Tale ved dimissionen den 25. juni Kære studenter og forældre,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale ved dimissionen den 25. juni 2014. Kære studenter og forældre,"

Transkript

1 Tale ved dimissionen den 25. juni 2014 Kære studenter og forældre, A warm congratulation to all our IB- and Danish graduates, their families and all their teachers and dorm teachers as well. My speech will be on our website in English from tomorrow - please allow me this afternoon to go on in Danish due to our schools roots, our founders and our tradition. Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3g elever har I vist modenhed, munterhed og forståelse for jeres vigtige rolle her på skolen I har spillet den med takt og ynde og det vil jeg gerne have lov til at takke jer rigtig meget for. Den tryghed, I har været med til at skabe, har forplantet sig stille og roligt til resten af skolens elever og har bidraget til det gode år, vi har haft. Med disse ord vil jeg gerne byde velkommen til denne højtidelighed i Herlufsholm Kirke, hvor vi ofte før har været samlet, og hvor vi i dag her for at ønske til lykke og samtidig sige farvel til jer, en gruppe unge, der er kommet til at betyde meget for os, som har givet os mange glæder i vort daglige virke og nogle få skuffelser. Men frem for alt har I beriget vores tilværelse med mange gode medmenneskelige oplevelser. Vi gamle er blevet rigere på minder og klogere af erfaring. Det er I unge forhåbentlig også blevet. Studenter og IB-studenter. Herlovianere årgang 14. Hjerteligt til lykke med jeres veloverståede eksamen. Mange tak til jer forældre, dagelevforældre som kostelevforældre, fordi I vovede at overlade jeres børn til os. Det er vi meget glade og stolte over. Jeg ved, hvor svært det kan være at savne og undvære og indimellem at være involveret uden egentlig at kunne gøre noget, at være opsamler af glæder og frustrationer, sande historier og rygter, en ustandselig strøm af snak om lærere, kammerater, regler, der enten blev overholdt eller ikke overholdt, normer der blev ændret eller fortolket, retfærdighed der blev til uretfærdighed - og så heldigvis en varm glæde ved det hele. 1

2 I virkeligheden kunne jeg have frygtet mange flere reaktioner fra jer, men I har på bedste vis forstået at sondre, at veje, frasortere og balancere, og være jeres børn en god støtte i den udvikling. Tak. Årets Trolle-taler, Pilou Asbæk (student 01) tog os alle med storm, da han startede sin Trolletale med at lave en selfie her på Prædikestolen - temmelig innovativt i forhold til mange tidligere trolletalere her i kirken. Han fik med få ord og gerninger sat hele den nye verden i perspektiv med denne lille gimmick. Det, han derudover blandt andet fik sat fokus på, var et ønske, han havde for jer, nemlig at I ville bruge mere tid på jer selv og ikke hele tiden være afhængige af Facebook eller Twitter. Han sagde bl.a. brug ét minut på at se hinanden i øjnene. Og brug en dag uden Facebook. Uden en telefon. Bare være til stede sammen. Fællesskabet kan så meget, fordi det forpligter os i forhold til hinanden. Og uden forpligtelser er vi blot små ensomme, små øer. På Facebook fandt jeg for nylig et digt: Jeg har hverken Facebook, Twitter eller Instagram. derfor går jeg rundt på gader og stræder og råber til helt tilfældige mennesker hvad jeg drikker, spiser og hvordan der ser ud hjemme hos mig. Det er trods alt vigtigt at bygge et netværk. Hidtil har jeg fået tre, 2

3 der følger mig: den ene er vist nok en læge, de to andre er fra politiet Det handler for det moderne menneske om: at være på eller ikke at være på. Og det er ikke alene et spørgsmål om at være på elektronisk. Sociologen Anette Prehn peger i en kronik i Berlingske Tidende på denne problemstilling - hun taler om anvendelsen af netværk i undervisningstiden, måske især i gymnasiet. Og ikke mindst hvad der kan komme af varige skader, hvis ikke vi får en anden og mere opmærksom holdning til det at være på i forskellige sammenhænge. Når vi er online benytter vi nettet og dets søgefunktioner. Når vi er offline har vi trukket stikket til den virtuelle verden. Der er også en mellem-tilstand, som man nu om dage kalder optline - optional line: og det er den tilstand, hvor adgangen til nettet ligger som en latent mulighed. Med andre ord: man ville kunne chatte på Messenger med andre ord: man kunne også lige gå på Facebook eller med andre ord: man kunne lige sende den besked til veninden og så videre. Denne optline situation reducerer selv det mest nærværende menneskes opmærksomhedsevne: For inden i en selv diskuterer man med sig selv, om man nu skal gå online eller forblive nærværende i det, man er i gang med. Nu tror de fleste af os faktisk, at vi sagtens kan flere ting på en gang: at det ikke betyder noget, lige at tjekke telefonen, f.eks. under Rektors dimissionstale i kirken: Jeg er her jo og hører naturligvis efter, selv om jeg liiiige. - og det tager ikke mere end et splitsekund - skal se, om der er kommet en ny besked. 3

4 Men det, der i virkeligheden er tale om, er, at denne aktivitet eller den mulige aktivitet det at være i en online og optline tilstand, modarbejder det nærvær, vi bør have. Ja, vi står over for en fagre nye verden, der giver os så mange muligheder og åbner mange døre, men lige så tiltrækkende og fortryllende denne verden er, lige så farlig er den for den menneskelige kreativitet. Når vi for eksempel taler sammen, så er vi nærværende og responderer på nuancer i hinandens bidrag. Det foregår for eksempel ved øjenkontakt eller små nik eller smil dette gør vi ikke alene for at være høflige og for at understøtte den, der taler, men virkeligheden viser, at selv micro-beskeder også influerer på egen opmærksomhed - og er med til at fremme vores forståelse af det, der foregår. Og denne læringsrumsfærdighed og stimulering af hinanden trænes ikke, når modtageren er halvt begravet i spil eller i at modtage beskeder eller Så vær gerne, meget gerne online - også gerne elektronisk, men hver ting til sin tid. Engagement, faglighed og ansvarlighed er de tre værdiord vi har samlet skolens mål i. Vi har arbejdet meget med disse mål gennem de sidste par år, og det er også lykkedes os at få formet nogle sætninger, som vi - både lærere og elever - gerne vil have, skal være bærende for disse tre ord: Her er blot nogle få af dem Vi yder mere end det absolut nødvendige Vi brænder for det, vi beskæftiger os med Vi stiller krav. Til andre, men især til os selv Vi hæver overliggeren for den enkelte og for os selv Vi accepterer og værdsætter dygtighed Vi er online - på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt 4

5 Vi hylder traditionerne, men løfter os på dem Hvad der er værd at gøre er værd at gøre ordentligt. Som en forælder, der kommenterede vores værdier, sagde:.de tre ord engagement, faglighed og ansvarlighed kan simpelthen samles i én sætning: vi gør os umage. I bad med Picasso er titlen på en ny bog om innovation og kreativitet, skrevet af Christian Stadil, Gammelherlovianer fra 90 og direktør og ejer af Hummel, og Lene Tanggaard, professor i kreativitet. I den bog er der et afsnit om Herlufsholm, og om at Herlufsholm i dag fremstår som en innovativ og kreativ skole. Men forfatterne til bogen argumenterer ganske anderledes. De peger nemlig på, at vi her på skolen er et smukt eksempel på, at den sande kreativitet opstår, når man er i stand til at forstå - og har mod til at forstå - sin egen virkelighed, og på kanten af denne virkelighed, ja på ryggen af sig selv, bygger videre og tilføjer. Kreativiteten trives på kanten, og det vil egentlig sige at turde re-designe og omforme det eksisterende, og derudover også at arbejde på kanten mellem faggrupper, vidensog kompetenceområder. Afsnittet om skolen hedder Herlufsholm og den genvundne kreativitet og det lyder i indledningen til dette afsnit. men hvorfor Herlufsholm i en bog om kreativitet? Rimer den skole ikke mere på disciplin, kostskole og uniformer end på opfindsomhed og nyskabelse? Svaret er, at skolen i de seneste år er begyndt at lægge stor vægt på processer, der udvikler elevernes, dvs. jeres almene personlige, sociale og kreative egenskaber måske (funderer forfatterne) - har denne proces også været nødvendig over tid for at overleve. Måske har det været nødvendigt at være kreativ for at overleve som en moderne skole i den historiske og traditionsfyldte ramme - ja, nogle ville sige spændetrøje - som Herlufsholm også kan opleves som. Og hvad er det så, der for jer har været det kreative tilbud? 5

6 Det er det fokus, vi blandt andet har haft på at tilbyde jer et aktivt liv udenfor den almindelige undervisning - og her tænker jeg naturligvis på det vidtspændende fritidsprogram, jeg tænker på de mange muligheder, der er for at udvikle sig til verdensborger i Round Square-sammenhæng, jeg tænker på de mange elever, der har udfordret sig selv på kanten af sig selv med at tage Duke of Edinburgh-mærkerne, jeg tænker på den udfordring, det er at påtage sig jobbet som præfekt, ikke den gamle opfattelse af præfekten, men den nye samtalende præfektrolle, som rollemodel osv. Lige om lidt får I alle sammen tillige med jeres eksamensbevis - en oversigt, en dokumentation for jeres deltagelse i de såkaldte ekstrascolære aktiviteter, som I har deltaget i gennem de sidste tre år. Og jeg vil læse op fra en af jeres kammeraters portefølje - godt nok en af de måske mest favnende elever af jer alle, men det giver en ganske god fornemmelse af, hvad det hele liv egentlig kan betyde for en elev - og egentlig også, hvad man dog kan nå For at nu ingen skal tænke Er det mon min portefølje, Rektor nu læser op af, så lad mig fortælle, at det er Philip Voss Snedkers dokumentationsliste, jeg her har taget nogle uddrag af og så det er ikke engang alt, der er med her (i øvrigt har jeg har fået Philips tilladelse). Philip har gennem de tre år i gymnasiet deltaget - enten som menigt medlem eller som aktiv leder - i jagttegn, rugby, volleyball, aktiv i motionscenter, DoE guld, formand for fritidsudvalget, indsamler i Dansk Flygtningehjælp, arrangør af Caféaftener, tre gange skolemester i 1500 m, og en gang i 400 m. løb, taget kørekort, skudt lerduer, løbet SPØBET, haft rolle i skolekomedien, deltaget i spinning arrangementet som elevrepræsentant, været medlem af elevrådet, præfekt, fanebærer, medlem af Round Square komiteen. Tillykke Philip skulle jeg lige tilføje, at Philip faktisk har fået et særdeles pænt snit her til studentereksamen? 6

7 Gennem de sidste par år har elever fra Herlufsholm også været helt fremme i skoene når det gælder deltagelse i konkurrencer, talentprojekter, faglige olympiader økonomiske spil, etc. I dette skoleår deltog vores elever i erhvervsøkonomi i European Business Games med emner og projekter, som f.eks. en tophygiejnisk håndvaskemaskine, et sugerør, som opfanger forsøg på drugrape, en app, der erstatter medlemskort, en intelligent brandalarm, en safe road signal, der effektivt sladrer om fartoverskridelser, osv, osv. Et team bestående af Christian Thorborg, Georg Vind, Christoffer de Neergaard, Frands Brockenhuus Schack og Sune Bunke fik en flot 2.plads ved årets Danmarksfinale. For et år siden vandt to af vores unge talenter finalen i Unge Forskere og deltog efterfølgende i år i Verdenskonkurrencen i USA og igen i år fik vi en vinder i Christian Sindrup, der vandt i gruppen Life Science. Gennem mere end 8 år har vore elever vundet Forskerspirekonkurrencerne med bud både indenfor science og indenfor samfundsvidenskab. Det er stærkt tilfredsstillende for os som skole og for jer som elever, at vi - denne gamle, traditionsrige og tunge institution som Herlufsholm er - således har formået at skabe en forståelse og en interesse for begreber som innovation og kreativitet, som både baserer sig på de mere traditionelle områder som drama, billedkunst og musik, men sandelig også på troen på, at vi som mennesker har brug for at både blive brugt og også bruge os selv, at vi kan rejse os og tage fat på udfordringer for os selv, for at skabe bæredygtige egoer og mennesker. Og dette er sket på kanten af os selv, ja på ryggen af os selv når vi har inddraget vores historie og vores historiske rødder i at tage de modige skridt videre. Det har været tilfældet for skolens elever, for skolens lærere og også for dens ledelse, som bestyrelsen for skolen med vore forstandere i spidsen, har skabt grobund for. Med 7

8 andre ord den udvikling som man med en vis ydmyghed og stolthed vil kalde at være kreativ - på kanten af os selv. Men vigtigst er det, at denne kreativitet også kraftigt smitter direkte af på den undervisning og de resultater, der kommer heraf. Eller er det omvendt? Det er det, der er det fascinerende! Det er simpelthen ikke til at sige, hvad der er årsag og hvad der er virkning. Jeg vil gerne lykønske de lærere, der har formået at drive det akademiske liv igennem til meget gode resultater ved udgangen af gymnasieårerne, hvor vore studenter er i absolut top blandt danske gymnasier (dette års studenter, I er ingen undtagelse: med et flot resultat på 8,0 i gennemsnit slår I rekorden fra sidste år på 7,9, hvor vi opnåede at blive nr. 5 gymnasium i Danmark og med flotte resultater for IB, hjertelig tillykke til jer). Vi står ofte i disse år overfor nye udfordringer, når vi fortsat vil drive vores skole frem. Der er hele den teknologiske udvikling, der både presser os frem mod bedre muligheder, men som også bør få os til at være opmærksomme på, om vi som mennesker er ved at blive slaver og afhængige, ja måske indsnævrede af udviklingen - altså stik imod ønsket om at være kreativ og innovativ. Nu snart står den ombyggede Helenhal færdig med en genial udnyttelse af det store og smukke rum, flot bragt på banen af et lokalt arkitektfirma, der med et kreativt greb kunne se muligheder. Snart begynder vi at omlægge Røde Plads - også her med anvendelse af en ny måde at anskue og samle natur og rum og bygninger på - og yderligere er vi i en spændende proces med en gave fra Ny Carlsberg Fonden til en ny Skulptur i Nyhave - forhåbentlig alt sammen klar til maj 2015, hvor vi fejrer skolens 450 års jubilæum. Det bliver spændende kampe, som vil stå mellem valget at tage det kendte, det trygge, det måske ligegyldige eller vov det provokerende, det nye, det udfordrende - kampen mellem det figurative og det non-figurative. 8

9 Husk, at du også har været med på en skole i udvikling, en levende organisme, der stritter i mange retninger. Og vel er vi da et museum, vi hæger om og holder af traditionerne, og vi dyrker med stolthed skolens stiftere, men vi har flere huse i huset og vi er - som den moderne skole, vi også er - ikke tjent med at være parkeringsplads for personlige følelser og "rør blot ikke ved min gamle jul". Med andre ord: Også vi skal ud på kanten af os selv. Finn Junge-Jensen siger om kreativitet og CBS, hvor han er rektor: En innovativ undervisning skal skabe orienteringspunkter og pejlemærker for et udviklende samfund og må være parat til at lade sig udfordre på sine vaner og traditioner. For undervisning er lysten til at gå på opdagelse og evnen til at overskride vante grænser, essentiel. Banebrydende ideer udvikles ofte på tværs af disciplinerne og faggrupperne og i randområdet af etablerede institutioner. Kunsten kan bidrage til at skabe et miljø, der medvirker til nytænkning, improvisation og originalitet. Lad mig slutte min tale og mit farvel til jer med et ønske om, at I kan finde balancen mellem at være i den grad online i jeres liv. Koncentrér jer om det, der er det væsentlige for jer, lad jer ikke ustandselig fristes til at leve live online på Facebook eller via Twitter, men vær online i det rigtige liv, forstå jeres baggrund, jeres historie, spring op på ryggen af jer selv og tro på, at I kan være med til at engagere, skabe liv og udvikle, inden for kunst, indenfor madlavning, indenfor produktion, inden for den økonomiske verden osv. og skabe nye måder at gøre ting på - gerne på ryggen af jer selv. Tro på jer selv, som vi har troet på jer. Se hvad det var og er muligt at gøre på en skole som Herlufsholm og stadig bevare det oprindelige og tag det med jer. Hjertelig tillykke med jeres år her på skolen og tak for jeres input, og held og lykke fremover. Vi glæder os til at se jer igen - måske allerede til Fugleskydningen. Og med disse ord dimitterer jer årgang 2014 studenter og IB-studenter. 9

Kære studenter, årgang 2011, den 207. regering udi Fugleskydningen,

Kære studenter, årgang 2011, den 207. regering udi Fugleskydningen, Dimissionstalen onsdag den 22. juni 2011 Kære studenter, årgang 2011, den 207. regering udi Fugleskydningen, Hjertelig tillykke med jeres studentereksamen, hjertelig tillykke til jeres familie, jeres lærere

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

For skoleårene 2013-2016

For skoleårene 2013-2016 Studieretninger For skoleårene 2013-2016 Herlufsholm Skole Mangler du udfordringer? Vil du være del af et stærkt og sjovt elevfællesskab? Skal din skole være mere end bare en skole? Studieretning 1 Kunst

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige

kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige kære forældre, søskende og bedsteforældre, kære medarbejdere og sidst men ikke mindst kære dimittender. Tillykke med overstået - eller tør jeg sige VELoverstået - eksamen. Vi skaber succeser. Det er vores

Læs mere

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier

Studentertale 2011. Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier Studentertale 2011 Kære studenter Vi kender alle fornemmelsen af at have dårlig samvittighed. Fordi man ikke har lavet lektier eller afleveret sin skriftlige opgaver. Det er ikke så rart men så er det

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse 1 Velkommen til Frederiksberg Gymnasium! I er kommet til en skole hvor mottoet er Det er ok at være go. Faktisk ønsker 75 % af vores elever at læse videre på et af universiteterne efter studentereksamen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist

Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist Tale ved dimissionen den 27. juni 2012 Kære studenter og forældre, Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist modenhed og forståelse for jeres vigtige rolle

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

Hvad er ekstraordinær god ledelse?

Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvad er ekstraordinær god ledelse? Hvorfor er det vigtigt med god ledelse? Fordi alt andet ikke skaber den livskvalitet, som jeg mener vi fortjener og har mulighed for at have. God ledelse handler til

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Dimission, Nyborg Gymnasium fredag den 29. juni 2012 (Rektor Hanne Josephsen)

Dimission, Nyborg Gymnasium fredag den 29. juni 2012 (Rektor Hanne Josephsen) Dimission, Nyborg Gymnasium fredag den 29. juni 2012 (Rektor Hanne Josephsen) Kære afgangselever, kære dimittender årgang 2012 Det er dejligt at se jer med huen på. Hjertelig til lykke med jeres eksamen

Læs mere

...?! Make Love and Money!

...?! Make Love and Money! ...?! En sjov rejse, der startede med en bagerjomfru og endte med brok, tips, kærlighed og historien om en dyne... ...? Utrolig hvad lidt lækkert morgenbrød!? kan føre til... Hallo,hvad sker der..? En

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn DIMISSIONSTALE 2015 Kære studenter. I medierne beskrives de unge ofte som curlingbørn. Curlingbørn fordi deres forældre har fejet alle problemer og forhindringer væk, så de aldrig har oplevet, at noget

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Kunsten at formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer Kunsten at formulere udfordringer Sådan formulerer du udfordringer, så de motiverer og frister til nytænkning! Af Lise Damkjær og Lene Bornemann Innovationsstrategi Her får du vores bud på Danmarks nye

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Dimissionstale 24. juni 2016 ved rektor Hanne Hautop

Dimissionstale 24. juni 2016 ved rektor Hanne Hautop Dimissionstale 24. juni 2016 ved rektor Hanne Hautop Kære HFere, Kære STXere, Kære Studenter I dag er det en festdag den festligste dag i hele skoleåret. I er blevet studenter og I skal fejres. Jeres forældre

Læs mere

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 V/ Betina Inauen, Mindtools Første indlæg: Om modgang og det frie valg Fasten er den periode, hvor vi i kirken får fortalt om Jesu vandring i ørkenen,

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt

Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt Hvad er AKADEMIET for Talentfulde Unge? Et akademisk bredt talentprogram med aktiviteter, der handler om både humaniora, business, teknik samt natur-, sund- og samfundsvidenskab. Eksklusive workshops,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

8 trin til passioneret ledelse Af Pia Torreck, UPTION

8 trin til passioneret ledelse Af Pia Torreck, UPTION 8 trin til passioneret ledelse Af Pia Torreck, UPTION Hvem kender du, der passioneret? Hvad inspireres du til, når du tænker på dem? Hvor vigtigt vil det være for dig, at få adgang til din egen passion?

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA MEDLEMSKONFERENCEN PÅ KOLDKÆRGÅRD MANDAG DEN 14. SEPTEMBER 2015 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland, november 2015 Oplag 300 stk.

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Jeg er sikker på, at I i de sidste måneder har set hen til den lykketilstand, det måtte være, at tiden på Horslunde Realskole er ved at rinde ud.

Jeg er sikker på, at I i de sidste måneder har set hen til den lykketilstand, det måtte være, at tiden på Horslunde Realskole er ved at rinde ud. Dimissionstale 2008 Eventyr gør vores drømme til virkelighed, og vi kan ende med at blive en af de heldige, der lever lykkeligt til vores dages ende. Eventyret opfylder drømmen om lykke som en varig tilstand.

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Suzettes Verden Test: Er du klar til date-med-succes? www.suzettesdatingguide.dk

Suzettes Verden Test: Er du klar til date-med-succes? www.suzettesdatingguide.dk Suzettes Verden Test: Er du klar til date-med-succes? www.suzettesdatingguide.dk Om du er klar til date-med-succes afhænger af om du har gjort dit hjemmearbejde! Nu ønsker Suzette ikke at optræde som din

Læs mere

Dimissionstale 26. juni 2015 ved rektor Hanne Hautop

Dimissionstale 26. juni 2015 ved rektor Hanne Hautop Dimissionstale 26. juni 2015 ved rektor Hanne Hautop Kære HFere, Kære STXere, Kære Studenter I dag er det en festdag. I er blevet studenter I er i centrum, og I skal fejres. Nogle af jer er sikkert stolte,

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Faaborg Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Faaborg Gymnasium Oktober 2014 Opdragsgiver Faaborg Gymnasium Adresse Sundagervej 42 5600 Fåborg Telefon: 62 61 89 10 www.faaborg-gym.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Bandholm Børnehus 2011

Bandholm Børnehus 2011 Pædagogiske læreplaner. 6. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Bandholm Børnehus 2011 Kulturel viden er det ubevidste blik, mennesker møder verden med. Først i mødet med de andre og det anderledes,

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år

Fredagsbrev. Klasselærerfordeling næste år 11/12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST MARIAN ANET HANS BERVIG JEPPE OLE ASGER GITTE SPROGØ NE TE MARTIN CHRIS TIAN INGRID KARIN 12/13 TINE CHRIS TIAN SPROGØ MARIAN- NE ANET TE JEPPE HANS MARTIN OLE ASGER GITTE

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Nye opgaver, organisationsændringer

Nye opgaver, organisationsændringer Få mere ud af HJERNEFORSKNING. Nye opgaver, organisationsændringer eller et godt råd, man ikke har bedt om, kan få os til at gå i forsvarsposition, og det dræner os for energi til at udføre vores arbejde.

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Engage LEARN. reflect

Engage LEARN. reflect Engage LEARN reflect Undervisning i verdensklasse På Esbjerg International School er vi stolte over at kunne byde på undervisning i international topklasse til elever i alderen 3 til 17 år. Uanset hvilket

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Kære 9. klasse kære dimittender.

Kære 9. klasse kære dimittender. 1 Kære 9. klasse kære dimittender. Vores dimissionsfest i eftermiddag blev indledt med den LIP DUP, som I fornylig har en stor del af æren for, og som jeg tror på en eller anden måde vil minde jer om Th.

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner.

Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. Kære bestyrelsesmedlemmer, kære kollegaer, kære venner. 1 Vi gjorde det sammen I er en stor del af en succes! Vi havde en vision i Domeas bestyrelse. Vi satte meget ambitiøse mål med Domea 2015 om at blive

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Dimissionstale 2015, GUX Nuuk

Dimissionstale 2015, GUX Nuuk Dimissionstale 2015, GUX Nuuk Kære studenter! Det er en festlig td I alle er en del af i disse dage, og jeg vil starte med at ønske alle som en hjertelig tllykke med huen! Hvad angår jer 3g-ere skal I

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Kære elever, familie og venner

Kære elever, familie og venner Kære elever, familie og venner På vegne af skolens ledelse og alle efterskolens medarbejdere vil jeg gerne sige velkommen til den foreløbig sidste time af jeres ophold i klarede den alle vi kunne også

Læs mere

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013

NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER IF 31-10-2013 Drømmeprojekt NYE VEJE I ARBEJDET MED SYNLIGGØRELSE AF AMU S STYRKER 1 AMU på de sociale medier 2 Sociale medier på amukurs.dk 4 amukurs.dk

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.

rdig r u Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole. væ rdig Ågård Efterskole Kirkebakken 13 Ågård 6040 Egtved Tlf : 75 55 31 33 Fax : 75 55 35 37 r u post@aagaardefterskole.dk www.aagaardefterskole.dk fæ ll es sværdigrundlag s Ågård Efterskoles værdigrundlag

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist

Om denne årgang af studenter er der meget godt at sige: Især som 3.g elever har I vist Tale ved dimissionen den 26. juni 2013 Kære studenter og forældre, A warm congratulation to all our IB- and Danish graduates, their family and all their teachers and dormteachers as well. My speech will

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Skriftlig Livsformålsanalyse

Skriftlig Livsformålsanalyse Livsskolen er som et træningsprogram, der er designet til at udvikle de bestemte færdigheder, som du skal bruge for at rumme dit Livsformål og din Livslektion. LIVSSKOLE: Skolen for Service ~ Service versus

Læs mere

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig...

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Alle elever går på sommerferie d. 26. juni og møder i skole igen onsdag d. 12. august kl.08.00. Vi byder på morgenmad til elever og

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev

DISCIPLIN I SKOLEN. Af Agnete Hansen, skoleelev DISCIPLIN I SKOLEN Af Agnete Hansen, skoleelev Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin. Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt, er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller

Læs mere

Tale den 24. januar 2016

Tale den 24. januar 2016 I dag er en særlig søndag, for vi har nemlig dåbsgudstjeneste her til aften. Og det glæder jeg mig helt vildt til! Det plejer at være en kæmpe fest, når der er nogen, der vil døbes. Og i aftener er det

Læs mere

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN

HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Page 1 of 5 HJERTET SKAL BANKE FOR HVER ENESTE EN Af Anne Mette Ehlers Ægte interesse, empati og især engagement. Det er den bedste opskrift på en vejledningssamtale, der motiverer unge mennesker. Er man

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere