Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation"

Transkript

1 Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1

2 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen Hjerneskaderådgivningen Taleafdelingen 2

3 Herning Kommune Center for Kommunikation (CFK) er et kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne i relation til arbejdsfastholdelse. CFK tilbyder rådgivning og konsulentydelser i forhold til den kommunale indsats på arbejdsmarkedsområdet, når det handler om vanskeligheder affødt af læse-, tale-, høre-, synsproblemer samt følger af senhjerneskade og bevægehandicap. Medarbejderne har mange års erfaring med den særlige indsats, der skal til, for at borgere med funktionsnedsættelse kan fungere på arbejdspladsen og dermed fastholde beskæftigelse. Den enkelte afdelings ansatte kan udrede og analysere behovet for kompenserende foranstaltninger og kan dernæst igangsætte afprøvning af hjælpemidler, indrette arbejdspladsen samt afholde relevante kurser. Medarbejderne kan informere virksomheder om konsekvenser af funktionsnedsættelsen og hjælpe borgeren i at mestre sin arbejdssituation. Indsatsen bygger i den enkelte sag på et tværfagligt samarbejde mellem jobcentrene og CFK s afdelinger. 3

4 Center for Kommunikation SYNS AFDELINGEN Afdelingen udreder borgere med synsproblemer og foretager afprøvning af og undervisning i brug af synstekniske hjælpemidler samt tilbyder særligt tilrettelagt mobilityundervisning i relation til at færdes på en arbejdsplads. Målgruppen er borgere med synsnedsættelse, der ikke kan afhjælpes med standard optik der er blinde Vurdering af arbejdspladsen / besøg på arbejdspladsen, herunder lysforholdene for svagsynede. Vurdering af behov for specialundervisning i form af mobilityundervisning. Skriftlig udredning med anbefaling af hjælpemidler og undervisning. Udredning i forhold til hjælpemidler og specialundervisning til borgere med nedsat syn: Der indhentes relevante oplysninger fra øjenlæge, som indeholder oplysninger om diagnose, synsevne og funktion samt evt. synsfelt. Samtale med borgeren ved specialoptiker og synsmedarbejder om synsmæssige problemer i arbejdssituationer. Optisk udredning ved Center for Kommunikations special-optiker. Vurdering af behovet for hjælpemidler. Vurdering af undervisningsbehov i brug af hjælpemidler. 4

5 Herning Kommune Afprøvning af og undervisning i brug af hjælpemidler og mobility. Eventuelt udlån af hjælpemidler til afprøvning inden skriftlig udredning Undervisning i brug af bevilgede hjælpemidler. Der foretages special tilretning af software for at kompen-sere bedst muligt for borgerens synsnedsættelse, og der undervises i brug af det kompenserende program. Ved bevilling kan synsafdelingen foretage indkøb og installering af hjælpemiddel på arbejdspladsen. Opfølgning på brug af hjælpemidler. Specialundervisning, f.eks. mobilityundervisning til og fra arbejdspladsen og/eller på arbejdspladsen. Evt. fremstilling af optik eller udlevering af brillerecept. 5

6 Center for Kommunikation HANDICAPTEKNOLOGI AFDELINGEN Afdelingen udreder borgere med følgende funktionsnedsættelse: dysleksi - her samarbejdes med Taleafdelingen, der udarbejder læse-stavetest nerveskader bevægevanskeligheder gigtsygdomme hjerneskader Udredning og afprøvning i forhold til hjælpemidler / arbejdsredskaber: Der indhentes oplysninger hos borgeren vedrørende funktionsnedsættelsen. Samtale / test af borgeren. Der udarbejdes test i andre afdelinger på CFK, hvis dette skønnes nødvendigt. 6

7 Herning Kommune Vurdering af arbejdspladsen / besøg på arbejdspladsen. Eventuelt udlån af teknologisk hjælpemiddel til afprøvning inden skriftlig udredning. Udarbejdelse af skriftlig udredning med anbefaling af hjælpemiddel. Ved bevilling foretages indkøb og installering af hjælpemiddel på arbejdspladsen. Der foretages eventuelt speciel programmering af teknologisk hjælpemiddel for at kompensere bedst muligt for borgerens handicap. Undervisning i brug af bevilget hjælpemiddel. Foregår ofte på arbejdspladsen. Opfølgning på brugen af hjælpemidlet. Udredning i forhold til arbejdspladsindretning: Der indhentes oplysninger hos borgeren vedrørende funktionsnedsættelsen. Samtale med borgeren ud fra funktionsnedsættelsens art. Vurdering af arbejdssituationen / besøg på arbejdspladsen. Udarbejdelse af skriftlig redegørelse om arbejdspladsindretningen. Medvirken ved arbejdspladsindretningen. Ved større ændring inddrages eksternt firma. 7

8 Center for Kommunikation HØRE AFDELINGEN Afdelingen udreder borgere med høreproblemer, foretager afprøvning af og undervisning i brug af høretekniske hjælpemidler samt tilbyder information til arbejdspladser. Til brug ved arbejdsevnevurdering udarbejdes ud fra specifik udredning erklæring om funktionsevne, skånebehov mv. Målgruppen er borgere med høretab der er døve der har ménière og / eller tinnitus Udredning og afprøvning i forhold til hjælpemidler / arbejdsredskaber: Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler. Samtale med borgeren enten på Center for Kommunikation eller på arbejdspladsen. Vurdering af arbejdssituation. Valg af muligt hjælpemiddel. Enten foretages afprøvningen på CFK eller på arbejdspladsen. Desuden kan der indgås aftale med eksternt firma om opsætning og afprøvning. Undervisning / instruktion til borgeren. Udredning i forhold til arbejdspladsindretning: Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler. Samtale med borgeren på arbejdspladsen med henblik på vurdering af arbejdssituation. Information om støj, akustik, hørelse til arbejdspladsen Vejledning / rådgivning om løsning af støj- og akustikproblemer. 8

9 Herning Kommune Udredning i forhold til personlig assistance: Der indhentes høreoplysninger vedrørende seneste behandling høreapparatbehandling, høretekniske hjælpemidler. Samtale med borgeren på arbejdspladsen med henblik på vurdering af arbejdssituationen. Redegørelse til sagsbehandleren. Udredning i forhold til arbejdsevnevurdering: Samtale med borgeren. Deltagelse i rundbordssamtale. Udtalelse til arbejdsevnevurdering relateret til hørehandicappet. 9

10 Center for Kommunikation HJERNESKADE RÅDGIVNINGEN Hjerneskaderådgivningen udreder borgere med senhjerneskade med udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Der gives rådgivning og vejledning i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet dels til borgere dels til kommunale sagsbehandlere og arbejdspladser. Udredning i forhold til arbejdsevnevurdering. Der kan, til brug ved arbejdsevnevurdering, udfærdiges en skriftlig udtalelse efter et længerevarende undervisningsforløb enten i gruppe eller individuelt. SPOT kurser målrettet medarbejdere i f.eks. sygedagpenge- og kontanthjælpsafdelinger. Formål: At opnå viden om især skjulte problematikker efter senhjerneskade og dermed bedre mulighed for at træffe beslutninger om fremtidig indsats. I forhold til tilbagevenden til arbejde kan der tilbydes undervisning og rådgivning til en person, der har en vigtig funktion i forhold til den senhjerneskadede det kan være undervisning af en mentor og / eller nærmeste leder. Kursustilbud: Kurset Senhjerneskade problem eller udfordring. Kurset retter sig primært mod kommunale medarbejdere, der arbejder med personer med senhjerneskade. 10

11 Herning Kommune Tre nøgleord udgør kernen i Center for Kommunikations rådgivning: Oplysning til borgeren, virksomheden og kommunen om muligheder Er aktivt medvirkende i koordinering af indsatsen på tværs af fag og sektorer. Kompetent sagsbehandling, der sikrer, at den nød-vendige støtte udredes og implementeres så hurtigt som muligt. Henvisning Ydelser kan rekvireres af Jobcentre, den kommunale sagsbehandler, kommunale revalideringsinstitutioner, virksomheder og andre. Når det er borgeren selv, der retter henvendelse, beder vi borgeren om at sende ansøgning til Jobcentret, som efterfølgende kan anmode om udredning. De enkelte områders tilbud er uddybende beskrevet på Center for Kommunikations hjemmeside 11

12 Center for Kommunikation Brahmsvej Herning Tlf Fax Brahmsvej Herning Tlf Fax Telefontider: mandag, tirsdag og onsdag kl , torsdag kl og fredag kl Telefontider: mandag, tirsdag og onsdag kl , torsdag kl og fredag kl

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade

Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade Kilde: www.hjernekassen.dk Rev. Okt. 2013 Lemvig Kommune - Side 1 af 44 - Senest opdateret 05.11.2014 af TG Indledning

Læs mere

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse

Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Institut for Syn og Hørelse Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere