Energirådsansøgere Godkendt af styregruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirådsansøgere Godkendt af styregruppen"

Transkript

1 KU Bilag pkt. 16 Energirådsansøgere Godkendt af styregruppen Dét, der er skrevet i kursiv, er stikord fra de mundtlige oplæg d. 9. juni. Flemming Alfang Miljøchef, Datagraf a/s Energivej 75, 8963 Auning, af.dk Hvis Energirådet skal have en erhvervsmæssig sigte er det vigtigt at også erhvervslivet/industrien har en stemme. Uddannet el-installatør. 20 år hos rådgivende ingeniør som byggeleder og nu på 13. år i den grafiske branche. Svend Brandstrup Danish Biofuel, Grenå Brandstrup Consult, Erhvervsparken Kattegatvej 3, 8500 Grenaa, lt.dk Fra Danish Biofuel Synes at politikerne skal huske at tage landbruget med fordi de kan producere energi og spare i deres produktion. Organisationen Djurs Bioenergi har to-tre biogasprojekter på tegnebrættet på Djursland. De fortjener politisk opbakning. Er direktør i et selskab i Grenå der skal producere bioethanol. Vil inden for få år sidde på en væsentlig del af forsyningen til det skandinaviske marked. Christian Bundgaard Konsulent Lykkevej 18, 8420 Knebel Tlf , Fremme VE-projekter, f.eks. DNS. Kendskab/arbejde med VE gennem mange år. Fra Naturfredningsforeningen. Har diskuteret hvordan der overhovedet sikres at der er en natur at kæmpe for. Det er et fremragende initiativ. Nyt landsdækkende klimanetværk i naturfredningsforeningen på landsplan diskuterer hvordan der kan gennemføres noget på Djursland. Har udarbejdet ide til et projekt med vindmølleudvidelser (med folkeandele), men savner vindmølleplanlægning fra kommunen. Vil desuden gerne have at kommunen installerer solpaneler og solceller på sine bygninger. Endelig vil man udnytte vind- og solenergi til at oplade batterier til brug i trafikken. Bla. til forsøg med elbusser og måske udvide til hele den kollektive trafik inklusiv letbanen. Evt. også elbiler. 1

2 Børge Christensen Ingeniør toria aps hortensiavej Toria aps har beskæftiget sig med energi- og miljøtiltag og udvikling i 15 år se venligst og Og det er det vi brænder for. Vi har erfaring med passivhuse, stirling generatorer, små vindmøller, solceller og andre vedvarende energitiltag samt med solcelledrevne køretøjer. Eva Dragheim Specialtandlæge Esby Strandvej 1, Helgenæs, 8420 Knebel dk , Jeg har siden 70erne interesseret mig for energi- og miljø, og været engageret på lokalt plan i at fremme et bæredygtigt miljø. Jeg har flyttet noget i de sidste 20 år, og derfor boet i flere forskellige kommuner. Jeg har forsøgt at få energibesparelser, vedvarende energi og miljøhensyn til at indgå i kommunale planer og lokale beboeres overvejelser, via indlæg i lokale medier, offentlige møder osv. Jeg har arbejdet dels i folkelige forsamlinger, som medlem af lokale energikontor, dels som folkevalgt amtsrådsmedlem. Jeg har aldrig boet i en af de rigtig grønne kommuner som Skive, Herning eller Albertslund, men den politiske enighed i Nord- og Syddjurs Kommuner er et godt grundlag for at skabe et bæredygtigt Djursland. De mange decentrale fjernvarmeværker, de store mængder biomasse, vind og vand giver gode muligheder. Jeg har som amtsrådsmedlem og medlem af Bakkelandets Energikontor kæmpet for vedvarende og fornybar energi i området, bl.a. for vindmøller og decentral kraftvarme. Jeg har professionelle erfaringer med forebyggelse og sundhedsfremme. Jeg mener, at de samme elementer med at sætte sig målelige mål for indsatsen og evaluere, bør indgå i et arbejde med at ændre vaner, holdninger og handlinger vedrørende energi og et bæredygtigt miljø. 2

3 Ole Elmose Energikonsulent Esby Strandvej 1, Helgenæs, 8420 Knebel tlf.: , mobil: Fordi energiarbejde har været en væsentlig del af hele min voksentilværelse. Næstformand i Organisationen for Vedvarende Energi fra Højskolelærer i mange år startede i 1981 det første vindmøllelaug. Var med til i 1987 at lave det første privatejede naturgasfyrede kraftvarmeanlæg. Fik en del erfaring med beregning af den slags anlæg. Blev brugt af regionale naturgasselskaber. Naturgas blev betragtet som overgangsbrændsel. Drømmen er nu at angribe naturgassen bagfra på Djursland. Har været brugt til at vurdere på skoler om der skulle investeres i biogasanlæg, solfangere eller begge dele. Arbejdet for Energistyrelsen med gårdbiogasanlæg Arbejdet med lossepladsgas. Se CV bilag 1 Jørgen Flensborg Chefkonsulent, Planter og Natur Djursland Landboforening, Føllevej 5, 8410 Rønde , Fordi jeg mener, at jeg som uddannet agronom og med erfaring som landbrugskonsulent kan bidrage til Energirådets arbejde. Fordi landbruget såvel er storforbruger som storproducent af energi. Landbruget er den største solfanger. Emnet interesserer mig såvel på landbrugets vegne som privat. Søren Gertsen Direktør i Grenå Fjernvarme. Grenaa varmeværk, Violskrænten 8 B, 8500 Grenaa, Kommer fra Grenå varmeværk amba. Det er godt politikerne har taget handsken op og for samlet en bred række mennesker. Der skal tænkes i helheder. Folk skal gøres opmærksom på hvad det handler om. Vi lever heldigvis ikke af at sælge. Vores forpligtelser er bl.a. at spare hvad der svarer til 100 parcelhuses energiforbrug årligt. Så man skal være opfindsomme. Vi har bl.a. offentlige bygninger som kunder. Der er masser af lavthængende frugter at plukke endnu. Det kræver noget startkapital. Er tidligere energimedarbejder ved Grenå kommune og har derfra erfaringer med energibesparelser i det offentlige. 3

4 Hans Gæmelke Landmand Estruplundvej 51, 8950 Ørsted , Som landmand og formand for Djursland Landboforening har jeg erfaringer og viden omkring såvel produktion som forbrug af energi. Medlem af Djurs Bioenergi, der bl.a. arbejder for biogasproduktion på Djursland. Kristian Herget Søskrænten Ebeltoft Jeg har en del erfaring på området gennem mit mangeårige virke som forstander på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Her har jeg bl.a. arbejdet med alternative opvarmningskilder, rapsolie som brændstof, alternative byggematerialer og senest et projekt om økologisk biogasproduktion. Såfremt det er i orden med forsamlingen vil jeg gerne stille op til Energirådet. Peder Holmriis Har en elvirksomhed i Ebeltoft Holmriis-Ebeltoft El-installation a/s Østeralle Ebeltoft Synes det er et rigtig godt initiativ. Vil arbejde for information. Oplever i sin hverdag at mange mangler information om hvad de skal gøre, og hvilke muligheder der er. Jørgen Katholm Medlem af bestyrelsen for NRGi Erantisvej 20, 8500 Grenaa, Norddjurs kommune er storforbrugere af energi bør vende blikket indad. På Kommunale bygninger og vejbelysning kan spares ca 30 %. Kommunens medarbejder skal inddrages så der skabes ejerskab og så de med deres gode eksempel præger omgivelserne. Kommunen skal påbyde tilslutningen til kollektive varmeforsyningsanlæg, der opvarmes med biobrændsler, også eksisterende bygninger inden for kollektivt forsynede varmeforsyningsområder. Vindkraft skal udbygges, men kun uden for kystzonerne. Kommunerne skal desuden planlægge, koordinere og motivere. Marianne Lynæs Lærer Gratbjergvej Balle Telefon: Har som familie været meldt til projeketet energivogteren og har siden arbejdet aktivt i Organisationen Vedvarende Energi. Har boet i en årrække i Andelssamfundet Hjortshøj. Har diskuteret sin a conto med energiselskaberne. Har skrevet en opgave om Djurslands landbrugsproduktion og fiskeri. Kan læse mere om hende i bladet Vedvarende Energi. 4

5 Torsten Klein Mikkelsen Ingeniør, projektleder Æblehaven 11, 8543 Hornslet Arb. Mobil Har arbejdet med vindkraft i 8 år. Har bla. været den praktiske mand på planlægning/opstillingen af de 4 store møller på Ebeltoft Færgehavn, 2 i Bale og 3 i Balle. Arbejder med nyopstilling flere steder på Djursland. Synes at Djursland skal være CO2 neutral inden for få år. Har desuden kendskab til træpiller fra opførelsen af det store træpillelager på Grenaa Havn nu ejet af NRGI. Kan trække på et stort netværk. Kender hele problematikken med økonomi, planlægning, opstilling og indkøring af vindmøller. Har stor erfaring fra entreprenørbranchen. Niels Iver Møller Læge Hyrdevænget Ebeltoft Jeg har i mere end 30 år været medlem af Danmarks Naturfredningsforening (DN). Det sidste år som aktiv i lokalafdelingen i Syddjurs. Som aktiv har jeg det sidste ½ år arbejdet med at fremme ideen om at gøre Djursland til VE- Kommune. Hvis jeg kommer med i Energirådet, vil jeg specielt gerne arbejde med at få etableret flere vindmøller til lands og til vands og være med til at oprette vindmøllelaug. Anparterne skal sælges til større og mindre erhvervsvirksomheder samt private. Det vil være med til at fremme den folkelige opbakning og mindske modstanden mod VE, især når man også kan få økonomisk fordel heraf. Jeg vil gerne medvirke til at sælge anparter. Har været praktiserende læge i 21 år. I 97 ønskede jeg at udforske det energetiske system, som beskrives i taoismen og akupunkturen. Solgte derfor min praksis og havde akupunkturklinik i Ry og Århus i 10 år. De sidste 3 år har jeg været involveret i et forskningsprojekt om alternativ behandling ved Københavns Universitet. Har haft et mindre landbrug på 20 Ha i 30 år, som i vid udstrækning blev drevet økologisk. Haft vindmølleanparter i 3 vindmøllelaug i 25 år. Har i min nye rolle i DN arrangeret en studietur til Energiakademiet på Samsø for lokalafdelingen. Norddjurs DN og folk fra Kommunen var også inviteret, mhp. at være klædt bedre på til dette nye projekt. Allan Nielsen Energirådgiver Hyldested Bygade 7, 8400 Ebeltoft Arbejder som energirådgiver hos NRGi og finder det naturligt at deltage i arbejdet i et energiråd i eget lokalområde. Har flere års erfaring med energirådgivning samt praktisk erfaring med VVSinstallationer i forbindelse med energioptimering. Ib Ahm Nielsen Indehaver Slemmingvej 1, Kirial, 8500 Grenå, Fastnet: Mobil: Fax: For at se om det er muligt at præge DjursEnergiland i den rigtige retning. Erhverv: Har arbejdet med energi siden Har arbejdet med solcelleanlæg siden

6 Bjarne Pedersen - Varmemester i Trustrup+ medlem af kommunal-bestyrelse i Norddjurs. Fornæsvej 3, 8500 Grenaa Hans Jørgen Petersen selvstændig energikonsulent Grenå Ingeniørkontor, Tlf.: , Selvstændig energikonsulent (i 11 år), Brænder for energi og for Djursland. Har bl.a. stor indsigt i hvad der skal til at sænke energiforbruget i offentlige bygninger. Har været med til (blandt de første) at indføre energiledelse som energichef på BASF. Har tidligere været energichef på BASF i Grenå, hvor han bl.a. indførte energiledelse og har således meget erfaring med energiforhold i industrien. Nu er han selvstændig energikonsulent og laver energimærkning af større bygninger. Tommy Petersen Innovahouse; passivhus med egenproduktion af strøm mm. Intellihome IntelliHome Nordre Kærvej Balle P: F: Mail : Sven Nybo Rasmussen Økologisk landmand, Doktor med. Ny Ryomgård, Frederikslundvej 4, Ryomgaard. Tlf Mobil: / Har drevet Ny Ryomgård økologisk i 19 år med fokus på ressourceforvaltning, herunder energiproblematikkerne. Målet for Ny Ryomgård har været at blive uafhængig af fossile energikilder. Gården er selvforsynende med el og varme baseret på VE-kilder, biomasse, sol og vind. Har på Ny Ryomgård installeret flisfyr, solfanger, solcelleanlæg samt husstandsvindmølle. Medlem af bestyrelsen for Energitjenesten Midt- og Østjylland. Formand for Energi- og Miljøforeningen Midt- og Østjylland. 6

7 Kent Soelberg Politibetjent Medlem af Grenå Fjernvarmes bestyrelse Fra mail: Staks, du på mødet i dag i Grenaa opfordrede til at melde sig til arbejdet med en bæredygtig fremtid i Syd- og Norddjurs kommune, vidste jeg, at det måtte jeg simpelthen melde mig til. Den chance ville jeg ikke lade gå fra mig. Det kan godt være, jeg ikke bliver valgt, men så har jeg i det mindste forsøgt. Jeg er selv meget miljøbevidst og vil derfor gerne være med til at gøre en forskel på Djursland. Som jeg fortalte dig til mødet, blev jeg misundelig, da jeg læste om Ringkøbings planer og tænkte straks, at det gerne måtte have været Norddjurs kommune, som gjorde en indsats for miljøet. Jeg er som sagt bestyrelsesmedlem (næstformand) i Grenaa varmeværk, hvor vores målsætning bl.a. er, at beslutningerne træffes under størst muligt hensyn til miljøet. Jeg er vicepolitikommissær hos Østjyllands politi i Grenaa, hvor jeg efter en tid som vagthavende, nu er faglig leder i Forebyggelse og bl.a. arbejder med SSP i Syd- og Norddjurs kommune. Jeg håber hermed at komme i betragtning til det spændende arbejde og håber at høre nærmere fra dig. Ole Bruus Sørensen Har tømrer/snedkerfirma Kølbakken 17, Basballe 8400 EBELTOFT T: F: M: k Ebeltoft Erhvervs- og Håndværkerforening 7

8 Peter Thækker Ledende pedel grenaa gymnasium Engdraget Grenaa Jeg søger hermed om at blive en del af det nye energiråd. Jeg er 43 år og er uddannet som elektrikker og senere varmemester, og altid har forsøgt at spare så meget på energien som muligt, det være sig hjemme hvor vi i stort set alle lamper bruger sparerpærer og når vi forlader hjemmet og sætter tyverialarmen til automatisk slukker alle strømslugere fx. lys, komfur, men også på mit arbejde hvor meget af min tid bliver brugt til at finde på nye spareløsninger både på strøm og varme. Jeg er, som i kan se nok mest til den praktiske den del af energisparearbejdet, men synes det er min pligt at dele ud af mine spareråd, som har vist sig her på grenaa gymnasium at være en god ide, og som jeg mener mange kan få glæde af. Niels Viderø Pensionist, tidl. Journalist Rosenholmvej 30, Tlf , eller k Har boet i Hornslet i 30 år. Forbrugerrepræsentant. Har arbejdet med lokalt miljøarbejde og været med i repræsentantskabet for elselskabet Elro. Det var hård kamp at få miljøsynspunkter repræsenteret. Vigtigt at energirådet prioriterer højt at deltage i kommunernes plan-arbejde. Særligt to ting: Vindmølleplaceringer og boligbyggeri (lavenergibyggeri). 8

9 Nye ansøgere (efter ansøgningsfrist) Karen Andreasen Medlem af bestyrelsen på Europahøjskolen på Kalø UU-vejleder i Syddjurs Kommune Adresse: Baunevænget 2, 8410 Rønde Telefonnummer: / Thomas Lynnerup Sustainable Living Tlf Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen på Europahøjskolen på Kalø indstille bestyrelsesmedlem Karen Andre-asen som medlem af Energirådet i DjursEnergiland. Baggrunden er, at vi på Europahøjskolen har vedtaget at deltage i et samarbejde med 24 andre højskoler om at fremme oplysning og folkelig forankring af debatten om klima, energi og miljø forud for den store internationale klimakonference i København i november/decem-ber Endvidere har vi vedtaget at indgå i et samarbejde med Kalø Økologiske Landbrugsskole om at sætte fokus på klima, økologi og miljø. De 25 højskoler deltager i et initiativ, kaldet COme2gether, under Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark.. En af hovedstenene i initiativet er, at der afholdes en stor folkelig konference om klima, energi og miljø i fra den 3. til den 14. august 2009, fordelt på de 25 højskoler, hvor 1000 danske og 1000 udenlandske deltagere samles for at debattere klima, energi og miljøspørgsmål op til Klimakonferencen i København. Her vil vi på Europahøjskolen gerne indgå i et samarbejde med Energirådet og DjursEnergiland, lokale orga-nisationer, foreninger, virksomheder, fagbevægelse, energi- og miljøkontorer om at fremme en lokalt forankret folkelig deltagelse i klimadebatten og folkeoplysning om klimaspørgsmålet. Ligesom at vi gerne stiller Europa-højskolens lokaler og faciliteter til rådighed for afholdelse af mødeaktiviteter, seminarier, kurser med mere. Karen Andreasen arbejder til daglig som Ungdoms- og Uddannelsesvejleder i Syddjurs Kommune. Karen har som tidligere byrådsmedlem arbejdet med bl.a. energi- og miljøspørgsmål, bl.a. gennem udarbejdelse af lokal Agenda 21-strategi. Via kontakten til børn og unge vil Karen kunne bidrage til at børn og unge involveres i energi- og klimaspørgsmålet. Karen har både et personligt og via Europahøjskolen et stort netværk at bidrage med. Endvidere vil Karen Andreasen kunne formidle et godt samarbejde mellem Energirådet og Europahøj-skolens kliimaaktiviteter ved forstander Erik Boel og skolens ny klima- og miljømedarbejder Morten Gliemann samt kontakt til Kalø Økologiske Landbrugsskole. Europahøjskolen har fra efteråret 2008 oprettet en ny klimalinie. (Se mere på Europahøjskolens hjemmeside). Fra mail: Jeg læste om DjursEnergiLand, men kunne desværre ikke deltage i informationsmødet. Kort fortalt. Jeg arbejder bl.a. som rådgiver indenfor bæredygtigt byggeri og har de sidste par år studeret passivhuse. Jeg er i øjeblikket igang med udvikle et koncept for CO2 neutrale huse. Hvis der kommer projekter, hvor I kan bruge min viden, erfaring og netværk, er I velkommen til at vende tilbage. 9

10 Karen Ejlersen Demonstratør Friland Rønde Telefonnummer: Jesper Bilstrup Privatkundechef NRGi Rådgivning A/S Dusager 22, DK-8200 Århus N Tlf.: Dir.: Fax: Mobil.: Mail: Jeg mener jeg kan bidrage bl.a. med kreative ideer Bygger på Friland og er med i LØB Goddag Hermed fremsendes ansøgningsskema fra en af vore energirådgivere, Allan Nielsen. Jeg vil også gerne selv deltage såfremt der måtte være brug for dette i rådet. 10

11 Navnene: Flemming Alfang Svend Brandstrup Christian Bundgaard Børge Christensen Eva Dragheim Ole Elmose Jørgen Flensborg Søren Gertsen Hans Gæmelke Kristian Herget Peder Holmriis Jørgen Katholm Marianne Lynæs Torsten Klein Mikkelsen Allan Nielsen Ib Ahm Nielsen Bjarne Pedersen Hans Jørgen Petersen Tommy Petersen Sven Nybo Rasmussen Kent Soelberg Ole Bruus Sørensen Peter Thækker Niels Viderø Niels Iver Møller NYE ANSØGERE: Karen Andreasen Thomas Lynnerup Karen Ejlersen Jesper Bilstrup 11

Rapport over Grønt Energimarked på Djursland, den 26-27. september 2009

Rapport over Grønt Energimarked på Djursland, den 26-27. september 2009 Rapport over Grønt Energimarked på Djursland, den 26-27. september 2009 LOF Djursland, Danmarks Naturfredningsforening, Rønde Egnens Aftenskole, Thorup Aftenskole og SFOF Djursland inviterer folk på Djursland

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Adresser. Høringsliste for debatoplæg om biogasanlæg i Syddjurs Kommune, til offentlig høring 26. juni 201

Adresser. Høringsliste for debatoplæg om biogasanlæg i Syddjurs Kommune, til offentlig høring 26. juni 201 1 of 5 Høringsliste for debatoplæg om biogasanlæg i Syddjurs Kommune, til offentlig høring 26. juni 201 Distriktsrådsformænd Mols-Helgenæs Formand Jørgen Ørgård joergen@oergaard.dk Rosmus Formand Bent

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00.

Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Den 24. november 2014, Krudthuset kl. 19.00. Program: Velkomst v. Borgerforeningen i Fandrup. Gennemgang af projektet v. Leo Munk og Børge Sørensen Plan & Grøn Energi. Farsø Varmeværk v. Formand Søren

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Dansk Fjernvarme ERFA-MØDE 11. juni 2013 Jørgen Krarup www.regionmidtjylland.dk 2 www.regionmidtjylland.dk Programmet 1. Hvorfor SEP? 2. Hvad er SEP? 3. Forudsætninger for

Læs mere

"v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki

v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki 5-JAN-99 ONS lå: 14 VIBORG. ENERGI. OG. MILJØ FAX NR. 87252165 0* ""V. Samvirkende ISnorgl- og Miljøkontoror (

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber. 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg

Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber. 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg Notat Per Alex Sørensen Nordtjylland Mobil +45 4058 2498 pas@planenergi.dk Vedrørende: Dato: Deltagere: Referent: Opstartsmøde for udarbejdelse af energiregnskaber 9. September 2010, kl. 10-14 I Viborg

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD

SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD SYDDJURS KOMMUNES ÆLDRERÅD Årsberetning 2016 Formand: Karen Møller, Vrinners Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Ole Kragelund, Rønde Gurli Juel Sørensen, Tirstrup Poul Andersen,

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Banker, sparekasser og andelskasser. Binavne A/S FOLKEBANKEN FOR ROUGSØ OG SØNDERHALD HERREDER BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN A/S

Banker, sparekasser og andelskasser. Binavne A/S FOLKEBANKEN FOR ROUGSØ OG SØNDERHALD HERREDER BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN A/S Dato: 10.02.2017 DJURSLANDS BANK A/S CVR-nummer 40713816 Adresse Torvet 5 Startdato 29.12.1965 Virksomhedsform Status Aktieselskab Normal Udvidede virksomhedsoplysninger Kommune Norddjurs Formål Bankens

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN 20 8500 GRENAA VORES CAFE BANE 7 VIL VÆRE ÅBEN UNDER HELE STÆVNET DER SERVERES

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011

Landbruget som energileverandør. Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup. 12. december 2011 Landbruget som energileverandør Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 12. december 2011 Landsbyenergi i Avnbøl-Ullerup 1. Præsentation 2. Anvendelse af biogas lokalt 3. Erfaringer fra lignende projekter 4. Kan

Læs mere

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter

LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER. Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter LOKAL EJERSKAB I VINDMØLLEPROJEKTER Jette I. Kjær M. Sc. Projektleder vindaktiviteter KORT OM ENERGI FYN Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23

Kommuneplantillæg nr. 23 Kommuneplantillæg nr. 23 Biogasanlæg på Skivevej ved Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 9. okt 2012 Indledning Skive Kommune har i mange år sat fokus på energisparende foranstaltninger og brugen af

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk

r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk LOKALVARME Langgade 24 8305 Samsø For fremtiden r NRGi Lokal varme A/S Grenåvej 55 8200 Århus N 87 39 04 04 Fax 87 39 04 05 Nigi@nrpi,clk www.nrgi.dk 4. oktober 2000 Dette brev udsendes til alle husstande

Læs mere

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ Assens Kommune, 1 af 5 Referat Klimaforum Tid fredag den 10. februar 2012 kl. 12:00 Sted Odense Afbud Indholdsfortegnelse: 41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015!

Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Kære beboere på Lyø! Først og fremmest tak for et godt og inspirerende møde lørdag 19. september 2015! Teknik - Klimasekretariatet Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date

Visioner og forslag. for Danmark og EU. Name - Date Visioner og forslag for Danmark og EU Name - Date Alliance for Community Power Vestjyllands Energi-og Miljøforening Ærø Energi-og Miljøkontor Høje Taastrup Miljø-og Energicenter Himmerlands Energi-og Miljøforening

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Vi håber, at vi har samme målsætning: En grønnere svinesektor, der bæredygtigt producerer kvalitetsfødevarer. Vi anviser

Læs mere

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse

Stenløse Syd. Stenløse Syd. På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse. af lav-energi huse Stenløse Syd Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse På kommunalt initiativ etableres Danmarks største bebyggelse af lavenergi boliger Oplæg

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Bæredygtighed i dansk energiforsyning

Bæredygtighed i dansk energiforsyning Kunstmuseet Arken, torsdag d. 15. marts 2007 WEC-konference: Den Nye Danske Energioffensiv Michael Madsen Civilingeniørstuderende Aalborg Universitet Esbjerg Esbjerg Tekniske Institut Niels Bohrs Vej 8,

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Banker, sparekasser og andelskasser. Binavne A/S FOLKEBANKEN FOR ROUGSØ OG SØNDERHALD HERREDER BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN A/S

Banker, sparekasser og andelskasser. Binavne A/S FOLKEBANKEN FOR ROUGSØ OG SØNDERHALD HERREDER BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN A/S Dato: 11.10.2017 DJURSLANDS BANK A/S CVR-nummer 40713816 Adresse Torvet 5 8500 Grenaa Startdato 29.12.1965 Virksomhedsform Status Aktieselskab Normal Udvidede virksomhedsoplysninger Kommune Norddjurs Formål

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN 20 8500 GRENAA VORES CAFE BANE 7 VIL VÆRE ÅBEN UNDER HELE STÆVNET DER SERVERES

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA

KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN GRENAA KOMMUNEMESTERSKABER FOR MOTIONISTER I SYDDJURS OG NORDDJURS SØNDAG DEN 5 FEBRUAR KL. 10 GRENAA BADMINTON KLUB SKOLEBAKKEN 20 8500 GRENAA VORES CAFE BANE 7 VIL VÆRE ÅBEN UNDER HELE STÆVNET DER SERVERES

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen!

Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm. Tirsdag den 1. december 2015 kl Velkommen! Borgermøde: Fordebat om mulighed for solvarmeanlæg og biomasseanlæg ved Stoholm Tirsdag den 1. december 2015 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.05 Kl. 17.15 Kl. 17.25 Kl. 17.55 Velkomst v/ fmd.

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder

Klimakommune. FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009. Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Klimakommune og hvad så? FBBB-temadag, Næstved, 16. juni 2009 Christian Poll Klima- og miljømedarbejder Hvordan ser Danmarks Naturfredningsforening klimaindsatsen? Arbejder både med: Forebyggelse: Mindske

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

MILJØ & ENERGI. Til: Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen. 8. kontor. J.nr. Ref JBu

MILJØ & ENERGI. Til: Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen. 8. kontor. J.nr. Ref JBu MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T Til: ENERGISTYRELSEN Deltagerne i møde om vedvarende energi-ø - Samsø 17. januar 1997 i Energistyrelsen 8. kontor J.nr. Ref JBu Vedlagt fremsendes referat af ovennævnte

Læs mere

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle

Informationsmøde om VE til proces. 13. juni 2013 Vejle Informationsmøde om VE til proces 13. juni 2013 Vejle Dagsorden Velkomst og baggrund ved chefkonsulent Kristian H. Sørensen Orientering om støtteordningen ved civilingeniør Nikolai Ladegaard Ansøgningsprocessen

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

Velkommen til Energi Nord

Velkommen til Energi Nord Velkommen til Energi Nord Velkommen )l Energi Nord Om Energi Nord Energi Nord som forhandler af solcelleanlæg Ne7oafregningsordningen ENCOURAGE Energi Nords deltagelse i et EU- projekt Fakta om Energi

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder af

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Den grønne omstilling i DK Udfasning af fossile

Læs mere

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen

Status på biogasanlæg i Danmark. Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Status på biogasanlæg i Danmark Svend Otto Ott, Biogasrejseholdet, Erhvervsstyrelsen Biogasrejseholdet Biogasrejseholdet Hovedopgaven er, at hjælpe kommuner med at planlægge for biogas. Etableret som følge

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Et grønt skridt foran

Et grønt skridt foran DAB s grønne profil Et grønt skridt foran I DAB vægter vi hensyn til miljøet højt. Ikke blot i forhold til driften på hovedkontoret og lokalkontorerne, hvor vi i dag har et CO2 neutralt elforbrug, men

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere