KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis"

Transkript

1 KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN

2 VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på flere matrikler spredt over Helsingør by. Og søsat i en tid med hastige forandringer hvor det eneste faste holdepunkt er, at vi ikke ved præcis hvad morgendagen bringer. Forandring er blevet en præmis også i det offentlige. De Kreative Fællesskaber er et faglig udviklingsforløb, som er blevet til i samarbejde med organisationspsykolog Vicki Sieling. Forløbet har været i gang i perioden september 2012 til april Inden projektet begyndte havde jeg tre mål: At skabe relationer og kendskab på tværs af SFOhusene for at skabe grundlag for videndeling og udnyttelse af kompetencer på tværs af SFO-husene. At få medarbejdere med til at udvikle og formulere en SFO pædagogik der kan imødekomme en hverdag præget af forandringer. At sætte fokus på børns behov for at være en del af betydningsfulde fælleskaber. Dette for at sørge for at Helsingør Skole SFO er godt rustet til arbejdet med Inklusion2016. Jeg var fra begyndelsen lidt bekymret for hvordan medarbejderne ville tage imod de Kreative Fællesskaber, men min bekymring blev hurtigt gjort til skamme. Medarbejderne var straks med på teorien bag de Kreative Fællesskaber og der dukkede hurtigt kreative eksperimenter op i hverdagen i SFO en. Nye idéer har spredt sig som ringe i vandet på tværs af afdelinger, og der arbejdes nu med principperne bag Kreative Fællesskaber i Helsingør Skole SFO s afdelinger. Arbejdet med de Kreative Fællesskaber stopper aldrig, men nu hvor forløbet med organisationspsykolog Vicki Sieling er nået til vejs ende, er det et godt tidspunkt at prale lidt med de ting der allerede er sket i SFO en. Så derfor håber jeg du vil give dig tid og lade dig inspirere af dette lille fagblad, som kort præsenterer nogle af de ting som medarbejderne i Helsingør Skole SFO har arbejdet med og som alle i SFO en med rette kan være stolte af. God læselyst! Morten Colsted SFO leder.

3 Hvad er et kreativt fællesskab? Et kreativt fællesskab er en pædagogisk institution, som løbende forholder sig nyskabende til egen hverdagspraksis. Medarbejderne stiller spørgsmål ved pædagogik, struktur, rutiner, samarbejdsformer, aktivitetsudbud, fysisk indretning, rum og materialebrug og udfordrer sig selv og hinanden i forhold til brug af medarbejderkompetencer og engagementer. Et kreativt fællesskab er en institution i bevægelse. Det er en institution hvor medarbejderne har udviklet en kreativ tilgang til hverdagens praksis hvor der er plads til forandring, nytænkning og nyskabelse. Og dermed også plads til at inkludere den enkelte i fællesskabet både det enkelte barn og den enkelte voksne. En af SFO ens fornemste opgaver er at skabe fællesskaber. Fællesskaber i børnegruppen, som børn kan indgå i og udvikle sig ud fra. Fællesskabet er også centralt når vi skal lægge flere institutioner sammen til én. Her bliver det interessant hvordan vi kreativt kan arbejde med at reflektere eksisterende praksis, og udvikle og forny den til en fælles praksis? I det følgende kan du læse om hvordan vi har arbejdet med at udvikle kreative fællesskaber i Helsingør Skole SFO. Vi præsenterer arbejdet ud fra nogle konkrete eksempler på hvad der skal til for at både børn og voksne kan udfolde sig kreativt i en pædagogisk praksis.

4 Kreativitet er nyheder med nytteværdi! Kreativitet handler om at skabe! Det handler om at skabe noget nyt, noget som ikke er set før og som samtidig er nyttigt. Enten fordi det kan bruges til noget, eller fordi det er smukt og formidlende at se på. For at noget kan kaldes kreativt må det både have nyheds- og nytteværdi. Kreativitet er gamle komponenter i nye kombinationer! Det er når vi arbejder med at undersøge hvad materialer også kunne være eller blive til at vi måske opfinder noget der viser sig til gavn og glæde for den samtid og sammenhæng vi er i. I aktiviteter hvor barnet arbejder med at producere fx smykker, billedtryk, træarbejde eller julegaver ud fra en model, som den voksne har med, kommer kreativiteten ikke nødvendigvis tilstede. Det er først når barnet får lov at undersøge og eksperimentere med materialer og nye kombinationer, at kreativiteten inviteres indenfor. Når vi springer ud af boksen, går på kanten, gør noget som vi ikke plejer og udfordrer det vi kender så er vi kreative. I SFO-hus Gurrevej arbejdes der med genbrugsmaterialer og her får børn lov at eksperimentere med nye former og figurer. Det resulterer i noget, der både er smukt at kigge på, og måske endda kan vise sig at danne grundlag for en banebrydende opfindelse en dag.

5 Den kreative mesterlære Børn kigger på voksne mens de lærer at forstå og forholde sig til verden. SFO medarbejderen er en helt central rollemodel, hvis barnet skal udvikle en kreativ forholdemåde og tilgang til sine oplevelser og betingelser. Som kreativ mesterlære bliver det SFO medarbejderens opgave at sikre barnet adgang til relevante materialer, at udfordre og inspirere barnet til undersøgelse og undren, støtte barnet i at eksperimentere og bidrage med viden om det fagfelt barnet eksperimenterer med. Endelig er det også den voksne der kan hjælpe barnet med at integrere hans eller hendes kreative bidrag i fællesskabet. Det er den voksne der sætte lys på og anerkender barnets opfindsomhed og kreativitet og får de andre børn til at få øje på det barnet har skabt. Det er også den voksne som viser barnet hvordan det kan gå til materialer, opgaver og udfordringer med en åben og undrende holdning. Udviklingsforløbet har i høj grad inspireret medarbejderne i SFO-hus Kongevejen til at give slip på idéen om, at den voksne skal kende svaret på hvordan alt kan se ud. Der er ikke altid et facit, og slet ikke når det handler om at være skabende. I kunstværksteder er børnene begyndt at arbejde med genbrugsmaterialer og her får de lov at eksperimentere med former, farver og frie fortolkninger. Til gengæld er der ikke så rydeligt og pænt som tidligere. Kreativitet roder! I forbindelse med et Ole Lund Kirkegaard projekt var medarbejderne også opmærksomme på, ikke at komme til at lukke ned for børnenes idéer ved selv at have meget faste idéer om hvordan huler kan bygges og sæbekassebiler kan se ud. I stedet var målet at give plads til barnets fantasiunivers og kreativitet. Det resulterede bl.a. i en byggelegeplads, hvor børnene selv konstruerede bygninger og lege, og de voksne fungerede som kreative konsulenter, der nok havde know-how ud i tekniske byggekneb, men ikke blandede sig arkitekturen og strukturen i den byplanlægning som børnene opfandt undervejs. Et outcome var et skærpet børnefællesskab, hvor børn inviterede hinanden ind i konstruktionslegen, også på tværs af ellers eksisterende legerelationer. Når den voksne ikke kender alle svar på hvordan verden ser ud, men stiller sig nysgerrigt og undersøgende sammen med barnet, inviteres barnets kreative energi ind i aktiviteten. Og barnet bliver skabende.

6 TEORI Nærværskultur Det teoretiske afsæt i udviklingsforløbet, bygger på Vicki Sielings aktionsforskning om kreativitet i pædagogiske institutioner. Vicki har formuleret en model der beskriver hvordan kreative processer foregår mentalt og socialt, gennem eksperimenter med materialer og integration af kreative spor og bidrag i praksis. Nærvær og fordybelse (fokuseret opmærksomhed) Integration i praksis (social anerkendelse) En kreativ udfordring; (tilpas forstyrrelse af det vi kender) For at være kreative, må vi have tid til fordybelse. Vi må være nærværende og fordybede i de undersøgelser og eksperimenter vi har gang i, hvis vi skal kunne skabe noget nyt og finde gode idéer frem. I hverdagens pædagogiske praksis er der mange afbrud. Børn og voksne bliver både afbrudt af praktiske opgaver, forskellige mødetider og faste ritualer som fx samling og faste aktiviteter. Derfor er det endnu vigtigere at arbejde med en pædagogisk planlægning, som sikrer længere tematiske forløb, hvor børnene har mulighed for at vende tilbage til det de lige var i gang med at undersøge og udvikle. Fælles temaer på tværs af SFO-husets værksteder/ afdelinger, som foregår over en længere periode, er en måde hvorpå vi kan skabe mulighed for nærvær fordybelse. I flere SFO huse er der netop arbejdet på denne måde og det har betydet bedre samarbejde, nye venskaber i børnegrupperne, mere fordybelse og mere udvikling og læring. På SFO-hus Nordvest arbejdede man bl.a. med temaet De fire verdensdele. Når der arbejdes i længere fordybelsesperioder, øges SFO medarbejderes kendskab til det enkelte barn og flere gange har vi set, at medarbejderne har fået øje på ting de ellers ikke vidste, fx fået øje på kompetencer barnet havde, betydningsfulde interesser og engagementer eller venskaber på tværs af ellers adskilte gruppe. Længere forløb med det samme tema skærper kvaliteten af det pædagogiske arbejde, også længe efter at forløbet er slut. Et eksperiment (hvor sanser og fornemmelser bringes i spil) På baggrund af modellen kan vi se fire pædagogiske opgaver, når vi vil have mere kreativitet i den pædagogiske hverdag. 1. Børn skal inspireres og udfordres med positive problemer, der kan løses. 2. Børn skal inviteres til at eksperimentere med verden i følgeskab med kreative mesterlærere. 3. Der skal skabes en nærværskultur med plads til fordybelse. 4. Kreative spor og bidrag skal integreres i pædagogisk praksis. Du kan læse mere om kreative processer på under Den kreative pædagogiske organisation Sieling (2012)

7 Rum og materialer Rum og indretning kalder på kreativitet eller sætter kreativiteten uden for døren. På samme måde har vores tilgang til materialer betydning for om børn (og voksne) bliver kreative. Alt for ofte er det vores egne idéer om hvad ting kan, eller ikke kan bruges til, der står i vejen for at vi bliver kreative. Hvis vi fx kun maler på papir eller lærred begrænser vi samtidig de kunstneriske udtryk der kan skabes, ligesom vi begrænser barnets undersøgelsesområder. Hvis vi derimod synes vi også kan male på fx træer eller vægge udvider vi barnets mulighed for at undersøge maleriets udtryksformer. Og vi kan kombinere flere stilarter og områder. Fx kan natur og kunst fint være temaer i den samme aktiviteter; hvilken kunst kan vi skabe i naturen? Eller hvordan er natur i sig selv kunst? I flere SFO er der arbejdet med at udvide vores egen forståelse af hvad man kan. Man kan fx godt male på vægge og vinduer. Når vi indvier rum på utraditionelle måder, får det både nye både nye udtryk og nye anvendelsesmuligheder. Rum og rumindretning har betydning for kreativiteten. Overvejelser over små og store rum, adgang til materialer, samt inspirerende inde og uderum har været temaer på tværs af de fire SFO huse. I SFO-hus Marienlyst har man bl.a. indrettet et fortælleværksted i et skur på legepladsen.

8 Helsingør Skoles SFO - et kreativt fællesskab Udviklingsforløbet var tilrettelagt som et aktionslæringsforløb og har indeholdt en række uddannelsesaktiviteter, fx fælles undervisningsdage for alle medarbejdere, procesdage for de enkelte SFO huse, formulerede kreative eksperimenter med hverdagens praksis for alle medarbejdere, kollegiale iagttagelser ved besøg på tværs af afdelinger, samt intern erfaringsopsamling og formidling. Der har med andre ord, været rig mulighed for at møde hinanden på tværs af de fire SFO huse, udveksle idéer og erfaringer og hente inspiration hjem til egen praksis. Medarbejderne fortæller hvordan de både har stjålet gode idéer til pædagogiske aktiviteter og forløb hos hinanden og brugt dem i eget hus, og samtidig har fået gang i et konkret samarbejde om fælles aktiviteter på tværs af de fire SFO huse. Startskuddet var en fælles skovtur for 2-3 klasserne i foråret, hvor alle fire afdelinger mødtes og her blev fortalt røverhistorier og drukket varm kakao i et stor børnefællesskab. Der er mange gode idéer og konkrete planer for det videre samarbejde i støbeskeen. Et fælles intranet, idébank, projekter på tværs af de fire SFO huse, fælles faglig uddannelse og flere kollegiale iagttagelser er bare nogle af dem.

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Kreativitet i leg og bevægelse Børnehuset Troldehøj

Kreativitet i leg og bevægelse Børnehuset Troldehøj Kreativitet i leg og bevægelse Børnehuset Troldehøj Praksisnært Udviklingsprojekt støttet af BUPL's Udviklingsmidler 2013 2014. Børnehuset Troldehøj, Egelundsvej 6e, 2620 Albertslund www.troldehoej.albertslund.dk

Læs mere

Spørgsmål til refleksion kapitel 1

Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Spørgsmål til refleksion kapitel 1 Tag en runde i gruppen, hvor I hver især får mulighed for at fortælle: Hvad er du særligt optaget af efter at have læst kapitlet? Hvad har gjort indtryk? Hvad kan du

Læs mere

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud

INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE. Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud INKLUSIONSLEDER I KØGE KOMMUNE Uddannelse i inklusionsprocesser for ledere i Dagtilbud Velkommen! Uddannelse til inklusionsleder er et uddannelsesforløb for alle ledere i Køge Kommunes dagtilbud. Formålet

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogisk læreplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Definition på læring... 5 Kendetegn... 6 Børn med særlige behov...

Læs mere

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Informationshåndbog om pædagogiske læreplaner i dagtilbud Redaktion: Bjørg Kjær & Jesper Olesen Learning Lab Denmark Februar 2005 Elektronisk udgave: www.laereplan.info Grafisk tilrettelægning: Ellen Margrethe

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013. Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013. Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling PÆDAGOGISK LÆREPLAN Børneinstitutionen Byskovgård 2012-2013 Byskovgård Vuggestue Børnehave Specialafdeling Forord Det er de voksne, der skal vise børn verden. De voksne er barnets adgang til verden. Det

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017 Børnehaven Møllegården Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. Forord. 2. Det politiske grundlag: Politik dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2013-2016 3. Møllegården:

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Inklusion i Folkeskolen

Inklusion i Folkeskolen Inklusion i Folkeskolen Tekst: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Majbrith Annesen og Inge Grethe Henriksen TV og Personale ved Løgstrup Skole TH I disse år står mange skoler med udfordringer om at

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere