mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab"

Transkript

1 mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Kompendium 3 7. juni 2011 Kursusledere: Sofie Valbjørn og Margit Helle Thomsen

2 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Program for tredie kursusdag Kl Kursustema B) fortsat: Den sproglige udfordring i interkulturelle møder Første session: Vidensoplæg om sprogets betydning Sprogøvelse to-og-to Opsamling i plenum Kl Anden session: Vidensoplæg om sprogets betydning / fortsat Gruppeopgave: hvornår er sproget en barriere i jobudøvelsen, og hvordan kan vi i 2) mhtconsult 7. juni 2011

3 Man behersker et sprog, når man kan forelske sig, skælde ud og tage en uddannelse på sproget (Citat af Jørgen Gimbel, Danmarks Pædagogiske Universitet). Modersmål l Mellemsprog MålsprogM 3) mhtconsult 7. juni 2011

4 Europarådets fokus på flersprogethed: Vi er alle flersprogede fordi vi: Taler flere varianter af samme sprog og ofte flere forskellige sprog. Behersker disse sprog på forskellige niveauer på forskellige tidspunkter gennem livet. Bruger forskellige sprog og typer af sprog til forskellige mennesker i forskellige situationer om forskellige emner. Taler nogle sprog, skriver andre, læser og forstår i forskelligt omfang. Kan videreudvikle vores sprogtilegnelse og bruge kontakt mellem sprogene til mere sprogtilegnelse. 4) mhtconsult 7. juni 2011

5 Nogle teser om sprogets betydning Sproget er menneskets mest generelle og differentierede udtryksmiddel. Hvert ord er med til at forme en betydning og et personligt budskab eller respons. Sproget indeholder både en social, historisk og politisk dimension, der præger brugen af sproglige koder. Sproget formidler følelser og værdier, hvor tolkningen afhænger af modtagerens sprogkompetence. Tilegnelse af den sproglige kommunikationskompetence er derfor en kompleks og langvarig proces. Jobrelateret sproglæring stiller i praksis både krav til lytning, læsning, skrivning og tale. Sproglæring er en gensidig proces, hvor majoriteten også har brug for at være opmærksom på den kommunikative tilgang og brugen af kommunikative metoder. 5) mhtconsult 7. juni 2011

6 Sproglig høflighed også en del af den interkulturelle dialog Sproglig høflighed er forskellig fra kultur til kultur, og derfor kan tosprogede opfattes som uhøflige, hvis de ikke har kendskab til den danske kulturgrammatik : giv mig saltet! giv mig lige saltet! vil du give mig saltet? vil du være så venlig at give mig saltet? du ville vel ikke give mig saltet? 6) mhtconsult 7. juni 2011

7 Sproglige udfordringer kan blive forvekslet med manglende faglige færdigheder Jeg forstår ikke altid, hvad der bliver sagt. Jeg har svært ved udtalen, og det betyder, at jeg forstår mere, end jeg kan formulere. Men skolen har hjulpet mig til at lære meget mere dansk, end jeg kunne før (Interview med elev på særligt tilrettelagt grundforløb inden for sosu-området, 2007) 7) mhtconsult 7. juni 2011

8 Hvad kan forstyrre sproglæringen i dagligdagen? Nogle opmærksomhedspunkter Baggrundsstøj, hvor samtalen bliver forstyrret af andre samtaler og aktiviteter i baggrunden. Stress i situationen, hvor der bliver givet kollektive informationer i højt tempo, og miljøet er præget af travlhed og hektisk aktivitet. Indforståethed, hvor både ledelse og kolleger i praksis kommer til at udelukke en nytilkommen, der i forvejen har svært ved at opfange jargonen og de sproglige koder. En særlig lokal humor i det kollegiale fællesskab, hvor omgangstonen kan være præget af kærlig ironi eller sarkasme. (Inspireret af Laura Trojaborg: Sprogstøtte til tosprogede elever i praktik en guide til praktikvejledere, Sosu C, 2009) 8) mhtconsult 7. juni 2011

9 Hvad kan forstyrre sproglæringen i dagligdagen? Nogle opmærksomhedspunkter Overdreven omsorg, hvor ledelse og kolleger i god mening kommer til at patronisere og overbeskytte en ny, tosproget kollega, der herved hæmmes i at lære nyt og vise sine kompetencer. Sammenblanding af privatsnak og arbejdsrelateret snak, hvor det kan være vanskeligt for den tosprogede at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige budskaber og pointer. Mangel på direkte kobling mellem tale og handling, hvor det både på møder og i instruktioner kan være vanskeligt at følge abstrakte eller upræcise henvisninger, fx den dér Det er vigtigt at vise de redskaber, man refererer til. Udtale, hvor en forkert intonation hos den tosprogede kan sætte kommunikationen med både kolleger og borgere i stå og nødvendiggøre støtte fra kollegerne. 9) mhtconsult 7. juni 2011

10 Sproglæring via modersmål tilladt eller tabuiseret? Selv om vi fastholder, at vi er på en dansk arbejdsplads, kan det være en hjælp for nye kolleger eller praktikanter med nyere dansk som andetsprog, hvis der er andre på arbejdspladsen med samme modersmål. Dansk via modersmål er en anerkendt læringsmetode, 10) mhtconsult 7. juni 2011 som også kan bruges på arbejdspladsen i konkrete

11 Forståelse eller forvirring i samtalen Modspørgsmål er en metode til forståelsescheck Kollega A): Vil du være sød at give patienterne drikkevarer? Kollega B): Skal jeg stille drikkevarer i dagligstuen? Kollega A): Nej, stil drikkevarer ind på stuerne. Kollega B): Skal alle patienterne have drikkevarer på deres stuer? Kollega A): Ja, alle patienter skal have drikkevarer på deres stuer. 11) mhtconsult 7. juni 2011

12 Forståelse eller forvirring i samtalen Kollega A): Har du været inde hos Lilly med aftensmedicinen er du sikker på, at hun har husket at tage medicinen? Kollega B): Ja, Lilly bekommt Drogen Kollega A): 12) Jamen, har du kontrolleret, mhtconsult 7. juni 2011 at hun har taget medicinen her til

13 Session B5) Mindmapping i et interkulturelt perspektiv - at sætte centrale begreber i den rette bås A) A) Tyktarm B) B) Omsorg 13) mhtconsult 7. juni 2011

14 Session B5) Den klassiske forståelse af kommunikation Positionering verbalt Positionering verbalt Afsender Modtager Verbalt Sprogfagligt Nonverbalt Modtager Afsender Positionering nonverbalt Positionering nonverbalt 14) mhtconsult 7. juni 2011

15 Session B5) Det interkulturelle kommunikationsfelt Kulturel Kulturel selvforståelse selvforståelse Kulturel Kulturel selvforståelse selvforståelse Person Person A) A) Erfaringspositioner Erfaringspositioner Fixpunkter Verbalt Sprogfagligt Nonverbalt Erfaringspositioner Erfaringspositioner Person Person B) B) Kulturelle Kulturelle forforståelser forforståelser Kulturelle Kulturelle forforståelser forforståelser 15) mhtconsult 7. juni 2011

16 Session B5) Gruppeopgave Hvilke erfaringer har I omkring sproglige udfordringer? Vælg i gruppen 2-3 forskellige situationer, som viser, hvordan sproget har betydning for kommunikationen med enten borgere, patienter, pårørende og/eller kolleger. Det må meget gerne være situationer, som en eller flere af jer har oplevet i praksis. Beskriv situationerne og skriv stikord på plancher: -Hvilke situationer er der konkret tale om ( scenen )? -Hvem indgår i situationerne ( aktørerne )? -Hvad er den sproglige barriere ( dilemmaet ) i situationerne? -Hvilke konsekvenser har den sproglige barriere for jeres jobudførelse i situationerne? -Hvilke løsninger kunne der være på de sproglige udfordringer ( handlingen ) - har I konkrete idéer? 16) mhtconsult 7. juni 2011

17 Session B6) Mangfoldighed i arbejdsmiljøet Kommunikation og ansvar De forstår ikke det danske samfund og misforstår, for eksempel helt strejken. De tror, det er, fordi de er etniske eller ikke taler dansk, at de fratages noget hjælp. Men det er jo ikke vores ansvar. Vi skal jo ikke begynde at fortolke at det hér over for dem. Sådan er det danske samfund bare Citat fra evaluering af et mangfoldighedsforsøg inden for ældreplejen, 2008). 17) mhtconsult 7. juni 2011

18 Session B6) Mangfoldighed i arbejdsmiljøet Se på de 10 udsagn, der fremgår af kulturskemaet. Vurdér, om de enkelte udsagn passer på en eller eventuelt flere af de arbejdspladser, du har været på. Det er vigtigt, at du ikke tager udgangspunkt i dine egne holdninger, men alene svarer ud fra arbejdspladsens omgangsform. Sæt kryds i ja, hvis udsagnene passer rigtigt godt på din arbejdsplads. Sæt kryds i nej, hvis du er meget i tvivl. Fortæl på skift i plenum, hvad der ligger til grund for jeres vurderinger af arbejdspladsens kultur- og mangfoldighedsprofil. Diskutér i plenum, hvilke muligheder og barrierer der er for et positivt og anerkendende kulturmøde i jeres arbejdsmiljøer ud fra skemaet. 18) mhtconsult 7. juni 2011

19 1. Mangfoldighedsprofil Session B6) Mangfoldighed i arbejdsmiljøet 1. Arbejdspladsen har endnu ikke sat etnisk ligestilling og mangfoldighed påp den personalepolitiske dagsorden. Hidtil har både b ledelse og medarbejdere været v modstandere af, at nydanskere skal have en særlig s behandling påp bekostning af danskere. 2. Mangfoldighedsprofil 2. Arbejdspladsen er opmærksom påp behovet for, at virksomhederne også er med til at styrke nydanskeres integration påp arbejdsmarkedet. Men der er sås mange emner, der har høj h j prioritet påp den personalepolitiske dagsorden, og det er svært at overskue, hvordan arbejdspladsen kan komme i gang med en mangfoldighedsstrategi. 3. Mangfoldighedsprofil 3. Arbejdspladsen er godt påp vej til at indføre en mangfoldighedsstrategi og arbejder målrettet m påp at skabe sig et image som en arbejdsplads, hvor både b ledelse og medarbejdere støtter tter nydanskeres integration påp arbejdsmarkedet. Arbejdspladsen er indstillet påp at gennemføre de ændringer i både rekrutteringen, arbejdsorganiseringen og arbejdspladskulturen,, som en mangfoldighedsstrategi vil kræve. 19) mhtconsult 7. juni 2011

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb

HVAD ER KULTUR VÆRDIER DT1 TEORI METODE PRAKSIS. Kort sagt. Ali skal være chauffør for sin mor. Det beskrivende kulturbegreb Kort sagt Der findes flere forskellige definitioner på kulturbegrebet, men kultur kan overordnet forklares med det beskrivende eller det komplekse kulturbegreb. Det er vigtigt at få afklaret forforståelsen

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra

Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra Kulturmødet, dilemmaer og udfordringer afhængig af hvilken kultur man kommer fra v. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Baggrund / erfaringer Forskning i sundhed blandt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6

Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Formål... 5 Problemformulering... 5 Metode... 6 Begrebsafklaring... 7 Tosprogethed... 7 Stilladsering og zonen for nærmeste udvikling... 7 Deltagelsesmuligheder...

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis

Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Pædagogiske læreplaner mål, teori og praksis Af Carlo Grevy, UC Syd Siden august 2004 har alle dagtilbud skullet udforme pædagogiske læreplaner. I dagtilbudene har man landet over siden arbejdet med opgaven,

Læs mere