Tale ved dimissionen den 25. juni Kære studenter og forældre,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale ved dimissionen den 25. juni 2014. Kære studenter og forældre,"

Transkript

1 Tale ved dimissionen den 25. juni 2014 Kære studenter og forældre, A warm congratulation to all our IB- and Danish graduates, their families and all their teachers and dorm teachers as well. My speech will be on our website in English from tomorrow - please allow me this afternoon to go on in Danish due to our schools roots, our founders and our tradition. Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3g elever har I vist modenhed, munterhed og forståelse for jeres vigtige rolle her på skolen I har spillet den med takt og ynde og det vil jeg gerne have lov til at takke jer rigtig meget for. Den tryghed, I har været med til at skabe, har forplantet sig stille og roligt til resten af skolens elever og har bidraget til det gode år, vi har haft. Med disse ord vil jeg gerne byde velkommen til denne højtidelighed i Herlufsholm Kirke, hvor vi ofte før har været samlet, og hvor vi i dag her for at ønske til lykke og samtidig sige farvel til jer, en gruppe unge, der er kommet til at betyde meget for os, som har givet os mange glæder i vort daglige virke og nogle få skuffelser. Men frem for alt har I beriget vores tilværelse med mange gode medmenneskelige oplevelser. Vi gamle er blevet rigere på minder og klogere af erfaring. Det er I unge forhåbentlig også blevet. Studenter og IB-studenter. Herlovianere årgang 14. Hjerteligt til lykke med jeres veloverståede eksamen. Mange tak til jer forældre, dagelevforældre som kostelevforældre, fordi I vovede at overlade jeres børn til os. Det er vi meget glade og stolte over. Jeg ved, hvor svært det kan være at savne og undvære og indimellem at være involveret uden egentlig at kunne gøre noget, at være opsamler af glæder og frustrationer, sande historier og rygter, en ustandselig strøm af snak om lærere, kammerater, regler, der enten blev overholdt eller ikke overholdt, normer der blev ændret eller fortolket, retfærdighed der blev til uretfærdighed - og så heldigvis en varm glæde ved det hele. 1

2 I virkeligheden kunne jeg have frygtet mange flere reaktioner fra jer, men I har på bedste vis forstået at sondre, at veje, frasortere og balancere, og være jeres børn en god støtte i den udvikling. Tak. Årets Trolle-taler, Pilou Asbæk (student 01) tog os alle med storm, da han startede sin Trolletale med at lave en selfie her på Prædikestolen - temmelig innovativt i forhold til mange tidligere trolletalere her i kirken. Han fik med få ord og gerninger sat hele den nye verden i perspektiv med denne lille gimmick. Det, han derudover blandt andet fik sat fokus på, var et ønske, han havde for jer, nemlig at I ville bruge mere tid på jer selv og ikke hele tiden være afhængige af Facebook eller Twitter. Han sagde bl.a. brug ét minut på at se hinanden i øjnene. Og brug en dag uden Facebook. Uden en telefon. Bare være til stede sammen. Fællesskabet kan så meget, fordi det forpligter os i forhold til hinanden. Og uden forpligtelser er vi blot små ensomme, små øer. På Facebook fandt jeg for nylig et digt: Jeg har hverken Facebook, Twitter eller Instagram. derfor går jeg rundt på gader og stræder og råber til helt tilfældige mennesker hvad jeg drikker, spiser og hvordan der ser ud hjemme hos mig. Det er trods alt vigtigt at bygge et netværk. Hidtil har jeg fået tre, 2

3 der følger mig: den ene er vist nok en læge, de to andre er fra politiet Det handler for det moderne menneske om: at være på eller ikke at være på. Og det er ikke alene et spørgsmål om at være på elektronisk. Sociologen Anette Prehn peger i en kronik i Berlingske Tidende på denne problemstilling - hun taler om anvendelsen af netværk i undervisningstiden, måske især i gymnasiet. Og ikke mindst hvad der kan komme af varige skader, hvis ikke vi får en anden og mere opmærksom holdning til det at være på i forskellige sammenhænge. Når vi er online benytter vi nettet og dets søgefunktioner. Når vi er offline har vi trukket stikket til den virtuelle verden. Der er også en mellem-tilstand, som man nu om dage kalder optline - optional line: og det er den tilstand, hvor adgangen til nettet ligger som en latent mulighed. Med andre ord: man ville kunne chatte på Messenger med andre ord: man kunne også lige gå på Facebook eller med andre ord: man kunne lige sende den besked til veninden og så videre. Denne optline situation reducerer selv det mest nærværende menneskes opmærksomhedsevne: For inden i en selv diskuterer man med sig selv, om man nu skal gå online eller forblive nærværende i det, man er i gang med. Nu tror de fleste af os faktisk, at vi sagtens kan flere ting på en gang: at det ikke betyder noget, lige at tjekke telefonen, f.eks. under Rektors dimissionstale i kirken: Jeg er her jo og hører naturligvis efter, selv om jeg liiiige. - og det tager ikke mere end et splitsekund - skal se, om der er kommet en ny besked. 3

4 Men det, der i virkeligheden er tale om, er, at denne aktivitet eller den mulige aktivitet det at være i en online og optline tilstand, modarbejder det nærvær, vi bør have. Ja, vi står over for en fagre nye verden, der giver os så mange muligheder og åbner mange døre, men lige så tiltrækkende og fortryllende denne verden er, lige så farlig er den for den menneskelige kreativitet. Når vi for eksempel taler sammen, så er vi nærværende og responderer på nuancer i hinandens bidrag. Det foregår for eksempel ved øjenkontakt eller små nik eller smil dette gør vi ikke alene for at være høflige og for at understøtte den, der taler, men virkeligheden viser, at selv micro-beskeder også influerer på egen opmærksomhed - og er med til at fremme vores forståelse af det, der foregår. Og denne læringsrumsfærdighed og stimulering af hinanden trænes ikke, når modtageren er halvt begravet i spil eller i at modtage beskeder eller Så vær gerne, meget gerne online - også gerne elektronisk, men hver ting til sin tid. Engagement, faglighed og ansvarlighed er de tre værdiord vi har samlet skolens mål i. Vi har arbejdet meget med disse mål gennem de sidste par år, og det er også lykkedes os at få formet nogle sætninger, som vi - både lærere og elever - gerne vil have, skal være bærende for disse tre ord: Her er blot nogle få af dem Vi yder mere end det absolut nødvendige Vi brænder for det, vi beskæftiger os med Vi stiller krav. Til andre, men især til os selv Vi hæver overliggeren for den enkelte og for os selv Vi accepterer og værdsætter dygtighed Vi er online - på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt 4

5 Vi hylder traditionerne, men løfter os på dem Hvad der er værd at gøre er værd at gøre ordentligt. Som en forælder, der kommenterede vores værdier, sagde:.de tre ord engagement, faglighed og ansvarlighed kan simpelthen samles i én sætning: vi gør os umage. I bad med Picasso er titlen på en ny bog om innovation og kreativitet, skrevet af Christian Stadil, Gammelherlovianer fra 90 og direktør og ejer af Hummel, og Lene Tanggaard, professor i kreativitet. I den bog er der et afsnit om Herlufsholm, og om at Herlufsholm i dag fremstår som en innovativ og kreativ skole. Men forfatterne til bogen argumenterer ganske anderledes. De peger nemlig på, at vi her på skolen er et smukt eksempel på, at den sande kreativitet opstår, når man er i stand til at forstå - og har mod til at forstå - sin egen virkelighed, og på kanten af denne virkelighed, ja på ryggen af sig selv, bygger videre og tilføjer. Kreativiteten trives på kanten, og det vil egentlig sige at turde re-designe og omforme det eksisterende, og derudover også at arbejde på kanten mellem faggrupper, vidensog kompetenceområder. Afsnittet om skolen hedder Herlufsholm og den genvundne kreativitet og det lyder i indledningen til dette afsnit. men hvorfor Herlufsholm i en bog om kreativitet? Rimer den skole ikke mere på disciplin, kostskole og uniformer end på opfindsomhed og nyskabelse? Svaret er, at skolen i de seneste år er begyndt at lægge stor vægt på processer, der udvikler elevernes, dvs. jeres almene personlige, sociale og kreative egenskaber måske (funderer forfatterne) - har denne proces også været nødvendig over tid for at overleve. Måske har det været nødvendigt at være kreativ for at overleve som en moderne skole i den historiske og traditionsfyldte ramme - ja, nogle ville sige spændetrøje - som Herlufsholm også kan opleves som. Og hvad er det så, der for jer har været det kreative tilbud? 5

6 Det er det fokus, vi blandt andet har haft på at tilbyde jer et aktivt liv udenfor den almindelige undervisning - og her tænker jeg naturligvis på det vidtspændende fritidsprogram, jeg tænker på de mange muligheder, der er for at udvikle sig til verdensborger i Round Square-sammenhæng, jeg tænker på de mange elever, der har udfordret sig selv på kanten af sig selv med at tage Duke of Edinburgh-mærkerne, jeg tænker på den udfordring, det er at påtage sig jobbet som præfekt, ikke den gamle opfattelse af præfekten, men den nye samtalende præfektrolle, som rollemodel osv. Lige om lidt får I alle sammen tillige med jeres eksamensbevis - en oversigt, en dokumentation for jeres deltagelse i de såkaldte ekstrascolære aktiviteter, som I har deltaget i gennem de sidste tre år. Og jeg vil læse op fra en af jeres kammeraters portefølje - godt nok en af de måske mest favnende elever af jer alle, men det giver en ganske god fornemmelse af, hvad det hele liv egentlig kan betyde for en elev - og egentlig også, hvad man dog kan nå For at nu ingen skal tænke Er det mon min portefølje, Rektor nu læser op af, så lad mig fortælle, at det er Philip Voss Snedkers dokumentationsliste, jeg her har taget nogle uddrag af og så det er ikke engang alt, der er med her (i øvrigt har jeg har fået Philips tilladelse). Philip har gennem de tre år i gymnasiet deltaget - enten som menigt medlem eller som aktiv leder - i jagttegn, rugby, volleyball, aktiv i motionscenter, DoE guld, formand for fritidsudvalget, indsamler i Dansk Flygtningehjælp, arrangør af Caféaftener, tre gange skolemester i 1500 m, og en gang i 400 m. løb, taget kørekort, skudt lerduer, løbet SPØBET, haft rolle i skolekomedien, deltaget i spinning arrangementet som elevrepræsentant, været medlem af elevrådet, præfekt, fanebærer, medlem af Round Square komiteen. Tillykke Philip skulle jeg lige tilføje, at Philip faktisk har fået et særdeles pænt snit her til studentereksamen? 6

7 Gennem de sidste par år har elever fra Herlufsholm også været helt fremme i skoene når det gælder deltagelse i konkurrencer, talentprojekter, faglige olympiader økonomiske spil, etc. I dette skoleår deltog vores elever i erhvervsøkonomi i European Business Games med emner og projekter, som f.eks. en tophygiejnisk håndvaskemaskine, et sugerør, som opfanger forsøg på drugrape, en app, der erstatter medlemskort, en intelligent brandalarm, en safe road signal, der effektivt sladrer om fartoverskridelser, osv, osv. Et team bestående af Christian Thorborg, Georg Vind, Christoffer de Neergaard, Frands Brockenhuus Schack og Sune Bunke fik en flot 2.plads ved årets Danmarksfinale. For et år siden vandt to af vores unge talenter finalen i Unge Forskere og deltog efterfølgende i år i Verdenskonkurrencen i USA og igen i år fik vi en vinder i Christian Sindrup, der vandt i gruppen Life Science. Gennem mere end 8 år har vore elever vundet Forskerspirekonkurrencerne med bud både indenfor science og indenfor samfundsvidenskab. Det er stærkt tilfredsstillende for os som skole og for jer som elever, at vi - denne gamle, traditionsrige og tunge institution som Herlufsholm er - således har formået at skabe en forståelse og en interesse for begreber som innovation og kreativitet, som både baserer sig på de mere traditionelle områder som drama, billedkunst og musik, men sandelig også på troen på, at vi som mennesker har brug for at både blive brugt og også bruge os selv, at vi kan rejse os og tage fat på udfordringer for os selv, for at skabe bæredygtige egoer og mennesker. Og dette er sket på kanten af os selv, ja på ryggen af os selv når vi har inddraget vores historie og vores historiske rødder i at tage de modige skridt videre. Det har været tilfældet for skolens elever, for skolens lærere og også for dens ledelse, som bestyrelsen for skolen med vore forstandere i spidsen, har skabt grobund for. Med 7

8 andre ord den udvikling som man med en vis ydmyghed og stolthed vil kalde at være kreativ - på kanten af os selv. Men vigtigst er det, at denne kreativitet også kraftigt smitter direkte af på den undervisning og de resultater, der kommer heraf. Eller er det omvendt? Det er det, der er det fascinerende! Det er simpelthen ikke til at sige, hvad der er årsag og hvad der er virkning. Jeg vil gerne lykønske de lærere, der har formået at drive det akademiske liv igennem til meget gode resultater ved udgangen af gymnasieårerne, hvor vore studenter er i absolut top blandt danske gymnasier (dette års studenter, I er ingen undtagelse: med et flot resultat på 8,0 i gennemsnit slår I rekorden fra sidste år på 7,9, hvor vi opnåede at blive nr. 5 gymnasium i Danmark og med flotte resultater for IB, hjertelig tillykke til jer). Vi står ofte i disse år overfor nye udfordringer, når vi fortsat vil drive vores skole frem. Der er hele den teknologiske udvikling, der både presser os frem mod bedre muligheder, men som også bør få os til at være opmærksomme på, om vi som mennesker er ved at blive slaver og afhængige, ja måske indsnævrede af udviklingen - altså stik imod ønsket om at være kreativ og innovativ. Nu snart står den ombyggede Helenhal færdig med en genial udnyttelse af det store og smukke rum, flot bragt på banen af et lokalt arkitektfirma, der med et kreativt greb kunne se muligheder. Snart begynder vi at omlægge Røde Plads - også her med anvendelse af en ny måde at anskue og samle natur og rum og bygninger på - og yderligere er vi i en spændende proces med en gave fra Ny Carlsberg Fonden til en ny Skulptur i Nyhave - forhåbentlig alt sammen klar til maj 2015, hvor vi fejrer skolens 450 års jubilæum. Det bliver spændende kampe, som vil stå mellem valget at tage det kendte, det trygge, det måske ligegyldige eller vov det provokerende, det nye, det udfordrende - kampen mellem det figurative og det non-figurative. 8

9 Husk, at du også har været med på en skole i udvikling, en levende organisme, der stritter i mange retninger. Og vel er vi da et museum, vi hæger om og holder af traditionerne, og vi dyrker med stolthed skolens stiftere, men vi har flere huse i huset og vi er - som den moderne skole, vi også er - ikke tjent med at være parkeringsplads for personlige følelser og "rør blot ikke ved min gamle jul". Med andre ord: Også vi skal ud på kanten af os selv. Finn Junge-Jensen siger om kreativitet og CBS, hvor han er rektor: En innovativ undervisning skal skabe orienteringspunkter og pejlemærker for et udviklende samfund og må være parat til at lade sig udfordre på sine vaner og traditioner. For undervisning er lysten til at gå på opdagelse og evnen til at overskride vante grænser, essentiel. Banebrydende ideer udvikles ofte på tværs af disciplinerne og faggrupperne og i randområdet af etablerede institutioner. Kunsten kan bidrage til at skabe et miljø, der medvirker til nytænkning, improvisation og originalitet. Lad mig slutte min tale og mit farvel til jer med et ønske om, at I kan finde balancen mellem at være i den grad online i jeres liv. Koncentrér jer om det, der er det væsentlige for jer, lad jer ikke ustandselig fristes til at leve live online på Facebook eller via Twitter, men vær online i det rigtige liv, forstå jeres baggrund, jeres historie, spring op på ryggen af jer selv og tro på, at I kan være med til at engagere, skabe liv og udvikle, inden for kunst, indenfor madlavning, indenfor produktion, inden for den økonomiske verden osv. og skabe nye måder at gøre ting på - gerne på ryggen af jer selv. Tro på jer selv, som vi har troet på jer. Se hvad det var og er muligt at gøre på en skole som Herlufsholm og stadig bevare det oprindelige og tag det med jer. Hjertelig tillykke med jeres år her på skolen og tak for jeres input, og held og lykke fremover. Vi glæder os til at se jer igen - måske allerede til Fugleskydningen. Og med disse ord dimitterer jer årgang 2014 studenter og IB-studenter. 9

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor.

I har altid været til at tale med og altid venlige og imødekommende. Derfor har det været en fornøjelse at være jeres rektor. Translokationstale 2013 Vi er her for at lære og vi kan li det! Kære Studenter Vi er her for at lære og vi kan li det! Sådan var der én af jer, der udtrykte det på det strategi-seminar, som skolens bestyrelse

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

Kontakt H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 0 9

Kontakt H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 0 9 Kontakt H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 0 9 Den første halvdel af skoleåret er ved at rinde ud, og som sædvanlig har efteråret været hektisk. Det er en stor opgave for alle at finde

Læs mere

Hvad er forskellen på dilettanter, amatører og professionelle?

Hvad er forskellen på dilettanter, amatører og professionelle? 2 3 Velkommen til Rampelyset. Amatørteater. Professionelt teater. Femmøller Efterskoles teaterkoncert The scream of the butterfly på Godsbanen, Århus. Foto: Martin Bjerreskov. Velkommen - af Redaktionen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Venskaber og sociale kompetencer

Venskaber og sociale kompetencer Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Venskaber og sociale kompetencer Januar 2010 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Februar 2010 4 Fra redaktøren:

Læs mere

Århus Friskole Pædagogisk Rapport 2010 ÅRHUS FRISKOLE. PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning. Side 1

Århus Friskole Pædagogisk Rapport 2010 ÅRHUS FRISKOLE. PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning. Side 1 ÅRHUS FRISKOLE PÆDAGOGISK RAPPORT 2010 + Bestyrelsens beretning Side 1 Forord Kære forældre og venner af Århus Friskole. Endnu et år er gået og endelig er den klar igen årets store pædagogiske rapport,

Læs mere

Dimissionstalen 26. juni 2015 Middelfart Gymnasium og HF. Christian Alnor, rektor

Dimissionstalen 26. juni 2015 Middelfart Gymnasium og HF. Christian Alnor, rektor Dimissionstalen 26. juni 2015 Middelfart Gymnasium og HF Christian Alnor, rektor Kære studenter og hf- ere. I dag er I ikke længere elever. På skolens vegne hjerteligt tillykke til jer alle med jeres eksamen.

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2013, 1.

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER

EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER Appendix 1 Forord KAPITEL 1 FORORD Team Succes startede i Vejle i 2008. Projektet blev startet af 5 skoleelever og en universitetsstuderende.

Læs mere

Rektor Søren Hvarregaards tale ved dimissionen 2013 på Midtfyns Gymnasium

Rektor Søren Hvarregaards tale ved dimissionen 2013 på Midtfyns Gymnasium 1 Rektor Søren Hvarregaards tale ved dimissionen 2013 på Midtfyns Gymnasium Kære studenter, årgang 2013, Allerførst hjertelig tillykke med jeres eksamen! Vi er rigtig mange mennesker samlet her i dag.

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013

Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 Engelsk fra børnehaveklassen på Espe skole Evaluering august 2013 1 Evaluering Engelsk i børnehaveklassen og engelsk undervisning i 1. og 2.kl på Espe Baggrund for projektet: Espe skole fik i 2011 tildelt

Læs mere

Jeg bliver glad, når jeg tænker tilbage på alle de gode oplevelser, der har været i den tid, I har været en del af Rosborg.

Jeg bliver glad, når jeg tænker tilbage på alle de gode oplevelser, der har været i den tid, I har været en del af Rosborg. Dimissionstale den 28. juni 2013 Kære studenter - dimittender fra hf og gymnasiet. Så kom den. Årets bedste uge, årets gladeste uge, ugen hvor det myldrer dag og nat med glade studenter. I drager hujende

Læs mere

DGL News. Efterår 2015. Indhold - Formanden - Sportschefen - Trænerne får ordet - Spillernes forventninger - Mød en DGL er - Kalender

DGL News. Efterår 2015. Indhold - Formanden - Sportschefen - Trænerne får ordet - Spillernes forventninger - Mød en DGL er - Kalender DGL News Efterår 2015 Indhold - Formanden - Sportschefen - Trænerne får ordet - Spillernes forventninger - Mød en DGL er - Kalender 2016 mod nye mål. Kort inde i efterårssæsonen kan vi se tilbage på en

Læs mere

unsten Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund

unsten Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund unsten Kat dele hinanden Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund KUNSTEN AT DELE HINANDEN Copyright 2012 Ditte og Michael Lund All rights reserved Udgivet 2012 af Skriveforlaget, København Bogen

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Indhold 5 Når du er moden til læring, der forandrer Intro 6 Man skal være parat til Stifinderprogrammet Henning Hansen, kommunaldirektør

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

DEN DYREBARE BARNDOM

DEN DYREBARE BARNDOM DEN DYREBARE BARNDOM Skrevet af psykolog Gitte Jørgensen og souschef / pædagogisk leder Hanne Dalsgaard. Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Oktober 2006. Et tilbageblik Det mest afgørende, som skete

Læs mere

Rektor Claus Jensens tale til studenterne på Faaborg Gymnasium, 24-06-2011

Rektor Claus Jensens tale til studenterne på Faaborg Gymnasium, 24-06-2011 Rektor Claus Jensens tale til studenterne på Faaborg Gymnasium, 24-06-2011 Kære studenterårgang 2011, Nu ringer det ind til sidste time, og det mig, som skal have jer. Det har jeg både glædet mig til og

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere