STYRPAASTRESS.DK ANSØGNINGSSKEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRPAASTRESS.DK ANSØGNINGSSKEMA"

Transkript

1 STYRPAASTRESS.DK ANSØGNINGSSKEMA HUSK at gemme. Ved at gemme dine oplysninger holder du desuden siden aktiveret. Siden lukker af sikkerhedsmæssige grunde efter 20 minutter, hvis den ikke aktiveres. Projektets navn StyrPaaStress.dk Hovedformål 4 Branche Folkeskolelærer (hvis du ikke kan få lov til at vælge de andre grupper, så synes jeg vi skal vælge gruppen med flest ansatte i kommunen. Er det ikke folkeskolelærer?) Starttidspunkt November 2011 Sluttidspunkt August 2013 Resume (maks anslag) Budgetnedskæringer, strukturændringer, nedlæggelse, afskedigelser og besparelser skaber dårligt arbejdsmiljø, utrygge rammer og stress blandt medarbejderne i Middelfart Kommune. For at komme udfordringen til livs ønsker kommunen at etablere et digitalt tiltag med fokus på forebyggelse af stress og psykisk nedslidning via digital kommunikation; StyrPaaStress.dk. Tiltaget har til formål at ruste medarbejderne, herunder primært folkeskolelærer, socialrådgivere, sygeplejersker og sekundært social- og sundhedsassistenter og pædagoger til at forholde sig proaktivt til forebyggelse af stress i hverdagen samt at skabe videndeling og klæde lederne på til at genkende og forebygge stress på arbejdspladsen. Målsætningerne for StyrPaaStress er følgende: Antallet af sygemeldinger relateret til stress, blandt målgruppen er reduceret med 25% efter projektet har kørt 12 måneder. 80% af målgrupen har anvendt StyrPaaStress.dk minimum ti gange i projektperioden. 50% af målgruppen vurderer at StyrPaaStress.dk har gavnet det daglige arbejde. Projektet er inddelt i 3 faser; En planlægningsfase, en projektfase samt en evalueringsfase. Forud for projektfasen udvikles portalen mens ambassadører for StyrPaaStress.dk fortæller deres kollegaer om projektet. I projektfasen går portalen online og kick- startes med en to ugers online kampagne, hvor alle i målgruppen inviteres til at logge på StyrPaaStress.dk. Under kampagnen skal deltagerne blandt andet rose sig selv og hinanden og registrere det på portalen. Samtidig introduceres de for portalens indhold og funktioner; herunder 1

2 blandt andet videndelingområdet, ekspertpanelet, værktøjsmodulet, eventkalenderen, hotlinen og online tests. Lederne introduceres desuden for det specifikke ledermodul. Antal ansatte Antal ansatte der er omfattet af projektets aktiviteter 1789 (inkl. ledere?) eller 384 (kun folkeskolelærer) Deltagere fordelt på køn 80% kvinder? Samarbejdspartnere Nej Eksterne konsulenter Ja. Profys ApS Virksomhedsaftale Ja (skal ikke sendes ind) Navn på lønmodtagerrepræsentanten Navn PROJEKTBESKRIVELSE (MAKS ) Målgruppe StyrPaaStress.dk henveder sig primært til Middelfart Kommunens folkeskolelærer, socialrådgivere og sygeplejersker, herunder både ansatte og ledere. De sidste års ændringer på folkeskoleområdet med mange nye bekendtgørelser har øget presset på folkeskolelærerne i kommunen - der ud over har der i forbindelse med budgetforhandlinger, været debat om skolelukninger og store struktur ændringer på folkeskole- og specialskolerne i kommunen. Det har betydet at de ansatte i længere tid har følt sig utrygge. Det er ny vedtaget at flere af skolens mindre skoler skal lukke samtidig er strukturen ændret det har medført at skoler skal slås sammen og lærer flyttes enkelte måske afsediges. På næsten alle områder hvor der er ansat pædagoger er der sket store besparelser; institutioner er blevet nedlagt og der er kommet nye ledelsesstruktur, hvilket betyder at ledelsen i nogle institutioner skal løbe stærkere, pædagoger er blevet flytte m.m. For sygeplejerskerne betyder besparelser og fyringsrunder samt fortsat budgetdebat, at mange føler sig utrygge i deres ansættelse og oplever at de må løbe stærkere til daglligt, hvilket forårsager stress. 2

3 Sekundært henvender portalen sig til kommunens social- og sundhedsassistenter og pædagoger, som ligeledes er ramt af øget arbejdspres og besparelser. Derudover inviteres de resterende jobgrupper i Middelfart Kommune ligeledes til at deltage på StyrPaaStress.dk, da det vurderes at disse grupper kan bidrage med viden, debat og arbejdsglæde samt have glæde af tiltagets indhold og output. Ved at lade portalen henvende sig til den samlede medarbejderskare undgås stigmatisering af specielt udsatte grupper. Portalen henvender sig til de der allerede har oplevet stress, til personer der er ramt af stress, til personer der er i risikozonen for at rammes af stress samt personer der synes udenfor risikozone iøvrigt. Portalen henvender sig både til ansatte og ledere, da det er vores holdning at en indsats der skal sikre forebyggelse af stress skal ske via medarbejdergruppen og via ledergruppen. Baggrund Budgetnedskæringer og besparelser skaber dårligt arbejdsmiljø, utrygge rammer og stress blandt medarbejderne i Middelfart Kommune, hvilket har resultateret i at halvdelen af målgruppens sygemeldinger er relateret til stress. Middelfart kommune ønsker at etablere et projekt med fokus på forebyggelse af stress og psykisk nedslidning via digital kommunikation. Metoden er tidsbesparende, da ansatte og ledere hurtigt kan finde svar og løsninger på konkrete problemstillinger. Den er lettilgængelig, da den kan tilgås på alle døgnets 24 timer og kun kræver en internet forbindelse på enten computer eller telefon derved tages der højde for dag-, aften- og natarbejde. Metoden er stort set omkostningsneutral, uanset antal brugere, når portalen først er udviklet. Al viden opbevares systematisk i databasen, hvorved ingen viden går tabt og der kan udtrækkes relevant data i forhold til anvendelse og i forhold til projektets opsatte succeskriterier. Formål Via StyrPaaStress.dk er det ønsket at ruste de ansatte til at forholde sig proaktivt til forebyggelse af stress i hverdagen samt at give lederne konkrete redskaber til at lære at identificere og handle på symptomer relateret til stress samt tilegne sig teknikker til at forebygge stress på arbejdspladsen. Portalens formål er således: 1) At engagere medarbejderne i forebyggelsen af stress via StyrPaaStress.dk og dermed oparbejde vaner, som er med til at forebygge stress i hverdagen. 2) At skabe fokus på et tabubelagt emne via et enkelt, håndgribeligt, relevant og underholdende digitalt tiltag. 3) At klæde ledelsen på til at genkende symptomer på stress samt forebygge stressrelaterede sygemeldinger. 4) At give medarbejdere konkrete og realistiske redskaber til forebyggelse af stress og psykisk nedslidning. 5) At skabe dialog og debat, både anonymt og uanonymiseret, på tværs af grupper, brancher, køn og stillinger. 6) At klæde ledelsen på til, i pressede situationer, at planlægge og 3

4 tilrettelægge arbejdet og opgaverne i dagligdagen således, at medarbejderne føler ro og overskud på arbejdspladsen. Succeskriterier + hvordan måles succeskriterierne 1. Antallet af sygemeldinger relateret til stress og psykisk nedslidning, blandt den primære og sekundære målgruppe er reduceret med 25% efter projektet har kørt 12 måneder. a. Måles: De kommunale opgørelse over sygefraværet kan vise dette % af målgruppen i den primære og sekundære målgruppe har anvendt StyrPaaStress.dk minimum ti gange i projektperioden; herunder både medarbejdere og ledere. a. Dette undersøges via både digitalt spørgeskema samt ved at finde brugerdata i databasen. Den digitale platform indsamler alle data og al trafik på portalen. Dette er anonymt, men kan give et overordnet billede af fx antal brugere, antal logins og hvilke sider der vises oftest og antal øvelser der er downloadet flest gange % af målgruppen i den primære og sekundære målgruppe vurderer at StyrPaaStress.dk har gavnet det daglige arbejde. a. Undersøges via digitalt spørgeskema samt via kvalitative interviews % af lederne føler sig bedre klædt på til at håndtere stress efter anvendelse af StyrPaaStress.dk. a. Undersøges via digitalt spørgeskema % af målgruppen i den primære og sekundære målgruppe vurderer at deres selvvurderede helbred er godt eller meget godt efter projektperioden. a. Undersøges via digitalt spørgeskema ved oprettelse af profil samt ved projektets afslutning. For at anvende det digitale medies fordele er det hensigten, at der løbende laves delevalueringer af sitet for at følge antal besøg, klik og downloads. Udfra delevalueringer kan målgruppen kommentarer hvad der eventuelt mangler eller hvad der skal justeres. På denne måde udvikles portalen løbende og tilpasses således præcist til målgruppens ønske og behov. Når projektet er afsluttet evalueres StyrPaaStress.dk via en skriftlig rapport udarbejdet af Middelfart Kommune og Profys. Rapporten udarbejdes på baggrund af de i projektbeskrivelsen opstillede formål og succeskriterier. METODE OG AKTIVITETER (MAKS ) Hvorfor kan metoden afhjælpe problemet Via digitale kommunikation og høj faglighed opnås en lang række fordele der kan medvirke til at indfri målene: digital kommunikation muliggør dialog med den enkelte udfra dennes individuelle behov og 4

5 præferencer. Data opsamles centralt og ensformigt til brug både under og efter projektfasen, således at portalen konstant er up to date og følger målgruppens ønsker og behov. Digital kommunikation giver mennesker på tværs af brancher, køn og stilling mulighed for at debatterere og rådgiver. Digital kommunikation muliggør fællesskab og øger åbenhed og brug af humor overfor et tabubelagt emne som stress. Digital kommunikaton giver mulighed for anonymitet og er fleksibelt, da det er tilgængeligt 24 timer i døgnet. Kommunikation via e- mail er gratis. Via digital kommunikation vælger man selv om man vil bruge 5 minutter eller 50 minutter på portalen. Via høj faglighed og digital kommunikation kan man hurtigt få svar på sine spørgsmål eller hjælp til sine problemer enten over computeren eller over telefonen. At køre projekter online sikrer høj tilgængelighed da 95% af den danske befolkning er online. Via digital kommunikation og høj faglighed er det muligt at aktivere målgruppen med motiverende indhold. Interaktivitet og digital kommunikation forventes af sikre adfærdsændring inden for sundhedsrelaterede udfordringer både nu og i fremtiden. StyrPaaStress.dk skal være med til at et naturligt omdrejningspunkt for intern kommunikation om stress og generel sundhed på arbejdspladsen. Aktiviteter (perioden april 2012 til april 2013) Planlægningsfasen (november 2011 marts 2012) Erfaringen er, at der er behov for grundig forberedelses- og testfase, inden man kan går online. Der er afsat fire måneder til etablering, organisering, implementering og stabilisering af den digitale vidensbank. Planlægningsfasen styres af styregruppen, der ud fra de faglige ressourcer vil sikre at pilotprojektet StyrPaaStress.dk kan søsættes april Projektfase (april 2012 april 2013) Login I StyrPaaStress.dk er der indbygget et medarbejder login og et leder login. Da lederne også er medarbejdere har de login som både medarbejder og leder. Computer, mobiltelefon og anonymitet Portalen er tilgængelig på både telefon og computer og det er muligt at være anonym på portalen. Det er ligeledes frivilligt at anvende portalen. Spørgeskema Brugerne stilles få indledende spørgsmål, blandt andet vedrørende selvvurderet helbred. Ekspertpanel og hotline Ekspertpanel/hotline, bestående af psykolog, arbejdsmiljøkonsulent, socialrådgiver og sundhedsfaglig konsulent tager dagligt imod spørgsmål på overordnede eller konkrete problemstillinger. Man sender sit spørgsmål til ekspertpanelet, hvorefter svaret publiceres på portalen til gavn for alle brugere. Man har mulighed for at være anonym, når man stiller spørgsmål til ekspertpanelet. For lederne vil der 5

6 desuden være en ekspert inden for ledelse, HR og planlægning. Til ris og ros laves der et specielt modul, hvor man kan skrive forslag og kritik til projektgruppen. Videndeling område Videndeling område kaldes debatforummet. Her deles al erfaring ansatte og jobgrupper imellem. Her er dialog, debat om konkrete problemstillinger, wall- posts og beskrivelse af nye oplevelser. Ekspertpanelet bidrager også til videndeling området ved at komme med oplæg til debatemner. Lederne har et lukket forum, hvor de har mulighed for at dele erfaringer og hjælpe hinanden. Artikeldatabase I artikeldatabasen samles kontinuerligt relevant viden til fri afbenyttelse for portalens brugere. Artiklerne kan vedrører lokale tiltag, ny forskning, konkrete redskaber til hjælp i hverdagen. Alle artikler vedrører SDA, sundhed og arbejdsmiljø. For ledelsen vil der desuden være artikler om ledelse. Eventkalender Eventkalenderen holder alle brugere opdateret med relevante kurser, møder og foredrag. Kalenderen vil give en kort introduktion til eventen samt vise kontaktoplysninger og link til eventen. Nyhedsbrev Der udsendes månedligt nyhedsbrev til brugerne, så de løbende kan informeres om portalens tiltag, samt for at sikre, at portalen benyttes. Det er muligt at afmelde nyhedsbrevet. Værktøjer Der forefindes en række værktøjer på portalen. For at skabe opmærksomhed om projektet, om stress og om forebyggelsen af stress udarbejdes materiale, som arbejdspladserne har mulighed for at printe ud eller downloade. Der implementeres forskellige tests som brugerne kan downloade og benytte; eksempelvis i forhold til stress og selvvurderet helbred. Alle tests er udførligt beskrevet og hvis man har spørgsmål til udførelse eller resultater står ekspertpanelet klar med kompetente svar. Fra portalen kan downloades mindfulness træning, hjælp til arbejdspladsindretning og til den motiverende samtale, yoga træningsvideoer samt træningsplaner. Derudover stilles en en række online projekt- og planlægningsværktøjer til rådighed for lederne, således at de kan håndtere omstruktureringerne mere gnidningsfrit og uden at udsætte de ansatte for for højt et pres. Der fokuseres på at værktøjerne er funktionelle, lettilgængelige og enkle at anvende. Såfremt der er spørgsmål til benyttelsen af værktøjerne står ekspertpanelet til rådighed. Enkelte tests implementeres til benyttelse på ledelsesniveau. Kick- off kampagne For at kick- starte StyrPaaStress.dk og skabe opmærksomhed om stress og psykisk nedslidning etableres en indledende kick- off kampagnen for alle i målgruppen. Medarbejdere, ledelse og direktion 6

7 inviteres til at deltage i den 14 dage lange kick- off kampagne, hvor man dagligt skal rose sig selv og sine kollegaer samt spørge til andres velbefindende og registrere det på StyrPaaStress.dk. Kick- off kampagnen serveres med en vis portion humor kombineret med alvor. Kampagne typen gentages hver tredje måned, således at der også ændres vaner samtidig med at der leges. Gå- hjem- møder Før, under og efter projektet arrangerer projektgruppen gå- hjem- møder, hvor projektet debatteres og evalueres. Evalueringsfase (maj - august 2013) Når projektet er afsluttet evalueres det via en skriftlig rapport udarbejdet i samarbejde mellem Middelfart Kommune og Profys. Rapporten udarbejdes i forhold til de i projektbeskrivelsen opstillede formål og succeskriterier. Hvis evalueringen viser, at målsætningerne er indfriet kan projektet genaktiveres, så det er en portal der er åben og tilgængelig året rundt. Endvidere ses desuden mulighed for at udvide målgruppen til også at omfatte andre kommuner eller andre arbejdspladser beliggende i Middelfart Kommune. Her skal der især fokuseres på værdien i forhold til CSR samt, ud fra de mål der er nået i projektet, hvilke økonomiske gevinster det giver en virksomhed at indgå i samarbejdet om en portal der er til rådighed for ledere hele året rundt. Omkostningerne i forbindelse med en genaktivering af portalen vil være minimale idet platformen er etableret og blot skal bemandes og aktiveres. Sikring af målgruppens deltagelse For at få medarbejdere og ledere til at bruge StyrPaaStress.dk har vi: 1) Sikret høj tilgængeligheden af portalen via både telefon og computer. 2) Planlagt en Kick- off af systemet med en online konkurrence med attraktive genvinster. 3) Planlagt at findes ambassadører både fra toppen og bunden af organisationen som skal bære portalen op. 4) Planlagt at afholde indledende intro- møder både 5, 3 og 1 måned inden portalen åbner. 5) Planlagt at der udarbejdes plakater til opsætning på aktuelle lokationer og brochurer til uddeling. 6) Planlagt at der udsendes internt nyhedsbrev med nyheden. 7) Planlagt at der opsættes en nyhed/artikel på intranettet. 8) Planlagt at lade tilmelding til portalen skre sammen med viral markedsføring (hvor medarbejdere/ledere inviterer hinanden til at logge på portalen. 9) En forventning om, at I takt med, at portalen anvendes vil vidensindholdet på portalen være så stort at man ikke kan slippe det igen. Forankring efter projektforløb Såfremt portalen og arbejdet med StyrPaaStress.dk har indfriet de opstillede formål og succeskriterier forventes portalen at fortsætte. For at sikre økonomi til videre benyttelse af portalen er det muligt at 7

8 andre arbejdspladser i kommunen eller andre kommuner inviteres til at få et selvstændigt login til portalen. Således har andre arbejdspladser allerede vist interesse for projektet. Organisering af projektet Der nedsættes ved projektstart en styregruppe samt flere ad hoc arbejdsgruppe. Styregruppen vil bestå af en repræsentant fra kommunens sundhedsafdeling, en repræsentant fra jobcentret, kommunens arbejdsmiljøkonsulent, en repræsentant fra Profys, samt en repræsentant fra LBR. OM PROFYS Profys er en sundhedsfaglig virksomhed, som har specialiseret sig i tværfagligt arbejde på beskæftigelsesområdet. Profys kombinerer sundhedsfaglige og beskæftigelsesfaglige metoder til at forebygge fysiske og psykiske problematikker, som kan føre til sygemeldinger på arbejdspladsen. Metoderne er videnskabeligt funderet og der lægges vægt på dokumentation og høj troværdighed. Profys sundhedsfaglige og socialfaglige eksperter sikrer at bredde og et højt fagligt niveau er de absolutte styrker. Nytænkning At anvende digital kommunikation og interaktivitet til at forebygge stress og psykisk nedslidning er nytænkende. At kombinere individualisering med massekommunikation er nytænkende. At fokusere på adfærdsændring, dialog og brug af værktøjer fremfor analog er nytænkende specielt inden for sundhed. At lade målgruppe styre indhold og fokus er banebrydende, men kan være med til at sikre opnåelse af succeskriterier. At kombinere høj faglighed, et tabubelagt emne som stress og humor er nytænkede, forebyggende og befriende. Budget + noter Husk også, at du skal tillægge moms i budgetposterne i budgetskemaet samt oplyse i de tilhørende noter, at du har tillagt moms, samt hvor meget moms du har tillagt. Projektets økonomi BUDGET Nedenfor ses det opstille budget for udvikling, implementering og drift af StyrPaaStress.dk Fase Pris % af udgifterne Planlægningsfase 75% Projektfase 20% Evalueringsfase 5% TOTAL 100% 8

9 9

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter

Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Forebyggelsesfonden støtter forebyggende og sundhedsfremmende projekter Har din virksomhed projekter inden for arbejdsmiljø eller sundhedsfremme på tegnebrættet, så læs med her. Hvert år uddeler Forebyggelsesfonden

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Livlinen

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn

BORGERENS PLAN. Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP. Projektleder Matilde Rytter Bockhahn BORGERENS PLAN Udvikling af nyt koncept og services i tæt samarbejde med TIP Projektleder Matilde Rytter Bockhahn matilde@isitabird.dk Den samlede løsning Den samlede løsning Borgerens plan Et digitalt

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1)

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1) 1) Målgruppe Projektet omhandler ca. 75 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på Plejecentret Halsnæs. Denne målgruppe falder indenfor definitionen nedslidningstruede jobgrupper. Arbejdet inden for

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning Projektbeskrivelse Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning 1) Målgruppe Mågruppen er primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Da projektets hovedformål

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted

Det Lokale Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted Det Lokale Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller ilde.dk Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted Roskilde, den 15. marts 2012 Ang.: EVALUERING AF PROJEKTET

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ Forslag til indsatsområder og indsatsmåder Forslag til indsatsområder og indsatsmåder for et velfungerende psykisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø handler om,

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Årets sundeste virksomhed 2009

Årets sundeste virksomhed 2009 Årets sundeste virksomhed 2009 Spørgeskemaet udgør medarbejdernes besvarelse til konkurrencen "Årets sundeste virksomhed 2009". Prisen "Årets sundeste virksomhed 2009" overrækkes af minister for sundhed

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Sundhedsmentor Øg trivslen og minimér sygefraværet

Sundhedsmentor Øg trivslen og minimér sygefraværet Sundhedsmentor Øg trivslen og minimér sygefraværet Med Sundhedsmentor gør vi dine medarbejdere langtidsholdbare. Gennem støtte og rådgivning kan vi Forhindre sygemeldinger Få sygemeldte medarbejdere tilbage

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund

Introduktion til. TAGDEL.dk. Mange muligheder! TAG DEL TAG DEL. vores samfund Introduktion til TAGDEL.dk - VORES SAMFUND TAGDEL.dk er et nyt landsdækkende socialt medie for aktivt medborgerskab til borgere, foreninger, offentlige institutioner, virksomheder, m.fl. TAGDEL.dk er en

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012

Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012 Nyhedsbrev ESCO Adfærd september 2012 Møderunde og Handleplaner Inden sommerferien afsluttede projektgruppen en inspirerende møderunde med alle arbejdsgrupperne på skolerne. Møderne er nu evalueret, og

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009

Rudersdal Kommune Ældreområdet. Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads. KL s ledertræf 17.09.2009 Rudersdal Kommune Ældreområdet Forebyggelsesprojekt Den attraktive arbejdsplads KL s ledertræf 17.09.2009 Hvorfor er vi her i dag? Hvad skal der til, for at et medarbejder - rettet udviklingsprojekt bliver

Læs mere

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær 1.7 Metodevalg af undersøgelsen i projektet Der planlægges en undersøgelse, der inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data omfatter

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

uddannelse i TRIVSELS-COACHING

uddannelse i TRIVSELS-COACHING uddannelse i TRIVSELS-COACHING I Region Syddanmark Projekt ifbm Pulje til personalepolitiske projekter 1. Problemformulering Trivsels- og sundhedsforhold på arbejdspladsen har fået stor bevågenhed i de

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere