MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE JUNI ÅRGANG 42 - NR. 2...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE JUNI 2012 - ÅRGANG 42 - NR. 2..."

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE JUNI ÅRGANG 42 - NR. 2 - Der er ingen tvivl om, at der her lægges skumle planer på taktikmødet ved KEMP & LAURITZEN Cup Læs mere herom inde i bladet Og så byder FINTEN på masser af andet læsestof, f.eks.: Intervieuw med Næstformand, Cecilie - - Klar til Festival Sponsormøde - Nye (gammel kendte KFUM ere) trænere - o.m.m.

2 CECILIE - KAN LIDE AT HAVE MANGE BOLDE I LUFTEN, - MEN HUN VED IKKE SÅ MEGET OM FODBOLD Cecilie Mieth ved en hel masse om, hvordan man skal navigere ad juraens kringlede veje, og om de værktøjer, der skal bruges for at trænge ind til kernen i lovsprogets labyrinter. Til gengæld indrømmer KFUM s næstformand gerne, at hun aldrig selv har spillet og ikke ved så ikke ved så meget om fodbold. - Vi har heldigvis en bestyrelse, hvor vi supplerer hinanden godt, så vi i fællesskab kan løfte en masse ting. Jeg står med ansvaret for klubbens kontrakter og for kontakten til Roskilde Kommune, men når det drejer sig om rent fodboldfaglige spørgsmål, som selvfølgelig også fylder meget, så foretrækker jeg at tie stille og lytte. Det vil jeg hellere i stedet for at åbne munden for bare at sige et eller andet, fortæller den 34-årige jurist. Hendes vej ind i ledelsen gik i første omgang via de to drenge, der i dag spiller i årgang 97 og 00. Cecilie var i næsten fire år holdleder for nullerne og fik her et solidt indblik i alle de forskellige udfordringer, som det indebærer at få tingene til at fungere omkring kampe, træning, kørsel, tøjvask, frugtordning, m.m. - Indimellem giver det meget arbejde, men sandelig også mange glæder. FINTEN 2 KFUM s forholdsvis nybagte næstformand er glad for arbejdet i en bestyrelse, hvor hun ser medlemmernes forskellige baggrund som et stort plus... Du får virkeligt noget igen, når du som forælder følger dine børns hold, ikke mindst rent socialt. Når vi mødre er med ved sidelinjen, taler vi rigtigt nok også om andet end fodbold, og det har ligeledes en værdi. På et tidspunkt fik den senere næstformand lyst til i højere grad at arbejde for hele klubben med afsæt i de erfaringer og observationer, hun havde gjort. - Jeg er stor tilhænger af princippet om en rød tråd, der skal omfatte arbejdet i klubbens forskellige afdelinger, børn, ungdom, seniorer, bredde og elite. Med en overordnet strategi, bl.a. for den måde vi træner på og for uddannelsen af vores trænere, tror jeg, vi får nemmere ved at fastholde spillerne, når de rykker op i en anden årgang og senere måske som seniorer. Det handler også om, at børnene, de unge og forældrene fornemmer en nogenlunde ensartet kvalitet i tilbudene, når de skifter årgang, siger Cecilie Mieth. Hun kan godt forstå det, hvis nogle medlemmer har svært ved at få øje på konkrete resultater af bestyrelsens strategi. - Vi taler om et langt og sejt træk og ikke om noget, som kan gennemføres på et år. Samtidig handler det også om at styrke forståelsen for, at når du er med i en klub som vores, drejer det sig ikke kun om ens eget hold. Derfor har jeg også påtaget mig at stå i spidsen for arbej-det med at genoplive tidligere tiders pokalfest, som skal markere sæsonafslutningen på tværs af aldre og afdelin-ger, selv om de er inviteret på forskellige tidspunkter af dagen. Jeg indrømmer gerne, at det er lidt af et eksperiment, men lad os se, hvordan det går, og om det lige nøjagtigt er så-dan, at en pokalfest skal skru-es sammen. Ellers lytter jeg og den øvrige bestyrelse gerne til forslag og gode idéer. Ved den store udskiftning i bestyrelsen i begyndelsen af 2011 blev opgaverne i første omgang fordelt sådan, at Cecilie Mieth fik ansvaret for børnefodbolden. Men efter at den ny bestyrelse havde konstitueret sig, fortsatte rokeringerne, og så overtog hun den kasket, som der stod næstformand på. Om hun i denne turbulente periode på noget tidspunkt overvejede, om hun havde taget munden for fuld og i stedet skulle løbe skrigende bort? - Slet ikke. Jeg valgte at se det som en ny og spændende opgave, der også udgør en sund afveksling i forhold til det, som ellers fylder min hverdag: Arbejdet som jurist og en familie, som i slutningen af 2011 blev forøget med to tvillinger, konstaterer Cecilie Mieth, der vendte tilbage til sit civile job efter fire måneders barsel. Samtidig fremhæver hun, at bestyrelsen, uanset de mange nye ansigter, efter Her er vores nye næstformand, - med et glimt i øjet og et dejligt smil... hendes opfattelse rummer en sund blanding af dedikerede mennesker med mange forskellige kompetencer. - Det sker også i et fornuftigt samspil mellem, hvad du kunne kalde de gamle værdier og så de værdier, som kommer fra os, der ikke har de mange års erfaring praktiske erfaring i at få en fodboldklub til at køre rundt. Og der er slet ingen tvivl om, at vores klub kendetegnes af en helt speciel ånd, hvilket både kommer til udtryk i bestyrelsen og i alle de aktiviteter, som foregår. Det fornemmer du hurtigt, når du er er ny i klubben, bortset fra, at det er svært at definere, hvad den ånd består af. Men at den er der, det er der ingen tvivl om, og vi skal sørge for at værne om den. Men uanset den helt specielle atmos- FINTEN 3

3 fære, der også hænger sammen med historikken i KFUM, så findes der også en anden dagsorden. Den siger, at for at drive en fodboldklub i dag skal der også være styr på stadig flere regler og love, ikke mindst i forhold til de offentlige myndigheder. - Det vil for vores vedkommende primært sige Roskilde Kommune, som vi har rigtigt meget kontakt med. Vores kontaktflade til kommunen er ganske bred, i mange tilfælde kører det helt upåklageligt og uden problemer, mens det kommunale system i andre situationer kan virke noget trægt. Det afhænger meget af, hvilken afdeling der er tale om, lyder vurderingen fra vores næstformand. Når talen falder på hendes visioner for klubben i de kommende år, nævner hun i første åndedrag færdiggørelsen af klubhusets første sal og udbygningen af køkkenet, så der bliver langt bedre muligheder, også for at kunne tilbyde den varierede kost, der som noget ganske naturligt og basalt står højt på menukortet hos nutidens fodboldfamilier. - Men for at vi kan føre disse visioner ud i livet, må vi have fokus på det, der stadigvæk er det største tema, nemlig at få styrket vores økonomi. Den er omdrejningspunktet for rigtigt mange ting. Jeg kan bare nævne, at vi har et ønske om at give alle vore trænere, nuværende og kommende, en uddannelse. Det koster bare, men det er noget, som vi også prioriterer, og i øvrigt optager det rigtigt mange forældre, at de får noget valuta for det, de betaler i form af kontingent, i form af en høj kvalitet i træningen. I dag må det regnes for helt naturligt, at forældrene ikke bare afleverer deres drenge til træning og kamp og så fortsætter deres eget liv i andre omgivelser. Helt naturligt stiller de krav til deres børns fodboldklub, hvilket vi også kan mærke, og generelt opfatter jeg disse reaktioner som meget konstruktive. Cecilie mener, at der er plads til flere medlemmer i ungdomsafdelingen, hvor enkelte årgange fortsat er noget tyndt besat. Og så kan vi vel tage det for givet, at de nybagte tvillinger i hjemmet syd for Roskilde slutter sig til medlemsskaren inden for en overskuelig årrække? Det kan hun godt se logikken i, selv om hun vægrer sig ved at give et håndfast løfte. - Men samtidig kan jeg godt se, at med en sådan dominans af drenge, og en mand, der også har spillet fodbold, vil det måske være på tide, at jeg får sat mig ind i det, så jeg ikke bliver totalt kørt ud på et sidespor. I øvrigt skal jeg huske at nævne, at helt spejlblank, det er jeg altså ikke. Jeg har engang været cheerleader til Brøndbys hjemmekampe, så det lugter da lidt af fodbold. Men det er godt nok ved at være 20 år siden... Leon A. BLÅ BOG : KFUM S NÆSTFORMAND, CECILIE MIETH... * Cecilie Mieth er 34 år og mor til to drenge, der spiller i KFUM (årgang 97 og 00) samt to tvillingedrenge på otte måne-der. * Tidligere holdleder og årgangsansvarlig for årgang 00. * I bestyrelsen fra 2011, i første omgang med ansvar for børnefodbolden. Kort tid derefter ny næstformand med særligt ansvar for KFUM s aftaler og kontrakter og for kontakten til Roskilde Kommune. * Uddannet jurist fra Københavns Universitet og har i flere år siddet i bestyrelsen i Retshjælpen i Roskilde. Har tidligere arbejdet som frivillig jurist i Retshjælpen. * Arbejder i dag som jurist i en specialiseret retshjælp i Roskilde. Underviser desuden i forvaltningsret på Københavns Universitet. KIOSKEN HOLDER SOMMERFERIE FRA OG MED UGE 27 TIL OG MED UGE 30 Vi ønsker alle en rigtig god sommer... PS. Susanne som bestyrer kiosken kunne godt bruge nogle friske frivillige til at hjælpe i Kiosken... - så er DU mellem 15 og 17 år, så kontakt hende på tlf FINTEN 4 FINTEN 5

4 Støt vore sponsorer og annoncører - de støtter os! Dem kunne vi ikke være foruden... FORÆLDREFORENINGEN i Roskilde KFUM - er med til at styrke Ungdomsafdelingen også de aller mindste... Tilmeld dig til formand: Christina Jørgensen telf eller kasserer: Christina Kristiansen Telf Vi passer din IT... mens du passer din forretning! Tune Parkvej Tune tel NU ER VI IGEN KLAR TIL AT RYKKE PÅ FESTIVALEN... - I NYE OMGIVELSER KFUM s festivalledelse krydser fingre for godt vejr og glæder sig til, at ny placering af faciliteterne vil lette arbejdet, også for leverandørerne og de frivillige i boderne Musikken begynder først for alvor fem dage senere, men i realiteten er det lørdag den 30. juni, at startskuddet lyder til årets Roskilde Festival. Kl. 18 åbner portene, og fra det tidspunkt vil der være åbent i alle KFUM s ni boder og agoraer med Indre Plads (tidligere A-boden) som eneste undtagelse. Men klubbens festivalledelse er spændt på, hvor mange frivillige der kommer til at betjene festivalgæsterne. Efter at festivalens øverste ledelse øgede kravet til den antal timer, der skal arbejdes for at få et armbånd, lyder vagterne i vores boder og agoraer på 3 x 10 timer - to timer mere på hver vagt end hidtil. - Som det ser ud nu, kan vi komme til at mangle en snes medarbejdere i forhold til den bemanding, vi havde satset på, siger Peter Nissen og Jan Themsen, der igen i år står i spidsen for Roskilde KFUM s indsats på festivalen. I 2011 mønstrede klubben et rekordstort antal frivillige, 525. I år resulterer de længere vagter i et noget mindre behov, lidt over 400, men Nissen og Themsen kan konstatere, at både flere folk udefra og klubbens egne medlemmer havde undladt at tilmelde sig. I hvert fald, som det så ud i begyndelsen af juni. - Når Roskilde Festival i mellemtiden forhåbentlig har meldt udsolgt, skulle det gerne give et ryk og sætte skub i tilmeldingerne. Det siger tidligere erfaringer i hvert fald. Men vi må også erkende, at hverken festivalen eller klubberne har været gode nok til at sælge budskabet om alle de fordele, det giver at arbejde som frivillig, også med et øget antal timer. Altså i forhold til, hvis folk i stedet skal betale fuld billetpris og samtidig ikke har de øvrige goder, det giver at arbejde på festivalen, lyder det fra KFUM s øverste festival-ansvarlige. Nogen decideret Plan B findes ikke, hvis der fortsat mangler folk til at udfylde vagtplanerne, når festivalen åbner. Mindre bemanding på nogle af nattevagterne kunne i givet fald blive en mulighed. Alligevel er Jan Themsen og Peter Nissen fortrøstningsfulde, når de bliver bedt om at vurdere mulighederne for en vellykket festival i KFUM-regi. - Som altid må vi leve med usikkerheden omkring vejret FINTEN 6 FINTEN 7

5 Vi er altid aktive på vores hjemmeside: besøg os : Bliv MEDLEM af TINGKLUBBEN... - så er du altid blandt gode venner... - og du støtter KFUM 100% med din kontingent.. Kontakt : PAUL JØRN LARSEN TELF Men vi mener, at en række nye tiltag vil gøre det nemmere at udføre vores arbejde og på en mere effektiv måde. Det skulle ikke mindst betyde, at vi konstant kan servicere agoraer og bo-der med de varer, der skal holde gang i omsætningen. Det må simpelthen ikke ske, at medarbejderne står derude med en fornemmelse af, at de snart bliver nødt til at lukke boden, fordi der næ-sten ingen varer er tilbage, understreger Themsen. Selv om vi lige skal vænne os til de nye tilstande, ser vores festivalledelse det som en klar forbedring, at både økono-miboden og det centrale varelager placeres tæt på vores bod B i Bycenter Øst. Et led i de mange forandringer, festivalens øverste ledelse vil afprøve, bl.a. ud fra den opfattelse, at der er brug for flere egentlige madboder i det område, der ligger tæt på Orange Scene. Det betyder flyttedag for flere aktører og altså også for vores klub. - Den ny placering af varelageret medfører, at vores leverandører kan komme af med varer til os døgnet rundt, og det betyder desuden, at vores egne servicevogne får nemmere ved at komme rundt. De slipper for de flaskehalse, der altid opstod, når selve festivalen var i gang, fordi vi al trafikken nu foregår uden for det egentlige festivalområde. Den nye Terminal skal lige læres, så man er fortrolig med den, når FESTIVALEN starter... Alle ni boder og agorarer forsynes med to kasseterminaler, som det har kostet klubben kr. at leje. Hver tirsdag frem til festivalens start har der været et tilbud om at blive fortrolige med terminalerne i klubhuset. Der har dog ikke været voldsomt stor interesse for tilbudet, måske et udslag af, at mange allerede kender til brugen af dem fra deres hverdag eller fritidsjob. - Ud over at være en hjælp for dem, som arbejder i boderne, vil kasseterminalerne bl.a. gøre det muligt for os at fastslå, hvor meget der er solgt af de i alt 125 forskellige varer i vores sortiment. Via terminalerne kan vi også til FINTEN 8 FINTEN 9

6 Vognmand KOLD A/S Stærkindevej 37, Vindinge 4000 Roskilde FREDERIKSBORGVEJ ROSKILDE TLF.: Finn Jepsen VVS Langebjerg Roskilde Telefon enhver tid spotte, hvor meget der er til overs af de enkelte varer, forklarer Peter Nissen. Nyskabelserne rammer også den tidligere Bod A, der nu går under betegnelsen Indre Plads. Inde på selve festivalområdet flyttes den til en placering ikke langt fra byggefondens Dixie Burger og ved noget, der formentlig bliver en slags hovedstrøg. Som noget nyt bliver denne bod forsynet med en egentlig maskine til pop corn, mens disse lækkerier varmes op i mikrobølgeovne i de øvrige boder. Med enkelte justeringer fortsætter vi salget af varme retter og vi satser fortsat på morgenbrød alle steder, dog med undtagelse af Indre Plads. - Vi oplevede sidste år en stigende konkurrence på salget af morgenbrød. Den konkurrence prøver vi bl.a. at imødegå med en særlig menu, der ud over morgenmaden også omfatter dagens udgave af Ekstra Bladet, og den menu reklamerer medarbejderne for på særlige t-shirts. Rigtigt godt vejr vil også være stimulerende for salget af morgenbrød. Hvis ikke vi har sådan et vejr, bliver mange liggende i teltene og springer morgenmaden over, siger Themsen og Nissen. gerne udmønte sig i et noget større overskud end sidste års godt kr. At tallet landede her, var der mange forklaringer på, eksempelvis investeringer i mikroovne og containere, som både praktisk og økonomisk bliver en gevinst på den lange bane. Dertil kom logistiske kiksere, især med de mange varme retter, som måtte kasseres og dermed røg på tabskontoen, fordi udløbsdatoen blev overskredet, mens retterne stod gemt i containerne i stedet for at være til salg i boderne. - Det er nu år TO med ny festivalledelse i KFUM, og vi skal hele tiden lære af vores fejl. Med de forbedringer, som der er skabt, føler vi i hvert fald, at der er masser af grund til optimisme. Vi glæder os til at give den en skalle sammen med alle klubbens dedikerede frivillige, slutter Jan Themsen og Peter Nissen. Og så minder til sidst om, at du kan holde dig opdateret om klubbens indsats på festivalen på Leon A. Ændringerne får også indvirkning på Boldts Bar, hvor klubbens frivillige mødes uden for deres vagter. Dette sociale møderum placeres ved Bod G og med væsentligt mere plads end tidligere, da det skulle klemmes ind mellem økonomiboden, det centrale varelager og Bod A. I det ny område bliver der mulighed for langt flere aktiviteter, og der installeres en grill ved baren. De mange fælles anstrengelser skulle 2012 på FESTIVAL FINTEN 10 FINTEN 1 1

7 Nye trænere til 2. senior samt årgang `95 og `97 To kendte ansigter vender tilbage til Lillevang som led i den rokade, KFUM s ledelse gennemfører på trænerfronten med virkning fra den ny sæson. Iben Green Madsen stopper som aftalt med 2. senior, der i foråret har optrådt i serie 3 som et slagt udviklingshold med stammen fra den årgang 93, Iben med så stor succes har haft ansvaret for de seneste sæsoner. I stedet tiltræder Carsten Fessor Hansen som træner, og under hans ledelse gælder det fortsat om at hærde de unge mennesker til seniorfodbold. Samtidig udføres arbejdet med ambitionen om, at holdet skal kunne blande sig i kampen om oprykning. Som aktiv nåede Carsten 270 førsteholdskampe i KFUM, ligesom han har EN FESSOR OG EN TOPSCORER VENDER TILBAGE!! spillet divisionsfodbold i Ringsted, Roskilde Boldklub og Herfølge. KFUM s tredjehold blev hans første station som træner, og i perioden førte han klubbens bedste hold fra serie 2 til Sjællandsserien. Efter et par sabbatår har Fessor trænet ynglinge i Himmelev. De var med, da vi var i Danmarksserien i 90 erne og de er her stadig... FESSOR & TOAST & KELD!!! KFUM s årgang 95 bliver til U-19 efter sommerferien, og det sker med Keld Hansen som ny træner. Keld kender klubben fra sin tid som aktiv, da han i en periode var topscorer, mens holdet optrådte i Danmarksserien, og han har holdt kontakten vedlige, bl.a. som frivillig på festivalen. Efter at være stoppet som aktiv har han trænet U-19 og U-17 samt førsteholdet i Albertslund. Keld Hansen afløser Bjarne Munkø, der i flere år har leveret et fint stykke arbejde med denne årgang. Bjarne bliver i stedet ny træner i årgang `97, hvor han skal virke i samarbejde med Torben Toast Christiansen og Finn Smed Hansen som årgangsansvarlig. - Keld og Carsten har nøjagtigt de spidskompetencer, vi har været ude efter. Ansættelsen af dem skal ses som en styrkelse af klubbens talentudvikling, og deres opgaver er meget tydeligt defineret, så vi glæder os til samarbejdet med de to trænere, siger KFUM s sportschef, Pierre Overgaard. Leon A. Det nyeste redskab til tekniktræning. - Bolden kommer lynhurtig tilbage og stiller store krav til spilleren. - Vi får to stk. fra Nordea-Fonden. Her overrækker Nordea s Steen Pedersen gaven til Tonny Larsen fra KFUM... FINTEN 12 FINTEN 13

8 SPONSORMØDE LØRDAG D. 9. JUNI Disse TO Det var et særdeles godt og velplanlagt møde, som KFUM inviterede nogle sponsorer til en lørdag, ved frokosttid. Vores formand Allan Markussen bød velkommen og fortalte lidt om klubben og alt det, der foregår i hverdagen. - Han lagde ej heller skjul på, at sponsorerne er et vigtigt element. Vores sportschef Pierre Overgaard fortalte om klubbens planer og visioner, bl.a. vil 1.salen i klubhuset blive prioriteret højt, men desværre fattes der penge, så det går ikke så hurtigt, som man havde ønsket. Til gengæld er der flere klubber i klubben, som heldigvis bidrager med cool cash... - Alt imens vi fik dejlig mad, fortsatte vores førsteholdsspiller, Toke Morsing, - som kun havde været i klubben ca. 1/2 år. - Til trods for at han ikke var en rigtig KFUM er, havde han fra første dag følt sig meget velkommen og kom fra start ind til den KFUM-ånd, som ikke mange andre klubber kan byde på. Han var nødt til at gå, da hans træner Palle Olsen ville have ham klædt om, ud på plænen til de andre gutter.. Måske også fordi Palle selv ville fortælle lidt om hans træning og drengene... - Og det gjorde han med en formidabel iver, så selv jeg (og Cecilie) sad helt paralyserede og lyttede. - Vi vidste ikke at fodboldtaktik kunne formes så genialt. Jeg skal ikke gå i dybten med taktikken, men blot vedhæfte, at Poul Hübert går efter 1.pladsen, - han kan ikke nikke til bolden, men han er så høj så det tror modstanderne, - de er hele tiden på jagt efter ham, - de bliver snydt, for Poul afleverer bare til en anden medspiller, som godt kan... Jo - jeg fik meget ud af dette taktikmøde Lone dejlige KFUM ere delte lækkerier ud ved vores sidste hjemmekamp mod Svogerslev... I denne kamp vandt vi over Svogerslev FINTEN 14 FINTEN 15

9 Kemp & Lauritzen Cup 2012 Alt var klar torsdag den 17. Maj 2012 hvor årgang 2003 kunne byde velkommen til 8 5 mands hold og 16 7 mands hold. Der skulle afvikles 84 kampe. En masse glade fodbolddrenge kæmpede dagen igennem. Alt imens en masse forældre heppede, klappede og kom med positive tilråb. Det flotte præmiebord havde løbende en masse spændte drenge stående med drømmende tanker...bare jeg vinder den pokal. Det var spændende og i 7 mands B- rækken måtte finalen afgøres i straffe...vores egne drenge måtte se sig besejret af Vallensbæk, men en flot 2. plads kunne KFUM03 også være stolte over. I A-rækken kunne KFUM03 række FINTEN 16 Det flotte præmiebord... armene i vejret efter en flot finale sejr over KB på 5-1. I 5 mands spillede drenge den meget eftertragtede Champions league turnering. Her kunne Holbæk, eller bedre kendt som Real Madrid, række vinder pokalerne i vejret. Et godt Kemp og Lauritzen Cup 2012 er veloverstået og der er kun et at sige - vi glæder os allerede til næste år...og en kæmpe tak til alle som hjalp til, sponsorer, forældre, dommere mv uden det var det ikke muligt at gennemføre dette stævne. Tine Remien Allan Jensen FOCUS på UNGDOMMEN KUNSTEN - AT TÆNKE SELV MED EN FODBOLD - OGSÅ NÅR DE BLIVER FLERE PÅ BANEN! - Men Tom, vi skulle først lige tage røven på dig! En af spillerne på KFUM s andethold, årgang 99, er vaks ved havelågen denne halvkolde sommeraften i Vindinge, hvor træner Tom Hansen skal til at gøre status over den netop overståede turneringskamp. Det tager lige nogle sekunder, så kan træneren fortsætte med sit budskab. - Vi spillede ikke nær så godt som i torsdags i Lyngby, hvor vi tabte til et klart bedre hold. Men vi kæmpede, og ingen gav op. Fedt at se, lyder komplimenten. Det holdt ellers lidt hårdt, også hårdere end der på forhånd var lagt op til, hvis man skulle tro tabellen. Den placerede Vindinge som en klar nummer sidst med lutter nederlag, og drengespillere på år nærlæser også stilllingen i deres række mellem kampene. Så hvorfor skulle den her kamp give nogen problemer... - Vi undervurderer dem jo totalt, lyder det fra én af spillerne i pausen, hvor han sammen med de øvrige er på vej til en pædagogisk opsang fra Tom Trænerne glæder sig over den udvikling, de kan se på årgang 99. En udvikling, der gerne skulle fortsætte, når Tolga og de øvrige spillere efter sommerferien tager springet fra 9- til 11-mandsfodbold. Hansen. Det varede mindre end et minut, før Vindinge indledte scoringen, og inden holdene går på banen til 2. halvleg, står det 2-1 til hjemmeholdet. I de sidste 30 minutter går det meget bedre, og gæsterne kan forlade banen med en 5-3 sejr. Tre dage senere rundes foråret på Lillevang med en 5-2 sejr over Karlslunde. - Så slutter vi med 13 point, og det er o.k., for vi har også mødt rigtigt gode hold. som var bedre end os, fortæller holdets målmand, 12-årige Tolga Arici. Han kom til KFUM fra Svogerslev for et års tid siden og har også i dag sin far, Erkan Arici, med som tilskuer til kampen. Faderen kender klubben fra sin egen tid som aktiv, dels som ungdoms-, dels som seniorspiller med kampe på både første- og andetholdet. Familien bor i Svogerslev, hvor Tolgas lillebror spiller. Han syntes selv, at der ikke rigtigt skete nok på hans årgang og ville derfor prøve KFUM. Et skifte, han overhovedet ikke har fortrudt. - Vi har rigtigt gode trænere, vi kommer på ture og til stævner. Det er ligesom mere seriøst, mener Tolga. FINTEN 17

10 RENOVATIONS TRANSPORT A/S Renovations Transport A/S Sdr. Mellemvej Roskilde Solrød Sport Du kan altid se de sidste nyheder på vores hjemmeside: Han har haft enkelte kampe på førsteholdet og går meget op i at blive en endnu bedre målmand med sin far som støtte og rådgiver. Tolga har flere gange i foråret været udvalgt til træning med KFUM s ny målmandstræner i ungdomsafdelingen, Casper Lehmann. - Det er mit mål at blive fast målmand på førsteholdet. Det vil jeg kæmpe for, og jeg tror på min chance. Derfor ville det også være fint, hvis klubben kunne lave mere målmandstræning, gerne en gang om ugen, lyder det fra Tolga Arici. Hans hold har i foråret spillet i række 3, KFUM s førstehold i denne årgang i række 1. I alt har årgangen de seneste måneder bestået af en trup på 25 med tradition for, at der i hvert fald kom en snes stykker til hver træningsaften. De to hold er i princippet adskilt, men dog med flere eksempler på undtagelser. Således trænede to af spillerne på andetholdet med hos Michael Højlund og Gert Kurland, der efter vinterpausen overtog det bedste mandskab i årgangen. De kom begge fra Solrød for tre år siden, da de blev knyttet til KFUM s daværende U-17 hold. Da Finten har sat Michael Højlund og Tom Hansen stævne til en snak på anlægget, sker det et par dage, efter at førsteholdet med 1-0 over Næstved har kunnet juble over forårets måske bedste resultat. Michael Højlund fortæller, at disse drenge i efteråret blev en suveræn vinder af række 2. - Derfor var de på forhånd lidt nervøse ved udsigten til at møde klubber som Brøndby, Holbæk, Køge og Næstved i række 1. Vi har hele tiden prøvet at bygge deres selvtillid op ved at forsikre dem, at de er rigtigt gode på en fodboldbane. Problemet er så, at vi i nogle kampe kommer så meget under pres, at det bliver vanskeligt at spille vores eget spil. For os trænere handler det meget om at flytte deres spilforståelse og taktiske sans og at lære dem at tænke selv, når der opstår situationer, som de kan løse på flere måder. Foreløbigt synes jeg, at spillerne har flyttet sig rigtigt meget, også når det gælder troen på, at de godt kan klare sig, selv om det går hurtigere, og modstanderne er fysisk stærkere, end de har været vant til, fortæller Michael Højlund. Arbejdet med den taktiske forståelse sigter også på de nye tilstande, som rammer årgangen efter sommerferien, hvor skiftet fra 9 til 11 mand bliver en kendsgerning. I bedste fald med førsteholdet i mesterrækken, det har KFUM i hvert fald søgt om. FINTEN 18 FINTEN 19

11 HVER DAG - KL Snerlevej 1 - Vindingevej 46 - Tlf Vindingevej 36 / Svalegården - Roskilde Tlf./Fax Bestil og betal on-line: ALT I HÅNDVÆRK stort som småt - vi gør det godt... Nogle dejlige drenge - samlet til ekstra træning... Ambitionen for begge KFUM s hold i denne årgang (U 13) var en pæn midterplacering i de turneringer, der sluttede tidligere på måneden. Andetholdets træner, Tom Hansen, blev engageret i arbejdet, da hans søn begyndte i klubben, og har været med omkring årgangen de seneste fem år. Derfor glæder også han sig over at den udvikling, som spillerne har gennemgået over en længere periode, selv om den ikke har været uden turbulens. En overgang bestod årgangen af godt 35 spillere, men så tog to trænere et helt hold med til Roskilde Boldklub (FC Roskilde), og det sår skulle lige heles, før alt kunne blive næsten som før. Trænerne beskriver forældrenes opbakning som meget fin på førsteholdet, der nyder godt af både en afdelingsleder og en holdleder. Derimod synes Tom Hansen, at det har knebet noget med støtten til hans hold. Men på den lørdag, hvor holdet sætter punktum for foråret med endnu en sejr, er det svært at få øje på andet end tilfredse ansigter, da spillerne samles efter kampen. Træneren har lovet, at han ville give sodavand,hvis andetholdet vandt de to sidste kampe. Når et sådant løfte skal indfries, plejer det altid at præge stemningen i den rigtige retning, og selv om alle glæder sig til den forestående ferie, glæder de sig også til at mødes igen omkring fodbolden. For at fortsætte den positive udvikling og selvfølgelig også for at tage røven på trænerne, når der byder sig en god lejlighed... Leon A FINTEN 20 FINTEN 21

12 AUTO SHOP REPARATION & SERVICE Get2sport starter nu! - KLOSTERENGEN 137 C ROSKILDE Brug flittigt alle vore annoncører / samarbejdspartnere... De STØTTER altid os!!... En sikker kontakt i fremtiden Ledreborg Allé Roskilde OG NU KOMMER SOMMEREN NOK SNART!! Det vi i længere tid har gået og talt om og kaldt Lektiecafeen påbegyndes nu i august og vil blive kaldt Get2sport. Det hele kom i stand for mere end et år siden, hvor Roskilde Boligselskab via Hedeboparken kontaktede Susanne, der straks gav bolden videre til vor sportschef, Pierre Overgaard, der nu i længere tid har arbejdet med sagen. Det har været et langt og sejt træk, fortæller Pierre, der nu endelig kan se lys forude. Der er, og har været, mange instanser involveret, fortsætter Pierre, og derfor går der naturligvis mange timer med at få det hele til at fungere, men nu er det endelig på plads, og vi forventer at kunne tage fat i august. Ideen er at få flere til at dyrke sport og ud over Roskilde KFUM er også den lokale bokseklub og brydeklub med i projektet. De lokale instanser, Roskilde Boligselskab og Hedeboparken er med i det og på det lidt højere plan er Dansk Idrætsforbund med. Det er regeringens modspil til Team Danmark, hvor hovedformålet er at få flere til at dyrke sport. Undervisningsministeriet er også gået ind i det med støtte og vi har endvidere kontaktet Roskilde Kommune, men har endnu ikke hørt fra dem. Når vi engang i august er klar, vil det blive opslået på vor hjemmeside, siger Pierre, og der vil også blive trykt plakater som vil blive ophængt på skoler, i Dommervænget, Hedeboparken osv, og alle, også ikke fodboldspillere er velkomne. Der vil være åbent 2 gange om ugen om eftermiddagen og her vil der være forskellige aktiviteter som leg, diverse spil, leg med tal, lektiehjælp. Computer vil der også være adgang til ligesom der vil være forfriskninger som frugt og saft m.m. Vi har allerede et godt, frivilligt personale, idet vi har 2 lærere, Susanne Andersen, der har spillet fodbold hos os og Per Blom, der stadig spiller på Old Boys-hol-det. Fra vort 1.hold har vi Nick Hansen, der læser til fysioterapeut, og sluttelig har vi også en journalist, Leon Andersen. - Vi mangler endnu 3 personer, fortæller Pierre Overgaard, men jeg har dem næsten på hånden, men vi kunne godt bruge en computer-nørd til at hjælpe med den elektroniske del. Det er en spændende projekt som vi glæder os til at få skudt i gang, slutter Pierre. KS FINTEN 22 FINTEN 23

13 Her er vores minde-tavle om de tre gæve Gutter, som vi sagde farvel til i foråret... POKALFESTEN... Den planlagte Pokalfest lørdag den 23. juni bliver i lidt mindre omfang en planlagt, idet den store bålfest om aftenen ikke bliver gennemført... Derimod kører man løs hele dagen med de mange ungdomsarrangementer, så det skal nok blive en fin dag. Ideen med at afslutte sæsonen på denne måde er fortræffelig, blot var der i år den hage ved det, at lørdagen samtidig er Sct. Hans aften, og her er man nok for traditionsbundet med andre aftenarrangementer, - men næste år skal hele arrangementet nok kunne gennemføres.. HEFTIG AKTIVITET... De forskellige udvalg vi har til arbejdet på Festivalen har i de sidste par uger arbejder på højtryk. Således kunne man i sidste uge se hele Byggesektoren i klubhuset været samler for at få de sidste brikker på plads. I den forgangne weekend var hele økonomi- og indkøbssektoren for sidste gang samlet i en week-end i et sommerhus for at få absolut ro til at få samlet de sidste brikker inden det går løs. Vi har også fået tilbud om at kunne opbevare alle vore mange containere på et område ved Festivalpladsen. Det har den meget store fordel at vi slipper for den dyre transport af de mange containere frem og tilbage, en ganske betydelig transportudgift. Det indebærer samtidig at vi får containerne væk fra området omkring Lilleputhuset og det vil givet en meget tiltrængt plads til til ekstra parkering på de store kampdage, idet vi skønner at der nu bliver omkring 15 P-pladser mere, ligesom der også bliver bedre plads fremover til vore Loppemarkeder, hvor man i øvrigt har et i støbeskeen efter sommerferien. OPRYDNING Vi har hårdt brug for en oprydningsdag på KFUM. Thyge Jensen har det i tankerne, så kig efter på hjemmesiden, idet vi sikkert tager en lørdag i august til diverse oprydning. - Især trænger kunstgræsbanens udenomsarealer til en kærlig hånd KS. Kort fortalt... Det var en rigtig god ide at holde Standerhejsning og efterfølgende give kaffe og brød samt en flot orientering om årets gang ved sportschef Pierre Overgaard. Vi skal da også mange år tilbage for at så mange deltog i Standerhejsningen. Konfirmationerne er nu overstået, men vi iler med et stor til lykke til alle vore unge spillere som blev konfirmeret her i foråret. Vi har i maj sagt farvel til vor tidligere førsteholdsmålmand, Steen Bukse Jeppesen, der efter længere tids sygdom måtte opgive den sidste kamp. Steen var en fremragende målmand der nåede 292 kampe i førsteholdstrøjen. Vor tidligere formand, Mogens Rasmussen, runder de 70 år den 4. august. Vi ønsker hjertelig til lykke. Der er kommet nye borde, hylder, m. m. i kiosken så det bedre passer i højden til de forskellige arbejdsredskaber. Allan, Morten, Bent Ole og Røsse stod for dette arbejde. De lækre langelændere som Byggefonden sælger til vore hjemmekampe er særdeles populære. De er i øvrigt sponseret af Stryhns og det siger vi mange tak for. Det er en fornøjelse at se vor tidligere formand, Ole Andersen, selv om han for længst har sluppet tøjlerne, stadig er klar til en indsats. Ole træner de helt må drenge og er også dommer i mange ungdomskampe, - og så giver han naturligvis også et nap med på Festivalen. Vort U 17 hold leverede en flot indsats i pokalkvartfinalen mod Slagelses 2. divisionshold, der i en tempofyldt kamp fortjent vandt med 3-2, - dog desværre på et meget tyndt straffespark kort før tid. Det havde været sjovt med en forlænget spilletid. Den lille gættekonkurrence i sidste nummer, hvor man skulle gætte, hvor høj den store pokal fra ABC-Cup, som lille Sophie stod ved? - gav mange hovedbrud. Desværre ramte ingen det rigtige mål. Den store pokal fra ABC-Cup måler: 66 cm. FINTEN 24 FINTEN 25

14 Aktivitetsniveauet i KFUM er højt - også om sommeren. AFGØRENDE INDSATS AKTIVITETER JUNI: 23. kl. 15 Pokalfest fra kl. 9 Den igangværende forårssæson er så småt ved at være afsluttet. Et forår hvor vi har sat KFUM på landkortet i nye spilledragter som i den grad har klædt alle vores hold - både ude og hjemme. Sportsligt er det helt overordnet gået fint og flere af vores ungdomshold er med helt fremme i tabellerne. På seniorsiden ser vi frem mod en sæsonafslutning med mere spænding end længe. I skrivende stund ligger vi til, en længe ventet, oprykning til Sjællandsserien, men meget tyder på, at 1. holdets skæbne først afgøres i sæsonens sidste kamp som dermed bliver en vaskeægte finalekamp på udebane mod rækkens pt. 3. bedste hold fra Sorø. Lykkes vi med oprykningen vil det så absolut være en godkendt sæson for vores 1. hold der med en god blanding af erfarne spillere og flere af vores egne talenter fra det tidligere U19 hold gennem hele sæsonen har spillet meget flot og seværdigt fodboldspil og så småt nærmer sig sæsonscoring nr det er i sig selv ganske imponerende. På aktivitetssiden er kedlerne pt. helt oppe og koge. Vi er i fuld gang med de sidste forberedelser til Roskilde Festival 2012 som såvel klubbens egne folk som vores folk fra Byggefonden har arbejdet målrettet med stort set siden afslutningen på sidste års Festival. Med forventet frivillige KFUM ere på RF2012 håber vi alle på et godt udbytte til gavn og glæde for alle i klubben - et udbytte der først og fremmest skal bruges til en færdiggørelse af vores 1. sal som vi håber kan stå klar til sæsonstart Vi har lige gennemført det største sponsorarrangement i flere år - med nuværende og nye samarbejdspartnere samlet omkring forårssæsonens sidste hjemmekamp mod vores naboer fra Svogerslev BK. Et arrangement som vi håber vil være med til at give os et godt afsæt til at få nye gode sponsorater på bogen - og dermed penge i kassen. Skt.Hans aftens dag bliver samtidig dagen hvor vi (gen)indfører en ny tradition i klubben - en samlet Pokalfest for alle klubbens medlemmer hvor vi hylder sæsonens gode sportslige indsatser og hygger os med hinanden. Pt. er der tilmeldt omkring 200 ungdomsspillere/forældre - med det antal er vi i gang, men ambitionerne rækker langt højere - vi arbejder efter deltagere i 2013-udgaven af denne nye KFUM-tradition. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle vores medlemmer en fantastisk sommer - og på gensyn i KFUM efter ferien. mvh. Allan Markussen Det er nu det gælder. Det drejer sig om årets Roskilde-Festival, hvor vi traditionen tro har masser af salgsboder og Byggefonden sin store Burgerbod. Det har i år knebet med at få det nødvendige antal personer til at give et nap og det skyldes helt afgjort den øgede arbejdsindsats man har pålagt klubberne. Flere, især de ældre erfarne, har opgivet fordi man simpelthen er helt smadret efter en uge på Festivalen. Der er dog heldigvis også andre, især yngre, der har påtaget sig lidt ekstra arbejde, så alt i alt skal vi nok klare den meget store opgave det vitterligt er. De mange forskellige arbejdsgrupper har holdt utallige møder og det meste er nu på plads. Det, der nu er afgørende er, om vi kan tjene så mange penge, så vi kan få færdiggjort førstesalen i klubhuset. Omklædningsrummene er for længst færdige, men vi mangler de to lokaler der skal bruges til møder, lektiehjælp og ikke mindst til at holde møder for de enkelte hold, så man her i ro og mag kan snakke sammen, f.eks. lægge en taktik, planlægge en sommertur m.m. En meget spændende uge nærmer sig, men med det store arbejde der i år er lagt i at få det til at fungere, med fornuftige indkøb, brug at Terminaler, der gør svindet mindre og meget mere, ser det ud til at kun en hel uges regn kan ødelægge det. Vi glæder os til at komme i gang, og ønsker alle god arbejdslyst. ks KIOSKEN holder ferie i ugerne: Og så er der ROSKILDE FESTIVAL JULI : DBU-FODBOLDSKOLE AUGUST: 25. FESTIVAL FEST - KL. 18. FINTEN Udkommer 4 gange årligt og bliver udsendt/afleveret til alle vore sponsorer og medlemmer samt TINGKLUBBEN. Oplag : 650 eksemplarer FINTEN S SKRIBENTER : KURT SKJOLDBY LEON ANDERSEN ALLAN MARKUSSEN TINE REMIEN & ALLAN JENSEN LONE SKJOLDBY DU KAN MAILE DIN ARTIKEL TIL: FINTEN s DEADLINE NÆSTE NUMMER : 8. SEPTEMBER 2012 FINTEN 26 FINTEN 27

15 Hos os får du midlerne til at nå målet! Allan Markussen, filialdirektør tlf Anders Elnegaard, kunderådgiver tlf Vi tilbyder en gratis gennemgang af din økonomi. Mød os på banen eller ring og aftal et møde. Algade Roskilde tlf Hovedsponsor for Roskilde KFUM

FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde December - 2014 - Årgang 44 - nr. 3

FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde December - 2014 - Årgang 44 - nr. 3 FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde December - 2014 - Årgang 44 - nr. 3 VIGTIGT MED ET FAST GREB OM BOLDEN Og det har både denne unge målmand samt mange andre i disse gode tider for KFUM.

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde September - 2014 - Årgang 44 - nr. 2

FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde September - 2014 - Årgang 44 - nr. 2 FINTEN Medlemsblad for KFUM s Boldklub, Roskilde September - 2014 - Årgang 44 - nr. 2 HER BRUGER VI BOLDEN SMÅ SOM STORE, UNGE SOM GAMLE KFUM årgang 03 - en årgang, som vinder næsten alt, hvad de rører

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæum U17 Pigeraketten Cricket gennem 125 år 1. holdets forårsprogram Årets nålemodtagere Frems ældste fans NR. 1-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN FREM 2011 KLUBBLAD

Læs mere

&SEPTEMBER 2005. LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe.

&SEPTEMBER 2005. LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe. &SEPTEMBER 2005 41 Blåt hvidt LF-Serien har i efteråret spillet flere seværdige kampe. 2 BLÅT OG HVIDT SEPTEMBER 2005 INDHOLD Ny formand...3 Herre senior 1. og 2. holdstrup... 4 Old Boys og Veteran 2...6

Læs mere

NR. 3 2009 37. ÅRGANG KLUBBLAD. Serie 3 oprykkerhold. Tanker om fodbold Status på Egnsplanvejen High School fodbold i USA

NR. 3 2009 37. ÅRGANG KLUBBLAD. Serie 3 oprykkerhold. Tanker om fodbold Status på Egnsplanvejen High School fodbold i USA NR. 3 2009 37. ÅRGANG KLUBBLAD Serie 3 oprykkerhold Tanker om fodbold Status på Egnsplanvejen High School fodbold i USA Bestyrelsen Fra redaktionen Formand Claus Willadsen Thulebakken 65 9000 Aalborg tlf.

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

Henning gav derefter ordet til Søren Burchall for aflæggelse af formandens beretning.

Henning gav derefter ordet til Søren Burchall for aflæggelse af formandens beretning. HERSTEDØSTER IDRÆTS CLUB Referat af generalforsamlingen den 28. februar 2011. Der var fremmødt 25 medlemmer. Dagorden for generalforsamlingen, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent: A. Beretning

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Klatten. Nr. 1 April 2010. Læs inde i bladet:

Klatten. Nr. 1 April 2010. Læs inde i bladet: Klatten Nr. 1 April 2010 Læs inde i bladet: - Formandens beretning ved generalforsamlingen - En god vintersæson for drenge 2002 - Hilsen fra Mads Carlsen i Sydafrika - IF Lysengs ungdomsafdeling på træningsweekend

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk.

Administrationen FB s administration varetages og koordineres som hidtil i overbevisende stil af Martin Busk. Frederiksberg Boldklub Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Indledning Årets

Læs mere

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD

NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD NR. 1 2007 35. ÅRGANG KLUBBLAD Ny start i seniorafdelingen Læs interviewet med cheftræner Søren Frederiksen Premierekamp i serie 3 med fem debutanter Bestyrelsen Formand: Claus Willadsen Thulebakken 65

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Frembladet FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæumsdage Den kommende DS-sæson Formanden går Nye mål for ungdommen Bestyrelsens visioner Leder: Forfra Sekunda-hold NR. 2-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004

Blåt hvidt & SEPTEMBER 2004 &SEPTEMBER 2004 33 Blåt hvidt Martin Dinger Larsen bliver ny sportschef i B.1901 fra årsskiftet. Han afløser Finn Petersen, som bliver formand for ungdomsudvalget. Niels Hornstrup til pigeafdelingen og

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 62

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 62 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM 2007 Læs bl.a. om: Visioner og økonomi i AS Ny linie i dansk børnefodbold Talentarbejdet i FREM Sæsonstart i afdelingerne Projekt Valby Idrætspark Referat fra Generalforsamling 2007

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Tak til vores sponsorer i 2012. Ungdomsafdelingen. Beretning 2012. FA Sport. Zip It Up diskotek. Canal Digital Danmark. Emendo.

Tak til vores sponsorer i 2012. Ungdomsafdelingen. Beretning 2012. FA Sport. Zip It Up diskotek. Canal Digital Danmark. Emendo. Tak til vores sponsorer i 2012 FA Sport Zip It Up diskotek Canal Digital Danmark Emendo Falsing VVS Advokatfirmaet - Novilaw Niels Hald - Danbolig ERHVERVSKLUBBEN Støttegruppen Falkene Frederiksberg Boligfond

Læs mere

FYN BOLD. Nr. 2 Juli 2006 13. årgang H.C. ANDERSEN OG PROFESSIONEL FODBOLD DA FC FYN BLEV FØDT 10 SPÅØRGSMÅL TIL LANDSHOLDSMÅLMANDEN

FYN BOLD. Nr. 2 Juli 2006 13. årgang H.C. ANDERSEN OG PROFESSIONEL FODBOLD DA FC FYN BLEV FØDT 10 SPÅØRGSMÅL TIL LANDSHOLDSMÅLMANDEN FYN BOLD Nr. 2 Juli 2006 13. årgang H.C. ANDERSEN OG PROFESSIONEL FODBOLD DA FC FYN BLEV FØDT 10 SPÅØRGSMÅL TIL LANDSHOLDSMÅLMANDEN ENERGI, VILJESTYRKE OG FLID - EN SNAK MED JOHAN ABSALONSEN NY KUNSTGRÆSBANE

Læs mere

Trængsel på fodboldbanerne HOG har nu 650 fodboldspillere fordelt på 54 hold, og det kniber med plads til dem alle på klubbens fodboldbaner

Trængsel på fodboldbanerne HOG har nu 650 fodboldspillere fordelt på 54 hold, og det kniber med plads til dem alle på klubbens fodboldbaner Trængsel på fodboldbanerne HOG har nu 650 fodboldspillere fordelt på 54 hold, og det kniber med plads til dem alle på klubbens fodboldbaner Af Birger Andersen Det er fint med ambitioner. Men det må ikke

Læs mere

FODBOLD I BRØNDBY. Transferstatus. Islandsk power. Humør på træningsbanen. Modgang gør stærk. Magien tilbage. Svensk scoop

FODBOLD I BRØNDBY. Transferstatus. Islandsk power. Humør på træningsbanen. Modgang gør stærk. Magien tilbage. Svensk scoop Supra Societatem Nemo FODBOLD I BRØNDBY September 2007 / 24. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com Transferstatus Læs side 6 Islandsk power Læs side 8 Humør på træningsbanen

Læs mere

HOVEDSPONSOR LÆS BL.A: NYT FRA ÅRGANGENE - EASTER CUP - CAFÉEN MIKROFODBOLDSKOLEN - LANDSTRÆNER PÅ BESØG

HOVEDSPONSOR LÆS BL.A: NYT FRA ÅRGANGENE - EASTER CUP - CAFÉEN MIKROFODBOLDSKOLEN - LANDSTRÆNER PÅ BESØG Herstedøster Idræts Club - Medlemsblad - Maj 2012 LÆS BL.A: NYT FRA ÅRGANGENE - EASTER CUP - CAFÉEN MIKROFODBOLDSKOLEN - LANDSTRÆNER PÅ BESØG HOVEDSPONSOR FORORD Af Andreas Barnewitz og John Bødker Velkommen

Læs mere

Københavnsk. Nr. 1 Februar 2005 1 Årgang FODBOLD. Klubspot på Brønshøj Boldklub

Københavnsk. Nr. 1 Februar 2005 1 Årgang FODBOLD. Klubspot på Brønshøj Boldklub Københavnsk Nr. 1 Februar 2005 1 Årgang FODBOLD Per Per Wind Wind -- et et gudejob! gudejob! Klubspot Klubspot på på Brønshøj Brønshøj Boldklub Boldklub Amager Amager United United vil vil være være bedst

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere