Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel"

Transkript

1 Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel

2 Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling og ledelse Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konfliktløsning Forandringsprocesser Coaching Vi designer vores indsats efter kundens behov, og brænder for at gøre viden brugbar i daglig praksis Asger Pernille Søren Palle Neumann Frisch Braskov Grzona

3 Formål At sætte fokus på hvilke forhold der skaber henholdsvis trivsel og mistrivsel i gruppen af SKP instruktører At skabe refleksion omkring hvordan man (som leder) kan fremme trivsel for denne gruppe Påstand Trivsel hos instruktører øger trivsel hos elever, som i sidste ende giver bedre resultat i form af eksempelvis gennemførsel samt kvalitet i uddannelse og kompetencer

4 The Gallup Survey Mål At undersøge, hvad dygtige ledere gør og hvad medarbejdere dybest set har af ønsker til deres arbejdsplads, og hvad der giver dem lyst til at blive Metode Mere end 25 års undersøgelse, spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews, over 1 million medarbejdere, en bred vifte af organisationer, brancher og lande: Hvordan vurderer du din leder, og hvilke grundlæggende behov skal din leder opfylde? Del-undersøgelse I 1998 blev medarbejderes besvarelser sammenlignet med forretningsenheders resultater: Hvordan er sammenhængen mellem tilfredse medarbejdere og gode resultater? Læs mere på og

5 Hvad er god ledelse/hvad giver god trivsel? Medarbejdere med den højeste ledervurdering scorer højt på følgende 12 spørgsmål: 1. Ved jeg, hvad der forventes af mig på arbejdspladsen? 2. Har jeg de materialer og det udstyr, jeg har brug for at gøre mit arbejde godt? 3. Har jeg hver dag mulighed for at gøre det, jeg er bedst til i jobbet? 4. Er jeg blevet anerkendt og rost for at gøre et godt stykke arbejde indenfor de sidste 7 dage? 5. Er min leder eller en anden på arbejdspladsen opmærksom på mig som en person? 6. Er der nogen på arbejdspladsen, der opmuntrer og støtter min udvikling?

6 Fortsat: Hvad er god ledelse/hvad giver god trivsel? Medarbejdere med den højeste ledervurdering scorer højt på følgende 12 spørgsmål: 7. Oplever jeg, at mine holdninger bliver taget alvorligt? 8. Får virksomhedens mission og kerneydelse mig til at føle, at mit job er vigtigt? 9. Er mine kolleger engageret i at lave kvalitetsarbejde? 10. Har jeg en bedste ven på arbejdspladsen? 11. Er der nogen, der har talt med mig om, hvordan det går med mig - og om det går i den rigtige retning med min måde at udføre arbejdet på? 12. Har jeg haft mulighed for at lære og udvikle mig det sidste år?

7 Resultat af sammenligningen Medarbejdere, som svarer positivt på de 12 spørgsmål arbejder i forretningsenheder med højere grad af produktivitet, indtjening, medarbejderfastholdelse og kundetilfredshed Det er medarbejdernes nærmeste leder der spiller den vigtigste rolle i at udvikle en god arbejdsplads (og ikke løn, personalegoder eller en karismatisk topleder ) Medarbejdere forlader (dårlige) ledere, ikke virksomheden Ud af de 12 spørgsmål, havde de første 6 spørgsmål den stærkest forbindelse til de bedste forretningsresultater

8 Det psykiske arbejdsmiljø i jobbet De 6 guldkorn 1. Krav 2. Indflydelse 3. Social støtte 4. Mening 5. Forudsigelighed 6. Anerkendelse og belønning Peter Hasle, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø 14/06/12 8

9 Instruktør trivsel Af hvilke grunde oplever I at det kan knibe med instruktørtrivslen I SKP? 14/06/12 9

10 Hvad er social kapital? Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sikrer, at ledelse og medarbejdere i fællesskab kan løse virksomhedens kerneopgaver. I praksis forudsætter det, at ledelse og medarbejdere kan samarbejde, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Det er de tre forhold, virksomheden skal sætte fokus på, hvis den vil opbygge en høj social kapital og løbende vedligeholde den. NFA 2008

11 Virksomhedens sociale kapital Samarbejde Kerneopgaven Retfærdighed Tillid NFA 2008

12 Virksomhedens sociale kapital Samarbejde Klare roller og opgaver: Afstemme forventninger Hyppig kontakt: Anerkendelse og gensidig respekt Accept af fælles og forskellige interesser: Villighed til kompromis Evne til at lytte: Se tingene i den andens perspektiv Konstruktiv kommunikation: at stille spørgsmål, at give klare meldinger, at have et højt informationsniveau Kerneopgaven Retfærdighed Konsistens: Lige behandling af alle Involvering: De berørte bliver hørt Respekt: Andres synspunkter behandles seriøst Synlighed: Gennemskuelige beslutningsprocesser Forklaring: Klare beslutninger og begrundelser Ankemulighed: Unfair og forkerte beslutninger kan drøftes Tillid Velvillighed: Man viser sin gode hensigter Kompetence: Ved hvad man taler om Konsistent adfærd: Gennemskuelig og forklarlig Integritet: Man mener og gør som man siger Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid Lydhørhed: Man lytter til andres synspunkter

13 Flere slags retfærdighed Fordelingsmæssig: Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt? Processuel: Er processen retfærdig? Følges anerkendte procedurer? Går det rigtigt til? Interaktionel: Interpersonel: Bliver man behandlet ordentligt, dvs. med respekt? Informativ: Får man tilstrækkelig information om processen?

14 Projekt Arbejdsliv januar 2011 Uddannelsesins8tu8on i jylland Samarbejde og ledelse 1. Der er et godt samarbejde mellem alle medarbejdergrupper i 2. Vi giver hinanden brugbar HF- afdelingen feedback - både anerkendelse og 3. Der er Lllid og respekt i samarbejdet krilk mellem medarbejdere og 4. Beslutninger afdelingsledelse i afdelingen (Susanne, træffes MePe på og en Poul) gennemsiglg og 5. Jeg oplever, at der reuærdig mellem måde mig og min leder, er klare forventninger Ll min indsats KommunikaLon og omgangstone 6. Der er generelt en god og ordentlig omgangstone i afdelingen 7. Når noget går galt i kommunikalonen - det være sig på to- 8. Klager, mandshånd fejl og eller konflikter i grupper, drøhes tager åbent, vi det og op vi og ændrer taler os praksis Ll repe på 9. Det kommunikeres baggrund tydeligt hvordan af det nye Lltag understøper skolens udvikling OrganisaLon 10. Det er tydeligt hvem der har ansvar for hvad i afdelingen 11. Jeg har Llgang Ll al den informalon, jeg behøver, for at udføre 12. Arbejdet er organiseret mit arbejde og struktureret godt på en effeklv, hensigtsmæssig og LlfredssLllende måde i forhold Ll at varetage Min trivsel 13. Jeg trives på mit arbejde og føler arbejdsglæde 14. Jeg bidrager aklvt og konstruklvt Ll et godt arbejdsmiljø i 15. Jeg oplever at blive hørt afdelingen og inddraget når ledelsen træffer 16. Jeg oplever beslutninger, at arbejdspresset der vedrører er rimeligt mig ih. at opretholde 17. Der forekommer balance ikke mobning mellem arbejds- eller chikane og privatliv på arbejdspladsen 2,46 2,89 2,41 2,72 2,46 2,71 3,02 2,89 2,91 3,25 3,09 3,20 3,51 3,75 3,88 3,98 3,89 Mit arbejde 18. Mit arbejde giver mig mulighed for at udvikle mig selv og mine 19. Jeg er engageret i mit kompetencer faglige arbejde og i skolens udvikling 20. Mit arbejde bliver anerkendt og påskønnet af min leder Meget uenig (1) 3,57 3,99 4,23 Uenig (2) Hverken eller (3) Enig (4) Meget enig (5)

15 Ressourcer Der er en god omgangstone Arbejdet giver mulighed for personlig og kompetencemæssig udvikling De fleste oplever at have klarhed om ledelsens forventning til deres indsats De fleste oplever at de bidrager aktivt til at sikre et godt arbejdsmiljø De fleste oplever et personligt engagement i eget faglige arbejde og skolens udvikling

16 Problemområder Manglende tillid og respekt i leder-medarbejder samspil Øer af dårligt klima og konflikter mellem medarbejdere Ugennemsigtig beslutningstagen og oplevelse af manglende inddragelse Rodet struktur, uklar mellemleder rolle og for dårlig koordinering mellem organer Mangel på tydelig kommunikation Utilfredshed med arbejdstid/overarbejde og arbejdets tilrettelæggelse Praktiske problemer der irriterer og hæmmer

17 De valgte indsatsområder En klar og hensigtsmæssig struktur i forhold til at løse skolens kerneopgave (Oprydning i organiseringen, klare referenceforhold, ansættelse af leder) Udbygge den indbyrdes tillid og dialog i afdelingen (afdelingsmøder med fokus på social kapital, indbyrdes kommunikation og information, afholdelse af afdelingsmøder) Udvikling af ledelsens samspil, kommunikation og ledelsesadfærd (Coaching af ledergruppen med fokus på internt samspil, medarbejdercases og klar kommunikation) Afklaring af mellemledernes rolle og uddannelse i ledelse Indsats i forhold til medarbejdere, der oplever mobning eller chikane

18 Virksomhedens sociale kapital Samarbejde Klare roller og opgaver: Afstemme forventninger Hyppig kontakt: Anerkendelse og gensidig respekt Accept af fælles og forskellige interesser: Villighed til kompromis Evne til at lytte: Se tingene i den andens perspektiv Konstruktiv kommunikation: at stille spørgsmål, at give klare meldinger, at have et højt informationsniveau Kerneopgaven Retfærdighed Konsistens: Lige behandling af alle Involvering: De berørte bliver hørt Respekt: Andres synspunkter behandles seriøst Synlighed: Gennemskuelige beslutningsprocesser Forklaring: Klare beslutninger og begrundelser Ankemulighed: Unfair og forkerte beslutninger kan drøftes Tillid Velvillighed: Man viser sin gode hensigter Kompetence: Ved hvad man taler om Konsistent adfærd: Gennemskuelig og forklarlig Integritet: Man mener og gør som man siger Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid Lydhørhed: Man lytter til andres synspunkter

19 Summeøvelse Hvilke konkrete handlinger og tiltag kan forbedre oplevelsen af hhv. godt samarbejde, retfærdighed og tillid i arbejdet som SKP instruktør og dermed øge trivsel? Handlinger skal fortrinsvis være noget du/i kan medvirke til at få til at ske

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks

Læs mere

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Ledelse og social kapital AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Tune ind! Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget I allerede ved om social

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 3 God trivsel kan ses på bundlinjen 4 Hvad definerer den gode trivsel? 6 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011

Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011 Kunne vi bare få lov til at passe vores arbejde? Ole H. Sørensen Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø TekSams årsdag 2011 Disposition Kerneopgaven og mening Tillid Indflydelse

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Vejen til højere produktivitet og engagement

Virksomhedens sociale kapital. Vejen til højere produktivitet og engagement Virksomhedens sociale kapital. Vejen til højere produktivitet og engagement Sundhedsfremme på arbejdspladsen. Odense Congress Center, 16-9-2014 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Den tredobbelte udfordring

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital TEKSAM årsdag Onsdag d. 7. oktober 2009 Odense Congress Center Seniorforsker, Ph.D. Danmark kan noget særligt med mennesker I samfundet som helhed og på arbejdspladsen Den

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet

Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet Social kapital. Vejen til både trivsel og produktivitet v v v v Temaeftermiddag, Høje Taastrup Kommune Hedehuset, 28-10-2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det med velfærdssamfundet?

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere