DME, Variant AR ( l/h)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DME, Variant AR (60-940 l/h)"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR ( l/h) Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Sikkerhedsanvisninger Symboler brugt i dette dokument Kvalifikation og uddannelse af personale Sikkerhedsanvisninger for den driftsansvarlige/brugeren Anlægssikkerhed i tilfælde af at doseringspumpen svigter Doseringskemikalier Brud på membranen Drift med løse pumpehovedskruer 4 2. Generelt Anvendelse Ikke-korrekt brug Typenøgle 6 3. Tekniske data Mekaniske data Elektriske data Data for indgange/udgange Dimensioner 8 4. Installation Sikkerhedsregler Omgivelser Montering af pumpe Installationseksempel El-tilslutning Tilslutningsoversigt Funktioner Betjeningspanel Start/stop af pumpen Ansugning/udluftning af pumpe Niveaukontrol Membranlækagesensor Signallamper og alarmudgang Fieldbus-kommunikation Menu Driftsformer Manuel Impuls Analog Timer Batch Anti-kavitation Kapacitetsbegrænsning Tællere Reset af indstillinger Retur Sprog Konfigurering af indgange Tom tank (alarm) Måleenheder Doseringsovervågning Låsning af betjeningspanel Idriftsætning Kalibrering Direkte kalibrering Kontrolkalibrering Service Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring Sådan udføres service Brud på membranen Drift med løse pumpehovedskruer Reparation Fejlfinding Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Denne instruktion indeholder generelle anvisninger som skal overholdes under installation, drift og vedligeholdelse af pumpen. Den skal derfor læses af installatøren og den driftsansvarlige før installation og idriftsætning og skal til enhver tid være tilgængelig på installationsstedet. 1.1 Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Bemærk Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 1.2 Kvalifikation og uddannelse af personale Det personale som er ansvarligt for installation, drift og service, skal være tilstrækkeligt kvalificeret til disse opgaver. Ansvarsområder, beslutningsniveauer og tilsyn med personalet skal være nøje fastlagt af den driftsansvarlige. Om nødvendigt, skal personalet uddannes på behørig vis. 2

3 Risici hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det have farlige konsekvenser for personalet, miljøet og pumpen, og det kan føre til at man mister muligheden for at rejse erstatningskrav. Det kan medføre disse risici: Personskade forårsaget af elektrisk, mekanisk og kemisk påvirkning. Skade på miljøet og personskade på grund af udsivning af skadelige stoffer. 1.5 Doseringskemikalier Advarsel Før forsyningsspændingen sluttes til igen, skal doseringsrør/-slanger tilsluttes på en sådan måde at kemikalier i pumpehovedet ikke kan sprøjte ud og bringe folk i fare. Doseringsmediet er under tryk og kan være skadeligt for helbredet og miljøet. Dansk (DK) 1.3 Sikkerhedsanvisninger for den driftsansvarlige/brugeren Den driftsansvarlige skal overholde de sikkerhedsanvisninger som er beskrevet i denne instruktion, eksisterende nationale bestemmelser vedr. beskyttelse af helbredet, miljøbeskyttelses- og ulykkesforebyggende regler samt alle interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsregler. De anvisninger som er angivet på pumpen, skal overholdes. Udsivede farlige stoffer skal bortskaffes på en måde der ikke er skadelig for personalet eller miljøet. Skade som følge af elektrisk energi skal forhindres. Se regler fra det lokale elforsyningsselskab. Forsigtig Bemærk Før arbejde på pumpen påbegyndes, skal den være koblet fra strømforsyningen. Anlægget skal være trykløst! Netstikket er den separator der adskiller pumpen fra elnettet. Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele. Brug af andre dele kan resultere i bortfald af erstatningsansvar for eventuelle deraf følgende skader. 1.4 Anlægssikkerhed i tilfælde af at doseringspumpen svigter Doseringspumpen er konstrueret i overensstemmelse med den nyeste teknologi og er fremstillet og testet med stor omhyggelighed. Hvis den svigter på trods af dette, skal anlæggets overordnede sikkerhed sikres. Brug relevante overvågnings- og styrefunktioner til dette. Forsigtig Sørg for at kemikalier som slipper ud af pumpen eller beskadigede rør/slanger ikke forårsager skade på anlægsdele og bygninger. Vi anbefaler at der installeres lækageovervågning og opsamlingsbakker. Forsigtig Forsigtig Forsigtig Advarsel Når man arbejder med kemikalier, skal ulykkesforebyggende foranstaltninger overholdes på installationsstedet (fx skal man bære beskyttelsesudstyr). Overhold kemikaliefabrikantens sikkerhedsdata og sikkerhedsanvisninger ved omgang med kemikalier! Advarsel Når pumpen anvendes til krystalliserende medier, skal den være udstyret med membranlækagesporing. Udluftningsventilen skal være forbundet med en beholder, fx en opsamlingsbakke, via en udluftningsslange. Doseringsmediet skal være i flydende tilstand! Vær opmærksom på doseringsmediets fryse- og kogepunkt! Modstandsdygtighed i de medieberørte dele, såsom pumpehoved, ventilkugle, pakninger, rør og slanger, afhænger af doseringsmediet, medietemperaturen og driftstrykket. Det skal sikres at de medieberørte dele er modstandsdygtige over for doseringsmediet under driftsforhold, se datahæftet! Hvis du har spørgsmål vedrørende materialets modstandsdygtighed og pumpens egnethed til bestemte doseringsmedier, bedes du kontakte Grundfos. 3

4 Dansk (DK) 1.6 Brud på membranen Hvis membranen lækker eller er i stykker, vil doseringsvæske løbe ud af drænhullet (fig. 1) i pumpehovedet. Se afsnit 8.4 Brud på membranen. Advarsel Eksplosionsfare hvis doseringsmedie er trængt ind i pumpehuset! Drift med beskadiget membran kan medføre at der trænger doseringsvæske ind i pumpehuset. Ved brud på membranen skal strømforsyningen til pumpen straks afbrydes! Sørg for at pumpen ikke kan genstartes ved et uheld! Afmontér pumpehovedet uden at slutte pumpen til strømforsyningen. Kontrollér at der ikke er trængt doseringsvæske ind i pumpehuset. Gør som beskrevet i afsnit Sådan afmonteres membran og ventiler. Overhold følgende for at undgå de risici der opstår ved brud på membranen: Udfør regelmæssig vedligeholdelse. Se afsnit 8.1 Regelmæssig vedligeholdelse. Anvend aldrig pumpen hvis drænhullet er tilstoppet eller snavset. Hvis drænhullet er tilstoppet eller snavset, skal anvisningerne i afsnit Sådan afmonteres membran og ventiler følges. Tilslut aldrig en slange i drænhullet. Hvis en slange tilsluttes, er det umuligt at identificere den udstrømmende doseringsvæske. Træf de nødvendige forholdsregler for at forhindre skade på helbred og materiel forårsaget af udstrømmende doseringsvæske. Anvend aldrig pumpen hvis pumpehovedets skruer er beskadigede eller løse. 1.7 Drift med løse pumpehovedskruer Advarsel Eksplosionsfare hvis doseringsmedie er trængt ind i pumpehuset! Drift med beskadigede eller løse pumpehovedskruer kan medføre at der trænger doseringsvæske ind i pumpehuset. Hvis pumpen har kørt med beskadigede eller løse pumpehovedskruer, skal den øjeblikkeligt frakobles strømforsyningen! Sørg for at pumpen ikke kan genstartes ved et uheld! Afmontér pumpehovedet uden at slutte pumpen til strømforsyningen. Kontrollér at der ikke er trængt doseringsvæske ind i pumpehuset. Gør som beskrevet i afsnit Sådan afmonteres membran og ventiler. 4

5 2. Generelt Grundfos DME doseringspumpen er en selvansugende membranpumpe. Pumpen består af: et kabinet, der indeholder drivenhed og elektronik, et pumpehoved med bagplade, membran, ventiler, tilslutninger og udluftningsventil, et betjeningspanel med display og taster. Betjeningspanelet er monteret foran eller på siden af kabinettet. Motoren styres på en sådan måde, at doseringen bliver så jævn og konstant som muligt, ligegyldigt hvor i kapacitetsområdet pumpen befinder sig. Dette opnås på følgende måde: Hastigheden af sugeslaget holdes konstant og slaget relativt kort uanset kapacitet. Pumpeslaget udføres ikke som en kortvarig puls som ved traditionelle doseringspumper, men som et langstrakt pumpeslag af længst mulig varighed. Dette bevirker, at doseringen bliver jævn uden spidsværdier. Da pumpen altid doserer med fuld slaglængde, sikres den samme store nøjagtighed og sugeevne uanset kapaciteten, som kan indstilles trinløst i forholdet 1:800. Pumpen er forsynet med et LCD display og et brugervenligt betjeningspanel, som giver adgang til pumpens funktioner. 2.2 Ikke-korrekt brug Vi garanterer kun for pumpens driftssikkerhed hvis den bruges i henhold til afsnit 2.1 Anvendelse. Advarsel Anden brug eller drift af pumper i omgivelser og under driftsforhold som ikke er godkendte, betragtes som ikke-korrekt og er ikke tilladt. Grundfos er ikke ansvarlig for skader der opstår som følge af forkert brug. Advarsel Når pumpen anvendes til krystalliserende medier, skal den være udstyret med membranlækagesporing. Advarsel Pumpen er IKKE godkendt til drift i eksplosionsfarlige områder! Advarsel Der skal bruges en solskærm ved udendørs brug! Dansk (DK) 2.1 Anvendelse Pumpen er egnet til pumpning af flydende, ikke-slidende, ikke-brandfarlige og ikke-brændbare medier i nøje overensstemmelse med anvisningerne i denne monterings- og driftsinstruktion. Anvendelsesområder (udvalgte) Drikkevandsbehandling Spildevandsbehandling Kølevandsbehandling Vaskesystemer Procesvandbehandling Kemisk industri. 5

6 Dansk (DK) 2.3 Typenøgle (Kan ikke anvendes til pumpekonfigurering.) Kode Eksempel DME AR - PP/ E/ C - F F Pumpeserie Maks. kapacitet [l/h]: Maks. tryk [bar]: 4 10 AR AP PP PV SS E T V C G SS T F S A1 A2 Q F G I B J E L Styringsvariant: Standard Standard + Profibus Pumpehovedmateriale: Polypropylen PVDF Rustfrit stål Pakningsmateriale: EPDM PTFE FKM Ventilkuglemateriale: Keramik Glas Rustfrit stål PTFE Betjeningspanel: Frontmonteret Sidemonteret Spænding: 1 x V, 50/60 Hz Ventiler: Standardventil Fjederbelastet ventil Tilslutning, suge-/trykside: Gevind, Rp 3/4 Gevind, Rp 1 1/4 Slange 19/27 mm + 25/34 mm Netstik: EU (Schuko) UK AU USA JP CH Argentina 6

7 3. Tekniske data 3.1 Mekaniske data DME 60 DME 150 DME 375 DME 940 Maks. kapacitet* 1 [l/h] Maks. kapacitet med anti-kavitation 75 %* 1 [l/h] Maks. kapacitet med anti-kavitation 50 %* 1 [l/h] 33,4 83, Maks. kapacitet med anti-kavitation 25 %* 1 [l/h] 16,1 40, Maks. tryk [bar] Maks. slagfrekvens pr. minut [slag/min.] 160 Maks. sugehøjde under drift [m] 6 Maks. sugehøjde under ansugning med våde ventiler [m] 1,5 Maks. viskositet med fjederbelastede ventiler* 2 [mpa s] 3000 [mpa s] ved 50 % kapacitet Maks. viskositet uden fjederbelastede ventiler* 2 [mpa s] 200 Membrandiameter [mm] Væsketemperatur [ C] 0 til 50 Omgivelsestemperatur [ C] 0 til 45 Kontinuitetsnøjagtighed ± 1 % Lydtryksniveau [db(a)] < 70 Dansk (DK) * 1 Uafhængig af modtryk * 2 Sugehøjde maks. 1 meter 3.2 Elektriske data Forsyningsspænding [VAC] 3.3 Data for indgange/udgange Pumpen er forsynet med forskellige ind- og udgange, afhængig af styringsvariant. DME 60 DME 150 DME 375 DME x V Maks. strømforbrug [A] ved 100 V 1,25 2,4 ved 230 V 0,67 1,0 Maks. effektforbrug, P 1 [W] 67,1 240 Frekvens [Hz] 50/60 Kapslingsklasse IP65 Overspændingskategori II Forureningsgrad 2 Isolationsklasse B El-tilslutningskabel 1,5 m H05RN-F med stik Signalindgang Spænding i niveaukontaktindgang [VDC] 5 Spænding i impulsindgang [VDC] 5 Min. impuls-gentagelsesperiode 3,3 Impedans i analog 0/4-20 ma indgang [Ω] Den analoge indgang kræver et signal som er isoleret fra stel. 250 Min. modstand til stel: 50 kω Maks. sløjfemodstand i impulssignalkreds [Ω] 250 Maks. sløjfemodstand i niveausignalkreds [Ω] 250 Signaludgang Maks. belastning af alarmrelæudgang, ved ohmsk belastning [A] 2 Maks. spænding, alarmrelæudgang [V] 42 7

8 Dansk (DK) 3.4 Dimensioner Se dimensioner bagest i denne instruktion. Alle mål er angivet i mm. 4. Installation 4.1 Sikkerhedsregler 4.3 Montering af pumpe Se også installationseksemplet i afsnit 4.4 Installationseksempel. Forsigtig Pumpehovedet kan indeholde vand fra fabrikstesten. Skal der doseres et medie, som ikke må komme i kontakt med vand, anbefales det at lade pumpen køre med et andet medie for at fjerne vandet fra pumpehovedet inden installationen. Mediet er under tryk og kan være skadeligt. Vær opmærksom på lokale sikkerhedsregler, når der arbejdes med kemikalier (f.eks. bær beskyttelsestøj). Før der arbejdes med doseringspumpen og anlægget, skal forsyningsspændingen til pumpen afbrydes, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles. Før forsyningsspændingen tilsluttes igen, skal doseringsslangen anbringes, så eventuel kemikalie i pumpehovedet ikke sprøjter ud til fare for personer. Hvis udluftningsventilen i pumpehovedet anvendes, skal der monteres en slange, som føres tilbage til tanken. Når et kemikalie udskiftes, skal det sikres, at materialer i doseringspumpen og i anlægget er modstandsdygtige over for det nye kemikalie. Hvis der er fare for kemisk reaktion mellem de to kemikalier, skal der foretages en grundig rensning af pumpe og anlæg før påfyldning af det nye kemikalie. Fremgangsmåde: Anbring sugeslangen i vand og tryk på 100% tasten, indtil alle kemikalierester er fjernet. Bemærk: Når der trykkes på tasterne 100% og samtidigt, kan pumpen indstilles til at køre et antal sekunder med maks. kapacitet. Det resterende antal sekunder vises i displayet. Den maksimale værdi er 300 sekunder. 4.2 Omgivelser Direkte sollys bør undgås, specielt for pumpeudførelser i plastic, da dette materiale kan beskadiges af sollys. Hvis pumpen installeres udendørs, skal den beskyttes mod regn m.m. med en indkapsling. Forsigtig Installér altid pumpen på monteringsfoden med vertikale suge- og tryktilslutninger. Brug altid passende værktøj til montering af dele af plastic. Brug aldrig unødvendig kraft ved tilspænding. Doseringspumpen og anlægget skal være konstrueret, så hverken anlægsudstyr eller bygninger tager skade i tilfælde af en lækage fra pumpe eller brud på slanger/rør. Det anbefales at installere lækageslanger og opsamlingstanke. Det skal sikres, at drænhullet i pumpehovedet vender nedad, se fig. 1. Forsigtig Fig. 1 Krydsspænd pumpehovedets skruer med en momentnøgle med 5,5 Nm (+ 0,5/- 0 Nm) én gang før idriftsætning og igen efter 2-5 driftstimer. Tilslut aldrig en slange i drænhullet. Drænhul TM

9 4.4 Installationseksempel Tegningen i fig. 2 viser et installationseksempel. DME pumpen kan installeres på mange forskellige måder. Nedenfor er vist et eksempel med sidemonteret betjeningspanel. Tanken er en Grundfos kemikalietank monteret med Grundfos niveaukontrolenhed. TM Dansk (DK) Fig El-tilslutning El-tilslutning skal udføres af uddannet personale ifølge lokal lovgivning. Pumpens elektriske data er angivet i afsnit 3.2 Elektriske data. Eventuelle signalkabler må ikke føres sammen med stærkstrømskabler. Advarsel Livsfare hvis fejlstrømsafbryderen ikke udløser! Hvis pumpen tilsluttes en elektrisk installation hvor der bruges fejlstrømsafbryder som ekstra beskyttelse, skal denne udløse når der forekommer fejlstrømme med DC-indhold (pulserende jævnstrøm) og glatte DCfejlstrømme. Det betyder at der skal bruges en fejlstrømsafbryder, type B, som er følsom over for alle typer strøm. 9

10 Dansk (DK) 4.6 Tilslutningsoversigt Kabel 1, se nedenstående tabel Kabel 2, se nedenstående tabel Kabel 3, se nedenstående tabel Kabel 4, se nedenstående tabel TM Fig. 3 Kabel 1: Indgang for analogt signal, impulssignal og membranlækagesensor Nummer / farve 1 / brun 2 / hvid 3 / blå 4 / sort 5 / grå Funktion Analog (-) 4-20 ma indgang Impuls Potentialfri Potentialfri Impuls 5 V Jord Nummer / farve 2 / sort 3 / brun 4 / blå Lækage fra membranen* 5 V PNP Jord * Grundfos membranlækagesensor, produktnummer Kabel 2: Udgang for alarmrelæ (+) 4-20 ma indgang Nummer / farve 1 / brun 2 / hvid 3 / blå Funktion Alarmrelæ Fælles Sluttekontakt Brydekontakt 10

11 Kabel 3: Indgang for doseringsstop og doseringsovervågning eller doseringsudgang Nummer / farve 1 / brun 2 / hvid 3 / blå 4 / sort 5 / grå Funktion Doseringsstop (indgang) 5 V Jord Doseringsstop (indgang) Potentialfri Potentialfri Doseringsovervågning Potentialfri Potentialfri Doseringsovervågning Jord 5 V Doseringsudgang (pumpen kører) Åben kollektor (NPN)* Jord Dansk (DK) * Den åbne kollektor (NPN) kan bruges til et relæ eller en lampe. 1. Når den interne 5 VDC strømforsyning bruges: Maks. strøm: 100 ma 2. Når den eksterne strømforsyning bruges: Maks. 24 VDC ma Relæ Lampe Lampe Strøm TM VDC TM Fig. 4 Kabel 4: Niveauindgang Nummer / farve 1 / brun 2 / hvid 3 / blå 4 / sort Funktion Tom tank Potentialfri* Potentialfri* Tom tank 5 V Jord Lavt niveau Potentialfri* Potentialfri* Lavt niveau 5 V Jord * Funktionen for de potentialfrie kontaktsæt kan vælges via betjeningspanelet (NO = sluttekontakt og NC = brydekontakt), se afsnit 5.21 Konfigurering af indgange. 11

12 Dansk (DK) 5. Funktioner 5.1 Betjeningspanel LCD display, se afsnit 5.8 Menu, se afsnit 5.8 Navigation/ indstilling, se afsnit 5.8 Grøn signallampe, se afsnit 5.6 Maks. kapacitet (ansugning), se afsnit % Navigation/ indstilling, se afsnit 5.8 Start/stop-tast, se afsnit 5.8 M12 tilslutning doseringsstop, se afsnit 5.2 Rød signallampe, se afsnit 5.6 M12 tilslutning niveaustyring se afsnit 5.4 M12 tilslutning indgang for analog/ impuls/lækage, se afsnit 5.11, 5.12, 5.5 Kabel for Profibusstyring, se afsnit 5.7 Forsyningsspænding Fig. 5 Tilslutning alarmrelæ, se afsnit 5.6 TM

13 5.2 Start/stop af pumpen Pumpen kan startes/stoppes på to forskellige måder: Lokalt på pumpens betjeningspanel. Ved hjælp af en ekstern start/stop-kontakt. Se tilslutningsoversigt i afsnit 4.6 Tilslutningsoversigt. Dansk (DK) 5.3 Ansugning/udluftning af pumpe Pumpen er forsynet med en 100% -tast på betjeningspanelet. Denne tast anvendes, hvis man ønsker, at pumpen skal køre med maks. kapacitet i kortere tid, f.eks. under opstart. Når man slipper tasten, vender pumpen automatisk tilbage til oprindelig driftsform. Under ansugning/udluftning anbefales det at lade pumpen køre uden modtryk eller at åbne udluftningsventilen. Bemærk: Når der trykkes på tasterne 100% og samtidigt, kan pumpen indstilles til at køre et antal sekunder med maks. kapacitet. Det resterende antal sekunder vises i displayet. Den maksimale værdi er 300 sekunder. 5.4 Niveaukontrol Pumpen kan tilsluttes en niveaukontrolenhed til overvågning af væskebeholdningen i kemikalietanken. Pumpen kan reagere på to niveausignaler. Pumpen reagerer forskelligt, afhængig af hvilken niveausensor der er aktiveret. Niveausensorer Øverste sensor aktiveret (sluttet kontakt) Nederste sensor aktiveret (sluttet kontakt) Pumpereaktion Rød signallampe lyser. Pumpen kører. Alarmrelæ trukket. Rød signallampe lyser. Pumpen stoppet. Alarmrelæ trukket. For tilslutning af niveaukontrol og alarmudgang, se afsnit 4.6 Tilslutningsoversigt. 5.5 Membranlækagesensor Pumpen kan forsynes med en membranlækagesensor, som registrerer membranlækage. Sensoren skal forbindes til drænhullet i pumpehovedet. I tilfælde af membranlækage genererer signalet fra sensoren en alarm, og alarmrelæet bliver aktiveret. Se også afsnit 5.6 Signallamper og alarmudgang. For tilslutning af membranlækagesensor, se afsnit 4.6 Tilslutningsoversigt. 13

14 Dansk (DK) 5.6 Signallamper og alarmudgang Pumpen er forsynet med en grøn og en rød signallampe til drifts-/fejlmelding. I styringsvariant "AR" kan pumpen aktivere et eksternt alarmsignal ved hjælp af et indbygget alarmrelæ som kun må tilsluttes en forbindelse med sikkerhedslavspænding (SELV). Bemærk Tilslut kun alarmrelæet til spændinger som overholder SELV-kravene i EN/IEC Alarmsignalet aktiveres ved hjælp af en intern potentialfri kontakt. Funktionen af signallamperne og det indbyggede alarmrelæ fremgår af nedenstående tabel: Tilstand Grøn signallampe Rød signallampe Display Alarmudgang Pumpen kører Lyser Lyser ikke Normal visning NC NO C Indstillet til stop Blinker Lyser ikke Normal visning NC NO C Fejl på pumpen Lyser ikke Lyser EEPROM NC NO C Spændingsudfald Lyser ikke Lyser ikke OFF Pumpen kører, lavt kemikalieniveau Lyser Lyser LAV NC NO C NC NO C Tom tank 1 Lyser ikke Lyser TOM NC NO C Analogt signal < 2 ma Pumpen kører, men den doserede mængde er for lille i forhold til signalet fra doseringsmonitoren 2 Lyser ikke Lyser INGEN ma Lyser Lyser ING. FLOW NC NO C NC NO C Overophedning Lyser ikke Lyser MAKS.TEMP NC NO C Intern kommunikationsfejl Lyser ikke Lyser INT. KOM NC NO C Intern Hall-fejl 3 Lyser ikke Lyser HALL NC NO C Membranlækage 4 Lyser ikke Lyser LÆKAGE NC NO C 14

15 Tilstand Grøn signallampe Rød signallampe Display Alarmudgang Maks. tryk er overskredet 4 Lyser ikke 5 Lyser OVERLAST NC NO C Dansk (DK) Flere impulser end kapacitet Lyser Lyser MAKS. FLOW NC NO C Ingen motorrotation registreret 3 Lyser ikke Lyser ORIGO NC NO C 1 Kræver tilslutning til niveausensorer. Se afsnit 5.22 Tom tank (alarm). 2 Kræver aktivering af doseringsovervågningsfunktionen og tilslutning til en doseringsmonitor. 3 Kontakt venligst et Grundfos servicecenter. 4 Alarmer kan afstilles, når fejlene er blevet rettet. 5 Pumpen foretager 10 genstartsforsøg, før den går over i permanent OFF. 5.7 Fieldbus-kommunikation Pumpen kan konfigureres til fieldbus-applikationer (Profibus). Udover den sædvanlige monterings- og driftsinstruktion, leveres Profibus-pumper med en særlig Profibus-monterings- og driftsinstruktion. 15

16 Dansk (DK) 5.8 Menu Pumpen er udstyret med en brugervenlig menu, der aktiveres ved at trykke på -tasten. Alle teksterne i displaybillederne er vist på dansk. Ved første opstart af pumpen er teksterne vist på engelsk. Se afsnit 5.20 Sprog for at vælge sprog. Alle menupunkterne er beskrevet i de følgende afsnit. Når vises ved et menupunkt, betyder det, at denne funktion er aktiveret. Ved at vælge "RETUR" hvor som helst i menustrukturen returneres til driftsdisplayet uden ændringer. Gælder kun for versioner med Profibus Fig. 6 Se afsnit 5.10 Se afsnit 5.25 Se afsnit 5.11 Se afsnit 5.18 Se afsnit 5.12 Se afsnit 5.19 Se afsnit 5.13 Se afsnit 5.20 Se afsnit 5.14 Se afsnit 5.16 Se afsnit 5.15 Se afsnit 5.21 Se afsnit 7. Se afsnit 5.22 Se afsnit 5.17 Se afsnit

17 5.9 Driftsformer Bemærk: Visningerne l og ml i displayet er kun nøjagtige, hvis pumpen er kalibreret til den aktuelle installation, se afsnit 7. Kalibrering. Pumpen kan køre i fem forskellige driftsformer: Manuel Impuls Analog Timer (intern batch-styring) Batch (ekstern batch-styring) Se beskrivelse i de følgende afsnit. Pumpen kører videre ved den sidst beregnede hastighed, indtil et af de to tilfælde forekommer. Pumpen stopper ved det punkt, som er nået i den igangværende cyklus og starter ved dette punkt igen, når den har modtaget to impulser. Indstillingsområde: DME 60: 0, ml/pulse ml/impuls DME 150: 0,00156 ml/pulse ml/impuls DME 375: 0,00392 ml/pulse ml/impuls DME 940: 0,00980 ml/pulse ml/impuls Dansk (DK) 5.10 Manuel Pumpen doserer så konstant og jævnt som muligt, uden brug af eksterne signaler. Indstil den doserede mængde i l/h eller ml/h. Pumpen skifter automatisk mellem måleenhederne. Indstillingsområde: DME 60: 75 ml/h - 60 l/h DME 150: 200 ml/h l/h DME 375: 500 ml/h l/h DME 940: 1200 ml/h l/h Indstil mængde i ml/impuls Aktual kapacitet i ml/l eller l/h Indstil værdi Fig Impuls Pumpen doserer efter et eksternt impulssignal, f.eks. et vandur med impulsudgang eller en regulator. Indstil den doserede mængde pr. impuls i ml/impuls. Pumpen regulerer selv sin kapacitet efter to faktorer: Frekvensen af eksterne impulser. Den indstillede mængde pr. impuls. Pumpen måler tiden mellem to impulser og beregner hastigheden, som så giver den ønskede kapacitet (indstillet mængde pr. impuls ganget med impulsfrekvensen). Pumpen starter først, når den har modtaget den anden impuls, og den giver således et konstant flow som ved "manuel" styring. Pumpen beregner hastigheden for hver modtagne impuls. Pumpen stopper når tiden mellem to impulser er tre gange længere end tiden mellem de to foregående impulser, eller hvis tiden mellem to impulser overstiger 2minutter. Fig. 8 Hvis den indstillede mængde pr. impuls ganget med impulsfrekvensen overstiger pumpekapaciteten, vil pumpen køre med maks. kapacitet. Overskydende impulser vil blive ignoreret, og "MAKS.FLOW" vises i displayet. 17

18 Dansk (DK) 5.12 Analog Pumpen doserer efter et eksternt analogt signal. Den doserede mængde er proportional med indgangsværdien i ma (default): 4 ma = 0 %. 20 ma = 100 %. 20-4: 4 ma = 100 %. 20 ma = 0 %. 0-20: 0 ma = 0 %. 20 ma = 100 %. 20-0: 0 ma = 100 %. 20 ma = 0 %. Se fig. 9. Kapacitetsbegrænsningen har indflydelse på kapaciteten. Således svarer 100 % til pumpens maks. kapacitet eller den indstillede maks. kapacitet, se afsnit 5.16 Kapacitetsbegrænsning. Den analoge indgang kræver et signal som er isoleret fra stel. Min. modstand til stel: 50 kω. Ændr analog driftsform som vist i fig. 11: Anvend tasterne til navigering [%] ma 4-20 ma Fig [ma] TM Fig. 9 Værdi i henhold til analogt signal Fig. 10 Hvis 4-20 ma eller 20-4 ma er valgt, og signalet falder under 2 ma, viser pumpen en fejl. Denne situation kan forekomme, hvis forbindelsen er afbrudt, f.eks. hvis ledningen er beskadiget. 18

19 5.13 Timer Pumpen doserer den indstillede mængde batch-vis med pumpens maks. kapacitet eller den indstillede maks. kapacitet, se afsnit 5.16 Kapacitetsbegrænsning. Tiden indtil første dosering "NX" samt de efterfølgende intervaller "IN" kan indstilles i minutter, timer og døgn. Den maksimale tidsgrænse er 9 dage, 23 timer og 59 minutter (9:23:59). Den laveste acceptable værdi er 1 minut. Den interne timer fortsætter, selvom pumpen stoppes ved hjælp af start/ stop-tasten, eller hvis den stoppes på grund af tom tank eller stopsignal, se fig. 12. Under drift vil "NX" altid tælle ned fra "IN" til nul. På denne måde kan den resterende tid indtil næste batch altid aflæses. "IN" skal være højere end den tid, der kræves for at udføre én batch. Hvis "IN" er lavere, vil næste batch blive ignoreret. I tilfælde af forsyningsfejl bliver den indstillede mængde, "IN"-tiden og den resterende "NX"-tid gemt. Når forsyningsspændingen vender tilbage, genstarter pumpen med den "NX"-tid, som var registreret på det tidspunkt, hvor fejlen indtraf. Den igangværende cyklus vil fortsætte, men den vil være forsinket med den tid, som fejlen har varet. Indstil mængde pr. batch Indstil IN-værdi i døgn Indstil IN-værdi i timer Dansk (DK) Mængde pr. batch Indstil IN-værdi i minutter NX Fig. 12 IN Indstillingsområde: DME 60: 6,25 ml/batch l/batch DME 150: 15,6 ml/batch l/batch DME 375: 39,1 ml/batch l/batch DME 940: 97,9 ml/batch l/batch Der kan kun vælges værdier, som svarer til komplette pumpeslag (i henhold til kalibreringsfaktoren). Minimumsindstillingen afhænger af kalibreringsfaktoren. Minimumsindstillingen, som er angivet ovenfor, svarer til den fabriksindstillede kalibreringsværdi. Eksempel: Hvis kalibreringsfaktoren er 625 (= 6,25 ml/slag), vil den laveste mængde, som kan indstilles i driftsformerne timer og batch, være 6,25 ml (= 1 slag) -> den næste vil være 12,5 ml (= 2 slag), etc. Disse trin fortsætter op til den værdi, der svarer til 100 pumpeslag. Over denne værdi har indstillingsområdet standardtrin som i de øvrige driftsformer. Hvis kalibreringsfaktoren bliver ændret, efter at der er foretaget indstillinger i driftsformen timer eller batch, vil pumpen automatisk beregne et nyt antal pumpeslag pr. batch og ændre displayværdien til den nærmeste mulige værdi sammenlignet med den først indstillede værdi. Fig. 13 TM Indstil NX-værdi i døgn Indstil NX-værdi i timer Indstil NX-værdi i minutter 19

20 Dansk (DK) 5.14 Batch Pumpen doserer den indstillede mængde batch-vis med pumpens maks. kapacitet eller den indstillede maks. kapacitet, se afsnit 5.16 Kapacitetsbegrænsning. Mængden doseres hver gang, pumpen modtager en ekstern impuls. Hvis pumpen modtager impulser, før den er færdig med at afvikle foregående batch, vil disse impulser blive ignoreret. Mængde pr. impuls Indstillingsområdet er det samme som for Timer, se afsnit 5.13 Timer. Indstil mængde pr. batch Fig. 15 Fig. 14 Impuls Impuls TM Anti-kavitation Pumpen har en anti-kavitationsfunktion. Når denne funktion er valgt, forlænger pumpen sit sugeslag for at opnå optimal ansugning. Anti-kavitationsfunktionen anvendes ved: pumpning af væsker med høj viskositet, lang sugeslange eller stor sugehøjde. Afhængig af omstændighederne kan motorens hastighed under sugeslaget reduceres med 75 %, 50 % eller 25 % i forhold til motorens normale hastighed under sugeslaget. Den maksimale pumpekapacitet reduceres, når antikavitationsfunktion er valgt. Se afsnit 3.1 Mekaniske data. Driftsdisplay Fig

21 5.16 Kapacitetsbegrænsning Denne funktion giver mulighed for at begrænse pumpens maks. kapacitet (MAKS. KAP.). Funktionen har indflydelse på de funktioner, hvor pumpen normalt kører med maks. kapacitet. Under normale driftsforhold kan pumpen ikke køre med en kapacitet, der er større end den angivne. Dette gælder dog ikke for 100% -tasten for maks. kapacitet, se afsnit 5.3 Ansugning/udluftning af pumpe. Dansk (DK) Total doseret mængde Indstil maks. kapacitet Total antal pumpeslag Driftsdisplay Fig Tællere Pumpen kan vise "ikke-nulstilbare" tællere for: "MÆNGDE" Den samlede mængde i liter eller US gallons, som pumpen har doseret. "SLAG" Det antal pumpeslag, pumpen har udført. "TIMER" Det antal timer, pumpen har været i drift. "NET ON" Det antal gange, netspændingen har været sluttet. Total antal driftstimer Total antal starter Driftsdisplay Fig

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DME, A (2-48 l/h) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DME, A (2-48 l/h) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DME, A (2-48 l/h) Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DME, to which this

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. SMART Digital - DDA. op til 30 l/t Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. SMART Digital - DDA. op til 30 l/t Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER SMART Digital - DDA op til 30 l/t Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Milimix Betjeningsvejledning

Milimix Betjeningsvejledning Milimix Betjeningsvejledning Kapacitet pr. pumpetyper Type 5: Dosering 0,001-9,999%. Max 5 liter doseret/time. (Max 0,5 % ved 1200 liter/time) Max vandtryk: 5 Bar. Type 15: Dosering 0,01-9,99%. Max 15liter

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Driftsvejledning EH-E

Driftsvejledning EH-E Driftsvejledning EH-E (Elektromagnetiske pumper) 10.01.2008 Nr. EHE9915.1-DK Indholdsfortegnelse Beskrivelse af pumpen................................. 3 1. Udpakning og inspektion...............................

Læs mere

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis.

Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter og gængs praksis. Servicevejledning MAGNA Series 2000 Magna 32-120, 40-120, 50-60, 50-120, 65-60, 65-120 50/60 Hz 1~ Pumpen skal serviceres af en faguddannet person. Serviceringen skal ske i henhold til lokale foreskrifter

Læs mere

Kap. 9 Mineralblandeanlæg

Kap. 9 Mineralblandeanlæg Kap. 9 Mineralblandeanlæg 1 ADVARSEL OG SIKKERHED... 2 2 INDTASTNING AF RECEPT... 3 2.1 MF5000 PROGRAM... 3 2.2 MULTCOM PROGRAM... 3 2.3 NÆRINGSSTOFBEREGNING... 4 3 RENGØRING... 5 4 KALIBRERING... 6 5

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. SMART Digital DDA, DDC, DDE. DIGITAL DOSING pumper og tilbehør

GRUNDFOS DATAHÆFTE. SMART Digital DDA, DDC, DDE. DIGITAL DOSING pumper og tilbehør GRUNDFOS DATAHÆFTE SMART Digital DDA, DDC, DDE DIGITAL DOSING pumper og tilbehør SMART Digital Indholdsfortegnelse. Generelle data Ydelsesoversigt Beskrivelse 4. Identifikation 6 Typenøgle 6. Funktioner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

GRUNDFOS DME/DMS DIGITAL DOSING

GRUNDFOS DME/DMS DIGITAL DOSING GRUNDFOS DME/DMS DIGITAL DOSING Ikke flere komplekse udregninger Tidligere tvang det traditionelle doseringsudstyr brugeren til at foretage komplekse udregninger for at finde den korrekte indstilling.

Læs mere

HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning

HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning Konfigurationsmanual HBCP Kompressor beskyttelse Til detektering af væskeslag i kompressorrørledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 PC konfigurering...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere