Trivsel - hvor svært kan det være? - Arbejdslivs nyhedsbrev, juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel - hvor svært kan det være? - Arbejdslivs nyhedsbrev, juni 2008 -"

Transkript

1 Trivsel - hvor svært kan det være? - Arbejdslivs nyhedsbrev, juni Trivsel, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær og motivation m.v. ofte omtales disse elementer af arbejdslivet i dagspressen. I det følgende benyttes trivsel som fællesbetegnelse. For virksomheder, private som offentlige, organisationer og myndigheder er det essentielt at arbejde med at styrke og udvikle arbejdspladsen til gavn for virksomhedens produktivitet, medarbejderen og i sidste ende samfundet. At være visionær og fremsynet er centralt i dette arbejde. Udfordringerne opleves, når visioner for et forebyggende trivselsarbejde skal omsættes til konkrete aktiviteter, der skal planlægges og gennemføres. Man kunne fristes til at spørge hvor svært kan det være? I bund og grund har de fleste en rimelig forståelse og erkendelse af, hvad der har betydning for vores eget arbejdsliv og herunder vores trivsel bl.a. krav til arbejdet, tilpas mængde information, belønning, der svarer til indsats (NFA). Der er forsket, skrevet rapporter og gennemført projekter; og den samlede viden i Danmark om, hvad der har betydning for trivsel, er betydelig. Men forståeligt nok er der i mange virksomheder/organisationer en usikkerhed omkring, hvor man skal starte, hvordan der skal tages fat, hvilke initiativer og handlinger, der skal initieres m.v. Kort sagt at overføre viden til handling. Ingen virksomheder/organisationer er ens, og erfaring viser, at arbejdet med trivsel skal tilpasses den konkrete organisation og vil tage tid. Der er ingen hurtige løsninger (VIPS projekt). Dermed er der heller ingen facitliste! På baggrund af gode erfaringer fra trivselsprojekter, hvor der prioriteres et højt niveau af medarbejderinvolvering, udvikling og afprøvning af redskaber og kortlægningsmetoder m.v., er der opbygget vigtig viden inden for området. Det interessante er, at for nogle virksomheder vil specifikke redskaber ikke have nogen væsentlig betydning for trivslen, hvor samme redskaber i andre virksomheder vil have stor betydning. Et par eksempler: Indretning af fremtidens kontormiljø. I et design af kontormiljø er det særdeles aktuelt for trivslen, at kontormiljøet er tilpasset de faglige og personlige behov. Virksomheder vil derfor kunne registrere øget trivsel ved at have fokus på trivsel i design af kontormiljøer. Kortlæg trivslen på arbejdspladsen og brug viden til konkrete udviklingsområder. Brug en kortlægning som et strategisk arbejdsmiljøværktøj, f.eks. som del af APV en. Måske finder man frem til, at det er inden for emnet information/forudsigelighed, der bør sættes ind? Ny teknologi har man overvejet, hvad en kommende ny teknologi får af betydning for trivslen på arbejdspladsen? Kunne en planlagt og struktureret implementeringsproces gøre forskellen fra middeldårlig implementering til succes? 1

2 På tekniske arbejdspladser opleves det til tider, at der i intern kommunikation er fokus på det faglige indhold frem for formidling, men hvad nytter det, hvis kollegaen ikke forstår, hvad man siger? Brug Teknisk Kommunikation som et strategisk håndværk til at sætte fokus på skrift og tale i de interne processer. Eksemplerne er mange. I dette nyhedsbrev er samlet et par cases og artikler, der kan læses til inspiration og eftertanke; og som med forskellig vinkel har en betydning for trivslen på forskellige typer af arbejdspladser. God læselyst 2

3 Kan ingeniører skrive, så det kan læses? Ingeniører og specialister skal ofte skrive instruktioner og beskeder til en stor kreds af teknikere og sælgere i virksomheden. Opgaven bliver undervurderet, og det medfører unødige fejl og spild af tid. Center for Arbejdsliv og Center for Analyse og Erhvervsfremme er gået sammen om et projekt for et af landets største tele- og kommunikationsvirksomheder, der har sat Teknisk Kommunikation på dagsordnen. Misforståelser skaber fejl, klager fra kunderne og demotiverer de medarbejdere, der ikke forstår budskaberne. Det skaber igen frustration hos ingeniørerne, der har givet klar besked synes de. Det er et håndværk at skrive godt og klart. Men på mange uddannelser har fokus været på det faglige indhold frem for form og formidling. Det fortsætter i virksomhederne. Derfor er mange ingeniører og andre specialister dårligt rustet, når de skal skrive. Det retter vi op på nu sammen med Teknologisk Institut, fortæller projekt- og support cheferne fra virksomheden. Teknisk Kommunikation er et håndværk Teknologisk Institut har skabt et forløb, der sætter fokus på både skrift og tale for ingeniører og teknikere. Enkle skriveregler, sproglig opmærksomhed og tid til træning er vigtige ingredienser. Målet er ikke at skabe en hær af Hemmingway er men god teknisk kommunikation er et håndværk, der kan læres med de rette værktøjer og opmærksomhed. Det er et tilbud, der kan bruges af de fleste danske virksomheder, hvor den interne kommunikation kan blive meget bedre. Udviklingsafdelingens ingeniører er på herrens mark, fordi virksomhedens kommunikationsfolk er koncentrerede om marketing, internet, årsberetninger og pressemeddelelser. Den tekniske kommunikation bliver overset, og det kan skabe problemer i hele virksomheden. Tele- og kommunikationsvirksomheden har valgt at tage den tekniske kommunikation alvorligt. Vi er kommet rigtig godt fra start. Vi har fået øjnene op for, at de tekster vi før synes var gode faktisk kunne skrives meget enklere og kortere. I sidste ende laver vi færre fejl og får mere tilfredse kunder. Det gavner alle, og det er meningen med det hele, fortæller projektchefen. Projektleder Birgit Lübker, Center for Arbejdsliv og Chefkonsulent Stig Yding Sørensen, Center for Analyse og Erhvervsfremme står bag forløbet. Vi er ikke et kommunikationsbureau men vi tror på, at vi med forløbet Teknisk Kommunikation har skabt et ganske unikt tilbud til danske virksomheder. I vores optik sætter Teknisk Kommunikation fokus på den blinde plet, der kan opstå, når man arbejder strategisk i krydsfeltet mellem organisation, ledelse og branding 3

4 Tre gode råd til dig, der vil kommunikere klart og forståeligt: Fang din modtagers interesse what s in it for me? Skriv enkelt og klart. Formidl data klart og entydigt. Sproglige unoder som fremmedord, lange ord og sætninger samt passiv sprogbrug skal udryddes. Listen over dødssynder er lang. Skriv om, skriv om, skriv om. Træning, tid og opmærksomhed skaber bedre tekster. For yderligere information kontakt: Projektleder Birgit Lübker Telefon:

5 Robotter i arbejdslivet succesfuld implementering Robotter dukker i stigende grad op på arbejdspladser, hvor de var utænkelige for blot få år siden. Set fra et teknologisk synspunkt er udvikling af robotter en spændende udfordring med mange umiddelbare fordele. Derfor kan det være svært for teknikere og udviklere at forstå årsagerne til, at indførelse af teknologi på de danske arbejdspladser ofte ledsages af problemer og barrierer. Set fra et medarbejder-, kunde- og brugerperspektiv kan indførelse af robotter skabe utryghed og i yderste konsekvens ende med et negativt resultat. Og opgiver man at benytte robotterne, ender de med at blive en dyr fornøjelse. Derfor er det vigtigt at planlægge og gennemføre en værdiskabende proces, når man ønsker at ændre arbejdsopgaver som følge af ny teknologi. Kigger man på ældreplejen som case, giver de nye teknologier positive og udviklende muligheder så som: Afvikling af ensformige opgaver via teknologi f.eks. robotter til støvsugning og græsslåning Øget tid til menneskelig omsorg hvis robotter kan overtage trivielle driftsopgaver Gør de ældre mere selvhjulpne Øget arbejdsglæde hos medarbejderne der bliver mere tid til meningsfyldt arbejde Undgå utryghed og modstand Men for at imødekomme utryghed og undgå modstand mod robotteknologien er, det her vigtigt at inddrage både pårørende, medarbejdere og de ældre i både udviklings- og implementeringsprocessen. På Teknologisk Institut samarbejder Center for Arbejdsliv med Center for Robotteknologi. Vi har opbygget fælles kompetencer og forståelse for de mekanismer og procesforløb, der er vigtige i relation til succesfuld udvikling og sidenhen implementering af robotter på danske arbejdspladser, herunder i ældreplejen. Vores erfaringer og metoder hjælper kunden til et positivt resultat. Elementer i et vellykket implementeringsforløb kan f.eks. være: Medarbejder-/ældre-/pårørende-interview: Afdækning af behov, forventninger og udfordringer Udvikling af kravspecifikation i samarbejde med tekniske leverandører Fastsættelse og styring af afprøvnings- og implementeringsforløb Kompetenceafklaring i forhold til nye arbejdsrutiner/medarbejderkrav Vores kunder inden for robotteknologi i ældreplejen er: Kommuner, sygehuse, tekniske udviklingsvirksomheder og plejehjem. Vi samarbejder med interessenter som Ældre Sagen, Hjælpemiddelinstituttet og en række brancheorganisationer. Vores kompetencer som proceskonsulenter inden for grænseområdet teknik og arbejdsliv gør os unikke over for industripartnere, brancheorganisationer og øvrige interessenter inden for udvikling af teknologi, ikke blot inden for ældreområdet. 5

6 Vi er på nuværende tidspunkt i gang med et afprøvningsprojekt i ældreplejen, hvor vi udvikler metoder til involvering af borgere og brugere i udviklings- og implementeringsprocessen. For yderligere information kontakt: Seniorkonsulent Claus Müller Telefon:

7 Kortlæg trivslen på arbejdspladsen Teknologisk Institut er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og totalleverandør inden for arbejdsmiljøområdet. Det betyder, at Instituttets arbejdsmiljøviden kan inddrages, hvis Arbejdstilsynet har givet din virksomhed påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer. Center for Arbejdsmiljø er autoriseret til påbud inden for psykisk arbejdsmiljø. Vores speciale er at støtte arbejdspladser i arbejdet med styrkelse af trivslen og nedsættelse af fraværet. Der er mange veje til styrkelse af trivslen på arbejdspladsen. En god måde at finde ud af hvor skoen trykker, er ved at gennemføre en trivselsundersøgelse. Forebyg før I får et påbud En trivselsundersøgelse kan dels bestå af en spørgeskemaundersøgelse og dels interview. En trivselsundersøgelse afdækker ledere og medarbejderes oplevelse af trivslen på arbejdspladsen og viser, hvilke udviklingsområder, der skal i fokus, for at trivslen på arbejdspladsen bliver styrket. En trivselsundersøgelse kan bruges som et strategisk arbejdsmiljøværktøj i forhold til eksempelvis arbejdspladsvurderingen (APV en). Forebyggende trivselsundersøgelse på din arbejdsplads Center for Arbejdsliv tilbyder gennemførelse af trivselsundersøgelse på din arbejdsplads, hvor bl.a. årsagerne til fravær kortlægges. Undersøgelsen indeholder: Spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdspladsens ledere og medarbejdere Interview med ledere og medarbejdere Afrapportering til henholdsvis ledere og alle medarbejdere Handlingsseminar for ledere og medarbejdere - hvilke indsatser kan med fordel igangsættes. Vejledende pris: kr (for op til 20 personer) Tilskud til rådgivning Offentlige myndigheder og institutioner kan få refunderet halvdelen af de udgifter, de har haft til en arbejdsmiljørådgiver, hvis der er tale om en frivillig aftale. Tilbudet omfatter således ikke rådgivning, der er udløst af et påbud fra Arbejdstilsynet. For at få del i midlerne, der i årene udgør 10 mio. kr. om året, skal man sende en ansøgning til Arbejdstilsynet. Midlerne bevilliges efter først til mølle princippet, og hver ansøger kan maksimalt få 1,5 mio. kr. i refusion over en treårig periode. Læs mere på For yderligere information kontakt: Seniorkonsulent Charlotte Færch Lotz Telefon.:

8 Bliv bedre til rekruttering og fastholdelse Situationen på arbejdsmarkedet i dag betyder, at flere virksomheder har svært ved at rekruttere og fastholde nye medarbejdere. Konsekvensen er stor personaleomsætning, hvilket er ensbetydende med et ressourcetab for virksomheden. Det er derfor vigtigt at skabe de bedste forhold for nye medarbejdere, så de bliver i virksomheden. Hvis en medarbejder eksempelvis ikke trives, kan det ofte ses i et stort sygefravær eller ved, at medarbejderen forlader virksomheden. Via en målrettet indsats kan virksomheden fastholde medarbejderne og dermed reducere personaleomsætningen. Mentorordningen er et effektivt værktøj til indslusning og fastholdelse. Center for Arbejdsliv tilbyder derfor virksomhedens ledere som medarbejdere et mentorkursus, der skal ruste den enkelte i rollen som mentor for en ny medarbejder. Der stilles skarpt på mentoren som bindeled mellem nye medarbejdere og den pågældende arbejdspladskultur. tilknytning til mentorfunktionen etc. Kurset sætter fokus på udfordringer og udviklingsmuligheder i forbindelse med mentorens mange roller - herunder introduktion til arbejdspladsen, ansvaret som rollemodel, værktøjer i Kursusindhold: Mangfoldighed på arbejdspladsen Rekrutterings- og fastholdelsesværktøjer Mentorrollen fagligt, kollegialt og praktisk Mentorordningen - herunder love, regler og administration Anerkende kommunikation HBDI (Introduktion til Ned Herrmanns tankepræferencemetode) En mentor forpligter sig til at yde en særlig indsats for, at en ny kollega kommer til at trives på arbejdspladsen. Derfor vil mentoren blive præsenteret for værktøjer, der giver mulighed for at tilrettelægge et konstruktivt og effektivt mentorforløb, der passer til den enkeltes arbejdsplads. Forventet udbytte For kursisterne Gode værktøjer Faglig og personlig udvikling Indsigt og viden om menneskelige relationer i organisationer For virksomhederne Fastholdelse af gode medarbejdere Nye måder at rekruttere på Dagen vil byde på både inspirerende og sjove oplevelser, som vi ser frem til at opleve sammen med dig. Så glæd dig der vil blive lejlighed til en god snak om mulighederne for at skabe gode 8

9 introduktions- og fastholdelsesforløb, og mulighed for at lære nogle nye mentorkolleger fra andre virksomheder at kende. Prisen for mentorkurset er kr. inkl. forplejning. Der er mulighed for et skræddersyet mentorkursus for flere medarbejdere i den enkelte virksomhed. Der gives rabat på 500 kr. ved mere end tre deltagere fra samme virksomhed. Tid: Torsdag den 18. september 2008 fra kl Sted: Teknologisk Institut, Taastrup, Bygning 1, lok. 12 Tilmelding: Christina Rosendahl, Tlf , For yderligere information kontakt: Seniorkonsulent Solvej Hune Telefon: Læs om vores erfaringer med mentorordninger i artiklen Fra udsat til ansat på 9

10 Erfaringsseminar: God trivsel i praksis Der tales og skrives intensivt om vigtigheden af et godt psykisk arbejdsmiljø og god trivsel. Udfordringerne inden for området er bl.a. at overføre forskning til praksis (hvad virker og hvad virker ikke), at omdanne ønsker og visioner til konkrete handlinger og projekter samt udvikle samarbejdet mellem Human Ressource/Personale området og Sikkerhedsorganisation/Arbejdsmiljøorganisation. Center for Arbejdsliv tilbyder ledere, HR professionelle, arbejdsmiljøansvarlige og andre med ansvar for trivsel og psykisk arbejdsmiljø at deltage i en erfaringsudvekslingsdag d. 23. september Formålet med erfaringsdagen er: Præsentation af positive resultater fra gennemførte tiltag i private og offentlige virksomheder Indblik i metoder og processer, der kan igangsætte en konstruktiv proces bl.a.: o Anerkendende kommunikation o Involverende Lean o Udvikling af teamet/organisationen o Succesfuld proces: Aktiviteter, mål og aktører Workshop: o Dialog og udveksling af erfaringer inden for arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø Deltagere i seminaret får tilbudt en times personlig samtale med en erfaren konsulent fra Center for Arbejdsliv og mulighed for at sparre, få råd og inspiration til arbejdet med forbedret trivsel og psykisk arbejdsmiljø i egen virksomhed/organisation. Center for Arbejdsliv har lang erfaring med udvikling af organisationer, grupper og personer inden for det udviklende arbejdsmiljø, herunder opnåelse af bedre trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Center for Arbejdslivs vision er at formidle vores viden og erfaring inden for området til gavn for medarbejdere, virksomheder og i sidste ende samfundet. Et fald i sygefravær og personaleomsætning er de direkte fordele for virksomhed og samfund; og for det enkelte menneske er god trivsel i et godt psykisk arbejdsmiljø essentielt for livsglæden. Deltagelse koster kr Tilmeld dig allerede nu erfaringsseminaret tirsdag d. 23. september Tilmelding: Christina Rosendahl, Tlf

11 Find en spejder Krav: En sjov power mingling øvelse, som fungerer godt som start på et kursus eller en konference. Formål: Lære hinanden at kende. Tage stilling til hinanden. Bevæge sig. Tid: ca minutter Rigeligt med gulvplads. Alle skal kunne bevæge sig rundt. Vejledning: Fif: Bed folk sprede sig på gulvet, så I er jævnt fordelt i rummet. Sig højt "Stil dig ved én, som du tror har været spejder" Når alle har stillet sig, så bed folk fortælle hinanden, om de har gættet rigtig. Fortsæt, f.eks. med: "Stil dig hen til én, som du tror har børnebørn". Osv. Fortsæt så længe, det er sjovt eller har tid. Men lav minimum 3-4 omgange, så i kommer ordentlig i gang. Bed folk om at tage hurtige beslutninger og bevæge sig hurtigt. Det er vigtigere at holde energien end at gætte rigtig. Start med at finde nemme ting, som f.eks. en spejder eller en der har været i militæret. Hvis du vil gøre det mere personligt, så gør det gradvist. Men sørg for, at det ikke bliver pinligt for nogle, som f.eks. "stil dig ved én krigsforbryder". Efter nogle runder, kan du opfordre deltagerne til selv at råbe bud ud i lokalet. Du kan også prøve med: "Stil dig hen til én, som du tror har været/er " - Avisbud - Fritidskunstner - Landsholdspiller - Boet i udlandet - Husejer - Hundeejer - Taler mere end to sprog - Holder avis - Ser melodi grand prix - Har været i fjernsynet 11

Arbejdslivs Nyhedsbrev

Arbejdslivs Nyhedsbrev Arbejdslivs Nyhedsbrev Arbejdsliv inviterer til housewarming Center for Arbejdsliv er efter en sommer på 1. sal flyttet tilbage i lyse og nyrenoverede lokaler, og derfor vil vi gerne invitere til housewarming,

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Evolutionslegen. Urfuglen er kendetegnet ved at baske med armene, mens den med en skinger stemme siger Uuurfugl-uuurfugl.

Evolutionslegen. Urfuglen er kendetegnet ved at baske med armene, mens den med en skinger stemme siger Uuurfugl-uuurfugl. Evolutionslegen At grine og at bevæge sig Tid: ca. 7-10 minutter Krav: Rigeligt med gulvplads. Alle skal bevæge sig rundt. Egner sig bedst til gruppestørrelse: 6-1000 Målet for deltagerne er at bevæge

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering AM 2010 Arbejdsmiljøchef Anne Birgitte Bonde, Per Aarsleff Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, ALECTIA Lidt om mig selv Uddannet

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato

AM Konferencen Skriv navn, titel Skriv sted, dato AM Konferencen 2016 Skriv navn, titel Skriv sted, dato Hanne Holm Andersen Seniorkonsulent sygefravær og fastholdelse 14 års konsulenterfaring indenfor arbejdsmiljø Tværfagligt forskningsprojekt om langtidssyge

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye?

Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? Risikobaseret tilsyn fra 2012 hvad er det nye? AM2011 v. Claus Skovhøj Olsen og Trine Fonnesbæk Arbejdstilsynet Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Temadag om MTU2009- benchmarking

Temadag om MTU2009- benchmarking Temadag om MTU2009- benchmarking Introduktion til metoder og værktøjer til opfølgning på MTU ESB-netværket, 6. oktober 2009 Sidsel Westi Kragh, Rejseholdet Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN. Velkommen til kick-off 20. juni 2011

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN. Velkommen til kick-off 20. juni 2011 BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN Velkommen til kick-off 20. juni 2011 Dagsorden Første del Velkomst af Vibeke Westh Hoved MED Kort fortælling om 5 i 12 formål og aktiviteter. Præsentation

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

foredrag kurser performance mentoring

foredrag kurser performance mentoring foredrag kurser performance mentoring Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Det er både morsomt og gribende, når Søren Holmgren fortæller om, hvordan han som blind fandt vejen til succes i internationalt

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007

Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Dato: 18-04-2007 Sagsnr.: 2007-5653 Dok.nr.: 2007-57707 Bilag 1: Handlingsplan for nedbringelse af sygefraværet i 2007 Sygefraværsstatikken for hele 2006 viser, at sygefraværet i forvaltningen ligger på

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting!

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! BAR SoSu s værktøjer til forbedring af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynet, 29. oktober 2009 BAR SoSu Vi leverer fælles information fra arbejdsgivere og fagforeninger

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen

Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører. Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Inspirationskatalog til arbejdsmiljøaktører Et godt psykisk arbejdsmiljø når kollegaer skal inkluderes på arbejdspladsen Baggrunden for inspirationskataloget Som led i den politiske aftale fra marts 2011

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne

Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne Center for arbejdsliv Nyhedsbrev juni 2010 Effektivisering skaber trivsel for medarbejderne En høj grad af effektivisering på arbejdspladsen betyder ikke

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

MED-ledelse på attraktive arbejdspladser

MED-ledelse på attraktive arbejdspladser MED-ledelse på attraktive arbejdspladser AM:2010, 9. november 2010 Formålet med workshoppen At præsentere en ny vision for MED, der aktiverer samtlige medlemmer og samler dem om fælles opgaver At præsentere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen

Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd og erfaringer fra ældreplejen Center for Arbejdsliv, Teknologisk Institut Marts 2010 Indholdsfortegnelse Styrket arbejdsmiljø med ny teknologi - Gode råd

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder.

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder. Bliv stress- og trivselsvejleder - Lær at navigere i det psykiske arbejdsmiljø Uddannelsen har tidligere været afholdt som en lukket uddannelse direkte til den enkelte virksomhed/organisation. Efter flere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere