ens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?"

Transkript

1 ens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik og Aarhus Universitet. Vi undersøger, hvordan der arbejdes med innovation i den offentlige sektor, og hvad det skaber af værdi. Den nye viden kan gøre det lettere for din arbejdsplads at lære af andre. Du bidrager ved at udfylde dette spørgeskema. Du er velkommen til at videresende denne , hvis der er en anden, som ved mere om arbejdspladsens eventuelle arbejde med innovation. Med innovation mener vi: at gøre noget nyt, der forbedrer arbejdspladsens aktiviteter og resultater. Vi er ligeså interesserede i jeres svar, hvis I ikke arbejder med innovation på arbejdspladsen. SÅDAN GØR DU: Gå ind på linket: «uns_url» Vi vil gerne bede om dit svar senest mandag den 17. november Det tager mellem 5 og 15 minutter at svare på spørgeskemaet, afhængig af dine svar. Resultaterne offentliggøres i foråret Fortrolighed Danmarks Statistik står inde for, at dine svar er fortrolige. Resultaterne bruges på en måde, hvor ingen kan se, hvad den enkelte har svaret. Har du spørgsmål til indholdet i spørgeskemaet, kan du kontakte lektor Carter Bloch, Center for forskningsanalyse, på eller ringe på Har du praktiske spørgsmål til udfyldelsen af spørgeskemaet, kan du kontakte Danmarks Statistik på (oplys adgangskode «resp_id1») eller ringe på telefon Vi håber, du vil hjælpe os med besvarelsen. Med venlig hilsen Peter Linde Chef for Interviewservice Danmarks Statistik 1

2 Ved klik på linket i mailen ovenfor åbnes selve spørgeskemaet: Spørgeskemaet retter sig til nedenstående arbejdsplads. Bemærk: Du skal alene besvare spørgsmålene for denne arbejdsplads og ikke for eventuelt under- eller overliggende institutioner eller enheder. Arbejdspladsens navn: (FORTRYKT) Ifølge Erhvervsregisteret var der (FORTRYKT) ansatte på arbejdspladsen i gennemsnit i Skriv venligst det korrekte antal ansatte, hvis dette afviger væsentligt fra det opgjorte. Ellers lad feltet stå tomt. Besvarelsen er gennemført af (Sæt kun ét kryds) 1) Øverste leder for (FORTRYKT)... 2) En anden personaleleder... 3) En anden medarbejder, som ikke er personaleleder... 4) Flere personer i fællesskab... 5) Spørgeskemaet er sendt til en anden arbejdsplads end den, der er oplyst ovenfor... Hvis 5, afsluttes undersøgelsen: Der er ikke flere spørgsmål, vi undskylder ulejligheden! 2

3 Målgrupper og opgaver Q1 Vores arbejdsplads indsats retter sig (Sæt kun ét kryds) 1) mest mod borgere og/eller virksomheder... 2) mest mod andre dele af den offentlige sektor... 3) nogenlunde ligeligt mod borgere/virksomheder og mod andre dele af den offentlige sektor... Q2 Træffer jeres arbejdsplads myndighedsafgørelser i forhold til borgere eller virksomheder? Myndighedsafgørelserne behøver ikke at være det eneste eller det væsentligste, arbejdspladsen laver. Ja Nej Ved ikke Innovation Der er forskellige måder at definere innovation på. I dette spørgeskema er en innovation en ny eller væsentligt ændret måde at forbedre arbejdspladsens aktiviteter og resultater på. Innovationer kan være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser og produkter, arbejdsprocesser, måder at organisere arbejdet på og måder at kommunikere med omverdenen på. Innovationerne skal være nye for arbejdspladsen selv, men kan være brugt før af andre eller udviklet af andre. Innovationerne skal være taget i brug i perioden , men arbejdet kan godt være igangsat før. Medtag ikke mindre ændringer, som ikke har ført til forbedringer i aktiviteterne og resultaterne for din arbejdsplads. Tænk både på de innovationer, som arbejdspladsen selv har fundet på og de innovationer, der følger af andres krav eller idéer til arbejdspladsen. Q3 Har jeres arbejdsplads i perioden indført Ja Nej Ved ikke 1) nye eller væsentligt ændrede produkter?... 2) nye eller væsentligt ændrede serviceydelser?... 3) nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på? ) nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på? ) Ingen innovation er taget i brug, men udviklingen af innovationer er / har været i gang i perioden (hvis ja til 1, 2, 3 eller 4 gå til Q4 [Arbejdspladsens innovation]) (Hvis ja til 5 og ikke ja til 1, 2, 3 eller 4 gå til Q 19 [Innovation under udvikling]) (Hvis nej og/eller ved ikke til alle gå til Q 21 [Organisationskultur]) 3

4 Arbejdspladsens innovation Q4 Giv venligst en kort beskrivelse af den seneste innovation, som arbejdspladsen har gennemført i perioden (hvis mere end ét ja i 1, 2, 3 eller 4 i Q3 (Dvs. flere typer innovation) gå til Q5 nedenfor. Ellers gå til Q6) De næste spørgsmål handler om arbejdspladsens senest gennemførte innovation, som du har beskrevet ovenfor. Q5 Hvilken type(r) innovation er din arbejdsplads seneste innovation? 1) Nye eller væsentligt ændrede produkter?... 2) Nye eller væsentligt ændrede serviceydelser?... 3) Nye eller væsentligt ændrede processer eller måder at organisere arbejdet på? 4) Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på?... 4

5 Q6 For den seneste innovation var a) Jeres arbejdsplads den første til at udvikle og (Sæt kun ét kryds) indføre (så vidt I ved)... b) Innovationen inspireret af andres løsninger, men tilpasset væsentligt til jeres arbejdsplads... c) Innovationen i vidt omfang en kopi af andres løsninger.... d) Ved ikke... Q7 Hvem eller hvad førte primært til, at I igangsatte den seneste innovation på din arbejdsplads? Sæt op til 3 krydser ved de væsentligste faktorer. 1) Medarbejdere på din arbejdsplads... 2) Ledere på din arbejdsplads... 3) Borgere... 4) Private virksomheder... 5) Arbejdspladsens nærmeste politiske ledelse... 6) Frivillige foreninger / organisationer... 7) Videregående uddannelses- eller forskningsinstitutioner... 8) Ny lovgivning eller andre nationale politiske krav... 9) Ny teknologi... 10) Innovation eller andre aktiviteter hos andre offentlige arbejdspladser (undtagen uddannelses- og forskningsinstitutioner)... 11) Økonomisk pres på arbejdspladsen... 12) Andet... 13) Ved ikke... Q8 Hvilken anden faktor førte til at I igangsatte? (beskriv venligst) 5

6 Q8 Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende under udviklingen af den seneste innovation? Q8 - i den version, som respondenter ansat i den kommunale sektor modtager. 1) Andre kommunale arbejdspladser i vores kommune... 2) Kommunale arbejdspladser uden for vores kommune... 3) Statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner).. 4) Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner... 5) Regionale arbejdspladser... 6) Borgere... 7) Frivillige foreninger / organisationer... 8) Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller øvrige private samarbejdspartnere)... 9) Nej, intet samarbejde om med andre uden for vores arbejdsplads... Q8 i den version, som respondenter ansat i den regionale sektor modtager 1) Andre regionale arbejdspladser i vores region... 2) Regionale arbejdspladser uden for vores region... 3) Statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner).. 4) Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner... 5) Kommunale arbejdspladser... 6) Borgere... 7) Frivillige foreninger / organisationer... 8) Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller private samarbejdspartnere)... 9) Nej, intet samarbejde om med andre uden for vores arbejdsplads... Q8 i den version, som respondenter ansat i den statslige sektor modtager 1) Andre statslige arbejdspladser inden for det ministerområde, som vi tilhører... 2) Øvrige statslige arbejdspladser (undtagen videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner).. 3) Videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsinstitutioner... 4) Regionale arbejdspladser... 5) Kommunale arbejdspladser... 6) Borgere... 7) Frivillige foreninger / organisationer... 8) Private virksomheder (fx konsulenter, leverandører og/eller private samarbejdspartnere)... 9) Nej, intet samarbejde om med andre uden for vores arbejdsplads... 6

7 Q9 Hvordan forløb processen ved den seneste innovation? Ja Nej Ikke Ved relevant ikke 1) Var formålet med fastlagt på forhånd?... 1) Selvom formålet var fastlagt på forhånd, ændrede formålet sig undervejs?... 3) Var processen planlagt på forhånd?... 4) Selvom processen var planlagt på forhånd, blev processen så væsentligt anderledes i praksis? 5) Blev anvendelsen af en anden end forventet?... 6) Har I gjort noget aktivt for at sprede, så andre kan genbruge jeres løsninger? Q10 Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation? 1) Forbedret kvalitet 2) Forøget effektivitet (fx samme resultater med færre ressourcer) 3) Forøget medarbejdertilfredshed 4) Borgerne har opnået større indsigt i eller indflydelse på vores opgaveløsning 5) Andet 6) Ved ikke Q11 Hvilken anden form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation? (beskriv venligst) Q12 Har jeres arbejdsplads evalueret den seneste innovation? 1) Ja, vi har selv evalueret... 2) Ja, vi har fået ekstern bistand (fx af konsulenter eller forskere) til at evaluere... 3) Nej, men vi har planlagt at evaluere eller er i gang med at evaluere... 4) Nej... 5) Ved ikke... (hvis 3, 4 eller 5 i Q12 [gå til Q17]) (Hvis 1 og/eller 2 i Q12 [gå til Q13]) Q13 Angiv venligst om evalueringen af den seneste innovation omfatter 1) Undersøgelse(r) blandt borgere og/eller virksomheder... 2) Undersøgelse(r) blandt offentlige arbejdspladser, som jeres opgaveløsning retter sig mod.... 3) Undersøgelse(r) blandt medarbejdere... 4) Arbejdspladsens egne faglige vurderinger... 5) Test af om opstillede mål for er indfriet... 6) Andet... 7

8 Q14 Hvilket andet er omfattet af evalueringen? (beskriv venligst) Q15 Hvad var de(t) vigtigste formål med evalueringen? 1) Bedre at kunne styre innovationsprocessen undervejs (fx midtvejsevaluering)... 2) At undersøge om har opfyldt sit formål... 3) At skabe læring som kan forbedre vores indsats fremover... 4) At dokumentere værdien af i forhold til beslutningstagere... 5) At stille vores erfaringer til rådighed for andre... 6) Andet... Q16 Hvilket andet formål? (beskriv venligst) Evaluering Q17 Tænk konkret på den seneste innovation på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede? Fremmede i høj grad Fremmede i nogen grad Hæmmede i nogen grad Hæmmede i høj grad Ikke relevant Ved ikke 1) Vores fokus på sikker drift 2) Den måde vi håndterer fejl på 3) Den måde vi samarbejder på tværs af arbejdspladsen på 4) Ny teknologi 5) Begrænsede økonomiske ressourcer 6) Den måde medarbejderne medvirker på 7) Den måde borgere medvirker på 8) Den måde private virksomheder medvirker på 9) Vores nærmeste politiske ledelse 10) Love og nationalt fastsatte politiske krav 11) Andet Q18 Hvilket andet har fremmet/hæmmet? (beskriv venligst) 8

9 Innovation under udvikling Q19 Tænk konkret på det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationsprocessen? Fremmede i høj grad Fremmede i nogen grad Hæmmede i nogen grad Hæmmede i høj grad Ikke relevant Ved ikke 1) Vores fokus på sikker drift 2) Den måde vi håndterer fejl på 3) Den måde vi samarbejder på tværs af arbejdspladsen på 4) Ny teknologi 5) Begrænsede økonomiske ressourcer 6) Den måde medarbejderne medvirker på 7) Den måde borgere medvirker på 8) Den måde private virksomheder medvirker på 9) Vores nærmeste politiske ledelse 10) Love og nationalt fastsatte politiske krav 11) Andet Q20 Hvilket andet har fremmet/hæmmet? (beskriv venligst) 9

10 Organisationskultur Q21 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads? Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt ueni g Ikke relevant Ved ikke 1) Vi har fokus på at udvikle opgaveløsningen i hverdagen, men prioriterer ikke større innovationsforløb 2) På vores arbejdsplads har den sikre drift højeste prioritet 3) Vi er gode til at samarbejde på tværs af arbejdspladsen 4) Vi lægger vægt på selv at udvikle vores egne løsninger 5) Vi går gerne nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej 6) Vi arbejder systematisk med at lære af vores fejl Q22 Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads? Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ikke relevant Ved ikke 1) Vi oplever, at gode ideer er vanskelige at føre ud i livet 2) Vi anerkender personer, der kommer med nye idéer, som ikke kan bruges 3) Vi oplever, at det er let at genbruge gode idéer fra andre arbejdspladser 4) Vi arbejder systematisk med at bruge og inddrage medarbejdernes forskelligheder (fx uddannelse, alder og køn) 5) Vi arbejder systematisk med at inddrage borgernes og/eller virksomhedernes perspektiver 6) Vi arbejder aktivt på at sammenligne os med andre lignende arbejdspladser Kommentarer Har du kommentarer til undersøgelsen eller forslag til forbedringer af spørgeskemaet? Tak for hjælpen! Resultaterne af undersøgelsen bliver offentliggjort på i foråret

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Kommunal ledelse på det decentrale niveau

Kommunal ledelse på det decentrale niveau Kommunal ledelse på det decentrale niveau Spørgeskemaundersøgelse til traditionelle institutionsledere og nyere typer af ledere Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Kommunalpolitiske

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge medlemmer... 11 3.3 Holdninger til arbejdspladsen...

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere