DME, Variant AR ( l/h)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DME, Variant AR (60-940 l/h)"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR ( l/h) Monterings- og driftsinstruktion

2 Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Sikkerhedsanvisninger Symboler brugt i dette dokument Kvalifikation og uddannelse af personale Sikkerhedsanvisninger for den driftsansvarlige/brugeren Anlægssikkerhed i tilfælde af at doseringspumpen svigter Doseringskemikalier Brud på membranen Drift med løse pumpehovedskruer 4 2. Generelt Anvendelse Ikke-korrekt brug Typenøgle 6 3. Tekniske data Mekaniske data Elektriske data Data for indgange/udgange Dimensioner 8 4. Installation Sikkerhedsregler Omgivelser Montering af pumpe Installationseksempel El-tilslutning Tilslutningsoversigt Funktioner Betjeningspanel Start/stop af pumpen Ansugning/udluftning af pumpe Niveaukontrol Membranlækagesensor Signallamper og alarmudgang Fieldbus-kommunikation Menu Driftsformer Manuel Impuls Analog Timer Batch Anti-kavitation Kapacitetsbegrænsning Tællere Reset af indstillinger Retur Sprog Konfigurering af indgange Tom tank (alarm) Måleenheder Doseringsovervågning Låsning af betjeningspanel Idriftsætning Kalibrering Direkte kalibrering Kontrolkalibrering Service Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring Sådan udføres service Brud på membranen Drift med løse pumpehovedskruer Reparation Fejlfinding Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Denne instruktion indeholder generelle anvisninger som skal overholdes under installation, drift og vedligeholdelse af pumpen. Den skal derfor læses af installatøren og den driftsansvarlige før installation og idriftsætning og skal til enhver tid være tilgængelig på installationsstedet. 1.1 Symboler brugt i dette dokument Forsigtig Bemærk Advarsel Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift. Advarsel Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre personskade. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, kan det medføre funktionsfejl eller skade på materiellet. Råd og anvisninger som letter arbejdet og sikrer pålidelig drift. 1.2 Kvalifikation og uddannelse af personale Det personale som er ansvarligt for installation, drift og service, skal være tilstrækkeligt kvalificeret til disse opgaver. Ansvarsområder, beslutningsniveauer og tilsyn med personalet skal være nøje fastlagt af den driftsansvarlige. Om nødvendigt, skal personalet uddannes på behørig vis. 2

3 Risici hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det have farlige konsekvenser for personalet, miljøet og pumpen, og det kan føre til at man mister muligheden for at rejse erstatningskrav. Det kan medføre disse risici: Personskade forårsaget af elektrisk, mekanisk og kemisk påvirkning. Skade på miljøet og personskade på grund af udsivning af skadelige stoffer. 1.5 Doseringskemikalier Advarsel Før forsyningsspændingen sluttes til igen, skal doseringsrør/-slanger tilsluttes på en sådan måde at kemikalier i pumpehovedet ikke kan sprøjte ud og bringe folk i fare. Doseringsmediet er under tryk og kan være skadeligt for helbredet og miljøet. Dansk (DK) 1.3 Sikkerhedsanvisninger for den driftsansvarlige/brugeren Den driftsansvarlige skal overholde de sikkerhedsanvisninger som er beskrevet i denne instruktion, eksisterende nationale bestemmelser vedr. beskyttelse af helbredet, miljøbeskyttelses- og ulykkesforebyggende regler samt alle interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsregler. De anvisninger som er angivet på pumpen, skal overholdes. Udsivede farlige stoffer skal bortskaffes på en måde der ikke er skadelig for personalet eller miljøet. Skade som følge af elektrisk energi skal forhindres. Se regler fra det lokale elforsyningsselskab. Forsigtig Bemærk Før arbejde på pumpen påbegyndes, skal den være koblet fra strømforsyningen. Anlægget skal være trykløst! Netstikket er den separator der adskiller pumpen fra elnettet. Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele. Brug af andre dele kan resultere i bortfald af erstatningsansvar for eventuelle deraf følgende skader. 1.4 Anlægssikkerhed i tilfælde af at doseringspumpen svigter Doseringspumpen er konstrueret i overensstemmelse med den nyeste teknologi og er fremstillet og testet med stor omhyggelighed. Hvis den svigter på trods af dette, skal anlæggets overordnede sikkerhed sikres. Brug relevante overvågnings- og styrefunktioner til dette. Forsigtig Sørg for at kemikalier som slipper ud af pumpen eller beskadigede rør/slanger ikke forårsager skade på anlægsdele og bygninger. Vi anbefaler at der installeres lækageovervågning og opsamlingsbakker. Forsigtig Forsigtig Forsigtig Advarsel Når man arbejder med kemikalier, skal ulykkesforebyggende foranstaltninger overholdes på installationsstedet (fx skal man bære beskyttelsesudstyr). Overhold kemikaliefabrikantens sikkerhedsdata og sikkerhedsanvisninger ved omgang med kemikalier! Advarsel Når pumpen anvendes til krystalliserende medier, skal den være udstyret med membranlækagesporing. Udluftningsventilen skal være forbundet med en beholder, fx en opsamlingsbakke, via en udluftningsslange. Doseringsmediet skal være i flydende tilstand! Vær opmærksom på doseringsmediets fryse- og kogepunkt! Modstandsdygtighed i de medieberørte dele, såsom pumpehoved, ventilkugle, pakninger, rør og slanger, afhænger af doseringsmediet, medietemperaturen og driftstrykket. Det skal sikres at de medieberørte dele er modstandsdygtige over for doseringsmediet under driftsforhold, se datahæftet! Hvis du har spørgsmål vedrørende materialets modstandsdygtighed og pumpens egnethed til bestemte doseringsmedier, bedes du kontakte Grundfos. 3

4 Dansk (DK) 1.6 Brud på membranen Hvis membranen lækker eller er i stykker, vil doseringsvæske løbe ud af drænhullet (fig. 1) i pumpehovedet. Se afsnit 8.4 Brud på membranen. Advarsel Eksplosionsfare hvis doseringsmedie er trængt ind i pumpehuset! Drift med beskadiget membran kan medføre at der trænger doseringsvæske ind i pumpehuset. Ved brud på membranen skal strømforsyningen til pumpen straks afbrydes! Sørg for at pumpen ikke kan genstartes ved et uheld! Afmontér pumpehovedet uden at slutte pumpen til strømforsyningen. Kontrollér at der ikke er trængt doseringsvæske ind i pumpehuset. Gør som beskrevet i afsnit Sådan afmonteres membran og ventiler. Overhold følgende for at undgå de risici der opstår ved brud på membranen: Udfør regelmæssig vedligeholdelse. Se afsnit 8.1 Regelmæssig vedligeholdelse. Anvend aldrig pumpen hvis drænhullet er tilstoppet eller snavset. Hvis drænhullet er tilstoppet eller snavset, skal anvisningerne i afsnit Sådan afmonteres membran og ventiler følges. Tilslut aldrig en slange i drænhullet. Hvis en slange tilsluttes, er det umuligt at identificere den udstrømmende doseringsvæske. Træf de nødvendige forholdsregler for at forhindre skade på helbred og materiel forårsaget af udstrømmende doseringsvæske. Anvend aldrig pumpen hvis pumpehovedets skruer er beskadigede eller løse. 1.7 Drift med løse pumpehovedskruer Advarsel Eksplosionsfare hvis doseringsmedie er trængt ind i pumpehuset! Drift med beskadigede eller løse pumpehovedskruer kan medføre at der trænger doseringsvæske ind i pumpehuset. Hvis pumpen har kørt med beskadigede eller løse pumpehovedskruer, skal den øjeblikkeligt frakobles strømforsyningen! Sørg for at pumpen ikke kan genstartes ved et uheld! Afmontér pumpehovedet uden at slutte pumpen til strømforsyningen. Kontrollér at der ikke er trængt doseringsvæske ind i pumpehuset. Gør som beskrevet i afsnit Sådan afmonteres membran og ventiler. 4

5 2. Generelt Grundfos DME doseringspumpen er en selvansugende membranpumpe. Pumpen består af: et kabinet, der indeholder drivenhed og elektronik, et pumpehoved med bagplade, membran, ventiler, tilslutninger og udluftningsventil, et betjeningspanel med display og taster. Betjeningspanelet er monteret foran eller på siden af kabinettet. Motoren styres på en sådan måde, at doseringen bliver så jævn og konstant som muligt, ligegyldigt hvor i kapacitetsområdet pumpen befinder sig. Dette opnås på følgende måde: Hastigheden af sugeslaget holdes konstant og slaget relativt kort uanset kapacitet. Pumpeslaget udføres ikke som en kortvarig puls som ved traditionelle doseringspumper, men som et langstrakt pumpeslag af længst mulig varighed. Dette bevirker, at doseringen bliver jævn uden spidsværdier. Da pumpen altid doserer med fuld slaglængde, sikres den samme store nøjagtighed og sugeevne uanset kapaciteten, som kan indstilles trinløst i forholdet 1:800. Pumpen er forsynet med et LCD display og et brugervenligt betjeningspanel, som giver adgang til pumpens funktioner. 2.2 Ikke-korrekt brug Vi garanterer kun for pumpens driftssikkerhed hvis den bruges i henhold til afsnit 2.1 Anvendelse. Advarsel Anden brug eller drift af pumper i omgivelser og under driftsforhold som ikke er godkendte, betragtes som ikke-korrekt og er ikke tilladt. Grundfos er ikke ansvarlig for skader der opstår som følge af forkert brug. Advarsel Når pumpen anvendes til krystalliserende medier, skal den være udstyret med membranlækagesporing. Advarsel Pumpen er IKKE godkendt til drift i eksplosionsfarlige områder! Advarsel Der skal bruges en solskærm ved udendørs brug! Dansk (DK) 2.1 Anvendelse Pumpen er egnet til pumpning af flydende, ikke-slidende, ikke-brandfarlige og ikke-brændbare medier i nøje overensstemmelse med anvisningerne i denne monterings- og driftsinstruktion. Anvendelsesområder (udvalgte) Drikkevandsbehandling Spildevandsbehandling Kølevandsbehandling Vaskesystemer Procesvandbehandling Kemisk industri. 5

6 Dansk (DK) 2.3 Typenøgle (Kan ikke anvendes til pumpekonfigurering.) Kode Eksempel DME AR - PP/ E/ C - F F Pumpeserie Maks. kapacitet [l/h]: Maks. tryk [bar]: 4 10 AR AP PP PV SS E T V C G SS T F S A1 A2 Q F G I B J E L Styringsvariant: Standard Standard + Profibus Pumpehovedmateriale: Polypropylen PVDF Rustfrit stål Pakningsmateriale: EPDM PTFE FKM Ventilkuglemateriale: Keramik Glas Rustfrit stål PTFE Betjeningspanel: Frontmonteret Sidemonteret Spænding: 1 x V, 50/60 Hz Ventiler: Standardventil Fjederbelastet ventil Tilslutning, suge-/trykside: Gevind, Rp 3/4 Gevind, Rp 1 1/4 Slange 19/27 mm + 25/34 mm Netstik: EU (Schuko) UK AU USA JP CH Argentina 6

7 3. Tekniske data 3.1 Mekaniske data DME 60 DME 150 DME 375 DME 940 Maks. kapacitet* 1 [l/h] Maks. kapacitet med anti-kavitation 75 %* 1 [l/h] Maks. kapacitet med anti-kavitation 50 %* 1 [l/h] 33,4 83, Maks. kapacitet med anti-kavitation 25 %* 1 [l/h] 16,1 40, Maks. tryk [bar] Maks. slagfrekvens pr. minut [slag/min.] 160 Maks. sugehøjde under drift [m] 6 Maks. sugehøjde under ansugning med våde ventiler [m] 1,5 Maks. viskositet med fjederbelastede ventiler* 2 [mpa s] 3000 [mpa s] ved 50 % kapacitet Maks. viskositet uden fjederbelastede ventiler* 2 [mpa s] 200 Membrandiameter [mm] Væsketemperatur [ C] 0 til 50 Omgivelsestemperatur [ C] 0 til 45 Kontinuitetsnøjagtighed ± 1 % Lydtryksniveau [db(a)] < 70 Dansk (DK) * 1 Uafhængig af modtryk * 2 Sugehøjde maks. 1 meter 3.2 Elektriske data Forsyningsspænding [VAC] 3.3 Data for indgange/udgange Pumpen er forsynet med forskellige ind- og udgange, afhængig af styringsvariant. DME 60 DME 150 DME 375 DME x V Maks. strømforbrug [A] ved 100 V 1,25 2,4 ved 230 V 0,67 1,0 Maks. effektforbrug, P 1 [W] 67,1 240 Frekvens [Hz] 50/60 Kapslingsklasse IP65 Overspændingskategori II Forureningsgrad 2 Isolationsklasse B El-tilslutningskabel 1,5 m H05RN-F med stik Signalindgang Spænding i niveaukontaktindgang [VDC] 5 Spænding i impulsindgang [VDC] 5 Min. impuls-gentagelsesperiode 3,3 Impedans i analog 0/4-20 ma indgang [Ω] Den analoge indgang kræver et signal som er isoleret fra stel. 250 Min. modstand til stel: 50 kω Maks. sløjfemodstand i impulssignalkreds [Ω] 250 Maks. sløjfemodstand i niveausignalkreds [Ω] 250 Signaludgang Maks. belastning af alarmrelæudgang, ved ohmsk belastning [A] 2 Maks. spænding, alarmrelæudgang [V] 42 7

8 Dansk (DK) 3.4 Dimensioner Se dimensioner bagest i denne instruktion. Alle mål er angivet i mm. 4. Installation 4.1 Sikkerhedsregler 4.3 Montering af pumpe Se også installationseksemplet i afsnit 4.4 Installationseksempel. Forsigtig Pumpehovedet kan indeholde vand fra fabrikstesten. Skal der doseres et medie, som ikke må komme i kontakt med vand, anbefales det at lade pumpen køre med et andet medie for at fjerne vandet fra pumpehovedet inden installationen. Mediet er under tryk og kan være skadeligt. Vær opmærksom på lokale sikkerhedsregler, når der arbejdes med kemikalier (f.eks. bær beskyttelsestøj). Før der arbejdes med doseringspumpen og anlægget, skal forsyningsspændingen til pumpen afbrydes, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles. Før forsyningsspændingen tilsluttes igen, skal doseringsslangen anbringes, så eventuel kemikalie i pumpehovedet ikke sprøjter ud til fare for personer. Hvis udluftningsventilen i pumpehovedet anvendes, skal der monteres en slange, som føres tilbage til tanken. Når et kemikalie udskiftes, skal det sikres, at materialer i doseringspumpen og i anlægget er modstandsdygtige over for det nye kemikalie. Hvis der er fare for kemisk reaktion mellem de to kemikalier, skal der foretages en grundig rensning af pumpe og anlæg før påfyldning af det nye kemikalie. Fremgangsmåde: Anbring sugeslangen i vand og tryk på 100% tasten, indtil alle kemikalierester er fjernet. Bemærk: Når der trykkes på tasterne 100% og samtidigt, kan pumpen indstilles til at køre et antal sekunder med maks. kapacitet. Det resterende antal sekunder vises i displayet. Den maksimale værdi er 300 sekunder. 4.2 Omgivelser Direkte sollys bør undgås, specielt for pumpeudførelser i plastic, da dette materiale kan beskadiges af sollys. Hvis pumpen installeres udendørs, skal den beskyttes mod regn m.m. med en indkapsling. Forsigtig Installér altid pumpen på monteringsfoden med vertikale suge- og tryktilslutninger. Brug altid passende værktøj til montering af dele af plastic. Brug aldrig unødvendig kraft ved tilspænding. Doseringspumpen og anlægget skal være konstrueret, så hverken anlægsudstyr eller bygninger tager skade i tilfælde af en lækage fra pumpe eller brud på slanger/rør. Det anbefales at installere lækageslanger og opsamlingstanke. Det skal sikres, at drænhullet i pumpehovedet vender nedad, se fig. 1. Forsigtig Fig. 1 Krydsspænd pumpehovedets skruer med en momentnøgle med 5,5 Nm (+ 0,5/- 0 Nm) én gang før idriftsætning og igen efter 2-5 driftstimer. Tilslut aldrig en slange i drænhullet. Drænhul TM

9 4.4 Installationseksempel Tegningen i fig. 2 viser et installationseksempel. DME pumpen kan installeres på mange forskellige måder. Nedenfor er vist et eksempel med sidemonteret betjeningspanel. Tanken er en Grundfos kemikalietank monteret med Grundfos niveaukontrolenhed. TM Dansk (DK) Fig El-tilslutning El-tilslutning skal udføres af uddannet personale ifølge lokal lovgivning. Pumpens elektriske data er angivet i afsnit 3.2 Elektriske data. Eventuelle signalkabler må ikke føres sammen med stærkstrømskabler. Advarsel Livsfare hvis fejlstrømsafbryderen ikke udløser! Hvis pumpen tilsluttes en elektrisk installation hvor der bruges fejlstrømsafbryder som ekstra beskyttelse, skal denne udløse når der forekommer fejlstrømme med DC-indhold (pulserende jævnstrøm) og glatte DCfejlstrømme. Det betyder at der skal bruges en fejlstrømsafbryder, type B, som er følsom over for alle typer strøm. 9

10 Dansk (DK) 4.6 Tilslutningsoversigt Kabel 1, se nedenstående tabel Kabel 2, se nedenstående tabel Kabel 3, se nedenstående tabel Kabel 4, se nedenstående tabel TM Fig. 3 Kabel 1: Indgang for analogt signal, impulssignal og membranlækagesensor Nummer / farve 1 / brun 2 / hvid 3 / blå 4 / sort 5 / grå Funktion Analog (-) 4-20 ma indgang Impuls Potentialfri Potentialfri Impuls 5 V Jord Nummer / farve 2 / sort 3 / brun 4 / blå Lækage fra membranen* 5 V PNP Jord * Grundfos membranlækagesensor, produktnummer Kabel 2: Udgang for alarmrelæ (+) 4-20 ma indgang Nummer / farve 1 / brun 2 / hvid 3 / blå Funktion Alarmrelæ Fælles Sluttekontakt Brydekontakt 10

11 Kabel 3: Indgang for doseringsstop og doseringsovervågning eller doseringsudgang Nummer / farve 1 / brun 2 / hvid 3 / blå 4 / sort 5 / grå Funktion Doseringsstop (indgang) 5 V Jord Doseringsstop (indgang) Potentialfri Potentialfri Doseringsovervågning Potentialfri Potentialfri Doseringsovervågning Jord 5 V Doseringsudgang (pumpen kører) Åben kollektor (NPN)* Jord Dansk (DK) * Den åbne kollektor (NPN) kan bruges til et relæ eller en lampe. 1. Når den interne 5 VDC strømforsyning bruges: Maks. strøm: 100 ma 2. Når den eksterne strømforsyning bruges: Maks. 24 VDC ma Relæ Lampe Lampe Strøm TM VDC TM Fig. 4 Kabel 4: Niveauindgang Nummer / farve 1 / brun 2 / hvid 3 / blå 4 / sort Funktion Tom tank Potentialfri* Potentialfri* Tom tank 5 V Jord Lavt niveau Potentialfri* Potentialfri* Lavt niveau 5 V Jord * Funktionen for de potentialfrie kontaktsæt kan vælges via betjeningspanelet (NO = sluttekontakt og NC = brydekontakt), se afsnit 5.21 Konfigurering af indgange. 11

12 Dansk (DK) 5. Funktioner 5.1 Betjeningspanel LCD display, se afsnit 5.8 Menu, se afsnit 5.8 Navigation/ indstilling, se afsnit 5.8 Grøn signallampe, se afsnit 5.6 Maks. kapacitet (ansugning), se afsnit % Navigation/ indstilling, se afsnit 5.8 Start/stop-tast, se afsnit 5.8 M12 tilslutning doseringsstop, se afsnit 5.2 Rød signallampe, se afsnit 5.6 M12 tilslutning niveaustyring se afsnit 5.4 M12 tilslutning indgang for analog/ impuls/lækage, se afsnit 5.11, 5.12, 5.5 Kabel for Profibusstyring, se afsnit 5.7 Forsyningsspænding Fig. 5 Tilslutning alarmrelæ, se afsnit 5.6 TM

13 5.2 Start/stop af pumpen Pumpen kan startes/stoppes på to forskellige måder: Lokalt på pumpens betjeningspanel. Ved hjælp af en ekstern start/stop-kontakt. Se tilslutningsoversigt i afsnit 4.6 Tilslutningsoversigt. Dansk (DK) 5.3 Ansugning/udluftning af pumpe Pumpen er forsynet med en 100% -tast på betjeningspanelet. Denne tast anvendes, hvis man ønsker, at pumpen skal køre med maks. kapacitet i kortere tid, f.eks. under opstart. Når man slipper tasten, vender pumpen automatisk tilbage til oprindelig driftsform. Under ansugning/udluftning anbefales det at lade pumpen køre uden modtryk eller at åbne udluftningsventilen. Bemærk: Når der trykkes på tasterne 100% og samtidigt, kan pumpen indstilles til at køre et antal sekunder med maks. kapacitet. Det resterende antal sekunder vises i displayet. Den maksimale værdi er 300 sekunder. 5.4 Niveaukontrol Pumpen kan tilsluttes en niveaukontrolenhed til overvågning af væskebeholdningen i kemikalietanken. Pumpen kan reagere på to niveausignaler. Pumpen reagerer forskelligt, afhængig af hvilken niveausensor der er aktiveret. Niveausensorer Øverste sensor aktiveret (sluttet kontakt) Nederste sensor aktiveret (sluttet kontakt) Pumpereaktion Rød signallampe lyser. Pumpen kører. Alarmrelæ trukket. Rød signallampe lyser. Pumpen stoppet. Alarmrelæ trukket. For tilslutning af niveaukontrol og alarmudgang, se afsnit 4.6 Tilslutningsoversigt. 5.5 Membranlækagesensor Pumpen kan forsynes med en membranlækagesensor, som registrerer membranlækage. Sensoren skal forbindes til drænhullet i pumpehovedet. I tilfælde af membranlækage genererer signalet fra sensoren en alarm, og alarmrelæet bliver aktiveret. Se også afsnit 5.6 Signallamper og alarmudgang. For tilslutning af membranlækagesensor, se afsnit 4.6 Tilslutningsoversigt. 13

14 Dansk (DK) 5.6 Signallamper og alarmudgang Pumpen er forsynet med en grøn og en rød signallampe til drifts-/fejlmelding. I styringsvariant "AR" kan pumpen aktivere et eksternt alarmsignal ved hjælp af et indbygget alarmrelæ som kun må tilsluttes en forbindelse med sikkerhedslavspænding (SELV). Bemærk Tilslut kun alarmrelæet til spændinger som overholder SELV-kravene i EN/IEC Alarmsignalet aktiveres ved hjælp af en intern potentialfri kontakt. Funktionen af signallamperne og det indbyggede alarmrelæ fremgår af nedenstående tabel: Tilstand Grøn signallampe Rød signallampe Display Alarmudgang Pumpen kører Lyser Lyser ikke Normal visning NC NO C Indstillet til stop Blinker Lyser ikke Normal visning NC NO C Fejl på pumpen Lyser ikke Lyser EEPROM NC NO C Spændingsudfald Lyser ikke Lyser ikke OFF Pumpen kører, lavt kemikalieniveau Lyser Lyser LAV NC NO C NC NO C Tom tank 1 Lyser ikke Lyser TOM NC NO C Analogt signal < 2 ma Pumpen kører, men den doserede mængde er for lille i forhold til signalet fra doseringsmonitoren 2 Lyser ikke Lyser INGEN ma Lyser Lyser ING. FLOW NC NO C NC NO C Overophedning Lyser ikke Lyser MAKS.TEMP NC NO C Intern kommunikationsfejl Lyser ikke Lyser INT. KOM NC NO C Intern Hall-fejl 3 Lyser ikke Lyser HALL NC NO C Membranlækage 4 Lyser ikke Lyser LÆKAGE NC NO C 14

15 Tilstand Grøn signallampe Rød signallampe Display Alarmudgang Maks. tryk er overskredet 4 Lyser ikke 5 Lyser OVERLAST NC NO C Dansk (DK) Flere impulser end kapacitet Lyser Lyser MAKS. FLOW NC NO C Ingen motorrotation registreret 3 Lyser ikke Lyser ORIGO NC NO C 1 Kræver tilslutning til niveausensorer. Se afsnit 5.22 Tom tank (alarm). 2 Kræver aktivering af doseringsovervågningsfunktionen og tilslutning til en doseringsmonitor. 3 Kontakt venligst et Grundfos servicecenter. 4 Alarmer kan afstilles, når fejlene er blevet rettet. 5 Pumpen foretager 10 genstartsforsøg, før den går over i permanent OFF. 5.7 Fieldbus-kommunikation Pumpen kan konfigureres til fieldbus-applikationer (Profibus). Udover den sædvanlige monterings- og driftsinstruktion, leveres Profibus-pumper med en særlig Profibus-monterings- og driftsinstruktion. 15

16 Dansk (DK) 5.8 Menu Pumpen er udstyret med en brugervenlig menu, der aktiveres ved at trykke på -tasten. Alle teksterne i displaybillederne er vist på dansk. Ved første opstart af pumpen er teksterne vist på engelsk. Se afsnit 5.20 Sprog for at vælge sprog. Alle menupunkterne er beskrevet i de følgende afsnit. Når vises ved et menupunkt, betyder det, at denne funktion er aktiveret. Ved at vælge "RETUR" hvor som helst i menustrukturen returneres til driftsdisplayet uden ændringer. Gælder kun for versioner med Profibus Fig. 6 Se afsnit 5.10 Se afsnit 5.25 Se afsnit 5.11 Se afsnit 5.18 Se afsnit 5.12 Se afsnit 5.19 Se afsnit 5.13 Se afsnit 5.20 Se afsnit 5.14 Se afsnit 5.16 Se afsnit 5.15 Se afsnit 5.21 Se afsnit 7. Se afsnit 5.22 Se afsnit 5.17 Se afsnit

17 5.9 Driftsformer Bemærk: Visningerne l og ml i displayet er kun nøjagtige, hvis pumpen er kalibreret til den aktuelle installation, se afsnit 7. Kalibrering. Pumpen kan køre i fem forskellige driftsformer: Manuel Impuls Analog Timer (intern batch-styring) Batch (ekstern batch-styring) Se beskrivelse i de følgende afsnit. Pumpen kører videre ved den sidst beregnede hastighed, indtil et af de to tilfælde forekommer. Pumpen stopper ved det punkt, som er nået i den igangværende cyklus og starter ved dette punkt igen, når den har modtaget to impulser. Indstillingsområde: DME 60: 0, ml/pulse ml/impuls DME 150: 0,00156 ml/pulse ml/impuls DME 375: 0,00392 ml/pulse ml/impuls DME 940: 0,00980 ml/pulse ml/impuls Dansk (DK) 5.10 Manuel Pumpen doserer så konstant og jævnt som muligt, uden brug af eksterne signaler. Indstil den doserede mængde i l/h eller ml/h. Pumpen skifter automatisk mellem måleenhederne. Indstillingsområde: DME 60: 75 ml/h - 60 l/h DME 150: 200 ml/h l/h DME 375: 500 ml/h l/h DME 940: 1200 ml/h l/h Indstil mængde i ml/impuls Aktual kapacitet i ml/l eller l/h Indstil værdi Fig Impuls Pumpen doserer efter et eksternt impulssignal, f.eks. et vandur med impulsudgang eller en regulator. Indstil den doserede mængde pr. impuls i ml/impuls. Pumpen regulerer selv sin kapacitet efter to faktorer: Frekvensen af eksterne impulser. Den indstillede mængde pr. impuls. Pumpen måler tiden mellem to impulser og beregner hastigheden, som så giver den ønskede kapacitet (indstillet mængde pr. impuls ganget med impulsfrekvensen). Pumpen starter først, når den har modtaget den anden impuls, og den giver således et konstant flow som ved "manuel" styring. Pumpen beregner hastigheden for hver modtagne impuls. Pumpen stopper når tiden mellem to impulser er tre gange længere end tiden mellem de to foregående impulser, eller hvis tiden mellem to impulser overstiger 2minutter. Fig. 8 Hvis den indstillede mængde pr. impuls ganget med impulsfrekvensen overstiger pumpekapaciteten, vil pumpen køre med maks. kapacitet. Overskydende impulser vil blive ignoreret, og "MAKS.FLOW" vises i displayet. 17

18 Dansk (DK) 5.12 Analog Pumpen doserer efter et eksternt analogt signal. Den doserede mængde er proportional med indgangsværdien i ma (default): 4 ma = 0 %. 20 ma = 100 %. 20-4: 4 ma = 100 %. 20 ma = 0 %. 0-20: 0 ma = 0 %. 20 ma = 100 %. 20-0: 0 ma = 100 %. 20 ma = 0 %. Se fig. 9. Kapacitetsbegrænsningen har indflydelse på kapaciteten. Således svarer 100 % til pumpens maks. kapacitet eller den indstillede maks. kapacitet, se afsnit 5.16 Kapacitetsbegrænsning. Den analoge indgang kræver et signal som er isoleret fra stel. Min. modstand til stel: 50 kω. Ændr analog driftsform som vist i fig. 11: Anvend tasterne til navigering [%] ma 4-20 ma Fig [ma] TM Fig. 9 Værdi i henhold til analogt signal Fig. 10 Hvis 4-20 ma eller 20-4 ma er valgt, og signalet falder under 2 ma, viser pumpen en fejl. Denne situation kan forekomme, hvis forbindelsen er afbrudt, f.eks. hvis ledningen er beskadiget. 18

19 5.13 Timer Pumpen doserer den indstillede mængde batch-vis med pumpens maks. kapacitet eller den indstillede maks. kapacitet, se afsnit 5.16 Kapacitetsbegrænsning. Tiden indtil første dosering "NX" samt de efterfølgende intervaller "IN" kan indstilles i minutter, timer og døgn. Den maksimale tidsgrænse er 9 dage, 23 timer og 59 minutter (9:23:59). Den laveste acceptable værdi er 1 minut. Den interne timer fortsætter, selvom pumpen stoppes ved hjælp af start/ stop-tasten, eller hvis den stoppes på grund af tom tank eller stopsignal, se fig. 12. Under drift vil "NX" altid tælle ned fra "IN" til nul. På denne måde kan den resterende tid indtil næste batch altid aflæses. "IN" skal være højere end den tid, der kræves for at udføre én batch. Hvis "IN" er lavere, vil næste batch blive ignoreret. I tilfælde af forsyningsfejl bliver den indstillede mængde, "IN"-tiden og den resterende "NX"-tid gemt. Når forsyningsspændingen vender tilbage, genstarter pumpen med den "NX"-tid, som var registreret på det tidspunkt, hvor fejlen indtraf. Den igangværende cyklus vil fortsætte, men den vil være forsinket med den tid, som fejlen har varet. Indstil mængde pr. batch Indstil IN-værdi i døgn Indstil IN-værdi i timer Dansk (DK) Mængde pr. batch Indstil IN-værdi i minutter NX Fig. 12 IN Indstillingsområde: DME 60: 6,25 ml/batch l/batch DME 150: 15,6 ml/batch l/batch DME 375: 39,1 ml/batch l/batch DME 940: 97,9 ml/batch l/batch Der kan kun vælges værdier, som svarer til komplette pumpeslag (i henhold til kalibreringsfaktoren). Minimumsindstillingen afhænger af kalibreringsfaktoren. Minimumsindstillingen, som er angivet ovenfor, svarer til den fabriksindstillede kalibreringsværdi. Eksempel: Hvis kalibreringsfaktoren er 625 (= 6,25 ml/slag), vil den laveste mængde, som kan indstilles i driftsformerne timer og batch, være 6,25 ml (= 1 slag) -> den næste vil være 12,5 ml (= 2 slag), etc. Disse trin fortsætter op til den værdi, der svarer til 100 pumpeslag. Over denne værdi har indstillingsområdet standardtrin som i de øvrige driftsformer. Hvis kalibreringsfaktoren bliver ændret, efter at der er foretaget indstillinger i driftsformen timer eller batch, vil pumpen automatisk beregne et nyt antal pumpeslag pr. batch og ændre displayværdien til den nærmeste mulige værdi sammenlignet med den først indstillede værdi. Fig. 13 TM Indstil NX-værdi i døgn Indstil NX-værdi i timer Indstil NX-værdi i minutter 19

20 Dansk (DK) 5.14 Batch Pumpen doserer den indstillede mængde batch-vis med pumpens maks. kapacitet eller den indstillede maks. kapacitet, se afsnit 5.16 Kapacitetsbegrænsning. Mængden doseres hver gang, pumpen modtager en ekstern impuls. Hvis pumpen modtager impulser, før den er færdig med at afvikle foregående batch, vil disse impulser blive ignoreret. Mængde pr. impuls Indstillingsområdet er det samme som for Timer, se afsnit 5.13 Timer. Indstil mængde pr. batch Fig. 15 Fig. 14 Impuls Impuls TM Anti-kavitation Pumpen har en anti-kavitationsfunktion. Når denne funktion er valgt, forlænger pumpen sit sugeslag for at opnå optimal ansugning. Anti-kavitationsfunktionen anvendes ved: pumpning af væsker med høj viskositet, lang sugeslange eller stor sugehøjde. Afhængig af omstændighederne kan motorens hastighed under sugeslaget reduceres med 75 %, 50 % eller 25 % i forhold til motorens normale hastighed under sugeslaget. Den maksimale pumpekapacitet reduceres, når antikavitationsfunktion er valgt. Se afsnit 3.1 Mekaniske data. Driftsdisplay Fig

21 5.16 Kapacitetsbegrænsning Denne funktion giver mulighed for at begrænse pumpens maks. kapacitet (MAKS. KAP.). Funktionen har indflydelse på de funktioner, hvor pumpen normalt kører med maks. kapacitet. Under normale driftsforhold kan pumpen ikke køre med en kapacitet, der er større end den angivne. Dette gælder dog ikke for 100% -tasten for maks. kapacitet, se afsnit 5.3 Ansugning/udluftning af pumpe. Dansk (DK) Total doseret mængde Indstil maks. kapacitet Total antal pumpeslag Driftsdisplay Fig Tællere Pumpen kan vise "ikke-nulstilbare" tællere for: "MÆNGDE" Den samlede mængde i liter eller US gallons, som pumpen har doseret. "SLAG" Det antal pumpeslag, pumpen har udført. "TIMER" Det antal timer, pumpen har været i drift. "NET ON" Det antal gange, netspændingen har været sluttet. Total antal driftstimer Total antal starter Driftsdisplay Fig

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm.

107 cm. 30 cm. 53 cm. 60 75 cm. 92 107 cm. TURBO 7 BY MANUALE DI USO E MANUTENZIONE MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE WARTUNGS-UND BETRIEBSANLEITUNG LIVRET D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ONDERHOUDSHANDLEIDING BRUKSANVISNING BRUKER- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

SF120-A Brugsanvisning 43 47

SF120-A Brugsanvisning 43 47 *336377* 336377 DK Brugsanvisning 43 47 1 2 R L STOP 3 4 1-10 6 7 8 9 9 10 5 click Batteridreven skruemaskine Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug, og følg brugsanvisningen. Opbevar

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Betjeningsvejledning EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige sikkerhedsanvisninger... 3 Dementi... 3 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

FGC 313/323. Installationsmanual

FGC 313/323. Installationsmanual FGC 313/323 Installationsmanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel inden installation... 3... 3 Produktdokumentation...3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere