it, medie & kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "it, medie & kommunikation"

Transkript

1 hk privat it, medie & kommunikation fagligt synspunkt af Inge Meyer, formand i Branchesektion It, Medie & Kommunikation Større indflydelse til a-kassen Regeringen har fremlagt forslag til finanslov Vi må forlange, at der i den forbindelse gøres noget målrettet for de ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Det, som er iværksat indtil nu er ikke nok, og slet ikke godt nok på sigt for de, som er faldet ud af dagpengesystemet og heller ikke godt nok for ledige, som kun har ret til dagpenge i 2 år. Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres dagpengeret. Samtidig blev der iværksat akutjobordningen, som skulle løbe frem til 30. juni 2013, og man forventede, at akutjob, målrettet de mange udfaldstruede dagpengemodtagere, skulle løse en del af problemet. Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser desværre, at jobbene kun i ringe omgang er gået til målgruppen. Finansminister Bjarne Corydon (S) kaldte ellers ordningen for en fuld, hel og dækkende løsning, men det må så siges ikke at være tilfældet. Set i den sammenhæng forlængede regeringen og Enhedslisten den særlige uddannelsesordning for personer, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, så de får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december januar 2014 indføres der en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den udgør 60 procent af det maksimale dagpengeniveau for personer uden børn og 80 for personer med børn. Det svarer til henholdsvis og kroner om måneden. Ordningen udfases i 1. halvår Men det betyder fortsat, at den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse, ikke kan overstige sammenlagt 4 år. Det er lappeløsning på lappeløsning og derfor skal vi forlange, at optjeningsperioden for ret til dagpenge igen sænkes fra de nuværende 52 uger til 26 uger, samt at dagpengeperiodens længde skal være 4 år. Vi forventer/ønsker at regeringen i den nye beskæftigelsesreform giver fagforeningerne (a-kasserne) mulighed for at hjælpe ledige med at komme i arbejde i stedet for jobcentrene. Fordelene ved a-kasserne er, at de i endnu højere grad kan hjælpe med og har interesse i at få de ledige i arbejde, fordi de kender den lediges kompetencer. Smerterne er blevet et livsvilkår efter 16 år som bogbinderiassistent Marianne Sandberg bliver både dag og nat mindet om sit slidsomme job, selv om det er fem år siden, hun blev tvunget til at kvitte det

2 Det slider stadig Det psykiske arbejdsmiljø har med rette fået større bevågenhed, men de fysiske arbejdsmiljøproblemer er langtfra løst AF CARL ANCHER PEDERSEN foto Henrik Bjerregrav HK privatbladet september De seneste års øgede fokus på det psykiske arbejdsmiljø kunne forlede én til at tro, at de fysiske arbejdsmiljøproblemer er løst eller i hvert fald kraftigt aftagende. Intet er mere forkert. Her i bladet fortæller to tidligere ansatte i den grafiske branche - bogbinderiassistenterne Marianne Sandberg og Connie Nielsen - hver deres historie om fysisk nedslidning og invalidering forårsaget af blandt andet tunge løft og ensidigt gentaget arbejde. Deres historier er desværre langtfra enestående, hverken i den grafiske eller andre brancher. Det viser nyligt offentliggjorte tal fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA). Det går langsomt eller ligefrem den gale vej Tallene viser, at man ikke tilnærmelsesvis har nået de nationale mål for nedbringelse af de fysiske arbejdsbelastninger. Også udsigterne til at nå et nyt mål om at nedbringe danskernes fysiske mén af at gå på arbejde frem mod år 2020 er små: Fra 2000 til 2005 var målet, at arbejdsulykker på grund af akutte overbelastninger ved løft med videre skulle være reduceret med 15 procent. I stedet steg de med 32 procent. Den voldsomme stigning kan skyldes en ny opgørelsesmetode, men ifølge Arbejdstilsynet er det sikkert, at antallet af ulykker ikke faldt, og at målet dermed ikke blev nået. Fra 2005 til 2010 skulle antallet af danskere, der oplevede smerter i muskler og skelet i forbindelse med arbejdet, være reduceret med 10 procent. Faldet var på kun 0,8 procent. Fra 2010 til 2020 skal andelen af beskæftigede, som lider af muskel- og skeletproblemer, formindskes med 20 procent. Men i perioden angav stadig flere danskere, at de oplevede flere belastende arbejdsstillinger. Hver femte havde problemer med ensidigt gentagne armbevægelser mindst en fjerdedel af deres arbejdstid. Det er en stigning på 2 procent på blot to år. Øget arbejdstempo kan være en del af problemet Marianne Sandberg og Connie Nielsen siger begge, at de ikke oplevede nævneværdige forbedringer af arbejdsmiljøet i deres mange år i branchen. Ganske vist kom der nye tekniske hjælpemidler, men til gengæld steg arbejdstempoet. At det kan være en af stopklodserne for forbedringer, bekræftes af Ole Steen Mortensen, overlæge på Arbejdsmedicinsk Afdeling på Køge Sygehus. Til Ugebrevet A4, hvorfra taloplysningerne er hentet, fortæller han, at der gennem årene har været stort fokus på at reducere de byrder, ansatte løfter på én gang. Og så tilføjer han: Men der er samtidig sket en ændring af arbejdstempoet. Tempoet er generelt skruet op. Det ved vi eksempelvis fra rengøringsbranchen, hvor ansatte har fået maskiner, men det areal, de skal gøre rent, er tilsvarende forøget. Og derfor er den samlede belastning nok ikke blevet specielt meget mindre. Forebyggelse er vejen frem Faglig konsulent Hanne Landt, HK Hovedstaden, har mødt mange grafiske medlemmer, der som Connie Nielsen og Marianne Sandberg er slidt ned af hårdt fysisk arbejde, og langtfra alle har som dem fået deres lidelser anerkendt som arbejdsskader. Eneste vej frem er ifølge Hanne Landt en forstærket forebyggende indsats i virksomhederne. Den seneste ændring af arbejdsmiljøloven i 2010 har sat øget fokus på netop forebyggelse, men på grund af finanskrisen har vi endnu ikke set de store fremskridt i praksis, siger hun. Kilde: Ugebrevet A4 torsdag 23/ Smerter som for 40 år siden ved Allan Larsen.

3 Smerterne er blevet et livsvilkår efter 16 år som bogbinderiassistent Marianne Sandberg bliver både dag og nat mindet om sit slidsomme job, selv om det er fem år siden, hun blev tvunget til at kvitte det Marianne Sandberg: Noget jobrotation ville kunne give et bedre arbejdsmiljø i branchen. Skaden er jo sket, og jeg bliver hele tiden mindet om den. Jeg har fortsat daglige smerter, og hver nat vågner jeg mindst én gang, fordi jeg har ondt i ryggen. Jeg sover nok højst seks timer om natten. Sådan beskriver 59-årige Marianne Sandberg sin situation, fem år efter at hun måtte sige farvel til fuldtidsjobbet som bogbinderiassistent hos Centrum Grafisk Færdiggørelse A/S i Randers. En arbejdsskadeerstatning satte et økonomisk plaster på såret, og de seneste to år har Marianne Sandberg været i fleksjob i en butik. Et job, som hun er meget glad for. Men helbredet er én gang for alle spoleret af det tunge og ensidigt gentagne arbejde gennem 16 år i bogbinderivirksomheden. Her fodrede Marianne Sandberg en stor bogbinderimaskine med papir, som regel sammen med to kolleger. På et tidspunkt blev maskinen kortet af fra 32 til 10 stationer i forbindelse med køb af en ny og endnu større maskine. For Marianne Sandberg gjorde det imidlertid ingen afgørende forskel, da hun så kom til at betjene maskinen alene. Jeg kunne godt lide arbejdspladsen, især på grund af kollegerne, men arbejdet var hårdt. Jeg fik stadig mere ondt i benene og i ryggen af at stå, gå og løfte. Der var mange tunge løft. En stak papir kunne veje op til 25 kilo, fortæller hun. Slut efter to diskusprolapser I 2006 gik Marianne Sandberg til HK i Randers for at drøfte problemerne med at holde til jobbet. Det gav ikke det store resultat, men hun fulgte HK s råd om ikke selv at sige op. I stedet forsøgte hun at få en aftale med sin arbejdsgiver, der kunne gøre situationen mere tålelig: Jeg spurgte, om jeg kunne få lov til at gå ned i tid, slippe for aftenarbejde eller flytte til en anden afdeling, hvor arbejdet var mindre hårdt. Jeg fik nej til det hele. Marianne Sandberg forsøgte at stå det igennem, da hun som ufaglært bogbinderassistent ville få svært ved at finde andet arbejde. En dag fik hun imidlertid frygtelig ondt i ryggen og måtte tage hjem. En kiropraktor kunne ikke hjælpe hende. Jeg lå derhjemme i tre dage og skreg indimellem af smerter. Jeg måtte tage stærke piller, og til sidst fik en vagtlæge mig indlagt. En scanning viste, at jeg havde to diskusprolapser. Lægerne turde ikke operere af frygt for, at jeg kunne miste førligheden, hvis det mislykkedes. I Stedet blev et program med rygøvelser og smertebehandling sat i værk. Der var tale om stærke morfinpræparater med mere, og i en periode var jeg oppe på 21 piller pr. dag, fortæller Marianne Sandberg. Herefter var det naturligvis udelukket at vende tilbage til arbejdspladsen. Erstatning og fleksjob Nu fulgte en lang kamp med at komme på højkant igen og få anerkendt, at der var tale om en arbejdsskade. Det blev afvist i første omgang, men i 2011 blev arbejdsskaden omsider anerkendt, og Marianne Sandberg kunne få erstatning et engangsbeløb som godtgørelse for varigt mén plus en månedlig ydelse for tab af erhvervsevne. Her fik jeg utrolig god hjælp fra HK Østjylland og ikke mindst Jane Wind. Hun fandt ud af, at Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus havde regnet forkert på de arbejdsmæssige belastninger. Hun ville derfor ikke godtage afslaget, men ankede sagen, og heldigvis vandt vi, siger Marianne Sandberg. Det lykkedes også for hende at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Efter nogle kurser og arbejdsprøvning på et lokalt plejehjem blev hun godkendt til et fleksjob 3

4 på timer pr. uge. Fleksjobbet fandt hun selv ved at henvende sig i Butik Solveig i centrum af Randers. Forretningen sælger garn og tøj, som Marianne Sandberg både har interesse i og forudsætninger for at beskæftige sig med, da hun oprindelig er butiksuddannet med speciale i tekstil. Hun startede i virksomhedspraktik, men blev siden ansat i det nuværende fleksjob, som hun efter mere end to år fortsat trives med. Jeg er i butikken tre dage om ugen og kan klare det, fordi jeg kan sidde lidt ned indimellem, når der ikke er kunder, fortæller Marianne Sandberg. Der burde være mere jobrotation Smerterne slipper hun aldrig af med, men klarer sig nu med en enkelt stærk pille suppleret af et par almindelige smertestillende piller pr. dag. Hun kan dog hverken holde til at stå op eller sidde ned for længe ad gangen. Ud over diskusprolapserne døjer hun med slidgigt i ryggen. Det værste er, at jeg ikke kan gå lange ture mere, hvad jeg ellers godt kan lide, siger Marianne Sandberg, som må konstatere, at selv fleksjobbet slider. Hun overvejer derfor at gå på fleksydelse (den særlige form for efterløn til fleksjobbere), når hun i december fylder 60 år. Mens hun var hos Centrum Grafisk Færdiggørelse, skete der en række tekniske forbedringer, men efter hendes mening gjorde det ingen afgørende forskel for arbejdsmiljøet. De første år manglede vi en palleløfter, så vi måtte bukke os efter papiret. Ligeledes måtte vi selv løfte kasserne med færdige produkter. Efterhånden fik vi palleløftere og til sidst en pakkerobot. Den nye maskine, som jeg ikke nåede at arbejde med, gav også nogle bedre arbejdsstillinger, men til gengæld steg arbejdstempoet. De første år havde vi en ekstra formiddagspause. Den blev inddraget, så vi arbejdede fire til fem timer i træk. Arbejdet var meget monotont, og flere kolleger døjede ligesom jeg med problemer med arme, skuldre og ryg, siger Marianne Sandberg, der har et bud på, hvad der skal til for at sikre et bedre arbejdsmiljø i branchen: Noget jobrotation, så man bliver aflastet og ikke laver det samme hele tiden. Løftede op til 18 ton papir om dagen Tunge løft, ensidigt gentaget arbejde og allergi over for papir og tryksværte sendte Connie Nielsen på pension som 54-årig HK privatbladet september Jeg oplevede ikke, at arbejdsmiljøet blev bedre med årene. Tværtimod blev arbejdstempoet skruet stadig mere i vejret, siger Connie Nielsen. De 16 tons dagens akkord er titlen på en bog og en gammel arbejdersang. Begge handler om, hvad der i sin tid forventedes af en granvoksen mandlig havnearbejder, men selv om Connie Nielsen hverken er mand eller havnearbejder, kunne hun godt være med her i sit mangeårige virke som bogbinderiassistent. Da de arbejdsmæssige belastninger blev gjort op i forbindelse med hendes arbejdsskadesag viste regnestykket, at hun i perioder havde løftet op til 18 ton papir om dagen. Connie Nielsen begyndte i branchen allerede som 14-årig og kom året efter i lære som bogbinderiassistent hos Felix A. Svenssons Bogbinderi, hvor hun blev i hele læretiden og tre-fire år efter, indtil virksomheden flyttede til Avedøre. Siden blev det til job i mange forskellige bogbinderivirksomheder. Blandt andet var hun i 29 år hos Amager Bogbinderi, indtil det af økonomiske årsager måtte lukke. Med årene blev Connie Nielsen slidt ned af det hårde fysiske arbejde, som kendetegner branchen. Nogle gange kravlede jeg nærmest ud til bilen, når min mand hentede mig, fortæller hun. Det var de tunge løft, det monotone arbejde og en tiltagende allergi, der satte hende ud af spillet på arbejdsmarkedet. Det sidste og korteste job, Connie Nielsen havde, var hos Kailow Graphic i Rødovre, hvor hun betjente en falsemaskine. Det var i 2008 og varede kun en uge, før hun måtte stoppe. Mine fingre var efterhånden så ødelagte, at jeg ikke kunne klare det mere. Jeg måtte gå til min fagforening, HK Hovedstaden, hvor der blev taget hånd om tingene. Undersøgelser viste, at min alvorlige eksem skyldtes, at jeg ikke kunne tåle

5 Marianne Sandberg er glad for fleksjobbet i Butik Solveig, men smerterne fra de 16 år med hårdt og monotont arbejde i bogbinderiet slipper hun aldrig af med. papir og tryksværte. Desuden havde mine skuldre og ryg taget skade, fortæller Connie Nielsen. En kamp for anerkendelse Med hjælp fra fagforeningen anmeldte hun tre arbejdsskader, hvoraf to blev anerkendt. Trods stærke smerter kunne de ikke godtage min rygskade, mens jeg fik anerkendt slidgigten i mine skuldre og eksemen på fingre og hænder. Men der skulle kæmpes for det og for erstatningens størrelse. I første omgang fastsatte Arbejdsskadestyrelsen en méngrad på 15 procent. Det gør de vist nærmest pr. rutine, og jeg har haft flere kolleger, der lod sig spise af med det. Men Hanne Landt i HK Hovedstaden ville ikke affinde sig med det, og det endte med, at méngraden blev sat til 65 procent, fortæller Connie Nielsen og tilføjer: Uden Hannes hjælp ville det aldrig være gået. Hun er den bedste! Man kan ikke klare den slags selv. Alene at forstå brevene fra Arbejdsskadestyrelsen er et problem. I Connie Nielsens tilfælde endte det med en arbejdsskadeerstatning, der i alt løb op i cirka en million kroner. Men prisen har været høj. Man er jo nærmest handicappet - Erstatningen kan ikke dække mange års tabt arbejdsfortjeneste for slet ikke at snakke om smerter og lidelser. Jeg kunne ikke løfte mine arme over hovedhøjde og måtte igennem to operationer i højre skulder og én i venstre, som dog ikke har hjulpet nævneværdigt. Eksemen har medført, at jeg ikke kan noget med fingre og hænder for eksempel strikke, hækle eller sy, som jeg ellers godt kan lide. Jeg må gå med hvide bomuldshandsker og smøre mig med kortisoncreme, selv om det faktisk er ødelæggende for huden. Man er jo nærmest handicappet, siger Connie Nielsen. Efter sin ufrivillige exit fra branchen blev der gjort flere mislykkede forsøg på at få hende tilbage på arbejdsmarkedet igen. Meget af det - i Connie Nielsens optik - af nærmest tragikomisk karakter. Fx da hun blev foreslået arbejdsprøvet i job som p-vagt, kustode eller medarbejder i et callcenter. Jeg kunne ikke lukke en lynlås eller knappe en knap i en kittel eller arbejdsuniform, ligesom jeg hverken kunne fremmedsprog eller edb, så det blev ikke til noget, siger Connie Nielsen, som nåede at opleve flere besynderlige sider af systemet. I socialforvaltningen forsøgte en medarbejder at skyde hende i skoene, at hendes arbejdsskade nok skyldtes, at hun røg, og under et tremåneders tvunget ophold i et aktiveringscenter blev hun trods eksem og stive fingre forsøgt aktiveret med rensning af hovedtelefoner i sprit og samling af børneseler til fly. - Det endte med, at jeg i stedet lavede kaffe, stående på en skammel, da jeg ellers ikke kunne løfte armene højt nok til at hælde vand på maskinen, griner hun. Efter et års tid kom der ro på, da Connie Nielsen i 2009 fik tilkendt førtidspension. Hun har det meste af sit liv boet på Amager, men sidste år flyttede amagerkaneren sammen med sin mand til Præstø, hvor hun er faldet godt til. Tempoet er skruet i vejret Når hun reflekterer over arbejdsforholdene i den branche, hun for fem år siden blev tvunget til at forlade, har hun svært ved at se, at der er sket væsentlige forbedringer af det hårde arbejdsmiljø, der sled hende ned: Jeg har været udsat for meget, blandt andet at skulle fylde papir i en samlehæfter med op til stationer uden en palleløfter til at få papiret op i en fornuftig højde. På de større arbejdspladser er der muligvis sket forbedringer på grund af mere automatisering, men jeg arbejdede mest mindre steder op oplevede ikke, at arbejdsmiljøet blev bedre med årene. Tværtimod blev tempoet skruet stadig mere i vejret. 5

6 mx metroxpress satser på gratis nyheder på nettet Både ledelse og medarbejdere på mx metroxpress ser optimistisk på fremtiden efter schweizisk opkøb og relancering af gratisavisen og mx.dk. Vi har fået tid og penge til at investere i udvikling af gode produkter, siger direktør Thomas Raun af ulla nygaard foto sonja iskov Fra årsskiftet blev gratisaviserne Metro- Xpress og 24timer overtaget af den schweiziske mediekoncern Tamedia AG, som har succes i hjemlandet med blandt andet gratisavisen 20 Minuten. Tamedia udgiver desuden en gratisavis i Luxembourg. De nye ejere har været meget åbne og har lyttet til os. Vi har haft gensidig sparring for at få udviklet de rigtige produkter til det danske marked, siger direktør Thomas Raun. Sammen har man brugt to måneder på at relancere den ene avis, som nu hedder mx metroxpress, og planlægge lukningen af 24timer, der udkom for sidste gang 22. marts På mx metroxpress er alt lavet om: navn, format, indhold, layout og farver. Desuden er onlinemediet mx.dk en del af den nye satsning. Formatet på avisen er den halve størrelse af tidligere, det såkaldte berliner-format. Indholdssiden er blevet bredere. Det politiske stof er tonet ned, og de blødere områder trukket frem i spalterne, som indeholder langt flere og kortere historier end tidligere. Salget af MetroXpress og 24timer var ikke planlagt, hvis man spørger de tidligere ejere. Metro International, som havde aktiemajoriteten, ejede MetroXpress sammen med JP/Politiken og A-Pressen. De tre ejere slog til, da Tamedia kom med et tilbud om at købe til godt 120 millioner kroner. Direktør i Metro International Per Mikael Jensen udtalte i forbindelse med salget, at ejerne fik et tilbud, de ikke kunne sige nej til. Beholder de 80 medarbejdere Salget passer godt til strategien hos Metro International, nemlig at udvikle aviser uden for Europa, i Latinamerika, Afrika og Asien. Derfor ville vores tidligere ejere heller ikke investere penge i os, og vi ville have stået i en helt anden situation, end vi gør nu, siger Thomas Raun, som var salgschef i det tidligere selskab og afløste Søren Riis i direktørstolen. Mediehuset mx ligger fortsat i Københavns Nordvestkvarter og bevarer alle cirka 80 arbejdspladser i det nye selskab. Halvdelen af staben er journalister, der tidligere passede to avisredaktioner, men som nu udelukkende fokuserer på mx til tryk og online. Den anden halvdel af medarbejderne er HK ere, som består af et par grafikere samt nogle større grupper af sælgere, administrative og distributører. En af grafikerne er tillidsrepræsentant for HK erne Morten Rankenberg. Han er glad for, at der er kommet nye ejere. Vi har fået ejere, som tør satse på udvikling, og det er en del sjovere end at stå i stampe. Det er blevet meget mere spændende at gå på arbejde, siger han. Medarbejderne involverer sig i de mange udviklingsprojekter, der skal få de relancerede gratismedier endnu længere ud. Eksempelvis er Morten Rankenberg i gang med at udvikle nye bannere for mx.dk, som vil blande sig i spørgsmålet om betaling eller ikke-betaling for onlinenyheder. Tillidsrepræsentant Morten Rankenberg oplever også fornyet gnist og gåpåmod hos kollegerne. HK privatbladet september

7 Mens flere mediehuse lige nu tager skridtet hen imod betaling for onlinenyheder, er det oplagt for gratismediet mx.dk at slå sig fast på, at nyheder skal være gratis. We are free -sloganet skal bruges endnu flittigere i eftersommeren. Vi skal ud og lave noget mere larm i august og september i forhold til, at nyheder skal være gratis. Derfor har vi mange bolde i luften lige nu, siger Morten Rankenberg. Også i distributionen er der konstant udviklingstanker i gang. Et af de seneste påfund er nye stativer til pølsevogne, så kunderne kan snuppe en gratis avis til deres hotdog. Målet er et oplag på Halvdelen af det eksemplarer store oplag distribueres gennem DSB til landets 170 togstationer. Andre aviseksemplarer kommer ud til læserne via busser, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.m. Gratisavisen skal nå publikum endnu flere steder for at få større udbredelse og nå målet om et oplag på daglige Vi har fået ejere, som tør satse på udvikling, og det er en del sjovere end at stå i stampe. Det er blevet meget mere spændende at gå på arbejde. Morten Rankenberg eksemplarer fem dage om ugen. Avisen er designet til at blive læst om morgenen, mens man er undervejs. Vores konkurrenter i dag er alt det, der stjæler tid fra os om morgenen, siger Thomas Raun og hentyder først og fremmest til de sociale medier og andre onlinemedier, som pendlerne fornøjer sig med, når de er på vej. Sen deadline og trykstart Den nye mx metroxpress er landsdækkende og udkommer i to udgaver, en vest og en øst, hvor vest-udgaven har en lidt tidligere deadline end den sene øst-udgave. Thomas Raun har svært ved at skjule sin begejstring over avisens sene deadline. Vi skal sende sidste side til trykkeriet klokken 23.00, og det giver os nogle muligheder. Med vores store oplag er vi desuden den avis, der er senest i trykpressen, siger han. Dansk Avistryk i Glostrup står for hele trykopgaven. Når også de jyske aviseksemplarer trykkes på Sjælland, skyldes det ifølge Thomas Raun, at de færreste trykkerier kan trykke det lille berliner-format. Vi har brugt mange ressourcer sammen med trykkeriet. Især har vi været optaget af, at billederne kom til at stå mere klart i avisen, og det er lykkedes rigtig godt, siger den tilfredse direktør. Flere læsere og flere annoncer Thomas Raun er den første til at indrømme, at mx metroxpress kunne have flere annoncer, som udgør hele indtægtsgrundlaget. Det er klart, at vores nye ejere er kommet til Danmark for at tjene penge, og det skal vi honorere. Vi tror også på, at det vil komme. Annoncemarkedet er trængt i Danmark og især på trykte medier. Men vi er overbevist om, at annoncerne følger med, når vi viser, at vi kan levere et godt produkt, siger Thomas Raun. Målet for 2013 er at få endnu flere læsere end dem, der deles om oplaget på På sigt er målet naturligvis at få sorte tal på bundlinjen. - En af de forandringer, der er sket, er en enorm energi og positivitet blandt medarbejderne, siger direktør Thomas Raun. 7

8 26 dygtige unge grafiske fagfolk fik medaljer Mediemuseet i Odense var den 29. august ramme om Grafisk Uddannelsesudvalgs årlige fejring af de dygtige unge fagfolk, der har opnået en sølv- eller bronzemedalje ved deres svendeprøve inden for en af de grafiske uddannelser. Anders Mosumgaard, Grafisk Arbejdsgiverforening, formand for Grafisk Uddannelsesudvalg kunne i år lykønske 26 medaljetagere med det flotte resultat, heraf 4 med en sølvmedalje. Sølvmedaljen gives til elever, der ved den afsluttende prøve har ydet en helt ekstraordinær præstation. Kontaktperson vedr. Branchesektion It, Medie & Kommunikations sider: Inge Meyer, telefon: , Formand: Inge Meyer, telefon: , Redaktionssekretær HK/Privat: Annemette Schou Refsgaard (DJ), telefon: , HK privatbladet september Trendspotting havde du set det komme? Torsdag 10. oktober kl , Aarhus Tech, Auditorium, Halmstadsgade 6, 8200 Aarhus N Hvem skaber nye trends? Hvor opstår de nye trends? Hvorfor bliver noget en trend? Hvordan udvikler en trend sig? Foredrag med livsstilsekspert Anna Glad og kreativ direktør ved LEGO, Vivi K. Schlägelberger Stand-up ved Tobias Dybvad og Daniel Lill Denne aften inviterer vi til foredrag om trends og trendspotting. Hør Anne Glad, kendt fra Kender du typen?, komme med bud på, hvordan en trend opstår og hør den kreative direktør ved LEGO, Vivi K. Schlägelberger fortælle, hvordan der arbejdes med trends i markedsføringen ved LEGO. Deltag på konferencen og vind en ipad Tilmelding: Senest 4. oktober på MitHK Der serveres et lettere traktement, kaffe, vand, øl og vin. Arrangør: IT, Medie og Kommunikation Østjylland, HK Grafisk Kommunikation Østjylland, SAMDATA Østjylland og Aarhus Tech Deadline for brancheklubstof o.l. Nr. 9 udkommer 25. oktober deadline er overskredet. Nr. 10 udkommer 29. november deadline er 25. oktober. Indlæg til branchesektionssiderne sendes til Inge Meyer, på mail:

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nul ulykker. andet er ikke godt nok GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien

Nul ulykker. andet er ikke godt nok GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE SCA Packaging: Nul ulykker andet er ikke godt nok Forkæl dine medarbejdere det betaler sig på bundlinien Findes der en balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med

Kolding. Skadet på arbejde. 3F Koldings seniorklubber vil i samarbejde med Nr. 3/2013 Kolding Tanker omkring den kommende kongres Side 8-9 Jeg vil gøre en forskel Skadet på arbejde Side 3 Side 4 Side 6 kraft den 1. juli 2013. Loven om arbejdsmarkedsydelse et. Derfor kan der stadig

Læs mere

medlemmerne En tur i provokationskammeret afslører arbejdsbetinget astma og allergi Lige løn for samme arbejde!

medlemmerne En tur i provokationskammeret afslører arbejdsbetinget astma og allergi Lige løn for samme arbejde! FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2013 167 millioner kr. til medlemmerne 20 års kamp gav Elly én mio. kr. TEMA // side 6-14 Lige løn for samme arbejde! SIDE 15-17 En tur i provokationskammeret

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15

Side 6-7. Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 nr. 11/12 november 2007 Lønhop på Vestas Side 6-7 Gå ikke efter trofæerne Side 3 Alle bør overveje teknologiløft Side 4-5 Møllevinger sætter sving i Lolland Side 14-15 Tillidsrepræsentanter er nøglepersoner

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

H O V E D S T A D E N MARTS/2013

H O V E D S T A D E N MARTS/2013 H O V E D S T A D E N MARTS/2013 Vi er blevet snydt - Det værste er ikke, at vi er blevet snydt. Det værste er, at vi er blevet lokket til at snyde andre mennesker, siger de tre tidligere medarbejdere

Læs mere

Gate Gourmet Flyselskaberne har skruet ned for maden

Gate Gourmet Flyselskaberne har skruet ned for maden Kastrup Nr. 2 juni 2011 Efterlønnen er under angreb Se hvad det betyder for dig Læs mere side 7 R98 lukket Der blev sagt farvel med stil Læs mere på side 9 Uddannelsesdag i 3F Kastrup Pæn interesse for

Læs mere

grafisk bar nummer oktober 2010 1

grafisk bar nummer oktober 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 19. nummer oktober 2010 Den nye arbejdsmiljølov fire skarpe til Beskæftigelsesminister Inger Støjberg Den positive vej Det betaler sig, siger

Læs mere

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis Kastrup Nr. 1 marts 2010 Skraldemænd hader snevejr Vi er med Martin Roesen fra Renoflex på arbejde i sneen. Læs reportagen på side 4. Ordblinde 3F Kastrup vil gerne hjælpe flere ordblinde. Læs mere på

Læs mere

Arbejde eller pension

Arbejde eller pension Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Arbejde eller pension - processer på arbejdsmarkedet for SiDere August 2001 Finn Kenneth

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2

Kastrup Nr. 3 September 2008. Nordic Aero er gået konkurs. Mød tre medlemmer og hør, hvordan det er gået dem. Side 2 Kastrup Nr. 3 September 2008 Flybranchens nedtur koster arbejdspladser 1200 3F ere arbejder i SGS. Ledelsen har bebudet fyringer, men folkene er glade for arbejdspladsen. Læs mere på side 4. Nordic Aero

Læs mere

i itmk it, medie & kommunikation fagligt synspunkt Den organiserende fagforening På HK Danmarks kongres i oktober blev det vedtaget,

i itmk it, medie & kommunikation fagligt synspunkt Den organiserende fagforening På HK Danmarks kongres i oktober blev det vedtaget, hk privat it, medie & kommunikation fagligt synspunkt af Inge Meyer, formand i Branchesektion It, Medie & Kommunikation Den organiserende fagforening På HK Danmarks kongres i oktober blev det vedtaget,

Læs mere

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia

Glad hver morgen SYDJYLLAND. Sådan bliver du administrationsbachelor. Ny mand i spidsen for HK Sydjylland. Louise stortrives som voksenelev hos Nobia HK BLADET SYDJYLLAND 03I2012 Glad hver morgen Louise stortrives som voksenelev hos Nobia Sådan bliver du administrationsbachelor Ny mand i spidsen for HK Sydjylland Lederen - AF AFDELINgSFORMAND OLE KJÆR,

Læs mere

Brian Nielsen. tema: Løntjek. Oliver Twist: Lokalt. Fødevarearbejderen. Mælkemanden der blev Danmarks bedste bokser

Brian Nielsen. tema: Løntjek. Oliver Twist: Lokalt. Fødevarearbejderen. Mælkemanden der blev Danmarks bedste bokser MEDLEMSMAGASIN FOR FØDEVAREARBEJDERE Brian Nielsen Mælkemanden der blev Danmarks bedste bokser 32014 tema: Fødevarearbejderen 2014 Lokalt Vend bladet 5 sider fra din afdeling Løntjek Tre ud af fire har

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

31.500. per ulykke GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. - Sikkerhed er en god forretning. Mange veje til høj motivation

31.500. per ulykke GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE. - Sikkerhed er en god forretning. Mange veje til høj motivation GRAFISK MAGASINET OM ARBEJDSMILJØ I DEN GRAFISKE BRANCHE 31.500 per ulykke - Sikkerhed er en god forretning Mange veje til høj motivation Når kroppen gør ondt - Indsatsen mod muskelog skeletbesvær øges

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14

160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 03 // 2012 160 millioner kr. til medlemmerne TEMA side 6 14 Politikere fortryder fedtafgift Side 48 Tillidsmandssag på vej mod ARLA Side 4 FAGLIGT MAGASIN

Læs mere

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer

grafisk bar Storrumskontor! behov for større indsats 13. nummer marts 2009 1 Medlemmer grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 13. nummer marts 2009 Storrumskontor! Man vænner sig til begge dele Forebyg ulykker med EASY læs hvad du kan bruge værktøjet til og lav quizzen

Læs mere

EFTERLØN NALLERNE VÆK FRA VORES DANSKE HJEM FYLDT MED FARLIG GIFT. Tre ud af fire 3F ere siger nej til regeringens plan om at afskaffe efterlønnen.

EFTERLØN NALLERNE VÆK FRA VORES DANSKE HJEM FYLDT MED FARLIG GIFT. Tre ud af fire 3F ere siger nej til regeringens plan om at afskaffe efterlønnen. DANSKE HJEM FYLDT MED FARLIG GIFT NR. 1 14. JANUAR 2011 NALLERNE VÆK FRA VORES 30 sider om efterløn EFTERLØN Tre ud af fire 3F ere siger nej til regeringens plan om at afskaffe efterlønnen. JYTTE, 61:

Læs mere

Stormøde: Der må en kursændring til - side 18 OST. Nr. 3 - juni 2014. bladet

Stormøde: Der må en kursændring til - side 18 OST. Nr. 3 - juni 2014. bladet Stormøde: Der må en kursændring til - side 18 3 Nr. 3 - juni 2014 OST bladet Ondt i arbejdsmiljøet På pakkecentrene i Taulov (TLP) og Brøndby (BRC) er der kommet flere, tungere og også større og mere uhåndterlige

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten

OST. bladet. Irmavarer ud med Posten Store fredag - en udfordring i Odense - s. 27 5 Nr. 5 - december 2014 OST bladet Irmavarer ud med Posten Skal Post Danmark ikke bare sygne hen i takt med det faldende antal breve, skal der vækst til på

Læs mere

Kolding. Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4. Generalforsamlinger. Side 3 11-14 Side 6. Ordnede forhold.

Kolding. Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4. Generalforsamlinger. Side 3 11-14 Side 6. Ordnede forhold. Nr. 4/2013 Kolding Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4 Generalforsamlinger Kongressen 2013 Stafetten Side Side 3 11-14 Side 6 Syge kræver anstændighed Side 8 Velkommen i

Læs mere

Kastrup Nr. 3 September 2007

Kastrup Nr. 3 September 2007 Kastrup Nr. 3 September 2007 Hverdagen i Geodis Wilson, det tidligere TNT, spænder lige fra det helt afslappende til et voldsomt hæsblæsende tempo. Side 5 Ny topchef i CPH, Brian Petersen, giver sit bud

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere