Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt til dirigent. Der var ikke mod konditater og Mogens var herefter enstemmigt valg. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig. To stemmetæller skulle vælges og dirigenten forespurgte Kurt Petersen F 31. og Claus B. Sørensen, Bavneåsen 79. Der var ikke andre forslag. Fremmødte og fuldmagter blev registreret. Der var 22 medlemmer tilstede + 3 fuldmagter. Formanden fik herefter ordet og fremførte herefter beretningen for det forgangne år. Formandens beretning fremgår af særskilt notat. Der var enkelte spørgsmål af opklarende karakter og herefter blev beretningen stillet til afstemning. Beretningen blev vedtaget enstemmigt. Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. På foranledning af Erik Bilsten var der en positiv debat, omkring posten legepladsen i regnskabet. I en uofficiel rundspørge om brugen af legepladsen viste, at der var stor tilslutning til legepladsen, og at der i dag måske var flere/ eller mange bruger af pladsen i form af børnebørn, oldebørn m.v. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget herunder kontingentforhøjelsen med kr. 200,- til kr ,- pr år. Varmeregnskabet Kurt Haase fremlagde varmeregnskabet, herunder disponering af overskuddet, som foreslået i regnskabet. Ved fastlæggelse af budgettet var gasprisen høj, og kassseren fremførte, at det må påregnes at a`conto indbetalingen fra næste varmeår f. g. 5. juni 2009 forhøjes. Der var ingen spørgsmål til regnskabet og budgettet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 1

2 Valg af bestyrelsesmedlemmer Som det fremgår af indkaldelsen havde foreningens mangeårige formand Erik Larssen ikke ønsket at genopstille. Ligeledes havde Thomas Bahnert også meddelt at han ikke genopstillede. Formanden efterlyste emner, men oplyste også, at bestyrelse forud for mødet havde orienteret sig og havde 3 medlemmer som havde givet positivt tilsagn, samt at Anette Egelborg havde givet tilsagn om at opstille til posten som formand. Bestyrelsen forslag til nyvalg, Thomas Ploug Hansen, Bavneåsen 55, Linda Skal, Fløngvænget 23, Colin Roberts, Fløngvønget 25. Der kom ikke yderligere forslag til valg til bestyrelsen. Anette Egelborg blev valgt til formand. De 3 af bestyrelsen foreslåede medlemmer blev valgt enstemmigt. Valg af revisor Peter Petersen, Bavneåsen 31 og Svend Jørgen Sønberg Fløngvænget 45, havde givet tilsagn om genvalg. Begge blev valgt. Valg af revisorsuppleant Erik Bilsteen havde givet tilsagn om genvalg. Erik Bilsteen blev valgt. Rettidigt indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Eventuelt I fravær af næstformanden Anette Egelborg (kommende formand ) overrakte Kurt Haase, Thomas Bahnert rødvin som tak for arbejdet i bestyrelsen. Erik Larssen fik ligeledes rødvin og en lille ekstra hilsen som tak for sine mange år og store arbejde i bestyrelsen. 2

3 Erik takkede for hilsenen og lovede at være de kommende bestyrelser behjælpelige og at deltage i særlige udvalg når der var behov for dette. Dirigenten kunne herefter give ordet til formanden for afslutning af generalforsamlingen. Udfærdiget af Kurt Haase Den 19. september 2008 Underskrift bestyrelsen: sign. bestyrelsen Mogens West, dirigent / sign. Mogens West 3

4 Bestyrelsens beretning for 07/08. I bestyrelsens beretning vil jeg som sædvanligt orienterer om hvad der er sket i foreningens 36 år. Vi har i det forløbne regnskabsår afholdt 4 bestyrelsesmøder. Foreningsåret er, som mange andre, forløbet stille og roligt uden store problemer. Vi har i beretningen valg at nævne følgende: Vejene. Kommunen har under serviceordningen repareret nogle huller bl.a. det store ud for Fløngvænget 35. Så har Claus, B 79 fået foretaget er reparation på fortovet i forbindelse med lægning af nye fliser i indkørslen. Asfalt folkene sagde, i den forbindelse, til Thomas at der manglede slid lag på vejene i Bavneåsen. Vi vil følge op herpå i den kommende tid. Vejene blev som sædvanligt fejet i forsommeren hvilket vi også har budgetteret til foråret Containerordningen. Containerordningen virker stort set fint. Det lykkedes stadig Anette, at overbevise kommunens medarbejdere om at vi også i den kommende sæson skal være med i den gratis tømningsordning. Vi er kommet lidt heldigt med på denne ordning og håber fortsat på kommunens velvilje. Det skal dog nævnes, at der stadig jævnligt kommes plastic sække i containeren DET ER FORBUDT det må kun komme papirsække og komposterbart affald i containeren. Vi kommer til at betale for tømning og sortering samt at vi risikerer at ryge af ordningen med gratis tømning april til oktober. Fællesareal. I foråret fik vi opsat karrusel og en ny redegynge begge meget populære nyheder der også bliver flittigt brugt. Vi er klar over at underlaget under redegyngen skal forbedres og det vil vi arbejde på i det nye år. Så har vi, for nylig, indkøbt en ukrudtsbrænder så vi bedre kan holde ukrudtet nede i sandkassen. Bestyrelsen er enige om ikke at bruge sprøjtemidler og tror at brænderen kan gøre det lidt lettere at holde ukrudtet nede samtidig med at medlemmerne kan låne den. Kontakt bestyrelsen for lån af nøgle til ukrudtsbrænderen. Beplantningen på fællesarealet er blevet beskåret af kommunen. Resultatet kan altid diskuteres, men efter en kraftig beskæring ser ikke beplantningen ikke særlig pænt ud, men det vil hurtigt blive pænere. Bestyrelsen er på udkik efter en bedre fremtidig løsning - det kunne være en fast aftale med kommunen, en efterlønner eller en gartner og det vil være en at de vigtigste opgaver i det nye bestyrelses år. Casper Floor har slået græsset i det forløbne år og han meddelte allerede fra start at det kun var for 1 år. Tak til Casper og så skal vi finde en løsning for næste år. Så skulle nogle af jer have lyst eller kende nogle der har lyst til beskæring eller græsslåning så kontakt bestyrelsen herom. Varmecentral. Varmecentralen har også i år kørt godt og uden reparationer og brud på rør. 4

5 Vi fik sidste sommer repareret ydervægen i kælderen men på trods af dette har vi stadig indsivende vand når det har regnet meget. Muren der har lavet reparationen har lovet at komme og se på problemet. Der er stadig problemer med det varme vand i 1.ste række i Fløngvænget. Tidligt om morgenen er der ikke varmt vand eller det tager det meget længe før det kommer. Strube VVS siger at der skyldes at rørene er tilkalkede og at eneste løsning er at skifte dem. Vi er p.t. i gang med at indhente prisoverslag herpå, og bestyrelsen vil efter en vurdering heraf indkalde Fløngvænget medlemmerne til møde herom. Samtidig diskuterer vi også i bestyrelsen om vore varmemålere er ved at være udtjente og hvordan og hvornår en udskiftning vil være formålstjenlig. Sidste år nedsatte vi en arbejdsgruppe der skulle se på alternativ energi. Denne gruppe har afholdt 1 møde og vi vil høre mere fra dem på et senere tidspunkt. Helt aktuelt har nogle måske opdaget af vandtrykket på brugsvandet er faldet markant for 2 3 uger siden. Det skyldes rørarbejde på vandværket hvilket betyder at vi i en periode får vand fra kommunens vandværk der har et lavere tryk på vandet. Problemet skulle være løst når arbejdet er afsluttet. Endnu en mild vinter, gunstige gaspriser (i det afsluttede regnskabsår) og ingen reparationer har holdt udgifterne på et meget lavt niveau. Dette sammenholdt med de aktuelle priser og bestyrelsens ønske om at fastholde et uændret varmebidrag gør at vi foreslår en henlæggelse på kr i regnskabet. Denne gør at vi kan dække det budgetterede underskud og holde varmebidraget uændret. Så skal vi vel også lige bemærke, at Kurt for 1 år siden mente at vi burde rykke en del af vort indskud i Roskilde Bank til et andet pengeinstitut hvilket vi gjorde. Det var vist godt set af Kurt og vi har sidenhen sikret at foreningens samlede engagement ikke overstiger garantisummen på kr Kabel TV. Der har været nogle spørgsmål om den kommende digitalisering af TV signalerne vil betyde noget for os og signalerne fra TDC Kabel TV. Her kan vi oplyse at der ikke sker noget for alle der har kabel tv, der gælder kun alle de der modtager signalerne via tv egen antenne. Kloak. I kloakken i Bavneåsen ud for nr. 41 har der været problemer og der har været foretaget flere rensninger. Kommunen har set på problemet og Albertslund Kloakservice har foretaget TV-inspektion. Der var tilsyneladende ingen nye problemer men en del fedtpropper der blev fjernet af Albertslund Kloakservice. Og specielt Bavneåsen skylder Birgit tak for hendes vedholdende reklamation der har sparet Bavneåsen medlemmerne for ca. kr Hjemmeside. Vi har stadig vor hjemmeside på hvor i kan finde mange informationer, bl.a. vedtægter, referater, deklarationer, regnskaber og mange andre praktiske informationer. 5

6 Rigtig mange er nu tilmeldt den elektroniske orientering (41) og har bl.a. modtaget indkaldelsen til denne generalforsamling. Hvis I har en og endnu ikke er tilmeldt, så gør det og spar bestyrelsen for turen rundt til postkasserne. Det traditionelle fastelavns arrangementet, var som sædvanligt en meget stor succes med rigtig mange store børn som deltagere. Så har vi i bestyrelsen som sædvanligt afsat penge til den årlige bestyrelsesmiddag med ledsagere. Begge arrangementer er også sat på budgettet for det kommende år. Det var bestyrelsens beretning for foreningsåret 07/08. Bestyrelsen. 6

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Referat af den 37. ordinære generalforsamling afholdt den 17. april 2007 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetællere. Torben Hansen blev valgt til dirigent, takkede for valget og konstaterede,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 (vedlægges)

Læs mere

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet:

Fællesgrundejerforeningen mødes to gange årligt og har bl.a. behandlet: Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 27.4.2010 Deltagere: 22 fremmødte, en husstand ved fuldmagt Punkt 1: Valg af dirigent: Thomas (43) Valg af referent: Henrik (47) Punkt 2 : Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ovesdal d. 2. marts 2015 i Halhuset Af 7 side 1 1: Valg af dirigent Hans Christian (7) var indstillet af bestyrelsen og blev valgt uden modkandidater 2:Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2014 Preben (17) fremlagde bestyrelsens beretning. Hermed

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere