Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)"

Transkript

1 Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2014 Klimaforandringer en global udfordring Side 9 Alle aktivklasser er nu dækket af retningslinjerne Side 12 Tøjindustrien klædt bedre på Side 26

2 2 ESG RAPPORT 2014 Vi er Unipension Din pensionskasse er en del af Administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP) og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD). Vi er medlemsejede pensionskasser, og det er vores mission at tilbyde højtuddannede og deres familier økonomisk tryghed hele livet gennem konkurrencedygtige pensioner, produkter og services. I rapporten henviser Unipension og vi til Arkitekternes Pensionskasse (AP), MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP), Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) samt alle investeringsrelaterede juridiske enheder for disse pensionskasser. Forsidefoto: Unipension Fotoet har vi taget i en tekstilvirksomhed i Dhaka, Bangladesh. Layout: Tryk: Grafisk Rådgivning ApS.

3 3 Indhold Indledning 4 Ansvarlige investeringer 6 Klimaforandringer en global udfordring 9 Alle aktivklasser er nu dækket af retningslinjerne 12 Eksklusion af selskaber 16 I dialog med selskaberne 18 Dialog med resultater 20 Eksklusion af lande 21 Afgivelse af stemmer 22 Aktivt ejerskab Tøjindustrien klædt bedre på 26 Gruppesøgsmål 29 Nationalt og internationalt samarbejde 30 Omkostninger ved ESG 31

4 4 ESG RAPPORT 2014 Global investor med en helhedsorienteret tilgang Unipension er en global investor. Vores investeringer er fordelt over alle geografiske områder i verden, og vi investerer i alle aktivklasser og alle sektorer. At have en så vidtstrakt og bredt favnende portefølje gør det nødvendigt at have en helhedsorienteret og konsekvent tilgang til ansvarlige investeringer. vores ansvar som investor at gøre en indsats for at påvirke virksomhederne i den rigtige retning gennem dialog. Adm. direktør i Unipension Cristina Lage Foto: Thomas Busk Siden 2009 har vi arbejdet målrettet med at fastlægge retningslinjer for ansvarlige investeringer. Vi har hele tiden haft det mål, at vores retningslinjer skulle omfatte alle de aktivklasser, der er i vores investeringsunivers. Det mål er nu nået. I 2014 blev statsobligationer også omfattet af retningslinjerne som den sidste aktivklasse. Statsobligationerne kom med blandt andet på baggrund af en vejledning fra regeringen omkring investeringer i statsobligationer, en vejledning som Unipension har deltaget aktivt i tilblivelsen af. Klimaforandringer og internationalt samarbejde Aktivt ejerskab er grundstenen i vores tilgang til ansvarlige investeringer. Vi mener, at det er Det gælder for eksempel på klimaområdet, som optager Unipension meget. Derfor har vi 2014 taget yderligere tiltag for at styrke arbejdet på dette område. Vi har underskrevet den såkaldte Global Investor Statement on Climate Change (GISCC), ligesom vi har meldt os ind i Institutional Investors Group on Climate Change. Klimaproblematikken er i vores øjne international, og det er nødvendigt med et bredt samarbejde, hvis vi skal opnå reelle forandringer. Vi kan være undervægtet i visse virksomhedstyper fx kul, fordi de er uinteressante at investere i, men vi kan ikke som enkeltinvestor flytte noget ved fx at ekskludere selskaber, der udvinder fossile brændstoffer. Vi vil udnytte vores ejerskab til at påvirke både udvindingsselskaber og energitunge virksomheder. Skal der virkelig opnås noget i forhold til klimaforandringerne, så skal der politisk handling til. Og dér skal vi være med til at påvirke det politiske niveau, så vi kan få nogle internationale retningslinjer og regler at navigere inden for, og det har vi forpligtet os til med underskrivelsen af GISCC.

5 5 Kli maproblematikken er i vores øjne international, og det er nødvendigt med et bredt samarbej de, hvis vi skal opnå reelle forandringer Vores investeringschef Niels Erik Petersen er desuden medlem af UN PRI Advisory Board, en post som giver mulighed for at være med til at forme udviklingen på området for ansvarlige investeringer. Vi bruger ressourcer på at blive klogere, og vi handler Sidste år rejste vi ud for med egne øjne at se på de virksomheder og brancher, der har været problemer med. Vi så på tøjproduktion i Bangladesh og udvinding af tjæresand i Canada, som er investeringsområder, der har været genstand for kritisk debat i de senere år. Vi har i 2014 været involveret i et stigende antal gruppesøgsmål mod både udenlandske og danske virksomheder, både for at få kompensation for økonomiske tab, men også for at skabe ændringer i den måde, hvorpå virksomheden bliver ledet, hvis der er behov for det. Der skal god ledelse til at løse problemer hurtigt og effektivt. ringsmuligheder og på at udvikle vores kompetencer inden for klimaforandringer. I denne kombination af udvikling af modelapparat til håndtering af ESG spørgsmål og af ressourcer til både opsøgende, kritisk arbejde og kompetenceudvikling fortsætter vi vores arbejde som ansvarlige investorer med vægt på at være aktive ejere. God læselyst Cristina Lage Adm. direktør i Unipension Arbejdet fortsætter i 2015 I 2015 skal vi færdiggøre implementering af retningslinjerne på tværs af aktivklasserne og skærpe vores fokus på miljørelaterede emner, herunder også klimaspørgsmålet. Vi arbejder på at kortlægge, hvor CO 2 -tung vores portefølje er, på at identificere og evaluere lav-co 2 investe-

6 6 ESG RAPPORT 2014 Ansvarlige investeringer Overholdelse af lovgivning Selskaber, vi investerer i, bør ikke overtræde lovgivningen i de lande, hvis lovgivning de er underlagt. Menneskerettigheder Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte krænker menneskerettigheder, eller som indirekte opfordrer eller medvirker til krænkelse af menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte krænker fri forenings- og organisationsret, eller som indirekte opfordrer eller medvirker til krænkelse af fri forenings- og organisationsret. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i arbejds- eller ansættelsesforhold, som foregår under tvang. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i ulovligt børnearbejde. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i arbejds- eller ansættelsesforhold, hvor diskrimination finder sted. Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte eller indirekte medfører manglende sikkerhed, sundhed og ringe arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen.

7 7 Miljø Selskaber, vi investerer i, bør ikke forårsage alvorlig og langsigtet skade på miljøet. Korruption Selskaber, vi investerer i, bør ikke være involveret i grove tilfælde af korruption. Kontroversielle våben Selskaber, vi investerer i, bør ikke være involveret i aktiviteter forbundet med antipersonelle landminer, klyngeammunition, atomvåben, biologiske våben eller kemiske våben. Handelsrestriktioner og våbenembargoer Selskaber, vi investerer i, bør ikke handle i strid med beslutninger om handelsrestriktioner og våbenembargoer, der er vedtaget af FN eller EU og enten tiltrådt af Danmark eller direkte gældende i Danmark. Brud på andre etiske normer Hvis et selskab har brudt andre grundlæggende etiske normer end de ovenfor nævnte, kan vi træffe en konkret beslutning om at lade selskabet være omfattet af vores retningslinjer og blive behandlet i overensstemmelse med disse. God selskabsledelse Retningslinjerne for god selskabsledelse hos danske selskaber tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende anbefalinger udarbejdet af Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse. Retningslinjerne for god selskabsledelse hos udenlandske selskaber tager udgangspunkt i dels OECD s principper for god selskabsledelse, dels lovgivning og anbefalinger for god selskabsledelse i de relevante lande.

8 8 ESG RAPPORT 2014 Foto: Unipension

9 9 Klimaforandringer en global udfordring Klimaforandringer er en global udfordring, der vil komme til at påvirke vores samfund og økonomiske system på mange forskellige fronter og i forskelligt omfang fremover. I Unipension er vi engageret i at medvirke aktivt til positive forandringer. At de klimaforandringer, verden oplever, er menneskeskabte, er ikke til diskussion ifølge langt de fleste klimaforskere. Derfor arbejder politikere verden over på at få delelementerne til en global aftale på plads til klimatopmødet i Paris i december Uanset mødets resultat vil klimaforandringer i et vist omfang imidlertid være uundgåelige. Effekterne kommer til at påvirke vores globale samfund på tværs af sektorer, landegrænser og økonomiske cykler og får dermed også grundlæggende betydning for investering. Unipension har igennem 2014 arbejdet intensivt med emnet klimaforandringer. I foråret forfattede vi en dybdegående rapport om emnet, der er tilgængelig på vores hjemmeside, Der kræves tværtimod grundlæggende og mar kante ændringer i det globale energiforbrug for at begrænse fremtidige klimaforandringer og investeringsteamet har i efteråret foretaget en research-rejse til USA og Canada med det formål at få et overblik over en lang række relevante parters opfattelse af udfordringerne. Vi mødtes med FN-medarbejdere, universitetsprofessorer, NGO er, clean-tech investorer, forsikringsteknikere, politikere og et antal store, toneangivende pensionskasser fra Sydamerika, Australien, Nordamerika og Europa. Vi besøgte også Fort McMurray i Canada, hvor man udvinder oliesand. Resultatet blev en dybere forståelse af globale investorer og markedernes opfattelse af klimaforandringer, herunder deres ageren og forventningsdannelse, samt et værdifuldt allround indblik i bevægelser inden for græsrodsorganisationer, universitetsverdenen samt på det officielle (FN) og politiske niveau. Fremtidens klimarelaterede udfordringer har mange facetter: De overordnede linjer handler ikke kun om begrænsning af CO 2 -udledning og håndtering af vidtrækkende konsekvenser af klimaforandringer, men også om dækning af et stigende globalt energibehov. Divestment har konsekvenser I takt med en øget erkendelse af alvoren af klimaforandringernes effekter oplever mange danske pensionskasser i øjeblikket et stigende pres for at forholde sig og bidrage til kampen mod klimaforandringer. Ét løsningsforslag er, at vi som investorer bør sælge alle aktiver relateret til fossile brændsler. Det globale samfund er imidlertid dybt afhængigt af fossile brændsler for at kunne fungere, og deltagelse i vores samfund og det økonomiske system er de facto ensbetydende med at bidrage til klimaforandringer. Det er derfor ikke muligt blot at sælge aktiver relateret til fossile brændsler. Der kræves tværtimod grundlæggende og markante ændringer i det globale energiforbrug for at begrænse fremtidige klimaforandringer, og en sådan omstilling vil tage mange årtier. Fossile brændsler har, på trods af de skadelige virkninger, stor nytteværdi for det globale samfund, og alvorlig mangel på energi kan få katastrofale følger. Et markant fald i muligheden for at benytte sig af fossile brændsler, altså et mindre udbud, vil få meget alvorlige humanitære konsekvenser, særligt i mere sårbare udviklingslande.

10 10 ESG RAPPORT 2014 Behov for politisk handling Der er behov for en global politisk aftale, fordi et enkelt land eller region ikke alene kan dæmme op for problemet. Det kræver en samlet indsats. Der er i dag større politisk bevågenhed og villighed til at indgå hensigtserklæringer i forhold til begrænsning af CO 2 -udledning end tidligere set. Et eksempel på dette er den bilaterale erklæring på klimaområdet, som Kina og USA fremlagde i november En erklæring, der indholdsmæssigt har begrænset betydning, men som alligevel er vigtig, fordi Kina dermed indtager en central plads på klimaagendaen. Det betyder imidlertid ikke, at en global aftale snart vil være i hus, men at en bevægelse mod større parathed til handling er til stede blandt verdens største CO 2 -udledere. Som aktiv investor følger vi denne bevægelse i politisk stillingtagen tæt, da den kan have afgørende betydning for de virksomheder, vi investerer i. Der er behov for en global politisk aftale, fordi et enkelt land eller region ikke alene kan dæmme op for problemet Globale politiske initiativer designet til at håndtere klimaforandringer vil sætte dagsordenen for mange fremtidige investeringer. Det gælder i forhold til fremtidig regulering, incitamentsprogrammer og krav til energieffektivitet. Sådanne ændringer af rammevilkår og særligt usikkerhed omkring implementering øger specifik investeringsrisiko på klimarelaterede investeringsprojekter. Denne årsag er medvirkende til, at mange institutionelle investorer efterlyser klare signaler fra politikerne om deres interageren i markedet. Grønne muligheder At klimaet forandrer sig betyder ikke kun nye risici, men også nye investeringsmuligheder. De kan forekomme inden for et bredt spektrum, som fx infrastruktur, vedvarende energi, teknologi til CO 2 -opsamling, energieffektivisering, oprensning af drikkevand, luftkvalitetsforbedring samt andre løsninger til at imødekomme de udfordringer, som følger af klimaforandringer. Enkelte delelementer vil formodentlig ikke have potentiale til at løse klimaproblematikken på én gang men kan bidrage til løsningen i mindre trin. Fundamental og global forandring skal ske som summen af mange enkeltelementer og initiativer. Der kan derfor være investeringsmuligheder inden for områder, der trækker færre overskrifter end fx vindmøller, men ikke desto mindre kan udgøre vigtige delkomponenter. Det spiller sammen med vores ønske om, at Unipension skal opsøge forretningsmæssigt bæredygtige løsninger for at imødekomme vores målsætning om at skabe et højt risikojusteret afkast. Unipensions rolle Den mest effektive måde, vi som pensionskasse kan tilskynde klimapolitisk handling, er via internationalt samarbejde med andre investorer. Unipensions bestyrelser besluttede i efteråret 2014, at pensionskasserne skulle melde sig ind i Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) og underskrive IIGCC s 2014 Global Investor Statement on Climate Change. IIGCC er institutionelle investorers interesseorganisation på klimafronten, og det er dermed et godt værktøj til at tale med samlet stemme. Hertil kommer Unipensions engagement via FN s principper for ansvarlige investeringer (UNPRI), der også udgør et centralt forum til behandling af investorers stillingtagen til klimaforandringer. Aktivt ejerskab er det mest praktisk anvendelige værktøj tilgængeligt for en institutionel investor i forhold til klimarelaterede udfordringer. Fossile brændsler ligegyldigt om vi vælger divestment eller ej vil forblive en grundpille i vores energiforbrug i de kommende årtier. Spørgsmålet er derfor ikke, hvorvidt vi ejer sådanne aktiver (eller blot er afhængige af fossile brændsler i det resterende investeringsunivers), men i stedet hvorvidt vi kan være en langsigtet, aktiv ejer med en klart formuleret strategi for dialog og engagement, der kan være med til at skubbe virksomheden i en positiv retning og rent faktisk være med til at skabe forandring. Samarbejde mellem institutionelle investorer om engagement har desuden historisk vist sig

11 11 Foto: Colourbox at være det bedst mulige værktøj for institutionelle investorer til at skabe varige ændringer. I løbet af 2014 har vi været i dialog med 33 virksomheder på verdensplan specifikt vedrørende klimaforandringer. Blandt dem var også de oliesandsselskaber, som vi besøgte under vores tur til USA og Canada. Carbon footprinting Carbon footprinting kan være et relevant værktøj i arbejdet med aktivt ejerskab, når det benyttes til at sammenligne virksomheder af samme type. Der findes endnu ikke en standardiseret metode til at måle carbon footprinting på markedet, og det er derfor en udfordring at lave en præcis måling. Carbon footprinting har potentiale til med tiden at blive et nyttigt værktøj, der kan medvirke til at styrke forståelsen af porteføljens eksponering til eventuel fremtidig lovgivning på området. Når der kommer mere standardisering, kan Unipension med fordel også tilslutte sig Montreal Pledge eller lignende initiativer. Aktivt ejerskab på klimafronten er bredere end blot virksomheder, der udvinder fossile brændsler, da muligheden for at påvirke den faktiske CO 2 -udledning sandsynligvis er større i forhold til virksomhedernes forbrug heraf (efterspørgsel) end disses producenter (udbud). Vi udnytter muligheden for at interagere med alle typer af virksomheder og dermed forsøge at påvirke dem til at ændre deres adfærd. Det gælder ikke kun i forhold til begrænsning af CO 2 -udledning men også optimal udnyttelse af resurser, energieffektivitet og tilpasning til forventede følger af klimaforandringer. Dermed bliver fokus på klimaforandringer dybere forankret i porteføljeforvaltningen end blot eksklusion af fossile brændsler med henblik på at sende et politisk signal.

12 12 ESG RAPPORT 2014 Foto: Colourbox Alle aktivklasser er nu dækket af retningslinjerne I 2014 udvidede bestyrelserne vores retningslinjer for ansvarlige investeringer til også at omfatte statsobligationer. Dermed er samtlige aktivklasser nu omfattet af retningslinjerne. Siden 2008 har vi arbejdet med at opbygge en systematik for vores daglige arbejde med ansvarlige investeringer. Med udgangspunkt i en medlemsundersøgelse startede bestyrelserne med at vedtage retningslinjer for børsnoterede selskaber, fordi det er dér, aktivt ejerskab giver bedst mening. Som aktionær ejer man en del af virksomheden og har dermed ret til at stille krav, og der er mulighed for at gøre sin indflydelse gældende ved afstemninger på generalforsamlinger. Arbejdet med ansvarlighed i børsnoteret regi gav en del erfaringer, som

13 13 Unipension kunne drage nytte af, da tiden var moden til at kaste sig ud i de andre, mere komplicerede aktivklasser, set med ansvarlighedsmæssige briller. Fra vedtagelsen af det første sæt retningslinjer for ansvarlige investeringer i 2009 har det været hensigten, at de på sigt skulle omfatte samtlige aktivklasser. Aktivklasserne er i sagens natur forskellige, og derfor kan vi ikke implementere retningslinjerne på nøjagtig samme måde på tværs af aktivklasserne. Dog har det været altafgørende, at vi holder os så tæt til vores grundprincipper, som det er praktisk muligt. Børsnoterede selskaber i praksis Vores investeringsunivers i børsnoteret regi bliver overvåget for at afdække, om vores retningslinjer bliver overholdt. Det ligger uden for vores kompetencer og resurser at indsamle og analysere oplysninger om selskaberne på globalt plan. Derfor bliver denne opgave varetaget af vores eksterne leverandør, Hermes Equity Ownership Services Ltd i London. Hver kvartal foretager de en screening af de børsnoterede selskaber med henblik på at finde eventuelle mistanker om overtrædelser af vores retningslinjer. Hvis et selskab er under mistanke for overtrædelser på baggrund af screeningen eller informationer fra medierne, NGO er eller lignende, bliver selskabet optaget på vores fokusliste. Herefter vurderer vi mistankerne nærmere. Hvis vi vurderer, at et selskab har overtrådt retningslinjerne, placerer vi det på enten dialoglisten eller eksklusionslisten. På dialoglisten findes selskaber, hvor vi forventer en forbedring gennem dialog. Dialog med selskaberne er resursekrævende og forudsætter indgående kendskab til markedet og branchen. Derfor koordinerer vi vores henvendelser med en gruppe internationale investorer for at opnå bedre resultater. Med danske selskaber går vi i dialog selv, da vi har et godt kendskab til det danske marked, selskaberne og de andre lokale investorer, hvilket gør dialogen meningsfuld. Eksklusionslisten indeholder selskaber, hvor vi ikke forventer, at en dialog kan rette op på overtrædelserne. Et eksempel på dette er en producent af ulovlig klyngeammunition. Da produktion af disse våben er en del af selskabets forretningskoncept, giver det ikke mening at gå i dialog med dem med henblik på at få dem til at stoppe produktionen. De ekskluderede selskaber investerer vi ikke i. Eksklusionslisten kan du finde på vores hjemmeside: Hvis et ekskluderet selskab ikke længere overtræder vores retningslinjer, bliver det inkluderet i vores investeringsunivers, hvorefter investeringerne i dette selskab atter kan finde sted. Unoterede selskaber i praksis Retningslinjer for ansvarlige investeringer vedrørende unoterede selskaber blev vedtaget af bestyrelserne i I unoteret regi foretages investeringerne typisk for en længere årrække og gennem investeringsfonde. Det gør det svært at skille sig af med investeringen, hvis der sker en overtrædelse, der berettiger til eksklusion. Derfor er det vigtigt, at den klassiske screening, som vi anvender på børsnoterede selskaber, erstattes med en grundig undersøgelse af forholdene i unoteret regi en såkaldt due diligence inden vi træffer investeringsbeslutningen. Forvalterne bliver samtidig kontraktuelt forpligtet til at informere os, hvis vores retningslinjer skulle blive overtrådt, efter investeringen er foretaget. Fast ejendom i praksis I 2013 udvidede bestyrelserne retningslinjerne for ansvarlige investeringer til også at omfatte fast ejendom. Miljøhensyn er typisk i højsædet, når man investerer i fast ejendom. Men ifølge vores grundprincipper skal vi for eksempel også tage hensyn til menneskerettigheder og korruption, når vi investerer. Derfor skal arbejdstagernes forhold under byggeriet være i orden, og byggetilladelser skal ikke være opnået ved bestikkelse, når vi investerer i fast ejendom. Investeringerne i fast ejendom behøver ikke være direkte, altså hvor Unipension selv ejer bygningerne. Det kan også ske via børsnoterede ejendomsselskaber og i unoteret regi. Fremgangsmåden for disse ejendomsinvesteringer vil derfor være tilpasset den enkelte aktivklasse, som det er beskrevet ovenfor.

14 14 ESG RAPPORT 2014 Udviklingen i ESG-dækning ESG-dækning 2009 Dækkede aktiver Dækkede aktiver Guldrandede obligationer Emerging Markets Debt High Yield Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Ejendomme Likvider mv. ESG-dækning 2013 Dækkede aktiver Dækkede aktiver Guldrandede obligationer Emerging Markets Debt High Yield Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Ejendomme Likvider mv. ESG-dækning 2014 Dækkede aktiver Dækkede aktiver Guldrandede obligationer Emerging Markets Debt High Yield Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Ejendomme Likvider mv.

15 15 I forhold til investeringer i fast ejendom har vi præference for ejendomme, der har opnået en anerkendt certificering. Ligeledes skal vi så vidt muligt sikre, at ejendomme, som pensionskasserne har investeret i, ikke udlejes til selskaber, som optræder på pensionskassernes eksklusionsliste. Statsobligationer i praksis I 2014 udvidede bestyrelserne retningslinjerne for ansvarlige investeringer til også at omfatte statsobligationer. For at kortlægge hvordan situationen omkring menneskerettighedskrænkelser, korruption, miljø, osv. er i de forskellige lande, bliver der hvert kvartal foretaget en screening af landene. Denne øvelse kræver et indgående kendskab til forholdene i de enkelte lande samt en del analysearbejde, hvilket pensionskasserne ikke har resurser eller kompetencer til selv at udføre. Screeningen af lande foretages derfor af Sustainalytics B.V. i Holland. Lande, som vi mener overtræder retningslinjerne på baggrund af vores screening, vurderer vi individuelt for at fastslå, hvor alvorlig forseelsen er. Hvis overtrædelserne er af alvorlig karakter, holder vi de pågældende lande under observation med henblik på at vurdere udviklingen. Hvis vi vurderer, at overtrædelserne er af særlig alvorlig karakter, uden at vi har kunnet konstatere en positiv udvikling i landet for nylig, og uden, at der er indikationer på en positiv udvikling i landet i nærmeste fremtid, bliver landet ekskluderet. Ligeledes ekskluderer vi lande, hvor investeringer i statsobligationer er forbudt grundet en sanktion. Lande, som er på pensionskassernes eksklusionsliste, må der ikke investeres i. Lande, som vi mener overtræder retningslin jerne på baggrund af vores screening, vurderer vi individuelt for at fastslå, hvor alvorlig for seelsen er Et land, som er ekskluderet, kan godt blive inkluderet i investeringsuniverset igen, hvis landet ikke længere overtræder retningslinjerne, eller der ikke længere er en gældende sanktion. Et land kan også blive fjernet fra eksklusionslisten, hvis der konstateres en positiv udvikling i landet, som vurderes at have en positiv effekt på de overtrædelser, der har ligget til grund for eksklusionen. Du kan se vores eksklusionsliste over lande på side 18 i denne rapport og på vores hjemmeside

16 16 ESG RAPPORT 2014 Eksklusion af selskaber Ved udgangen af 2014 havde vi 34 selskaber på eksklusionslisten. De fleste af selskaberne på listen er involveret i aktiviteter forbundet med kontroversielle våben. Når denne slags våben anvendes under en væbnet konflikt, kan det have en alvorlig indvirkning på civilbefolkningen og forårsage store tab af menneskeliv, og dette ønsker pensionskasserne ikke at bidrage til. Derfor ønsker pensionskasserne eksempelvis ikke, at deres investeringer bidrager til aktiviteter forbundet med atomvåben. Et eksempel på et selskab involveret i atomvåben er det amerikanske Lockheed Martin, som er en af verdens største våbenleverandører og en af de førende inden for luftfartsindustrien og anden avanceret teknologi, herunder satellitter, raketter og missiler. Lockheed Martin producerer atommissilet Trident, et søbaseret interkontinentalt missil, der medbringer nukleare sprænghoveder. Disse atommissiler anvendes af både den amerikanske flåde og den britiske i hhv. de 14 amerikanske Ohio-ubåde og de fire britiske Vanguardubåde. Pensionskasserne ønsker ikke at investere i selskaber, der producerer missiler, som udelukkende eller primært anvendes til levering af nukleare sprænghoveder, og derfor er Lockheed Martin ekskluderet fra vores investeringsunivers. Det franske forsvar anvender også atomvåben i flådens fire Le Triomphant-ubåde, nemlig atommissilet M51, der ligeledes er søbaseret og interkontinentalt ligesom Trident. Producenten af M51-missilet er det europæiske selskab Airbus, der af samme årsag også er at finde på vores eksklusionsliste. Et andet selskab, der også er involveret i M51-atommissilet, er den franske elektronikkoncern Thales, som beskæftiger sig med teknologi inden for luftfart, rumfart, transport, sikkerhed og forsvar. Selskabet producerer et elektronisk system, der er udviklet specifikt til M51-atommissilet, hvorfor pensionskasserne ikke ønsker at investere i dette selskab. Klyngeammunition hører også under kategorien kontroversielle våben, og pensionskasserne ønsker ikke, at investeringerne bidrager til aktiviteter forbundet med visse typer af dette våben. Retningslinjerne tager udgangspunkt i Oslo-konventionen af 2008, som har til formål at forbyde visse typer af klyngeammunition. Det amerikanske selskab Textron producerer CBA-105 Sensor Fuzed Weapon, som er klyngeammunition til primært det amerikanske forsvar. Denne bombe indeholder ti småbomber, som igen hver især indeholder fire småbomber, hvilket er i strid med Oslo konventionen, og derfor har vi ekskluderet selskabet. Alle de nævnte selskaber er på vores eksklusionsliste, som du kan se på vores hjemmeside Her kan du også se en uddybende begrundelse for eksklusion af det enkelte selskab. Involveringen i kontroversielle våben er ofte selskabernes kerneforretning, og vi forventer derfor ikke, at en dialog vil ændre selskabernes forretningsstrategi. Ikke desto mindre ser vi af og til, at selskaberne stopper produktion af kontroversielle våben. Sker det, fjerner vi selskaberne fra eksklusionslisten og har dermed mulighed for at investere i dem igen. Vi revurderer selskaberne på eksklusionslisten hvert kvartal.

17 17 Ved atomvåben i retningslinjerne forstås eksempelvis: nukleare sprænghoveder komponenter, som udelukkende eller primært anvendes i nukleare sprænghoveder missiler, som udelukkende eller primært anvendes til levering af nukleare sprænghoveder komponenter til missiler, som udelukkende eller primært anvendes til levering af nukleare sprænghoveder leveringssystemer og platforme, der udelukkende eller primært anvendes til levering af nukleare sprænghoveder ejerskab, forvaltning, drift, mv. af en atomvåbenbase eller lignende anlæg. Ved aktiviteter forbundet med atomvåben i retningslinjerne forstås: 1. erhvervelse eller produktion af atomvåben 2. søgning eller modtagelse af assistance til produktion af atomvåben 3. hjælp, opfordring eller overtalelse af andre til erhvervelse, produktion eller kontrol over atomvåben 4. modtagelse af atomvåben fra andre 5. overførsel af atomvåben eller kontrol over atomvåben til andre. Ved aktiviteter forbundet med klyngeammunition forstås: 1. brug, udvikling, fremstilling, erhvervelse, oplagring, bibeholdelse eller overførsel til nogen af: a. klyngeammunition, der er i strid med Oslo-konventionen b. centrale komponenter i klyngeammunition, der er i strid med Oslo konventionen 2. støtte, opfordring eller overtalelse af andre til at tage del i aktiviteter nævnt under nr. 1.

18 18 ESG RAPPORT 2014 I dialog med selskaberne I Unipension prioriterer vi dialogen med selskaberne fremfor at ekskludere dem. Det gør vi, fordi vi ønsker at se forbedringer i selskaberne med højere afkast til følge på lang sigt. Vores fokusområder og dialoger med selskaberne er primært styret af dialoglisten. Den udvikler sig som hovedregel på baggrund af vores regelmæssige screeninger efter selskaber, der overtræder vores retningslinjer. Men også ulykker, udviklingen i en bestemt sektor, ændringer i lovgivningen, samfundets interesseområder og lignende kan påvirke vores fokusområder. I de seneste år har der været gentagne ulykker på tekstilfabrikker i Bangladesh, og igen i år har vi især haft fokus på forbedring af arbejdernes I 2014 har vi været i dialog med i alt 275 selska ber og diskuteret i alt 776 sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold. rettigheder og brandsikkerhed på fabrikkerne. Læs en uddybende beskrivelse af vores besøg i tekstilindustrien i Bangladesh på side 26. Vi har siden 2011 skabt tættere forhold til en række større danske selskaber. Målet har været at få større indblik i og forståelse for selskabernes strategi, tiltag og filosofi inden for CSR-området. På den måde kan vi som ansvarlig investor bedre forstå selskabets handlemønstre og føre dialogen med selskabet, også på et mere formelt niveau. I 2014 har vi stiftet nærmere bekendtskab med fire danske selskabers CSR-politik, og vi forventer at fortsætte med at have dialog med de danske selskaber i årene fremover. og ledelsesmæssige forhold. I 51,3 pct. af tilfældene har diskussionen om god selskabsledelse været relevant. Læs en mere detaljeret oversigt over, hvordan dialogerne i 2014 fordeler sig geografisk og emnemæssigt på vores hjemmeside. I unoteret regi er det ikke muligt at screene selskaberne som ved børsnoterede selskaber. Vores forvaltere er derfor kontraktuelt forpligtede til at fortælle os, hvis der opstår overtrædelser af vores retningslinjer i de enkelte selskaber. Fremdrift i vores dialoger Vi går i dialog med selskaberne for at stoppe overtrædelserne af vores retningslinjer. Når vi er i dialog med et selskab, er det derfor vigtigt for os at gøre vores målsætning klar for selskabet og i samarbejde med ledelsen finde frem til, hvordan vi når målet. Derfor har vi udviklet et milepælssystem i samarbejde med vores eksterne leverandør, dels for at strukturere og skemalægge dialogerne, dels for at kunne følge fremdriften i dialogen. I 2014 har vi i 87 tilfælde afsluttet dialogen succesfuldt. Det betyder, at selskaberne har implementeret de retningslinjer og arbejdsprocesser, vi har efterspurgt, så overtrædelserne af retningslinjerne er stoppet. Få et detaljeret overblik over fremdriften i vores dialoger på vores hjemmeside. I 2014 har vi været i dialog med i alt 275 selskaber og diskuteret i alt 776 sociale, miljømæssige

19 19 Global Danmark Dialog med 275 selskaber Dialog med 7 selskaber Strategi og risiko 17 % Miljø 11 % Sociale forhold 21 % Strategi og risiko 42 % Miljø 8 % Sociale forhold 17 % God selskabsledelse 51 % God selskabsledelse 33 % Danske selskaber har sjældent lige så alvorlige eller omfattende problemer vedrørende fx menneskerettigheder, miljø eller korruption som udenlandske selskaber. Emnet god selskabsledelse vil altid blive drøftet både med de danske og udenlandske selskaber.

20 20 ESG RAPPORT 2014 Dialog med resultater Vores eksterne leverandør Hermes Equity Ownership Services Ltd, som screener vores investeringsunivers, har i perioden ført dialog med et af Europas største energiselskaber. Energiselskabet har bl.a. haft et tiltag, der skulle hjælpe deres kunder med at reducere deres udledning af drivhusgasser. Selskabet havde allerede lavet en målsætning om at nedbringe egen CO 2 -udledning og reducere brugen af kul til produktion af strøm. Selskabet havde dog også et ønske om at påvirke deres kunder til at reducere deres samlede carbon footprint. I perioden havde selskabet reduceret kunderelaterede udslip af drivhusgasser med 9,8 ton CO 2 e. Det var mere end reduktionen i udledningen i samme periode i selskabets egen produktion af el. Virksomheden målte udledning af drivhusgasser på tre områder: a. eget interne energiforbrug b. egen energiproduktion c. kundernes samlede energiforbrug. Hvad vi gjorde I 2010 mødtes Hermes for første gang med energiselskabet for at drøfte, hvordan selskabet bedst kunne påvirke kunderne til at reducere det samlede carbon footprint i deres hjem. Virksomheden har ambitiøse planer om at udlevere intelligente strømmålere til alle kunders hjem i løbet af det næste årti. Kunderne har desuden fået tilbudt forskellige tiltag, som kan effektivisere deres energiforbrug, ligesom energiselskabet har installeret solceller på kundernes hustage. Hermes opfordrede selskabet til at udvikle en forretningsplan for de finansielle, sociale og miljømæssige fordele ved en udvidet række aktiviteter, som har til formål at reducere kundernes Carbon Footprint. Hermes fortsatte dialogen om dette emne i løbet af de efterfølgende fire år og mødtes med ledelsen i selskabet for at belyse de forretningsmæssige fordele ved en øget udrulning af bl.a. målere og solceller til kunderne. Dialogen omfattede bl.a. et møde med formanden for selskabet. Resultater Efter en vurdering af business casen forpligtede energiselskabet sig til udrulning/udlevering af målerne, og ved udgangen af 2013, havde selskabet installeret mere end 1,3 mio. målere i private hjem. Dette har bl.a. betydet, at over 90 pct. af kunderne, der foretog små og enkle ændringer ved hjælp af oplysninger fra den udleverede måler, kunne mindske energiforbruget i husstanden. Selskabet iværksatte et stort tiltag for at måle gevinsterne ved bl.a. de målere, der var leveret til husstandene. Undersøgelsen viste, at i perioden var selskabets kunderelaterede drivhusgasudledninger reduceret med 9,8 ton CO 2 e. Det var mere end selskabets egne udledninger var reduceret i samme periode. Eksemplet viser værdien af at have fokus på ikke bare selskabets egne udledninger, men også kunderne, dvs. forbrugerne.

21 21 Eksklusion af lande I 2014 udvidede bestyrelserne retningslinjerne for ansvarlige investeringer til også at omfatte statsobligationer. For at kortlægge hvordan si tuationen omkring menneskerettighedskrænkelser, korruption, miljø, osv. er i de forskelli ge lande, bliver der hvert kvartal foretaget en screening af landene. Herunder finder du en opgørelse over ekskluderede lande pr. 31/ Land Afghanistan Centralafrikanske Republik Chad Eritrea Gambia Guinea Guinea-Bissau Haiti Iran Libyen Madagascar Mali Mauritanien Myanmar Nordkorea Papua Ny Guinea Somalia Sudan SydSudan Syrien Turkmenistan Yemen Ækvatorialguinea

22 22 ESG RAPPORT 2014 Afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger I Unipension er vi aktive ejere af vores investeringer, og derfor er det afgørende for os, at vi afgiver stemmer på selskabernes generalforsamlinger. Vi afgiver stemmer på alle stemmeberettigede børsnoterede aktier samt på virksomhedsobligationer, når det er muligt. Ejeraftaler i unoterede selskaber giver os som regel ikke mulighed for at afgive stemmer direkte på selskabernes generalforsamlinger. Vi udøver derfor i stedet aktivt ejerskab ved at sidde med i Advisory Boards for investeringerne og derigennem påvirke selskaberne i den retning, vi ønsker. I 2014 har vi afgivet stemmer på i alt 1949 generalforsamlinger på globalt plan, og heraf var 42 i Danmark. På vores hjemmeside kan man se vores stemmeresultater på både danske og udenlandske selskaber. Her kan man også søge på navngivne selskaber, lande og generalforsamlingsperioder og læse en rapport, som viser, hvordan afstemningerne har været fordelt geografisk og emnemæssigt i Nye anbefalinger om god selskabsledelse Som ansvarlig investor opfordrer vi alle danske selskaber til at følge Anbefalinger for god selskabsledelse udfærdiget af Komitéen for god selskabsledelse under Københavns Fondsbørs. Anbefalingerne beskriver i detaljer, hvilke forventninger der er til de danske børsnoterede selskaber inden for bestyrelsessammensætning, aflønning af ledelsen, kontakten til aktionærerne med mere. Vi er i tæt dialog med de danske selskaber og har et indgående kendskab til markedet. Derfor tager vi selv individuel stilling til hvert eneste dagsordenspunkt på generalforsamlingerne i de danske selskaber. Dermed har vi en holdning til de emner, der er omtalt i Anbefalinger for god selskabsledelse. For at forberede de danske selskaber på, hvordan vi vil stemme, har vi i starten af året orienteret dem om, hvilke forventninger vi som aktionærer har til dem i Global selskaber ( dagsordenspunkter) Danmark 42 generalforsamlinger (620 dagsordenspunkter) Undladt at stemme 1 % Stemt for undtagelsesvis 1 % Undladt at stemme 17 % Stemt for 64 % Stemt for 64 % Stemt imod (eller stemt imod OG undladt at stemme) 34 % Stemt imod (eller stemt imod OG undladt at stemme) 19 %

23 23 Foto: Colourbox relation til anbefalingerne. Komitéen har opdateret anbefalingerne to gange i 2014, og i den forbindelse vil vi ligeledes opdatere vores forventninger til selskaberne. Vi håber og forventer, at det vil give anledning til flere frugtbare dialoger mellem os og selskaberne med bedre selskabsledelse til følge. Når det gælder virksomheder uden for Danmarks grænser, får vi ekstern rådgivning vedrørende afstemningerne.

24 24 ESG RAPPORT 2014 Aktier: Aktivt ejerskab i 2014 Global Beholdning i DKK Dialog 275 selskaber Kortet viser værdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31. december Det fremgår desuden, hvor mange selskaber vi har været i dialog med og antallet af generalforsamlinger, vi har stemt på i Stemmeafgivelse 1949 selskaber Se også detaljeret kort med søgefunktion på Nordamerika Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 119 selskaber 1036 selskaber Europa ekskl. Danmark Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 83 selskaber 429 selskaber Sydamerika Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 0 selskaber 19 selskaber

25 25 Danmark Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 7 selskaber 42 selskaber Asien Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 53 selskaber 371 selskaber Afrika Beholdning i DKK Dialog 2 selskaber Stemmeafgivelse 7 selskaber Australien og New Zealand Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 11 selskaber 45 selskaber

26 26 ESG RAPPORT 2014 Fokus: Tøjindustrien klædt bedre på I Bangladesh har flere initiativer vist, at der er kommet et skarpt fokus på bedre vilkår for arbejderne i tekstilindustrien, og der er sket en lang række forbedringer på relativt kort tid. Unipension har været i landet, der huser verdens næststørste tekstilindustri. Som investor med stort fokus på ansvarlige investeringer har Unipension løbende fulgt udviklingen i arbejdstagernes vilkår i Bangladesh. Vilkår, der mildt sagt lader en del tilbage at ønske. I december 2014 fik vi mulighed for at besøge landet sammen med vores eksterne konsulent Hermes og andre investorer for at se arbejdsvilkårene med egne øjne. Vi besøgte flere tekstilfabrikker og talte med flere internationale producenter, som får fremstillet tøj på fabrikkerne. Rana Plaza gjorde en forskel I 2013 styrtede Rana Plaza i Dhaka sammen med katastrofale følger. Over 1000 mennesker blev dræbt og over 2500 kom til skade. Trods ulykkens omfang og alvorlige følger, kom der også noget godt ud af det. To nye initiativer Der blev oprettet to initiativer efter Rana Plaza-tragedien. Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Accord) er et samarbejde mellem fagforeninger og arbejdsgivere i tekstilindustrien, heriblandt H&M. Alliance for Bangladesh Worker Safety (Alliance) er et primært Nordamerikansk initiativ, der blandt andre inkluderer Wal-Mart. De to initiativer har til formål at forbedre forholdene for arbejderne ved blandt andet at sætte skrappe standarder for brandsikkerheden på fabrikkerne. Der er allerede sket en del på fabrikkerne under de to initiativer, og især forbedringer vedrørende brandsikkerhed var synlig på de fabrikker, vi besøgte. Der var bl.a. tydeligt afmærkede flugtruter. Der var brandudstyr på alle etager, alarmsystemer var blevet opdateret, og røgdetektorer var blevet opsat. Elinstallationer har hidtil været den største årsag til fabriksbrande, så også her var der sket forbedringer, så de ikke længere var brandfarlige. Medarbejdere med særlig træning i brandsikkerhed var nemme at spotte på fabrikkerne, da de enten bar en speciel vest eller et armbind. Derudover afholdes der nu også jævnligt brandøvelser. Selvom man er nået et godt stykke på kort tid, mangler der stadig en del. Det er fx langt fra alle fabrikker, der har fået installeret branddøre og sprinkleranlæg, som er et krav fra både Accord og Alliance. Nogle steder var der udfærdiget handlingsplaner for implementering af manglerne, men langtfra alle. Børnearbejde Omverdenen reagerede skarpt, da Bangladesh for år tilbage havde store problemer med børnearbejde i bl.a. tekstilindustrien. Unipension har retningslinjer vedrørende børnearbejde, hvorfor det var naturligt for os også at favne dette emne under vores besøg i landet. Vi mødtes med Unicef og Red Barnet for at høre om, hvordan det går med børns vilkår i Bangladesh. Vi ville gerne se, om der var sket forbedringer på det område. I det store hele er der ikke længere børnearbejdere på de fabrikker, der producerer for internationale mærker. Alle internationale producenter har en nul-tolerance, når det drejer sig om børnearbejde, og en fabrik risikerer at miste sin kontrakt med det samme, hvis det forekommer. Men selvom der sker noget, så er der stadig børnearbejde i Bangladesh. Der findes flere initiativer i landet, der arbejder for at komme bør-

27 27 nearbejdet til livs, og vi besøgte to NGO-samarbejder, som har særlig fokus på dette. Unicef har bl.a. etableret skoler i Dhakas slumkvarterer, og Red Barnet har i samarbejde med bl.a. det danske selskab Bestseller en produktionshøjskole, hvor unge mellem år lærer et håndvæk, fx tekstiltryk, som direkte kvalificerer dem til en praktikplads og i langt de fleste tilfælde en fast ansættelse efterfølgende. Arbejdet fortsætter Der er ingen tvivl om, at tekstilindustrien stadig har en del arbejde at gøre, når det kommer til arbejdstagerrettigheder. Det fik vi også bekræftet, da vi mødtes med ILO, som er den internationale arbejdstagerorganisation. Og hvis ønsket om en eksport på 50 milliarder USD i 2021 skal nås, må regeringen selv gøre en stor indsats for tekstilindustrien, herunder få igangsat arbejdet med sikkerhedskomiteer på fabrikkerne, udbedre infrastrukturen eller bygge nogle flere brandstationer, hvor det er nødvendigt. I modsat fald ser der ud til at være en reel risiko for, at Bangladesh ikke fortsat vil kunne tiltrække de internationale tøjproducenter til landet. De internationale producenter kunne have valgt at flytte produktionen til et andet land efter Rana Plaza-ulykken, men langt størstedelen har valgt at blive. Hvis de havde flyttet produktionen, havde de ikke længere haft indflydelse på forholdene. I stedet har de påtaget sig forpligtelser om at være med til at forbedre arbejdstagernes vilkår. Derved viser de vejen, og hvis fabrikkerne ønsker at beholde kontrakter med disse producenter, bliver de nødt til at lave Foto: Unipension

28 28 ESG RAPPORT 2014 Foto: Unipension de forbedringer, der stilles krav om. Investorer og forbrugere vil også holde øje med, at producenterne sørger for, at de fabrikker, de anvender, har et sikkert arbejdsmiljø. Som ansvarlig investor er det vores opgave at følge op på, om tøjproducenterne lever op til de forpligtelser, de har underskrevet under enten i Accord eller Alliance, ligesom arbejdstagerrettigheder i øvrigt, og vi vil i 2015 fortsat følge udviklingen i arbejdet med at forbedre sikkerheden for arbejderne i tekstilindustrien i Bangladesh. Bangladesh Indien Kina Bangladesh er et af verdens fattigste og mest overbefolkede lande. Der lever ca. 166 millioner på et område knap 3½ gange så stort som Danmark. Tekstilindustrien, der er verdens næststørste efter Kina, beskæftiger ca. 4 millioner mennesker på mere end fabrikker, hvor ca. 80 pct. af de ansatte er kvinder. Myanmar Unipension havde ved udgangen af 2014 investeret ca. 600 mio. kr. i tøjindustrien.

29 29 Gruppesøgsmål Vi investerer i næsten selskaber på verdensplan, og i langt de fleste tilfælde sker investeringerne uproblematisk og til begge parters tilfredshed. Men i nogle få tilfælde kan der ske det, at selskaberne fx har fremlagt vildledende og ukorrekte oplysninger, som betyder, at vi har foretaget investeringen på et fejlagtigt grundlag. Hvis de urigtige oplysninger betyder, at vi har tabt penge på investeringerne, fordi selskaberne fx har misinformeret markedet, og vi derfor har handlet på fejlagtigt grundlag, fører vi erstatningssøgsmål. Den slags søgsmål, der typisk føres som gruppesøgsmål, kaldes også Class Action og har indtil nu været mest brugt i USA. Idéen om at stille selskaberne til ansvar for deres handlinger og søge erstatning for de tab, man som aktionær har lidt, er ved at vinde indpas i Europa, og vi ser stadig flere af den slags sager. Som ansvarlig investor er det vores opgave at sikre, at de selskaber vi investerer i, overholder regler for god selskabsledelse. Gruppesøgsmålene bliver anlagt over hele verden. For at sikre en ensrettet tilgang til disse sagsanlæg, udarbejdede pensionskassernes bestyrelser i 2014 retningslinjer for gruppesøgsmål, som er en del af vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Udover at modtage økonomisk erstatning for de tab vi har lidt, er formålet med deltagelse i gruppesøgsmålene også at opnå forbedringer i de sagsøgte selskabers ledelser, så vidt det kan lade sig gøre. Netop god selskabsledelse bliver ofte en del af gruppesøgsmålet, da uforsvarlige handlinger fra en virksomhed som regel bunder i uorden i virksomhedens ledelse. Som ansvarlig investor er det vores opgave at sikre, at de selskaber, vi investerer i, overholder regler for god selskabsledelse. Derfor ser vi disse søgsmål som en del af vores retningslinjer om aktivt ejerskab. Stigningen i antallet af gruppesøgsmål mod danske virksomheder er fortsat i 2014, hvilket glæder os, da vi finder det rimeligt også at stille danske selskaber til ansvar for deres handlinger eller undladelser. Vi deltager i gruppesøgsmål mod flere danske selskaber, fordi vi har lidt tab grundet selskabernes misinformering af markedet. Det er et stort og krævende arbejde at følge de forskellige søgsmål mod selskaberne verden over, og til det skal man bruge de rigtige monitoreringssystemer, og det skal sikres, at de nødvendige dokumenter afleveres til tiden. Derfor samarbejder vi dels med Institutional Protection Services Ltd i London og en række advokatfirmaer i forskellige lande, som har specialiseret sig i at samle informationer om samtlige kommende og igangværende søgsmål af denne slags på verdensplan. Siden 2009 har vi modtaget erstatninger fra gruppesøgsmål på mere end 45 mio. kr.

30 30 ESG RAPPORT 2014 Nationalt og internationalt samarbejde Kompleksiteten og ændringer i dagsordenen på ESG-området kræver øget internationalt samarbejde. IIGCC I 2014 har vores hovedfokus været at udvide vores internationale samarbejde på miljøfronten. Siden 2010 har vi sammen med en lang række andre investorer verden over været medunderskriver af erklæringen Global Investor Statement on Climate Change. Bag erklæringen står organisationen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Ved underskrivelse af denne erklæring giver investorerne støtte til IIGCC s arbejde med at få regeringer verden over til at sætte ind på klimaområdet med passende regulering. For at øge adgangen til relevant information på området og støtte denne dagsorden yderligere blev Unipension medlem af IIGCC i UN PRI Unipension har været underskriver af FN s Principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) siden Niels Erik Petersen, som er direktør og investeringschef i Unipension Fondsmæglerselskab A/S, har været medlem af Advisory Council i UN PRI siden Året 2014 var præget af restrukturering af ledelsesstrukturen i UN PRI, hvor Niels Erik Petersen deltog aktivt som medlem af Governance Commitee. UN PRI har nu i to år arbejdet på et nyt afrapporteringsværktøj og et nyt system til vurdering af de data, UN PRI modtager fra deres underskrivere. Derfor skulle der ikke laves en officiel og obligatorisk rapportering i 2013 og Vi har dog deltaget i samtlige frivillige pilotprojekter med henblik på at teste og vurdere de nye systemer. Fra 2014 skal der igen foretages en obligatorisk rapportering, og de resultater kan vi rapportere om i På nationalt plan er vi fortsat aktive i foreningen Dansif, som er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder Principper for ansvarlige investeringer, som FN har fastsat, og som vi har forpligtet os til at efterleve: 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i vores investeringsanalyser og i vores beslutningsprocesser. 2. Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i vores ejerskabspolitik og praksis. 3. Vi vil søge tilfredsstillende offentliggørelse af ESG-forhold i de selskaber, vi investerer i. 4. Vi vil understøtte accept og implementering af principperne inden for investeringsindustrien. 5. Vi vil samarbejde med andre investorer for at øge effektiviteten i implementeringen af principperne. 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt mod implementering af principperne.

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer ESG-rapport 2011 Referencerne til Unipension og vi i rapporten henviser til alle investeringsrelaterede juridiske enheder for Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension Pensionskassen

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Verdens første globale klimaaftale på plads Side 5 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer Side 12

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015 Sydbanks redegørelse om 1 samfundsansvar 2015 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om klima- og energimål 12. april 2016 Baggrundsnotat om klima- og energimål Indledning Der er indgået en række aftaler i såvel FN- som EU-regi om klima- og energimål. Aftalerne har dels karakter af politiske hensigtserklæringer,

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Pensionskasser og infrastrukturinvesteringer. Debatmøde om klima Danmark til Paris Direktør Jens-Christian Stougaard

Pensionskasser og infrastrukturinvesteringer. Debatmøde om klima Danmark til Paris Direktør Jens-Christian Stougaard Pensionskasser og infrastrukturinvesteringer Debatmøde om klima Danmark til Paris Direktør Jens-Christian Stougaard PensionDanmark kort fortalt 662.000 medlemmer - heraf 362.000 aktive 24.000 virksomheder

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Ansvarlige investeringer 1. Resume Aarhus Kommune har indgået aftaler med 6 porteføljeforvaltere, som tilsammen forvalter

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Mærker Max Havelaar/ Fair trade

Mærker Max Havelaar/ Fair trade Sagsnr. 40.08-02-1198 Ref. LES/jca Den 17. februar 2003 PnOJUXSSH0DWULF6&5 2YHUVLJWRYHUVWDQGDUGHUPnOJUXSSHDNWXHOOHGHOWDJHUHVWDNHKROGHU 0nOJUXSSH 'HOWDJHUH 6WDNHKROGHU Mærker Max Havelaar/ Fair trade FSC

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

Fokus på ansvarlighed 3. Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4. Nationalt og internationalt samarbejde 5

Fokus på ansvarlighed 3. Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4. Nationalt og internationalt samarbejde 5 Ansvarlige investeringer 2012 Indhold Fokus på ansvarlighed 3 Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4 Nationalt og internationalt samarbejde 5 Principper for ansvarlige investeringer 7 Sådan arbejder

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN

UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN 1. UDBUD Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse har besluttet at udbyde forvaltningen af 2 porteføljer til eksterne kapitalforvaltere,

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Vores afkast i 2016, som igen hørte til blandt de bedste i pensionsbranchen.

Vores afkast i 2016, som igen hørte til blandt de bedste i pensionsbranchen. Generalforsamling 2017 2526. april 2017 Side 1 8 Formand Egon Kristensens mundtlige beretning Jeg kommer i min beretning ind på følgende emner: Vores afkast i 2016, som igen hørte til blandt de bedste

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere