DEN NYE SKOLE. DEN BRÆNDENDE PLATFORM For et par år siden indrykkede Gentofte Kommune en stillingsannonce med efterspørgsel på disse kompetencer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NYE SKOLE. DEN BRÆNDENDE PLATFORM For et par år siden indrykkede Gentofte Kommune en stillingsannonce med efterspørgsel på disse kompetencer:"

Transkript

1 DEN NYE SKOLE Følgende oplæg baserer sig på viden og forskning fra bl.a. Ken Robinson (om skolestrukturer, kunstneriske færdigheder og kreativitet), Edward de Bono (om kreativ tænkning og problemløsning), Teresa Amabile (om motivation), David Galenson (om talentudviklingsmetoder), Hans Henrik Knoop & Mihaly Csikszentmihalyi (om koncentration), Peter Bastian (om mesterlære), Anders Ericsson (om at øve sig, deliberate practise, opøvelse af ekspertiser). Denne viden bliver i det følgende under ét kaldt for talentforskningen. DEN BRÆNDENDE PLATFORM For et par år siden indrykkede Gentofte Kommune en stillingsannonce med efterspørgsel på disse kompetencer: Du har relevant uddannelse. Har overblik, udsyn og initiativ. Er opsøgende, selvledende og ansvarsbevidst. Er nysgerrig, kreativ og refleksiv. Kan viderebringe dit budskab klart, enkelt og begejstrende. Kan samarbejde på alle niveauer. Der er flere ting at bemærke i Gentofte kommunes efterspørgsel på dygtighed. Selvfølgelig skal man have en uddannelse. At være ufaglært er snart noget, der foregår i en by i Rusland. Men uddannelser, som vi kender dem idag, er ikke i sig selv nok. Den nye kommunale medarbejder skal også kunne være nysgerrig, være kreativ, kunne begejstre, kunne kommunikere, kunne samarbejde med folk der ikke er som hende selv etc. Der er ikke den virksomhed i Danmark, som ikke efterspørger den slags medarbejdere. Men det er svært at finde dem. For vores nuværende uddannelsessystem, - folkeskolen, gymnasierne og universiteterne -, er ikke indrettede til at udvikle vores performative og kreative kompetencer. Det har sådan set aldrig været ideen med uddannelsessystemet, at det skulle det. Den måde, vi reformerer uddannelsessystemet på i disse år, er ved at satse på mere af det kendte. Vi gør børnene bedre til de fagligheder og den viden og kunnen, vi dyrkede i det gamle århundrede. Flere dansktimer, flere matematiktimer. Og i hurtigere takt. I børnehaveklassen skal børnene om lidt kunne det, som børn i 1. klasse kan. I 9. klasse skal de om lidt kunne det, som 1. g ere kan idag. Vi hæver kravene og hvorfor skulle vi dog ikke gøre det, når alle andre i verden også prøver at blive dygtigere på kortere tid. Men der sker noget samtidig med, at vi hæver kravene til vores børns indlæring af viden, der vides allerede. Vi nedprioriterer at udvikle børnenes egne kreative potentialer. Børnene skal kunne vælge mellem fransk og tysk i 7. klasse, men ikke kunne vælge design eller computerprogrammering. De skal kunne læse Holberg, men ikke også skuespille Holberg. De skal trænes i logisk tænkning, men ikke i kreativ tænkning. De skal lære at vide en masse, men ikke også lære at kunne finde på en masse. Vi har det gamle århundredes ideologi i os: Vi tager det som en selvfølge, alle skal vide noget. Og som en selvfølge at ikke alle skal kunne være kreative. Der findes simpelthen ikke ét offentligt skolesystem i verden, som 1

2 bruger lige så meget tid på at træne elevernes evner i kreativ tænkning og til at kunne finde på nyt, som på at indlære dem viden, som vides allerede. Men tag nu stillingsannoncen ovenfor. Den udfordring, vi står med allerede idag, er, at der er mindst lige så stor efterspørgsel på, hvad man kan kreativt og performativt, som hvad man kan huske og ved faktuelt. Vi skal selvfølgelig ikke vide mindre end resten af verden. Men vi skal samtidig kunne finde på mere nyt end de andre. Nyt, der kan være værdifuldt og give anledning til innovationer, som gør vores verden bedre og rigere. Derfor skal kreativitet, træning i kreativ tænkning, træning i kunstneriske færdigheder og træning i innovation være lige så centralt som klassiske boglige færdigheder i denne nye skole. KONSEKVENSEN Når vi skal ruste vores børn til et nyt århundrede, der kommer til at se meget anderledes ud end det århundrede, vi netop har forladt, så skal vi også uddanne vores børn anderledes. Vi skal sikre at vores børn, når de forlader folkeskolen har (1) klar bevidsthed om deres færdigheder, deres særlige potentialer og deres udviklingsmuligheder, (2) klar bevidsthed om deres kultur og dens placering i verden, (3) fag-faglige, kreative og kunstneriske færdigheder på højest mulige niveau for den enkelte, (4) have self-efficacy : en selvtillid til at se sig selv som aktører og medskabere af fremtiden med en bevidsthed om at det kan betale sig at gøre sig umage. For at gøre det, må vi anlægge et bredere blik på, hvad det vil sige at kunne og vide noget. Akademiske, sproglige og matematiske færdigheder er nødvendige. Men vi skal gøre mere end hæve niveauerne for disse færdigheder. Vi skal skabe en skole, som muliggør en opdagelse, anerkendelse og udvikling af alle vores børns forskellige talenter og potentialer, ikke alene fokusere på de få. Skolen skal kunne være udviklende og positiv for alle. At blive dygtig til noget kommer i mange former, og kan ikke alene defineres ud fra mestring af akademiske fagligheder. Dels fordi akademiske færdigheder ikke længere er nok til at give den enkelte et succesfuldt liv. Dels fordi alle børn har muligheder og potentialer, som ligger ud over det analytisk akademiske. Det gælder både for børn, der er akademiske egnede, at de har andre potentialer og styrker som ofte bliver negligeret. Ligesom det gælder for børn, der kæmper med det akademiske, at de har ekstraordinære potentialer inden for andre områder. Det er en kerneopgave for en fremtidsrettet skole, at den hjælper det enkelte barn med at finde ud, hvad det kan blive virkelig god til. Og vi ved fra talentforskningen, at kreativ og kunstnerisk uddannelse kan være med til at hæve de akademiske færdigheder. Vi ved også, at når et barn får mulighed for at beskæftige sig med det, som det virkelig interesserer sig for, så øges barnets selvtillid og selvværd. Barnet oplever at det kan betale sig at gøre sig umage. Og derigennem øges den generelle performance og produktivitet. 2

3 KONCEPT Den kreative skole. (NB: Det skal den ikke hedde i virkeligheden) Hvorfor kreativitet? Kreativitet er i den nuværende skole blevet eksileret til de såkaldte kreative fag. Men kreativitet er mulig i al menneskelig aktivitet, inklusiv de kunstneriske fag, de akademiske fag, i videnskab, i leg, i arbejde - i alle området af livet. Alle børn har kreative evner, det ved vi med sikkerhed. Vi ved også med sikkerhed, at ikke alle børn har de samme interesser eller de samme udviklingsmuligheder. Det mest karakteristiske ved vores børn er, at de er forskellige. Men når alle børn (og voksne, for den sags skyld) finder deres personlige kreative styrker, så har det stor betydning for såvel selvopfattelse og selvværd som for generel performance og produktivitet for alle. Kreativitet har et dårligt ry. Som noget, der sker pludseligt, i bestemte faglige reservater, og som et resultat af at slippe sig løs. Intet kunne være mere forkert. Kreativitet er defineret ved at være den proces, hvori man finder på nyt, der har værdi. Idag ved vi, at kreative processer og produkter afhænger af viden, mestring af materialer og former, samt at kunne tænke struktureret omkring opdagelsen og udviklingen af kreative ideer. At uddanne til kreativitet og ideudvikling er en omhyggelig balance mellem at undervise i eksisterende viden, færdigheder og kunnen, samt at undervise i kreativ tænkning, i at tage kalkulerede risici, i at lære af fejl samt i mestring af innovative processer. Hvorfor kunst? Alle små børn danser, synger, tegner, laver skuespil, spiller musik. Det er en fundamental del af at være menneske. Men vi udvikler det ikke i en kunstnerisk retning idag i dagens folkeskole. Faget musik gør ikke børnene til musikere. Faget billedkunst gør ikke børnene til billedkunstnere. Faget idræt gør ikke børnene til dansere. Faget dansk gør ikke børnene til skuespillere - de sidder i stedet på deres numser, læser og analyserer Holbergs skuespil. Mestring af kunstneriske discipliner har ikke alene en værdi i sig selv og for det enkelte menneskes selvforståelse, men er også et fundament for andre aktiviteter. Den velkomponerede tale, det engagerede fordrag, den motiverende ledelse, den velskrevne rapport, den begejstrende undervisning - alt det står direkte ovenpå en kunstnerisk mestring. Eller, som regel, mangel på samme. Vi lever i en tid, hvor forandring er et livsvilkår for os allesammen. Når vores børn er færdige med at uddanne sig, så bliver de mødt af et offentligt og privat erhvervsliv, som efterpørger klassiske fag-faglige færdigheder, men også noget mere end det. Der er efterspørgsel på mennesker, som kan finde på, begejstre, innovere, kommunikere, socialisere, skabe nye sammenhænge. Idag er det en milliardindustri at lave kurser, coachingforløb og efteruddannelser, som træner i de kreative, innovative og kunstneriske færdigheder, som er nødvendige for personlig og erhvervsmæssig succes, men som det nuværende uddannelsessystem ikke er indrettet til at udvikle hos vores børn. Det ønsker vi at rette op på. Det betyder, at denne skole anlægger et nyt, evidensbaseret og systematisk syn på udviklingen af det enkelte barn. Det får konsekvenser for (1) skolens struktur, (2) pensum, (3) undervisningsmetoder, (4) bedømmelsesformer, (5) skolens undervisere og ledelse, (6) skolens relationer til andre aktører, herunder andre skoler og bibliotekerne, (7) samt rekrutteringen 3

4 og udviklingen af dem, der skal undervise børnene. Disse 7 forhold vil blive kort beskrevet i det følgende. (1) STRUKTUR Idag er skolen organiseret efter ét overordnet kriterie: Børnenes produktionsdato. Og så håndteres de 7-årige for sig, de 9-årige for sig, etc. Fagene undervises et for et. Der er sat faglige mål, som alle børn i princippet skal nå indenfor et givet tidsrum. Og som de får at vide, at de har mangler i forhold til, hvis de ikke når. Og så er 45 minutter udmærket tid til at skabe læring i. Ser man på den forskning, der er i talentudvikling, så finder man ikke noget belæg for overnstående som best practise ift udvikling af individuelle potentialer. Ser man på den forskning, der er i folkeskolen, så ser det ud til at kun 15-20% af børnene udvikles bedst under den nuværende struktur. I talentforskningen finder man at følgende strukturelle vilkår skal være til stede, for at det individuelle potentiale kan udvikle sig: (1) Mulighed for fuld koncentration om det, man vil være god til - i timevis sammenhængende hver dag. (2) Mulighed for at være sammen med jævnbyrdige i interesse, ikke nødvendigvis jævnaldrende. (3) Mulighed for undervisning, sparring, vejledning, når der er behov for det. (4) Mulighed for at blive udviklet ud fra nærmest udviklingszone. (5) Mulighed for at være i mesterlære. (6) Mulighed for at være i flow - det optimale kryds mellem udfordringer og færdigheder. (7) Mulighed for at være ægte ambitiøs - at udvikle self-efficacy. (8) Mulighed for individuel tilpasning af tid, forløb, udvikling. (9) Løbende feedback og bedømmelser, ikke som fejl-og-mangler opgørelse, men som løbende feedback af udviklingsmuligheder og fejring af sejre. (10) Mulighed for at vise sig - at få anerkendelse af det, man er som individ. Helhedsskolen/heldagsskolen i den nye folkeskolereform giver mulighed for at lave en ny struktur, der kan støtte op omkring en mere optimal udvikling af de enkelte børn. Det betyder: At der skal være sammenhængede timer til fordybelse. At barnet skal kunne være sammen med jævnbyrdige. At dygtige lærere, herunder dygtige kunstneriske lærere, skal være til rådighed. Og at det enkelte barn kan få mulighed for at blive taget hånd om af en mester. Vi ser følgende ramme for os: En indskolingsperiode på 3 år, en mellemtrinsperiode på 3 år og en udskolingsperiode på 3 år, som griber fat i såvel ungdomsuddannelse og bachelor-uddannelse. Denne tredeling er kendt i den nuværende folkeskole, og at bibeholde denne struktur vil gøre det nemmere at lave system-eksport fra vores skole til andre. Hvad der imidlertid er særligt nyt her i vores skole er, at klasser og pensum er anderledes organiserede. Ikke organiserede efter alder og fag, som nu, men efter børnenes interesser og udviklingsformer. Man går så at sige i klasse med jævnbyrdige, men ikke altid med jævnaldrende. Og man udvikler sig ikke i forhold til et på forhånd aldersfastsat pensum men efter ens egne individuelle, potentielle udviklingsmuligheder. 4

5 KUNST TEKNOLOGI AKADEMIA En mangfoldighed af børn der ved hvem de er, hvad de kan og hvordan de vil bruge det Det enkelte barn Reflektion og tænkning Kunst, akademia, teknologi Børn med en klar bevidsthed om egne potentialer og færdigheder udholdenhed og mod til at føre det ud i livet fag-faglige, kunstneriske og kreative evner på højeste niveau INDHOLD Indskolingsårene: I de første 3 år møder alle børn alle kunstformer og -praksis. Alle børn lærer at læse, skrive og regne. Alle børn lærer at tale engelsk. Alle børn lærer kreativ tænkning og praksis - også i de fag-faglige fag. Alle børn lærer at koncentrere sig. Alle børn lærer computerteknologi og at kunne programmere. I indskolingsårene lægger vi dermed fundamentet for at kunne videreudvikle og sammekoble kunstneriske fagligheder med akademiske, kreativ tænkning med analytisk tænkning, teknologiske færdigheder med reflektion og innovative udførelser. Det gør vi af følgende årsag: I de senere år er vi blevet meget klogere på hjernens udvikling. Idag ved vi, at det er vigtigt, at både sproglige, kreative og kunstneriske fag skal starte tidligt. Børn, der vokser op i to-sprogs hjem bliver hurtigt kompetente i begge sprog. Langt hurtigere end vi voksne ville blive det. Vi ved fra hjerneforskningen, at det ikke alene er et spørgsmål om at blive eksponeret for fx sprog. Det handler om udviklingen af hjernen, dens kapabiliteter og dens hard wiring. Det samme gælder for udviklingen af musikalske og andre kunstneriske kompetencer. Børn, der lærer musik fra barneårene, opnår hurtigere musikalske kompetencer end fx teenagere og voksne. Deres hard wiring er simpelthen blevet anderledes - hjernen er blevet brugt til noget andet end musik. Derfor er det så vigtigt, at børnene så tidligt som muligt får introduktioner til de kunstneriske fag og kreativ tænkning, fordi det skaber 5

6 hard wiring i hjernen til stor nytte for forskellige anvendelser senere hen. Mellemtrinsårene: Alle børn stimuleres til at komme tættere på det, som virkelig interesserer dem. Og tættere på udviklingsvilkårene for dem og deres fag. De børn, der er kunstnerisk interesserede skal kunne finde deres metier. Alle børn skal have en klarere fornemmelse af, hvad det er, som de særligt kan blive dygtige til. Tid, der bruges på at dygtiggøre sig ekstra og som tager tid fra andre fag, anerkendes og tæller ikke som pjæk. Det skal kunne være muligt for et barn at vide sig sikker på, hvad det gerne vil være dygtig til ved udgangen af 6. klasse. Men det er klart, at det ikke er alle børn, der når til det. Deres afklaringsproces vil derfor fortsætte i udskolingsårene. Udskolingsårene: Denne skole ser udskolingsårene og ungdomsuddannelser og bacheloruddannelserne som et egentligt 9 årigt uddannelsesforløb, hvor elever og lærere fra de forskellige niveauer får mulighed for at blande sig. Det er fx naturligt, at konservatoriets lærere og studerende henter deres kaniner blandt vores elever. Eller at de gymnasier, som ønsker at lave mere specialiserende 5-6 årige gymnasieforløb (jvnf fx Ordrup Gymnasium-Ordrup skoles samarbejde omkring bioteknologi), samarbejder med vores skole. Udskolingsårene er dermed de specialiserede år (børnene begynder at gå i mesterlære) + kobling til ungdomsuddannelserne + kobling til bachelor-uddannelserne. Master classes på tværs af skoler og uddannelsesinstitutioner. Man skal kunne tage studentereksamen i fx matematik i 9. klasse, hvis eleven er på dét niveau (jvnf erfaringerne fra matematiksatsningen på Køge Private Skole, hvor eleverne tager matematik studentereksamen-prøven). (2) PENSUM I de senere år har der været øget fokus på at sikre konkrete faglige mål for hvert fag på hvert enkelt klassetrin. Ambitionen har været at hæve standarden i folkeskolen. Det kan der siges meget godt om. Men tiltagene for at hæve standarderne er gået hånd i hånd med en øget standardisering. Og det kan man ikke sige så meget godt om, - for børn udvikler sig forskelligt. Ikke fordi de ikke er egnede. Men fordi de er mangfoldige i deres måder at udvikle sig på. Vi ved fra talentforskningen, at der er børn, der udvikler sig hurtigt og sikkert. Ikke fordi de er mest talentfulde, men fordi det er den udviklingsmetode, der virker for dem. Andre børn udvikler sig mere søgende og eksperimenterende. Ikke fordi de mangler evnerne for at blive dygtige, men fordi det er den metode, der virker for dem. - Dér, hvor talentforskningen er idag, ser det ud til, at udviklingsmetoderne ikke er valgfri, men af årsager, vi ikke kender, er forskelligt forankrede i vores børn. Og det er man nødt til at skabe strukturer omkring, fordi udviklingsmetoderne ikke er til at ændre. Det betyder, at pensum nødvendigvis må individualiseres ift den enkeltes udviklingsmåde og -potentialer. Det betyder endvidere, at de fagligheder, som det enkelte barn ønsker at prioritere, må have lov til at vokse i tid og betydning på bekostning af andre fagligheder. Alle børn skal ikke nødvendigvis nå det samme på samme tid. Eller kunne det samme på samme tid. Hvis overhovedet. Et pensum skal derfor ses i intim sammenhæng med en individuel udviklingsplan. Skolen 6

7 skal sikre et minimumsniveau inden for givne fagligheder (læse, skrive, regne, kulturforståelse, sprog) for alle børn. Og sikre højest mulige niveau for det enkelte barn i det, som barnet har særlig interesse og potentialer for. (3) UNDERVISNINGSMETODER Der er et spøgelse i undervisningsverdenen: At hvis man skal undervise i kreativitet, så skal undervisningen i sig selv være kreativ. Det kan den selvfølgelig være, men det er at skyde forbi målet at tro, at al undervisning skal være kreativ. En undervisers rolle er at opdage, anerkende og udvikle børnenes kreative evner. Og det gøres ved at stille de særlige betingelser til rådighed, som gør, at børnenes kreative evner kan udvikles. At udvikle et barns kreativitet involverer bl.a. at udvide barnets kreative, kunstneriske, kulturelle og akademiske horisont. Og det involverer bl.a. at udvide barnets konkrete udførelsesmæssige færdigheder. Noget af det arbejde skal gøres af de fastansatte lærere ved at udvikle undervisning og materialer, som forstærker elevens interesser og motivation. Noget af andre end af de fastansatte lærere, nemlig den til enhver tid værende bedste egnede underviser, som måske ikke er blandt de fastansatte lærere. Vi ved, at det tidspunkt, hvor man lærer bedst er i krydset mellem optimale udfordringer og kompetencer. I det, som psykologer kalder for flow. Undervisningen bør derfor tilrettelæggelse, så børnene får størst mulighed for den koncentration og arbejdsro, som kan give flow. Det er et kendt fænomen, at både mange børn og lærere er mest friske om morgenen. Det er et argument for at lægge ny læring i morgenfladen, mens eftermiddagen er bedre anvendt til individuelle opgaver og udvikling, herunder vejledning af elever, som ikke er i stand til at lave lektier hjemme. En skole kan heller ikke forventes at kunne undervises i hvad som helst, hvorfor eftermiddagen kan bruges til dygtiggørelse i fagligheder og kunnen på andre institutioner end skolen. Vores skole er en åben skole i den forstand, at den skal kunne koble sig naturligt op til andre læringsinstitutioner og -forløb, der idag ikke er integrerede med skolesystemet. Ferierne: Sommerferien er lang. Og hvis man vil være dygtig, så er man nødt til at øve sig også i sommerferien. Man kunne forestille sig summer schools der fokuserer på kreative og kunstneriske projekter, som i sagens natur tager lang tid, men som samtidig øger elevernes kompetencer. Disse summer schools kunne passende laves i samarbejde med andre af kommunens institutioner, som fx bibliotekerne. Bibliotekerne er i det hele taget en oplagt ressource for vores skole. (4) BEDØMMELSESFORMER At blive bedømt har en afgørende rolle for barnets udvikling. Men det er afgørende, at bedømmelsen støtter udviklingen, og ikke hæmmer den. Idag går børnene ud af 9. klasse med et stykke papir, der viser alle deres mangler. Den nye karakterskala er i bogstaveligste forstand en mangelliste - de enkelte karakterer er defineret ud fra hvor mange mangler eleven har ift fagets mål. Problemet her er ikke, at børnene får at vide, at de ikke er dygtige til tysk. Problemet er, at de ikke også går ud med en klar viden om og med et stykke papir, 7

8 der viser alle deres evner, potentialer og konkrete udviklingsmuligheder. Det er vi nødt til at ændre på. Skolen skal være et sted, hvor det enkelte barn kan udvikles til højest mulige niveau. Men også et sted, hvor det enkelte barn kan opdage sine potentialer, få anerkendelse for dem og vejledning i hvordan de kan udvikles videre, herunder vide, hvordan forskellige talenter bliver brugt uden for skolens verden. (5) SKOLENS UNDERVISERE Enhver folkeskole skal kunne undervise i de grundliggende fag. Og der er idag fastansatte lærere til at varetage den opgave. Men ikke alle folkeskoler kan undervise i kreativitet og kunst. Og ikke alle folkeskoler kan undervise de enkelte børn til højest mulige niveay. Ingen har fastansatte lærere til at varetage den opgave. Og det skal den heller ikke have i vores skole. Specialister, som fx dansere, skal trækkes ind i skolen som undervisere. Men ikke være fastansatte. Det giver en særlig opgave for skolens ledelse. Nemlig både at facilitere en eksisterende undervisning og rekuttering af nye undervisere, der passer til de individuelle behov, de enkelte elever har. En del af denne undervisning kan passende ske i samarbejder med andre skoler, gymnasier og institutioner, jvnf. nedenfor. (6) SKOLEN RELATIONER TIL ØVRIGE AKTØRER, INDGÅELSE AF PARTNERSKABER I gamle dage var skolen lukket om sig selv, fordi den indeholdt alle nødvendige læringskompetencer. Sådan kan det ikke være længere. Idag skal skolen kobles op på det omkringliggende samfund, incl det globale samfund og dets internetbaserede relationer. Gode erfaringer fra denne skole skal kunne eksporteres til andre skoler. Det skal være naturligt at kunne systemeksportere fra vores skole, og vi inviterer til følgeforskning fra dag ét. Biblioteket skal være det sted, hvor man træner fordybelse og akademisk viden Musikskolerne og de øvrige kreative skoler skal være medundervisere Det lokale kultur- og erhvervsliv skal åbne for praktik og medundervisning af faglighed i praksis Internettet giver ny muligheder for tværkulturel og tværnational læring, se fx The Networked Student (http://youtu.be/xwm4iefoota). (7) REKRUTTERING AF UNDERVISERE Skolen behøver ikke længere at se sig selv som eneudbyder af uddannelse. Vi har alle interesse i en høj kvalitet i uddannelse, og mange forskellige mennesker og institutioner kan hjælpe til. Ikke som en luksus eller som en outlier, men som en essentiel del af den skole, vi ønsker at skabe. De ældre børn i skolen og g ymnasiet: Lektiehjælpere, medspillere Forældre-ressourcen: Som undervisere og som dør-åbnere. Pensionist-ressourcen: Som lektiehjælpere Biblioteks-ressourcen: Som vidensopdagere og som koncentrationstrænere Musikskole/billedkunstskole-ressoucen (evt incl museerne): Som medundervisere 8

9 TID TRÆNING OG UDVIKLING Gymnasie/videregående uddannelse-ressourcen: Som medundervisere Det lokale erhvervsliv: Praktiksteder, besøgssteder for fag i praksis, sponsorer Gruppen bag dette skoleforslag: Kan skabe netværk og relationer til undervisere og institutioner i ind- og udland TID YDRE PROCES TID POTENTIALE INDRE PROCES TID TID TID JULIE PI 2012 Model over talentudviklingen som de 7 ovenstående punkter understøtter MÅLGRUPPE FOR SKOLEN: SKOLEN DER GØR DEM, DER VIL, TIL DEM DER KAN De forældre, som ønsker at skolen og de selv sammen skal tilbyde de bedste muligheder for alle deres børn De lærere, som kan se potentialet i mange forskelligartede børn De skoleledelser, som ønsker at skabe en fremtidsrettet, evidensbaseret skole De øvrige kulturinstutioner, som kan se sig selv som partnere i udviklingen af børn og som ønsker at være med til at finde ny praksisformer, hvori det kan foregå Det erhvervsliv, som anerkender nødvendigheden i at finde nye måder at gøre vores børn og unge klar til en foranderlig verden og et foranderligt arbejdsliv. AFSLUTNING Vores børns tur ud i dette nye århundrede vil blive en rejse ud i en tid, hvor ny viden, teknologi og globalisering vil fortsætte med at forandre livsvilkårene. Derfor skal vi sikre, at alle deres talenter og kreative evner udvikler sig på lige fod med de boglige færdigheder. For forandringer kræver at blive mødt med nye ideer og nye løsninger. Vi skal selvfølgelig blive dygtigere og mere vidende, for det bliver resten af verden. Men vi skal også blive 9

10 bedre til at finde på noget helt nyt. Hele tiden. Derfor er vi nødt til at skabe nogle nye uddannelsessammenhænge, så viden og kunnen, faglighed og performancefærdigheder, logisk tænkning og kreativ tænkning kan gå hånd i hånd. Det kræver, at vi tænker nyt og friskt om hvad det vil sige at være godt uddannet. Det er ikke kun at være veluddannet i akademiske færdigheder og i boglig viden. Det er også at være veluddannet i kreative og kunstneriske færdigheder og innovativ kunnen. Og kunstneriske færdigheder, kreativ tænkning og innovativ kunnen skal trænes med lige så stor omhu og lige så stort engagement, som vi i dag lægger i de traditionelle boglige færdigheder. Kreativitet er ikke noget med at slippe tøjlerne og bare lade stå til. Det er en lige så omhukrævende og disciplineret proces, som at lære at mestre matematik. Men med en stor forskel. For kreativ tænkning handler ikke om at finde ét facit, men om at udvikle mange nye muligheder. At tænke det, som ingen havde tænkt på før. For et barn i dag er det at blive veluddannet i at kunne tænke nyt og skabe nyt den vigtigste egenskab at have, når det, hun møder, er en verden fuld af forandringer. For så kan hun selv være med til finde på nye løsninger til de nye udfordringer. Og dermed være med til at skabe og forandre sine livsvilkår, og ikke kun være en, der bliver forandret. Dette oplæg er udarbejdet af Julie Pi Claus Buhl Klaus Eusebius Jakobsen 10

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen. Af Christian Byrge, AAU

Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen. Af Christian Byrge, AAU Den Kreative Platform Uhæmmet anvendelse af viden fra børnehaven til arbejdspladsen Af Christian Byrge, AAU Forord Dette er en bog om hvordan vi konkret kan få mere kreativitet i uddannelses og arbejdslivet.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Med fagligheden på spil

Med fagligheden på spil VIA University College Læreruddannelsen i Århus April 2011 Med fagligheden på spil Bacheloropgave fra Læreruddannelsen i Århus Nanna Rosenløv, Studienr. 270231 Vejledere Betty Mørck-Pedersen og Helle Villain

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer

Innovation. et brugbart læringsredskab. Af Thomas Rose Innovationslærer Innovation et brugbart læringsredskab Af Thomas Rose Innovationslærer 52 Verden er under stor forandring. Vi har, om vi kan lide det eller ej, fået en ny børne- og ungdomskultur, og har dermed også fået

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~ p Spils muligheder og begrænsninger i matematikundervisningen - 1\\,, Professionsbacheloropgave Skrevet i liniefaget matematik Liniefagslærer: Steen Grode Lærer fra den pædagogiske faggruppe: Ebbe Kromann

Læs mere

Erfaringer fra New York

Erfaringer fra New York Erfaringer fra New York Bilag til evalueringen af undervisningsdifferentiering i folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erfaringer fra New York Bilag til evalueringen af undervisningsdifferentiering

Læs mere