Energirådsansøgere Godkendt af styregruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirådsansøgere Godkendt af styregruppen"

Transkript

1 KU Bilag pkt. 16 Energirådsansøgere Godkendt af styregruppen Dét, der er skrevet i kursiv, er stikord fra de mundtlige oplæg d. 9. juni. Flemming Alfang Miljøchef, Datagraf a/s Energivej 75, 8963 Auning, af.dk Hvis Energirådet skal have en erhvervsmæssig sigte er det vigtigt at også erhvervslivet/industrien har en stemme. Uddannet el-installatør. 20 år hos rådgivende ingeniør som byggeleder og nu på 13. år i den grafiske branche. Svend Brandstrup Danish Biofuel, Grenå Brandstrup Consult, Erhvervsparken Kattegatvej 3, 8500 Grenaa, lt.dk Fra Danish Biofuel Synes at politikerne skal huske at tage landbruget med fordi de kan producere energi og spare i deres produktion. Organisationen Djurs Bioenergi har to-tre biogasprojekter på tegnebrættet på Djursland. De fortjener politisk opbakning. Er direktør i et selskab i Grenå der skal producere bioethanol. Vil inden for få år sidde på en væsentlig del af forsyningen til det skandinaviske marked. Christian Bundgaard Konsulent Lykkevej 18, 8420 Knebel Tlf , Fremme VE-projekter, f.eks. DNS. Kendskab/arbejde med VE gennem mange år. Fra Naturfredningsforeningen. Har diskuteret hvordan der overhovedet sikres at der er en natur at kæmpe for. Det er et fremragende initiativ. Nyt landsdækkende klimanetværk i naturfredningsforeningen på landsplan diskuterer hvordan der kan gennemføres noget på Djursland. Har udarbejdet ide til et projekt med vindmølleudvidelser (med folkeandele), men savner vindmølleplanlægning fra kommunen. Vil desuden gerne have at kommunen installerer solpaneler og solceller på sine bygninger. Endelig vil man udnytte vind- og solenergi til at oplade batterier til brug i trafikken. Bla. til forsøg med elbusser og måske udvide til hele den kollektive trafik inklusiv letbanen. Evt. også elbiler. 1

2 Børge Christensen Ingeniør toria aps hortensiavej Toria aps har beskæftiget sig med energi- og miljøtiltag og udvikling i 15 år se venligst og Og det er det vi brænder for. Vi har erfaring med passivhuse, stirling generatorer, små vindmøller, solceller og andre vedvarende energitiltag samt med solcelledrevne køretøjer. Eva Dragheim Specialtandlæge Esby Strandvej 1, Helgenæs, 8420 Knebel dk , Jeg har siden 70erne interesseret mig for energi- og miljø, og været engageret på lokalt plan i at fremme et bæredygtigt miljø. Jeg har flyttet noget i de sidste 20 år, og derfor boet i flere forskellige kommuner. Jeg har forsøgt at få energibesparelser, vedvarende energi og miljøhensyn til at indgå i kommunale planer og lokale beboeres overvejelser, via indlæg i lokale medier, offentlige møder osv. Jeg har arbejdet dels i folkelige forsamlinger, som medlem af lokale energikontor, dels som folkevalgt amtsrådsmedlem. Jeg har aldrig boet i en af de rigtig grønne kommuner som Skive, Herning eller Albertslund, men den politiske enighed i Nord- og Syddjurs Kommuner er et godt grundlag for at skabe et bæredygtigt Djursland. De mange decentrale fjernvarmeværker, de store mængder biomasse, vind og vand giver gode muligheder. Jeg har som amtsrådsmedlem og medlem af Bakkelandets Energikontor kæmpet for vedvarende og fornybar energi i området, bl.a. for vindmøller og decentral kraftvarme. Jeg har professionelle erfaringer med forebyggelse og sundhedsfremme. Jeg mener, at de samme elementer med at sætte sig målelige mål for indsatsen og evaluere, bør indgå i et arbejde med at ændre vaner, holdninger og handlinger vedrørende energi og et bæredygtigt miljø. 2

3 Ole Elmose Energikonsulent Esby Strandvej 1, Helgenæs, 8420 Knebel tlf.: , mobil: Fordi energiarbejde har været en væsentlig del af hele min voksentilværelse. Næstformand i Organisationen for Vedvarende Energi fra Højskolelærer i mange år startede i 1981 det første vindmøllelaug. Var med til i 1987 at lave det første privatejede naturgasfyrede kraftvarmeanlæg. Fik en del erfaring med beregning af den slags anlæg. Blev brugt af regionale naturgasselskaber. Naturgas blev betragtet som overgangsbrændsel. Drømmen er nu at angribe naturgassen bagfra på Djursland. Har været brugt til at vurdere på skoler om der skulle investeres i biogasanlæg, solfangere eller begge dele. Arbejdet for Energistyrelsen med gårdbiogasanlæg Arbejdet med lossepladsgas. Se CV bilag 1 Jørgen Flensborg Chefkonsulent, Planter og Natur Djursland Landboforening, Føllevej 5, 8410 Rønde , Fordi jeg mener, at jeg som uddannet agronom og med erfaring som landbrugskonsulent kan bidrage til Energirådets arbejde. Fordi landbruget såvel er storforbruger som storproducent af energi. Landbruget er den største solfanger. Emnet interesserer mig såvel på landbrugets vegne som privat. Søren Gertsen Direktør i Grenå Fjernvarme. Grenaa varmeværk, Violskrænten 8 B, 8500 Grenaa, Kommer fra Grenå varmeværk amba. Det er godt politikerne har taget handsken op og for samlet en bred række mennesker. Der skal tænkes i helheder. Folk skal gøres opmærksom på hvad det handler om. Vi lever heldigvis ikke af at sælge. Vores forpligtelser er bl.a. at spare hvad der svarer til 100 parcelhuses energiforbrug årligt. Så man skal være opfindsomme. Vi har bl.a. offentlige bygninger som kunder. Der er masser af lavthængende frugter at plukke endnu. Det kræver noget startkapital. Er tidligere energimedarbejder ved Grenå kommune og har derfra erfaringer med energibesparelser i det offentlige. 3

4 Hans Gæmelke Landmand Estruplundvej 51, 8950 Ørsted , Som landmand og formand for Djursland Landboforening har jeg erfaringer og viden omkring såvel produktion som forbrug af energi. Medlem af Djurs Bioenergi, der bl.a. arbejder for biogasproduktion på Djursland. Kristian Herget Søskrænten Ebeltoft Jeg har en del erfaring på området gennem mit mangeårige virke som forstander på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Her har jeg bl.a. arbejdet med alternative opvarmningskilder, rapsolie som brændstof, alternative byggematerialer og senest et projekt om økologisk biogasproduktion. Såfremt det er i orden med forsamlingen vil jeg gerne stille op til Energirådet. Peder Holmriis Har en elvirksomhed i Ebeltoft Holmriis-Ebeltoft El-installation a/s Østeralle Ebeltoft Synes det er et rigtig godt initiativ. Vil arbejde for information. Oplever i sin hverdag at mange mangler information om hvad de skal gøre, og hvilke muligheder der er. Jørgen Katholm Medlem af bestyrelsen for NRGi Erantisvej 20, 8500 Grenaa, Norddjurs kommune er storforbrugere af energi bør vende blikket indad. På Kommunale bygninger og vejbelysning kan spares ca 30 %. Kommunens medarbejder skal inddrages så der skabes ejerskab og så de med deres gode eksempel præger omgivelserne. Kommunen skal påbyde tilslutningen til kollektive varmeforsyningsanlæg, der opvarmes med biobrændsler, også eksisterende bygninger inden for kollektivt forsynede varmeforsyningsområder. Vindkraft skal udbygges, men kun uden for kystzonerne. Kommunerne skal desuden planlægge, koordinere og motivere. Marianne Lynæs Lærer Gratbjergvej Balle Telefon: Har som familie været meldt til projeketet energivogteren og har siden arbejdet aktivt i Organisationen Vedvarende Energi. Har boet i en årrække i Andelssamfundet Hjortshøj. Har diskuteret sin a conto med energiselskaberne. Har skrevet en opgave om Djurslands landbrugsproduktion og fiskeri. Kan læse mere om hende i bladet Vedvarende Energi. 4

5 Torsten Klein Mikkelsen Ingeniør, projektleder Æblehaven 11, 8543 Hornslet Arb. Mobil Har arbejdet med vindkraft i 8 år. Har bla. været den praktiske mand på planlægning/opstillingen af de 4 store møller på Ebeltoft Færgehavn, 2 i Bale og 3 i Balle. Arbejder med nyopstilling flere steder på Djursland. Synes at Djursland skal være CO2 neutral inden for få år. Har desuden kendskab til træpiller fra opførelsen af det store træpillelager på Grenaa Havn nu ejet af NRGI. Kan trække på et stort netværk. Kender hele problematikken med økonomi, planlægning, opstilling og indkøring af vindmøller. Har stor erfaring fra entreprenørbranchen. Niels Iver Møller Læge Hyrdevænget Ebeltoft Jeg har i mere end 30 år været medlem af Danmarks Naturfredningsforening (DN). Det sidste år som aktiv i lokalafdelingen i Syddjurs. Som aktiv har jeg det sidste ½ år arbejdet med at fremme ideen om at gøre Djursland til VE- Kommune. Hvis jeg kommer med i Energirådet, vil jeg specielt gerne arbejde med at få etableret flere vindmøller til lands og til vands og være med til at oprette vindmøllelaug. Anparterne skal sælges til større og mindre erhvervsvirksomheder samt private. Det vil være med til at fremme den folkelige opbakning og mindske modstanden mod VE, især når man også kan få økonomisk fordel heraf. Jeg vil gerne medvirke til at sælge anparter. Har været praktiserende læge i 21 år. I 97 ønskede jeg at udforske det energetiske system, som beskrives i taoismen og akupunkturen. Solgte derfor min praksis og havde akupunkturklinik i Ry og Århus i 10 år. De sidste 3 år har jeg været involveret i et forskningsprojekt om alternativ behandling ved Københavns Universitet. Har haft et mindre landbrug på 20 Ha i 30 år, som i vid udstrækning blev drevet økologisk. Haft vindmølleanparter i 3 vindmøllelaug i 25 år. Har i min nye rolle i DN arrangeret en studietur til Energiakademiet på Samsø for lokalafdelingen. Norddjurs DN og folk fra Kommunen var også inviteret, mhp. at være klædt bedre på til dette nye projekt. Allan Nielsen Energirådgiver Hyldested Bygade 7, 8400 Ebeltoft Arbejder som energirådgiver hos NRGi og finder det naturligt at deltage i arbejdet i et energiråd i eget lokalområde. Har flere års erfaring med energirådgivning samt praktisk erfaring med VVSinstallationer i forbindelse med energioptimering. Ib Ahm Nielsen Indehaver Slemmingvej 1, Kirial, 8500 Grenå, Fastnet: Mobil: Fax: For at se om det er muligt at præge DjursEnergiland i den rigtige retning. Erhverv: Har arbejdet med energi siden Har arbejdet med solcelleanlæg siden

6 Bjarne Pedersen - Varmemester i Trustrup+ medlem af kommunal-bestyrelse i Norddjurs. Fornæsvej 3, 8500 Grenaa Hans Jørgen Petersen selvstændig energikonsulent Grenå Ingeniørkontor, Tlf.: , Selvstændig energikonsulent (i 11 år), Brænder for energi og for Djursland. Har bl.a. stor indsigt i hvad der skal til at sænke energiforbruget i offentlige bygninger. Har været med til (blandt de første) at indføre energiledelse som energichef på BASF. Har tidligere været energichef på BASF i Grenå, hvor han bl.a. indførte energiledelse og har således meget erfaring med energiforhold i industrien. Nu er han selvstændig energikonsulent og laver energimærkning af større bygninger. Tommy Petersen Innovahouse; passivhus med egenproduktion af strøm mm. Intellihome IntelliHome Nordre Kærvej Balle P: F: Mail : Sven Nybo Rasmussen Økologisk landmand, Doktor med. Ny Ryomgård, Frederikslundvej 4, Ryomgaard. Tlf Mobil: / Har drevet Ny Ryomgård økologisk i 19 år med fokus på ressourceforvaltning, herunder energiproblematikkerne. Målet for Ny Ryomgård har været at blive uafhængig af fossile energikilder. Gården er selvforsynende med el og varme baseret på VE-kilder, biomasse, sol og vind. Har på Ny Ryomgård installeret flisfyr, solfanger, solcelleanlæg samt husstandsvindmølle. Medlem af bestyrelsen for Energitjenesten Midt- og Østjylland. Formand for Energi- og Miljøforeningen Midt- og Østjylland. 6

7 Kent Soelberg Politibetjent Medlem af Grenå Fjernvarmes bestyrelse Fra mail: Staks, du på mødet i dag i Grenaa opfordrede til at melde sig til arbejdet med en bæredygtig fremtid i Syd- og Norddjurs kommune, vidste jeg, at det måtte jeg simpelthen melde mig til. Den chance ville jeg ikke lade gå fra mig. Det kan godt være, jeg ikke bliver valgt, men så har jeg i det mindste forsøgt. Jeg er selv meget miljøbevidst og vil derfor gerne være med til at gøre en forskel på Djursland. Som jeg fortalte dig til mødet, blev jeg misundelig, da jeg læste om Ringkøbings planer og tænkte straks, at det gerne måtte have været Norddjurs kommune, som gjorde en indsats for miljøet. Jeg er som sagt bestyrelsesmedlem (næstformand) i Grenaa varmeværk, hvor vores målsætning bl.a. er, at beslutningerne træffes under størst muligt hensyn til miljøet. Jeg er vicepolitikommissær hos Østjyllands politi i Grenaa, hvor jeg efter en tid som vagthavende, nu er faglig leder i Forebyggelse og bl.a. arbejder med SSP i Syd- og Norddjurs kommune. Jeg håber hermed at komme i betragtning til det spændende arbejde og håber at høre nærmere fra dig. Ole Bruus Sørensen Har tømrer/snedkerfirma Kølbakken 17, Basballe 8400 EBELTOFT T: F: M: k Ebeltoft Erhvervs- og Håndværkerforening 7

8 Peter Thækker Ledende pedel grenaa gymnasium Engdraget Grenaa Jeg søger hermed om at blive en del af det nye energiråd. Jeg er 43 år og er uddannet som elektrikker og senere varmemester, og altid har forsøgt at spare så meget på energien som muligt, det være sig hjemme hvor vi i stort set alle lamper bruger sparerpærer og når vi forlader hjemmet og sætter tyverialarmen til automatisk slukker alle strømslugere fx. lys, komfur, men også på mit arbejde hvor meget af min tid bliver brugt til at finde på nye spareløsninger både på strøm og varme. Jeg er, som i kan se nok mest til den praktiske den del af energisparearbejdet, men synes det er min pligt at dele ud af mine spareråd, som har vist sig her på grenaa gymnasium at være en god ide, og som jeg mener mange kan få glæde af. Niels Viderø Pensionist, tidl. Journalist Rosenholmvej 30, Tlf , eller k Har boet i Hornslet i 30 år. Forbrugerrepræsentant. Har arbejdet med lokalt miljøarbejde og været med i repræsentantskabet for elselskabet Elro. Det var hård kamp at få miljøsynspunkter repræsenteret. Vigtigt at energirådet prioriterer højt at deltage i kommunernes plan-arbejde. Særligt to ting: Vindmølleplaceringer og boligbyggeri (lavenergibyggeri). 8

9 Nye ansøgere (efter ansøgningsfrist) Karen Andreasen Medlem af bestyrelsen på Europahøjskolen på Kalø UU-vejleder i Syddjurs Kommune Adresse: Baunevænget 2, 8410 Rønde Telefonnummer: / Thomas Lynnerup Sustainable Living Tlf Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen på Europahøjskolen på Kalø indstille bestyrelsesmedlem Karen Andre-asen som medlem af Energirådet i DjursEnergiland. Baggrunden er, at vi på Europahøjskolen har vedtaget at deltage i et samarbejde med 24 andre højskoler om at fremme oplysning og folkelig forankring af debatten om klima, energi og miljø forud for den store internationale klimakonference i København i november/decem-ber Endvidere har vi vedtaget at indgå i et samarbejde med Kalø Økologiske Landbrugsskole om at sætte fokus på klima, økologi og miljø. De 25 højskoler deltager i et initiativ, kaldet COme2gether, under Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.. En af hovedstenene i initiativet er, at der afholdes en stor folkelig konference om klima, energi og miljø i fra den 3. til den 14. august 2009, fordelt på de 25 højskoler, hvor 1000 danske og 1000 udenlandske deltagere samles for at debattere klima, energi og miljøspørgsmål op til Klimakonferencen i København. Her vil vi på Europahøjskolen gerne indgå i et samarbejde med Energirådet og DjursEnergiland, lokale orga-nisationer, foreninger, virksomheder, fagbevægelse, energi- og miljøkontorer om at fremme en lokalt forankret folkelig deltagelse i klimadebatten og folkeoplysning om klimaspørgsmålet. Ligesom at vi gerne stiller Europa-højskolens lokaler og faciliteter til rådighed for afholdelse af mødeaktiviteter, seminarier, kurser med mere. Karen Andreasen arbejder til daglig som Ungdoms- og Uddannelsesvejleder i Syddjurs Kommune. Karen har som tidligere byrådsmedlem arbejdet med bl.a. energi- og miljøspørgsmål, bl.a. gennem udarbejdelse af lokal Agenda 21-strategi. Via kontakten til børn og unge vil Karen kunne bidrage til at børn og unge involveres i energi- og klimaspørgsmålet. Karen har både et personligt og via Europahøjskolen et stort netværk at bidrage med. Endvidere vil Karen Andreasen kunne formidle et godt samarbejde mellem Energirådet og Europahøj-skolens kliimaaktiviteter ved forstander Erik Boel og skolens ny klima- og miljømedarbejder Morten Gliemann samt kontakt til Kalø Økologiske Landbrugsskole. Europahøjskolen har fra efteråret 2008 oprettet en ny klimalinie. (Se mere på Europahøjskolens hjemmeside). Fra mail: Jeg læste om DjursEnergiLand, men kunne desværre ikke deltage i informationsmødet. Kort fortalt. Jeg arbejder bl.a. som rådgiver indenfor bæredygtigt byggeri og har de sidste par år studeret passivhuse. Jeg er i øjeblikket igang med udvikle et koncept for CO2 neutrale huse. Hvis der kommer projekter, hvor I kan bruge min viden, erfaring og netværk, er I velkommen til at vende tilbage. 9

10 Karen Ejlersen Demonstratør Friland Rønde Telefonnummer: Jesper Bilstrup Privatkundechef NRGi Rådgivning A/S Dusager 22, DK-8200 Århus N Tlf.: Dir.: Fax: Mobil.: Mail: Jeg mener jeg kan bidrage bl.a. med kreative ideer Bygger på Friland og er med i LØB Goddag Hermed fremsendes ansøgningsskema fra en af vore energirådgivere, Allan Nielsen. Jeg vil også gerne selv deltage såfremt der måtte være brug for dette i rådet. 10

11 Navnene: Flemming Alfang Svend Brandstrup Christian Bundgaard Børge Christensen Eva Dragheim Ole Elmose Jørgen Flensborg Søren Gertsen Hans Gæmelke Kristian Herget Peder Holmriis Jørgen Katholm Marianne Lynæs Torsten Klein Mikkelsen Allan Nielsen Ib Ahm Nielsen Bjarne Pedersen Hans Jørgen Petersen Tommy Petersen Sven Nybo Rasmussen Kent Soelberg Ole Bruus Sørensen Peter Thækker Niels Viderø Niels Iver Møller NYE ANSØGERE: Karen Andreasen Thomas Lynnerup Karen Ejlersen Jesper Bilstrup 11

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag Indhold Bilag 1 Projektbeskrivelse... 2 Bilag 2 Den naturvidenskabelige metode... 3 Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelse... 3 Bilag 4a Roskilde Kommune... 6 Bilag 4b Roskilde Kommune... 10 Bilag 5 Logik

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger dansk fjernvarmes magasin nr. 12 December 2012 reportage: Landsmøde 2012 ny viden Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger betyder, at kalkulationsrenten skal ned for at nå grønne

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E NERGIT JENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Københavns Miljø- og Energikontor

Københavns Miljø- og Energikontor Københavns Miljø- og Energikontor Årsberetning 2012 KMEK.dk Medlemskab Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) er en lokal forening med det formål at fremme en miljø- og energivenlig udvikling i hovedstadsområdet.

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Energi2020-Strategi for Ringkøbing-Skjern Kommune (2011-2014)

Energi2020-Strategi for Ringkøbing-Skjern Kommune (2011-2014) Energi2020 Strategi og Handlingsplan samt ni del-strategier/politikker: Vedtaget af Byrådet 17. maj 2011 Energi2020-Strategi for Ringkøbing-Skjern Kommune (2011-2014) Borgmester Iver Enevoldsen Ringkøbing-Skjern

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Københavns Miljø- og Energikontor

Københavns Miljø- og Energikontor Københavns Miljø- og Energikontor Årsberetning 2013 KMEK.dk Årsberetning 2013 for Københavns Miljø- og Energikontor KMEK Årsberetning 2013 Udgivet af: Københavns Miljø- og Energikontor Blegdamsvej 4B 2200

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. DEBRA, Dansk Energi Brancheforening. Energibranchen.dk. NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen. HMN 16 Åbner flere gastankstationer

DEBRA EnergiNyt. DEBRA, Dansk Energi Brancheforening. Energibranchen.dk. NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen. HMN 16 Åbner flere gastankstationer DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk FAGBLADET FOR SERVICEBRANCHEN FOR ENERGIANLÆG NR. 2 Juli- 2014 NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen HMN 16 Åbner flere gastankstationer DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Kandidatoversigt - Vejle

Kandidatoversigt - Vejle Benny Richard Jensen 1. Sider i det nuværende repræsentantskab og vil gerne være med til at lægge den linje virksomheden skal og fremføre vore forbrugers ønsker samt følge udviklingen af det nuværende

Læs mere

Kandidatoversigt - Kolding

Kandidatoversigt - Kolding Niels-Christian Sørensen 1. jeg har igennem en årrække arbejdet som energi-vejleder for ca. 550 husstande i det nordlige Kolding. i dag arbejder jeg som driftsinspektør for ca. 1500 husstande i Kolding.

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Hele verden har set lyset /8

Hele verden har set lyset /8 TEMA Grøn omstilling #6/2010 Magasin for Regional Udvikling Region Midtjylland Hele verden har set lyset /8 Håbet er lysegrønt på landet /12 Skive tager turisterne i hånden /15 Grøn omstilling er en vindersag

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

EVALUERING af VE-pulje

EVALUERING af VE-pulje Københavns Kommune Miljøkontrollen EVALUERING af VE-pulje Interviewene er gennemført November 2005 til Februar 2006 Af Lone Misfeldt Tankegang a-s INDHOLD RESUME INDLEDNING Metode Læservejledning BAGGRUNDEN

Læs mere

Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften

Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2013 ny viden Ny afgift træder i kraft Forsyningssikkerhedsafgiften er vedtaget. I første omgang for fossile brændsler. nyheder Bygger til fremtiden Tre kedler sikrer

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune

Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer Indleder: Jørgen Knudsen, Middelfart kommune Referater fra workshops på KIBS-seminar 27.8.2009 Indhold: Workshop 1: Energirenovering, egne bygninger, forskellige erfaringer... 1 Workshop 2: Planmæssige og organisatoriske udfordringer for klima- og

Læs mere