Parallel plenum nr. 13 Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parallel plenum nr. 13 Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer"

Transkript

1 Parallel plenum nr. 13 Det psykosociale arbejdsmiljø i en krisetid - Sociale relationer, ressourcer og ledelse i en tid med forandringer Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Karina Nielsen, professor Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkonferencen 2012

2 Psykosocialt arbejdsmiljø et vildt problem Vanskeligt at beskrive og afgrænse Gennemgribende løsninger er ikke kendte Griber ind i centrale elementer i ledelses- og ejendomsret Uklare dosis-respons sammenhæng Begrænset viden om virkningsfulde interventioner Samfundsmæssige udviklinger og ledelsesmæssige dispositioner overlejrer arbejdsmiljøinterventioner Standarder vanskelige måske umulige Peter Hasle & Karina Nielsen

3 Krisen og det psykosociale arbejdsmiljø Nogle problemer vokser: Frygt for at miste jobbet At miste jobbet Øget pres på at levere mere for mindre Øget forandringshastighed Negative helbredsmæssige konsekvenser Sværere at rejse kontroversielle sager Forhold som vanskeligt eller slet kan ikke reguleres af arbejdsmiljølovgivningen Peter Hasle & Karina Nielsen

4 Strategien for arbejdsmiljøet frem mod 2020 for det psykosociale arbejdsmiljø Særlige psykosociale initiativer Reduktion af overbelastninger med 20% Udredning med idékatolog Anbefalinger om forandringsprocesser Suppleret med lovændring (ligestilling af psyk og fysik) Generelle initiativer Effektivisering af tilsynet Særlige områder (unge, udlændinge, sundhedsfremme, nano) Tværgående koordinering Information og rådgivning Evaluering og monitorering Peter Hasle & Karina Nielsen

5 Kommunikation, medarbejderinddragelse og støtte: Centrale elementer i forandringsprocesser Forandringer Fokus på de der er ansat i virksomheden (survivors) Centrale elementer i forandringsprocessen Kommunikation Medarbejderinddragelse Støtte Ansvar på flere niveauer Individ Gruppe Leder Organisation

6 Definition af omstrukturering Omstrukturering: En organisationsforandring som er mere end hverdagsændringer. Disse forandringer kan påvirke en hel virksomhed eller som minimum en afdeling og påvirker måden, hvorpå arbejdet udføres på (Kieselbach et al., 2009, min oversættelse) Eksempler: -Flytning af aktiviteter -Ændring i ejerskab -Fusion eller overtagelse -Intern forandring, eks. teamorganisering -Nedskæringer

7 Hvorfor fokusere på forandringer? Forandringer er et vigtigt emne fordi: - Forandringer er en fast bestanddel af danske virksomheder - Forandringer påvirker medarbejdernes trivsel og helbred, også de der skal være med til at få den nye virksomhed til at fungere - Forandringer er ikke altid negative en god omstruktureringsproces kan gøre en forskel

8 Forandringstyper Ændring i organisationens ejerskab: NAK (N=3701) Forandringer over længere tid: to hollandske datasæt: 1) The Cohort-study Social Innovation 2008 og 2009 (N=1936), og 2) The Netherlands Working Conditions Cohort-study (N=6105) Ændringer i ens arbejdsstatus: en finsk skovsbrugsfabrik før og efter fusion (N = 1086) Faktorer der har betydning for en god proces: Polen - repræsentativ pilotundersøgelse (N = 858 i forandring og 523 uden forandring)

9 PSYRES resultater Konflikter og lav social støtte Negativ sti Øgede jobkrav Øget job usikkerhed Negativ effekt på trivsel Forandring Lav fleksibilitet Positiv sti Øget autonomi Øget social støtte Positiv effekt på trivsel

10 Den positive sti Information/støtte fra øverste ledelse Information/støtte fra nærmeste leder Inddragelse Job tilfredshed Innovativ adfærd Udbrændthed Stress Engagement Intention om at finde nyt arbejde Arbejdsevne Sygefravær ++ Præstationsevne

11 Centrale processer Kommunikation Medarbejder inddragelse Støtte God forandringsproces

12 Interviews Interviews med medarbejdere fra virksomheder der for nyligt har gennemgået forandringer Ældreplejen i Danmark, forskningscenter i Holland, papirfabrik i Finland og medarbejdere fra forskellige virksomheder i Polen Fusion, nedskæring, teamorganisering

13 Det er nedskæringerne. Jeg har ingen fleksibilitet, fordi vi har færre timer. Vi har ikke tid til at gøre lidt ekstra for borgerne. I det nye system blev arbejdsgrupperne ansvarlige for at udføre alle opgaver inden for arbejdsområdet, derfor skulle hver medarbejder nu kunne udføre flere opgaver. Det betød at medarbejderne skulle tilegne sig flere færdigheder. Overordnet blev mængden af arbejdet ikke retfærdigt fordelt efter forandringen. Nogle havde for meget og andre havde for lidt at lave. Forandringer i det daglige arbejde

14 Det føles som om nogen kunne komme og fyre mig hvornår det skal være. Hvorfor skal jeg involvere mig i et nyt projekt når jeg ikke ved om jeg stadig har arbejde om to måneder?. Mange ældre medarbejdere er bekymrede over nye ting. De har det bedre med stabilitet. De har svært ved at se fordelene..de har svært ved at give slip på den gamle situation. Når du vil introducere noget nyt har de svært ved at se fordelene. Hvorfor var det mig, der fik lov til at blive? Var jeg bare heldig? Jobusikkerhed

15 De havde ondt af deres kolleger, som var blevet afskedigede og følte sig ansvarlige for dem. De følte sig på samme tid skyldige fordi de havde travlt med arbejdet og ikke havde tid til de afskedigede. Atmosfære Nogle medarbejdere mistede deres sociale netværk på arbejdspladsen. De savnede deres kolleger. Hvis kriterierne for afskedigelserne ikke var klare konkurrerede medarbejderne mod hinanden i håbet om at de ikke blev fyret. Medarbejderne støttede ikke hinanden.

16 Det var vigtigt at informationen blev givet til alle på en gang, så der ikke opstod rygter. De [ledelsen] talte i strategiske termer og forstod ikke at de talte om nogens fremtidige job..mellemlederne havde travlt med at planlægge og koordinere forandringen. Der var derfor meget lidt kommunikation om det daglige arbejde. Det var frustrerende at gå til et møde og slet ikke få nogen information. Kommunikation

17 .medarbejderne følte sig frustrerede over den øverste ledelse. De følte de var ofre med intet at sige og de følte at den øverste ledelse ikke respekterede deres arbejde og deres meninger. Hvis medarbejderne havde mulighed for at blive involverede, følte de at de blev taget alvorlige og værdsatte og efterfølgende havde de mere tiltro til de beslutninger, som blev taget. Medarbejderinddragelse

18 At dele dine følelser med dine kolleger kan være en måde at håndtere forandringerne, men det kan også føre til en negativ atmosfære...en mellemleder der taler med sine medarbejdere om forandringen, forklarer hvorfor den er nødvendig og svarer på spørgsmål. Men det er også en leder, der deltager i de beslutninger der tages, tager del i gennemførelsen af forandringer og kommunikerer om dette arbejde. Støtte For at håndtere mangelen på kommunikation, organiserede medarbejderne uformelle møder selv.

19 Nedskæringer: Medarbejderne føler sig udmattede af den øgede arbejdsbyrde. De satte pris på at de som følge af forandringerne nu begyndte at specialisere sig og at de var værdifulde for virksomheden. Medarbejderne kommer på arbejde selvom de er syge, fordi de er bange for, at hvis de melder sig syge, så vil det blive fortolket som svaghed og det vil svække deres chancer for at beholde deres arbejde. Trivsel

20 Trivsel: Forandring Forandringer i det daglige arbejde Jobusikkerhed Atmosfære: loyalitet/tillid/konflikt er... Kommunikation Medarbejderinddragelse Støtte fra kolleger/ledere Jobtilfredshed Engagement Udmattelse Hovedpine Stress Sygenærvær Nyt job

21 Ansvar på fire niveauer Individ Gruppe Leder (mellem) Organisation

22 Individets ansvar Opsøg information Hvad betyder forandringen for dig? Søg indflydelse Diskutér fremtiden Bidrag med lokal viden Vær opmærksom på egne udviklingsområder Identificér hvilken støtte du har brug og hvor du kan få den

23 Gruppens ansvar Kommunikationsplan Diskutér fremtiden i teamet/gruppen Lav spilleregler for hvordan man håndterer omstruktureringen Giv feedback til ledelsen Meld ind med udviklingsbehov

24 Lederens ansvar Glem ikke den daglige ledelse Involvér medarbejderne Hold møder og vær forandringens ansigt Vær opmærksom på kommunikation og rygtedannelse Diskutér fremtiden med den enkelte medarbejder Fortolk strategien ind i det daglige arbejde

25 Organisationens ansvar Klar og fleksibel kommunikationsplan Anerkend at mennesker bliver ramt Sørg for støttefunktioner Til medarbejdere Til AMR og TR Til mellemleder Vær åben om hvilke beslutninger som tages Og hvilke medarbejderne har indflydelse på

26 Den strategiske ramme Risiko Fjerne eller afskærme risiko Fokus på samarbejdet om at løse kerneopgaven Opgaveløsning Trivsel Peter Hasle & Karina Nielsen Fremme positive elementer på arbejdspladsen

27 Kontrol med risici - hovedsigtet med 2020-strategien Regulering Regler Tilsyn Sanktioner Incitamenter Smiley Arbejdsmiljøcertificering Information BAR, VFA Rådgivning 2020-strategien indeholder elementer af alle tre virkemidler Peter Hasle & Karina Nielsen

28 Tilsyn med det psykosocial arbejdsmiljø Indgår i alle tilsynsbesøg Ved mistanke om problemer med PSA Opfølgende undersøgelse (interview) Påbud om yderligere undersøgelse og/eller handlingsplan Vejledning om proces Substanspåbud afgrænset til få veldefinerede områder Vold, alenearbejde Peter Hasle & Karina Nielsen

29 Hvordan virker en arbejdsmiljøindsats fx tilsyn af det psykosociale arbejdsmiljø Mekanisme Indsats Kontekst Resultat Model fra CAVI: Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler. Bygger på Pawson & Tilley 1997 Peter Hasle & Karina Nielsen

30 Tilsyn med PSA mulige virkningsmekanismer Normdannelse Det er nødvendigt at forholde sig til PSA for at være en legitim virksomhed Italesættelse Påtale af et problem i et påbud tvinger virksomhed til at tage stilling Erkendelse Undersøgelse og påbud give mulighed for at acceptere et problem Løsningsrum uklart Peter Hasle & Karina Nielsen

31 Risikokontrol som strategi Styrker: Fokus på at undgå sygdom Kan standardiseres og reguleres Velegnet til at løse markante, synlige og afgrænsede problemer Svagheder: Vanskeligt at håndtere diffuse problemstillinger med uklare kausale forhold fx det psykosociale arbejdsmiljø Sundhed og velbefindende kan vanskeligt reguleres Havner i sidevognen i virksomheden Peter Hasle & Karina Nielsen

32 Trivsel som strategi Arbejdsmiljø og HR smelter sammen HR-redskaber som led i arbejdsmiljøindsatsen MUS Fraværspolitik Sundhedsfremme Kompetenceudvikling Kurser i mindfulness Stress hotline Tilbage til arbejde trivselsmålinger Peter Hasle & Karina Nielsen

33 HR-strategiens mekanismer Den enkeltes modstandskraft mod belastninger forøges Den enkeltes sundheds- og trivselsproblemer løses Nødvendig strategi, men individuel orientering som kredser omkring arbejdsmiljøet Peter Hasle & Karina Nielsen

34 Trivsel som strategi Styrker: Fokuserer på det positive vi gerne vil have Fremmer sundhed og velbefindende Fremmer engagement i arbejdspladsen Svagheder: Ofte et individuelt fokus hjælp og støtte til den enkelte Opfattes som personalegode som kan skæres væk i krisetider og kræver taknemmelige medarbejderne Adskiller HR og arbejdsmiljø fra kerneopgaven Peter Hasle & Karina Nielsen

35 Opgaveløsning som strategi Social kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse kerneopgaven Samarbejdsevne Kerneopgaven Retfærdighed Tillid Høj social kapital bidrager til trivsel, kvalitet og produktivitet Peter Hasle & Karina Nielsen

36 Social kapital som strategisk grundlag for udvikling af virksomheden Ledelse og medarbejdere udvikler i fællesskab virksomheden for at sikre kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø Udvikling i fællesskab bygger på social kapital Tillid til at alle bidrager konstruktivt Forandringer gennemføres på en retfærdig måde Ledelse og medarbejdere har kompetence til at samarbejde Gennem samarbejdet om kerneopgaven får både arbejdsgiver og medarbejdere en fælles interesse i både performance og arbejdsmiljø Peter Hasle & Karina Nielsen

37 Udvikling med kerneopgaven i centrum Relationer Strukturer Afklaring Kerneopgaven Fælles forståelse Performance Kvalitet Effektivitet Trivsel Processer Peter Hasle & Karina Nielsen

38 Opgaveløsning som strategi Styrker: Integration med kerneopgaven Anerkendelse af medarbejdernes bidrag Fremmer sociale relationer Svagheder: Risici og trivsel nedprioriteres i effektivitetens navn Opbygger ikke beredskab til at håndtere overbelastning Eksklusion af medarbejdere som ikke bidrager Peter Hasle & Karina Nielsen

39 Innovative strategier - eksisterende Aftaler Bambus Samarbejdskonsulenter arbejder med relationel koordinering Særligt tilsyn Vejledning med efterfølgende kontrol Forebyggelsespakker Simple kosteffektive incitamenter Tillidsreformer Københavns kommune Offentligt Ansattes Organisation Peter Hasle & Karina Nielsen

40 Manglende strategier Regulering Forandringer som tilsynsobjekt Trivsel om formål med arbejdsmiljøindsatsen Tværgående Den menneskelige faktor som afgørende led i at løse Danmarks produktivitetsproblem Integrerede arbejdsmiljø- og erhvervsindsatser Arbejdsmiljø i innovation og forskning Arbejdsmiljø som faktor i fremtidens hospital Peter Hasle & Karina Nielsen

41 Spørgsmål? Peter Hasle Karina Nielsen

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Omstrukturering i virksomheden

Omstrukturering i virksomheden Omstrukturering i virksomheden guide til initiativer, der tager hensyn til medarbejdernes trivsel og helbred 2 Krista Pahkin, Pauliina Mattila-Holappa, Karina Nielsen, Noortje Wiezer, Maria Widerszal-Bazyl,Tanja

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen. Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen

Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen. Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen Temamøde Arbejdsmiljøorganisationen Et godt psykisk arbejdsmiljø - Når der sker forandringer på arbejdspladsen Den 10. december 2014 Kl. 11:00 15:00 v/ Stig Erichsen, Videncenter for Arbejdsmiljø Cand.

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 3 God trivsel kan ses på bundlinjen 4 Hvad definerer den gode trivsel? 6 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Få styr på stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fra stress til trivsel 1. udgave,

Læs mere

Fra stress til trivsel

Fra stress til trivsel Fra stress til trivsel Få styr på stress og skab bedre trivsel på arbejdspladsen Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fra stress til trivsel 2. udgave,

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. social kapital 1

Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. social kapital 1 Social Kapital Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar social kapital 1 Indhold 4 Social Kapital: Effektivitet og arbejdsglæde 5 Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne 6 Hvordan kan ledelse

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

rbejdsmiljøredegørelse

rbejdsmiljøredegørelse Arbejdsmiljøarbejdet i region sjællands enheder Region Sjællands rbejdsmiljøredegørelse 2011-12 Det gode arbejde Status på indsatsområderne Sådan gør vi Kompetenceudvikling Region Sjælland i tal Region

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Gode trivselsprocesser 1. udgave,

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Det Personalepolitiske Forum Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Maj 2008 Det Personalepolitiske Forum Projektledelse Marlene Skou Jørgensen,

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Anbefalinger fra HIRES (Health in Restructuring Innovative Approaches and Policy Recommendations) et europæisk

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS.

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. Afgangsprojekt Diplom i ledelse, særlig tilrettelagt for ledere i Brønderslev kommune. Modul nr. C18293B1. Diplom projekt. Vejleder: Niels Jægerum

Læs mere