tlf: Klubsekretær Sekretær Birgit Aaholm Tlf: Web-adresse Greenkeeper Louis Jakobsen Tlf.: Restauratør Gabriella Renard Shoppen Lisbeth Worm Konstitueret formand: Jens Peter Nielsen Tlf.: / Baneudvalget: Jørgen Jensen Tlf.: / Begyndere og Juniorer: Flemming Andersen Tlf.: Info- og edbudvalg: Peter Maaløe Tlf.: Bygningsudvalget: Thomas Jørgensen Tlf.: Eliteudvalget: Jens Peter Nielsen Tlf.: / Årets turneringsplan Turneringsudvalget har fastlagt programmet for årets klubturneringer: 6. april: Åbningsmatch 23. april: Forårsturnering 13. maj: Helsingørs kommunemesterskab 27. maj: Maj-match 5. juni: Pinse-match 18. juni: Toyota-match 25. juni: Juni-match 9. juli: Carlsberg Hornbæk Open 29. juli: Juli-match 17. september: Drachmann Cup 22. oktober: Efterårsmatch 5. november: Andematch 3. december: Julematch Klubmesterskaberne afvikles som sædvanligt i august, lørdag den 19. og weekenden 26. og 27. Se de enkelte rækkers spilleplan på golfbox. Klubmesterskabet i putning afvikles søndag den 20. august. Finaledagen i det løbende hulspilsmesterskab er fastsat til lørdag den 2. september, se de øvrige spilledatoer på golfbox. Nye venteliste-regler Hidtil har der højest kunne stå 200 på Hornbæk Golfklubs venteliste, men fra 10. marts har bestyrelsen besluttet at åbne ventelisten så den i princippet kan være uendelig lang. Samtidig indføres en årligt venteliste-afgift på 200 kroner, mens indskuddet, der refunderes ved indmeldelse, er sat ned til 500 kroner. På den måde ønskes bestyrelsen at undgå en kø for at komme ind på ventelisten tidligere har der været en reel kamp om at få en plads på ventelisten ved den årlige opfyldning umiddelbart efter generalforsamlingen. Ændringerne gælder ikke personer på den nuværende venteliste de skal ikke pludselig til at betale en årsafgift. For at undgå spekulation i billig green-fee via en ventelisteplads, bortfalder den nuværende green-fee-rabat for nye på venteliste. Den åbne venteliste indføres fra den 10. marts kl Folk skrives på ventelisten i den rækkefølge, de møder op i sekretariatet. Tilmelding på ventelisten kræver altså personligt fremmøde. Det er planen løbende på klubbens hjemmeside at gøre interesserede opmærksom på, hvor mange år de kan forvente at skulle vente lidt populært sagt at sørge for en ærlig varedekleration, så folk ved hvad de betaler indskud og årsafgift for. 22 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

23 Renard forpagter restauranten Klubbens restauratørpar Gabriella og Paul Renard har ønsket en ny aftale, hvor de forpagter restauranten. Bestyrelsen har imødekommet ønsket, fordi det også vil betyde, at restaurantens øvrige personale ikke er ansat af klubben men af forpagterne. Nul øl i arbejdstiden I lighed med de fleste andre golfklubber har bestyrelsen besluttet at indføre en alkoholpolitik for alle ansatte i HGK: Indtagelse af spiritus/øl i arbejdstiden er ikke tilladt på nogen del af Hornbæk Golfklubs område inkl. banen og overtrædelse kan medføre bortvisning og efterfølgende afskedigelse. Børneattester Der er indhentet pletfri børneattester fra politiet for de personer der har med børne- og ungdomsarbejdet i Hornbæk Golfklub at gøre. Interesserede kan få yderligere information hos ungdomsudvalgets formand Flemming Andersen C.K.Totalservice V.V.S Service-partner Viden er god medicin spørg på apoteket Forhandler og montør af Smedegårdens ovne og pillefyr. Den store varme til små penge. Ring efter et beregningsskema. Vi har den bedste og billigste løsning til sommerhusopvarmning. Kan aktiveres med sms, eller et ur. Aldrig mere koldt hus ved ankomst. Vi kan næsten det hele. Når kronen skal på værket ring og få håndværker til tiden. C. K. Totalservice v/ Christian Kjersgaard Sauntevej Hornbæk Idrætsforening Marts

24 Golf Nye handicap-nøgle Banen forbedres løbende. Nogle af ændringerne har stor indflydelse på hullets sværhedsgrad f.eks. forlængelsen af hul 15 og søen ved hul 8. Baneudvalget har derfor fundet tiden inde til at fastlægge en ny handicap-nøgle, som vil fremgå af de nye scorekort fra sæsonstart. Hullernes nye indbyrdes sværhedsgrad er fastlagt ud fra 600 scorekort fra klubturneringer i efteråret Den nye nøgler er med de gamle i parentes: Hul 1 - nøgle 13 (15) Hul 2 - nøgle 7 (11) Hul 3 - nøgle 1 (3) Hul 4 - nøgle 17 (17) Hul 5 - nøgle 11 (7) Hul 6 - nøgle 15 (13) Hul 7 - nøgle 9 (9) Hul 8 - nøgle 3 (5) Hul 9 - nøgle 5 (1) Hul 10 - nøgle 8 (6) Hul 11 - nøgle 10 (10) Hul 12 - nøgle 4 (2) Hul 13 - nøgle 12 (12) Hul 14 - nøgle 14 (16) Hul 15 - nøgle 6 (8) Hul 16 - nøgle 16 (14) Hul 17 -nøgle 18 (18) Hul 18 - nøgle 2 (4) Der trykkes nye foreløbige scorekort med de nye nøgler og ændrede længder, klar til 1. marts. I juli/august trykkes helt nye scorekort med nye hvide og blå tee steder og ny rating. Anette Nielsen MANDAG LUKKET 24 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

25 JAN BORG VVS INSTALLATØR Service Fjernvarme Naturgas Badeværelser Firma Privat Fax TILBUD PÅ ZONETERAPI I Klinikken Hornbæk kan vi også tilføje zoneterapi til viften af vores behandlingsformer. Anja der oprindeligt er akupunktør er nu også uddannet zoneterapeut. Hele kroppen er afspejlet under fødderne, og ved at massere og trykke under fødderne kan gendanne kroppens balance. Zoneterapi kan også bruges som forebyggende behandling og virker meget afstressende. Zoneterapi kan anvendes til de fleste ubalancer i kroppen. I marts, april og maj kan man bestille zoneterapi til kun 200 kr. Normalprisen vil fremover være 350 kr. Læs mere om os på vores hjemmeside: eller ring til os på Klinikken Hornbæk Søvænget 15 T E W Hornbæk Idrætsforening Marts

26 Gymnastik Bestyrelse: Formand Kirsten Grønlund Tlf Fastelavn Kasserer Ulla Larsen Tlf Sekretær Anne-Marie Jørgensen Tlf Bestyrelsesmedlem Karin Hvid Tlf Bestyrelsesmedlem Pia Steenfeldt-Jensen Tlf Bestyrelsesmedlem Helle Andersen Tlf Bestyrelsesmedlem Hanne Gordon Jensen Tlf Vi minder om, at der er Generalforsamling i Hornbæk I.F.`s Gymnastikafdeling Mandag den 13. marts 2006 kl i det gamle klubhus Vi henviser til indkaldelse og dagsorden i februar måned Efter generalforsamlingen serveres en let, men lækker anretning. Så mød op og giv ris og ros til foreningen eller bare lyt og få en hyggelig aften sammen med andre medlemmer af foreningen. Vel mødt På bestyrelsens vegne Anne-Marie Jørgensen sekretær 26 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

27 Fastelavn Søndag d.26./2.-06,holdt gymnastikken fastelavn for børnegymnasterne. Selvom der i byen er flere steder børnene kan komme og slå katten af tønden, valgte ca. 70 gymnaster at tilbringe søndag eftermiddag med deres veloplagte trænere. Selve arrangementet stod Karsten Baden (drengeholdene) og Malene Ølbye (springfrøene) for, men de fik en stor hjælp fra Helle Andersen (pigefræs) og Conny Dixen (spillopperne) samt deres hjælpetrænere Emilie, Maria, Cecilie J. og Caroline. En stor tak skal lyde til de mange forældre der bagte fastelavnsboller og på den ene eller anden måde gav en hjælpende hånd på dagen og tak til alle børnene for en hyggelig eftermiddag. Karsten og Malene Hornbæk Idrætsforening Marts

28 Gymnastik Opfordring til at træde ind i gymnastikbestyrelsen Vi mangler en kasserer og et menigt medlem til bestyrelsen Med henvisning til artiklen i februar nummeret gør vi opmærksom på, at vi har behov for et par nye bestyrelsesmedlemmer, da vores kasserer Ulla Larsen desværre forlader bestyrelsen ved den kommende generalforsamling og vi mangler også fortsat et menigt medlem. Har du flair for tal og lyst til at holde styr på mange medlemmer eller har du nogle ideer, du synes bør prøves af, er der noget, du vil være med til at bygge op eller har du bare lyst og tid til at give et nap med bestyrelsesarbejdet, så kontakt én fra bestyrelsen. Vi kan starte med at få en snak om, hvad en af disse poster indebærer. Pbv. Kirsten Grønlund Fomand Husk på at HORNBÆK IF s GYMNASTIKAFDELING afholder GYMNASTIKOPVISNING Lørdag den 1. april 2006 kl i Hornbæk Hallen. Entre: børn kr. 10,00 / voksne kr. 25,00 / (børn under 5 år gratis adgang) Vi gør samtidig opmærksom på, at de billeder vi får taget til opvisningen vil blive lagt på vores hjemmeside snarest muligt efter opvisningen. 28 Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

29 Stavgang er populært og kommet for at blive! Gang & Løb Stavgang giver virkelig motion og fedtforbrænding. Også her er Gang & Løb på banen. Vi starter helt nyt hold for begyndere med uddannede instruktører, gratis den første gang og så motionerer vi sammen et par gange om ugen. I starten kan stavene lånes i klubben. Du er også velkommen til at trave uden stave. Nu er chancen der fra mandag, d. 13. marts 2006 kl Se vores træningstider andet sted i bladet. Rør dig sammen med andre, det er sjovere og så er det lidt sværere at slippe! Fra søndag, d. 2. april kl er nye løbere velkommen Kunne du tænke dig en fremtid med dyrkning af motionsløb. Vi går nødvendigvis langsomt men sikkert frem, og det kræver, at du kan afsætte mindst 2 gange om ugen til en halv times træning med instruktør og sammen med andre. Det vigtigste er et par gode sko! Skulle vores træningstider ikke passe dig, så taler vi om det! Velkommen til en ny og herlig fremtid! På Gensyn ved Hornbækhallen! Hanne G.J. tlf Bemærk: lige efter træningen for nybegyndere afholder vi et Klubmøde for løbere Søndag, den 2. april kl. ca i hallen vil der være møde for løberne, hvor alle - nye som gamle - motionister er velkommen til at deltage. Vi diskuterer lidt af hvert bl.a. ønsker om træningstider, strækøvelser, gode råd til nybegyndere o.m.a. Kom og deltag, det er altid hyggeligt, vi brygger lidt kaffe/the, morgenbrød og juice kan købes. Tilmeld dig gerne og forespørgsler kan rettes til: Hanne Gordon J. tlf Se også HIFs hjemmeside: under gymnastik/gang og løb!!! Træningstider fra 13. marts for GANGere med og uden STAVE Mandage og torsdage kl Tæningstider fra 2. april for LØBerne Søn- og helligdage kl p.t. tirsdage kl og torsdage kl Barnkob & Danielsen Registreret Revisionsanpartsselskab Sennepsbakken 15 Tlf Fax Hornbæk Idrætsforening Marts

30 Håndbold Bestyrelsen 2005 / 2006 Formand Frank Fager Bøtterupvej 22 Tlf.: Næstformand Jørgen Olsen Ellekildehavevej Ålsgårde Tlf.: Kasserer Sussie Leth Øresundsvej 8 Tlf.: Sekretær Karina Nikolajsen Rolfsvej 5.D 3000 Helsingør Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer Carsten Skaarup Saturnvej 42 Tlf.: Trine Bay Nygart Øresøndsvej 14.D Tlf.: Oversigt over træneres adresse, tlf.nr., MINIER: Malene Christoffersen Sommervej 7 Tlf.: / Cathrine Nielsen Vegavej 13 Tlf.: / LILLEPUTPIGER/ LILLEPUTDRENGE: Trine Bay Nygart Øresundsvej 14.D tlf / Julie V. Andersen Thorshøj alle 86 Tlf HERREJUNIOR TEAM NORDSJÆLLAND: Jens Munk Sauntevænget 43 tlf mobil Niels Møller Stubbedamsvej Helsingør Tlf.: PIGER: Thomas Sørensen Bjarkesvej 12, st. th 3000 Helsingør Tlf.: / Hjælper: Jørgen Olsen Ellekildehavevej Ålsgårde Tlf Suppleant Lise Bertram Solvej Tlf.: Ungdomsudvalg Ungdomsformand Karina Nikolajsen Tlf.: Karina Ginge Hornbækgårdsvej 21 Tlf.: PUSDRENGE: Kate Formsgaard Ibisvej dronningmølle Tlf.: / PUSLINGE PIGER: Peter Svendsen Søvænget 11 Tlf.: Henriette Welle Solvej 12 Tlf: / Mobil: Målmandstræner: Rasmus Braüner DAMEJUNIOR/ DAME YNGLINGE Jens Bertram Solvej 23 tlf mobil: Sebastian Holst Holmevænget 2.D Tlf.: Hornbæk Idrætsforening Marts 2006

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 September 2006 31. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 Maj 2007 32. årgang. Hornbæk Idrætsforening Maj 2007 1

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 Maj 2007 32. årgang. Hornbæk Idrætsforening Maj 2007 1 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 4 Maj 2007 32. årgang Hornbæk Idrætsforening Maj 2007 1 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 Februar 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang. N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang. N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 december 2009 34. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 10 December 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 86 Oktober 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 21 28 Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 April 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer Februar 2002, 26. årgang Nr. 1 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer Februar 2001, 26. årgang Nr. 1 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Oktober 2001, 26. årgang 1 Nr. 8 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Maj 2002, 27. årgang 1 Nr. 4 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk HOVEDAFDELINGEN

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36 Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2008 33. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 29-36 Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 April 2001, 26. årgang 1 Nr. 3 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer September 2002, 27. årgang Nr. 7 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang

Hornbæk Idrætsforening. HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22. Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 5 Juni 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Registreret Revisionsanpartsselskab Sennepsbakken 15 3100 Hornbæk Tlf. 70 20 58 29 Fax 49 15 00 89 www.barnkob-danielsen.dk

Registreret Revisionsanpartsselskab Sennepsbakken 15 3100 Hornbæk Tlf. 70 20 58 29 Fax 49 15 00 89 www.barnkob-danielsen.dk D N A M R KONFI Salon Musette Margit Fritzbøger A. R. Friisvej 2 Tlf. 49 70 01 98 60 93 49 66 Vin Tilbehør Gavepakker Carsten Rex, Spicavej 3, Hornbæk www.rexwine.dk Tlf.: 49 70 18 63 / 60 93 49 66 Barnkob

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Marts 2001, 26. årgang 1 Nr. 2 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen...49701103 Kleinsmedevej 11 E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand Henrik

Læs mere

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

HORNBÆK CUP 2014. Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK CUP 2014 Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2014 39. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2012 37. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HORNBÆK IDRÆTSFORENING ØNSKER ALLE ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR HIF Hovedbestyrelse

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 september 2009 34. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 september 2009 34. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD N a t u r p r o j e k t e t H o r n b æ k Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 september 2009 34. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 1 februar 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 oktober 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 3 April 2004 29. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 november 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 november 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 8 november 2011 36. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 august 2010 35. årgang

Hornbæk Idrætsforening. Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 august 2010 35. årgang Naturprojektet Hornbæk Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R Stiftet 9. april 1908 Nr. 6 august 2010 35. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 7 oktober 2012 37. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget 16, peterp@danskmetal.dk

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Hornbæk Idrætsforening INFORMERER. Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang HORNBÆK MENIGHEDSRÅD HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Hornbæk Idrætsforening INFORMERER Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 december 2013 38. årgang Hovedafdelingen Badminton HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere