Kreative Børn Status 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreative Børn Status 2013"

Transkript

1 Kreative Børn Status 2013

2 Kreative Børn Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev, Greve, Helsingør, Frederikssund, Køge, Albertslund, Halsnæs, Stevns, Gladsaxe, Ishøj og Lyngby- Tårbæk

3 Indsatsområde og målsætning Beskrivelse af indsatsområde At styrke og udvikle kreative kompetencer hos de deltagende elever. Kreative Børn sigter mod at skabe et fælles viden- og kompetenceløft for kunstnere, kulturaktører/medarbejdere, lærere, pædagoger, der skaber rammer og koblinger for udviklingen af børns kreative kompetencer. Opstillede mål/delmål for det enkelte projekt. at arbejde på tættere koblinger mellem skoler og kulturinstitutioner, så børns møde med kultur får større helhedskarakter. at skabe rammer, der skaber rum for inddragelse af æstetiske udtryksformer med professionelle kunstnere. at tilknytte forskning, der kan medvirke til bevidstgørelse omkring æstetiske læreprocesser.

4 Forandringsmodel 10. marts 2014 Ressourcer Aktiviteter Resultater Brugerrettede effekter Samfundsmæssige effekter Kulturministeriet Region Hovedstaden 12 kommuner Buster og Dansehallerne Kommunale netværk, samarbejder og erfaringsudvekslingssamlinger Buster og Dansehallerne udvikler og udbyder workshops Kulturelle Handleplaner en fleksibel kortlægning af kommunale aktiviteter Formål for samarbejde med udgangspunkt i Kulturelle Handleplaner Æstetiske læreprocesser. Kunst og kulturaktiviteter i skolehverdagen Videndeling, erfaringsudveksling Workshops til 12 kommuners skoler / lærere og elever Lokale oversigter over kunst og kultur til lokal og regional anvendelse Formålet beskriver samarbejdshandlinger og anvendelse Oplevelse, læring og dannelse, trivsel og kompetenceløft Best practice eksempler til forankring og udvikling Workshoptilbud fungerer som inspiration og kompetenceløft Synlighed, erfaringsudveksling til fremtidig regional anvendelse og merværdi 12 kommuners mulighed for fælles muligheder, samarbejder m.m. på tværs af kommunegrænser Nye tiltag og udviklingsmuligheder som supplerer lokale traditioner og skaber forankring Øgede læringskompetencer blandt lærere og elever skabt af professionelle Lokale kulturinstitutioners attraktive tilbud synliggøres sammen med kommunale traditioner i kobling mellem skole og fritid i forskelligartede kommuner Større regional fælles forståelse merværdi på alle niveauer i hverdagen Kreative Børn kan understøtte ny skolereform generelt Pilotprojekter / udviklingsprojekter

5 Aktiviteter i Kreative Børn - Kulturelle Handleplaner Dynamisk oversigt over kompetencer, initiativer og ressourcer på det børnekulturelle område. Samarbejde og erfaringsudveksling i regionen. Opkvalificering af arbejdet med tilbud inden for børnekulturen. Forudsætningerne herfor er videndeling og samarbejde på tværs. Regionen skal være førende indenfor børnekultur. Styrkelse af det børnekulturelle fokus regionalt. fra møde i Albertslund, 22. januar 2013

6 Aktiviteter i Kreative Børn - KMØ Kunstskab. Kulturinstitutionerne danner ramme for alternative læringsrum og er centrale formidlere af æstetiske lærerprocesser. I 2012 og 2013 har mere end 6000 børn og 300 lærere i hovedstadsregionen danset og lavet film med undervisere fra Dansehallerne og BUSTERs Medieakademi.

7 De udbudte workshops - ved Dansehallerne og Buster Dansehallerne og BUSTERs Medieakademi udvikler workshops tilpasset skolernes mellemtrin Der er fokus på samspillet mellem æstetik og didaktik Der er fokus på at skabe forløb, der knytter sig til den læring, der finder sted i klassen f.eks. før og efter workshopdelen

8 BUSTERs Medieakademi - workshops forløb 60 lærere har deltaget i lærerworkshops forud for forløbet 2 studerende fra professionsskolen UCC (Zahles seminarium) har fulgt forløb og undervisere 2 specialestuderende fra Aarhus Universitet (tidligere DPU) har fulgt Busters workshop

9 Dansehallerne - workshops forløb 60 lærere har deltaget i lærerworkshops forud for forløbet 2 studerende fra professionsskolen UCC (Zahles seminarium) har fulgt forløb og dansere 1 specialestuderende fra Aarhus Universitet (tidligere DPU) har fulgt dansen

10 Pilotprojektet Dansematematik - løft af indsatsområdet Dansehallerne og Helsingør Kommune har udviklet læringsforløbet dansematematik, som seks 6.- klasser på to skoler har deltaget i. Formålet har været: Nye vinkler på læring, hvor krop og bevægelse er centralt. Forløb på tværs af det æstetiske og didaktiske felt med fokus på at skabe et fælles læringsrum. Lærings- og erfaringsrum, hvor der skabes koblinger mellem det matematik- og dansefaglige. Metoder til at gøre abstrakte matematiske begreber konkrete for eleverne. Nye samarbejder mellem skole og kulturinstitutioner. Forskningsprojektet Læring i bevægelse følger dansematematikken. I skoleåret tilbydes projektet som en fast del af Kreative Børns workshoptilbud.

11 Andre aktiviteter lokalt, regionalt og nationalt Kreative Børn har acoldt fire fællesmøder med temaerne: Den kulturelle handleplan Co- creation og læring i nye rammer Folkeskolereformen og lokale handleplaner Samarbejdet mellem kulturinstitutioner og skoler Kreative Børn var med arrangør af Afsnit i 2013, en innovationscamp, festival og konkurrence 4 lærerstuderende og 3 specialestuderende fra Aarhus Universitet bruger Kreative Børn som platform for læring og empiri Kreative Børn har deltaget i en national arbejdsgruppe omkring børnekultur

12 2013 i tal Dansehallerne og BUSTERs Medieakademi har gennemført ca. 200 workshops i skoler i de 12 Kreative Børn- kommuner samt 10 lærerworkshops I alt har 120 lærere og elever deltaget på KB s workshops Pilotforløbet Dansematematik har været udbudt til 6 klasser. Busters kvantitative undersøgelser viser, at 90% af lærerne oplever deres workshops som positive. Samtlige lærere anser deres deltagelse som fagligt relevant. 75% har tænkt sig at bruge erfaringerne fra workshoppen i fremtiden.

13 Effekter I Inspiration og kompetenceløft Større fokus på de deltagendes krea3ve kompetencer (F.eks. i forbindelse med deltagelse på lærerworkshops.) Udviklingsmuligheder, som supplerer lokale tradi3oner Øgede muligheder for professionelle kunstnere som instruktører i læringssammenhænge. (Afprøvning af andre samarbejdsformer bl.a. i relation til skolereformen.)

14 Effekter II Synlig erfaringsudveksling til fremtidig anvendelse koblinger og samarbejdsrela3oner mellem skoler og kulturins3tu3oner, så flere børn møder kulturins3tu3onerne og kunstneriske udtryksformer i hverdagen. (skolerne får i højere grad øjnene op for kulturins=tu=onerne. Sam=dig får kulturins=tu=onerne øjnene op for hinanden i?. frem=dige fælles projekter.) Hvilke effekter er endnu ikke tydelige? Større sammenhæng i udviklingen af de børnekulturelle 3lbud i kulturregionen og større viden om, og brug af, de børnekulturelle 3lbud på tværs af kommunegrænserne. (Der arbejdes på formidling af en fælles regional kulturel handleplan.)

15 Endnu ikke realiserede effekter Det er en udfordring at finde balancegangen mellem kommunernes forskellige ressourcer i forhold til de opsatte mål. Fokus fremover ligger på at skabe en fælles vidensplatform for og imellem kommunerne igennem direkte erfaringsudveksling Herunder også øget brug af kommunikationsplatforme, der henviser sig til bredere målgrupper såsom Facebook. Fokus på stærkere kommunikation imellem kommuner og projektets aktører. Fokus på forankring af en fælles vision.

16 Konklusion Indsatsområdets målsætninger er nået via: workshopudbud 3l folkeskolerne intern erfaringsudveksling med tovholderne fra de forskellige kommuner (typisk børnekulturkonsulenter). Hvordan svarer effekterne 3l indsatsområdets målsætninger? IM. målsætningen er især arbejdet med at udvikle børns innova3ve og krea3ve kompetencer lykkedes. Hvad betyder det overordnet for næste års ak3viteter og fokus? Der vil blive et øget fokus på at skabe et fælles videns- og kompetenceløm for de professionelle aktører.

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KulturMetropolØresund

KulturMetropolØresund KulturMetropolØresund Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion Foto 06 Golden Days: Imagebureauet 08 Decimeterhalvmaraton: Projektfoto 10 Sæt Kulturen I Spil: Malene

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 Årsrapport 2014 Indhold Kontekst i KMØ Delelementer Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektpionererne Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 KMØ Projektspace

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012

Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012 Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013

KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013 Sagsbehandler: Sia Kristina Andersen Telefon: 43 57 71 20 Mobil: 2475 1793 E-mail: 36819@ishoj.dk KulturMetropolØresund-samarbejdet, status på lokale projekter pr. 1. maj 2013 Kultur- og Integrationsudvalgsmøde

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

kulturaftale 2011 2014

kulturaftale 2011 2014 januar 2011 kulturaftale 2011 2014 kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion MIDT OG VESTJYLLAND KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION MIDT- OG VESTJYLLAND 1. JANUAR

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

KULTURGUIDE. for børn og unge i Albertslund. www.albertslund.dk/kultur

KULTURGUIDE. for børn og unge i Albertslund. www.albertslund.dk/kultur KULTURGUIDE for børn og unge i Albertslund www.albertslund.dk/kultur 2 KULTURGUIDE Formålet med at udforme en lokal kulturguide er at skabe overblik over de tilbud og muligheder, som Albertslund kommune

Læs mere

Starter ledelsesprocesser i alle led hensigtsmæssigt for at opnå størst mulig. Får solgt Skolesport til alle lærings- og trivselseffekt.

Starter ledelsesprocesser i alle led hensigtsmæssigt for at opnå størst mulig. Får solgt Skolesport til alle lærings- og trivselseffekt. Kommune Drømmescenarie Hvad gør vi nu? Hvordan når vi dertil? Motion og bevægelse i mindst 45 min hver dag Vi søger fondsmidler for alle elever med høj kvalitet, placeret Starter ledelsesprocesser i alle

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen 22.2.2013 Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen Denne projektbeskrivelse indeholder beskrivelse af opgaver, processer, tidsplan og milepæle for det arbejde, du har sagt ja til at

Læs mere