(Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole"

Transkript

1 (Udfordringer ved) Ledelse af den innovative skole Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

2 Danske elevers computer- og informationskompetenceniveau (ICILS 2013) Danske 8. klasses elever klarer sig godt set i forhold til de andre lande 1/6 af eleverne er på niveau 1 (ca. 17 %) 1/2 af eleverne er på niveau 2 1/3 af eleverne er på niveau 3 Få af eleverne er på niveau 4 Elevernes socioøkonomiske baggrund har en markant betydning for deres CIK niveau Slide 2

3 Danske 8. klasse elevers computerbrug hjemme Danske elever er ikke ret avancerede i deres brug af computere derhjemme, og de ligger langt under gennemsnittet for avancerethed i anvendelse af it til udveksling af information Generelt anvender de computeren oftere end gennemsnittet af deres jævnaldrende til de skolerelaterede aktiviteter, men til forholdsvis basale aktiviteter. Slide 3

4 Danske elevers computerbrug i skolen Danske elever ligger øverst i hvor avanceret deres brug af computeren er til skolerelaterede aktiviteter. Men der er stadig % som aldrig oplever computeren anvendt i humanistiske fag, fremmedsprog, naturfag og matematik Stor forskel i drenges og pigers egen tiltro til tekniske aktiviteter med computeren og interesse for teknologi. Drengene har større tiltro og interesse. Undersøgelsen tyder på at danske elever overvurderer egne kompetencer Slide 4

5 Danske læreres indstilling og kompetencer At bidrage til diskussionsfora og samarbejde om at oprette og dele materialer via internettet er de aktiviteter lærerne angiver at være svagest til. Danske lærere er betragteligt mindre negativt indstillede overfor ulemperne ved it i undervisningen end deres kollegaer i undersøgelsen Dog er de danske lærere mindre enige i at it hjælper elever med at lære at samarbejde med andre elever Slide 5

6 Danske skoleledere, it-koordinatorer og lærere om barrierer for it i undervisningen Skoleledere prioriterer: forøge antallet af internetforbundne computere og bredbåndsforbindelse. Kun 9 % har mere forberedelsestid som høj prioritet. It-koordinatorer fremhæver: it-hardware ikke på plads og lærernes it-kompetencer Lærerne: mangel på it-udstyr og kompetenceudvikling Slide 6

7 Politiske ønsker og brug af it i undervisningen Fokus på at undervisningen bevæger sig i mere undersøgende, samarbejdende og elevaktiverende retninger. Færrest skoleledere prioriterer: elevens ansvar for egen læring (som 57 procent prioriterer højt) og udvikling af samarbejdsmæssige kompetencer (som 42 procent prioriterer højt). Danske lærere og skoleledere ser ud til at være enige om ikke at prioritere udviklingen af elevernes samarbejdskompetencer gennem anvendelse af it højt. Danske lærere ligger under gennemsnittet for de mere undersøgelses- og samarbejdsorienterede aktiviteter. Slide 7

8 Lærernes kompetenceudvikling (ifølge skolelederne) - skolebaserede kurser om brug af it i undervisningen (63 %) - tilbagevendende diskussioner på lærergruppens møder (57 %) - erfaringsudveksling blandt grupper af lærere, fx fag- og årgangsteams (52 %) - eksterne kurser (38 %) - videreformidling forestået af skolens egne lærere (33 %) - deltagelse i udviklingsarbejde eller formaliseret praksisfællesskab om integration af it i undervisningen (33 %) Slide 8

9 Centrale elementer i den danske folkeskole i dag Den åbne skole (inddrager sin omverden) Innovation og entreprenørskab (elevernes handling, kreativitet, personlige indstilling og omverdensforståelse) It og medier (eleverne som kritisk undersøgende, analyserende modtager, målrettet og kreativ producent, ansvarlig deltager) Elevernes alsidige udvikling (lyst til at lære mere, mulighed for at lære på forskellige måder, mulighed for at lære sammen med andre) Slide 9

10 It og medier i undervisningen favner Videns- og netværkssamfundet Fag og tværfaglighed Inkluderende læringsmiljøer Varieret og anvendelsesorienteret undervisning Bevægelse Den åbne skole Den understøttende undervisning Se: Slide 10

11 Ledelse af den kreative/innovative skole to spor Undervisningsfokus Motiveret af at skabe uddannelse der er (mere) interessant, relevant, udfordrende og dynamisk Kreativ udvikling af undervisningsformer Uddannelsesfokus Drevet af et ønske om at sikre at unge mennesker der forlader uddannelse kan bidrage til den kreative økonomi og videnssamfundet Uddannelse for kreativitet med fokus på kreativ læring Sefton-Green, Thomsom, Jones og Bresler, 2011 The Routledge International Handbook of Creative Learning Slide 11

12 Forbindelser mellem ledelse og effekt på elevernes læring (Robinson, 2011) THE HOW Robinson udpeger 5 sammenhængende ledelsesdimensioner (i prioriteret rækkefølge): Ledelse af undervisernes læring og kompetenceudvikling Etablering af mål og forventninger Sikring af kvalitet i undervisningen Strategisk ressourcehåndtering Sikring af et ordenligt og sikkert miljø Elev-centreret ledelse og åben-for-læring tilgang Slide 12

13 Ledelse af den kreative skole med fokus på kreativ læring eksempel på THE WHAT Forandring er altid kontekstafhængig! Pædagogisk ledelse af den kreative skole handler om at: Diskutere uddannelsesprincipper og formål Understøtte en kollaborativ skolekultur med fokus på pædagogik Bedrive skolekulturbevidst ledelse Understøtte de ansattes læringsmuligheder - Udvikling af sammenhængende og understøttende ledelsespraksisser - Budgettere - Tids- og rammesætte - Delegere ansvar og bemande - Forbinde skolemiljøets aktører og lokalsamfundet Sanders, 2011 Leading a creative school initiating and sustaining school change Slide 13

14 Forandringer imellem pockets of change og skoleudvikling At ændre elevernes læringsmåder (kreativ læring) At ændre organiseringen af undervisningen (grænseoverskridende) At ændre de måder læring evalueres på (flere kreative udfoldelsesmuligheder) At ændre hvad der regnes for læring (at gå udover nationalt curriculum og de nationale test) At ændre på sammensætningen af de professionelle aktører i skolen At ændre skolekulturen At ændre skolen som organisation Sanders, 2011 Leading a creative school initiating and sustaining school change Slide 14

15 Udfordringer ved ledelse af den innovative skole At lede med fokus på læringsmålstyret undervisning og en usikker fremtid At prioritere både relevante udviklingslommer og helskoleudviklinger At være en fleksibel og åben skole At undgå projektitis og for mange udviklinger der stritter for meget! At understøtte spredning af erfaringer og praksisser fra udviklingslommer til helskoleudviklinger At kunne skabe sammenhængende og kollektiv skoleudvikling, hvor både elevstemmer og medarbejderstemmer høres. At skabe tid og rum til fordybelse både i læring og i skoleudvikling. Slide 15

16 Skolebevægelser, udviklingszoner og rum i hverdagen Slide 16

17 Udfordringer Ledelse af den innovative skole med it It-understøttet undervisning, -læring og de didaktiske muligheder afhænger af de skolelokale og kommunale infrastrukturer og forhold Det er langt fra altid skolerne/lærerne selv der beslutter hvad de ønsker at arbejde med, når det gælder skoleudvikling (med og uden it) Slide 17

18 Spørgsmål: Hvordan skabes ejerskab og relevans på skoler i arbejdet med skoleudviklingen? At være relevant betyder at være af betydning for dvs. at være sammen-hængende Ejerskab handler om at gøre til ens ejendom. Ejerskab er distribueret socio-materielt ud i forankringspraksisserne. Det vil sige jo mere jeg gør det til mit eget. Kobler med mit eget. Fokus på koblingspraksisser! Glokal ledelse: at kunne forbinde aktiviteter til sig dvs. til egne skoleaktiviteter, -aktører og praksisser i hverdagen. Hansbøl, M. & Petersen, A-L. sep 2014 Ledelse af Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU): Rapport om GNU-ledelsesaktiviteter og -forskning. https://www.ucviden.dk/portalucsj/files/ /gnu_ledelsesrapport_mikh_annl_final pdf Slide 18

19 Skoler har: Forskellige måder at gå ind i projekter på (indgange) Forskellige måder at arbejde med projekter på (positioneringer i skolehverdage) Forskellige måder at forholde sig til projekter på (perspektiveringer) Mange forskellige udgangspunkter, udviklingszoner og -rum der eksisterer ikke ét rigtigt udgangspunkt! Det skolerne kommer med (historik), der hvor skolerne står (aktualitet), der hvor skolerne forestiller sig at skulle hen (fremtid) spiller sammen i skoleudviklingen. Slide 19

20 Skolernes læring at være den innovative skole Skolerne skal lære at intervenere it-pædagogisk, - didaktisk og organisatorisk Skolerne skal lære at synliggøre interventioner, udbytte, refleksioner Skolerne skal lære at lære om egne svagheder og styrker Skolerne skal opbygge kompetencer til skoleudvikling Skolernes ståsteder og positioneringer i forhold til arbejdet med it og skoleudvikling har afgørende betydning for hvilke forankringer og tilblivelser der vil (kunne) udmønte sig lokalt på skolerne. Slide 20

21 Eksempler på frakoblinger der nedbryder Det er umuligt at bedrive it-pædagogisk udvikling, hvis - teknologien ikke virker - underviserne ikke har timerne til at forberede sig og kan arbejde med og/sammen om udviklingen - projektdeltagerne ikke har eller opnår kompetencerne til at engagere sig i aktiviteterne og udviklingen - skoleledelsen ikke har eller opnår relevante kompetencer til at engagere sig i aktiviteterne og udviklingen - projektdeltagere inkl. skoleledelsen ikke kan engagere sig i aktiviteterne, set i forhold til deres forskellige nærmeste udviklingszoner og udviklingsrum. - Projektdeltagerne ikke kan sætte sig ind i den it-pædagogiske udvikling og engagere den i relation til deres arbejde og muligheder i skolehverdagen. Slide 21

22 Der stilles meget store (og modsatrettede?) krav til den nye innovative læringsmålstyrede åbne og fleksible folkeskole med it og medier Slide 22

23 Kontaktinformationer Mikala Hansbøl Telefon: University College Sjælland Forskning og Innovation / Slide 23

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Hovedresultater for ICILS 2013

Hovedresultater for ICILS 2013 Hovedresultater for ICILS 2013 Dette notat indeholder en oversigt over de vigtigste resultater fra den danske afrapportering af IEA s International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Den

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob

Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob Aalborg Universitet Implementering af digitale læringsformer, faciliteret af skolens ressourceteam Davidsen, Jacob Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen

De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen De bøger vi har købt, forsvinder jo ikke empiriske studier af skolelederperspektiver på digitale læremiddelkulturer i skolen af Ove Christensen og René B. Christiansen, læremiddel.dk 1. Indledning: Formål

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM PÆDAGOGISK LEDELSE FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Pædagogisk ledelse... side 3 2. Udvikling af skolens professionelle kapacitet og samarbejde... side 5 3. Den deltagende

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Skole udviklings strategi

Skole udviklings strategi Skole udviklings strategi 2020 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Skolernes udfordringer og styrker 6 Vision & undervisnings- og læringsgrundlag 9 Tema Faglighed Læring og pædagogik - vi har fokus på hvordan

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere