Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune"

Transkript

1 Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December

2 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune... 4 Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation... 5 Ansvaret for kommunikation... 6 Direktionen...6 Centerchefer og ledere...7 Medarbejdere...8 Ansvar for kommunikation i tværgående projekter...8 Vores vigtigste målgrupper... 8 Borgerne i Hørsholm Kommune...9 Medarbejdere...9 Samarbejdspartnere Pressen Hvem udtaler sig til pressen? Vores kommunikationskanaler Hjemmesiden og Mit Hørsholm Medarbejderne Den nærmeste leder Intranettet PersonaleBladet Sådan måler vi kommunikation i Hørsholm Kommune Sammenhæng med andre aktiviteter og politikker Her får du hjælp

3 Forord Vi gør det bedre med god kommunikation Hørsholm Kommunes kommunikation gør en forskel for mere end mennesker! Borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Alle, der er i berøring med kommunen, er afhængige af, at vi kommunikerer godt. Vi kommunikerer dagligt på Hørsholm Kommunes vegne, og kommunikation er en del af den service, vi leverer. Derfor er det vigtigt med et fælles udgangspunkt for god kommunikation, og det er vigtigt, at vi er klædt på til opgaven. Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik er det fælles udgangspunkt, og den sætter retningen for, hvad vi forstår som god kommunikation - internt og eksternt. Kommunikationspolitikken er vores guide til at øge kvaliteten i vores kommunikation. Jeg tror, at med god kommunikation vil vores borgere opleve, at kvaliteten i vores service bliver øget betragteligt. Og det er vigtigt - ikke mindst set i lyset af, at vi er en driftsikker organisation, hvor vi hele tiden udvikler os og vores service. Venlig hilsen Jens-Jakob Jakobsen Kommunaldirektør 3

4 Introduktion En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik skal gøre det lettere for alle medarbejdere i kommunen at løse de daglige kommunikationsopgaver og bidrage til, at vi kommunikerer på samme høje niveau og i samme Hørsholm ånd. En fælles politik giver os et fælles udgangspunkt for al kommunikation. Vi har fem principper, som er styrende for måden, vi kommunikerer på: Vi er respektfulde Vi er rettidige Vi skaber sammenhæng Vi er professionelle Vi tør gå nye veje Kommunikationspolitikken udpeger også vores vigtigste kommunikationskanaler og målgrupper. Og den tydeliggør, hvem der i hverdagen har ansvaret for kommunikationsopgaver. En fælles politik er ikke et udtryk for, at al kommunikation fra Hørsholm Kommune sker på samme måde. Vi tager altid udgangspunkt i, hvem vi kommunikerer med og hvilken situation, vi er i. De enkelte arbejdssteders individuelle særpræg spiller en vigtig rolle. Og kommunikationen er afhængig af, om den foregår i børnehaven, på plejehjemmet eller andre steder i Hørsholm Kommune. Kommunikationen til og blandt medarbejderne skal på samme måde tage højde for forskelligheder. Få hjælp til dine kommunikationsopgaver Politikken giver retning på vores kommunikation og beskriver, hvordan vi ønsker at kommunikere i Hørsholm Kommune. Hvis du søger konkrete anvisninger, retningslinjer eller gode råd, skal du kigge på Hørsholm Kommunes intranet, hvor der ligger en række kommunikationsvejledninger, der kan hjælpe dig med dine konkrete udfordringer. 4

5 Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation I Hørsholm Kommune har vi en holdning til kommunikation. En holdning der kommer til udtryk i vores fem principper for god kommunikation. De fem principper er: Vi er respektfulde Vi er rettidige Vi skaber sammenhæng Vi er professionelle Vi tør gå nye veje Vi er respektfulde Den gode relation fremmer den gode kommunikation. At respektere borgeren, brugeren, medarbejderen, lederen eller hvem vi kommunikerer med, baner vejen for en ligeværdig dialog. Her ser vi den, vi taler med, og indretter vores kommunikation efter modtagerens vilkår, så budskabet når frem. Vi er rettidige Rettidig kommunikation opbygger tillid, troværdighed og forståelse. Kommunikation til tiden skaber handlerum, forebygger problemer og sparer tid og penge. Vi kommunikerer så tidligt, det er muligt under hensyn til lovgivning og ressourcer. Vi tænker kommunikation ind i alle aktiviteter og beslutninger og tilrettelægger kommunikationen, så modtagerne oplever, at den er aktuel, serviceorienteret og troværdig. Vi skaber sammenhæng Sammenhæng i kommunikationen skaber bedre mening for modtagerne. Hvad vi siger nu er i tråd med, hvad vi sagde før og leder frem til, hvad vi vil sige senere. Vi skaber også sammenhæng gennem vores fælles design og visuelle udtryk, som fortæller modtagerne, at det er Hørsholm Kommune, der er afsender. Alt sammen med udgangspunkt i vores aktuelle overordnede strategi, vores fælles værdisæt og organisationsfilosofien. Vi er professionelle Kommunikation er afgørende for, hvordan vores kerneydelse opleves. Internt såvel som eksternt. Derfor tager vi alle vores del af ansvaret for, at kommunikationen i Hørsholm Kommune er professionel. Det betyder, at vi målretter vores kommunikation, så den fører til de ønskede resultater samtidigt med, at den støtter Hørsholm Kommunes overordnede kommunikationsmål. Det betyder også, at vi løbende måler kvaliteten og effektiviteten af vores kommunikation, og at vi bruger målingerne til at blive endnu bedre. Vi tør gå nye veje Den mest effektive måde at kommunikere på kan være anderledes end den måde, vi gjorde det på sidst. Vi finder derfor gerne nye veje, hvis vi når målgruppen bedst på en særlig måde. Også selvom det kræver utraditionelle metoder, nye medier eller en anden timing. 5

6 De fem principper for god kommunikation tager afsæt i Hørsholm Kommunes værdier: Her ser vi dig Her tør vi gå nye veje Kommunikationspolitikken er dermed en rettesnor til at praktisere værdierne i kommunikationen. Udover de fem principper for kommunikation i og fra Hørsholm Kommune er reglerne og lovgivningen vedrørende ytringsfrihed og tavshedspligt altid gældende. (Grundlovens paragraf 77 og forvaltningslovens kapitel 18). Ansvaret for kommunikation I Hørsholm Kommune har vi den organisationsfilosofi, at vi styrer centralt og leder decentralt. Det betyder, at det daglige kommunikationsansvar ligger i de enkelte enheder. Direktionen Direktionens ansvar er at udstikke rammerne, så kommunikationen eksternt og internt er i tråd med kommunens udvikling og værdier at udarbejde en årlig kommunikationsstrategi at have et beredskab for kommunikationen i krisesituationer at stille kommunikationsuddannelse til rådighed Direktionen har det overordnede ansvar for, at Hørsholm Kommunes kommunikation er i tråd med kommunens kort- og langsigtede udvikling, vores værdier og kommunikationsprincipper. Direktionen udarbejder én gang årligt en kommunikationsstrategi, der fastlægger overordnede interne og eksterne budskaber og opdaterer eller justerer kommunikationspolitikken. Direktionen sikrer, at medarbejdere og ledere kan holde deres kommunikationskompetencer ved lige. Direktionen udarbejder efter behov kommunikationsberedskaber på særligt kritiske områder og leder kommunikationsindsatsen i krisesituationer. 6

7 Centerchefer og ledere Ledernes ansvar er at prioritere kommunikation som en integreret del af opgaveløsningen at diskutere med medarbejderne, hvordan kommunikationspolitikken kan efterleves at udarbejde lokale retningslinjer for kommunikationen, når arbejdsstedet har meget ekstern kommunikation at udarbejde en kommunikationsplan for længerevarende opgaver at sikre, at medarbejderne er klædt på til at løse kommunikationsopgaven Lederne er ansvarlige for, at det enkelte område efterlever kommunikationspolitikken og prioriterer kommunikation som en integreret del af opgaveløsningen. I centre og institutioner, hvor den eksterne kommunikation spiller en særlig rolle, skal der foreligge lokale retningslinjer. De skal tage udgangspunkt i Hørsholm Kommunes principper og opdateres mindst én gang årligt. Lederen kan hente hjælp til udformningen hos Hørsholm Kommunes kommunikationsteam. Når en leder står over for en kommunikationsopgave, der er kompleks eller længerevarende, skal lederen udforme en kommunikationsplan, der tager højde for målgrupper, budskaber, timing og medievalg. Lederen kan få hjælp til at vurdere behovet for en kommunikationsplan og til udformning af planen hos kommunens kommunikationsteam. Hvis lederen vurderer, at en begivenhed eller sag kan medføre væsentlig negativ omtale, skade på kommunens omdømme, eller hvis væsentlige økonomiske, juridiske eller andre afgørende forhold er på spil, skal lederen straks orientere direktionen. Direktionen vil derefter vurdere, hvordan den videre kommunikation skal håndteres. Gennem daglig ledelse og organisering af arbejdet sikrer lederen, at der er de nødvendige ressourcer til at løse kommunikationsopgaverne. Det gælder også den løbende opdatering af hjemmeside og intranet. Ansvaret for, at oplysningerne er korrekte og opdaterede, ligger hos lederen af arbejdsstedet, der også sikrer, at en medarbejder har rollen som webredaktør. Den enkelte leder er ansvarlig for, at alle medarbejdere har de kvalifikationer, der er nødvendige for at leve op til Hørsholm Kommunes kommunikationspolitik. 7

8 Medarbejdere Medarbejdernes ansvar er at medvirke aktivt til videndeling - både når det gælder viden, der har betydning for opgaveløsningen, og generelt at holde sig orienteret gennem de primære kommunikationskanaler intranet, hjemmeside, andre medarbejdere, nærmeste leder og PersonaleBladet Alle medarbejdere bidrager med viden og informationer i det omfang, det er af bred interesse for andre. Internt såvel som eksternt. Alle ansatte holder sig orienteret på kommunens intranet, hjemmeside og personaleblad og opsøger viden, som er nødvendig for at kunne udføre deres arbejde. Ansvar for kommunikation i tværgående projekter Projektlederens ansvar er at tilrettelægge kommunikationen i og fra projektet. Også i forbindelse med tværgående projekter er kommunikationspolitikken den overordnede ramme. Projektets styregruppe eller projektets ejere har ansvar for at prioritere kommunikation som en del af opgaveløsningen. Det er projektlederens ansvar at tilrettelægge kommunikationen i og fra projektet, så den følger kommunikationspolitikken og dens fem principper for god kommunikation. Vores vigtigste målgrupper Hørsholm Kommunes vigtigste målgrupper er: Borgerne i Hørsholm Kommune Medarbejderne Samarbejdspartnere Pressen Disse fire målgrupper har forskellige forventninger og krav til vores kommunikation. 8

9 Borgerne i Hørsholm Kommune Kommunens borgere er vores vigtigste målgruppe. Det er dem, vi er til for. Hørsholms borgere møder kommunen på mange måder. Som borger er man en del af det politiske liv og kommunens virke i øvrigt. Men man er også bruger af kommunens mange serviceydelser. Både som borger og bruger har man behov for - og forventninger til - vores kommunikation. Behov og forventninger som for eksempel udspringer af det, vi har defineret i vores serviceniveauer, eller som stammer fra lovgivningen. Det er en værdi i Hørsholm Kommune at blive opfattet som driftsikker og borgervenlig. Også i al kommunikation. Lige fra det personlige møde med borgere eller pårørende til det formelle brev, opslaget i lokalavisen eller til indretningen af vores bygninger. Vi kommunikerer, så det er til at forstå. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i borgernes og brugernes situation og forventninger og tilpasser sprog, indhold og valg af kommunikationskanal (medie). Vi er tilgængelige og lette at få i tale. Vores personlige betjening, direkte eller via telefon, mail eller brev, er respektfuld, imødekommende og effektiv og sker med borgeren i centrum. Gennem præcis og fyldestgørende information og direkte involvering og dialog med borgerne sikrer vi, at kommunens og den enkelte enheds udvikling sker i samklang med borgernes behov og forventninger. Det er vigtigt, at vi kender borgernes forventninger. Men endnu vigtigere er det at sikre, at vores borgere og brugere ved, hvad de kan forvente af os. På den måde kan vi skabe sammenhæng mellem det, borgerne forventer og det, vi leverer. Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation sætter rammen for, hvordan vi kommunikerer. Men det er op til dig med den enkelte borgers og brugers aktuelle forventninger i hverdagen at bruge de fem principper i din kommunikation. Yderligere inspiration og hjælp kan hentes i kommunikationsvejledningerne eller hos kommunikationsteamet. Medarbejdere Hørsholm Kommunes interne kommunikation bidrager til at give medarbejderne de bedste vilkår for at servicere kommunens borgere. Men alle medarbejdere har selv et ansvar for at opsøge den information eller viden, som vi har brug for i det daglige arbejde. Der er således et gensidigt ansvar for den interne kommunikation mellem ledelsen og medarbejderne. Kommunikationen via intranet og medarbejderblad sikrer, at viden og erfaringer er tilgængelige og giver forståelse for Hørsholm Kommunes aktuelle overordnede strategiske retning. Gennem disse medier får vi indsigt i andre kollegers arbejde i kommunen, og på den måde skaber vi en fælles identitet og kultur blandt de mange forskellige job og funktioner på kommunens arbejdspladser. 9

10 Respektfuld dialog og samarbejde skaber engagement, som medvirker til at gøre Hørsholm Kommune til en spændende og attraktiv arbejdsplads, som vi er stolte af. Den nærmeste leder er den væsentligste kommunikationskanal for kommunens medarbejdere. Alle ledere i Hørsholm Kommune har derfor et særligt ansvar for at kommunikationen i deres egen enhed lever op til Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation. Både indadtil og udadtil. En vigtig del af ledelsesopgaven består i rettidigt at formidle beslutninger videre til medarbejderne på en måde, der sikrer forståelse og engagement. Medarbejdere bliver informeret senest samtidigt med, at offentligheden bliver informeret ved beslutninger og begivenheder, der har væsentlig betydning for medarbejderne. Åbenhed om aktiviteter, der berører medarbejdere, skaber tryghed og modvirker rygtedannelse. Samarbejdspartnere Hørsholm Kommune har på mange områder forskellige samarbejdspartnere, som f.eks. leverandører af varer eller services, private og offentlige virksomheder og myndigheder, som kommunen kommunikerer med. Kommunikationen med disse samarbejdspartnere afspejler kommunens grundlæggende holdning til kommunikation, udtrykt i de fem principper for god kommunikation. I relationen med eksterne samarbejdspartnere lægger kommunen særlig vægt på at optræde respektfuldt, rettidigt og professionelt. På den måde er kommunikationen med til at fremme relationen med samarbejdspartnerne og sikre, at begge parters interesser tilgodeses. Pressen I Hørsholm Kommune er pressen en målgruppe, der samtidigt fungerer som en vigtig kanal, der når mange af vores øvrige målgrupper. Ikke mindst borgerne. Pressen er en vigtig relation, som vi ønsker at bevare og udbygge. Også når vi er udsat for kritik. Kommuner bliver altid dækket af de lokale medier, og Hørsholm Kommune er ingen undtagelse. Uanset om vi er aktive medspillere eller ej. Hvis vi ønsker indflydelse på det, der bliver skrevet, og hvis vi ønsker at give pressen mulighed for at skrive om det, vi selv mener understøtter Hørsholm Kommunes arbejde, må vi være aktive medspillere. Hørsholm Kommune har derfor løbende en åben og konstruktiv dialog med pressen, hvor vi stiller os til rådighed med udtalelser og baggrundsmaterialer. Gennem den tætte dialog med journalister sikrer vi, at de faktuelle oplysninger i artikler om Hørsholm Kommune er korrekte. Lokalaviserne i Nordsjælland, særligt lokalavisen Ugebladet og den regionale avis Frederiksborg Amts Avis, er vigtige målgrupper, fordi mange af Hørsholm Kommunes borgere og potentielle medarbejdere holder sig orienteret i de medier. Vi er ofte i kontakt med disse medier, sender jævnligt pressemeddelelser og holder pressemøder for Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis. I sager, hvor Hørsholm Kommune har en interesse i at komme bredere ud og/eller ligger op af en landsdækkende aktuel nyhedsstrøm, tager vi kontakt til ikke-lokale medier som for eksempel TV2Lorry, relevante fagblade, Danmarks Radio og de regionale redaktioner. 10

11 Hvem udtaler sig til pressen? I Hørsholm Kommune ønsker vi et professionelt samarbejde med pressen. Derfor har vi regler, der sikrer kvalitet og koordinering i pressearbejdet: Enhver leder og medarbejder i Hørsholm Kommune må udtale sig faktuelt inden for eget sagsområde i henhold til forvaltningsloven og reglerne om tavshedspligt (se mere i vejledningerne om ytringsfrihed og tavshedspligt.) Der er tale om en ret til at udtale sig. Ikke en pligt. Når pressen henvender sig, skal du som medarbejder altid orientere din nærmeste leder, før du udtaler dig. Det er lederens ansvar at vurdere, om der eventuelt er en anden medarbejder, der har bedre forudsætninger for at udtale sig. Som leder vurderer du, om det er dig eller en anden, der bør udtale sig i den konkrete sag. Din direktør bør altid orienteres, hvis du eller en medarbejder har udtalt sig til pressen. Vores kommunikationskanaler For at nå vores målgrupper, både internt og eksternt, bruger vi forskellige kommunikationskanaler. Det kan være annoncer i dagblade, intranettet, hjemmesiden, personalebladet, vores ledere, møder, bygninger og biler, brochurer, opslag, pressen, infoboards og telefon. Når vi vælger blandt kommunikationskanalerne, tager vi hensyn til kanalernes styrker og svagheder i forhold til at nå målgrupperne, at få budskabet igennem og time kommunikationen rigtigt. Vi prøver gerne nye kanaler eller anvender de kendte på en ny måde, hvis det fremmer kommunikationen. De fem vigtigste kanaler til at nå vores målgrupper: Hjemmesiden og Mit Hørsholm Medarbejderne Den nærmeste leder Intranettet Personalebladet Hjemmesiden og Mit Hørsholm Vores hjemmeside er sammen med selvbetjeningsportalen mithorsholm.dk borgernes primære indgang til Hørsholm Kommune og dermed også vores primære værktøjer til at nå borgerne. Her har vi et højt serviceniveau, idet vi er tilgængelige døgnet rundt med selvbetjening, service og information. 11

12 Kommunens hjemmeside og mithorsholm.dk får gradvist en mere central rolle i kontakten til borgerne i takt med de stigende krav til selvbetjeningsmuligheder og informationer. Det er afgørende for Hørsholm Kommunes serviceniveau og anseelse, at vi anvender webløsninger, der er tidssvarende, velfungerende og driftssikre, og at de opfylder konkrete behov for borgerne. Det er vores mål, at vores hjemmeside og mithorsholm.dk er af så høj kvalitet, at borgerne altid benytter hjemmesiden som primær indgang. Det stiller krav om, at indholdet er let tilgængeligt og opdateret. Medarbejderne Hørsholm Kommunes medarbejdere er én af de vigtigste kommunikationskanaler i dialogen med borgere og brugere. Det er medarbejderne, der gennem den mundtlige og skriftlige kommunikation fungerer som formidlere af de informationer, som kommunen udveksler med brugerne. Derfor bruger vi et klart, venligt og let forståeligt sprog, som passer til den aktuelle situation, til modtageren og til gældende lov. Den klare, venlige og letforståelige tone går igen i alle sammenhænge. Både i telefonsamtalen, ved det personlige møde, i brevet eller mailen. Alle medarbejdere, der er i direkte kontakt med borgere eller brugere, deltager løbende i kurser, der sikrer, at deres kommunikationskvalifikationer vedligeholdes og udvikles. Den nærmeste leder Ledere i Hørsholm Kommune har et særligt ansvar for, at kommunikationen i deres egen enhed lever op til Hørsholm Kommunes fem principper for god kommunikation. Både indadtil og udadtil. Medarbejderne i Hørsholm Kommune henter en meget væsentlig del af de informationer, de har brug for, fra deres nærmeste leder. Nærmeste leder sætter strategisk retning for arbejdsstedet, formidler holdninger og beslutninger, fungerer som sparringpartner og informerer om ressourcer, kvalitet og så videre. Nærmeste leder er den kommunikationskanal, hvorigennem Hørsholm Kommunes overordnede strategiske beslutninger og holdninger bliver formidlet. Lederen er også ansvarlig for, at Hørsholm Kommunes organisationsfilosofi, værdier, politikker og strategier bliver sat på dagsordenen og medvirker aktivt til, at overordnede budskaber gøres konkrete, så de bliver relevante og vedkommende i dagligdagen. Kommunikationsteamet og udviklingskonsulenter i Center for Udvikling og Digitalisering og afdelingen for udvikling og dokumentation (UDI) stiller værktøjer til rådighed. Intranettet Vi anvender Hørsholm Kommunes intranet til at sikre, at interne og eksterne nyheder og relevant viden og erfaring bliver delt mellem medarbejdere. Det er her, den mundtlige dialog med leder og kolleger bliver suppleret med nyheder, information, værktøjer og videndeling. Intranettet styrker en fælles Hørsholm Kommune kultur og formidler viden på tværs af fagområder og geografisk placering. 12

13 PersonaleBladet PersonaleBladet er talerør for alle ledere og medarbejdere i Hørsholm Kommune. Bladet udkommer tre gange årligt og tager vigtige emner op som for eksempel overordnede ledelsesmæssige beslutninger, aktuelle problemer og succes er. Og det formidler stoffet, så det bliver relevant, interessant og brugbart for Hørsholm Kommunes medarbejdere. Hvor intranettet bringer de aktuelle nyheder, bringer PersonaleBladet baggrund, uddybning og kommentarer. Både fra ledere og medarbejdere. Gennem for eksempel portrætter, temaer og behandling af aktuelle emner giver PersonaleBladet os indsigt i vores arbejdsopgaver og viser bredden i Hørsholm Kommunes serviceydelser. Bladet understøtter således vores fællesskab på tværs af vores mange forskellige jobs og arbejdssteder. PersonaleBladet kommer i dybden og er et supplement til den mundtlige kommunikation og kommunikationen på intranettet. Sådan måler vi kommunikation i Hørsholm Kommune Målinger giver os svaret på, om vi kommunikerer godt nok, og hvad vi kan forbedre. På den måde sikrer vi, at vi bruger vores ressourcer på den mest effektive måde. Vi måler særligt på, hvordan vi lykkes med vores kommunikation i forhold til de vigtigste målgrupper: Borgerne: Vi vil gerne kende kvaliteten af vores eksterne kommunikation og kende borgernes opfattelse af vores omdømme, service og evne til at kommunikere. Vi vil også gerne vide, hvad de synes om vores hjemmeside og selvbetjeningsløsninger på Internettet. Medarbejderne: Vi vil gerne kende kvaliteten af vores interne kommunikation og kommunikationens troværdighed, gennemslagskraft og relevans. Vi vil også gerne vide i hvilken udstrækning kommunikationspolitikken, herunder de fem principper for god kommunikation, bliver fulgt. Samarbejdspartnere: Vi vil gerne vide, i hvilken udstrækning kommunikationspolitikken, herunder de fem principper for god kommunikation, slår igennem over for vores samarbejdspartnere. Pressen: Vi vil gerne vide, i hvilket omfang vores budskaber trænger igennem i relevante medier, og hvordan de opfattes. I direktionens kommunikationsstrategi kan du læse om hvilke målemetoder, vi bruger til at måle indsatsen på og hvordan og hvornår. 13

14 Sammenhæng med andre aktiviteter og politikker Kommunikationspolitikken kan ikke stå alene. Der er en række andre politikker og retningslinjer, det kan være nødvendigt at kende til og bruge i bestemte sammenhænge. Det er for eksempel vores organisationsfilosofi og vores værdier. De danner sammen den overordnede ramme for vores måde at arbejde på i Hørsholm Kommune, og de skal altid følges. På en række andre områder er der udformet politikker eller lignende, som du som medarbejder kan bruge, når du skal tilrettelægge din kommunikation. Nedenfor er listet nogle af de vigtigste politikker og retningslinjer: Organisationsfilosofi (overliggeren for kommunikationspolitikken) Personalepolitik Digitaliseringsstrategi Webstrategi Kanalstrategi Her får du hjælp Intranettet Kommunikationsteamet i Center for Udvikling og Digitalisering Webteamet i Center for Udvikling og Digitalisering Personalebladets redaktion i Center for Udvikling og Digitalisering Kursuskataloget Hørsholm Kommune Center for Udvikling og Digitalisering Ådalsparkvej Hørsholm Telefon

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil

Kommunikationsstrategi. Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil Kommunikationsstrategi Værdibaseret Integreret Total Aktiv Ligetil indhold Kommunikationsstrategiens formål 2 Kommunikationsstrategiens principper 4 Fra ord til handling 8 Fokus på lederne 9 Borgere og

Læs mere

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen

Forsvarets Kommunikationspolitik. - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen - En fælles politik for alle myndigheder under Forsvarskommandoen Indhold 2 Forord ved forsvarschef, general Jesper Helsø... 3 1. En fælles politik for kommunikation... 4 - Vision - Principper for god

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament

1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament Kommunikationspolitik Dansk Firmaidrætsforbund Kommunikations Indholdsfortegnelse 1. Dansk Firmaidrætsforbunds værdifundament...1 2. Et samlet afsæt for bedre kommunikation...2 3. Firmaidrættens interessegrupper

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11

Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 Nedslag i Forsvarets kommunikation BILAG 1-11 ROSKILDE UNIVERSITET MASTER I PROFESSIONEL KOMMUNIKATION Masterafhandling maj 2014 Forfattere: Berit Carius Larsen Jens Lunde Vejleder: Karsten Pedersen Bilagsfortegnelse:

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005

KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005 KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNIKATION - STATUS 2004-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 KONKLUSION 5 INTERN KOMMUNIKATION 7 SÅDAN ARBEJDES DER MED INTERN KOMMUNIKATION 7 MEDARBEJDERNES TILFREDSHED MED DEN INTERNE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI

BORGERRÅDGIVERENS KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 3 FORMÅLET MED BORGERRÅDGIVEREN 3. Formålet med Borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og Københavns Kommune samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere