Evaluering DANS & INKLUSION. Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering DANS & INKLUSION. Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012"

Transkript

1 Evaluering DANS & INKLUSION Med deltagelse af fjorten indskolingsklasser i Silkeborg Kommune 2012

2 Moderne dans er at bevæge sig ud i det ukendte og dér møde sig selv og hinanden på en ny måde og i et fælles rum.

3 Dans og Inklusion Evaluering Indledning Projektet Dans og Inklusion, som primo 2012 løb af stablen på fem skoler med deltagelse af i alt fjorten indskolingsklasser, er et bidrag til undersøgelsen af, hvordan vi i Silkeborg Kommune bedst understøtter børn og unges trivsel og læring - og herunder inklusion. I november 2011 udsendte vi et brev til alle kommunens skoleledere. Her efterlyste vi en skole, som ville deltage med to inskolingsklasser - en dansk klasse og en matematikklasse. Projektets mål var, ud over at skulle undersøge den moderne dans potentiale i forhold til inklusion, at eksperimentere med moderne dans, som indlæringsmetode i såvel dansk som matematik. Vi fik hurtigt svar fra ikke mindre en fem interesserede skoler, som ønskede at deltage i projektet med deltagelse af i alt fjorten klasser. Vi valgte at i mødekomme den store interesse og skolernes ønsker idet vi hermed har et solidt empirisk grundlag at vurdere projektets målsætninger på. Hermed tillige videnbasis for en eventuel videre udvikling og satsning på moderne dans i kommunens skoler. Dans og Inklusion er et samarbejdsprojekt mellem Børnekultur Silkeborg, Den Kreative Skole og Skoleafdelingen.

4 Målsætningen Målsætningen for projektet at undersøge den moderne dans potentiale i forhold til at understøtte at alle børn oplever en dynamisk og inspirerende skolegang alle børn oplever øget selvindsigt og selvværd alle børns læringskompetencer udvides Rammer Deltagende skoler Gjessø Skole: deltog med 0. klasse, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse Sejs Skole: deltog med tre 1. klasser Skægkærskolen: deltog med en 1. klasse og to 0. klasser Thorning Skole: deltog med to 1. klasser Virklund Skole: deltog med to 2. klasser alle børn oplever at indgå i et ligeværdigt fællesskab og dermed medvirken til demokratiske læreprocesser Underviser De fjorten forløb har alle været forestået af moderne danser, Hanne Randel Hanne er moderne danser med mange års erfaring i at undervise børn i alle aldre. Hun er uddannet på Skolen for Moderne Dans i København og er godkendt Huskunstner ved Statens Kunstråd. Er yderligere tilknyttet Den Kreative Skole og underviser i Fabulatoriet med musik og dans for de mindste. Hanne har samarbejdet med Børnekultur Silkeborg siden Forløb Alle fjorten forløb udgjordes af tre dobb. lektioner, som blev afviklet over tre fortløbende uger. Finansiering Projektet er finansieret af Børnekultur Silkeborg med støtte fra Skoleafdelingen.

5

6

7 Som betingelser for deltagelse har De deltagende lærere deltaget aktivt i forløbet. De deltagende lærere deltaget i et forudgående planlægningsmøde på skolen med underviseren og børnekulturkonsulenten. Her aftaltes rammerne for forløbet samt dato for evalueringsmøde. Børnekulturkonsulenten overværet mindst et forløb på hver skole. Skolelederen / den pædagogiske leder overværet mindst et forløb. Alle deltagende lærere samt skolelederen deltaget i et evaluerede møde sammen med underviseren, børnekulturkonsulenten samt leder af Den Kreative Skole. Undervisningsform Der blev undervist i dansk- og matematik. Klasserne blev efter ønske fra de respektive lærere undervist differentieret. Eks. fra dansk og matematik: En klasse arbejder i dansk med historiers opbygning; indledning, handling og afslutning. En klasse arbejder med spejlinger. Herudover arbejde alle klasser med den de fundamentale dansebegreber: Niveau; lav, mellem, høj. Positioner i rummet; personlige rum, generelle rum og relationelle rum. Retninger; frem, tilbage, til siderne og de fire diagonaler. Rute; lige, kurvet. Kvaliteter; udstrakt, svinge, ryste, eksplosiv, kollaps, flow, kraft. Form; kantet, rund, lige, twistet. Tid; tempo, puls, rytme. Start, stop, pause.

8 Evaluering Som grundlag for evalueringen har lærerne deltaget i al danseundervisning som en partner for danseunderviseren skolelederne / pædagogiske leder overværet mindst et forløb børnekulturkonsulenten overværet mindst et forløb / skole Selve evalueringen er foregået på skolen med deltagelse af de involverede lærere, skolelederen /pædagogiske leder samt danseunderviseren, børnekulturkonsulenten og lederen af Den Kreative Skole. Alle evalueringsmøder har været lydoptaget og dermed genhørt inden denne endelige evaluering er formuleret. Nåede vi målene? Som det blev fremhævet på evalueringsmøderne, var det ambitiøse målsætninger, der lå bag projektet. Der var delte meninger, om vi virkelig nåede alle børn, men samtlige deltagere var enige om, at vi var nået langt og at et længere forløb (næsten) ville udrette underværker. En lærer siger: Jeg blinker ikke ved at sige ja til det hele. Mange er vokset i dette forløb og hviler i det. Kropsindsigten er øget - også vores fodbolddrenge. Drengene var meget tændt på det. Og det er fordi danseunderviseren er så dygtig. Det er rigtig flot. I det følgende har vi sammenfattet skolernes evalueringer og ud fra det opstillet nogle perspektiver. Danseforløbet har været præget af livgivende fælles oplevelser med kroppen i fokus. Det er enormt positivt at arbejde kvalificeret med kropslige aktiviteter. En lærer siger: Min klasse er en inklusionsklasse, og jeg kan se det virker, det at arbejde med kroppen. Josefine deltog ikke de to første gange, men var med tredje gang, og var en solstråle. Nikolaj er med for fuld skrue og har glemt sin normale urolige adfærd. Lærerne har oplevet, at børnene i dansen er gode til at acceptere, hvad hinanden gør og kan, og åbner op overfor hinanden inden for de fælles referencerammer, de blev tilbudt. En lærer siger: De tog imod og hang sig ikke i hvem de var sammen med og det var hele klassen der var med. Drenge og piger var sammen. Det var så flot at opleve.

9

10 I projektet har børnene udviklet deres individuelle udtryksmuligheder. De har med en nuanceret tilgang til dans fået et sprog, de kan anvende i andre sammenhænge. En lærer siger: En stille, meget introvert pige har vist et kæmpe potentiale, har fundet et nyt sprog. Hendes mor har været nede med flaget, og her i dansen får pigen mulighed for at vise og udtrykke sig med kroppen. En anden dreng er urolig, men han finder sit rum her og henter meget ift. opmærksomhed. En konklusion er, at når fokus som i danseprojektet (blandt andet) er på den enkeltes udtryk, krop og fantasi, og ikke på præstationer, lægger det op til inklusion. Over hele linien er meldingen, at børnene er blevet bevidstgjorte om, hvilken faglighed dansen byder på, og at de kan allerede sætte ord på en del af det. Det fortæller os, at der er blevet rykket positivt ved deres læringskompetencer, som nu også rummer tværfaglig, dansende dannelse. Lærerne siger: De tvinges til at lytte når de laver for eksempel spejløvelse i matematik. Du er nødt til at fokusere og lytte. Der er både et opdragelses- og et læringspotentiale i dansen. Ift personlig dannelse kan det bygge op til alle fag. Deres personlige udvikling, fællesskaber. De stråler af glæde og viser at det er et fint tilskud som gerne må være tilbagevendende. Det burde være en del af skoleskemaet. Ville betyde meget for børnenes indlæring.

11 De deltagende lærere oplever at de selv har fået megen inspiration til deres undervisning inspiration, der først og fremmest handler om at inddrage kroppen, men også om at bruge den sceniske kunsts fortællemæssige håndværk. Blandt andet bliver der sagt: [Danseren] brugte Gummi Tarzan, som vi arbejder med. Vi tænker da over at undervise på nye måder, men ender ofte med en bog, papirer, computere og med smart board. Her kommer der nye dimensioner med. Her er der gulv og krop! - nogle øvelser og noget der skal gøres. Godt at få krop og bevægelse med - det skaber helhed. Jeg er inspireret - også til at bruge salen noget mere. Også ift at arbejde med alfabetet og historiers opbygning en start, en midte og en afslutning, som vi taler om på klasse kan omsættes til krop. Det er en anden læringsstil, dette med dans - og det kræver mod at bevæge sig ud af vores vanlige rammer. Det kræver kvalifikationer som meget få lærere besidder. Topmotiverende! Guld værd, at der kommer en der brænder. Gode ideer til organisering og tempo. Jeg har fået nye idéer til Søren og Mette med krop i undervisningen. Det har været fantastisk.

12 Perspektiver Dansen rummer tilsyneladende muligheder for at styrke fælles positiv kropslig identitet og for at kvalificere den enkeltes mulighed for at udtrykke sig og lære. Den inkluderende skole handler om trivsel og læring til alle elever. Og her har dansen meget at byde på. Her inviteres til noget den danske skole normalt ikke inviterer til - krop, bevægelse og æstetisk udtryk i en fælles, inkluderende ramme. Lærerne nævner selv i evalueringerne, at der er gode perspektiver i længere forløb med dans, hvor der åbnes op for alle aldersgrupper. Flertallet af de deltagende lærere og samtlige skoleledere ønsker, dansen var en permanent ordning på deres skole. Der er forskellige bud lige fra 6 ugers forløb til ugentlige timer. Der gives tillige udtryk for, at også de ældre elever vil have glæde af danseforløb. Det bliver nævnt, at lærerne selv har brug for at blive løftet i deres kompetencer inden for dans for at kunne være så gode ambassadører for dansen som muligt. Det peger i retning af, at danseforløb med børnene kombineres med (korte) kurser for lærere. I forbindelse med fagligheden og koblingen til skolens hverdag mener lærerne generelt ikke, der er behov for at koble dansen med bestemte fag, men at det handler om selve læringskompetencen, og her er den største værdi i dette. Her lærer de at stå frem, opmærksomhed og koncentration. Den del som er den vigtigste overhovedet er vi som faglærere ikke gode til at tilgodese - på trods af at det er det det egentlig handler om at opdyrke. Det kan være dansen for dansens egen skyld! Det er det at bruge sig selv. Og sprænge grænser. Vi kan bruge det til morgensang hvor de tør stille sig op og synge. At koble til noget bogligt kan være søgt. Mange lærere vil vælge det fra hvis det skal indgå i boglige fag. Med mål, der omhandler det personlige, påvirkes de positivt.

13 Anbefaling fra Kultur og Fritidsafdelingen til Skoleafdelingen På grundlag af dette Dans og Inklusionsprojektet samt ni års erfaringer med danseprojekter i kommunens skoler, anbefaler vi at Skoleafdelingen, ansætter en moderne danser. Hermed imødekommes det evidente behov for at arbejde med længerevarende, inkluderende æstetiske læringsprocesser i Silkeborg Kommunes skoler. Kultur- og Fritidsafdelingen står til rådighed med at skabe netværk mellem SK og Danse Hallerne (under Kulturministeriet) samt de mange danske skoler, der arbejder med moderne dans på kontinuerlig vis. Kontaktperson Kultur- og Fritidsafdelingen Børne- og ungekulturkonsulent, Ghita Warrer, Moderne danser Hanne Randel, Links Se dansefilm fra Frisholm Skole; 7a. med moderne danser Hanne Randel (2011). Se skoleleder Kaj Groves PP om Virklund Skoles erfaringer med Dans & Inklusion ifm KulturVipper konferencen (2012). Se Tak til: Alle de deltagende, åbne og nysgerrige børn. Alle de deltagende lærere og skoleledere. Dansekonsulent, Ulla Gad, Danse Hallerne, Aarhus. Skoleafdelingen og Den Kreative Skole. Kultur- og Fritidsafdelingen, august 2012.

14 Layout og tryk: K&F

KONFERENCEHÆFTE DANS I SKOLEN DANSENS ÆSTETISK-DEMOKRATISKE DANNELSESPOTENTIALE 23. FEBRUAR 2011, LISBJERGSKOLEN, AARHUS KOMMUNE

KONFERENCEHÆFTE DANS I SKOLEN DANSENS ÆSTETISK-DEMOKRATISKE DANNELSESPOTENTIALE 23. FEBRUAR 2011, LISBJERGSKOLEN, AARHUS KOMMUNE KONFERENCEHÆFTE DANS I SKOLEN DANSENS ÆSTETISK-DEMOKRATISKE DANNELSESPOTENTIALE 23. FEBRUAR 2011, LISBJERGSKOLEN, AARHUS KOMMUNE FOrOrD Dans kan som en del af vores kulturelle arv tilføre skolen nye dimensioner.

Læs mere

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 1 Evaluering Engelsk i børnehaveklassen og engelsk undervisning i 1. og 2.kl på Espe Baggrund for projektet: Espe skole fik i 2011 tildelt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge

Dansekonsulenterne 2011/2012. Dans for børn og unge Dansekonsulenterne 2011/2012 Dans for børn og unge D A N S F O R B Ø R N O G U N G E 2 0 1 1 / 2 0 1 2 S I D E 2 D A N S E P L A N E R I L U F T E N Danseplaner i luften Det er ingen hemmelighed, at Dansens

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mental sundhed

Inspiration til arbejdet med mental sundhed TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED AUGUST 2013 Inspiration til arbejdet med mental sundhed Arbejdet med mental sundhed bør tage afsæt i den enkelte skole og klasses specifikke virkelighed og sæt af udfordringer.

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. inspiration til lærere i 7.- 10. klasse. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler 4 BLIK FOR RESSOURCER inspiration til lærere i 7.- 10. klasse Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Sundby Asyl. Læreplan 2013-2014. INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001. Sundby-asyl@mail.tele.

Sundby Asyl. Læreplan 2013-2014. INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001. Sundby-asyl@mail.tele. Sundby Asyl INTEGREREDE INSTITUTION 0-6 ÅR Frankrigsgade 3, 2300 Kbh. S Telefon 32583001 Sundby-asyl@mail.tele.dk Læreplan 2013-2014 1 Forord Kære forældre og læsere. Læreplanerne var engang en del af

Læs mere