Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned."

Transkript

1 Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere og fagforeninger i den offentlige sektor og finanssektoren og udtrykker, hvad parterne er enige om som god praksis og minimumsstandard. Artiklen er en god gengivelse af Friedrich Glasls klassiske artikel om konflikttrappen og indeholder mange gode råd til både aktører, leder og kollega. Supplerende vil jeg anbefale, at tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant inddrages. Og jeg anbefaler at ekstern hjælp inddrages førend man er i det røde felt. Det er meget meget sværere at trappe ned end op. Og det koster dyrt i trivsel, status og effektivitet, hvis man er først er røget op i det røde felt Jeg har uddybet det konfliktnedtrappende perspektiv i artiklen Konfliktnedtrapning som beskriver såkaldt ikke-voldelig kommunikation.

2 Grøn konflikt - fokus på sagen Det første trin på trappen er en uoverensstemmelse, som er en positiv konflikt. Vi er uenige om noget, men vi løser situationen hurtigt og konstruktivt, fordi vi bevarer fokus på sagen og ikke drager den andens person ind i billedet. Uoverensstemmelser kan være positive Vi er forskellige og ind i mellem bliver vi uenige om en sag. Det kan være spørgsmål eller beslutninger, som vi har forskellige opfattelser af. Fx: Hvordan skal vi løse en bestemt arbejdsopgave? Hvad skal vi bruge vores personalemøder til? Uenighederne er som udgangspunkt positive, fordi de gør os klogere på hinanden, og fordi de kan være med til at skabe en positiv udvikling på arbejdspladsen. Som regel løser vi hurtigt uenighederne, uden at vi skader relationen til andre. Vi udveksler synspunkter, lytter til hinanden og skifter mening, hvis andres argumenter er bedre end vores egne. Der er plads til at være uenige og tage en god diskussion. Hvis konflikten bliver her på trinet bevarer vi den positive relation, og vi bruger vores forskelligheder konstruktivt.

3 Grøn konflikt - Hvad kan jeg gøre? Vi kan ikke undgå uoverensstemmelser i hverdagen på arbejdet. Men vi kan undgå, at en situation eskalerer og bliver til en skadelig konflikt. Ofte kan vi selv finde en løsning uden hjælp fra andre. Her er nogle tips til, hvad du som part, kollega og leder kan gøre for at bevare en konstruktiv dialog på arbejdspladsen. Hvad kan jeg gøre som part? Bevar fokus på sagen Tal med den anden med det samme eller hurtigst muligt Tal i jeg-form frem for i du-form. Fx Jeg oplever at eller Jeg kunne godt ønske mig Lyt til den anden og prøv at forstå, hvad der er vigtigt for ham/hende Undersøg nysgerrigt den andens holdninger og opfattelser ved at stille åbne spørgsmål. Fx Når du siger sådan, skal jeg så forstå det på den måde at? Vær med til at undersøge løsninger, som I begge kan være tilfredse med Vær villig til at ændre standpunkt. Hvad kan jeg gøre som kollega? Som regel er det ikke nødvendigt, at du involverer dig direkte i uoverensstemmelsen men hvis du er i tvivl så spørg parterne, om de har brug for din hjælp Hjælp evt. parterne til at tale direkte med hinanden Afvis at tale med den ene part om den anden Lad parterne selv fortælle andre om deres uoverensstemmelse Hvad kan jeg gøre som leder? Tag løbende pulsen på dine medarbejderes trivsel og samarbejde. Drøft åbent med dem, hvordan arbejdet fungerer. Gå foran med et godt eksempel og håndter selv uoverensstemmelser på en konstruktiv måde. Giv plads til forskellighed i medarbejdergruppen Forebyg stress og korte lunter ved at organisere arbejdet hensigtsmæssigt. Fx ved at skabe klare rammer, hjælpe med at prioritere arbejdet og give medarbejderne mulighed for indflydelse. Tag ansvar for at skabe en forebyggende kultur på arbejdspladsen. Tag initiativ til en fælles dialog om hvordan konflikter mest optimalt håndteres på arbejdspladsen. Tag fx emnet op på et personalemøde og lav i fællesskab nogle generelle spilleregler.

4 Gul konflikt - fokus på personen De næste tre trin på trappen er personificering, problemet vokser og samtale opgives. Det er den gule konflikt. Fokus skifter fra sagen til personen, og fokus bliver i højere og højere grad den andens negative egenskaber. Personificering det er den andens skyld På dette trin begynder vi at se den anden i et negativt lys. Vi går efter manden i stedet for bolden, og det er helt sikkert den anden, der er skyld i problemet! Du tømmer da heller aldrig opvaskemaskinen!. Her skal den gule alarmklokke ringe. På dette trin ændrer en harmløs uoverensstemmelse karakter og bliver til en skadelig konflikt. Problemet vokser der er meget i vejen Nu dukker nye problemer op. Eller gamle konflikter, der ikke er blevet afsluttet eller bearbejdet kommer igen op til overfladen. Vi husker tidligere fejl, den anden har begået og lukker spydige bemærkninger ud mellem sidebenene. Du er da også altid så sur!. Samtale reduceres det nytter jo alligevel ikke noget Det oprindelige problem og hvordan det hele begyndte, er nu stort set glemt. Vi er så påvirkede af negative tanker om den anden, at vores synsfelt indsnævres, og vi har svært ved at lytte til hinanden. Vi begynder at undgå at tale sammen, for det nytter jo alligevel ikke noget - den anden hører jo ikke efter! I stedet for begynder vi at kommunikere med handlinger og kropssprog går forbi hinanden uden at hilse, vender øjne osv. Vi begynder at tale om hinanden frem for med hinanden. Alliancer og kliker begynder så småt at dannes. Dette trin er et vigtigt signal til at stoppe op. Hvis konflikten optrappes yderligere kan der ske så meget skade i relationen mellem kolleger og/eller ledelse, at de involverede får smertelige ar og arbejdsmiljøet drænes for energi.

5 Gul konflikt - Hvad kan jeg gøre? Når konflikten ændrer fokus fra sag til person, bliver det hurtigt svært selv at løse konflikten. Kommunikationen er præget af misforståelser og opgives måske helt til sidst. Det kan derfor være en god idé hurtigt at søge hjælp hos en kollega eller en leder. Her er nogle tips til, hvordan du som part, kollega og leder kan håndtere en konflikt, der befinder sig i den gule konflikt. Hvad kan jeg gøre som part? Forsøg at gå tilbage til sagen og at holde den anden til sagen! Tal med den anden i stedet for om den anden Accepter den andens forsøg på at løse konflikten Forlad tanken om den andens skyld og formuler i stedet din egne ønsker og håb. Jeg kunne godt ønske mig, at Forsøg at genfinde nysgerrigheden og interessen for den andens synspunkter og oplevelser Ræk en hånd ud og forsøg at genoptage kontakten, hvis I har opgivet at tale sammen Søg evt. råd eller hjælp hos en kollega, ven eller leder Lad evt. en kollega eller leder formidle samtalen, så du bedre kan lytte til og forstå, hvad den anden siger Hvad kan jeg gøre som kollega? Vend ikke det blinde øje til andres konflikter du kan være en stor hjælp til at afhjælpe konflikten Tilbyd din hjælp til kolleger, der kunne have brug for din hjælp Vær støttende uden at tage parti eller bagatellisere problemet! Gør det klart, hvad du kan hjælpe med, og hvad du ikke kan hjælpe med og hvordan du vil håndtere spørgsmålet om fortrolighed Hjælp dine kolleger med at blive klogere på situationen og deres handlemuligheder ved at stille åbne spørgsmål. Fx Hvad er vigtigt for dig i denne situation? eller Hvad tror du, der er vigtigt for den anden?. Hjælp parterne med at tale sammen, så de bedre kan forstå og lytte til hinanden. Gå til din leder, hvis du ikke selv magter opgaven fortæl parterne, hvad du vil gøre

6 Hvad kan jeg gøre som leder? Vær ikke bange for at gribe ind og tilbyde din hjælp Indkald parterne til et møde fortæl parterne hvad mødet går ud på, så de er forberedt Hjælp parterne med at tale sammen, så de bedre kan forstå og lytte til hinanden. Gør det klart, hvad du som leder kan hjælpe med, og hvad du ikke kan hjælpe med og hvordan du vil håndtere spørgsmålet om fortrolighed Hjælp parterne med at blive klogere på situationen og deres handlemuligheder ved at stille åbne spørgsmål. Fx Hvad er vigtigt for dig i denne situation? eller Hvad tror du, der er vigtigt for den anden?. Vær støttende uden at tage parti eller bagatellisere problemet! Overvej, om der er noget, du selv kan gøre på det organisatoriske plan, for at nedtrappe konflikten. Kig fx på rammerne for arbejdet Giv tid til at parterne selv kan tage ansvaret for at finde en løsning, som de begge er tilfredse med Check om parterne har brug for hjælp til de næste trin Følg op efterfølgende - spørg parterne hvordan det går

7 Rød konflikt - fokus på krigsførelse De sidste tre trin på trappen er fjendebilleder, åben fjendtlighed og polarisering. Det er den røde konflikt. Konflikten bliver til krigsførelse, hvor vi retter anklager og destruktive angreb mod hinanden. Den oprindelige sag er glemt. Fjendebilleder hvor er du åndssvag Vi har helt opgivet at tale sammen. Det oprindelige problem er fuldstændig glemt og er blevet erstattet af et sort-hvidt verdensbillede. Målet er at få ret og vinde over den anden. Vi drages af konflikten og al vores energi bruges på at få den anden til at undskylde eller overgive sig. Han/hun har selv været ude om det!. Han/hun fortjener ikke bedre! Åben fjendtlighed i vredens vold På dette trin ser vi ikke længere den anden part som et menneske. Vi skrider derfor til åbne, fjendtlige handlinger som fx at fyre sårende og nedgørende bemærkninger af: Du kan da heller aldrig finde ud af noget!. Der er heller ikke længere plads til neutrale eller tilbageholdende parter man er enten med eller imod. Vi bruger derfor stor energi på at hverve alliancepartnere. Er det mig, der er helt galt på den? eller Synes du ikke, at det er for galt?. Målet i denne fase er utvetydigt at skade den anden. Polarisering der er ikke plads til os begge Konflikten har nu udviklet sig så vidt, at vi ikke længere kan være i samme rum eller måske endda ikke på samme arbejdsplads! Det er her medarbejdere bliver afskediget eller overflyttet til en anden afdeling. Selvom vi bryder med hinanden, kan det stadig ske, at vi kæmper videre mod hinanden på afstand.

8 Rød konflikt - Hvad kan jeg gøre? Når konflikter bliver til fjendtlighed og åben krigsførelse, er det afgørende, at en tredjepart involveres i form af en mægler. Relationen er nu så beskadiget, at det ikke længere er muligt selv at løse konflikten. Her er nogle tips til, hvordan du som part, kollega og leder kan håndtere en konflikt, der befinder sig i den røde zone. Hvad kan jeg gøre som part? Indvilg i en våbenhvile, hvor du og den anden part deltager i en mæglingsproces Prøv at tænke på mægleren som en upartisk hjælper og læg din skepsis i baggrunden Forlad tanken om den andens skyld og formuler i stedet dine egne ønsker og håb. Jeg kunne godt tænke mig, at Vær opmærksom på, hvordan konflikten påvirker hele arbejdspladsen og ikke blot dig og den anden part Hvad kan jeg gøre som kollega? Støt dine kolleger men vær opmærksom på ikke at blive alliancepartner! Gør det klart over for dine kolleger, hvad du kan hjælpe med, og hvad du ikke kan hjælpe med og hvordan du vil håndtere spørgsmålet om fortrolighed Vær ikke passiv tilskuer til hånlige bemærkninger og andre åbne angreb sig fra, tilbyd din hjælp og foreslå dine kolleger at gå til jeres leder for at få hjælp Gør din leder opmærksom på konflikten og dens virkninger på arbejdspladsen fortæl parterne, at du vil involvere jeres leder og hvad du vil sige til ham/hende Hvad kan jeg gøre som leder? Få parterne til at indvilge i en mæglingsproces brug evt. din formelle magt til at bringe parterne sammen. Søg hjælp hos eksterne konsulenter eller autoriserede arbejdsmiljørådgivere Overvej om parterne skal adskilles ved en omplacering eller omorganisering af arbejdet Overvej hvad de øvrige medarbejdere skal orienteres om og involveres i sagen

Hvis konflikten trapper op

Hvis konflikten trapper op TEMA Ledelse Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning Til lederen med personaleansvar 2 Hvis konflikten trapper op Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige.

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Få styr på konflikterne

Få styr på konflikterne Få styr på konflikterne Af Lis Lyngbjerg Steffensen, journalist Foto Lars Bahl Uenighed og konflikter er ofte en del af dagligdagen som ergoterapeut. Måske er kollegaen vredladen, chefen konfliktsky eller

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikter og løsninger For at en konflikt kan løses, må der arbejdes med både sag og relation. Der må findes en aftale, som alle

Konflikthåndtering. Konflikter og løsninger For at en konflikt kan løses, må der arbejdes med både sag og relation. Der må findes en aftale, som alle Konflikthåndtering Vores leder er konfliktsky! Det er bare for meget! Hvordan tackler jeg en illoyal medarbejder? Magtkampene i ledergruppen tager livet af mig? Der er bare nogle mennesker, der er besværlige.

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning Forebyg konflikter og vold Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner Undervisning & Forskning Indhold 4 Hvad er konflikter og vold? 6 Trap konflikter ned 8 Det kan I gøre 10 Få alle med

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

3. Praktisk konflikthåndtering

3. Praktisk konflikthåndtering 3. Praktisk konflikthåndtering Dette kapitel gennemgår nogle af udviklingsprojektets overvejelser i forbindelse med konfliktforståelse og de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i en hverdag

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

GRIB KONFLIKTEN. om konstruktiv konflikthåndtering i skolen

GRIB KONFLIKTEN. om konstruktiv konflikthåndtering i skolen GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen GRIB KONFLIKTEN GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for Konfliktløsning

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

Grib konflikten... - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Colourbox

Grib konflikten... - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen. Colourbox Grib konflikten... - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen Colourbox GRIB KONFLIKTEN GRIB KONFLIKTEN om konstruktiv konflikthåndtering i skolen Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om konflikter Kendetegn og opfattelser Konflikter er uoverensstemmelser der giver spændinger i og mellem mennesker Konflikter skaber mulighed for udvikling - og skaber risiko for indvikling Konflikter

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere