Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002"

Transkript

1 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Asia House Indiakaj København Ø Tel.: Fax: Internet:www.eac.dk CVR.nr.: Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni Vedlagt fremsendes ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni Resumé: ØK opnåede et godt resultat for første halvår 2002, som er bedre end forventet: Godt primært driftsresultat for EAC Nutrition og EAC Industrial Ingredients samt et resultat bedre end forventet for EAC Foods. ØK s nettoresultat af den underliggende drift steg 65%. Markedsvilkårene for EAC Foods i Venezuela, EAC Nutrition i Thailand og for EAC Moving & Relocation Services i Asien forventes at være vanskelige for 2. halvår 2002, hvorfor den forventede vækst i resultatet for året nedjusteres. En præsentation af Halvårsrapporten vil finde sted kl i dag på ØK s hovedkontor i København, yderligere vil præsentationen være tilgængelig på ØK s hjemmeside Med venlig hilsen Yderligere oplysninger : Viceadm. direktør Niels Henrik Jensen, ØK, Viceadm. direktør, Group CFO Iqbal Jumabhoy, ØK (Kontor) (Mobil) (Kontor) (Mobil)

2 Hovedpunkter ØK opnåede et godt resultat for 1. halvår 2002, som er bedre end forventet. Udsigterne for 2. halvår 2002 nedjusteres. Nettoomsætningen for koncernen blev på DKK mio. for første halvår Trods en general forringelse af markedsvilkårene for de fortsættende forretninger var nettoomsætningen næsten på niveau med omsætningen for sidste år: EAC Nutrition nåede for første gang op over DKK 1 mia. i nettoomsætning for halvåret. Nettoomsætningen i EAC Foods blev på DKK 860 mio., hvilket er lavere end sidste år dog med en nedgang i mængderne på kun 1%. Nettoomsætningen blev påvirket af den politiske og økonomiske situation i Venezuela samt en 44% devaluering af VEB. Nettoomsætningen i EAC Industrial Ingredients steg med 15% til DKK 342 mio. for halvåret. Nettoomsætningen i EAC Moving & Relocation Services steg med 10% til DKK 232 mio. Det primære driftsresultat af den underliggende drift justeret for ophørte aktiviteter steg med 6% til DKK 221 mio. Dette skyldes i hovedsagen et forbedret resultat i 1. halvår for EAC Industrial Ingredients. Når der ses bort fra engangsposter, har EAC Industrial Ingredients og EAC Foods forbedret deres overskudsgrad i forhold til sidste år. Resultat før skat af den underliggende drift justeret for ophørte aktiviteter steg med 17% til DKK 200 mio. Nettoresultatet af den underliggende drift justeret for ophørte aktiviteter steg med 65% til DKK 137 mio. Udsigter for 2002 Markedsvilkårene forventes fortsat at være svage for 2. halvår Siden senest offentliggjorte forventninger har der været tre væsentlige hændelser: Svækkelse af USD-kursen, sammenlignet med tidligere forventninger, hvilket påvirker omregningen af de primære driftsresultater til DKK for de fleste af ØK s forretninger Den negative indvirkning på nettoomsætning og det primære driftsresultat af produkttilbagekaldelsen i Thailand kombineret med den deraf følgende nødvendige ekstraomkostning til at understøtte markedsføring af Dumex varemærket i Thailand. Den økonomiske situation i Venezuela med en højere devaluering af VEB end tidligere antaget vil påvirke EAC Foods negativt. Udsigterne for de fire strategiske forretninger er derfor nu som følger: EAC Nutrition forventer en nettoomsætning på niveau med 2001 og en overskudsgrad på ca. 9,0% mod sidste års 10,0%. EAC Foods forventer, at nettoomsætningen målt i DKK vil falde med ca. 30%, hvorimod forventningen til overskudsgraden øges til ca. 8%. EAC Industrial Ingredients forventer fortsat tocifret vækst i nettoomsætningen og et primært driftsresultat på mere end 25% over 2001, når der ses bort fra engangsposter. EAC Moving & Relocation Services forventer en vækst i nettoomsætningen på ca. 15% og en overskudsgrad på ca. 5%. Nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien forventes nu at stige med ca. 5%, mens nettoomsætningen for koncernen forventes stadig at ligge under sidste år primært på grund af udviklingen i valutakurserne og afhændelse af ikke strategiske aktiviteter. Det primære driftsresultat af den underliggende drift forventes nu at blive på ca. DKK 330 mio., som følge af ovenstående begivenheder samt frasalg, hvorimod det primære driftsresultat for koncernen forventes at blive på ca. DKK 370 mio. Forventningerne til resultat før skat af den underliggende drift er reduceret til ca. DKK 300 mio., og nettoresultatet af den underliggende drift forventes nu at blive på ca. DKK 180 mio. 1

3 Hovedtal for koncernen (UREVIDEREDE) 1. halvår Fuldt år* DKK mio * 2001 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Resultat før renter, skatter og afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) Finansiering, netto Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver Resultat før skat Skat af ordinær drift Minoritetsinteresser ØK s andel af årets resultat BALANCE Samlede aktiver, ultimo Omsætningsformue, ultimo Rentebærende nettogæld, ultimo Rentebærende nettogæld, gennemsnit Investeret kapital, ultimo Minoritetsinteresser Egenkapital Likvide midler Investeringer i anlægsaktiver NØGLETAL Overskudsgrad (%) 7,5 8,0 7,4 Rentedækning 15,5 9,4 12,1 Selvfinansieringsgrad (%) 62,9 53,0 57,2 Forrentning af investeret kapital på årsbasis (%) 20,3 24,4 21,9 Forrentning af moderselskabets egenkapital på årsbasis (%) 13,0 20,0 16,9 EPS på årsbasis (i DKK) 17,6 23,9 20,6 Indre værdi pr. aktie 136,6 128,6 131,8 Børskurs pr. aktie, ultimo 169,5 202,1 186,8 Antal medarbejdere, ultimo Nøgletallene er beregnet i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning. * Sammenligningstallene for 2001 er ændret, således at de afspejler ændringen i regnskabspraksis. Beskrivelse og virkning af denne ændring i regnskabspraksis fremgår af appendiks. Regnskabet for ØK er udarbejdet i overensstemmelse med den nye danske årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt de danske regnskabsvejledninger, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Der er som forventet ingen væsentlig indvirkning på nettoresultat, egenkapital eller samlede aktiver. De væsentlige aspekter af den nye regnskabspraksis er gengivet i et appendiks til kvartalsmeddelelsen for 1. kvartal

4 ØK-koncernens regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2002 RESULTAT Resultatopgørelse Nettoomsætning % % Resultat før renter, skatter og afskrivninger (EBITDA) Primært driftsresultat (EBIT) % % Finansiering, netto Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver Resultat før skat % % Skat af ordinær drift Minoritetsinteresser ØK s andel af årets resultat % % Koncernens nettoomsætning faldt med 9% til DKK mio. mod DKK mio. i 1. halvår 2001 primært som følge af frasalg af aktiviteter i 2001 og delvist på grund af effekten af omregning mellem VEB og USD. Omregningseffekten har ligeledes påvirket nettoomsætningen for de forsættende forretninger, som lå 2% under 1. halvår Nettoomsætningen for de fire strategiske forretninger på DKK mio. var lidt lavere end nettoomsætningen i 1. halvår 2001 på DKK mio. EBITDA for koncernen blev på DKK 347 mio. mod DKK 389 mio. for 1. halvår Udtrykt i procent af omsætningen udgjorde EBITDA 9,9% mod 10,1% for 1. halvår Hovedårsagerne til dette fald er engangsposter samt frasalg af aktiviteter. Primært driftsresultat Resultat af fortsættende aktiviteter % % Frasolgte aktiviteter1) Resultat af underliggende drift % % Engangsposter: Fortjeneste ved salg af Yoplait-franchise 12 Fortjeneste på Zeneca Agro-transaktionen Tilbageførsel af hensættelse vedr. forsikringskrav i Japan 8 Fortjeneste ved salg af Fibertex A/S 40 Andre engangsposter, netto Bogført resultat % % 1) De frasolgte aktiviteter omfatter primært EAC Trading s aktiviteter i Japan og andel af resultat fra Fibertex A/S. Koncernens primære driftsresultat blev DKK 263 mio., hvilket er et fald på 15% i forhold til DKK 309 mio. for 1. halvår Det primære driftsresultat af de fortsættende aktiviteter på DKK 221 mio. udgør derimod en stigning på 6% i forhold til DKK 208 mio. for 1. halvår Stigningen skyldes hovedsageligt et bedre primært driftsresultat af den underliggende drift i EAC Industrial Ingredients. Overskudsgraden beregnet på det primære driftsresultat af den underliggende drift steg til 6,3% fra 5,8% i 1. halvår Forbedringen skyldes især bedre overskudsgrader hos EAC Foods og EAC Industrial Ingredients. 3

5 Det primære driftsresultat for de fire strategiske forretninger nåede op på DKK 254 mio. mod DKK 284 mio. i 1. halvår Faldet skyldes hovedsageligt engangsfortjenesten på DKK 43 mio., der blev realiseret sidste år i forbindelse med Zeneca Agro transaktionen. Hvis der justeres for engangsposter, bliver det primære driftsresultat af den underliggende drift for de fire strategiske forretninger på DKK 242 mio. mod DKK 233 mio. for 1. halvår Det primære driftsresultat af den underliggende drift justeret for frasolgte aktiviteter steg med 6% til DKK 221 mio. Finansiering, netto viste en udgift på DKK 17 mio. mod en udgift på DKK 33 mio. i 1. halvår Nettorenteudgiften blev på DKK 17 mio. mod DKK 9 mio. i 1. halvår 2001, og nettokursreguleringerne blev på nul mod -24 mio. i 1. halvår EAC Foods har haft en væsentlig indflydelse på ØK-koncernens finansielle poster i Uden EAC Foods har den resterende del af ØK-koncernen en finansiel nettoindtægt på DKK 8 mio. mod en finansiel nettoudgift på DKK 23 mio. sidste år. Den finansielle udgift for EAC Foods vedrører primært omkostninger til kurssikring af valutarisici på likviditetsforbundne balanceeksponeringer mellem VEB og USD. Værdiregulering af finansielle anlægsaktiver blev en udgift på DKK 5 mio. mod en indtægt på DKK 75 mio. i 1. halvår Værdireguleringen vedrører en nedskrivning af investeringen i Det Danske Stålvalseværk til nul. Indtægten i 2001 vedrørte salg af en aktiepost i en containerfabrik i Kina. Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter % % Frasolgte aktiviteter Resultat af underliggende drift % % Engangsposter, drift Engangsposter, finansielle Nedskrivning af aktier i Det Danske Stålvalseværk -5-5 Værdireguleringsgevinst ved salg af aktier 75 Andre engangsposter, finansielle, netto 1 3 Bogført resultat % % Resultat før skat for koncernen nåede op på DKK 241 mio., eller 31% under samme periode sidste år. Hovedårsagerne til faldet er engangsposter samt frasalg af aktiviteter. Resultatet før skat af den underliggende drift blev på DKK 209 mio. mod DKK 215 mio. i 1. halvår 2001, hvilket er et fald på 3%. Resultatet før skat fra den underliggende drift justeret for frasolgte aktiviteter steg med 17% til DKK 200 mio. Skat af ordinær drift er reduceret til DKK 55 mio. mod DKK 81 mio. i 1. halvår 2001, hvilket afspejler en forbedret skattemæssig position for koncernen, skønt der ikke er sket ændring i den effektive skatteprocent. Minoritetsinteressernes andel af resultatet blev på DKK 11 mio. mod DKK 24 mio. for 1. halvår Faldet skyldes primært opkøb af yderligere minoritetsaktieposter inden for EAC Nutrition i 1. kvartal 2001 (Dumex Malaysia) samt EAC Foods i 2. kvartal 2001 (Ecuadasa). 4

6 Nettoresultat Resultat af fortsættende aktiviteter % % Frasolgte aktiviteter Resultat af underliggende drift % % Engangsposter, netto Bogført resultat % % Nettoresultatet for koncernen blev på DKK 175 mio. eller 29% under nettoresultatet for 1. halvår Nettoresultatet af den underliggende drift for de fortsættende aktiviteter blev på DKK 137 mio., eller 65% over sidste år. Den væsentlige forbedring skyldes primært bedre resultater i EAC Nutrition og EAC Industrial Ingredients, som delvist er modvirket af EAC Foods samt en reduktion af valutakurstab. Balance DKK mio Anlægsaktiver Omsætningsaktiver, ekskl. likvide midler Likvide midler Samlede aktiver Rentebærende gæld Ikke-rentebærende gæld og hensættelser Minoritetsinteresser Egenkapital Passiver i alt Anlægsaktiver er faldet til DKK mio. fra DKK mio. ved årets begyndelse primært som følge af frasalg af aktiviteter herunder Fibertex. ØK-koncernen har investeret DKK 51 mio. i produktionsanlæg og IT-udstyr i årets første halvdel. Omsætningsaktiver, eksklusiv likvide midler er faldet til DKK mio. fra DKK mio. ved årets begyndelse. Dette skyldes primært lavere lagerbeholdninger og tilgodehavender i de fire strategiske forretninger. Likvide midler er steget med DKK 203 mio. fra årets begyndelse til DKK mio. Den stigende likviditet kan primært henføres til salget af Fibertex A/S samt indbetaling af tilgodehavender fra salg af EAC Japan og en ejendom i Malaysia. Som følge af ovenstående udgjorde koncernens samlede aktiver ved udgangen af 1. halvår 2002 DKK mio., et fald på DKK 427 mio. i forhold til begyndelsen af året, hvilket for en stor del vedkommende skyldes omregningseffekten af aktiver i USD eller i valutaer med tilknytning til USD. (DKK/USD kursen pr var 840,95 og 751,47 pr ). Rentebærende gæld udgjorde DKK 578 mio. hvilket er et fald på DKK 246 mio. fra begyndelsen af året primært som følge af et fald i bankgælden hos EAC Foods og EAC Industrial Ingredients. Ikke rentebærende gæld udgjorde DKK mio., og faldet på DKK 199 mio. fra årets begyndelse skyldes primært et fald i varekreditorer. 5

7 Minoritetsinteresser faldt til DKK 208 mio. fra DKK 223 mio. ved årets begyndelse. Der har ikke været væsentlige erhvervelser af minoritetsaktieposter i år. Investeret kapital udgjorde DKK mio. mod en primosaldo for året på DKK mio. Hovedårsagerne til faldet er lavere driftskapital, virkningen af afhændelsen af investeringen i Fibertex A/S samt et fald i øvrige tilgodehavender efter modtagelse af betaling for salget af EAC Japan og en ejendom i Malaysia. Forrentningen af investeret kapital på årsbasis på koncernniveau for 1. halvår 2002 blev på 20% mod 24% for 1. halvår 2001 og 22% for hele året Egenkapitalopgørelse Fuldt år DKK mio Åbningssaldo Periodens resultat Forskel ved omregning af regnskaber aflagt i udenlandsk valuta og andre bevægelser Regulering af urealiseret kursgevinst/-tab på langfristede lån og mellemværender, der kurssikrer nettoinvesteringer Realiseret kursgevinst/-tab på ophævede kurssikringer Køb/salg af egne aktier, netto Egenkapital Aktietilbagekøbsprogram ØK afsluttede i 1. kvartal 2002 det aktietilbagekøbsprogram, der blev offentliggjort på den ordinære generalforsamling i 2001 med købet af yderligere egne aktier for DKK 33 mio. Det samlede antal aktier erhvervet under aktietilbagekøbsprogrammet vil blive annulleret d. 2. september 2002 og aktiekapitalen nedskrevet med DKK 39,9 mio. Selskabet har i 2. kvartal 2002 påbegyndt tilbagekøb under det nye aktietilbagekøbsprogram, der blev offentliggjort på generalforsamlingen i Antallet af aktier, der er købt i henhold til den nye ordning pr. 30 juni 2002, udgør stk. svarende til DKK 9 mio. Omstrukturering ØK har i 1. halvår 2002 solgt sin aktiepost i Fibertex A/S samt Yoplait-franchiset i Kina, hvilket har resulteret i en samlet engangsindtægt på ca. DKK 52 mio. I august frasolgte ØK sine sidste aktiviteter i Afrika til en pris, der svarer til regnskabsmæssig værdi. Andre hændelser Som offentliggjort d. 9. august 2002 har de to passive selskaber Plumrose Deutschland GmbH & Co. og Le Snack Company GmbH indgivet konkursbegæring som følge af en voldgiftskendelse, hvor en schweizisk enevoldgiftsmand har pålagt de to selskaber at betale godt EUR 6 mio. i erstatning til det schweiziske selskab Barox S.A.. De to passive selskaber har ikke tilstrækkelige midler til at betale denne store erstatning. Hverken konkursen eller voldgiftskendelsen har nogen indvirkning på ØK s forventninger til 2002 og forventes ikke at få nogen indflydelse på ØK s økonomiske stilling. Ligeledes har dette forhold ingen forbindelse med eller indvirkning på EAC Foods, som anvender Plumrose varemærket i Venezuela og Ecuador. 6

8 Industrisegmenter EAC Nutrition Nettoomsætning % % EBITDA Primært driftsresultat % % Overskudsgrad 11,8% 10,1% 11,9% 11,7% Primært driftsresultat af underliggende drift % % Overskudsgrad af underliggende drift 11,8% 10,1% 10,8% 11,7% Nettoomsætningen nåede op på DKK mio. i 1. halvår 2002, hvilket er en stigning på 3% i forhold til samme periode sidste år. Selvom forskelle i valutakurserne over for DKK mellem 1. halvår 2002 og 1. halvår 2001 har påvirket nettoomsætningen negativt med ca. 1 procentpoint, nåede nettoomsætningen i 1. halvår for første gang op over DKK 1 mia. Væksten i nettoomsætningen i Kina blev på 24% i 1. halvår Væksten blev lavere i 2. kvartal, idet forbrugerne skulle vænne sig til prisstigningerne, der trådte i kraft fra april, men markedsandelene har været stigende. Markedsforholdene i Sydøstasien er forblevet dårligere end ventet ved indgangen til 2002, men markedsandelene er bevaret. I Malaysia lå nettoomsætningen for 1. halvår 2002 under niveauet for sidste år. Stigende efterspørgsel har dog påvirket nettoomsætningen positivt i 2. kvartal og en markedsandel på ca. 35% er fastholdt. I den prestigefyldte Top 25 Brand Families offentliggjort af ACNielsen i Malaysia, fik Dumexvaremærket en flot tredjeplads foran alle konkurrenter på området. I Thailand var nettoomsætningen og markedsandelene stigende i 1. halvår 2002 før nedennævnte produkttilbagekaldelse. På det relativt nye filippinske marked var der en betydelig vækst i nettoomsætningen i 1. halvår Det primære driftsresultat steg med 5% i 1. halvår 2002 til DKK 122 mio. mod DKK 116 mio. for 1. halvår Overskudsgraden blev på 11,9%, hvilket er lidt højere end overskudsgraden i 1. halvår Resultatet for 1. halvår indeholder en fortjeneste på DKK 12 mio. ved salg af Yoplait-franchiset. Hvis der ses bort fra denne engangspost, udgør overskudsgraden for 1. halvår ,8% mod en overskudsgrad på 11,7% for samme periode sidste år. I meddelelsen til Københavns Fondsbørs blev det den 8. juli 2002 meddelt og 25. august 2002 yderligere uddybet, at EAC Nutrition måtte tilbagekalde spædbørnsmælkepulver af mærkerne Mamex og Mamil i Thailand. De pågældende produkter importeres som færdigpakkede varer fra Danmark og udgør under 5% af omsætningen i Thailand og under 1,5% af den samlede omsætning i EAC Nutrition på årsbasis. EAC Nutrition besluttede at tilbagekalde produkterne, fordi der var opdaget partikler fra et smøremiddel i en mindre mængde af Mamex og Mamil produkter. Hændelsen er sporet til en defekt pakkelinie på Arla s fabrik Arinco i Danmark. Arla Foods Ingredients amba er en ekstern kontraktproducent, der leverer til EAC Nutrition. Som nævnt i det ovenstående var nettoomsætningen i Thailand stigende indtil tilbagekaldelsen. Selvom ingen af de øvrige produkter under Dumex mærket er påvirket af denne produktionshændelse, har der været en negativ afsmittende effekt på Dumex produkterne i det generelle mælkepulversegment, hvilket har påvirket omsætning og primært driftsresultat betydeligt. EAC Nutrition har indledt supplerende markedsføringstiltag i Thailand med henblik på at modvirke den negative effekt som følge af tilbagekaldelsen. På trods heraf forventes et betydeligt fald i den samlede nettoomsætning for Thailand i forhold til tidligere forudsigelser. Der vil blive rejst erstatningskrav mod Arla Food Ingredients amba som leverandør af de forurenede produkter. På basis af de juridisk responsa ØK har indhentet forventer ØK at få dækket sine tab. 7

9 EAC Foods Nettoomsætning % % EBITDA Primært driftsresultat % % Overskudsgrad 10,6% 8,4% 9,1% 7,6% På trods af den fortsat yderst ustabile politiske og økonomiske situation i Venezuela har EAC Foods fastholdt et positivt økonomisk resultat i 1. halvår VEB er faldet med 44% fra årets begyndelse, hvor kursen på VEB var 758 i forhold til USD mod ved udgangen af juni Effekten af justeringer i økonomien er først begyndt at manifestere sig i løbet af juni måned, med et fald i BNP på 9,9% i 2. kvartal. Nettoomsætningen for 1. halvår 2002 faldt til DKK 860 mio. fra DKK 979 mio. i 1. halvår 2001, primært fordi prisstigningerne ikke var tilstrækkelige til at opveje devalueringen. Målt i mængder har der dog kun været et mindre fald på 1% i forhold til 1. halvår Plumrosevaremærkernes styrke har dog resulteret i en forbedring af markedsandelene. Det primære driftsresultat nåede op på DKK 78 mio. mod DKK 74 mio. i 1. halvår Overskudsgraden blev på 9,1% i 1. halvår 2002 mod 7,6% i samme periode sidste år. EAC Foods stærke resultat i 1. halvår 2002 skyldtes øgede markedsførings- og salgsaktiviteter, herunder lancering af i alt ni nye produkter bl.a. en ny Fiesta Ham Line som et attraktivt prisalternativ på det nuværende marked med reduceret købekraft blandt forbrugerne. EAC Foods har også været i stand til at øge marginerne, idet svinekødspriserne har været meget lave, ca. 30% under det forventede niveau. Da disse priser imidlertid ligger under genanskaffelsesværdien for svinene, forventes denne fordel ikke at holde på mellemlangt sigt. Effekten af de økonomiske foranstaltninger, der er truffet af den venezuelanske regering, dvs. devalueringen af VEB, har kun haft begrænset effekt for EAC Foods i årets første seks måneder. Opblomstringen i økonomien i Ecuador samt stærke markedsførings- og salgsaktiviteter har ført til en 30% stigning i omsætningen og en væsentlig stigning i det primære driftsresultat i forhold til sidste år for Ecuadasa, som nu er 100% ejet af ØK. EAC Industrial Ingredients Nettoomsætning % % EBITDA Primært driftsresultat % % Overskudsgrad 15,0% 39,2% 14,6% 26,2% Primært driftsresultat af underliggende drift % % Overskudsgrad af underliggende drift 15,0% 12,0% 14,6% 11,7% 8 EAC Industrial Ingredients opnåede en vækst i nettoomsætningen på 15% i 1. halvår 2002, efterhånden som forretningen nød godt af forbedringen i økonomien og af stigende råvarepriser. Nettoomsætningen i 2. kvartal steg med 9% i forhold til samme kvartal sidste år. Stigningstaksten er dog lavere end stigningen på 21% i 1. kvartal 2002 dels på grund af omregning fra lokale valutaer, hvortil 5 procentpoint kan henføres, og dels på grund af lidt lavere omsætning i Indonesien. På trods af den lavere stigningstakst for omsætningen er det primære driftsresultat på DKK 26 mio. for 2. kvartal en væsentlig forbedring år-til-år.

10 Det primære driftsresultat på DKK 50 mio. for 1. halvår 2002 lå 43% over den tilsvarende periode i 2001, når der ses bort fra fortjenesten på Zeneca Agro Asiatic transaktionen i 1. halvår Dette er det bedste primære driftsresultat for et halvår nogensinde, når der ses bort fra engangsposter. Den væsentlige forbedring blev primært opnået i Thailand både i distributionsforretningen og fra andel af resultat i associerede virksomheder I distributionsforretningen medførte stigende verdensmarkedspriser stigende overskudsgrader ved salg af lagervarer indkøbt til lavere priser, mens forretningen til sammenligning i 2001 havde store vanskeligheder med at overføre omkostninger, forårsaget af en svækkelse af de lokale valutaer, til kunderne. Det primære driftsresultat af den regionale distributionsforretning forblev uændret, idet en afskrivning i Indonesien opvejede forbedringer i Vietnam. EAC Moving & Relocation Services Nettoomsætning % % EBITDA Primært driftsresultat % % Overskudsgrad 2,4% 6,7% 1,7% 7,6% Primært driftsresultat af underliggende drift % % Overskudsgrad af underliggende drift 2,4% 6,7% 1,7% 3,8% EAC Moving & Relocation Services klarede sig dårligere end forventet i 1. halvår 2002 som følge af en generel afmatning i internationale flytninger. Afmatningen har skabt et mere konkurrencepræget miljø, som har påvirket overskudsgraderne generelt. Især nedgangen i aktivitetsniveauet for flytninger til Asien fra USA og Europa har påvirket ØK s primære markeder Hong Kong, Singapore og Japan. Branchedata underbygger ØK s overbevisning om, at markedsandelene fastholdes. Nettoomsætningen nåede op på DKK 232 mio. mod DKK 210 mio. i 1. halvår 2001 eller en 10% stigning som følge af konsolideringen af den kinesiske enhed, Sino Santa Fe International Services Corporation, fra 1. januar Samlet set blev nettoomsætningen dog under forventet, idet der synes at være et fald i internationale udstationeringer efter begivenhederne d. 11. september, og det forventede opsving har endnu ikke vist sig. Det primære driftsresultat for 1. halvår 2002 blev på DKK 4 mio. mod DKK 8 mio. i samme periode sidste år, når der reguleres for tilbageførsel af hensættelsen vedrørende en retssag i Japan på DKK 8 mio. I overensstemmelse med udvidelsesplanerne blev det nye kontor i Chongqing sat i drift i løbet af 2. kvartal, hvorved antallet af kontorer i Kina nåede op på 12 og det samlede antal kontorer i Asien nåede op på 22. EAC Moving & Relocation Services står således godt rustet til at drage fordel af de fortsatte udenlandske investeringer i Kina understøttet af Kinas medlemskab af Verdenshandelsorganisationen og en positiv økonomisk udvikling. Der blev i 1. halvår 2002 iværksat et markedsføringsinitiativ med henblik på at styrke det nye koncept om værdiskabende ydelser (value added services) i flytteforretningen. Dette har bl.a. resulteret i en banebrydende aftale med den store schweiziske bank UBS AG. UBS har outsourced alle udstationerings relaterede ydelser for bankens udstationerede medarbejdere i Asien til Santa Fe. Overtagelsen af disse ydelser fra bankens tidligere samarbejdspartnere forventes at være gennemført ved udgangen af 2002 og vil således bidrage positivt til resultatet for Arkivforvaltningsforretningen voksede fortsat med tocifrede vækstrater, og blev i 2. kvartal udvidet til også at omfatte Indonesien. 9

11 UDSIGTERNE FOR 2002 EAC Nutrition Tilbagekaldelsen i Thailand af mælkepulverprodukter under mærkerne Mamex og Mamil vil kombineret med den afsmittende effekt på andre produkter påvirke prognoserne for nettoomsætningen for EAC Nutrition. Selvom effekten af tilbagekaldelsen er vanskelig at forudsige, forventes det på nuværende tidspunkt, at salget i Dumex Thailand vil blive reduceret med 30% i forhold til tidligere forventninger til 2. halvår, og at det primære driftsresultat vil blive negativt påvirket med DKK 40 mio. Der har ligeledes været en mindre påvirkning i Kina, som følge af forbindelsen til Danmark, selvom EAC Nutrition i Kina faktisk ikke anvender mælke produkter fra Danmark. Under forudsætning af at kursforholdet mellem USD og DKK forbliver som ved udgangen af 1. halvår, vil væksten i nettoomsætningen falde med op til 4%. Hvis denne ændring i prognoseforudsætningerne kombineres med de reducerede forventninger til nettoomsætningen i Thailand, vil det ikke være muligt at fastholde de tidligere forventninger om en tocifret vækst. ØK forventer at markedsforholdene er stabiliseret ved udgangen af Nettoomsætningen for 2002 forventes at blive på niveau med 2001, hvor den var på DKK mio. Selvom overskudsgraden er forbedret, vil de påkrævede yderligere markedsføringsomkostninger i Thailand påvirke det primære driftsresultat og således målet for overskudsgraden, som tidligere angivet til lidt under Desuden vil planlagte produktlanceringer i Kina øge markedsføringsudgifterne med DKK 10 mio i resten af 2002, selvom dette dog forventes at styrke markedspositionen og forbedre indtjeningen i de kommende år. Det forventes således på nuværende tidspunkt, at overskudsgraden vil være på ca. 9% eller ca. 1 procentpoint under EAC Foods Den fulde effekt af de økonomiske tiltag, der er iværksat af den venezuelanske regering, i særdeleshed at bolivaren fik lov at flyde frit og efterfølgende blev devalueret, samt at momssatserne er forhøjet, forventes at manifestere sig fuldt ud i løbet af 2. halvår 2002, og effekten kunne allerede i juni mærkes på forbrugernes købekraft. Da den venezuelanske økonomi og fødevareindustri i høj grad er afhængig af importerede råvarer, vil det være nødvendigt at øge forbrugerpriserne med de påløbne ekstra omkostninger. Det forventes dog, at det vil tage nogen tid for økonomien at tilpasse sig og for købekraften at blive genetableret, og der forudses derfor en dyb recession i de kommende måneder. De reviderede udsigter for EAC Foods er baseret på følgende primære forudsætninger: Oliepriser: Gennemsnitsprisen på venezuelansk råolie har for året til dato være på ca. USD 20 pr. tønde. Priserne ligger aktuelt over dette niveau og forventes at forblive lidt højere end tidligere skønnet. Valutakurs: Der forventes nu en devaluering på ca. 50% for hele året mod vort tidligere skøn på 40%. Som tidligere nævnt har devalueringen for året til dato været på 44%. Kursforholdet ved årets begyndelse var VEB 758 til USD, og kursen ved udgangen af året forventes nu at ligge på VEB til USD. Som en følge heraf vil det primære driftsresultat blive negativt påvirket med DKK 5 mio. BNP og den disponible indkomst: Der forudsættes nu en årlig inflation på 35% med en nedgang i BNP på mere end 4% for hele 2002 mod de tidligere forventninger om et fald på 1-2%. Nedgangen i BNP var 9,9% i 2. kvartal. Inflationen for året til dato ligger på 12,8%, og den største justering forventes således i årets anden halvdel. Rentesatsen: Der er forudsat et gennemsnit på 40% for året, hvilket er uændret i forhold til de tidligere forudsætninger. Resultaterne i Ecuador forventes at fortsætte den positive udvikling og at vise tocifret vækst både i nettoomsætningen og i det primære driftsresultat. Der forventes et 10% fald i mængderne og et fald på op til 30% i nettoomsætningen i DKK for hele året på trods af de positive resultater for EAC Foods for 1. halvår. Dette er baseret på de yderst vanskelige markedsforhold som følge af den forventede kraftige økonomiske nedgang og behovet for at overføre væsentlige omkostningsstigninger til forbrugerne. Overskudsgraderne forventes at ligge på ca. 8% for året, hvilket er under niveauet for 2001 men over Det primære driftsresultat vil være på niveau med 2000, skønt forventningerne er sat noget ned som følge af faldet i værdien af USD i forhold til DKK. 10 EAC Industrial Ingredients EAC Industrial Ingredients forventer fortsat tocifret vækst i nettoomsætningen og opjusterer sine forventninger til det primære driftsresultat for hele året med DKK 15 mio., som nu forventes at blive over 25% højere end i 2001, når der ses bort fra engangsposter.

12 EAC Industrial Ingredients fortsætter sin geografiske ekspansion i Sydøstasien og etablerer distributionsvirksomhed i Singapore til september. EAC Moving & Relocation Services En forbedring af de nuværende markedsforhold forventes ikke på kort sigt og væksten i nettoomsætningen forventes nu at blive på ca. 15% efter konsolidering af den kinesiske enhed, Sino Santa Fe International Services Corporation, pr. 1. januar Overskudsgraden forventes at ligge på ca. 5% og derfor under 2001, når der reguleres for engangsposter. Sammenlagt forventes dette at have en negativ effekt på det primære driftsresultat på DKK 25 mio. sammenholdt med tidligere udsigter. UDSIGTERNE FOR ØK I vurderingen af udsigterne for resten af 2002 bør der tages højde for en række forhold: Der har i perioden siden sidste resultatmeddelelse været væsentlige ændringer i valutakursforholdet mellem USD og DKK, hvor USD er faldet med ca. 12%. Under forudsætning af et uændret kursforhold mellem USD og DKK i forhold til udgangen af 1. halvår 2002 vil udsigterne for koncernens primære driftsresultat blive negativt påvirket med DKK 10 mio. Samtidig har effekten af eksterne faktorer påvirket hver af koncernens forretninger på forskellig måde, som forklaret ovenfor. Disse faktorer/begivenheder medfører, at nettoomsætningen for de strategiske forretninger i Asien kun vil stige med ca. 5% i forhold til sidste års DKK mio. Nettoomsætning for koncernen forventes at ligge under niveauet for sidste år på grund af kursudviklingen, virkningen af produkttilbagekaldelsen i Thailand, situationen i Venezuela, markedssituationen for EAC Moving & Relocation Services samt frasalg af ikke strategiske aktiviteter. Det forventes at resultatet for 3. kvartal 2002 vil være betydeligt lavere end resultatet for 3. kvartal Koncernens primære driftsresultat forventes nu at blive på ca. DKK 370 mio. mod den tidligere forventning på ca. DKK 460 mio. Det primære driftsresultat af den underliggende drift forventes nu, på den beskrevne baggrund sammenholdt med den konsoliderede effekt af frasalg, hensættelser og nedskrivninger på DKK 15 mio. at blive på ca. DKK 330 mio. mod den tidligere forventning på ca. DKK 420 mio. Forventningen til resultat før skat af den underliggende drift er reduceret til ca. DKK 300 mio. mod den tidligere forventning på ca. DKK 370 mio. Nettoresultatet af den underliggende drift er ligeledes reduceret og forventes nu at blive på ca. DKK 180 mio. mod den tidligere forventning på ca. DKK 240 mio. ØK vil fortsætte omstruktureringen og afviklingen af ikke strategiske forretninger. Samtidig arbejder ØK aktivt med en række muligheder for at styrke de strategiske forretninger via opkøb. Udsigterne for 2002 er udarbejdet på den forudsætning, at der ikke sker yderligere væsentlige ændringer i valutakurserne. Ovenstående udsigter for 2002 udtrykker ledelsens forventninger om fremtidige begivenheder og er således i sagens natur forbundet med usikkerheder og risici, hvilket kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra ØK s forventninger. Regnskabsmeddelelsen for 1. halvår er oversat fra dansk til engelsk, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekst og den engelske oversættelse eller i øvrigt er den danske tekst gældende. København, 28. august 2002 Bestyrelsen og Operations Executive Group 11

13 Appendiks: Virkning på regnskabet af ændring i regnskabspraksis Regnskabet for 1. halvår 2002 er udarbejdet i overensstemmelse med sidste års regnskabspraksis samt med justeringer som følge af implementeringen af den nye danske årsregnskabslov, som selskabet har vedtaget at følge med virkning fra 1. januar Virkning for 1. halvår 2002 og sammenligningstal af implementeringen af den nye danske årsregnskabslov: Primært Resultat Netto- Egen- Samlede DKK mio. drifts-resultat før skat resultat kapital aktiver Ændringer til 1. halvår 2002: Før ændringer i regnskabspraksis Virkning af ændring i praksis for: Varebeholdninger Finansielle instrumenter -3 1 Efter ændringer i regnskabspraksis Ændringer til 1. halvår 2001: Før ændringer i regnskabspraksis Virkning af ændring i praksis for: Varebeholdninger Finansielle instrumenter Efter ændringer i regnskabspraksis Ændringer til hele året 2001: Før ændringer i regnskabspraksis Virkning af ændring i praksis for: Varebeholdninger Efter ændringer i regnskabspraksis Regnskabet påvirkes primært af ændringerne i regnskabspraksis på følgende områder: Varebeholdninger Indregning og måling af finansielle instrumenter (aktiver, forpligtelser og afledte instrumenter) Regnskabspraksis for værdiansættelse af varelager er ændret til at omfatte indirekte produktionsomkostninger, som ikke har været fuldt medregnet under den hidtidige praksis. Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi på balancetidspunktet. Indregning af den gevinst eller det tab, som opstår ved sikring, afhænger af karakteren af den sikrede post. Virkningen af ændringen i regnskabspraksis vedrørende sikring af en fremtidig transaktion eller af et bindende tilsagn om likviditet (sikring af pengestrømme) indregnes på egenkapitalen, indtil transaktionen/forpligtelsen realiseres. Under den hidtidige praksis har finansielle instrumenter været behandlet som poster uden for balancen. 12

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002. ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Vedlagt fremsendes ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002.

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2002. ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Vedlagt fremsendes ØK s Kvartalsmeddelelse pr. 30. september 2002. Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2002 mar 27, 2003 Aktionærsekretariatet Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 18.11. 2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007

Fondbørsmeddelelse nr. 7/2007 Kvartalsmeddelelse 31. marts 2007 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere